Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ 

від 28 липня 2022 р                            Миколаїв                                                   №  13/3 

Про внесення змін до договору оренди землі від 17.08.2020 № 11618, який укладено з ТОВ «ЕВЕРІ», для обслуговування існуючих опор лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури-трубопроводів для транспортування олії та меляси № 17 нежитлового об’єкта «Зерновий термінал. Комплекс з перевантаження рослинних олій. Комплекс з перевантаження меляси.

Розширення комплексу з перевантаження олій черги)» по вул. Громадянській, 117, у Заводському районі м. Миколаєва

Розглянувши звернення ТОВ «ЕВЕРІ» від 14.07.2022               № 23067­

000579371-007-003, рекомендації постійної комісії міської ради з питань екології, природокористування, просторового розвитку, містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин, керуючись Конституцією України, Земельним кодексом України, Законами України “Про оренду землі”, “Про землеустрій”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити зміни до договору оренди землі від 17.08.2020 № 11618, який укладено з ТОВ «ЕВЕРІ» на земельну ділянку загальною площею 39 кв.м, у тому числі: ділянка № 1 - 7 кв.м                                                                        (кадастровий номер

4810136300:07:002:0119), ділянка № 2 - 14 кв.м               (кадастровий номер

4810136300:07:002:0120), ділянка № 3 - 7 кв.м                 (кадастровий номер

4810136300:07:002:0122), ділянка      № 4   -   5   кв.м      (кадастровий номер

4810136300:07:002:0123), ділянка      № 5   -   6   кв.м      (кадастровий номер

4810136300:07:002:0121):

-    пп. «г» п. 8.1 р. 8 «8.1. Орендодавець має право вимагати від Орендаря:

г) припинення або дострокового розірвання цього Договору у випадках: порушення законодавства; виникнення необхідності відведення земельних ділянок на інші цілі згідно з містобудівною документацією міста; у випадку несплати /несвоєчасної сплати, більше ніж 6 місяців/ орендних платежів; у випадку зміни цільового призначення земельних ділянок, здійснення самовільного будівництва; здійснення без згоди Орендодавця передачі або відчуження права користування земельними ділянками третім особам тощо;» викласти в такій редакції: «8.1. Орендодавець має право вимагати від Орендаря: г) припинення або дострокового розірвання цього Договору у випадках:                        систематичного істотного порушення земельного,

природоохоронного законодавства, що призвело до погіршення стану орендованих земельних ділянок; вилучення земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону; у випадку несплати /несвоєчасної сплати, більше ніж 6 місяців/ орендних платежів; у випадку зміни цільового призначення земельних ділянок, здійснення самовільного будівництва; здійснення без згоди Орендодавця передачі або відчуження права користування земельними ділянками третім особам;»;

-   п. 11.5 р.11 «11.5. Розірвання (припинення) Договору не потребує укладення додаткової угоди (договору про зміни). Договір вважається розірваним за взаємною згодою сторін з дати прийняття Орендодавцем відповідного рішення, якщо цим рішенням не буде встановлена інша дата. У разі розірвання (припинення) Договору Орендарю необхідно вжити заходів щодо припинення права оренди земельних ділянок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.» викласти в такій редакції: «11.5. У разі розірвання (припинення) Договору Орендарю необхідно вжити заходів щодо припинення права оренди земельних ділянок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.».

Підстава: звернення ТОВ «ЕВЕРІ» щодо внесення змін до договору оренди землі (забудована земельна ділянка).

2. Зобов'язати землекористувача укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 17.08.2020 № 11618 на підставі погоджених цим рішенням змін.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань екології, природокористування, просторового розвитку, містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин (Нестеренко), заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

Міський голова                                                                                   О.СЄНКЕВИЧ


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: