Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

23 грудня 2021                                                                                   № 12/181

Про внесення змін та доповнень до рішення

Миколаївської міської ради від 23.07.2020 № 57/371

«Про затвердження міської комплексної Програми

«Інформатизація та розвиток електронного

урядування» на 2020-2022 роки (зі змінами)»

 

 

З метою поглиблення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у поточну діяльність Миколаївської міської ради та її структурних підрозділів, забезпечення належного рівня безпеки інформаційних систем, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до міської комплексної Програми (далі – Програма) «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 23.07.2020 № 57/371 «Про затвердження міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки (зі змінами)».

 

1.1. Пункт 8 «Прогнозні обсяги та джерела фінансування» Додатка 1 до Програми викласти в такій редакції:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

(тис. грн)

У тому числі за роками

2020

2021

2022

Міський бюджет

84 050,205

6 624,496

59 800,000

17 625,709

Інші кошти,

залучені відповідно

до законодавства

9 000,000

2 000,000

7 000,000

0,000

Всього

93 050,205

8 624,496

66 800,000

17 625,709

 

 

1.2. Додатки 2, 3 до Програми викласти в новій редакції (додаються).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації (Іванова), з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), першого заступника міського голови Лукова В.Д.

 

 

 

Міський голова                                                                                   О. СЄНКЕВИЧ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23  грудня 2021

№ 12/181

 

Додаток 2

до Програми

 

ПЕРЕЛІК

заходів міської комплексної Програми

«Інформатизація та розвиток електронного урядування»

на 2020-2022 роки

 

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу,

роки

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат

Джерела фінансування

Всього

у тому числі за роками

2020

2021

2022

1. Заходи Програми щодо підвищення ефективності створення нових та інтеграції існуючих інформаційних систем

1.1

Розвиток системи міського відеоспостереження

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

9000,000

1 474,496

7 525,504

0,000

Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, в тому числі придбання камер відеоспостереження із урахуванням пропозицій нацполіції

міський бюджет

9000,000

1 474,496

7 525,504

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Нове будівництво інформаційнотелекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Миколаїв", в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

2021-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

11 200,205

0,000

674,496

10525,709

Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, в тому числі придбання камер відеоспостереження із урахуванням пропозицій нацполіції

міський бюджет

11 200,205

0,000

674,496

10525,709

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3

Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

3 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

Поліпшення рівня комфорту пасажирів громадського транспорту

міський бюджет

3 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4

Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

2 000,000

1 000,000

1 000,000

0,000

Поліпшення рівня комфорту та зменшення енергетичних витрат на міське освітлення

міський бюджет

2 000,000

1 000,000

1 000,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

1.5

Розробка технічного завдання на модернізацію та модернізація офіційного вебпорталу Миколаївської міської ради

2021-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

1 700,000

0,000

1 200,000

500,000

Створення сучасного засобу інформування громадян про роботу міської влади

міський бюджет

1 700,000

0,000

1 200,000

500,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6

Створення інформаційної системи «Кабінет мешканця»

2021-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

2 000,000

0,000

2000,000

0,000

Створення єдиної інформаційної платформи взаємодії з мешканцями міста

міський бюджет

2 000,000

0,000

2000,000

0,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

1.7

Створення інформаційної системи «Електронний квиток»

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

9 000,000

2 000,000

7 000,000

0,000

Створення універсальної системи обліку пасажирських перевезень

міський бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

9 000,000

2 000,000

7 000,000

0,000

1.8

Дослідження IT-галузі міста, визначення пріоритетних напрямків розвитку, стандартизація та створення моделі управління діяльністю Миколаївської міської ради

2020-2022

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

1 000,000

0,000

1 000,000

0,000

Стратегічні дослідження напрямків розвитку інформатизації та електронного урядування

міський бюджет

1 000,000

0,000

1 000,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

1.9

Створення муніципального дата-центру

ІІІ-ІV квартал 2021

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

19 750,000

0,000

15 000,000

4 750,000

Проведення організаційно-технічних заходів по створенню муніципального дата-центру

міський бюджет

19 750,000

0,000

15 000,000

4 750,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

1.10

Оснащення муніципального дата-центру

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ».

Всього, у т.ч.:

7 000,000

1 000,000

6 000,000

0,000

Технічне оснащення муніципального дата-центру відповідно до затверджених вимог, забезпечення його цілодобової безперебійної роботи

міський бюджет

7 000,000

1 000,000

6 000,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

1.11

Побудова захищеної мережі персональних даних закладів охорони здоров’я

2021-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

5 000,000

0,000

5 000,000

0,000

Побудова корпоративної захищеної мережі передачі даних для об’єктів інфраструктури у підпорядкуванні управління охорони здоров’я ММР

міський бюджет

5 000,000

0,000

5 000,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

1.12

Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів (електроенергія, вода, тепло, газ)

2021

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «Інститут соціально-економічного розвитку міста»

Всього, у т.ч.:

2 000, 000

0,000

2 000,000

0,000

Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів для моніторингу, економії, актуалізації, запобігання помилок у розрахунках

міський бюджет

2 000, 000

0,000

2 000,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Заходи Програми щодо забезпечення інформаційної безпеки міста

2.1

Створення комплексної системи захисту інформації класу 3 у муніципальному дата-центрі

2021-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

Поліпшення стану безпеки інформації в інформаційних системах міста. Забезпечення гарантованого рівня довіри. Створення КСЗІ

міський бюджет

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем

3.1

Забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження «Безпечне місто» та інформаційних зупиночних комплексів

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

2 700,000

750,000

1 200,000

750,000

Забезпечення сталого функціонування системи

міський бюджет

2 700,000

750,000

1 200,000

750,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2

Створення структурованої кабельної мережі передачі даних (дані, голос, відео) в будівлі міської ради відповідно до розроблених та затверджених вимог

2021

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

5 000,000

0,000

5 000,000

0,000

Розробка проєкту та монтаж структурованої кабельної мережі будівлі

міський бюджет

5 000,000

0,000

5 000,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3

Створення міської інформаційної мультисервісної мережі

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

3 500,000

500,000

3 000,000

0,000

Розробка проєкту та монтаж міської мультисервісної мережі

міський бюджет

3 500,000

500,000

3 000,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4

Модернізація та розвиток системи голосування депутатів міської ради

2021-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

Розробка проєкту та модернізація системи голосування депутатів міської ради із подальшим використанням планшетних комп’ютерів

міський бюджет

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5

Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

1 500,000

500,000

1 000,000

0,000

Модернізація реєстру територіальної громади міста

міський бюджет

1 500,000

500,000

1 000,000

0,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6

Створення та утримання інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

1 200,000

200,000

1 000,000

0,000

Подальша інтеграція всіх електронних систем керування громадським транспортом з метою покращення його роботи

міський бюджет

1 200,000

200,000

1 000,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7

Модернізація існуючого та придбання нового програмного забезпечення (геоінформаційні системи)

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування, департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», головні розпорядники коштів

Всього, у т.ч.:

500,000

200,000

200,000

100,000

Модернізація існуючих та створення нових геоінформаційних систем на базі інтерактивних карт для відображення та аналітики інформації у вигляді окремих шарів даних

міський бюджет

500,000

200,000

200,000

100,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8

Придбання програмного забезпечення (система електронного документообігу)

2021-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

Перехід від моделі з абонплатою, основаною на кількості абонентів, до безлімітної моделі з метою переносу бази даних на сервери міської ради для покращання роботи послуги

міський бюджет

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

Всього по Програмі

93 050,205

8 624, 496

66 800,000

17 0625,709

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 грудня 2021

№ 12/181

 

Додаток 3

до Програми

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

виконання Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування на 2020-2022 роки»

 

№ з/п

Заходи програми

Очікуваний результат (показники / роки)

Показники

2020

2021

2022

1. Заходи програми щодо підвищення ефективності створення нових та інтеграції існуючих інформаційних систем

1.1

Розвиток системи міського відеоспостереження

показник затрат, тис.грн

1 474,496

7525,504

-

показник продукту (кількість точок відеоспостереження)

120,000

140,000

-

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки відеоспостереження, тис.грн

12,287

53,754

-

показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок спостереження від запланованого, %

100,000

100,000

-

1.2

Нове будівництво інформаційнотелекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв», в тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

показник затрат: - витрати на проєктування обєкту, тис.грн

-

674,496

-

показник затрат: - будівництво об’єкту, тис.грн

 

-

-

10525,709

показник затрат: - обсяг будівництва, кількість точок відео спостереження, од

-

-

254

показник продукту: -кількість проєктів для будівництва об’єктів, од

-

1

-

-кількість об’єктів, які планується побудувати, од

-

-

1

показник ефективності, середні витрати на розробку проєкту, тис.грн

-

674,496

-

показник ефективності: - середні витрати на будівництво точки відеоспостереження,  тис.грн

-

-

41,440

 

показник ефективності: - середні витрати на будівництво 1 об’єкта, тис.грн

-

-

10525,709

показник якості, рівень готовності проєктної документації, %

-

100

-

показник якості:

- рівень готовності об’єктів будівництва %

100

 

-

-

показник якості: - дінаміка кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %

-

100

 

-

показник якості: - дінаміка обсягу об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком %

-

-

100

1.3

Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту

показник затрат, тис.грн.

1000,000

1000,000

1000,000

показник продукту (кількість зупинок, обладнаних інформаційними табло)

25,000

25,000

25,000

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї зупинки,  тис.грн.

40,000

40,000

40,000

показник якості, відсоток введених в експлуатацію інформаційних табло від заплановоного, %

100,000

100,000

100,000

1.4

Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних

показник затрат, тис.грн.

1000,000

1000,000

-

показник продукту (створення ядра керування)

1,000

-

-

показник продукту (монтаж секцій контролю)

4,000

16,000

-

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї секції контролю,  тис.грн

100,000

62,500

-

показник ефективності, середні витрати на обладнання ядра керування, тис.грн

600,000

-

-

показник якості, відсоток введених в експлуатацію секцій контролю від заплановоного, %

100,000

-

-

показник якості, відсоток введених в експлуатацію секцій контролю від заплановоного, %

100,000

100,000

-

1.5

Розробка технічного завдання на модернізацію та модернізація офіційного вебпорталу Миколаївської міської ради

показник затрат, тис.грн

-

1200,000

500,000

показник продукту розробка технічного завдання (од.)

-

1

1

показник продукту  (кількість модулів)

-

4,000

-

показник ефективності, середні витрати на розробку технічного завдання, тис.грн

-

100,000

500,000

показник ефективності, середні витрати на створення модуля,  тис.грн

-

275,000

-

показник якості, питома вага витрат на розробку технічного завдання у поточному році до запланованих, %

-

100,000

100,000

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

-

100,000

-

1.6

Створення інформаційної системи “Кабінет мешканця”

показник затрат, тис.грн.

-

2000,000

-

показник продукту розробка технічного завдання

-

1,000

-

показник продукту  (кількість модулів)

-

4,000

-

показник ефективності, середні витрати на розробку технічного завдання, тис.грн

-

150,000

-

показник ефективності, середні витрати на створення модуля,  тис.грн

-

462,500

-

показник якості, питома вага витрат на розробку технічного завдання у поточному році до запланованих, %

-

100,000

-

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

-

100,000

-

1.7

Створення інформаційної системи “Електронний квиток”

показник затрат, тис.грн

2000,000

7000,000

-

показник продукту (кількість підключених транспортних засобів)

20,000

115,000

-

показник ефективності, середні витрати на обладнання транспортного засобу,  тис.грн

100,000

60,870

-

показник якості, відсоток підключених транспортних засобів до заплановоних, %

100,000

100,000

-

1.8

Дослідження IT-галузі міста, визначення пріоритетних напрямків розвитку, стандартизація та створення моделі управління діяльністю Миколаївської міської ради

показник затрат, тис.грн

-

1000,000

-

показник продукту (створення моделі управління)

-

1,000

-

показник ефективності, середні витрати на створення моделі управління,  тис.грн

-

1000,000

-

показник якості, питома вага витрат на створення моделі керування у поточному році до запланованих, %

 

100,000

 

1.9

Створення муніципального дата-центру

показник затрат, тис.грн

-

15000,000

4750,000

показник продукту (контейнерний ЦОД на 8 IT-шаф)

-

1,000

1,000

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї IT-шафи,  тис.грн

-

1875,000

593,75

показник якості, питома вага витрат на створення дата-центру у поточному році до запланованих, %

-

100,000

100,000

1.10

Оснащення муніципального дата-центру

показник затрат, тис.грн

1000,000

6000,000

-

показник продукту (кількість серверних компонент)

2,000

8,000

-

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї компоненти,  тис.грн

500,000

750,000

-

показник якості,  питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих, %

100,000

100,000

-

1.11

Побудова захищеної мережі персональних даних закладів охорони здоров’я

показник затрат, тис.грн

-

5000,000

-

показник продукту (кількість підключених закладів)

-

50,000

-

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки підключення,  тис.грн

-

100,000

-

показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок від заплановоних, %

-

100,000

-

1.12

Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів (електроенергія, вода, тепло, газ)

показник затрат, тис.грн

-

2000,000

-

показник продукту (кількість підключених організацій)

-

10,000

-

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки підключення,  тис.грн

-

200,000

-

показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок від заплановоних, %

-

100,000

-

2. Заходи програми щодо забезпечення інформаційної безпеки міста

2.1

Створення комплексної системи захисту інформації класа 3 у муніципальному дата-центрі

показник затрат, тис.грн

-

2000,000

-

показник продукту (кількість створених КСЗІ)

-

1,000

-

показник ефективності, середні витрати на один КСЗІ,  тис.грн

-

2000,000

-

показник якості, питома вага витрат на створення КСЗІ у поточному році до запланованих, %

-

100,000

-

3. Забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем

3.1

Забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження «Безпечне місто» та інформаційних зупиночних комплексів

показник затрат, тис.грн

750,000

1200,000

750,000

показник продукту (кількість агрегаторів запису), од.

3

3

5

показник продукту (кількість інформаційних зупиночних комплексів), од.

12

12

32

показник продукту (кількість камер відео спостереження), од.

120

129

129

показник ефективності, середні витрати на один агрегатор,  тис.грн

32,500

43,333

15,000

показник ефективності, середні витрати на один інформаційний комплекс,  тис.грн

1,250

1,667

1,172

показник ефективності, середні витрати на одну відеокамеру,  тис.грн

3,664

7,083

4,942

показник якості, питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих, %

100,000

100,000

100,000

показник якості, питома вага витрат на утримання інформаційних зупиночних комплексів у поточному році до запланованих, %

100,000

100,000

100,000

показник якості, динаміка зростання/зменшення  витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком, %

-17

61

-30

3.2

Створення структурованої кабельної мережі передачі даних (дані, голос, відео) в будівлі міської ради відповідно до розроблених та затверджених вимог

показник затрат, тис.грн

-

5000,000

-

показник продукту (кількість портів універсальної послуги)

-

350,000

-

показник ефективності, середні витрати на один порт,  тис.грн

-

14,286

-

показник якості, питома вага витрат на СКС у поточному році до запланованих, %

-

100,000

-

3.3

Створення міської інформаційної мультисервісної мережі

показник затрат, тис.грн.

500,000

3000,000

-

показник продукту (магістраль, км)

3,000

17,000

-

показник ефективності, середні витрати на км магістралі, тис.грн

166,667

176,471

-

показник якості, питома вага витрат на 1 км магістралі у поточному році до запланованих, %

100,000

100,000

-

3.4

Модернізація та розвиток системи голосування депутатів міської ради

показник затрат, тис.грн

-

2000,000

-

показник продукту (система голосування)

-

1,000

-

показник продукту (створення КСЗІ)

-

-

-

показник ефективності, середні витрати на захід,  тис.грн

-

2000,000

-

показник якості, питома вага витрат на створення  у поточному році до запланованих, %

-

100,000

-

3.5

Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста

показник затрат, тис.грн.

500,000

1000,000

-

показник продукту (кількість модулів)

2,000

2,000

-

показник ефективності, середні витрати на модуль,  тис.грн

250,000

500,000

-

показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, %

100,000

100,000

-

3.6

Створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту

показник затрат, тис.грн

200,000

1000,000

-

показник продукту (кількість модулів)

1,000

2,000

-

показник ефективності, середні витрати на модуль,  тис.грн

200,000

500,000

-

показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, %

100,000

100,000

-

3.7

Модернізація існуючого та придбання нового програмного забезпечення (геоінформаційні системи)

показник затрат, тис.грн

200,000

200,000

100,000

показник продукту (кількість модулів)

1,000

1,000

1,000

показник ефективності, середні витрати на модуль,  тис.грн

200,000

200,000

100,000

показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, %

100,000

100,000

100,000

3.8

Придбання програмного забезпечення (система електронного документообігу)

показник затрат, тис.грн

-

2000,000

-

показник продукту (кількість ліцензій робочих місць)

-

750,000

-

показник ефективності, середні витрати на ліцензію робочого місця,  тис.грн

-

2,667

-

показник якості, питома вага витрат на придбання ліцензії у поточному році до запланованих, %

-

100,000

-

 

 

 Опубліковано: 17 cічня 2022р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: