Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 13 січня 2023 р                             Миколаїв                                                  № 11р

 

 

Про внесення змін до розпорядження
Миколаївського міського голови
від 04.01.2021 №1р “Про   розподіл
обов’язків  між міським головою, секретарем
міської ради, першим заступником  міського
голови, заступниками  міського голови,
керуючим справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради” (зі змінами та доповненнями) 

 

У зв’язку із службовою необхідністю, керуючись п.п. 19, 20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

1.    Внести зміни до розпорядження Миколаївського міського голови від 04.01.2021 № 1р “Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради” (далі – розпорядження). 

1.1.   Розділ “Перший заступник міського голови Луков Віталій Дмитрович” у Розподілі обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради, затвердженому пп.1.1 п.1 розпорядження, викласти в такій редакції:

 

“Перший заступник міського голови
Луков Віталій Дмитрович

 

1.   Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Миколаївської міської ради з питань економічного розвитку, управління комунальною власністю, житлової політики, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, надання адміністративних послуг, у сфері енергетики, енергозбереження та енергоефективності, а також у сфері організації видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру.

2.   У разі відсутності міського голови виконує функції та повноваження міського голови за його розпорядженням (наказом) виключно з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

3.   Забезпечує реалізацію державної й регіональної політики у сфері управління майном, захисту майнових прав територіальної громади м. Миколаєва.

4.   Здійснює функції щодо контролю та координації повноважень стосовно реалізації прав територіальної громади міста, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об’єктами підприємств та установ комунальної власності в межах, визначених чинним законодавством.

5.   Представляє інтереси Миколаївської міської ради та її виконавчих органів у всіх державних органах, установах та організаціях, на підприємствах усіх форм власності, вчиняє всі необхідні дії в інтересах Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, у тому числі підписання та пред’явлення заяв про визнання спадщини відумерлою та позовів стосовно житлових прав та інтересів громадян, апеляційних та касаційних скарг з цих питань, а також використання всіх прав, наданих позивачу, відповідачу та третім особам відповідно до процесуального законодавства України на підставі належним чином оформленої довіреності.

6.   Бере участь у розробленні пропозицій, що стосуються вдосконалення структури виконавчих органів міської ради.

7.   Здійснює разом з іншими виконавчими органами міської ради аналіз фінансово-економічного становища міста, вносить пропозиції щодо перспектив його подальшого розвитку.

8.   Організовує забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, розробку та реалізацію проєкту стратегії розвитку міста, підготовку програм соціально-економічного розвитку міста, міських цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, подання їх на затвердження міської ради, здійснює контроль за організацією їх виконання та подання міській раді звітів про хід і результати виконання цих програм.

9.   Здійснює встановлення за узгодженим рішенням міської ради порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у власності територіальної громади.

10.   Координує міську політику щодо розвитку підприємств малого та середнього бізнесу.

11.   Організовує роботу щодо здійснення власних та делегованих повноважень підпорядкованими виконавчими органами міської ради у галузі торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими нормативно-правовими актами.

12.   Здійснює відповідно до чинного законодавства контроль за:

- дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

- дотриманням цін і тарифів.

13.   Контролює виконання заходів з енергозбереження, програм установлення енергозберігаючого обладнання, приладів обліку води, тепла, газу, електроенергії на об’єктах комунальної власності міста, визначає пріоритетні напрямки розвитку цієї галузі.

14.   Контролює питання щодо підготовки та внесення на розгляд міського голови і виконавчого комітету міської ради пропозицій щодо напрямів міжнародної співпраці в сфері енергетики, енергозбереження та енергоефективності.

15.   Сприяє:

- зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності;

- організації і проведенню міжнародних виставок, ярмарків, форумів, презентацій іноземних фірм і представництв у місті;

- залученню іноземних інвестицій для створення робочих місць та здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.

16.   Забезпечує на території міста в межах наданих повноважень реалізацію міжнародних зобов'язань України. Координує діяльність виконавчих органів Миколаївської міської ради щодо організації укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами.

17.   Координує роботу щодо:

- розробки балансу фінансових ресурсів міста, аналізу й визначення тенденцій розвитку фінансової бази міста та врахування їх при складанні проєкту бюджету, надає пропозиції з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

- обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, розподілу та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності;

- розгляду, аналізу та перегляду регуляторних актів;

- реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради із забезпечення сталого функціонування Миколаївської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області з метою реалізації комплексу заходів із запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації та події, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.

18.   Контролює питання з бронювання житлових приміщень та підписує охоронні свідоцтва на них.

19.   За дорученням міського голови підписує тексти договорів, укладених від імені міської ради та її виконавчих органів з питань економічного розвитку, комунальної власності та житлової політики, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, а також з питань енергоефективності.

20.   Підписує аркуші погодження контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств та установ, вносить міському голові пропозиції щодо продовження або розірвання контракту.

21.   Розробляє проєкти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проєктів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані виконавчі органи Миколаївської міської ради завдань.

22.   Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян. Організовує своєчасний і якісний розгляд, вирішення пропозицій, заяв і скарг підприємств, установ і організацій з питань складання і виконання бюджету, вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.

23.   Здійснює керівництво і координацію роботи:

- департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради;

- департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради;

- департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради;

- управління комунального майна Миколаївської міської ради;

- управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради;

- відділу обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради;

- адміністрації Заводського  району Миколаївської міської ради;

- адміністрації Центрального  району Миколаївської міської ради;

- адміністрації Інгульського  району Миколаївської міської ради;

- адміністрації Корабельного  району Миколаївської міської ради;

- підпорядкованих комунальних підприємств згідно із затвердженим переліком.

24.   Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.” 

1.2.   Розділ “Заступник міського голови Коренєв Сергій Миколайович ” у Розподілі обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради, затвердженому пп.1.1 п.1 Розпорядження, викласти в такій редакції:

 

“ Заступник міського голови
Коренєв Сергій Миколайович

 

1.   Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Миколаївської міської ради щодо забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території районів міста, реалізації політики органів місцевого самоврядування у галузі будівництва, здійснення координації робіт з інвестування капітального будівництва та реконструкції, технічного переоснащення, реставрації, проведення капітального ремонту об`єктів комунальної власності.

2.   У разі відсутності міського голови виконує функції та повноваження міського голови за його розпорядженням (наказом) виключно з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

3.   Здійснює контроль за підготовкою пропозицій до програми соціально-економічного розвитку міста Миколаєва та до цільових програм з питань розвитку будівництва у місті й подання їх на розгляд міської ради.

4.   Координує роботу щодо розробки на основі пропозицій у межах повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради поточних й перспективних програм капітального будівництва, складання переліків проєктів будов, проєктно-розвідувальних робіт і подачі їх на затвердження в установленому порядку.

5.   Забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування проєктно-розвідувальних робіт і будівництва об’єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів.

6.   Підписує аркуші погодження контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств та установ, вносить міському голові пропозиції щодо продовження або розірвання контракту.

7.   Здійснює координацію роботи адміністрацій районів Миколаївської міської ради в межах своїх повноважень.

8.   Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

9.   Розробляє проєкти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проєктів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані підрозділи Миколаївської міської ради завдань.

10.   Готує і вносить міському голові пропозиції щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради, їх взаємодії і вдосконалення форм та методів роботи.

11.   За дорученням міського голови підписує тексти договорів, укладених від імені міської ради та її виконавчих органів з питань капітального будівництва, реконструкції об`єктів комунальної власності.

12.   Здійснює керівництво і координацію роботи в межах наданих повноважень:

- управління капітального будівництва Миколаївської міської ради;

- підпорядкованих комунальних підприємств згідно із затвердженим переліком.

13.   Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.” 

1.3.   Перелік комунальних підприємств, які функціонально підпорядковані міському голові, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради, затверджений пп.1.4 п.1 розпорядження, викласти в новій редакції (додається). 

2.   Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

Міський голова                                                                                О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 13.01.2023

№ 11р

 

ПЕРЕЛІК
комунальних підприємств, які функціонально підпорядковані
міському голові, першому заступнику міського голови,
заступникам міського голови,
керуючому справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

 

Міський голова Сєнкевич О.Ф.

 

КП Телерадіокомпанія “МАРТ” 

 

Перший заступник міського голови Луков В.Д.

 

КУ ММР “Агенція розвитку Миколаєва”

КП ММР “Інститут соціально-економічного розвитку міста”

КУ ММР “Центр енергоефективності м.Миколаєва”

 

Заступник міського голови Коренєв С.М.

 

КП ММР “Капітальне будівництво міста Миколаєва”

 

Заступник міського голови Петров А.Л.

 

КП “Аптека”

КВП по організації харчування в навчальних закладах

КУ “Центральний міський стадіон”

Міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів

Комунальні підприємства та установи Миколаївської міської ради у галузі охорони здоров’я

Комунальні підприємства та установи Миколаївської міської ради у галузі фізичної культури і спорту

Комунальні підприємства та установи Миколаївської міської ради у галузі освіти

Комунальні підприємства та установи Миколаївської міської ради у галузі соціального захисту населення

Комунальні підприємства та установи Миколаївської міської ради у галузі культури

 

Заступник міського голови Андрієнко Ю.Г.

 

КП “Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації”

КП “Госпрозрахункове проєктно-виробниче архітектурно-планувальне бюро”

КП “Госпрозрахункове проєктно-вишукувальне бюро”  

КП ММР “Миколаївелектротранс”

КП ММР “Аеропорт Миколаїв”

КП ММР “Миколаївпастранс”

ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”

КП “СКП “Гуртожиток”

КП “ДЄЗ “Океан”

КЖЕП №24

ЖКП ММР “Південь”

ЖКП ММР “Бриз”

КП “ДЄЗ “Корабел”

КЖЕП Центрального району м.Миколаєва

ЖКП ММР “Прибужжя”

КЖЕП ММР “Зоря”

МКП “Миколаївводоканал”

КП “Миколаївкомунтранс”

КП ММР “Миколаївська ритуальна служба”

КП “Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва”

Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство 

КП “ЕЛУ автодоріг”

КП “Обрій - ДКП”

КП ММР “Центр захисту тварин”

КП “Дорога”

ДП КП “Миколаївкомунтранс”

“Абонентська служба “Центральний”

КП ММР “Миколаївські парки”

КП “Миколаївсудпром”

КП “ДЄЗ “Пілот”

 

Заступник міського голови Степанець Ю.Б.

 

КУ ММР “Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО”

 

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради Волков А.С.

 

КП “Міський інформаційно-обчислювальний центр”

КП “Миколаївська овочева база” 

КП ММР “Міське ринкове господарство”

КП “Таймсет”

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: