Мапа порталу

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Миколаїв

від 22 травня 2023                                                                                   № 94р

 

Про утворення робочої групи з розробки проєкту Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації

 

          З метою розробки та затвердження проєкту Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року, відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022         № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад», на виконання рішення Миколаївської міської ради від 27.04.2023 № 18/36 «Про розробку Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року», керуючись пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1.Утворити робочу групу з розробки проєкту Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації (далі – Робоча група), затвердити її склад (додається).

          2. Затвердити Положення про робочу групу з розробкиСтратегії розвитку Миколаївської  міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації (додається).

          3. Робочій групі розробити проєкт Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації протягом 6 місяців.

         4. Розпорядження міського голови від 22.05.2019 №147р «Про утворення робочої групи з розробки проекту стратегії розвитку міста Миколаєва до 2027 року» визнати таким, що втратило чинність.

         5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Лукова В.Д.

 

 

Заступник міського голови                                                          Ю.АНДРІЄНКО

 

                                                                                            

                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 22 травня 2023

№ 94р

 

 

Склад робочої групи з розробки проєкту Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації

 

 

Голова Робочої групи

 

Луков

Віталій Дмитрович

 

-         перший заступник міського голови

Заступник голови Робочої групи

 

Шуліченко

Тетяна Василівна

-         директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

Секретар Робочої групи

 

Криницька

Тетяна Володимирівна

-         головний спеціаліст відділу соціально-економічного програмування управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

Члени Робочої групи

 

Богданов Віктор Михайлович

-         начальник відділу приватизації комунального майна управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

Ващиленко

Артем Миколайович

 

-         голова експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради (за погодженням)

 

 

Горбенко

Наталя Олексіївна

-         депутат Миколаївської міської ради (за погодженням)

 

Єлісєєва

Ганна Юріївна

-       головний спеціаліст відділу інженерно-кошторисної роботи управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

Бревда

Максим Вячеславович

-       керівник ГО «МрійДій»

    (за погодженням)

 

Дубинський

Олег Юрійович

-       проректор, д.ю.н., професор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (за погодженням)

 

Єльєшевич

Андрій Вікторович

-       начальник відділу геоінформаційних технологій управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

Золотухін

Михайло Євгенович

-       голова громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва» (за погодженням)

 

Іванова

Лариса Іванівна

-       заступник начальника управління освіти Миколаївської міської ради

 

КарцевСергій Миколайович 

-       радник міського голови                               

Катвалюк

Ігор Анатолійович

-       президент Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області (за погодженням)

 

Коренєв

Сергій Миколайович

 

-       заступник міського голови

Крєтов

Руслан Олександрович

-       головний спеціаліст відділу планування та координації дій у НС управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

Кукса

Олег Миколайович

-       заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради – начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікацій

 

Лук’яненко

Зоя Анатоліївна

 

-       начальник Головного управління

    статистики у Миколаївській області (за погодженням)

 

Любаров

Юрій Йосипович

-         начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

Мардар

Ірина Анатоліївна

-         заступник директора департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради – начальник відділу організаційно-правового та кадрового забезпечення

 

Медведєв

Денис Андрійович

-         начальник відділу з питань координації енергетичних підприємств департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

Мінчева

Юлія Вікторівна

 

-       позаштатний радник міського  

голови (за погодженням)

Нижник

Олена Михайлівна

 

-         національний експерт ПРООН зі стратегічного планування для розробки Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року (за погодженням)

 

Ніколайчук

Володимир Сергійович

-         начальник управління сталого розвитку міста департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

Норд

Ганна Леонідівна

-         депутат Миколаївської міської ради,  доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили (за погодженням)

 

Паез

Ана

-         асоціативний директор компанії «One Works»

 

Переверьзєва

Вікторія Вікторівна

 

-         депутат Миколаївської міської ради (за погодженням)

Поляков

Євген Юрійович

-         заступник директора департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

Туз

Максим Сергійович

 

 

 

 

-         заступник начальника управління молодіжної політики Миколаївської міської ради - начальник відділу по роботі з інститутами громадянського суспільства

Садовська

Вікторія Ігорівна

-         заступник начальника з фінансово-економічних питань управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

Слатвінська

Марина Олександрівна

 

 

-         завідувачка кафедри фінансів, д.е.н., професор Одеського національного економічного університету (за погодженням)

 

Суріна

Наталія Анатоліївна

-         головний спеціаліст  відділу національно-патріотичного виховання управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради

 

Топчий

Володимир Миколайович

 

-         депутат Миколаївської міської ради (за погодженням)

Фалько

Дмитро Володимирович

-         секретар Миколаївської міської ради

 

 

Чорна

Ірина Іванівна

-         заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради - начальник управління фінансово-господарчого забезпечення

 

Чуприна

Наталя Петрівна

-         начальник фінансово - економічного відділу  управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

                                         


 

                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 22 травня 2023

№ 94р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з  розробки Стратегії розвитку Миколаївської  міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації

 

  1. Загальні положення

Робоча група - консультативно-дорадчий орган, створений для розробки та подальшого впровадження  проєкту Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року (далі - Стратегія) та Плану заходів з її реалізації (далі - План).

Робоча група з розробки Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації (далі – Робоча група) діє відповідно до чинного законодавства України,  Указу Президента України від 30.09.2019 №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року, а також цього Положення.

Робоча група готує та подає на розгляд та обговорення матеріали з розробки проєктів Стратегії та Плану на наради за участю міського голови.

 

  1. Порядок утворення Робочої групи

Склад Робочої групи затверджується  розпорядженням міського голови.

Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря  та членів Робочої групи, які беруть участь у її роботі. Загальне керівництво та координація діяльності Робочої групи здійснюється її головою.

До складу Робочої групи можуть входити  представники виконавчих органів Миколаївської міської ради, бізнесу, науки, інститутів громадянського суспільства, фахівців з планування розвитку.

У складі Робочої групи можуть створюватись підгрупи за стратегічними напрямками розвитку громади, фокус-групи.

Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

 

3. Завдання Робочої групи

Основними завданнями Робочої групи є:

-         визначення напрямів і пріоритетів своєї роботи;

-         формування складу робочих підгруп за стратегічними напрямками розвитку громади (у разі необхідності);

-       збір даних та проведення аналізу основних тенденцій та проблем соціально-економічного розвитку громади;

-        проведення аналізу розвитку територіального простору громади;

-        дослідження зовнішнього середовища та оцінка можливостей;

-          формулювання стратегічного бачення;

-          проведення SWOT- аналізу та розробка  SWOT- матриці;

-          проведення аналізу порівняльних переваг, викликів та ризиків;

-          підготовка проєкту структури стратегічних напрямів, цілей та завдань Стратегії;

-          презентація та обговорення проєкту Стратегії;

-          збір і опрацювання пропозицій та розробка Плану заходів з її реалізації;

-         організація  роботи з підготовки інформаційних документів з переліком і описом проєктів;

-         участь у розробці інноваційних проєктів та Плану, підготовка пропозицій щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку громади;

-         організація та проведення опитування стейкхолдерів та бенефіціарів з питань підготовки проєкту Стратегії. Узагальнення результатів опитування з метою включення їх до проєкту Стратегії;

-          організація роботи з засобами масової інформації;

-         залучення до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;

-          розгляд, обговорення і погодження проєктів Стратегії та Плану;

-         прийняття рішень щодо включення або не включення проєктів розвитку до проєкту Плану.

 

4. Повноваження Робочої групи

Робоча група має право:

-   одержувати у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні для розробки Стратегії та Плану;

-   залучати до розгляду питань, пов’язаних із діяльністю Робочої групи, виконавчі органи міської ради, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;

-   проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для вивчення громадської думки щодо Стратегії та Плану;

-   вносити  пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити в межах розробки проєктів і втілення Стратегії та Плану, на  наради за участю міського голови;

-   брати участь у підготовці і проведенні громадських обговорень щодо проєкту Стратегії та Плану.

 

                             5. Організація роботи Робочої групи

            Організація роботи Робочої групи покладається на голову Робочої групи та його заступника.

            Голова скликає та веде засідання Робочої групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу з реалізації висновків та рекомендацій Робочої групи. У разі відсутності голови Робочої групи або неможливості ним виконувати свої повноваження, головні його функції здійснює заступник голови. Засідання Робочої групи є правомочним, якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.

За результатами засідання Робочої групи готується протокольне рішення, яке підписується головою Робочої групи, а в разі його відсутності – його заступником.

Робоча група приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні Робочої групи. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

Засідання  Робочої групи можуть проходити у режимі офлайн та/або онлайн з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

Робоча група  інформує громадськість через засоби масової інформації про діяльність та прийняті рішення.

 

                                 6. Обов’язки членів Робочої групи

Члени Робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегії.

Члени Робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегії та Плану, матеріалів, що стосуються виконання завдань у рамках визначених стратегічних та оперативних цілей Стратегії.

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: