Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ 

від 28 липня 2022 р                               Миколаїв                                                               №  13/1 

Про внесення доповнення до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/35 «Про затвердження Регламенту Миколаївської міської ради VIIІ скликання» (зі змінами) 

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24.02.2022  № 2102-IX, керуючись ст.ст. 3, 140 Конституції України, ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», п. 1 ч. 1 ст. 26, ч. 15 ст. 46, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/35 «Про затвердження Регламенту Миколаївської міської ради VIIІ скликання»  (зі змінами).

1.1. Регламент Миколаївської міської ради VIIІ скликання доповнити статтею 46 в такій редакції:

«Стаття 46. Особливості організації та здійснення роботи Ради, постійних комісій та інших комісій Ради у разі введення воєнного стану. 

1. У разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, які включають територію м. Миколаєва, скликання чергової та позачергової сесії Ради, призначення та проведення пленарних засідань Ради, підготовка і розгляд питань на пленарних засіданнях Ради, прийняття рішень Ради та інші питання порядку роботи Ради постійних комісій та інших комісій Ради здійснюються відповідно до вимог Регламенту, Положення про постійні комісії Миколаївської міської ради з особливостями, встановленими цією статтею. 

2. Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій та інших комісій Ради у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, які включають території м. Миколаєва, можуть проводитись в режимі відеоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування. 

3. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома кожного члена відповідного колегіального органу не пізніш як за 24 години до його початку шляхом направлення на його електронну пошту рішення про дистанційне засідання, проєкту порядку денного та проєктів актів з іншими матеріалами. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання шляхом розміщення на офіційному вебсайті Ради (http://mkrada.gov.ua). 

4. Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати: 

1)    можливість реалізації прав депутатів Ради; 

2) ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу; 

3) встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання. 

5. Гласність дистанційного засідання Ради, постійних комісій Ради забезпечується відкритим доступом до трансляції дистанційного засідання. 

6. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання. 

7. Проєкт рішення Ради, пояснювальна записка та інші матеріали оформлюються в електронній формі. За зміст проєкту рішення Ради відповідальність несе розробник проєкту рішення Ради. 

8. Обов’язки щодо здійснення організаційних заходів, пов’язаних з проведенням дистанційних засідань, покладаються на департамент міського голови Миколаївської міської ради, департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради, управління апарату Миколаївської міської ради, КП «Міський інформаційно-обчислювальний центр», згідно з наданими повноваженнями. 

9. Ризики технічної неможливості участі в дистанційному засіданні Ради з причин, що не залежать від програмного забезпечення та здійснення організаційних заходів, пов’язаних із функціонуванням програмного комплексу, несе депутат Ради або відповідна запрошена особа. 

10. Перед відкриттям та під час проведення дистанційного засідання комунальним підприємством «Міський інформаційно-обчислювальний центр» фіксується кількість депутатів Ради, які приєднались до участі та припинили участь у засіданні. Зазначена інформація невідкладно надається головуючому на засіданні, про що головуючий повідомляє інших учасників дистанційного засідання. 

11. Дистанційне засідання Ради вважається повноважним, якщо участь у такому засіданні бере більше половини депутатів від загального складу Ради, що підтверджується інформацією про фіксацію кількості учасників у порядку, визначеному частиною 10 цієї статті. Дистанційне засідання постійної комісії Ради є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу комісії, що підтверджується інформацією про фіксацію кількості учасників у порядку, визначеному частиною 10 цієї статті. 

12. Під час дистанційного засідання голосування здійснюється особисто кожним членом відповідного колегіального органу шляхом вибору відповідного поля («за», «проти», «утримався») в спеціальній формі голосування, що створюється стосовно кожного окремого питання. 

13. Підрахунок голосів дистанційного засідання постійної комісії Ради забезпечується секретарями постійних комісій Ради. 

14. Результати поіменного голосування дистанційного засідання додатково фіксуються комунальним підприємством «Міський інформаційно-обчислювальний центр» за допомогою технічних засобів та програмного забезпечення. 

15. Ведення протоколу дистанційного засідання Ради здійснюється сектором з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради. 

16. Ведення протоколу дистанційного засідання постійної комісії Ради здійснюється секретарем комісії. 

17. Протокол дистанційного засідання підписується головуючим на засіданні та особою, що здійснює ведення протоколу. 

18. Оприлюднення протоколу та відеозапису дистанційного засідання здійснюється на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради.» 

2.Департаменту міського голови Миколаївської міської ради (Литвиновій) опублікувати це рішення в засобах масової інформації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики (Кісельову), міського голову Сєнкевича О.Ф. 

Міський голова                                                                             О. СЄНКЕВИЧ


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: