Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

Миколаїв

від 07 березня 2023                                                                                                  № 116

 

 

Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки»

 

Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про затвердження Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки», керуючись пп.1 п. «а» ст.27, ст.40 п. 1 ч. 2 ст. 52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Винести на розгляд міської ради проєкт рішення «Про затвердження Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Андрієнка Ю.Г. 

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

s-dj-010

 

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Миколаїв 

від                                                                                                                              №

 

Про затвердження Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки

 

З метою забезпечення базових потреб мешканців Миколаївської міської територіальної громади та безперебійної подачі централізованого водопостачання та водовідведення, беручи до уваги значні пошкодження мереж водопостачання та водовідведення, що утворилися внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, керуючись Цивільним кодексом України, Бюджетним кодексом України, Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки» (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, інформаційних технологій та діджиталізації (Іванова), заступника міського голови Андрієнка Ю.Г. 

Міський голова                                                                                  О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від________________

№________________ 

 

ПРОГРАМА
З ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ВІДНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ СПІВВЛАСНИКАМ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ М. МИКОЛАЄВА НА 2023-2024 РОКИ 

Миколаїв, 2023 р.

Розділ 1. Визначення проблем,

на розв’язання яких спрямована Програма 

Програма з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки» (далі – Програма) спрямована на реалізацію міської політики щодо забезпечення базових потреб населення Миколаївської міської територіальної громади у централізованому водопостачанні і збереженні житлового фонду міста.

Забезпечення населення Миколаївської міської територіальної громади водопостачанням є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої надзвичайно важливе для збереження здоров’я, забезпечення санітарних потреб, поліпшення умов життєдіяльності і підвищення рівня життя населення.

Значна частина багатоквартирних житлових будинків міста Миколаєва перебуває у незадовільному технічному стані через недостатнє фінансування заходів щодо їх утримання. Впродовж останніх років простежується тенденція щодо передчасного старіння будівель житлового фонду. Вартість робіт з ремонту інженерних мереж та конструктивних елементів будівель з року в рік зростає, а фінансових ресурсів, які необхідні для повної реновації житлового фонду, не вистачає.

12 квітня 2022 року централізоване водопостачання в місті Миколаєві було припинено у зв’язку з пошкодженням головного водогону з річки Дніпро до міста Миколаєва країною-агресором - РФ.

Завдяки злагодженій роботі служб виконавчих органів Миколаївської міської ради було впроваджено альтернативний спосіб централізованого водопостачання, використовуючи потужності одного з місцевих підприємств щодо водозабору з Бузького лиману.

Вода, що подається з Бузького лиману, проходить через міські очисні споруди водопроводу та отримує максимально можливі ступені очищення, знезараження та коагуляції, проте, за своїми санітарно-хімічними показниками, є придатною лише для господарсько-побутових потреб та непридатною до вживання та приготування їжі, і все одно призводить до швидкого зношення мереж водопостачання як магістральних міських, так і внутрішніх мереж житлових будинків.

Згідно зі ст.7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» співвласники зобов’язані: забезпечувати технічне обслуговування та, у разі необхідності, проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку.

Враховуючи відсутність значної кількості жителів міста та низький рівень сплати за послугу з утримання багатоквартирних будинків, перед утримувачем (управителем) житлового фонду дуже гостро постає питання відсутності коштів для оперативного проведення аварійних та відновлювальних ремонтів внутрішньобудинкових мереж водопостачання, з метою забезпечення життєдіяльності населення та реалізації невідкладних заходів для створення максимально можливого комфортного проживання людей в місті в сьогоднішніх умовах.

 

Розроблення Програми обумовлено:

- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації внаслідок низької якості води;

- незадовільним технічним станом і зношеністю основних фондів систем водопостачання у житловому секторі;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем водопостачання в умовах воєнного стану.

Беручи до уваги тенденцію щодо збільшення кількості звернень жителів Миколаївської міської територіальної громади та аналіз інформації від експлуатуючих організацій, необхідним є термінове проведення ремонту водопровідних мереж житлових будинків (у тому числі мереж водовідведення) через значну зношеність цих інженерних мереж, яка існує майже у 80 % багатоквартирного житлового фонду міста. Загалом, у 3385 будинках, приблизно 91 погонний км. внутрішньобудинкових мереж (тільки «лежаків») вимагає оновлення. Найбільш гостро проблема із заміною мереж водопостачання (відповідно до звернень) стоїть в 1500 будинках міста Миколаєва, що є потенційними учасниками Програми.

 

Розділ 2. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є стимуляція проведення ремонтних робіт на водопровідних мережах  багатоквартирного житлового фонду міста, зменшення фінансового навантаження на співвласників багатоквартирних будинків шляхом відшкодування витрат на проведення таких ремонтів. Це дозволить збільшити обсяги оновлення водопровідних систем багатоквартирних будинків і буде реальним стимулом господарського ставлення жителів до спільного майна, збереження та покращання житлового сектору міста, а також підвищення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг.

 

Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

 

Один із шляхів розв’язання цієї проблеми ? підтримка ініціативи громадян щодо участі у Програмі, що надасть можливість співвласникам через обрану ними форму управління будинком  виконати роботи з ремонту мереж водопостачання будинків з подальшим відшкодуванням частини витрат з бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

Програма має стати інструментом створення сприятливих умов для залучення додаткових джерел фінансування на проведення ремонту та збереження належного стану багатоквартирного житлового фонду міста через виконання умов Порядку відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва (далі ?? Порядок).

 

Шляхи розв’язання проблеми передбачає наступні заходи:

 

1. Проведення інформаційної кампанії щодо можливості участі у Програмі та отримання відшкодування з коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади задля покращання стану водопровідних мереж будинків.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

2. Надання допомоги ініціативним групам співвласників багатоквартирних будинків щодо участі у Програмі.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

3. Реалізація прийнятих до участі заяв на ремонт внутрішньобудинкових мереж відповідно до Порядку участі у Програмі.

 

3.1. Підготовка документів. Виконання робіт.

Управителі багатоквартирних будинків, ОСББ/ЖБК

 

3.2. Часткове відшкодування витрат за виконані ремонти внутрішньобудинкових мереж водопостачання.

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

 

Розділ 4. Очікувані результати виконання Програми

 

Результатами виконання Програми мають стати:

- стимулювання активності мешканців багатоквартирних будинків щодо покращання стану житлових будинків шляхом проведення ремонту внутрішньобудинкових мереж водопостачання на умовах часткового відшкодування цих витрат з бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

- покращання технічного стану та збільшення терміну експлуатації водопровідних мереж багатоквартирних будинків;

- підвищення рівня комфорту проживання населення;

- забезпечення рівних можливостей для мешканців щодо виконання робіт з ремонту внутрішньобудинкових мереж водопостачання в багатоквартирних будинках;

- формування свідомості наймачів житла та співвласників будинків щодо необхідності дбайливого ставлення до спільного майна, виконання обов’язків щодо належного утримання і проведення ремонту житла;

- поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг;

- зменшення аварійних ситуацій на мережах водопостачання та негативного впливу на конструктивні елементи будівель, що забезпечить економію природних ресурсів (води);

- покращання екологічної ситуації у місті.

Результативні показники виконання Програми наведено у додатку 3 до Програми.

 

Розділ 5. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади (у межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний рік) та не заборонених законодавством позабюджетних коштів.

Конкретний обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади затверджується щорічно Миколаївською міською радою в складі видатків місцевого бюджету, виходячи з його фінансової можливості. Обсяги фінансування завдань та заходів зазначені у додатку 2 до Програми.

Відшкодування надається за виконані ремонти в період дії Програми.

 

 

Розділ 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація та контроль за виконанням Програми здійснює департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради до 10 лютого надає узагальнену інформацію про хід виконання Програми постійним комісіям міської ради: з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації; з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів.

 

Розділ 7. Додатки до Програми

 

Додаток 1. Паспорт Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки.

 

Додаток 2. Перелік завдань та заходів Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки.

 

Додаток 3. Результативні показники виконання Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки.

__________________________________________________________________

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТПрограми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки 

1. Програму затверджено рішенням міської ради від ________ № _______

 

2. Ініціатор Програми: департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

 

3. Розробник Програми: департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

 

4. Відповідальний виконавець: департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

 

5. Співвиконавці:співвласники багатоквартирних будинків.

 

6. Термін дії Програми: 2023-2024 pp.

 

7. Обсяги фінансування Програми: 46 000 тис.грн.

 

Всього

за Програмою

2023-2024

Фінансування* за роками, тис. грн

2023

2024

Всього, у т.ч.:

46000

20000

26000

Бюджет Миколаївської міської територіальної програми

23000

10000

13000

Інші джерела фінансування

23000

10000

13000

 

Примітка: обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної таблиці.

Додаток 2

до Програми

 

Перелік завдань та заходів
Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки

№ з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання

Виконавці

Фінансування за роками

Очікуваний результат

Всього за Програмою

2023

тис.грн

2024

( тис. грн

 

1. Проведення інформаційної кампанії 

1.1

Розміщення інформаційних матеріалів на офіційній вебсторінці ММР, місцевих ЗМІ, соціальних мережах тощо

Постійно 2023-2024

Департамент ЖКГ ММР

Бюджет Миколаївської міської теритоіральної громади

0

0

 

Залучення співвласників багато - квартирних будинків до участі у Програмі

Інші джерела

0

0

 

2. Надання допомоги ініціативним групам щодо участі у Програмі

2.1

Взяття участі у зборах співвласників багато - квартирних будинків щодо участі у Програмі

Постійно 2023-2024

Департамент ЖКГ ММР, ініціативні групи

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

0

0

Методична допомога у складанні необхідних документів

Інші джерела

0

0

  1. 3. Реалізація прийнятих до участі заяв на проведення ремонтів мереж відповідно до Порядку участі у Програмі

3.1

Підготовка документів;

виконання ремонтів

До 1 вересня 2023-2024

Департамент ЖКГ ММР,

управителі, ОСББ, ЖБК

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

0

 0

Покращання технічного стану та збільшення терміну експлуатації водопровід - них мереж будинків

Інші джерела

 

10 000

13 000

3.2

Відшкодування коштів за проведені ремонти

 До 15 грудня 2023-2024

Департамент ЖКГ ММР

Бюджет Миколаївської міської теритоіральної громади

10 000

13 000

Підтримка та стиму – лювання

витрат мешканців багато - квартирних будинків на проведення ремонту спільного майна

Інші джерела

 

0

0

             

 

Додаток 3

до Програми

 

Результативні показники виконання Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки

 

Назва показника

Одиниці виміру

2023 рік

2024 рік

Всього за період дії Програми

 

1.Проведення інформаційної кампанії 

 

Показник затрат

1.1

Розміщення інформаційних матеріалів на офіційній вебсторінці ММР, у місцевих ЗМІ, соціальних мережах тощо

тис.грн

0

0

…0

Показник продукту

1.2

Публікації в електронних ЗМІ, виступи на радіо, телебаченні

кількість інформаційних контактів

8

7

15

Показник ефективності

1.3

Звернення громадян на пропозицію щодо взяття участі у Програмі

кількість звернень до департаменту ЖКГ ММР щодо участі у Програмі

 100

 130

230

Показник якості

1.4

Динаміка готовності щодо взяття участі у Програмі відносно кількості будинків, які потребують капітальних ремонтів мереж

%

15

18

33

2. Надання допомоги ініціативним групам щодо участі у Програмі

Показник затрат

2.1.

Взяття участі у зборах співвласників багатоквартирних будинків щодо участі у Програмі

години

30

40

70

Показник продукту

2.2

Кількість ініціативних груп, які виявили  бажання  взяти участь у Програмі

проведені збори

150

180

330

Показник ефективності

2.3

Кількість будинків, які мають бажання взяти участь у Програмі

кількість звернень до департаменту ЖКГ ММР щодо участі у Програмі

100

130

230

Показник якості

2.4

Середня кількість ( від проведених зборів) поданих заяв на участь у Програмі

%

75

70

73

3. Реалізація проєктів ремонтів мереж водопостачання та виплата відшкодування за проведені ремонти

3.1. Відшкодування коштів за проведені ремонти

Показник затрат

3.1.1

Сума відшкодувань

 

 

 

 

 

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

тис. грн

10000

13000

23000

Показник продукту

3.1.2

Загальна кількість багатоквартирних будинків, що взяли участь у Програмі

од.

100

100

200

Показник ефективності

3.1.3

Середній обсяг коштів, витрачених на відшкодування, по 1 будинку

тис. грн

100

130

230

Показник якості

3.1.4

Відсоток учасників Програми, які отримали відшкодування

%

100

100

100

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: