Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Миколаїв

від 22 листопада 2022 р                                                              №15/2 

Про продовження дії та внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/60 «Про затвердження міської програми «Соціальний захист» на 2020-2022 роки» (зі змінами та доповненнями) 

З метою подальшої реалізації міської програми «Соціальний захист» на 2020-2022 роки (зі змінами та доповненнями), затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 № 56/60, вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення, керуючись п. 4 ч. 1 ст. 89 та п. 3 ч. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продовжити  термін  дії  міської  програми  «Соціальний захист» на 2020-2022 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 № 56/60 «Про затвердження міської програми «Соціальний захист» на 2020-2022 роки» (зі змінами та доповненнями), до 31.12.2023  та  перейменувати в «Міську програму «Соціальний захист» на 2020-2023 роки».

2. Внести зміни та доповнення до Програми.

2.1. У рішенні та додатках до нього цифри «2020-2022» замінити цифрами «2020-2023». 

2.2. У додатку 1 до Програми:

- пункт 6 «Співвиконавці»  доповнити підпунктом 16 в такій редакції:

« 16. Комунальна установа « Міський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю»; 

- пункт 8 «Обсяги та джерела фінансування»  викласти в новій редакції (додається).

2.3. Додатки 2, 3 до Програми викласти в новій редакції (додаються). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Норд), з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики (Кісельову), заступника міського голови Петрова А.Л. 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 22.11.2022

№15/2 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ
Міської програми «Соціальний захист»
на 2020-2023 

        6. Співвиконавці: 16. Комунальна установа « Міський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю». 

8. Обсяги та джерела фінансування 

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

(тис. грн)

У тому числі за роками (тис. грн)

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Всього (тис. грн),

у тому числі:

935 133,7

192 611,2

212 960,1

235 020,8

294 541,6

Бюджет  Миколаївської міської територіальної громади

921 609,2

189 307,6

209 340,2

230 944,4

292 017,0

Власні надходження бюджетних установ

6 221,0

1 007,9

1 186,5

1 502,0

 

2524,6

 

Інші джерела

7 303,5

2 295,7

2 433,4

2 574,4

0,0

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 22.11.2022

№ 15/2 

Додаток 2

до Програми

ПЕРЕЛІК
завдань та заходів Програми «Соціальний захист» на 2020-2023 роки 

№ пп

Зміст заходу

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування,                          тис. грн

Очікувані результати

Всього

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Розділ 1. Організація надання різних видів допомоги громадянам міста згідно із законодавством

 

1

Здійснювати призначення щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

400,4

80,9

85,5

90,0

144,0

Забезпечення надання інших пільг відповідно до законодавства

2

Здійснювати компенсаційні виплати безоплатного проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті в дальньому (міжміському) сполученні

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

1814,4

500,0

528,5

556,5

229,4

Забезпечення надання інших пільг відповідно до законодавства

3

Здійснювати призначення та виплату безоплатного проїзду за міжміський проїзд громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

157,0

41,6

44,0

46,3

25,1

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

4

Здійснювати санаторно-курортне лікування ветеранів Другої світової війни

2020-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

4 805,9

 

818,3

1 393,6

1 480,0

1 114,0

Забезпечення надання інших пільг відповідно до законодавства

5

Здійснювати безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

2020-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

4 635,4

630,0

1 700,0

1 805,4

500,0

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

6

Здійснювати призначення та виплату пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

10 413,8

2 705,9

2 922,4

3 100,7

1 684,8

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

7

Здійснювати компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

309 729,4

34 501,0

56 324,2

59 816,2

159 088,0

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

8

Здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

8 220,9

2 262,1

2 391,0

2 517,8

1 050,0

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

9

Здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

9 875,1

2 692,1

2 845,6

2 996,4

1 341,0

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

10

Здійснювати компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян

2020

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

21 891,1

21 891,1

0

0

0

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

11

Здійснювати виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги відповідно до законодавства

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

41 991,7

2 319,9

6 235,2

12 233,7

21 202,9

Виплата компенсації фізичній особі на надання соціальних послуг з догляду

12

Сприяти організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру, що мають суспільно корисну спрямованість та відповідають потребам територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних та інших категорій осіб, відповідно до чинного законодавства

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

 

3 002,4

943,7

1 000,4

1 058,3

0

Забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних та інших категорій осіб, відповідно до чинного законодавства

Адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

 

4 301,1

1 352,0

1 433,0

1 516,1

0

Миколаївський міський центр зайнятості

Інші джерела

7 303,5

2 295,7

2 433,4

2 574,4

0

13

Забезпечити надання компенсаційних виплат власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів водіїв з інвалідністю, водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення та мають право на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

150,0

0

50,0

100,0

0

Забезпечення реалізації пільг водіям з інвалідністю, підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення та мають право на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів

 

Розділ 2. Удосконалення системи надання адресної допомоги громадянам міста за порядком,

затвердженим виконавчим комітетом Миколаївської міської ради

 

1

Надавати щомісячну матеріальну допомогу учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

 

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

13 474,1

3 648,0

3 857,8

4 067,5

1 900,8

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

2

Надавати щомісячну матеріальну допомогу визволителям міста Миколаєва

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

71,5

12,7

18,0

20,4

20,4

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

3

Надавати матеріальну допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані, особам з інвалідністю внаслідок АТО/ООС

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

3 740,9

751,5

929,0

1 102,2

958,2

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості осіб з інвалідністю

4

Надавати щоквартально матеріальну допомогу сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни, які брали участь у бойових діях в Афганістані, військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби на території інших держав, де велися бойові дії, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць, членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

11 418,9

1 752,0

2 242,2

2 619,6

4 805,1

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості сімей загиблих та померлих

5

Надавати  щомісячну матеріальну допомогу неповнолітнім рідним братам та сестрам загиблих (померлих) учасників АТО/ООС

 

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

162,0

36,0

39,6

43,2

43,2

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

6

Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії)

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

1 392,3

334,4

353,5

372,2

332,2

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

7

Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, IІ та ІІІ категорії та дружинам (чоловікам) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

3 616,2

888,8

939,5

989,3

798,6

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

8

Надавати одноразову матеріальну допомогу особам з числа жертв нацистських переслідувань

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

360,4

100,0

105,5

111,3

43,6

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

9

Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

28 239,1

7 000,0

7 399,0

7 791,1

6 049,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

10

Надавати адресну матеріальну допомогу на встановлення знижки плати за користування житлом та комунальними послугами учасникам бойових дій в Афганістані, АТО/ООС, які стали особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

562,5

98,0

144,5

160,0

160,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

11

Надавати адресної матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС для часткової компенсації вартості житлово-комунальних послуг відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

3 169,2

760,0

803,3

845,9

760,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС

12

Надавати одноразову матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС на придбання комп’ютерної техніки відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

300,0

75,0

75,0

75,0

75,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС

13

Надавати одноразову матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС на придбання технічних засобів реабілітації відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

760,0

190,

190,0

190,0

190,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС

14

Надавати одноразову матеріальну допомогу батькам дітей від 12 років та молоді до 35 років, що внаслідок інвалідності обмежені в пересуванні, на придбання комп’ютерної техніки відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

300,0

75,0

75,0

75,0

75,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості особам з інвалідністю

15

Надавати адресну стипендію особам похилого віку, яким виповнилось 100 і більше років відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

505,0

97,0

156,0

156,0

96,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

16

Надавати щомісячну адресну стипендію міської ради членам сімей Героїв Радянського Союзу, які брали участь у визволенні міста Миколаєва у складі загону 68 десантників під командуванням К. Ольшанського, та пенсіонеру МВС за виявлений героїзм під час затримання особливо небезпечного злочинця відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

110,5

30,2

32,6

35,1

12,6

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

17

Надавати Почесним громадянам міста Миколаєва персональну щомісячну надбавку та пільги на оплату за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку

2020-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

847,9

140,3

212,6

243,7

251,3

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

18

Надавати одноразову допомогу на поховання родинам, у разі смерті Почесного громадянина міста Миколаєва відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

204,4

47,2

60,0

63,7

33,5

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

19

Надавати допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого

2020-2023

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

1 986,7

426,5

506,2

527,0

527,0

Поліпшення матеріального стану сімей померлих

20

Забезпечити надання на конкурсній основі одноразової матеріальної допомоги для відкриття або розвитку власної справи учасникам АТО/ООС, членам родин загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та ВПО

2021-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

2 000,0

0

500,0

1 000,0

500,0

Вирішення соціальних проблем учасників АТО/ООС, членів родин загиблих (померлих)  учасників АТО/ООС та ВПО

 

Розділ 3. Організація соціального обслуговування осіб похилого віку, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з інвалідністю

 

1

Здійснювати діяльність міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно з діючим законодавством, у тому числі на покращання матеріально-технічної бази

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

172 445,5

39 320,7

44 673,4

47 939,4

40 512,0

Здійснення надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги за місцем проживання

Власні надходження бюджетних установ

30,3

7,9

8,3

9,1

5,0

2

Здійснювати діяльність комунальної установи “Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая” на 50 осіб, у тому числі на покращання матеріально-технічної бази

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

комунальна установа “Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая”

 

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

26 144,4

5 100,5

6 891,1

7 162,8

6 990,0

Забезпечення належних умов проживання громадян, які потребують постійного стороннього догляду

Власні надходження бюджетних установ

5 215,5

804,0

912,0

1 209,2

2 290,3

3

Здійснювати видатки, пов’язані з наданням соціальних послуг громадянам, які мають рідних, що повинні забезпечувати їм догляд, звільнених від плати за соціальне обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома міського територіального центру (надання соціальних послуг) відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

1 649,1

374,3

404,2

435,3

435,3

Забезпечення охоплення соціальним обслуговуванням одиноко проживаючих громадян

4

Здійснювати надання платних послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю в структурних підрозділах міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Власні надходження бюджетних установ

791,3

140,0

207,5

222,5

221,3

Забезпечення охоплення соціальним обслуговуванням одиноко проживаючих громадян

5

Передбачити кошти на капітальний ремонт будівель, у структурних підрозділах міського територіального центру(надання соціальних послуг), у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи

2020

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

3 979,0

3 979,0

0,0

0,0

0,0

Створення належних умов праці у структурних підрозділах міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

6

Передбачити кошти територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) для придбання автотранспорту

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

7 542,1

2 340,0

2 300,0

1 600,0

1 302,1

Створення умов для інтеграції у суспільстві осіб з обмеженими можливостями

7

Передбачити кошти комунальної установи «Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая» для придбання автотранспорту

2022-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, комунальна установа «Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая»

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

2 064,0

0

0

1 075,0

989,0

Забезпечення належних умов проживання громадян, які потребують постійного стороннього догляду

8

Проводити закупівлі соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), громадські організації

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

3 524,2

1 111,7

1 175,1

1 237,4

0

Забезпечення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

9

Проводити закупівлю транспортних послуг з перевезення осіб з інвалідністю шляхом проведення соціального замовлення

2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

199,9

0

0

199,9

0

Надання транспортних послуг для осіб з інвалідністю

 

Розділ 4. Організація соціального захисту  дітей та осіб з інвалідністю

 

1

Здійснювати діяльність міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, в тому числі на покращання матеріально-технічної бази

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

36 174,3

7 933,3

14 568,5

13 672,5

0

Створення належних умов перебування дітей з інвалідністю у міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

2

Забезпечувати дітей з інвалідністю міського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю безкоштовними сніданками

2020-2022

Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

Власні надходження бюджетних установ

151,9

48,0

50,7

53,2

0

Створення належних умов перебування дітей з інвалідністю у міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

3

Здійснювати капітальний ремонт та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно-гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності до вимог санітарних та будівельних норм

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

5 004,0

1 200,0

1 268,4

1 335,6

1 200,0

Вдосконалення та посилення рівня соціального захисту осіб з інвалідністю

4

Забезпечувати проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснювати оплату новорічних подарунків

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

660,9

170,0

179,7

189,2

122,0

Створення рівних умов вільно брати участь у житті суспільства дітям з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

5

Здійснювати реабілітацію дітей з інвалідністю, які потребують супровід

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

15 880,1

4 000,0

4 228,0

4 452,1

3 200,0

Отримання реабілітаційних послуг дітьми з інвалідністю

6

Здійснювати санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних управліннях соціальних виплат і компенсацій департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету

 

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

823,6

195,0

206,1

217,0

205,5

Забезпечення надання санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом

7

Здійснювати санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних управліннях соціальних виплат і компенсацій департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

4 621,1

1 000,0

1 052,7

1 121,4

1 447,0

Забезпечення надання санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю

8

Проводити роботу з керівниками підприємств, установ та організацій міста щодо створення ними безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури осіб з інвалідністю

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

-

-

-

-

-

Створення рівних умов вільно брати участь у житті суспільства осіб з інвалідністю

9

Забезпечувати перевезення міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян з обмеженими фізичними можливостями автотранспортом, обладнаним підйомниками

2020-2023

Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

-

-

-

-

-

Подолання ізоляції та забезпечення доступу осіб з інвалідністю до різних сфер у суспільстві

10

Здійснювати діяльність міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, в тому числі на покращення матеріально технічної бази

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

7200,0

1 200,0

3 000,0

3 000,0

0

Створення належних умов перебування дітей та молоді з функціональними обмеженнями у міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

11

Передбачити кошти міському центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю для придбання автотранспорту

2021

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

1 600,0

0

1 600,0

0

0

Створення умов для інтеграції у суспільстві осіб з обмеженими можливостями

12

Здійснювати діяльність міського центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю, в тому числі на покращання матеріально-технічної бази

2022-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міського центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

10890,3

0

0

1500,0

9 390,3

Створення належних умов перебування дітей та осіб з інвалідністю

 

Розділ 5. Організація роботи з питань сімейної, гендерної політики, запобігання та протидія домашньому насильству, протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

 

1

Сприяти проведенню заходів із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2020-2022

Адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

378,6

113,9

128,2

136,5

0

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2

Сприяти проведенню заходів державної політики з питань сім’ї

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

1 529,5

380,0

401,6

423,1

324,8

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім’ї

Адміністрації районів Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

472,2

148,9

157,5

165,8

0

3

Забезпечити розробку, друк та розповсюдження інформаційних матеріалів у напрямку попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

61,8

13,2

16,2

17,2

15,2

Попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми

Адміністрація Заводського району

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

9,6

3,0

3,2

3,4

0

 

Розділ 6. Фінансова підтримка громадських організацій міста

 

1

Забезпечити надання фінансової підтримки громадським організаціям, основним напрямком діяльності яких є захист прав та інтересів ветеранів війни та осіб з інвалідністю, для здійснення статутної діяльності

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

6 786,4

1 437,9

1 707,5

1 977,0

1 664,0

Залучення громадських організацій до вирішення соціальних проблем населення міста

2

Забезпечити проведення заходів, які мають соціальну спрямованість, на конкурсній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

5 194,5

1 143,6

1 164,7

2 186,2

700,0

Залучення громадських організацій до вирішення соціальних проблем населення міста

 

Розділ 7. Організація роботи з реінтеграції бездомних осіб та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах

 

1

Здійснювати діяльність міського центру реінтеграції бездомних осіб на 50 осіб та забезпечувати діяльність відділення обліку бездомних громадян, у тому числі на покращання матеріально-технічної бази

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, центр реінтеграції бездомних громадян

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

19 619,4

3 937,4

4 826,0

5 097,9

5 758,1

Зменшення чисельності бездомних осіб, зниження захворюваності населення на особливо небезпечні хвороби, надання бездомним громадянам соціальних гарантій

2

Забезпечувати діяльність служби соціального патрулювання у місті Миколаєві для проведення соціальної роботи з бездомними особами

2020-2023

Центр реінтеграції бездомних громадян, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, громадські організації

Власні надходження бюджетних установ

12,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Зменшення чисельності бездомних осіб, зниження захворюваності населення на особливо небезпечні хвороби, надання бездомним громадянам соціальних гарантій

3

Забезпечувати функціонування пунктів обігріву та ночівлі бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

2020-2023

Центр реінтеграції бездомних громадян, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, управління громадських зв’язків Миколаївської міської ради, громадські організації

Власні надходження бюджетних установ

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Надання своєчасної допомоги бездомним особам в осінньо-зимовий період.

Уникнення загибелі людей від переохолодження

4

Забезпечити послугами з підтриманого проживання бездомних осіб

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, центр реінтеграції бездомних громадян

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

7 675,0

1 700,0

2 073,2

2 201,7

1 700,1

Забезпечення послугами  з підтриманого проживання бездомних осіб

5

Здійснювати оплату послуг за поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

1 899,9

345,6

365,3

495,9

693,1

Зменшення соціальної напруженості шляхом забезпечення поховання померлих одиноких громадян міста та громадян, від поховання яких відмовились рідні

6

Передбачити кошти міському центру реінтеграції бездомних осіб для придбання автотранспорту

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, центр реінтеграції бездомних громадян

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

250,00

0

0

250,00

0

Створення умов для інтеграції у суспільстві осіб з обмеженими можливостями

 

Розділ 8. Соціальна підтримка учасників бойових дій та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих внаслідок ЧАЕС

 

1

Здійснювати діяльність комунальної установи Миколаївської міської ради “Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО”, в тому числі на покращання матеріально-технічної бази

2020-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

17 650,2

3 915,2

4 292,4

4 967,6

4 475,0

Вирішення соціальних проблем учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб

2

Забезпечувати відшкодування вартості зубопротезування з дорого вартісних матеріалів учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) в АТО/ООС та Революції Гідності

2020-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

7 094,1

708,5

2 500,0

2 680,0

1 205,6

Вирішення соціальних проблем учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих (померлих) в АТО/ООС та Революції Гідності

3

Забезпечувати відшкодування вартості встановлення надгробка загиблим (померлим) учасникам АТО/ООС

2020-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

308,1

47,2

62,5

162,5

35,9

Вирішення соціальних проблем членам родин загиблих (померлих) учасникам АТО/ООС

4.

Забезпечити оздоровлення та відпочинок в санаторно-курортних закладах та базах відпочинку учасників бойових дій та членів їх сімей

2020-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

12 738,0

3 152,0

3 332,1

3 508,9

2 745,0

Вирішення соціальних проблем учасників бойових дій та членів їх сімей

5

Надавати субвенцію з бюджету міста Миколаєва обласному бюджету Миколаївської області на забезпечення придбання житла для учасників АТО/ООС, воїнам-інтернаціоналістам, таосіб, постраждалих внаслідок ЧАЕС, які перебувають на квартирному обліку, а в разі їх смерті – членам сімей, за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на квартирному обліку

 

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

24 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

0

Вирішення соціальних проблем учасників АТО/ООС, воїнам-інтернаціоналістам та осіб, постраждалих внаслідок ЧАЕС

6

Придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на квартирному обліку

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

11 000,0

3 000,0

3 000,0

5 000,0

0

Вирішення соціальних проблем внутрішньо переміщених осіб

7

Капітальний ремонт будівлі для розміщення комунальної установи Миколаївської міської ради «Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО»  по пров. Кобера, 13-А/8 у м. Миколаєві, у тому числі проєктні роботи та експертиза

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

8 185,5

6 135,5

0

50,0

2 000,0

Вирішення соціальних проблем учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб

8

Передбачити кошти міському центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО на придбання автотранспорту

2022-2023

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради, Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

1 294,6

0

0

487,6

807,0

Створення умов для інтеграції у суспільстві осіб з обмеженими можливостями учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб

9

Забезпечувати тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які пересуваються через м. Миколаїв транзитом до військових частин, та/ або полігонів зони ООС, або знаходяться у м. Миколаєві

2021-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

99,8

0

49,9

49,9

0

Вирішення соціальних проблем учасників бойових дій та членів їх сімей

10

Підвищення кваліфікації психологів, які працюють з військовослужбовцями, для попередження домашнього насилля та суїцидів серед військовослужбовців Миколаївського гарнізону

2021-2023

Управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради, Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО

     -

-

-

-

-

-

Створення умов для  військово-службовців та учасників АТО/ООС

11

Здійснювати санаторно-курортне оздоровлення осіб, віднесених до 2 категорії, постраждалих внаслідок ЧАЕС

2021-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

349,3

0

120,0

140,0

89,3

Забезпечення надання санаторно-курортного оздоровлення осіб, віднесених до 2 категорії, постраждалих внаслідок ЧАЕС

 

Примітка: остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком. 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 22.11.2022

№ 15/2 

Додаток 3

до Програми

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
міської програми «Соціальний захист» на 2020-2023 роки 

Назва розділу

Показники

2020

2021

2022

 

2023

 

 

1. Організація надання різних видів державної допомоги малозабезпеченим сім’ям та громадянам міста

 

1. Здійснювати призначення щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Показники затрат:

Обсяг видатків на компенсацію витрат за автомобільне паливо (тис. грн)

80,9

85,5

90,0

144,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів компенсації витрат на автомобільне паливо (осіб)

4

4

4

4

Показники ефективності:

Середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо (грн./місяць)

1 685,0

1 781,0

1 875,0

3 000,0

Показники якості:

Частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

2. Здійснювати компенсаційні виплати безоплатного проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті в дальньому (міжміському) сполученні

Показники затрат:

Обсяг видатків на компенсацію витрат за безоплатний пільговий проїзд (тис. грн)

500,0

528,5

556,5

229,4

Показники продукту:

Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (осіб)

796

796

796

431

Показники ефективності:

Середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (грн)

628,0

664,0

699,0

532,3

Показники якості:

Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

 

3. Здійснювати призначення та виплату безоплатного проїзду за міжміський проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Показники затрат:

Обсяг видатків для виплати  безоплатного проїзду за міжміський проїзд (тис. грн)

41,6

44,0

46,3

25,1

Показники продукту:

Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд (осіб)

84

84

84

50

Показники ефективності:

Середня вартість пільгового проїзду (грн)

495,0

524,0

551,0

502,0

Показники якості:

Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

4. Здійснювати санаторно-курортне лікування ветеранів війни

Показники затрат:

Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (тис. грн)

818,3

1 393,6

1 480,0

1 114,0

Показники продукту:

Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування (осіб)

116

150

150

111

Показники ефективності:

Середня вартість санаторно-курортного лікування (грн)

7 054,0

9 291,0

9 867,0

10 036,0

Показники якості:

Частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

5. Здійснювати безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Показники затрат:

Обсяг видатків на ремонт будинків і квартир (тис. грн)

630,0

1 700,0

1 805,4

500,0

Показники продукту:

Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир) (осіб)

7

17

17

5

Показники ефективності:

Середня вартість ремонту будинків (квартир) (грн)

90 000,0

100 000,0

106 200,0

100 000,0

Показники якості:

Частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири) (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

6. Здійснювати призначення та виплату пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

Показники затрат:

Обсяг видатків на виплату пільг з оплати послуг зв’язку (тис. грн)

2 705,9

2 922,4

3 100,7

1 684,8

Показники продукту:

Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку (осіб)

6 200

6 200

6 200

2147

Показники ефективності:

Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв’язку (грн)

36,0

39,0

42,0

65,4

Показники якості:

Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (%)

 

100,0

100,0

100,0

100,0

7. Здійснювати компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

Показники затрат:

Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом (тис. грн)

34 501,0

56 324,2

59 816,2

159 088,0

Показники продукту:

Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом (осіб)

7 827

7 827

7 827

12 617

Показники ефективності:

Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (грн)

367,0

600,0

637,0

1 051,0

Показники якості:

Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

8. Здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

Показники затрат:

Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд водним транспортом ( тис. грн)

2 262,1

2 391,0

2 517,8

1050,0

Показники продукту:

Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд водним транспортом (осіб)

2 668

2 668

 2 668

2 668

Показники ефективності:

Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом (грн)

106,0

112,0

118,0

56,2

Показники якості:

Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

9.Здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Показники затрат:

Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом (тис. грн)

2 692,1

2 845,6

2 996,4

1 341,0

Показники продукту:

Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом (осіб)

3 705

3 705

3 705

1 667

Показники ефективності:

Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом (грн)

 

61

64

67

67

Показники якості:

Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

10. Здійснювати компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян

Показники затрат:

Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом (тис. грн)

21 891,1

0

0

0

Показники продукту:

Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом (осіб)

25 432

0

0

0

Показники ефективності:

Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (грн)

287,0

0

0

0

Показники якості:

Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)

100,0

0

0

0

11. Здійснювати виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги відповідно до законодавства

 

Показники затрат:

Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат (тис. грн)

2 319,9

6 235,2

12 233,7

21 202,9

Показники продукту:

Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації (осіб)

850

756

817

536

Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг (осіб)

840

756

817

536

Показники якості:

Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації (%)

98,8

100,0

100,0

100,0

12Сприяти організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру, що мають суспільно корисну спрямованість та відповідають потребам територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних та інших категорій осіб, відповідно до чинного законодавства

Показники затрат:

Обсяг видатків для забезпечення організації та проведення робіт (тис. грн)

-          - ДПСЗН Миколаївської міської ради;

-          - Адміністрації районів Миколаївської міської ради;

-          - Миколаївський міський центр зайнятості

 

 

 

943,7

1 352,0

2 295,7

 

 

 

1 000,4

1 433,0

2 433,4

 

 

 

1 058,3

1 516,1

2 574,4

 

 

 

0

0

0

Показники продукту:

Кількість працівників (осіб)

-          - ДПСЗН Миколаївської міської ради;

-          - Адміністрації районів Миколаївської міської ради;

-          - Миколаївський міський центр зайнятості

 

 

318

388

706

 

 

318

388

706

 

 

318

388

706

 

 

0

0

0

Показники ефективності:

Середні витрати на одного працівника (грн)

-          - ДПСЗН Миколаївської міської ради;

-          - Адміністрації районів Миколаївської міської ради;

-          - Миколаївський міський центр зайнятості

 

 

2 968,0

3 484,0

3 252,0

 

 

3 146,0

3 693,0

3 447,0

 

 

3 328,0

3 907,0

3 646,0

 

 

0

0

0

13. Забезпечити надання компенсаційних виплат власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів водіїв з інвалідністю, водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, та мають право на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів

Показники затрат:

Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат (тис.грн)

 

50,0

100,0

0

Показники продукту:

Кількість осіб, які звернулись за призначенням пільг (осіб)

 

16

16

0

Показники ефективності:

Середній розмір компенсаційних виплат за один день (грн)

 

17,1

17,1

0

 

2. Удосконалення системи надання адресної допомоги громадянам міста

 

1. Надавати щомісячну матеріальну допомогу учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн)

3 648,0

3 857,8

4 067,5

1 900,8

Показники продукту:

Кількість отримувачів виплат (осіб)

152

152

152

48

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн./місяць на одну особу)

2 000,0

2 115,0

2 230,0

3 300,0

2. Надавати щомісячну матеріальну допомогу визволителям міста Миколаєва

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн)

12,7

18,0

20,4

20,4

Показники продукту:

Кількість отримувачів виплат (осіб)

1

1

1

1

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн./місяць на одну особу)

1 058,0

1 500,0

1 700,0

1 700,0

3. Надавати матеріальну допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані, особам з інвалідністю внаслідок АТО/ООС

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн)

751,5

929,0

1 102,2

958,2

Показники продукту:

Кількість отримувачів виплат (осіб)

274

296

318

289

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн./міс на одну особу)

229,0

261,5

289,0

276,3

4. Надавати щоквартально матеріальну допомогу сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни, які брали участь у бойових діях в Афганістані, військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби на території інших держав, де велися бойові дії, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць, членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн)

1 752,0

2 242,2

2 619,6

4 805,1

Показники продукту:

Кількість отримувачів виплат (осіб)

 

118

137

146

235

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн./місяць на одну особу)

1 237,0

1 363,9

1 495,0

1 704,0

5. Надання щомісячної матеріальної допомоги неповнолітнім рідним братам та сестрам загиблих учасників АТО/ООС

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн)

36,0

39,6

43,2

43,2

Показники продукту:

Кількість отримувачів виплат (осіб)

3

3

3

3

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн./місяць на одну особу)

1 000,0

1 100,0

1 200,0

1 200,0

6. Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії)

Показники затрат:

Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС (І категорії та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи (тис. грн)

334,4

353,5

372,2

332,2

Показники продукту:

Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (осіб)

152

152

152

151

Показники ефективності:

Середній розмір одноразової фінансової допомоги (грн)

2 200,0

2 326,0

2 449,0

2 200,0

7. Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи IІ та ІІІ категорії та дружинам (чоловікам) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Показники затрат:

Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС (ІІ, ІІІ категорії та дружинам (чоловікам) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (тис. грн)

888,8

939,5

989,3

798,6

Показники продукту:

Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (осіб)

1 693

1 693

1 693

1 523

Показники ефективності:

Середній розмір одноразової фінансової допомоги (грн)

525,0

555,0

584,0

524,4

8. Надавати одноразову матеріальну допомогу особам з числа жертв нацистських переслідувань

 

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн)

100,0

105,5

111,3

43,6

Показники продукту:

Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (осіб)

250

250

250

109

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн)

400,0

422,0

445,0

400,0

9. Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн)

7 000,0

7 399,0

7 791,1

6 049,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (осіб)

4 034

4 034

4 034

2 911

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн)

1 735,0

1 834,0

1 931,0

2 078,0

10. Надавати адресну матеріальну допомогу на встановлення знижки плати за користування житлом та комунальними послугами учасникам бойових дій в Афганістані, АТО/ООС, які стали особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги (тис. грн)

98,0

144,5

160,0

160,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

64

75

80

80

Показники ефективності:

Середньомісячний розмір витрат на здійснення щоквартальної виплати (грн)

128

161

167

167

11. Надавати адресну матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС для часткової компенсації вартості житлово-комунальних послуг відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги (тис. грн)

760,0

803,3

845,9

760,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

190

190

190

190

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн)

4 000,0

4 228,0

4 452,0

4 000,0

12. Надавати одноразову матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС на придбання комп’ютерної техніки відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги (тис. грн)

75,0

75,0

75,0

75,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

5

5

5

5

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн)

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

13. Надавати одноразову матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС на придбання технічних засобів реабілітації відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги (тис. грн)

190,0

190,0

190,0

190,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

190

190

190

190

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн)

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

14. Надавати одноразову матеріальну допомогу батькам дітей від 12 років та молоді до 35 років, що внаслідок інвалідності обмежені в пересуванні, на придбання комп’ютерної техніки відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги    (тис. грн)

75,0

75,0

75,0

75,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

5

5

5

5

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн)

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15. Надавати адресну стипендію особам похилого віку, яким виповнилось 100 і більше років відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги (тис. грн)

97,0

156,0

156,0

96,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

16

26

26

16

Показники ефективності:

Середньомісячний розмір витрат на здійснення виплат (грн)

500,0

500,0

500,0

500,0

16. Надавати щомісячну адресну стипендію міської ради членам сімей Героїв Радянського Союзу, які брали участь у визволенні міста Миколаєва у складі загону 68 десантників під командуванням К. Ольшанського, та пенсіонеру МВС за виявлений героїзм під час затримання особливо небезпечного злочинця відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн)

30,2

32,6

35,1

12,6

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

3

3

3

1

Показники ефективності:

Середньомісячний розмір витрат на здійснення виплат на одну особу (грн./місяць)

839,0

906,0

975,0

1 050,0

17. Надавати Почесним громадянам міста Миколаєва персональну щомісячну надбавку та пільги на оплату за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку

Показники затрат:

Обсяг витрат на надання надбавки на оплату за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку (тис. грн)

140,3

212,6

243,7

251,3

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

25

21

21

20

Показники ефективності:

Середньомісячний розмір витрат на здійснення виплат (грн./місяць) на одну особу

468,0

843,7

967,0

1 047,1

18. Надавати одноразову допомогу на поховання родинам, у разі смерті Почесного громадянина міста Миколаєва відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн)

47,2

60,0

63,7

33,5

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

2

2

2

1

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн)

23 600,0

30 000,0

31 850,0

33 500,0

19. Надавати допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого

Показники затрат:

Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис. грн)

426,5

506,2

527,0

527,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

305

317

310

310

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн)

1 398,0

1 600,0

1 700,0

1 700,0

20. Здійснювати надання на конкурсній основі одноразової матеріальної допомоги для відкриття або розвитку власної справи для учасників АТО/ООС, членів родин загиблих учасників АТО/ООС та ВПО

Показники затрат:

Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис. грн)

 

500,0

1000,0

500,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

 

10

20

10

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн)

 

50 000,0

50 000,0

50 000,0

 

3. Організація соціального обслуговування осіб похилого віку, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з інвалідністю

 

1. Здійснювати діяльність міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно з діючим законодавством, у тому числі на покращання матеріально-технічної бази

Показники затрат:

Обсяг видатків на здійснення діяльності міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (тис. грн)

 

39 320,7

44 673,4

47 939,4

40 512,0

Показники продукту:

1. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (осіб).

2. Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) (осіб)

 

10 657

 

10 657

 

10 657

 

10 657

 

10 657

 

10 657

 

10 006

 

10 006

Показники ефективності:

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром (грн./рік)

 

3 690,0

4 192,0

4 498,0

4 048,8

Показники якості:

Питома вага охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

2. Здійснювати діяльність комунальної установи «Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая» на 50 осіб, у тому числі на покращання матеріально-технічної бази

Показники затрат:

Обсяг видатків на здійснення діяльності КУ “Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая” (тис. грн)

5 101,5

6 891,1

7 162,8

6 990,0

Показники продукту:

Кількість осіб, яким надано послуги (осіб)

50

50

50

50

Показники ефективності:

Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг (грн)

102 030,0

137 822,0

143 256,0

139 800,0

Показники якості:

Кількість соціальних послуг, які надані в установі (од.)

19 764

19 764

19 764

18 250

3. Здійснювати видатки, пов’язані з наданням соціальних послуг громадянам, які мають рідних, що повинні забезпечувати їм догляд, звільнених  від плати за соціальне обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома міського територіального центру (надання соціальних послуг), відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків, пов’язаних з наданням соціальних послуг (тис. грн)

374,3

404,2

435,3

435,3

Показники продукту:

1. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (осіб).

2. Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) (осіб)

 

54

 

54

 

54

 

54

 

54

 

54

 

54

 

54

Показники ефективності:

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи (грн./рік)

693,2

748,5

806,1

806,1

Показники якості:

Питома вага охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

4. Здійснювати надання платних послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю в структурних підрозділах міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Показники затрат:

Обсяг видатків на здійснення платних послуг наданням соціальних послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю в структурних підрозділах міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

(тис. грн)

140,0

207,5

225,5

221,3

Показники продукту:

1. Кількість осіб, яким надано соціальні послуги (осіб).

2. Кількість осіб, які потребують надання соціальних послуг (осіб)

 

196

196

 

196

196

 

196

196

 

190

190

Показники ефективності:

Середні витрати на одного одержувача соціальних послуг (грн./рік)

714,0

1 059,0

1 151,0

1 165,0

Показники якості:

Питома вага охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

5. Передбачити кошти на капітальний ремонт будівель, у структурних підрозділах міського територіального центру(надання соціальних послуг), у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи

Показники затрат:

Обсяг видатків на капітальний ремонт будівель, у структурних підрозділах міського територіального центру(надання соціальних послуг) (тис. грн)

3 979,0

0

0

0

Показники продукту:

Кількість будівель, що планується відремонтувати (од.)

7

0

0

0

Показники ефективності:

Середня вартість ремонту одного об’єкта (тис. грн)

568,4

0

0

0

Показники якості:

Питома вага відремонтованих об’єктів у загальній кількості об’єктів, що потребують ремонту (%)

 

100,0

0

0

0

6. Передбачити кошти територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) для придбання автотранспорту

Показники затрат:

Обсяг видатків на придбання автотранспорту територіальному центру соціального обслуговування(надання соціальних послуг) (тис. грн)

2 340,0

2 300,0

1 600,0

1 302,1

Показники продукту:

Кількість придбаних автотранспортних засобів (од.)

3

3

1

1

Показники ефективності:

Середні видатки на придбання одного автотранспортного засобу (грн)

780,0

766,7

1 600,0

1 302,1

Показники якості:

Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію автотранспортних засобів (тис. грн)

0

0

0

0

7. Передбачити кошти комунальній установі «Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая» для придбання автотранспорту

Показники затрат:

Обсяг видатків на придбання автотранспорту комунальній установі «Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая» (тис. грн)

0

0

1 075,0

989,0

Показники продукту:

Кількість придбаних автотранспортних засобів (од.)

0

0

1

1

Показники ефективності:

Середні видатки на придбання одного автотранспортного засобу (тис. грн)

0

0

1 075,00

989,0

Показники якості:

Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію автотранспортних засобів (тис. грн)

0

0

0

0

8. Закупівля соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Показники затрат:

Обсяг видатків на закупівлю соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (тис. грн)

1 111,7

1 175,1

1 237,4

0

Показники продукту:

1. Кількість осіб, яким надано соціальні послуги (осіб).

2. Кількість осіб, які потребують надання соціальних послуг (осіб)

 

510

510

 

510

510

 

510

510

 

0

0

Показники ефективності:

Середні витрати на одного одержувача соціальних послуг (грн/рік)

2 179,0

2 304,0

2 426,0

0

Показники якості:

Питома вага охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (%)

100,0

100,0

100,0

0

9. Закупівля транспортних послуг з перевезення осіб з інвалідністю шляхом проведення соціального замовлення

Показники затрат:

Обсяг видатків на закупівлю послуг з перевезення осіб з інвалідністю шляхом проведення соціального замовлення (тис. грн)

 

 

199,0

0

Показники продукту:

Кількість транспортних послуг, які будуть надано протягом року (одиниць)

 

 

995

0

Показники ефективності:

Середні витрати соціальної послуги (грн)

 

 

 

200,0

0

 

4. Організація соціального захисту дітей та осіб з інвалідністю

 

1. Здійснювати діяльність міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, в тому числі на покращання матеріально-технічної бази

Показники затрат:

Обсяг видатків на здійснення  діяльності міського центру комплексної  реабілітації дітей з інвалідністю (тис. грн)

 

7 933,3

14 568,5

13 672,5

0

Показники продукту:

Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (осіб)

 

208

226

236

0

Показники ефективності:

Середні витрати на реабілітацію однієї особи  з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік (грн)

38 141,0

64 462,0

57 934,3

0

Показники якості:

Відсоток охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг (%)

100,0

100,0

100,0

0

3. Здійснювати капітальний ремонт та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно-гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності з вимогами санітарних та будівельних норм

Показники затрат:

Обсяг видатків на ремонт будинків і квартир (тис. грн)

1 200,00

1 268,4

1 335,6

1 200,0

Показники продукту:

Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир) (осіб)

10

10

10

10

Показники ефективності:

Середня вартість ремонту будинків (квартир) (грн)

120 000,0

126 840,0

133 560,0

120 000,0

Показники якості:

Частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири) (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

4. Забезпечувати проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснювати оплату новорічних подарунків

Показники затрат:

Обсяг видатків на проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (тис. грн)

170,0

179,7

189,2

122,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

1 000

1 000

1 000

1 000

Показники ефективності:

Середній розмір одноразової фінансової допомоги (грн)

 

170,0

179,0

189,0

122,0

5. Здійснювати реабілітацію дітей з інвалідністю, які потребують супровід

Показники затрат:

Обсяг  видатків на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід (тис. грн)

4 000,0

4 228,0

4 452,1

3 200,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

160

160

160

160

Показники ефективності:

Середній розмір фінансової допомоги (грн)

 

25 000,0

26 425,0

27 826,0

20 000,0

6. Здійснювати санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних управліннях соціальних виплат і компенсацій департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету

Показники затрат:

Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (тис. грн)

195,0

206,1

217,0

205,5

Показники продукту:

Кількість одержувачів путівок на санаторно-курортне лікування (осіб)

13

13

13

12

Показники ефективності:

Середній розмір фінансової допомоги (грн)

15 000,0

15 854,0

16 692,0

17 125

Показники якості:

Питома вага кількості осіб, яким надано санаторно-курортне лікування до кількості осіб, які перебувають на обліку (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

7. Здійснювати санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних управліннях соціальних виплат і компенсацій департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету

Показники затрат:

Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (тис. грн)

1 000,0

1 052,7

1 121,4

1 447,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів путівок на санаторно-курортне лікування (осіб)

129

126

126

126

Показники ефективності:

Середній розмір фінансової допомоги (грн)

7 752,0

8 316,0

8 900,0

11 484,1

Показники якості:

Питома вага кількості осіб, яким надано санаторно-курортне лікування до кількості осіб, які перебувають на обліку (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

10. Здійснювати діяльність міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, в тому числі на покращання матеріально- технічної бази

Показники затрат:

Обсяг видатків на здійснення діяльності центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (тис. грн)

1 200,0

3 000,0

3 000,0

0

Показники продукту:

Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (осіб)

70

70

70

0

Показники ефективності:

Середні витрати на реабілітацію однієї особи  з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік (грн)

17 142,9

42 857,1

42 857,1

0

Показники якості:

Відсоток охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг (%)

100,0

100,0

100,0

0

11. Передбачити кошти міському центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю для придбання автотранспорту

Показники затрат:

Обсяг видатків на придбання автотранспорту територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (тис. грн)

 

1 600,0

 

0

Показники продукту:

Кількість придбаних автотранспортних засобів (од.)

 

1

 

0

Показники ефективності:

Середні видатки на придбання одного автотранспортного засобу (грн)

 

1 600,0

 

0

12. Здійснювати діяльність міського центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю, в тому числі на покращання матеріально-технічної бази

Показники затрат:

Обсяг видатків на здійснення діяльності центру комплексної  реабілітації дітей та осіб з інвалідністю (тис. грн)

0

0

1 500,0

 

9 390,3

Показники продукту:

Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (осіб)

0

0

200

 

200

Показники ефективності:

Середні витрати на реабілітацію однієї особи  з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік (грн)

0

0

7 500,0

 

46 951,5

Показники якості:

Відсоток охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг (%)

0

0

100,0

 

100,0

 

5. Організація роботи з питань сімейної, тендерної політики, запобігання та протидія домашньому насильству,

протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

 

1. Сприяти проведенню заходів із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Показники затрат:

Обсяг видатків на проведення заходів (тис. грн)

113,9

128,2

136,5

0

Показники продукту:

1. Кількість регіональних заходів (од.)

8

8

8

0

2. Кількість учасників регіональних заходів (осіб)

5 000

5 000

5 000

0

Показники ефективності:

1. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (грн)

14 237,0

16 025,0

17 063,0

0

2. Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах (грн)

 

23,0

26,0

27,0

0

Показники якості:

Динаміка **кількості людей, охоплених регіональними заходами, порівняно з минулим роком (%)

5,7

0

0

0

2. Сприяти проведенню заходів державної політики з питань сім’ї

Показники затрат:

Обсяг видатків на проведення заходів (тис. грн)

380,0

148,9

401,6

157,5

423,1

165,8

324,8

0

Показники продукту:

1. Кількість регіональних заходів (од.).

5

10

5

10

5

10

4

0

2. Кількість учасників регіональних заходів (осіб)

12 850

5 000

12 850

5 000

12 850

5 000

1 149

0

Показники ефективності:

1. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (грн)

76 000

14 880

80 320

15 730

84 620

42 310

81 200

0

2. Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах (грн)

30

30

31

31

33

33

282,7

0

Показники якості:

Динаміка **кількості людей, охоплених регіональними заходами, порівняно з минулим роком (%)

1,01

0

0

-          91,1

3. Забезпечити розробку, друк та розповсюдження інформаційних матеріалів у напрямку попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми

Показники затрат:

Обсяг видатків для виконання заходів (тис. грн)

13,2

 

16,2

 

17,2

 

15,2

Показники продукту:

1. Кількістьзаходів (од.).

6

 

6

 

6

 

1

2. Кількість осіб охоплених друкованої продукції при проведенні заходів (осіб)

11 504

 

11 504

 

11 504

 

4 674

Показники ефективності:

Середні витрати на одиницю друкованої продукції (грн)

1,1

 

1,4

 

1,5

 

3,3

Показники якості:

Динаміка **кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім’ї, порівняно з минулим роком (%)

 

-

 

0

 

0

  

   - 59,4

 

 

6. Фінансова підтримка громадських організацій міста

 

1. Забезпечити надання фінансової підтримки громадським організаціям, основним напрямком діяльності яких є захист прав та інтересів ветеранів війни та осіб з інвалідністю, для здійснення статутної діяльності

 

 

Показники затрат:

1. Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям (тис. грн).

2. Кількість одержувачів фінансової підтримки (осіб)

 

1 437,9

 

66 397

 

1 707,5

 

66 397

 

1 977,0

 

66 397

 

1 664,0

 

62 430

Показники продукту:

Середній розмір фінансової підтримки на одне об’єднання (тис. грн /місяць)

15,0

20,3

23,5

34,7

Показники ефективності:

Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримають в громадських об’єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

Показники ефективності:

Середній розмір оплачених послуг (грн)

1 920,0

2 027,0

2 137,0

2 221,0

2. Забезпечити проведення проєктів, заходів, які мають соціальну спрямованість, на конкурсній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка

Показники затрат:

Обсяг  видатків на забезпечення проведення заходів, які мають соціальну спрямованість, на конкурсній основі (тис. грн)

1 143,6

1 164,7

2 186,2

700,0

Показники продукту:

Кількість заходів (од.)

89

61

65

25

Показники ефективності:

Середній розмір видатків на проведення одного заходу ( грн)

 

12 849,0

19 093,4

33 633,8

28 000,0

 

7. Організація роботи з реінтеграції бездомних осіб та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах

 

1. Здійснювати діяльність міського центру реінтеграції бездомних осіб на 50 осіб та забезпечувати діяльність відділення обліку бездомних громадян, у тому числі на покращання матеріально-технічної бази

Показники затрат:

Обсяг  видатків на здійснення діяльності міського центру реінтеграції бездомних осіб (тис. грн)

3 937,4

4 826,0

5 097,9

5 758,1

Показники продукту:

Кількість осіб, яким надано послуги (осіб)

1 479

1 479

1 479

1 063

Показники ефективності:

Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг (грн)

2 662,0

3 263,0

3447,0

5 417

Показники якості:

Кількість соціальних послуг, які надані в установі (од.)

38 200

38 200

38 200

39 600

4. Забезпечити послугами з підтриманого проживання бездомних осіб

Показники затрат:

Обсяг  видатків на забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб (тис. грн)

1 700,0

2 073,2

2 201,7

1 700,1

Показники продукту:

Кількість наданих послуг (од.)

17 000

16 746

16 746

14 000

Показники ефективності:

Середній розмір однієї наданої послуги (грн)

 

100,0

124,0

131,0

121,43

5. Здійснювати оплату послуг за поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва, від поховання яких відмовились рідні, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста

Показники затрат:

Обсяг  видатків на здійснення оплати послуг за поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні (тис. грн)

345,6

365,3

495,9

693,1

Показники продукту:

Кількість осіб, на поховання яких здійснено оплату послуг (од.)

180

180

181

181

Показники ефективності:

Середній розмір оплачених послуг (грн)

 

1 920,0

2 029,0

2 740,0

3 829,3

6. Передбачити кошти міському центру реінтеграції бездомних осіб для придбання автотранспорту

Показники затрат:

Обсяг видатків на придбання автотранспорту міському центру реінтеграції бездомних осіб (тис. грн)

 

 

250,0

0

Показники продукту:

Кількість придбаних автотранспортних засобів (од.)

 

 

1

0

Показники ефективності:

Середні видатки на придбання одного автотранспортного засобу (грн)

 

 

250 000,0

0

Показники якості:

Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію автотранспортних засобів (тис.грн)

 

 

0

0

 

8. Соціальна підтримка учасників бойових дій та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих внаслідок ЧАЕС

 

1. Забезпечити діяльність комунальної установи Миколаївської міської ради «Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО», в тому числі на покращання матеріально-технічної бази

Показники затрат:

Обсяг видатків на здійснення діяльності міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО (тис. грн)

3 915,2

4 292,4

4 967,6

4 475,0

Показники продукту:

Кількість осіб, яким надано послуги в установі (од.)

950

950

950

950

Показники ефективності:

Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг ( грн)

4 121,0

4 518,0

5 229,0

4 710,5

Показники якості:

Кількість соціальних послуг, які надані в установі, (од.)

17 000

17 000

17 000

17 000

2. Забезпечити відшкодування вартості зубопротезування з дорого вартісних матеріалів учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) в АТО/ООС та Революції Гідності

Показники затрат:

Обсяг видатків на відшкодування вартості з дороговартісного зубопротезування учасникам АТО/ООС з супроводжуючим лікуванням (тис. грн)

708,5

2 500,0

2 680,0

1 205,6

Показники продукту:

Кількість отримувачів виплат (осіб)

30

104

104

56

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн)

 

23 617,0

24 038,0

25 769,0

21 528,6

3. Забезпечити відшкодування вартості встановлення надгробка загиблим (померлим) учасникам АТО/ООС

Показники затрат:

Обсяг видатків на відшкодування вартості встановлення надгробка загиблим (померлим) учасникам АТО/ООС (тис. грн)

 

47,2

62,5

162,5

35,9

Показники продукту:

Кількість отримувачів виплат (осіб)

2

2

5

1

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн)

23 600,0

31 250,0

32 500,0

35 900,0

4. Забезпечити оздоровлення та відпочинок на базах відпочинку, санаторно-курортних закладах учасників бойових дій та членів їх сімей

Показники затрат:

Обсяг видатків на забезпечення оздоровлення та відпочинок на базах відпочинку, в санаторно-курортних закладах учасників бойових дій та членів їх сімей (тис. грн)

3 152,0

3 332,1

3 508,9

2 745,0

Показники продукту:

Кількість отримувачів виплат (осіб)

788

776

776

610

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн)

4 000,0

4 294,0

4 522,0

 4 500,0

5. Надавати субвенцію з бюджету міста Миколаєва обласному бюджету Миколаївської області на забезпечення придбання житла для учасників АТО/ООС, воїнам-інтернаціоналістам, таосіб,постраждалих внаслідок ЧАЕС, які перебувають на квартирному обліку, а в разі їх смерті – членам сімей, за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на квартирному обліку

Показники затрат:

Обсяг видатків на надання субвенції з бюджету міста Миколаєва обласному бюджету Миколаївської області на забезпечення придбання житла (тис. грн)

8 000,0

8 000,0

8 000,0

0

Показники продукту:

Кількість одержувачів житла (осіб)

25

25

25

0

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на забезпечення придбання житла на одну особу (грн)

320 000,0

320 000,0

320 000,0

0

6. Здійснювати придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на квартирному обліку

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання житла в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на квартирному обліку (тис. грн)

3 000,0

3 000,0

5 000,0

0

Показники продукту:

Кількість одержувачів житла в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на квартирному обліку (осіб)

15

11

17

0

Показники ефективності:

Середні витрати на надання житла в тимчасове користування (грн)

200 000,0

272 727,3

294 117,6

0

8. Передбачити кошти міському центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО на придбання автотранспорту

Показники затрат:

Обсяг видатків на придбання автотранспорту міському центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО (тис.грн)

 

 

487,6

807,0

Показники продукту:

Кількість придбаних автотранспортних засобів (од.)

 

 

1

1

Показники ефективності:

Середні видатки на придбання одного автотранспортного засобу (грн)

 

 

487 600,0

807,0

Показники якості:

Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію автотранспортних засобів (тис.грн)

 

 

0

0

9. Забезпечувати тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Миколаєва

Показники затрат:

Обсяг видатків на тимчасове безоплатне проживання учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Миколаєва (тис. грн)

 

49,9

49,9

0

Показники продукту:

Кількість учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Миколаєва (од.)

 

185

185

0

Показники ефективності:

Середні видатки на тимчасове безоплатне проживання учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Миколаєва (грн)

 

270

270

0

11. Здійснювати санаторно-курортне оздоровлення осіб, віднесених до 2 категорії, постраждалих внаслідок ЧАЕС

Показники затрат:

Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення (тис. грн)

 

120,0

140,0

89,3

Показники продукту:

Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне оздоровлення (осіб.)

 

12

12

8

Показники ефективності:

Середня вартість санаторно-курортного оздоровлення (грн)

 

10 000,0

11 667,0

11 163,0

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: