Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від  29 серпня 2022 р                                      Миколаїв                                                                 № 484 

Про затвердження Положення про порядок призначення та реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки 

З метою захисту прав та інтересів дієздатних фізичних осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки і потребують призначення та реєстрацію їм помічника, відповідно до ст. 78 Цивільного кодексу України, пп. пп. 1.4, 1.6 п. 1 Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, керуючись пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити     Положення     про  порядок      призначення  та  реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки (додається).

2. Контроль  за    виконанням    даного   рішення  покласти  на заступника міського голови Петрова А.Л. 

Міський голова                                                                                   О.СЄНКЕВИЧ 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від  29.08.2022 № 484

 

Положення
про порядок призначення та реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки

1. Загальні положення 

1.1. Положення  про  порядок  призначення та реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки (далі – Положення) визначає порядок призначення та реєстрації помічника  дієздатній  фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки (далі – Помічник).

1.2. Положення розроблене відповідно до статті 78 Цивільного кодексу України, Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 25.05.1999 №34/161388, Закону України «Про захист персональних даних», керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

2. Порядок призначення та реєстрації Помічника 

2.1. Дієздатна  фізична особа, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, має право обрати собі Помічника.

2.2. Питання   призначення   та  реєстрації  Помічника  розглядається опікунською радою при виконавчому комітеті Миколаївської  міської ради (далі - опікунська рада).

2.3. Для призначення Помічника  до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, як органу опіки та піклування, подається наступний пакет документів:

-  дієздатною фізичною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати  свої обов’язки:

1) заява на ім’я заступника міського голови за підпорядкуванням;

2) копія паспорта з підтвердженням місця реєстрації;

3) довідка лікувальної установи про стан здоров’я  дієздатної  фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати  свої обов’язки (висновок лікувально-консультативної комісії);

- фізичною особою, яка бажає бути Помічником:

1) заява на ім’я заступника міського голови за підпорядкуванням;

2) копія паспорта з підтвердженням місця реєстрації;

3) довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної особи, яка бажає бути Помічником (висновок лікувально-консультативної комісії);

4) характеристика (з місця роботи або місця проживання) на фізичну особу, яка бажає бути Помічником.

2.4. Питання  призначення   та  реєстрації  Помічника розглядається опікунською радою при виконавчому комітеті міської ради

2.5. Управління соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі?Управління):

- приймає пакет документів для призначення та реєстрації Помічника;

- надає  заяву на розгляд опікунської ради;

- видає  заявнику   рішення    виконавчого комітету міської ради про призначення Помічника.

2.6. При позитивному вирішенні питання опікунською радою  юридичний відділ департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради готує проєктрішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про реєстрацію Помічника.

2.7. При негативному вирішенні питання заявнику управління  направляє лист про відмову у призначенні та реєстрації Помічника. 

3. Права Помічника 

3.1. Помічник має право на одержання пенсії, аліментів, заробітної плати, поштової кореспонденції, що належать фізичній особі, яка потребує допомоги.

3.2. Помічник має право вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах особи, яка потребує допомоги, відповідно до наданих йому повноважень.

3.3. Помічник    представляє   особу   в органах державної  влади, органах місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення. Помічник може представляти особу в суді лише на підставі окремої довіреності.

4. Припинення повноважень Помічника 

4.1.Звільнення Помічника від виконання обов’язків здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради у наступних випадках:

- у разі подачі письмової заяви  дієздатної фізичної особи, яка перестала потребувати допомоги помічника;

- у разі подачі письмової заяви помічника, у зв’язку з неможливістю виконання ним обов’язків помічника дієздатної фізичної особи;

- у разі смерті  дієздатної фізичної особи або Помічника.

 4.2. При припиненні повноважень Помічника посвідчення здається до органу опіки та піклування і знищується.

 Додатки до Положення: 

Додаток 1. Зразок посвідчення помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки.

Додаток 2.Зразок   журналу  реєстрації   посвідчень    помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки.

Додаток 1
до Положення

 

 ПОСВІДЧЕННЯ №
ПОМІЧНИКА ДІЄЗДАТНОЇ  ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

 

Прізвище _________________________________________

Фотографія               Ім’я ______________________________________________

По батькові _______________________________________

є помічником  дієздатної фізичної особи

__________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження)

М.П.                        ________________________________________________

 

Голова опікунської ради _________________

 

Підпис помічника             _________________

  

Зворотна сторона 

Пред’явник цього посвідчення відповідно до статті 78 Цивільного кодексу України має право:

- одержувати  пенсії, аліменти, заробітну плату, поштову кореспонденцію, що належать фізичній особі, яка потребує допомоги;

- вчиняти  дрібні побутові правочини в інтересах особи, яка потребує допомоги, відповідно до наданих йому повноважень;

- представляти  особу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення;

- представляти  особу в суді лише на підставі окремої довіреності. 

 

                                                                     Додаток  2
                                                                     до Положення

       

Книга
реєстрації посвідчень помічника дієздатної фізичної особи 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові помічника

Адреса проживання помічника

Прізвище, ім’я, по батькові дієздатної фізичної особи

Адреса проживання  дієздатної фізичної особи

Рішення виконкому міської ради про призначення помічника

(дата, номер)

Номер та дата видачі посвідчення

Рішення виконкому міської ради про  припинення повноважень помічника

(дата, номер)

Підпис в отриманні або поверненні посвідчення

1

2

3

4

5

6

7

8

9


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: