Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 РІШЕННЯ

 

Миколаїв 

                     від 29 вересня 2023 р                                                                   № 24/30                          

 

 Про внесення змін до рішення міської ради
від 22.11.2022 № 15/11 «Про бюджет
Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік»

 

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 22.11.2022 № 15/11 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік».

1.1. Абзаци перший, другий, третій, шостий та сьомий пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Визначити на 2023 рік:

-     доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 6523588813,47 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 6445144925,47 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 78443888,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-     видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 8525221152,65 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 5961394943,47 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 2563826209,18 гривень;

-     профіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 483749982,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-     дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 2559103467,18 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

1.2. Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 6600875211,18 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»

 

1.3. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 викласти в новій редакції (додаються).

 

  1. Затвердити включені до цього рішення зміни показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади, проведені в міжсесійний період і внесені відповідно до розпорядження міського голови від 14.09.2023 № 209р та рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 23.08.2023      № 675 та від 13.09.2023 № 725.
    1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), міського голову Сєнкевича О.Ф.

 

 

 

Міський голова                                                                        О.СЄНКЕВИЧ

 

Додаток 1

до рішення міської ради від 29 вересня 2023

№ 24/30

Доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік

 

1454900000

(код бюджету)

(грн)

 

 

Код

 

 

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

 

 

Усього

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

5 532 569 000,00

5 532 469 000,00

100 000,00

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

 

4 300 285 000,00

 

4 300 285 000,00

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

4 299 285 000,00

4 299 285 000,00

 

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

 

1 635 000 000,00

 

1 635 000 000,00

 

 

 

 

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

 

 

 

2 609 585 000,00

 

 

 

2 609 585 000,00

 

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

 

36 800 000,00

 

36 800 000,00

 

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

 

17 900 000,00

 

17 900 000,00

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

 

1 000 000,00

 

1 000 000,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

300 250 000,00

300 250 000,00

 

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

 

9 000 000,00

 

9 000 000,00

 

 

14021900

Пальне

9 000 000,00

9 000 000,00

 

 

 

14030000

Акцизний   податок   з   ввезених   на   митну   територію   України

підакцизних товарів (продукції)

 

45 000 000,00

 

45 000 000,00

 

 

14031900

Пальне

45 000 000,00

45 000 000,00

 

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

246 250 000,00

 

246 250 000,00

 

 

 

 

 

 

14040100

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту

213.1 статті 213 Податкового кодексу України

 

 

 

 

127 750 000,00

 

 

 

 

127 750 000,00

 

 

 

 

 

14040200

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)

 

 

 

118 500 000,00

 

 

 

118 500 000,00

 

 

 

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України

 

931 934 000,00

 

931 934 000,00

 

 

18010000

Податок на майно

401 694 000,00

401 694 000,00

 

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

 

240 000,00

 

240 000,00

 

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

 

284 000,00

 

284 000,00

 

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

 

4 800 000,00

 

4 800 000,00

 

 

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними    особами,    які    є    власниками    об'єктів    нежитлової

нерухомості

 

 

52 700 000,00

 

 

52 700 000,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

111 000 000,00

111 000 000,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

202 000 000,00

202 000 000,00

 

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

25 100 000,00

25 100 000,00

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

540 000,00

540 000,00

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

430 000,00

430 000,00

 

 

18030000

Туристичний збір

240 000,00

240 000,00

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

130 000,00

130 000,00

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

110 000,00

110 000,00

 

 

18050000

Єдиний податок

530 000 000,00

530 000 000,00

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

120 000 000,00

120 000 000,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

410 000 000,00

410 000 000,00

 

 

19000000

Інші податки та збори

100 000,00

 

100 000,00

 

19010000

Екологічний податок

100 000,00

 

100 000,00

 

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

 

45 000,00

 

 

45 000,00

 

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

 

 

55 000,00

 

 

 

55 000,00

 

20000000

Неподаткові надходження

114 844 688,00

36 500 800,00

78 343 888,00

24,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2 180 000,00

2 180 000,00

 

 

21080000

Інші надходження

2 180 000,00

2 180 000,00

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

1 050 000,00

1 050 000,00

 

 

 

 

 

21081500

Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»

 

 

 

1 000 000,00

 

 

 

1 000 000,00

 

 

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту

130 000,00

130 000,00

 

 

 

22000000

Адміністративні   збори   та   платежі,   доходи   від   некомерційної

господарської діяльності

 

28 120 000,00

 

28 120 000,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

22 390 000,00

22 390 000,00

 

 

 

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

200 000,00

 

200 000,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

22 000 000,00

22 000 000,00

 

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

180 000,00

 

180 000,00

 

 

 

 

 

 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних

з такою державною реєстрацією

 

 

 

 

10 000,00

 

 

 

 

10 000,00

 

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

 

5 500 000,00

 

5 500 000,00

 

 

 

22080400

Надходження    від    орендної    плати    за    користування    майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

 

5 500 000,00

 

5 500 000,00

 

 

22090000

Державне мито

230 000,00

230 000,00

 

 

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

 

 

50 000,00

 

 

50 000,00

 

 

 

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

 

180 000,00

 

180 000,00

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

6 560 324,00

6 200 800,00

359 524,00

24,00

24060000

Інші надходження

6 200 800,00

6 200 800,00

 

 

24060300

Інші надходження

5 000 800,00

5 000 800,00

 

 

 

 

 

 

 

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та

комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

 

 

 

 

 

1 200 000,00

 

 

 

 

 

1 200 000,00

 

 

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

359 524,00

 

359 524,00

24,00

 

24110700

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами

 

24,00

 

 

24,00

 

24,00

 

 

 

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

359 500,00

 

 

 

359 500,00

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

77 984 364,00

 

77 984 364,00

 

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

75 694 073,00

 

 

75 694 073,00

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 

9 794 144,00

 

 

9 794 144,00

 

 

25010200

Надходження   бюджетних   установ   від   додаткової   (господарської)

діяльності

 

65 025 371,00

 

 

65 025 371,00

 

 

 

25010300

 

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до 3акону України "Про оренду державного та комунального майна"

 

 

861 558,00

 

 

 

861 558,00

 

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

 

13 000,00

 

 

13 000,00

 

 

25020000

 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

 

2 290 291,00

 

 

2 290 291,00

 

 

 

 

 

25020200

Надходження, що отримують   бюджетні установи від   підприємств,

організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

 

 

 

 

2 290 291,00

 

 

 

 

 

2 290 291,00

 

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

5 647 413 688,00

5 568 969 800,00

78 443 888,00

24,00

40000000

Офіційні трансферти

876 175 125,47

876 175 125,47

 

 

41000000

Від органів державного управління

876 175 125,47

876 175 125,47

 

 

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

3 947 300,00

3 947 300,00

 

 

 

 

 

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим   бюджетам на

компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування

 

 

 

3 947 300,00

 

 

 

3 947 300,00

 

 

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

704 371 700,00

704 371 700,00

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

704 371 700,00

704 371 700,00

 

 

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

1 058 654,47

1 058 654,47

 

 

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

1 058 654,47

1 058 654,47

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

166 797 471,00

166 797 471,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 282 493,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 282 493,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 865 916,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 865 916,00

 

 

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

 

12 529 235,00

 

12 529 235,00

 

 

 

 

 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

4 129 047,00

 

 

4 129 047,00

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

7 922 115,00

7 922 115,00

 

 

 

 

41057700

Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

68 665,00

 

 

68 665,00

 

 

 

 

41059000

Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

20 000 000,00

 

 

20 000 000,00

 

 

Х

Разом доходів

6 523 588 813,47

6 445 144 925,47

78 443 888,00

24,00

 

Додаток 2

до рішення міської ради від 29 вересня 2023

№ 24/30

 

Фінансування бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік

 

1454900000

(код бюджету)

(грн)

 

Код

 

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

 

Усього

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансуванняза типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

2 079 884 015,18

-483 749 982,00

2 563 633 997,18

2 563 610 501,00

203000

Іншевнутрішнєфінансування

346 102 940,00

 

346 102 940,00

346 102 940,00

203100

Позики інших фінансових установ

346 102 940,00

 

346 102 940,00

346 102 940,00

203110

Одержано позик

363 750 000,00

 

363 750 000,00

363 750 000,00

203120

Погашено позик

-17 647 060,00

 

-17 647 060,00

-17 647 060,00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих

бюджетів

1 733 781 075,18

-483 749 982,00

2 217 531 057,18

2 217 507 561,00

208100

На початок періоду

1 733 781 075,18

1 733 757 579,00

23 496,18

0,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду)

0,00

-2 217 507 561,00

2 217 507 561,00

2 217 507 561,00

300000

Зовнішнєфінансування

-4 530 530,00

 

-4 530 530,00

-4 530 530,00

301000

Позики,наданіміжнароднимифінансовими організаціями

-4 530 530,00

 

-4 530 530,00

-4 530 530,00

301100

Одержано позик

0,00

 

0,00

0,00

301200

Погашено позик

-4 530 530,00

 

-4 530 530,00

-4 530 530,00

Х

Загальнефінансування

2 075 353 485,18

-483 749 982,00

2 559 103 467,18

2 559 079 971,00

Фінансуванняза типом боргового зобов’язання

400000

Фінансування за борговими операціями

341 572 410,00

0,00

341 572 410,00

341 572 410,00

401000

Запозичення

363 750 000,00

 

363 750 000,00

363 750 000,00

401100

Внутрішнізапозичення

363 750 000,00

 

363 750 000,00

363 750 000,00

401101

Довгострокові зобов'язання

363 750 000,00

 

363 750 000,00

363 750 000,00

401200

Зовнішнізапозичення

0,00

 

0,00

0,00

401201

Довгострокові зобов'язання

0,00

 

 

0,00

402000

Погашення

-22 177 590,00

 

-22 177 590,00

-22 177 590,00

402100

Внутрішні зобов'язання

-17 647 060,00

 

-17 647 060,00

-17 647 060,00

402101

Довгострокові зобов'язання

-17 647 060,00

 

-17 647 060,00

-17 647 060,00

402200

Зовнішнізобов'язання

-4 530 530,00

 

-4 530 530,00

-4 530 530,00

402201

Довгострокові зобов'язання

-4 530 530,00

 

-4 530 530,00

-4 530 530,00

600000

Фінансуванняза активними операціями

1 733 781 075,18

-483 749 982,00

2 217 531 057,18

2 217 507 561,00

602000

Зміниобсягівбюджетнихкоштів

1 733 781 075,18

-483 749 982,00

2 217 531 057,18

2 217 507 561,00

602100

На початок періоду

1 733 781 075,18

1 733 757 579,00

23 496,18

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду)

0,00

-2 217 507 561,00

2 217 507 561,00

2 217 507 561,00

Х

Загальнефінансування

2 075 353 485,18

-483 749 982,00

2 559 103 467,18

2 559 079 971,00

 

Додаток 3

до рішення міської ради від 29 вересня 2023

№ 24/30

РОЗПОДІЛ

видатківбюджетуМиколаївськоїміськоїтериторіальноїгромади на 2023 рік

 

  1454900000

(код бюджету)

(грн)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Код Функціонально ї класифікації видатків та кредитування бюджету

 

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

 

Загальний фонд

 

Спеціальний фонд

 

 

 

Разом

 

 

усього

 

видатки споживання

з них

 

 

видатки розвитку

 

 

усього

 

у тому числі бюджет розвитку

 

видатки споживання

з них

 

 

видатки розвитку

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської

міської ради

746 388 087,00

647 193 087,00

70 992 200,00

7 664 964,00

99 195 000,00

398 002 310,00

397 958 310,00

44 000,00

 

 

397 958 310,00

1 144 390 397,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської

ради

746 388 087,00

647 193 087,00

70 992 200,00

7 664 964,00

99 195 000,00

398 002 310,00

397 958 310,00

44 000,00

 

 

397 958 310,00

1 144 390 397,00

 

0210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері

у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

136 069 781,00

 

136 069 781,00

 

63 738 500,00

 

7 127 630,00

 

 

14 279 000,00

 

14 235 000,00

 

44 000,00

 

 

 

14 235 000,00

 

150 348 781,00

 

0210170

 

0170

 

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого

самоврядування

 

150 000,00

 

150 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000,00

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

300 000,00

300 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000,00

 

 

0213111

 

 

3111

 

 

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного

типу та прийомних сімей

 

 

528 500,00

 

 

528 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

528 500,00

0213112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та

їх соціального захисту

470 000,00

470 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470 000,00

0213121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів

соціальних служб

3 940 339,00

3 940 339,00

2 911 200,00

130 469,00

 

 

 

 

 

 

 

3 940 339,00

 

0213124

 

3124

 

1040

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та

/або насильства за ознаками статі

 

1 835 843,00

 

1 835 843,00

 

1 256 660,00

 

162 951,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1 835 843,00

0213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

779 182,00

779 182,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

779 182,00

 

 

0213140

 

 

3140

 

 

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

 

 

13 886 722,00

 

 

13 886 722,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 886 722,00

0213191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів

війни та праці

1 125 600,00

1 125 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 125 600,00

 

0213241

 

3241

 

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

 

4 477 481,00

 

4 477 481,00

 

3 085 840,00

 

243 914,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4 477 481,00

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

900 000,00

900 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 000,00

0214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

620 000,00

620 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620 000,00

 

 

0216084

 

 

6084

 

 

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

 

 

1 400 000,00

 

 

1 400 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 400 000,00

0216086

6086

0610

Інша діяльність щодо забезпечення житлом

громадян

 

 

 

 

 

7 960 400,00

7 960 400,00

 

 

 

7 960 400,00

7 960 400,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної

власності

 

 

 

 

 

25 000 000,00

25 000 000,00

 

 

 

25 000 000,00

25 000 000,00

0217413

7413

0451

Інші заходи у сфері автотранспорту

 

 

 

 

 

258 750 000,00

258 750 000,00

 

 

 

258 750 000,00

258 750 000,00

0217426

7426

0453

Інші заходи у сфері електротранспорту

286 100 000,00

286 100 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286 100 000,00

0217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання

 

 

 

 

 

57 518 310,00

57 518 310,00

 

 

 

57 518 310,00

57 518 310,00

0217680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів

місцевого самоврядування

843 511,00

843 511,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

843 511,00

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

8 447 828,00

8 447 828,00

 

 

 

21 500 000,00

21 500 000,00

 

 

 

21 500 000,00

29 947 828,00

 

0218110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків

стихійного лиха

 

5 500 000,00

 

5 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 500 000,00

0218220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки

місцевого значення

878 300,00

878 300,00

 

 

 

70 200,00

70 200,00

 

 

 

70 200,00

948 500,00

0218240

8240

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

14 865 000,00

14 865 000,00

 

 

 

12 924 400,00

12 924 400,00

 

 

 

12 924 400,00

27 789 400,00

0219770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

46 500 000,00

42 000 000,00

 

 

4 500 000,00

 

 

 

 

 

 

46 500 000,00

 

0219800

 

9800

 

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів

 

216 770 000,00

 

122 075 000,00

 

 

 

94 695 000,00

 

 

 

 

 

 

 

216 770 000,00

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської

ради

2 157 014 969,47

2 157 014 969,47

1 325 769 578,00

210 567 852,47

 

144 387 959,00

75 418 093,00

68 969 866,00

1 482 463,00

770 193,00

75 418 093,00

2 301 402 928,47

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської

ради

2 157 014 969,47

2 157 014 969,47

1 325 769 578,00

210 567 852,47

 

144 387 959,00

75 418 093,00

68 969 866,00

1 482 463,00

770 193,00

75 418 093,00

2 301 402 928,47

 

0610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері

у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

7 276 177,00

 

7 276 177,00

 

5 510 200,00

 

179 107,00

 

 

268 000,00

 

268 000,00

 

 

 

 

268 000,00

 

7 544 177,00

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

684 157 261,47

684 157 261,47

422 603 301,00

62 575 538,47

 

64 930 123,00

19 557 000,00

45 373 123,00

 

 

19 557 000,00

749 087 384,47

 

0611021

 

1021

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету

 

385 711 038,00

 

385 711 038,00

 

142 161 124,00

 

107 238 541,00

 

 

68 742 299,00

 

50 822 093,00

 

17 920 206,00

 

 

 

50 822 093,00

 

454 453 337,00

 

 

0611022

 

 

1022

 

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

21 632 732,00

 

 

21 632 732,00

 

 

9 438 590,00

 

 

2 332 236,00

 

 

 

961 000,00

 

 

961 000,00

 

 

 

 

 

961 000,00

 

 

22 593 732,00

 

0611031

 

1031

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок

освітньої субвенції

 

683 327 818,00

 

683 327 818,00

 

559 004 596,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

683 327 818,00

 

 

0611032

 

 

1032

 

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за

рахунок освітньої субвенції

 

 

7 090 740,00

 

 

7 090 740,00

 

 

5 812 082,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 090 740,00

 

0611070

 

1070

 

0960

Надання позашкільної освіти закладами

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

64 141 955,00

 

64 141 955,00

 

41 710 228,00

 

5 753 104,00

 

 

2 723 000,00

 

2 723 000,00

 

 

 

 

2 723 000,00

 

66 864 955,00

 

0611091

 

1091

 

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету

 

222 201 713,00

 

222 201 713,00

 

88 136 299,00

 

29 225 776,00

 

 

5 676 537,00

 

 

5 676 537,00

 

1 482 463,00

 

770 193,00

 

 

227 878 250,00

 

0611092

 

1092

 

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої

субвенції

 

15 295 353,00

 

15 295 353,00

 

12 537 175,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 295 353,00

 

0611101

 

1101

 

0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету

 

8 655 688,00

 

8 655 688,00

 

 

 

 

504 000,00

 

504 000,00

 

 

 

 

504 000,00

 

9 159 688,00

 

0611102

 

1102

 

0941

Підготовка кадрів закладами фахової

передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

 

307 200,00

 

307 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307 200,00

0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у

сфері освіти

32 237 168,00

32 237 168,00

22 748 523,00

1 218 409,00

 

583 000,00

583 000,00

 

 

 

583 000,00

32 820 168,00

0611142

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

1 004 900,00

1 004 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 004 900,00

 

0611151

 

1151

 

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно- ресурсних центрів за рахунок коштів

місцевого бюджету

 

4 603 865,00

 

4 603 865,00

 

1 613 137,00

 

1 840 280,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4 603 865,00

 

0611152

 

1152

 

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

 

10 879 824,00

 

10 879 824,00

 

8 917 888,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 879 824,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0611160

 

1160

 

0990

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

 

4 362 490,00

 

4 362 490,00

 

3 376 473,00

 

204 861,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4 362 490,00

 

0611200

 

1200

 

0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами

 

4 129 047,00

 

4 129 047,00

 

2 199 962,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 129 047,00

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я

Миколаївської міської ради

159 531 233,00

159 531 233,00

3 935 900,00

188 229,00

 

135 027 811,00

135 027 811,00

 

 

 

135 027 811,00

294 559 044,00

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської

міської ради

159 531 233,00

159 531 233,00

3 935 900,00

188 229,00

 

135 027 811,00

135 027 811,00

 

 

 

135 027 811,00

294 559 044,00

 

0710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері

у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

5 675 140,00

 

5 675 140,00

 

3 935 900,00

 

188 229,00

 

 

 

 

 

 

 

 

5 675 140,00

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична

допомога населенню

106 129 664,00

106 129 664,00

 

 

 

77 988 583,00

77 988 583,00

 

 

 

77 988 583,00

184 118 247,00

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,

породіллям та новонародженим

19 098 983,00

19 098 983,00

 

 

 

54 286 228,00

54 286 228,00

 

 

 

54 286 228,00

73 385 211,00

 

0712080

 

2080

 

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної

допомоги

 

696 459,00

 

696 459,00

 

 

 

 

1 253 000,00

 

1 253 000,00

 

 

 

 

1 253 000,00

 

1 949 459,00

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

237 604,00

237 604,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237 604,00

 

0712111

 

2111

 

0726

Первинна медична допомога населенню, що

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

25 066 546,00

 

25 066 546,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 066 546,00

0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони

здоров’я

2 626 837,00

2 626 837,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 626 837,00

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання

 

 

 

 

 

1 500 000,00

1 500 000,00

 

 

 

1 500 000,00

1 500 000,00

 

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

235 178 118,00

 

235 178 118,00

 

87 928 156,00

 

5 759 437,00

 

 

317 054 944,00

 

314 551 409,00

 

2 503 535,00

 

170 716,00

 

 

314 551 409,00

 

552 233 062,00

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту

населення Миколаївської міської ради

235 178 118,00

235 178 118,00

87 928 156,00

5 759 437,00

 

317 054 944,00

314 551 409,00

2 503 535,00

170 716,00

 

314 551 409,00

552 233 062,00

 

0810160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері

у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

62 726 800,00

 

62 726 800,00

 

47 036 900,00

 

1 903 546,00

 

 

363 400,00

 

363 400,00

 

 

 

 

363 400,00

 

63 090 200,00

0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям

громадян відповідно до законодавства

317 400,00

317 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317 400,00

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з

оплати послуг зв'язку

1 684 800,00

1 684 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 684 800,00

 

0813033

 

3033

 

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим

категоріям громадян

 

67 187 287,00

 

67 187 287,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 187 287,00

 

0813034

 

3034

 

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному

транспорті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0813035

 

3035

 

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному

транспорті

 

640 000,00

 

640 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640 000,00

 

0813050

 

3050

 

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

542 500,00

 

542 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

542 500,00

0813090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій

та осіб з інвалідністю внаслідок війни

591 126,00

591 126,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

591 126,00

 

0813104

 

3104

 

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим

віком, хворобою, інвалідністю

 

40 258 880,00

 

40 258 880,00

 

28 824 250,00

 

2 137 640,00

 

 

213 244,00

 

 

213 244,00

 

170 716,00

 

 

 

40 472 124,00

0813105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з

інвалідністю та дітям з інвалідністю

7 586 059,00

7 586 059,00

4 393 602,00

483 630,00

 

 

 

 

 

 

 

7 586 059,00

0813123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

340 000,00

340 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340 000,00

 

 

0813160

 

 

3160

 

 

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і

потребують сторонньої допомоги

 

 

10 047 950,00

 

 

10 047 950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 047 950,00

 

0813171

 

3171

 

1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне

обслуговування

 

251 465,00

 

251 465,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

251 465,00

0813191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів

війни та праці

14 676 477,00

14 676 477,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 676 477,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0813192

 

3192

 

1030

Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

 

1 418 476,00

 

1 418 476,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 418 476,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0813221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 282 493,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 282 493,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 282 493,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 282 493,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0813222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 865 916,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 865 916,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 865 916,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 865 916,00

 

0813241

 

3241

 

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

 

12 437 934,00

 

12 437 934,00

 

7 673 404,00

 

1 234 621,00

 

 

2 290 291,00

 

 

2 290 291,00

 

 

 

 

14 728 225,00

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

14 470 964,00

14 470 964,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 470 964,00

0816086

6086

0610

Інша діяльність щодо забезпечення житлом

громадян

 

 

 

 

 

192 039 600,00

192 039 600,00

 

 

 

192 039 600,00

192 039 600,00

 

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської

міської ради

 

256 891 216,00

 

256 891 216,00

 

135 160 490,00

 

16 737 791,00

 

 

7 272 238,00

 

1 726 100,00

 

5 393 896,00

 

3 027 193,00

 

98 222,00

 

1 878 342,00

 

264 163 454,00

 

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської

ради

 

256 891 216,00

 

256 891 216,00

 

135 160 490,00

 

16 737 791,00

 

 

7 272 238,00

 

1 726 100,00

 

5 393 896,00

 

3 027 193,00

 

98 222,00

 

1 878 342,00

 

264 163 454,00

 

1010160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,

територіальних громадах

 

3 809 300,00

 

3 809 300,00

 

2 886 300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 809 300,00

1011080

1080

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими

школами

83 275 640,00

83 275 640,00

64 253 890,00

3 160 272,00

 

4 504 386,00

261 300,00

4 241 686,00

2 755 451,00

40 636,00

262 700,00

87 780 026,00

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

51 754 349,00

51 754 349,00

35 874 541,00

5 435 350,00

 

616 074,00

484 800,00

131 274,00

 

 

484 800,00

52 370 423,00

 

1014060

 

4060

 

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших

клубних закладів

 

41 372 141,00

 

41 372 141,00

 

24 363 303,00

 

6 017 163,00

 

 

906 388,00

 

 

755 546,00

 

251 742,00

 

57 586,00

 

150 842,00

 

42 278 529,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в

галузі культури і мистецтва

74 413 619,00

74 413 619,00

7 782 456,00

2 125 006,00

 

1 240 000,00

980 000,00

260 000,00

20 000,00

 

980 000,00

75 653 619,00

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2 266 167,00

2 266 167,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 266 167,00

 

 

 

 

1017691

 

 

 

 

7691

 

 

 

 

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 390,00

 

 

 

 

 

5 390,00

 

 

 

 

 

 

 

5 390,00

 

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

189 841 573,00

 

189 841 573,00

 

102 215 071,00

 

21 968 358,00

 

 

12 794 175,00

 

12 794 175,00

 

 

 

 

12 794 175,00

 

202 635 748,00

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і

спорту Миколаївської міської ради

189 841 573,00

189 841 573,00

102 215 071,00

21 968 358,00

 

12 794 175,00

12 794 175,00

 

 

 

12 794 175,00

202 635 748,00

 

1110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,

територіальних громадах

 

2 514 400,00

 

2 514 400,00

 

1 836 700,00

 

52 754,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2 514 400,00

 

1115011

 

5011

 

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

 

2 400 000,00

 

2 400 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 400 000,00

 

1115012

 

5012

 

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

 

890 000,00

 

890 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890 000,00

 

1115031

 

5031

 

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних

шкіл

 

120 559 913,00

 

120 559 913,00

 

73 424 609,00

 

13 462 216,00

 

 

2 855 630,00

 

2 855 630,00

 

 

 

 

2 855 630,00

 

123 415 543,00

 

1115032

 

5032

 

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних

товариств

 

2 838 149,00

 

2 838 149,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 838 149,00

1115033

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів

школами вищої спортивної майстерності

15 814 089,00

15 814 089,00

9 032 046,00

2 112 594,00

 

121 545,00

121 545,00

 

 

 

121 545,00

15 935 634,00

1115041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка

спортивних споруд

32 005 546,00

32 005 546,00

14 253 321,00

6 148 348,00

 

9 817 000,00

9 817 000,00

 

 

 

9 817 000,00

41 822 546,00

 

1115049

 

5049

 

0810

Виконання окремих заходів з реалізації

соціального проекту "Активні парки -локації здорової України"

 

68 665,00

 

68 665,00

 

56 280,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 665,00

 

1115062

 

5062

 

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та

організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні

 

7 784 530,00

 

7 784 530,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 784 530,00

1115063

5063

0810

Забезпечення діяльності централізованої

бухгалтерії

4 966 281,00

4 966 281,00

3 612 115,00

192 446,00

 

 

 

 

 

 

 

4 966 281,00

 

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

1 017 682 541,00

 

996 209 315,00

 

22 415 200,00

 

1 198 986,00

 

21 473 226,00

 

1 130 576 493,00

 

1 129 795 783,00

 

780 710,00

 

557 959,00

 

 

1 129 795 783,00

 

2 148 259 034,00

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального

господарства Миколаївської міської ради

1 017 682 541,00

996 209 315,00

22 415 200,00

1 198 986,00

21 473 226,00

1 130 576 493,00

1 129 795 783,00

780 710,00

557 959,00

 

1 129 795 783,00

2 148 259 034,00

 

1210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,

територіальних громадах

 

31 394 965,00

 

31 394 965,00

 

22 415 200,00

 

1 198 986,00

 

 

430 000,00

 

430 000,00

 

 

 

 

430 000,00

 

31 824 965,00

1210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

254 046,00

254 046,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254 046,00

1213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

3 500 000,00

3 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 500 000,00

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду

55 870 335,00

55 870 335,00

 

 

 

32 097 409,00

32 097 409,00

 

 

 

32 097 409,00

87 967 744,00

 

1216020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги

 

147 814 001,00

 

147 814 001,00

 

 

 

 

18 510 000,00

 

18 510 000,00

 

 

 

 

18 510 000,00

 

166 324 001,00

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

338 306 753,00

338 306 753,00

 

 

 

101 298 680,00

101 298 680,00

 

 

 

101 298 680,00

439 605 433,00

1216040

6040

0620

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

37 653 600,00

37 653 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 653 600,00

 

1216050

 

6050

 

0620

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово- комунальному господарстві та на інших

аварійних об’єктах комунальної власності

 

66 998 498,00

 

66 998 498,00

 

 

 

 

56 703 543,00

 

56 703 543,00

 

 

 

 

56 703 543,00

 

123 702 041,00

1216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства

 

 

 

 

 

680 710,00

 

680 710,00

557 959,00

 

 

680 710,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства

 

 

 

 

 

1 939 483,00

1 939 483,00

 

 

 

1 939 483,00

1 939 483,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1217461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок

коштів місцевого бюджету

 

314 417 117,00

 

314 417 117,00

 

 

 

 

188 175 977,00

 

188 175 977,00

 

 

 

 

188 175 977,00

 

502 593 094,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання

 

 

 

 

 

730 640 691,00

730 640 691,00

 

 

 

730 640 691,00

730 640 691,00

1218340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових

фондів

 

 

 

 

 

100 000,00

 

100 000,00

 

 

 

100 000,00

1219770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

21 473 226,00

 

 

 

21 473 226,00

 

 

 

 

 

 

21 473 226,00

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської

міської ради

 

34 219 600,00

 

34 219 600,00

 

5 772 600,00

 

 

 

61 911 960,00

 

61 911 960,00

 

 

 

 

61 911 960,00

 

96 131 560,00

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

34 219 600,00

 

34 219 600,00

 

5 772 600,00

 

 

 

61 911 960,00

 

61 911 960,00

 

 

 

 

61 911 960,00

 

96 131 560,00

 

1310160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері

у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

7 419 600,00

 

7 419 600,00

 

5 772 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 419 600,00

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства

 

 

 

 

 

12 105 257,00

12 105 257,00

 

 

 

12 105 257,00

12 105 257,00

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

22 300 000,00

22 300 000,00

 

 

 

49 806 703,00

49 806 703,00

 

 

 

49 806 703,00

72 106 703,00

1317693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

4 500 000,00

4 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 500 000,00

1500000

 

 

Управління капітального будівництва

Миколаївської міської ради

29 078 612,00

29 078 612,00

5 132 700,00

291 339,00

 

201 029 899,18

201 011 793,00

 

 

 

201 029 899,18

230 108 511,18

1510000

 

 

Управління капітального будівництва

Миколаївської міської ради

29 078 612,00

29 078 612,00

5 132 700,00

291 339,00

 

201 029 899,18

201 011 793,00

 

 

 

201 029 899,18

230 108 511,18

 

1510160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,

територіальних громадах

 

7 337 612,00

 

7 337 612,00

 

5 132 700,00

 

291 339,00

 

 

12 570 000,00

 

12 570 000,00

 

 

 

 

12 570 000,00

 

19 907 612,00

1510180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

1 000,00

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000,00

1511010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

3 640 000,00

3 640 000,00

 

 

 

2 100 000,00

2 100 000,00

 

 

 

2 100 000,00

5 740 000,00

 

1511021

 

1021

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету

 

12 800 000,00

 

12 800 000,00

 

 

 

 

15 598 533,00

 

15 598 533,00

 

 

 

 

15 598 533,00

 

28 398 533,00

 

 

1511022

 

 

1022

 

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

1 300 000,00

 

 

1 300 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 300 000,00

 

 

1511261

 

 

1261

 

 

0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної

середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

10 000 000,00

 

 

10 000 000,00

 

 

 

 

 

10 000 000,00

 

 

10 000 000,00

 

 

1511262

 

 

1262

 

 

0990

Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам

 

 

 

 

 

 

 

20 000 000,00

 

 

20 000 000,00

 

 

 

 

 

20 000 000,00

 

 

20 000 000,00

1512010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична

допомога населенню

2 800 000,00

2 800 000,00

 

 

 

45 943 720,00

45 943 720,00

 

 

 

45 943 720,00

48 743 720,00

1512030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,

породіллям та новонародженим

 

 

 

 

 

13 704 418,00

13 704 418,00

 

 

 

13 704 418,00

13 704 418,00

 

1512111

 

2111

 

0726

Первинна медична допомога населенню, що

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

1 200 000,00

 

1 200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 200 000,00

 

1513241

 

3241

 

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

 

 

 

 

 

 

2 000 000,00

 

2 000 000,00

 

 

 

 

2 000 000,00

 

2 000 000,00

1515041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка

спортивних споруд

 

 

 

 

 

22 050 000,00

22 050 000,00

 

 

 

22 050 000,00

22 050 000,00

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

10 000,00

10 000,00

 

 

 

10 000,00

10 000,00

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства

 

 

 

 

 

510 000,00

510 000,00

 

 

 

510 000,00

510 000,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

30 210 000,00

30 210 000,00

 

 

 

30 210 000,00

30 210 000,00

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

9 912 440,00

9 912 440,00

 

 

 

9 912 440,00

9 912 440,00

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів

фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

10 315 942,00

10 315 942,00

 

 

 

10 315 942,00

10 315 942,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної

власності

 

 

 

 

 

4 686 740,00

4 686 740,00

 

 

 

4 686 740,00

4 686 740,00

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона

пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

1 400 000,00

1 400 000,00

 

 

 

1 400 000,00

1 400 000,00

 

 

 

 

1517691

 

 

 

 

7691

 

 

 

 

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 106,18

 

 

 

 

 

 

 

 

18 106,18

 

 

 

 

18 106,18

 

1600000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської

ради

 

13 733 760,00

 

13 733 760,00

 

8 352 860,00

 

 

 

2 565 320,00

 

2 565 320,00

 

 

 

 

2 565 320,00

 

16 299 080,00

 

1610000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

13 733 760,00

 

13 733 760,00

 

8 352 860,00

 

 

 

2 565 320,00

 

2 565 320,00

 

 

 

 

2 565 320,00

 

16 299 080,00

 

1610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,

територіальних громадах

 

10 728 360,00

 

10 728 360,00

 

8 352 860,00

 

 

 

117 000,00

 

117 000,00

 

 

 

 

117 000,00

 

10 845 360,00

1610180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

43 400,00

43 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 400,00

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови

територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій

400 000,00

400 000,00

 

 

 

2 448 320,00

2 448 320,00

 

 

 

2 448 320,00

2 848 320,00

1617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

2 562 000,00

2 562 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 562 000,00

 

1700000

 

 

Управління державного архітектурно- будівельного контролю Миколаївської

міської ради

 

6 839 830,00

 

6 839 830,00

 

4 635 620,00

 

140 071,00

 

 

165 690,00

 

165 690,00

 

 

 

 

165 690,00

 

7 005 520,00

 

1710000

 

 

Управління державного архітектурно- будівельного контролю Миколаївської міської

ради

 

6 839 830,00

 

6 839 830,00

 

4 635 620,00

 

140 071,00

 

 

165 690,00

 

165 690,00

 

 

 

 

165 690,00

 

7 005 520,00

 

1710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,

територіальних громадах

 

6 776 808,00

 

6 776 808,00

 

4 635 620,00

 

140 071,00

 

 

165 690,00

 

165 690,00

 

 

 

 

165 690,00

 

6 942 498,00

1710180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

63 022,00

63 022,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 022,00

 

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Миколаївської міської ради

 

56 413 621,00

 

56 413 621,00

 

6 428 580,00

 

2 967 322,00

 

 

21 867 165,00

 

21 651 500,00

 

215 665,00

 

 

 

21 651 500,00

 

78 280 786,00

 

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Миколаївської міської ради

 

56 413 621,00

 

56 413 621,00

 

6 428 580,00

 

2 967 322,00

 

 

21 867 165,00

 

21 651 500,00

 

215 665,00

 

 

 

21 651 500,00

 

78 280 786,00

 

2910160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,

територіальних громадах

 

8 895 641,00

 

8 895 641,00

 

6 428 580,00

 

233 407,00

 

 

151 500,00

 

151 500,00

 

 

 

 

151 500,00

 

9 047 141,00

 

2918110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

47 512 580,00

 

47 512 580,00

 

 

2 733 515,00

 

 

21 715 665,00

 

21 500 000,00

 

215 665,00

 

 

 

21 500 000,00

 

69 228 245,00

2918120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

5 400,00

5 400,00

 

400,00

 

 

 

 

 

 

 

5 400,00

3100000

 

 

Управління комунального майна

Миколаївської міської ради

6 853 200,00

6 853 200,00

4 985 400,00

 

 

90 000,00

90 000,00

 

 

 

90 000,00

6 943 200,00

3110000

 

 

Управління комунального майна

Миколаївської міської ради

6 853 200,00

6 853 200,00

4 985 400,00

 

 

90 000,00

90 000,00

 

 

 

90 000,00

6 943 200,00

 

3110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,

територіальних громадах

 

6 698 200,00

 

6 698 200,00

 

4 985 400,00

 

 

 

90 000,00

 

90 000,00

 

 

 

 

90 000,00

 

6 788 200,00

3110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

5 000,00

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000,00

3117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

150 000,00

150 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000,00

 

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

28 164 500,00

 

28 164 500,00

 

20 991 400,00

 

 

 

1 647 000,00

 

1 647 000,00

 

 

 

 

1 647 000,00

 

29 811 500,00

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних

послуг Миколаївської міської ради

28 164 500,00

28 164 500,00

20 991 400,00

 

 

1 647 000,00

1 647 000,00

 

 

 

1 647 000,00

29 811 500,00

 

3410160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,

територіальних громадах

 

28 164 500,00

 

28 164 500,00

 

20 991 400,00

 

 

 

1 647 000,00

 

1 647 000,00

 

 

 

 

1 647 000,00

 

29 811 500,00

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів

Миколаївської міської ради

10 913 700,00

10 913 700,00

8 134 200,00

 

 

983 000,00

983 000,00

 

 

 

983 000,00

11 896 700,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської

міської ради

10 913 700,00

10 913 700,00

8 134 200,00

 

 

983 000,00

983 000,00

 

 

 

983 000,00

11 896 700,00

 

3610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері

у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

10 365 700,00

 

10 365 700,00

 

8 134 200,00

 

 

 

983 000,00

 

983 000,00

 

 

 

 

983 000,00

 

11 348 700,00

3617130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

500 000,00

500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000,00

3617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

48 000,00

48 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 000,00

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської

міської ради

550 518 732,00

500 518 732,00

12 857 200,00

 

 

130 000,00

130 000,00

 

 

 

130 000,00

550 648 732,00

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської

ради

550 518 732,00

500 518 732,00

12 857 200,00

 

 

130 000,00

130 000,00

 

 

 

130 000,00

550 648 732,00

 

3710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері

у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

16 808 800,00

 

16 808 800,00

 

12 857 200,00

 

 

 

130 000,00

 

130 000,00

 

 

 

 

130 000,00

 

16 938 800,00

3718600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

14 908 732,00

14 908 732,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 908 732,00

3718710

8710

0133

Резервний фонд місцевого бюджету

50 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000,00

3719110

9110

0180

Реверсна дотація

468 801 200,00

468 801 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

468 801 200,00

 

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

12 519 503,00

 

12 519 503,00

 

8 134 200,00

 

197 923,00

 

 

569 488,00

 

569 488,00

 

 

 

 

569 488,00

 

13 088 991,00

 

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції

Миколаївської міської ради

 

12 519 503,00

 

12 519 503,00

 

8 134 200,00

 

197 923,00

 

 

569 488,00

 

569 488,00

 

 

 

 

569 488,00

 

13 088 991,00

 

3810160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,

територіальних громадах

 

10 904 537,00

 

10 904 537,00

 

8 134 200,00

 

197 923,00

 

 

569 488,00

 

569 488,00

 

 

 

 

569 488,00

 

11 474 025,00

3810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

80,00

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,00

 

3816020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги

 

1 481 079,00

 

1 481 079,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 481 079,00

3817693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

133 807,00

133 807,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133 807,00

3818240

8240

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

135 391 100,00

 

135 391 100,00

 

13 578 340,00

 

1 540 777,00

 

 

6 820 000,00

 

6 800 000,00

 

20 000,00

 

 

 

6 800 000,00

 

142 211 100,00

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району

Миколаївської міської ради

135 391 100,00

135 391 100,00

13 578 340,00

1 540 777,00

 

6 820 000,00

6 800 000,00

20 000,00

 

 

6 800 000,00

142 211 100,00

 

4010160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,

територіальних громадах

 

22 120 600,00

 

22 120 600,00

 

13 578 340,00

 

631 436,00

 

 

20 000,00

 

 

20 000,00

 

 

 

 

22 140 600,00

4010180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

4014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

60 000,00

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,00

4016014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і

відходів

14 937 900,00

14 937 900,00

 

830 641,00

 

 

 

 

 

 

 

14 937 900,00

 

4016020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги

 

245 000,00

 

245 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245 000,00

4016030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

48 405 000,00

48 405 000,00

 

 

 

6 800 000,00

6 800 000,00

 

 

 

6 800 000,00

55 205 000,00

4016090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства

200 000,00

200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000,00

 

4017461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг

та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

48 205 568,00

 

48 205 568,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 205 568,00

 

4018110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків

стихійного лиха

 

1 216 532,00

 

1 216 532,00

 

 

78 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1 216 532,00

 

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

45 569 433,00

 

45 569 433,00

 

10 676 400,00

 

1 360 552,00

 

 

75 247 442,00

 

75 247 442,00

 

 

 

 

75 247 442,00

 

120 816 875,00

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району

Миколаївської міської ради

45 569 433,00

45 569 433,00

10 676 400,00

1 360 552,00

 

75 247 442,00

75 247 442,00

 

 

 

75 247 442,00

120 816 875,00

 

4110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,

територіальних громадах

 

18 139 433,00

 

18 139 433,00

 

10 676 400,00

 

1 360 552,00

 

 

96 000,00

 

96 000,00

 

 

 

 

96 000,00

 

18 235 433,00

4114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

60 000,00

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,00

4116011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду

974 880,00

974 880,00

 

 

 

18 067 000,00

18 067 000,00

 

 

 

18 067 000,00

19 041 880,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4116014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і

відходів

5 279 000,00

5 279 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 279 000,00

4116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

15 232 780,00

15 232 780,00

 

 

 

4 266 442,00

4 266 442,00

 

 

 

4 266 442,00

19 499 222,00

 

4117461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок

коштів місцевого бюджету

 

3 200 000,00

 

3 200 000,00

 

 

 

 

52 818 000,00

 

52 818 000,00

 

 

 

 

52 818 000,00

 

56 018 000,00

 

4118110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків

стихійного лиха

 

2 683 340,00

 

2 683 340,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 683 340,00

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

129 716 800,00

129 716 800,00

13 838 140,00

1 081 511,00

 

29 000 000,00

29 000 000,00

 

 

 

29 000 000,00

158 716 800,00

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району

Миколаївської міської ради

129 716 800,00

129 716 800,00

13 838 140,00

1 081 511,00

 

29 000 000,00

29 000 000,00

 

 

 

29 000 000,00

158 716 800,00

 

4210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері

у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

20 276 800,00

 

20 276 800,00

 

13 838 140,00

 

996 773,00

 

 

 

 

 

 

 

 

20 276 800,00

4210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

40 000,00

40 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000,00

4214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

60 000,00

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,00

4216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду

 

 

 

 

 

4 200 000,00

4 200 000,00

 

 

 

4 200 000,00

4 200 000,00

4216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і

відходів

15 101 603,00

15 101 603,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 101 603,00

 

4216020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги

 

290 000,00

 

290 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290 000,00

4216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

71 173 070,00

71 173 070,00

 

 

 

4 800 000,00

4 800 000,00

 

 

 

4 800 000,00

75 973 070,00

 

4217461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг

та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

21 826 589,00

 

21 826 589,00

 

 

 

 

20 000 000,00

 

20 000 000,00

 

 

 

 

20 000 000,00

 

41 826 589,00

 

4218110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків

стихійного лиха

 

448 738,00

 

448 738,00

 

 

84 738,00

 

 

 

 

 

 

 

 

448 738,00

4218240

8240

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

500 000,00

500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000,00

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району

Миколаївської міської ради

138 934 815,00

138 934 815,00

13 838 140,00

1 011 744,00

 

16 683 315,00

16 673 475,00

9 840,00

 

 

16 673 475,00

155 618 130,00

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району

Миколаївської міської ради

138 934 815,00

138 934 815,00

13 838 140,00

1 011 744,00

 

16 683 315,00

16 673 475,00

9 840,00

 

 

16 673 475,00

155 618 130,00

 

4310160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері

у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

22 594 445,00

 

22 594 445,00

 

13 838 140,00

 

1 011 744,00

 

 

109 340,00

 

99 500,00

 

9 840,00

 

 

 

99 500,00

 

22 703 785,00

4310180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

279 640,00

279 640,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

279 640,00

4314082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

120 000,00

120 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 000,00

4316011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду

11 193 875,00

11 193 875,00

 

 

 

6 500 000,00

6 500 000,00

 

 

 

6 500 000,00

17 693 875,00

4316014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і

відходів

9 598 640,00

9 598 640,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 598 640,00

 

4316020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги

 

400 000,00

 

400 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 000,00

4316030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

29 734 765,00

29 734 765,00

 

 

 

400 000,00

400 000,00

 

 

 

400 000,00

30 134 765,00

 

4317461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок

коштів місцевого бюджету

 

62 906 125,00

 

62 906 125,00

 

 

 

 

9 673 975,00

 

9 673 975,00

 

 

 

 

9 673 975,00

 

72 580 100,00

 

4318110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків

стихійного лиха

 

2 107 325,00

 

2 107 325,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 107 325,00

Х

Х

Х

УСЬОГО

5 961 394 943,47

5 790 726 717,47

1 885 772 375,00

272 676 856,47

120 668 226,00

2 563 826 209,18

2 485 718 349,00

77 937 512,00

5 238 331,00

868 415,00

2 485 888 697,18

8 525 221 152,65

 

 

 

 

 

 

 

1454900000

(код бюджету)


 

 

 

 

Міжбюджетні трансферти на 2023 рік


Додаток 5

до рішення міської ради від 29 вересня 2023

№ 24/30

 

 

  1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

 

 

(грн)

 

Код Класифікації доходу

бюджету /Код бюджету

Найменування трансферту /Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування

3 947 300,00

9900000000

Державний бюджет України

3 947 300,00

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету (з обласного бюджету за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад

1 058 654,47

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

1 058 654,47

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

704 371 700,00

9900000000

Державний бюджет України

704 371 700,00

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

11 282 493,00

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

11 282 493,00

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

110 865 916,00

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

110 865 916,00

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

12 529 235,00

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

12 529 235,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

4 129 047,00

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

4 129 047,00

41057700

Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

68 665,00

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

68 665,00

41059000

Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

20 000 000,00

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

20 000 000,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни)

2 700 000,00

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

2 700 000,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І ), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)

501 787,00

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

501 787,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн)

979 011,00

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

979 011,00

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім’ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності , сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій, які брали участь у заходах для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та сім’ям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївської обласної ради, комунального підприємства

«Миколаївська обласна варта», які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22 )

1 305 002,00

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

1 305 002,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС на сході України, а також брали участь у заходах для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та дітям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївської обласної ради, комунального підприємства «Миколаївська обласна варта», які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою: м.Миколаїв, вул. Адміральська, 22)

1 051 224,00

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

1 051 224,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове

медичнеобслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

542 500,00

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

542 500,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

591 126,00

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

591 126,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи)

251 465,00

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

251 465,00

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

876 175 125,47

X

загальний фонд

876 175 125,47

X

спеціальний фонд

 

 

 

  1. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

 

 

(грн)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /Код бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту /Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

4

І. Трансферти із загального фонду бюджету

3719110

9110

Реверсна дотація

468 801 200,00

9900000000

 

Державний бюджет України

468 801 200,00

0219770

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (виконання суспільно важливих завдань щодо забезпечення умов безпечного функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, охорони важливих об'єктів і комунікацій, інших критично важливих об'єктів інфраструктури, забезпечення заходів громадської безпеки і порядку в місті Миколаєві комунальним підприємством "Миколаївська обласна варта")

40 000 000,00

1410000000

 

Обласний бюджет Миколаївської області

40 000 000,00

0219770

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (на виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року на забезпечення житлом громадян)

4 500 000,00

14100000000

 

Обласний бюджет Миколаївської області

4 500 000,00

1219770

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (на розроблення проєктно-кошторисної документації з експертизою для відновлення мереж водопостачання у м.Миколаєві)

21 473 226,00

1410000000

 

Обласний бюджет Миколаївської області

21 473 226,00

0219770

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (на реалізацію спільних соціальних, інфраструктурних, економічних та інших проєктів)

2 000 000,00

1431420000

 

Районний бюджет Миколаївського району

2 000 000,00

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів (на виконання заходів програми "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки" військовим частинам, державним організаціям (установам, закладам), які здійснюють діяльність в сфері оборони - платникам податків на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат до бюджету Миколаївської міської територіальної громади

200 000 000,00

9900000000

 

Державний бюджет України

200 000 000,00

 

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів (управлінню стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегичних розлідувань Національної поліції України на покращання матеріально-технічного забезпечення )

2 400 000,00

9900000000

 

Державний бюджет України

2 400 000,00

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів (управлінню СБУ в Миколаївській області на покращання матеріально-технічного забезпечення )

2 400 000,00

9900000000

 

Державний бюджет України

2 400 000,00

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів (Миколаївському полку Національної гвардії України (військова частина 3039) на матеріально-технічне забезпечення спеціальними патрульними автомобілями)

1 800 000,00

9900000000

 

Державний бюджет України

1 800 000,00

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів ( ГУНП в Миколаївській області на покращання матеріально-технічного забезпечення для придбання необхідного майна та послуг)

2 400 000,00

9900000000

 

Державний бюджет України

2 400 000,00

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів (управлінню патрульної поліції в Миколаївській області на покращання матеріально-технічного забезпечення)

1 800 000,00

9900000000

 

Державний бюджет України

1 800 000,00

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів (управлінню патрульної поліції в Миколаївській області на виготовлення проєктно-кошторисної документації з метою здійснення капітального та поточного ремонту адмінбудівлі )

2 500 000,00

9900000000

 

Державний бюджет України

2 500 000,00

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів (ГУНП в Миколаївській області на покращання матеріально-технічного забезпечення структурного підрозділу по боротьбі з наркозлочинністю)

1 000 000,00

9900000000

 

Державний бюджет України

1 000 000,00

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів (ДУ "Миколаївський слідчий ізолятор" на покращання матеріально-технічного забезпечення)

470 000,00

9900000000

 

Державний бюджет України

470 000,00

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів (Миколаївському управлінню Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на придбання спеціалізованого службового автотранспорту, сплату адміністративних послуг і зборів за державну реєстрацію автотранспорту)

1 000 000,00

9900000000

 

Державний бюджет України

1 000 000,00

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету для забезпечення головним управлінням ДПС у Миколаївській області формування поштових відправлень з податковими повідомленнями - рішеннями по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, мінімальному податковому зобов'язанню, з подальшим їх направленням платникам податків

1 000 000,00

9900000000

 

Державний бюджет України

1 000 000,00

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

X

X

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

753 544 426,00

X

X

загальний фонд

753 544 426,00

X

X

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1454900000

(код бюджету)


 

 

 

ОБСЯГИ

капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2023 році


Додаток 6

до рішення міської ради від 29 вересня 2023

№ 24/30

 

 

 

(грн)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проєкту

Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення)

Загальна вартість проєкту, гривень

Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень

Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2023 році, гривень

Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2023 року, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

 

74 643 944

 

674 496

 

25 000 000

 

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

 

74 643 944

 

674 496

 

25 000 000

 

 

 

0217330

 

 

7330

 

 

0443

 

 

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв» м.Миколаїв, Миколаївської області» (Коригування)

 

 

(2020-2025)

 

 

71 643 944

 

 

674 496

 

 

22 000 000

 

 

31

 

 

0217330

 

 

7330

 

 

0443

 

 

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв. Район Центрального Ринку" м.Миколаїв, Миколаївської області, у т.ч. проєктні роботи та експертиза.

 

 

(2023-2024)

 

 

3 000 000

 

 

0

 

 

3 000 000

 

 

100

 

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

382 660 000

 

0

 

1 939 483

 

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

382 660 000

 

0

 

1 939 483

 

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво мереж водопостачання та водовідведення з додатковим обладнанням по вул. Кузнецька,199 у м. Миколаєві, у тому числі проєктні роботи та експертиза

 

 

(2023-2024)

 

 

5 200 000

 

 

0

 

 

439 483

 

 

8

 

1217310

 

7310

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція вулично-дорожньої мережі по вул. Херсонське шосе від вул. Новозаводська до пр. Богоявленський у м.Миколаєві, у т.ч. проєктні роботи та експертиза

 

(2023-2024)

 

120 000 000

 

0

 

1 000 000

 

1

 

1217310

 

7310

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

Нове будівництво комплексу з оброблення побутових відходів у місті Миколаєві, у т.ч. передпроєктні, проєктні роботи та експертиза.

 

(2023-2024)

 

257 460 000

 

0

 

500 000

 

1

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

31 550 249

 

19 132 848

 

12 105 257

 

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

31 550 249

 

19 132 848

 

12 105 257

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

1317310

 

 

 

 

 

 

 

 

7310

 

 

 

 

 

 

 

 

0443

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови, обмеженої вул.Космонавтів, вул. 4 Поздовжньою,

вул. В.Чорновола, вул.Херсонське шосе в місті Миколаєві до житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м.Миколаїв, вул.Херсонське шосе, 96; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 3; м.Миколаїв, вул.В.Чорновола, 5;

м. Миколаїв, вул.В.Чорновола, 7; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 9; м.Миколаїв, вул.Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул.Космонавтів, 69; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м.Миколаїв, вул.Космонавтів, 73; м.Миколаїв, вул.Космонавтів, 73а, та дошкільного навчального закладу

№95 за адресою: м.Миколаїв, вул.Космонавтів, 67а, у т.ч. проєктно- кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020-2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

3 018 463

 

 

 

 

 

 

 

 

279 949

 

 

 

 

 

 

 

 

2 738 514

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

1317310

 

 

 

 

 

 

7310

 

 

 

 

 

 

0443

 

 

 

 

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від котельні потужністю 4,5 МВт за адресою: м.Миколаїв, Херсонське шосе, 40-к до житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; м.Миколаїв,

вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м.Миколаїв, вул.Херсонське шосе, 40; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46/1; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50; м.Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м.Миколаїв,

вул. Генерала Свиридова, 7/1, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

 

 

 

 

 

 

(2020-2023)

 

 

 

 

 

 

8 118 611

 

 

 

 

 

 

235 000

 

 

 

 

 

 

7 883 611

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

1317310

 

 

 

7310

 

 

 

0443

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 4 Додатку 5 Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від перетину пр.Центрального з вул. 8 Березня до житлового будинку по пр.Центральний, 22а, у т.ч. проєктно- кошторисна документація та експертиза -  реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

 

 

 

(2020-2023)

 

 

 

1 295 118

 

 

 

101 883

 

 

 

1 193 235

 

 

 

100

 

 

 

 

1317310

 

 

 

 

7310

 

 

 

 

0443

 

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція нежитлового об'єкта ЦТП 127 ( підкачувальної насосної станції) під  котельню потужністю 4,5 МВт за адресою: Миколаївська обл.,м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе,буд.40к, в т.ч. проектно- кошторисна документація  та експертиза-  реалізація  інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

 

 

 

 

(2020-2023)

 

 

 

 

19 118 057

 

 

 

 

18 516 016

 

 

 

 

289 897

 

 

 

 

100

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

2 019 149 706

 

32 117 888

 

57 035 122

 

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

2 019 149 706

 

32 117 888

 

57 035 122

 

 

 

 

1517310

 

 

 

7310

 

 

 

0443

 

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту Богоявленського з залізничною колією АТ "Укрзалізниця" перегону Прибузька - Жовтнева на 10 км+653 м на проспекті Богоявленський в місті Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проєктно-кошторисна документація та експертиза

 

 

 

(2020-2023)

 

 

 

300 987 113

 

 

 

0

 

 

 

10 000

 

 

 

1

 

1517310

 

7310

 

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, в т.ч. проєктно - вишукувальні роботи та експертиза

 

(2023-2024)

 

17 080 094

 

0

 

500 000

 

3

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво захисного укриття дошкільного  навчального закладу

№22 за адресою: м.Миколаїв,вул.Шевченка, 38, у т.ч.проєктно- вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2024)

 

 

30 000 000

 

 

0

 

 

2 000 000

 

 

7

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво захисного укриття дошкільного  навчального закладу

№65 за адресою: м.Миколаїв, вул.Чайковського,24, у т.ч.проєктно- вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2024)

 

 

30 000 000

 

 

0

 

 

2 000 000

 

 

7

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво захисного укриття закладу  дошкільної освіти ( ясла- садок) № 126 за адресою: м.Миколаїв, проспект Миру,64Б, у т.ч.проєктно- вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2024)

 

 

30 000 000

 

 

0

 

 

2 000 000

 

 

7

 

 

 

1517321

 

 

 

7321

 

 

 

0443

 

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво захисного укриття Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича Миколаївської міської ради за адресою: м.Миколаїв,

вул. Айвазовського,8, у т.ч.проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

(2023-2024)

 

 

 

30 000 000

 

 

 

0

 

 

 

2 000 000

 

 

 

7

 

 

 

1517321

 

 

 

7321

 

 

 

0443

 

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво захисного укриття Миколаївської гімназії №14 імені Героя Радянського Союзу Пшеніцина Г.О. Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Свободна,38, у т.ч.проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

(2023-2024)

 

 

 

30 000 000

 

 

 

0

 

 

 

2 000 000

 

 

 

7

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво захисного укриття Миколаївської гімназії №33 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Океанівська,12, у т.ч.проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2024)

 

 

30 000 000

 

 

0

 

 

2 000 000

 

 

7

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво захисного укриття Миколаївської гімназії №35 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Морехідна,10-А, у т.ч.проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2024)

 

 

30 000 000

 

 

0

 

 

500 000

 

 

2

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво захисного укриття Миколаївського ліцею №42 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв,вул. Електронна,73, у т.ч.проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2024)

 

 

30 000 000

 

 

0

 

 

1 700 000

 

 

6

 

1517321

 

7321

 

0443

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв,

вул. Чорноморська,1а, у т.ч.проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

(2023-2028)

 

200 000 000

 

0

 

10 000

 

1

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво  Миколаївського  ліцею   №51   Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, провулок Парусний,3- а, у м.Миколаєві, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2028)

 

 

300 000 000

 

 

0

 

 

7 900 000

 

 

3

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а, в т. ч. проєктно – вишукувальні роботи, коригування та експертиза

 

 

(2019-2024)

 

 

49 919 287

 

 

10 730 605

 

 

1 000 000

 

 

23

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська, 147А у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно -

вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2024)

 

 

13 000 000

 

 

0

 

 

7 100 000

 

 

55

 

 

1517322

 

 

7322

 

 

0443

 

 

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція приймального відділення КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м.Миколаїв, вул. Корабелів, 14В. Коригування, в тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2020-2023)

 

 

16 366 657

 

 

15 631 720

 

 

412 440

 

 

98

 

 

 

1517322

 

 

 

7322

 

 

 

0443

 

 

 

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м.Миколаїв, вул. Корабелів, 14В», в т.ч. проєктно - вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

(2023-2024)

 

 

 

8 000 000

 

 

 

0

 

 

 

5 000 000

 

 

 

63

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1517322

 

7322

 

0443

 

Будівництво медичних установ та закладів

Нове будівництво дитячого діагностичного центру з бомбосховищем та переходом до стаціонарного корпусу за адресою: місто Миколаїв, вул. Рюміна, 5, в т.ч. проєктно - вишукувальні роботи та експертиза.

 

(2023-2025)

 

453 000 000

 

0

 

4 500 000

 

1

 

 

 

1517325

 

 

 

7325

 

 

 

0443

 

 

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 1, в т.ч. проєктно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза

 

 

 

(2021-2024)

 

 

 

28 050 000

 

 

 

0

 

 

 

400 000

 

 

 

1

1517325

7325

 

 

0443

 

 

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція елінгу № 1 ДЮСШ № 2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 11 у м.Миколаєві. Коригування, в т.ч. проєктно- вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2015-2024)

 

 

9 610 925

 

 

4 071 930

 

 

9 915 942

 

 

100

 

 

1517330

 

 

7330

 

 

0443

 

 

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві. Коригування, у тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2017-2024)

 

 

1 570 000

 

 

726 631

 

 

1 686 740

 

 

100

 

 

1517330

 

 

7330

 

 

0443

 

 

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

Нове будівництво колумбарію з влаштуванням сектору для поховання на території Центрального міського кладовища (цвинтар в Інгульському районі) за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Автомобільна, 1г, у тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2024)

 

 

2 500 000

 

 

0

 

 

2 500 000

 

 

100

 

 

1517330

 

 

7330

 

 

0443

 

 

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

Нове будівництво місцевої системи гучного мовлення з оповіщенням про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Миколаїв, Миколаївська область, м.Миколаїв, у тому числі проєктно - вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2024)

 

 

20 305 000

 

 

0

 

 

500 000

 

 

3

 

 

1517340

 

 

7340

 

 

0443

 

 

Проєктування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

Реставрація Першої української гімназії ім. М. Аркаса по вул.Нікольській,34 в м. Миколаєві. Коригування, у т.ч. проєктно- вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2018-2030)

 

 

300 000 000

 

 

0

 

 

1 000 000

 

 

1

 

 

1517340

 

 

7340

 

 

0443

 

 

Проєктування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація Миколаївської гімназії№2 ( памятки архітектури місцевого значення "Міське дівоче училище"(друга жіноча гімназія) IІ половина XIXст.) по вул. Адміральській,24 у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно- вишукувальні роботи,коригування та експертиза.

 

 

(2016-2024)

 

 

58 760 630

 

 

957 002

 

 

400 000

 

 

2

×

×

×

УСЬОГО

×

×

2 508 003 899

51 925 232

96 079 862

×

 

Додаток 7

до рішення міської ради від 29 вересня 2023

№ 24/30

 

РОЗПОДІЛ

витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у 2023 році

 

1454900000

(код бюджету)

(грн.)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

Найменування місцевої/регіональної програми

 

Дата та номер документа, яким  затверджено місцеву регіональну програму

 

 

Усього

 

 

Загальний фонд

 

Спеціальний фонд

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

0200000

 

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

 

1 012 349 116,00

 

614 031 306,00

 

398 317 810,00

 

397 958 310,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

1 012 349 116,00

614 031 306,00

398 317 810,00

397 958 310,00

 

0210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

3 713 000,00

 

3 713 000,00

 

 

 

0210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

14 235 000,00

 

 

14 235 000,00

 

14 235 000,00

 

 

0210170

 

 

0170

 

 

0131

 

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

Програма професійного навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів Миколаївської міської ради на 2023-2025 роки

 

Рішення ММР від 29.06.2023 №21/16

 

 

150 000,00

 

 

150 000,00

 

 

 

0210180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-

2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

300 000,00

 

300 000,00

 

 

 

 

0213111

 

 

3111

 

 

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

 

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/186

 

 

528 500,00

 

 

528 500,00

 

 

0213112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх

соціального захисту

Міська комплексна програма захисту прав

дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/186

470 000,00

470 000,00

 

 

0213121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів

соціальних служб

Міська цільова програма "Молодіжна політика

на 2022-2025 роки"

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/183

3 940 339,00

3 940 339,00

 

 

0213121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів

соціальних служб

Міська комплексна програма захисту прав

дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/186

 

 

 

 

 

0213124

 

3124

 

1040

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або

насильства за ознаками статі

 

Міська цільова програма "Молодіжна політика на 2022-2025 роки"

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/183

 

1 835 843,00

 

1 835 843,00

 

 

0213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська цільова програма "Молодіжна політика

на 2022-2025 роки"

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/183

779 182,00

779 182,00

 

 

 

 

0213140

 

 

3140

 

 

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

 

 

Програма відпочинку дітей на 2022-2024 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/185

 

 

13 886 722,00

 

 

13 886 722,00

 

 

0213191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та

праці

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-

2023 роки

Рішення ММР від

20.12.2019 №56/60

1 125 600,00

1 125 600,00

 

 

0213241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-

2023 роки

Рішення ММР від

20.12.2019 №56/60

4 477 481,00

4 477 481,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

0213242

 

3242

 

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма з національно-патріотичного виховання на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/188

 

900 000,00

 

900 000,00

 

 

 

0214082

 

4082

 

0829

 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та

охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

620 000,00

 

620 000,00

 

 

 

0216084

 

6084

 

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на

будівництво/реконструкцію/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2023 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

 

1 400 000,00

 

1 400 000,00

 

 

 

 

 

0216086

 

 

 

6086

 

 

 

0610

 

 

 

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

Міська програма забезпечення житлом військовослужбовців військових частин Миколаївського гарнізону - платників податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат до бюджету Миколаївської територіальної громади та членів їх сімей на

2023-2025 роки

 

 

 

Рішення ММР від 26.01.2021 №17/1

 

 

 

7 960 400,00

 

 

 

 

7 960 400,00

 

 

 

7 960 400,00

 

0217330

 

7330

 

0443

 

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Міська комплексна Програма «Інформатизація та розвиток електронного урядування»на 2020-

2025 роки»

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371

 

25 000 000,00

 

 

25 000 000,00

 

25 000 000,00

 

0217413

 

7413

 

0451

 

Інші заходи у сфері автотранспорту

Програма розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2020-2023

роки

Рішення ММР від 12.06.2020 №56/140

 

258 750 000,00

 

 

258 750 000,00

 

258 750 000,00

0217413

7413

0451

Інші заходи у сфері автотранспорту

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

 

 

 

 

0217426

7426

0453

Інші заходи у сфері електротранспорту

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

286 100 000,00

286 100 000,00

 

 

0217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

57 518 310,00

 

57 518 310,00

57 518 310,00

0217680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого

самоврядування

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

843 511,00

843 511,00

 

 

 

0217693

 

7693

 

0490

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період

2016-2025 років

 

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/15

 

2 093 828,00

 

2 093 828,00

 

 

 

0217693

 

7693

 

0490

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська комплексна Програма «Інформатизація

та розвиток електронного урядування»на 2020- 2025 роки»

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371

 

26 000 000,00

 

4 500 000,00

 

21 500 000,00

 

21 500 000,00

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

1 854 000,00

1 854 000,00

 

 

 

0218110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва

на 2020 -2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/65

 

5 500 000,00

 

5 500 000,00

 

 

 

0218220

 

8220

 

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на

2021-2023 роки"

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/19

 

948 500,00

 

878 300,00

 

70 200,00

 

70 200,00

 

0218240

 

8240

 

0380

 

Заходи та роботи з територіальної оборони

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на

2021-2023 роки"

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/19

 

27 789 400,00

 

14 865 000,00

 

12 924 400,00

 

12 924 400,00

 

0218821

 

8821

 

1060

Надання пільгових  довгострокових  кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію /придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2023 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

 

10 359 500,00

 

 

10 359 500,00

 

 

0218822

 

8822

 

1060

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію

/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2023 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

 

-10 000 000,00

 

 

-10 000 000,00

 

0219770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

46 500 000,00

46 500 000,00

 

 

 

0219800

 

9800

 

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів

Комплексна Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2023 роки"

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/64

 

15 770 000,00

 

15 770 000,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

0219800

 

9800

 

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

1 000 000,00

 

1 000 000,00

 

 

 

0219800

 

9800

 

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і

мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки"

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/19

 

200 000 000,00

 

200 000 000,00

 

 

 

0600000

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

1 503 218 249,00

1 427 800 156,00

75 418 093,00

75 418 093,00

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

1 503 218 249,00

1 427 800 156,00

75 418 093,00

75 418 093,00

 

0610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

150 000,00

 

150 000,00

 

 

 

0610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

268 000,00

 

 

268 000,00

 

268 000,00

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-

2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/182

702 655 607,00

683 098 607,00

19 557 000,00

19 557 000,00

 

0611021

 

1021

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

436 533 131,00

 

385 711 038,00

 

50 822 093,00

 

50 822 093,00

 

 

0611022

 

 

1022

 

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

 

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

 

22 593 732,00

 

 

21 632 732,00

 

 

961 000,00

 

 

961 000,00

 

0611070

 

1070

 

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з

дітьми

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

66 864 955,00

 

64 141 955,00

 

2 723 000,00

 

2 723 000,00

 

0611091

 

1091

 

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

222 201 713,00

 

222 201 713,00

 

 

0611101

1101

0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої

освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-

2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/182

9 159 688,00

8 655 688,00

504 000,00

504 000,00

0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-

2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/182

32 820 168,00

32 237 168,00

583 000,00

583 000,00

0611142

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-

2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/182

1 004 900,00

1 004 900,00

 

 

0611151

1151

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних

центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-

2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/182

4 603 865,00

4 603 865,00

 

 

0611160

1160

0990

Забезпечення діяльності центрів професійного

розвитку педагогічних працівників

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-

2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/182

4 362 490,00

4 362 490,00

 

 

 

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

 

289 083 804,00

 

154 055 993,00

 

135 027 811,00

 

135 027 811,00

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської

ради

 

 

289 083 804,00

154 055 993,00

135 027 811,00

135 027 811,00

 

0710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

199 900,00

 

199 900,00

 

 

 

 

 

0712010

 

 

 

2010

 

 

 

0731

 

 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2025 роки

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

 

184 118 247,00

 

 

 

106 129 664,00

 

 

 

77 988 583,00

 

 

 

77 988 583,00

 

 

 

0712030

 

 

 

2030

 

 

 

0733

 

 

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2025 роки

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

 

73 385 211,00

 

 

 

19 098 983,00

 

 

 

54 286 228,00

 

 

 

54 286 228,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

0712080

 

 

 

2080

 

 

 

0721

 

 

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2025 роки

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

 

1 949 459,00

 

 

 

696 459,00

 

 

 

1 253 000,00

 

 

 

1 253 000,00

 

 

 

0712100

 

 

 

2100

 

 

 

0722

 

 

 

Стоматологічна допомога населенню

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2025 роки

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

 

237 604,00

 

 

 

237 604,00

 

 

 

 

 

0712111

 

 

 

2111

 

 

 

0726

 

 

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- санітарної) допомоги

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2025 роки

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

 

25 066 546,00

 

 

 

25 066 546,00

 

 

 

 

 

0712152

 

 

 

2152

 

 

 

0763

 

 

 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2025 роки

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

 

2 626 837,00

 

 

 

2 626 837,00

 

 

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

1 500 000,00

 

1 500 000,00

1 500 000,00

 

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

357 032 003,00

 

164 629 003,00

 

192 403 000,00

 

192 403 000,00

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення

Миколаївської міської ради

 

 

357 032 003,00

164 629 003,00

192 403 000,00

192 403 000,00

 

0810160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку

інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

99 800,00

 

99 800,00

 

 

 

0810160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

363 400,00

 

 

363 400,00

 

363 400,00

0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян

відповідно до законодавства

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-

2023 роки

Рішення ММР від

20.12.2019 №56/60

317 400,00

317 400,00

 

 

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати

послуг зв'язку

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-

2023 роки

Рішення ММР від

20.12.2019 №56/60

1 684 800,00

1 684 800,00

 

 

 

0813033

 

3033

 

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям

громадян

Міська програма "Соціальний захист" на 2020- 2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

 

67 187 287,00

 

67 187 287,00

 

 

 

0813034

 

3034

 

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

Міська програма "Соціальний захист" на 2020- 2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

 

 

 

 

 

0813035

 

3035

 

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Міська програма "Соціальний захист" на 2020- 2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

 

640 000,00

 

640 000,00

 

 

 

0813104

 

3104

 

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,

хворобою, інвалідністю

 

Міська програма "Соціальний захист" на 2020- 2023 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

 

40 258 880,00

 

40 258 880,00

 

 

0813105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з

інвалідністю та дітям з інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-

2023 роки

Рішення ММР від

20.12.2019 №56/60

7 586 059,00

7 586 059,00

 

 

0813123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-

2023 роки

Рішення ММР від

20.12.2019 №56/60

340 000,00

340 000,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

0813160

 

 

3160

 

 

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

 

Міська програма "Соціальний захист" на 2020- 2023 роки

 

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

 

 

10 047 950,00

 

 

10 047 950,00

 

 

0813191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та

праці

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-

2023 роки

Рішення ММР від

20.12.2019 №56/60

8 641 240,00

8 641 240,00

 

 

 

0813192

 

3192

 

1030

Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням  ветеранів і осіб з інвалідністю,

діяльність яких має соціальну спрямованість

Міська програма "Соціальний захист" на 2020- 2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

 

1 418 476,00

 

1 418 476,00

 

 

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-

2023 роки

Рішення ММР від

20.12.2019 №56/60

12 437 934,00

12 437 934,00

 

 

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-

2023 роки

Рішення ММР від

20.12.2019 №56/60

13 436 199,00

13 436 199,00

 

 

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

Міська комплексна програма захисту прав

дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/186

532 978,00

532 978,00

 

 

0816086

6086

0610

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-

2023 роки

Рішення ММР від

20.12.2019 №56/60

192 039 600,00

 

192 039 600,00

192 039 600,00

 

 

1000000

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

254 948 406,00

 

 

253 216 916,00

 

 

1 731 490,00

 

 

1 726 100,00

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної

спадщини Миколаївської міської ради

 

 

254 948 406,00

253 216 916,00

1 731 490,00

1 726 100,00

 

1010160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

135 000,00

 

135 000,00

 

 

 

1011080

 

1080

 

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025

роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

83 536 940,00

 

83 275 640,00

 

261 300,00

 

261 300,00

 

1014030

 

4030

 

0824

 

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025

роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

52 239 149,00

 

51 754 349,00

 

484 800,00

 

484 800,00

 

1014060

 

4060

 

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025

роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

41 372 141,00

 

41 372 141,00

 

 

 

1014081

 

4081

 

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська Програма розвитку і функціонування української мови у місті Миколаєві на 2023 -

2025 роки

Рішення ММР від 23.02.2023 №18/1

 

400 000,00

 

400 000,00

 

 

 

1014081

 

4081

 

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та

охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

74 993 619,00

 

74 013 619,00

 

980 000,00

 

980 000,00

 

1014082

 

4082

 

0829

 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025

роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

2 266 167,00

 

2 266 167,00

 

 

 

 

 

1017691

 

 

 

7691

 

 

 

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

 

 

 

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

 

 

5 390,00

 

 

 

 

5 390,00

 

 

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

200 152 683,00

 

187 358 508,00

 

12 794 175,00

 

12 794 175,00

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту

Миколаївської міської ради

 

 

200 152 683,00

187 358 508,00

12 794 175,00

12 794 175,00

 

1110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

100 000,00

 

100 000,00

 

 

1115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

з олімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на

2022-2025 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/187

2 400 000,00

2 400 000,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

з неолімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на

2022-2025 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/187

890 000,00

890 000,00

 

 

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська програма "Фізична культура і спорт" на

2022-2025 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/187

123 415 543,00

120 559 913,00

2 855 630,00

2 855 630,00

 

1115032

 

5032

 

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/187

 

2 838 149,00

 

2 838 149,00

 

 

1115033

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами

вищої спортивної майстерності

Міська програма "Фізична культура і спорт" на

2022-2025 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/187

15 935 634,00

15 814 089,00

121 545,00

121 545,00

1115041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних

споруд

Міська програма "Фізична культура і спорт" на

2022-2025 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/187

41 822 546,00

32 005 546,00

9 817 000,00

9 817 000,00

 

1115062

 

5062

 

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,

які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/187

 

7 784 530,00

 

7 784 530,00

 

 

1115063

5063

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

Міська програма "Фізична культура і спорт" на

2022-2025 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/187

4 966 281,00

4 966 281,00

 

 

 

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

2 116 483 359,00

 

986 587 576,00

 

1 129 895 783,00

 

1 129 795 783,00

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

 

2 116 483 359,00

986 587 576,00

1 129 895 783,00

1 129 795 783,00

 

1210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

300 000,00

 

300 000,00

 

 

 

1210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

430 000,00

 

 

430 000,00

 

430 000,00

 

1210180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-

2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

254 046,00

 

254 046,00

 

 

1213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-

2023 роки

Рішення ММР від

20.12.2019 №56/60

3 500 000,00

3 500 000,00

 

 

 

1216011

 

6011

 

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

87 967 744,00

 

55 870 335,00

 

32 097 409,00

 

32 097 409,00

 

1216020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

150 478 551,00

 

134 028 551,00

 

16 450 000,00

 

16 450 000,00

 

1216020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/376

 

15 845 450,00

 

13 785 450,00

 

2 060 000,00

 

2 060 000,00

 

1216030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

439 605 433,00

 

338 306 753,00

 

101 298 680,00

 

101 298 680,00

1216040

6040

0620

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

Програма "Доступна вода" на 2023 рік

Рішення ММР від

29.06.2023 №21/13

37 653 600,00

37 653 600,00

 

 

 

 

1216050

 

 

6050

 

 

0620

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності

Програма з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на

2023-2024 роки

 

Рішення ММР від 09.03.2023 №18/9

 

 

10 000 000,00

 

 

10 000 000,00

 

 

 

1216050

 

6050

 

0620

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної

власності

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

113 702 041,00

 

56 998 498,00

 

56 703 543,00

 

56 703 543,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

1 939 483,00

 

1 939 483,00

1 939 483,00

 

1217461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

502 593 094,00

 

314 417 117,00

 

188 175 977,00

 

188 175 977,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1217670

 

7670

 

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

730 640 691,00

 

 

730 640 691,00

 

730 640 691,00

1218340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Екологічна політика м.Миколаєва

Рішення ММР від

23.12.2011 №12/19

100 000,00

 

100 000,00

 

1219770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

21 473 226,00

21 473 226,00

 

 

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

88 781 560,00

 

26 869 600,00

 

61 911 960,00

 

61 911 960,00

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

Миколаївської міської ради

 

 

 

88 781 560,00

 

26 869 600,00

 

61 911 960,00

 

61 911 960,00

 

1310160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

69 600,00

 

69 600,00

 

 

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства

Міська програма енергозбереження "Теплий

Миколаїв" на 2017-2023 роки

Рішення ММР від

23.12.2016 № 13/12

12 105 257,00

 

12 105 257,00

12 105 257,00

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

 

 

 

 

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Міська програма енергозбереження "Теплий

Миколаїв" на 2017-2023 роки

Рішення ММР від

23.12.2016 № 13/12

72 106 703,00

22 300 000,00

49 806 703,00

49 806 703,00

1317693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма енергозбереження "Теплий

Миколаїв" на 2017-2023 роки

Рішення ММР від

23.12.2016 № 13/12

3 000 000,00

3 000 000,00

 

 

 

 

 

1317693

 

 

 

7693

 

 

 

0490

 

 

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків  Миколаївської  міської територіальної громади під час проходження опалювального сезону 2022-2023 років

 

 

Рішення ММР від 27.12.2022 №16/3

 

 

 

1 500 000,00

 

 

 

1 500 000,00

 

 

 

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

202 820 899,18

 

21 791 000,00

 

181 029 899,18

 

181 011 793,00

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської

міської ради

 

 

202 820 899,18

21 791 000,00

181 029 899,18

181 011 793,00

 

1510160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

50 000,00

 

50 000,00

 

 

 

1510160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

12 570 000,00

 

 

12 570 000,00

 

12 570 000,00

 

1510180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-

2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

1 000,00

 

1 000,00

 

 

1511010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-

2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/182

3 640 000,00

3 640 000,00

 

 

1511010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

2 100 000,00

 

2 100 000,00

2 100 000,00

 

1511021

 

1021

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

12 800 000,00

 

12 800 000,00

 

 

 

1511021

 

1021

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

15 598 533,00

 

 

15 598 533,00

 

15 598 533,00

 

 

1511022

 

 

1022

 

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

 

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

 

1 300 000,00

 

 

1 300 000,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1511261

 

1261

 

0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у

закладах загальної середньої освіти

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

10 000 000,00

 

 

10 000 000,00

 

10 000 000,00

 

 

 

1512010

 

 

 

2010

 

 

 

0731

 

 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2025 роки

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

 

160 000,00

 

 

 

2 800 000,00

 

 

 

-2 640 000,00

 

 

 

-2 640 000,00

1512010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

48 583 720,00

 

48 583 720,00

48 583 720,00

1512030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,

породіллям та новонародженим

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

13 704 418,00

 

13 704 418,00

13 704 418,00

 

 

 

1512111

 

 

 

2111

 

 

 

0726

 

 

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- санітарної) допомоги

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2025 роки

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

 

1 200 000,00

 

 

 

1 200 000,00

 

 

1513241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-

2023 роки

Рішення ММР від

20.12.2019 №56/60

2 000 000,00

 

2 000 000,00

2 000 000,00

1515041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних

споруд

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

22 050 000,00

 

22 050 000,00

22 050 000,00

 

1516030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

10 000,00

 

 

10 000,00

 

10 000,00

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

510 000,00

 

510 000,00

510 000,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

30 210 000,00

 

30 210 000,00

30 210 000,00

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

9 912 440,00

 

9 912 440,00

9 912 440,00

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

 

 

 

 

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної

культури і спорту

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

10 315 942,00

 

10 315 942,00

10 315 942,00

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

4 686 740,00

 

4 686 740,00

4 686 740,00

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток

архітектури

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

1 400 000,00

 

1 400 000,00

1 400 000,00

 

 

 

1517691

 

 

 

7691

 

 

 

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

 

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

 

 

18 106,18

 

 

 

 

18 106,18

 

 

1600000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

 

 

5 615 823,00

 

3 050 503,00

 

2 565 320,00

 

2 565 320,00

1610000

 

 

Управління містобудування та архітектури

Миколаївської міської ради

 

 

5 615 823,00

3 050 503,00

2 565 320,00

2 565 320,00

 

1610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

45 103,00

 

45 103,00

 

 

 

1610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

117 000,00

 

 

117 000,00

 

117 000,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1610180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-

2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

43 400,00

 

43 400,00

 

 

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

 

 

 

 

 

1617370

 

7370

 

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного розвитку територій

Міська цільова програма розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві

до 2023 року

Рішення ММР від 22.01.2022 №12/193

 

 

 

 

1617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

2 848 320,00

400 000,00

2 448 320,00

2 448 320,00

1617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

2 562 000,00

2 562 000,00

 

 

 

1700000

 

 

Управління державного архітектурно- будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

 

273 712,00

 

108 022,00

 

165 690,00

 

165 690,00

 

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

 

273 712,00

 

108 022,00

 

165 690,00

 

165 690,00

 

1710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку

інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

45 000,00

 

45 000,00

 

 

 

1710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

165 690,00

 

 

165 690,00

 

165 690,00

 

1710180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-

2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

63 022,00

 

63 022,00

 

 

 

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

69 254 480,00

 

47 602 980,00

 

21 651 500,00

 

21 651 500,00

 

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської

ради

 

 

 

69 254 480,00

 

47 602 980,00

 

21 651 500,00

 

21 651 500,00

 

2910160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

85 000,00

 

85 000,00

 

 

 

2910160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

151 500,00

 

 

151 500,00

 

151 500,00

 

2918110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма

забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/65

 

69 012 580,00

 

47 512 580,00

 

21 500 000,00

 

21 500 000,00

 

2918120

 

8120

 

0320

 

Заходи з організації рятування на водах

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва

на 2020 -2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/65

 

5 400,00

 

5 400,00

 

 

 

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

 

252 500,00

 

162 500,00

 

90 000,00

 

90 000,00

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської

міської ради

 

 

252 500,00

162 500,00

90 000,00

90 000,00

 

3110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку

інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

7 500,00

 

7 500,00

 

 

 

3110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

90 000,00

 

 

90 000,00

 

90 000,00

 

3110180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-

2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

5 000,00

 

5 000,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

150 000,00

150 000,00

 

 

 

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

1 707 000,00

60 000,00

1 647 000,00

1 647 000,00

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради

 

 

1 707 000,00

60 000,00

1 647 000,00

1 647 000,00

 

3410160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

60 000,00

 

60 000,00

 

 

 

3410160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

1 647 000,00

 

 

1 647 000,00

 

1 647 000,00

 

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

1 541 000,00

 

558 000,00

 

983 000,00

 

983 000,00

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської

міської ради

 

 

1 541 000,00

558 000,00

983 000,00

983 000,00

 

3610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

10 000,00

 

10 000,00

 

 

 

3610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

983 000,00

 

 

983 000,00

 

983 000,00

 

3617130

 

7130

 

0421

 

Здійснення заходів із землеустрою

Міська цільова програма розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві

до 2023 року

Рішення ММР від 22.01.2022 №12/193

 

246 000,00

 

246 000,00

 

 

3617130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

254 000,00

254 000,00

 

 

3617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

48 000,00

48 000,00

 

 

 

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

207 926,00

 

77 926,00

 

130 000,00

 

130 000,00

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

207 926,00

77 926,00

130 000,00

130 000,00

 

3710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

77 926,00

 

77 926,00

 

 

 

3710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

130 000,00

 

 

130 000,00

 

130 000,00

 

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

 

2 334 454,00

 

1 764 966,00

 

569 488,00

 

569 488,00

 

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської

ради

 

 

 

2 334 454,00

 

1 764 966,00

 

569 488,00

 

569 488,00

 

3810160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

150 000,00

 

150 000,00

 

 

 

3810160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

569 488,00

 

 

569 488,00

 

569 488,00

 

3810180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-

2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

80,00

 

80,00

 

 

 

3816020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

1 481 079,00

 

1 481 079,00

 

 

 

3817693

 

7693

 

0490

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська комплексна Програма «Інформатизація та розвиток електронного урядування»на 2020-

2025 роки»

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371

 

41 627,00

 

41 627,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3817693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального

розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/184

92 180,00

92 180,00

 

 

 

3818240

 

8240

 

0380

 

Заходи та роботи з територіальної оборони

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на

2021-2023 роки"

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/19

 

 

 

 

 

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

120 195 500,00

 

113 395 500,00

 

6 800 000,00

 

6 800 000,00

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської

міської ради

 

 

120 195 500,00

113 395 500,00

6 800 000,00

6 800 000,00

 

4010160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

125 000,00

 

125 000,00

 

 

 

4010180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-

2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

500,00

 

500,00

 

 

 

4014082

 

4082

 

0829

 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та

охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

60 000,00

 

60 000,00

 

 

 

4016014

 

6014

 

0620

 

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

14 937 900,00

 

14 937 900,00

 

 

 

4016020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

245 000,00

 

245 000,00

 

 

 

4016030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

55 205 000,00

 

48 405 000,00

 

6 800 000,00

 

6 800 000,00

 

4016090

 

6090

 

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

200 000,00

 

200 000,00

 

 

 

4017461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

48 205 568,00

 

48 205 568,00

 

 

 

4018110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма

забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/65

 

456 532,00

 

456 532,00

 

 

 

4018110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

760 000,00

 

760 000,00

 

 

 

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

102 779 892,00

 

27 532 450,00

 

75 247 442,00

 

75 247 442,00

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської

міської ради

 

 

102 779 892,00

27 532 450,00

75 247 442,00

75 247 442,00

 

4110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

102 450,00

 

102 450,00

 

 

 

4110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

96 000,00

 

 

96 000,00

 

96 000,00

 

4114082

 

4082

 

0829

 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025

роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

60 000,00

 

60 000,00

 

 

 

4116011

 

6011

 

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

19 041 880,00

 

974 880,00

 

18 067 000,00

 

18 067 000,00

 

4116014

 

6014

 

0620

 

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

5 279 000,00

 

5 279 000,00

 

 

 

4116030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

19 499 222,00

 

15 232 780,00

 

4 266 442,00

 

4 266 442,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

4117461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

56 018 000,00

 

3 200 000,00

 

52 818 000,00

 

52 818 000,00

 

4118110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма

забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/65

 

358 340,00

 

358 340,00

 

 

 

4118110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

2 325 000,00

 

2 325 000,00

 

 

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району

Миколаївської міської ради

 

 

138 630 000,00

109 630 000,00

29 000 000,00

29 000 000,00

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської

міської ради

 

 

138 630 000,00

109 630 000,00

29 000 000,00

29 000 000,00

 

4210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

190 000,00

 

190 000,00

 

 

 

4210180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-

2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

40 000,00

 

40 000,00

 

 

 

4214082

 

4082

 

0829

 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та

охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

60 000,00

 

60 000,00

 

 

 

4216011

 

6011

 

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

4 200 000,00

 

 

4 200 000,00

 

4 200 000,00

 

4216014

 

6014

 

0620

 

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-

комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

15 101 603,00

 

15 101 603,00

 

 

 

4216020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

290 000,00

 

290 000,00

 

 

 

4216030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-

комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

75 973 070,00

 

71 173 070,00

 

4 800 000,00

 

4 800 000,00

 

4217461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

41 826 589,00

 

21 826 589,00

 

20 000 000,00

 

20 000 000,00

 

4218110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма

забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/65

 

178 738,00

 

178 738,00

 

 

 

4218110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

270 000,00

 

270 000,00

 

 

 

4218240

 

8240

 

0380

 

Заходи та роботи з територіальної оборони

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на

2021-2023 роки"

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/19

 

500 000,00

 

500 000,00

 

 

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району

Миколаївської міської ради

 

 

133 212 845,00

116 539 370,00

16 673 475,00

16 673 475,00

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської

міської ради

 

 

133 212 845,00

116 539 370,00

16 673 475,00

16 673 475,00

 

4310160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста

Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

199 000,00

 

199 000,00

 

 

 

4310160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184

 

99 500,00

 

 

99 500,00

 

99 500,00

 

4310180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-

2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

279 640,00

 

279 640,00

 

 

 

4314082

 

4082

 

0829

 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025

роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

120 000,00

 

120 000,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

4316011

 

6011

 

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

17 693 875,00

 

11 193 875,00

 

6 500 000,00

 

6 500 000,00

 

4316014

 

6014

 

0620

 

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-

комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

9 598 640,00

 

9 598 640,00

 

 

 

4316020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

400 000,00

 

400 000,00

 

 

 

4316030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

30 134 765,00

 

29 734 765,00

 

400 000,00

 

400 000,00

 

4317461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

72 580 100,00

 

62 906 125,00

 

9 673 975,00

 

9 673 975,00

 

4318110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва

на 2020 -2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/65

 

914 325,00

 

914 325,00

 

 

 

4318110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва

на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

1 193 000,00

 

1 193 000,00

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

X

6 600 875 211,18

4 256 822 275,00

2 344 052 936,18

2 343 569 940,00

 ОНОВЛЕНО 10.10.2023


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: