Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

01 жовтня 2021                                                                                № 10/104

Про продовження терміну дії та внесення змін і

доповнень до рішення Миколаївської міської ради від

05.04.2016 № 4/15 «Про затвердження міської

Програми організації підтримки і реалізації

стратегічних ініціатив та підготовки проектів

розвитку міста Миколаєва на період 2016-2021 років»

(зі змінами)

 

 

З метою реалізації заходів Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2021 років, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради 05.04.2016 № 4/15 (зі змінами), керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Продовжити термін дії міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на 2016-2021 років, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/15 «Про затвердження міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2021 років» (зі змінами), на 2022 рік.

2. Внести зміни та доповнення до рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/15 «Про затвердження міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2021 років» (зі змінами)

2.1. У рішенні, його назві та додатках цифри «2016–2021» замінити цифрами «2016-2022».

2.2. Додатки 1, 2, 3 викласти в новій редакції (додаються).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), першого заступника міського голови Лукова В.Д.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   О. СЄНКЕВИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 01 жовтня 2021

№  10/104

 

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2022 років

 

1. Програму затверджено рішенням Миколаївської міської ради від ___________________ № ________.

2. Ініціатор розроблення Програми: виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

3. Розробник Програми: комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва».

4. Відповідальний виконавець: комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва».

5. Співвиконавці:

- виконавчі органи Миколаївської міської ради у відповідності до повноважень;

- комунальні підприємства Миколаївської міської ради.

6. Строк реалізації Програми: 2016-2022 роки.

7. Прогнозовані обсяги та джерела фінансування:

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,

тис.грн

У тому числі за роками

2016 рік,

тис.грн

2017 рік,

тис.грн

2018 рік,

тис.грн

2019 рік,

тис.грн

2020 рік,

тис. грн

2021 рік,

тис. грн

2022 рік,

тис. грн

Міський бюджет

 

1397,80

1574,40

1276,27

1814,78

860,00

1681,75

2093,828

Інші кошти

у межах

залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

 

Примітка: обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної таблиці.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 01 жовтня 2021

№ 10/104

 

Додаток 2

до Програми

 

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку

міста Миколаєва на період 2016-2022 років

 

з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн

Очікувані результати

Всього:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Всього за Програмою:

-

-

міський бюджет

10698,82

 

1397,80

1574,40

1276,27

1814,78

860,00

1681,75

2093,828

-

1.

Статутна діяльність комунальної установи Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва», у тому числі:

постійно

виконавчий комітет Миколаївської міської ради

міський бюджет

8545,73

 

1397,80

1574,40

1276,27

1202,78

663,16

887,50

1543,828

сприяння реалізації стратегічних ініціатив, розробка та залучення фінансування для проєктів

1.1.

Проведення публічних заходів у рамках розробки та затвердження Стратегії розвитку м. Миколаєва

постійно

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва», виконавчі органи Миколаївської міської ради

інші кошти

120,00

120,00

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

реалізовані публічні заходи

1.2.

Підготовка та затвердження Стратегії розвитку м. Миколаєва

протягом дії програми

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва», виконавчі органи Миколаївської

міської ради

інші кошти

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

затвердження Стратегії розвитку міста Миколаєва

1.3.

Написання проєктів для підтримки ініціатив стратегічного розвитку

постійно

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»

міський бюджет

8545,73

 

1397,80

1574,40

1276,27

1202,78

663,16

887,50

1543,828

підготовка та подання проєктів заявок

1.4.

Започаткування діяльності комунальної установи Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»

лютий-березень 2016 р.

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»

кошти гранту Посоль-ства Канади в Україні

162,5

162,5

-

-

-

-

-

-

закуплена оргтехніка та меблі для комунальної установи Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»

2.

Реалізація проєктів підтримки ініціатив міського розвитку

постійно

виконавчі органи Миколаївської міської ради, комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»

міський бюджет

1066,75

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

100,00

160,00

606,75

 

200,00

підвищення соціально-культурної та інвестиційної привабливості міста

3.

Збільшення фінансування діючих проєктів розвитку міста за рахунок грантових коштів або коштів міжнародної допомоги

постійно

виконавчі органи Миколаївської міської ради, комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва», комунальні підприємства Миколаївської міської ради

інші кошти

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

збільшення фінансування проєктів розвитку

4.

Розробка логотипу та робота з брендування міста

постійно

виконавчі органи Миколаївської міської ради, комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»

міський бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

створення привабливого інвестиційного іміджу м. Миколаєва в Україні та за її межами

інші кошти

у межах залучених коштів

-

-

-

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

5.

Розробка макетів сувенірної продукції в рамках бренду для представницьких заходів, прийому делегацій тощо

постійно

виконавчі органи Миколаївської міської ради, комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»

міський бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

промоції міста, популяризація м. Миколаєва як міста, комфортного для проживання і відпочинку

інші кошти

у межах залучених коштів

-

-

-

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

6.

Розробка та виготовлення рекламно-інформаційних та відео-матеріалів з промоції Миколаєва та презентації проєктів міського розвитку

постійно

виконавчі органи Миколаївської міської ради, комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»

 

міський бюджет

-

-

-

-

-

-

-

50,0

створення інструменту для позиціонування міста, популяризація інвестиційних та культурних можливостей міста

інші кошти

у межах залучених коштів

-

-

-

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

7.

Оновлення старих стел та виготовлення й встановлення нових зовнішніх конструкцій з логотипом та символікою Миколаєва на в’їздах до міста та інших малих архітектурних форм по місту

постійно

виконавчі органи Миколаївської міської ради, комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»

міський бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

підвищення позитивного іміджу та образу міста

інші кошти

у межах залучених коштів

-

-

-

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

8.

Організація та проведення культурно-мистецьких, науково-популярних публічних заходів, заходів конференц-індустрії: фестивалів, концертів, свят, акцій, конференцій, круглих столів, семінарів, майстер-класів тощо

постійно

виконавчі органи Миколаївської міської ради, комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»

міський бюджет

1036,34

 

-

-

-

512,00

36,84

187,50

300,00

збільшення потоку відвідувачів міста, що приїжджають на захід; масові заходи у навчальних, громадських та культурних установах міста

інші кошти

у межах залучених коштів

-

-

-

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

               

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 01 жовтня 2021

№ 10/104

 

Додаток 3

до Програми

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

реалізації міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку

міста Миколаєва на період 2016-2022 роки

 

з/п

Найменування показників

Одиниця виміру

2021

2022

1. Статутна діяльність комунальної установи Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»

 

 

Показники затрат:

 

 

 

1

Обсяг видатків

тис. грн

887,50

1543,82

 

Показники продукту:

 

 

 

1

Кількість  розроблених стратегічних ініціатив

од.

20

20

2

Кількість  реалізованих стратегічних ініціатив

од.

10

10

3

Кількість  проведених публічних заходів

од.

10

10

 

Показники ефективності:

 

 

 

1

Середні витрати на здійснення супроводу  підготовки однієї стратегічної ініціативи

тис. грн

15,00

27,19

2

Середні витрати на здійснення супроводу реалізації однієї стратегічної ініціативи

тис. грн

34,05

60,00

3

Середні витрати на здійснення супроводу проведення одного публічного заходу

тис. грн

24,70

40,00

 

Показники якості:

 

 

 

1

Відсоток підготовлених та поданих стратегічних ініціатив комунальною установою за Програмою

%

100

100

2

Відсоток реалізованих стратегічних ініціатив комунальною установою за Програмою

%

100

100

3

Відсоток проведених публічних заходів комунальною установою за Програмою

%

100

100

2. Реалізація проєктів підтримки ініціатив міського розвитку

 

Показники затрат:

 

 

 

1

Обсяг видатків

тис. грн

606,75

200,00

 

Показники продукту:

 

 

 

1

Кількість реалізованих проєктів  підтримки ініціатив міського розвитку

од.

10

10

 

Показники ефективності:

 

 

 

1

Середні витрати на реалізацію одного проєкту

тис. грн

60,67

20,00

 

Показники якості:

 

 

 

 

Відсоток реалізованих проєктів підтримки ініціатив міського розвитку за Програмою

%

100

100

6. Розробка та виготовлення рекламно-інформаційних та відео-матеріалів з промоції Миколаєва та презентації проєктів міського розвитку

 

Показники затрат:

 

 

 

1

Обсяг видатків

тис. грн

-

50,00

 

Показники продукту:

 

 

 

1

Кількість виготовлених рекламно-інформаційних матеріалів з промоції Миколаєва та презентації проєктів міського розвитку

од.

-

2

2

Кількість виготовлених відеоматеріалів з промоції Миколаєва та презентації проєктів міського розвитку

од.

-

1

 

Показники ефективності:

 

 

 

1

Середні витрати  на один рекламно-інформаційний матеріал з промоції Миколаєва та презентації проєктів міського розвитку

тис. грн

-

15,0

2

Середні витрати на один відеоматеріал з промоції Миколаєва та презентації проєктів міського розвитку

тис. грн

-

20,00

 

Показники якості:

 

 

 

1

Забезпеченість рекламно-інформаційними та відео матеріалами від потреби

%

-

100

7. Оновлення старих стел та виготовлення й встановлення нових зовнішніх конструкцій з логотипом та символікою Миколаєва на в’їздах

до міста та інших малих архітектурних форм по місту

 

Показники затрат:

 

 

 

1

Обсяг видатків

 

тис. грн

-

-

 

Показники продукту:

 

 

 

1

Кількість виготовлених та встановлених нових зовнішніх конструкцій

од.

-

-

 

Показники ефективності:

 

 

 

1

Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї зовнішньої конструкції

тис. грн

-

-

 

Показники якості:

 

 

 

1

Відсоток  виготовлених та встановлених нових зовнішніх конструкцій за Програмою

%

-

-

8. Організація та проведення культурно-мистецьких, науково-популярних публічних заходів, заходів конференц-індустрії: фестивалів, концертів, свят, акцій, конференцій, круглих столів, семінарів, майстер-класів тощо

 

 

Показники затрат:

 

 

 

1

Обсяг видатків

тис. грн.

187,50

300,00

 

Показники продукту:

 

 

 

1

Кількість заходів

од.

10

10

2

Кількість учасників заходів, яких планується залучити

осіб

6000

9000

 

Показники ефективності:

 

 

 

1

Середні витрати на проведення одного заходу

тис. грн.

18,75

30,00

 

Показники якості:

 

 

 

1

Відсоток учасників, охоплених заходами від запланованого на рік

%

100

100

2

Відсоток проведення заходів комунальною установою від запланованого на рік

%

100

100

 

 

Опубліковано: 13 жовтня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: