Мапа порталу

М И К О Л А Ї В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

РІШЕННЯ

 

21 жовтня 2021                                                                                    № 11/6

Про внесення змін до рішення

міської ради від 24.12.2020 № 2/32

«Про бюджет Миколаївської міської

територіальної громади на 2021 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік».

1.1.    Абзаци перший, другий, п’ятий-восьмий пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Визначити на 2021 рік:

-      доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 4592868409,40 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 4521156434,00 гривні та доходи спеціального фонду бюджету – 71711975,40 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

-      видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 4874012418,32 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 3877649636,36 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 996362781,96 гривень;

-      профіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 628506797,64 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 944194767,56 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади у розмірі 20000000 гривень, що становить 0,51 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

-      резервний фонд бюджету Миколаївської міської територіальної громади у розмірі 20000000 гривень, що становить 0,51 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.».

 

1.2.    Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 3411442047,40 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»

 

1.3.    Додатки 1,2,3,5,6,7 викласти в новій редакції (додаються).

2. Затвердити включені до цього рішення зміни показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади, проведені в міжсесійний період і внесені за розпорядженнями міського голови від 09.07.2021 № 192р, від 29.07.2021 № 226р, від 17.08.2021 № 257р, від 25.08.2021 № 273р, від 27.08.2021 № 279р, від 27.08.2021 № 280р, від 21.09.2021 № 299р, від 29.09.2021 № 314р, від 29.09.2021 № 315р та рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 28.07.2021 №682, від 08.09.2021 № 857 , від 22.09.2021 № 940.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), міського голову Сєнкевича О.Ф.  

 

Міський голова                                                                                  О.СЄНКЕВИЧ

  

    

Додаток 1

 
    

до рішення міської ради

    

від  21 жовтня 2021

    

№ 11/6

      

Доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік

      
 

14549000000

    
 

(код бюджету)

    
     

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

3 573 154 500,00

3 572 450 500,00

704 000,00

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

2 447 010 000,00

2 447 010 000,00

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

2 445 100 000,00

2 445 100 000,00

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

1 983 100 000,00

1 983 100 000,00

 

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

382 800 000,00

382 800 000,00

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

45 300 000,00

45 300 000,00

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

33 900 000,00

33 900 000,00

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

1 910 000,00

1 910 000,00

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

1 910 000,00

1 910 000,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

220 700 000,00

220 700 000,00

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

22 000 000,00

22 000 000,00

 

 

14021900

Пальне

22 000 000,00

22 000 000,00

 

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

78 000 000,00

78 000 000,00

 

 

14031900

Пальне

78 000 000,00

78 000 000,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

120 700 000,00

120 700 000,00

 

 

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України

904 740 500,00

904 740 500,00

 

 

18010000

Податок на майно

405 550 500,00

405 550 500,00

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

648 700,00

648 700,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

3 315 300,00

3 315 300,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

6 191 300,00

6 191 300,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

42 270 200,00

42 270 200,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

149 900 000,00

149 900 000,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

172 600 000,00

172 600 000,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

7 282 000,00

7 282 000,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

19 643 000,00

19 643 000,00

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

1 480 000,00

1 480 000,00

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 220 000,00

2 220 000,00

 

 

18030000

Туристичний збір

1 950 000,00

1 950 000,00

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

885 000,00

885 000,00

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

1 065 000,00

1 065 000,00

 

 

18050000

Єдиний податок

497 240 000,00

497 240 000,00

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

90 880 000,00

90 880 000,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

406 360 000,00

406 360 000,00

 

 

19000000

Інші податки та збори

704 000,00

 

704 000,00

 

19010000

Екологічний податок

704 000,00

 

704 000,00

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

606 500,00

 

606 500,00

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

41 500,00

 

41 500,00

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

56 000,00

 

56 000,00

 

20000000

Неподаткові надходження

114 525 539,00

45 399 988,00

69 125 551,00

12,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

4 500 000,00

4 500 000,00

 

 

21080000

Інші надходження

4 500 000,00

4 500 000,00

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

2 050 000,00

2 050 000,00

 

 

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

1 450 000,00

1 450 000,00

 

 

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

32 099 988,00

32 099 988,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

21 100 000,00

21 100 000,00

 

 

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

650 000,00

650 000,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

19 770 000,00

19 770 000,00

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

650 000,00

650 000,00

 

 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією

30 000,00

30 000,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

10 500 000,00

10 500 000,00

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

10 500 000,00

10 500 000,00

 

 

22090000

Державне мито

499 988,00

499 988,00

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

290 000,00

290 000,00

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

10 000,00

10 000,00

 

 

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

199 988,00

199 988,00

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

9 000 012,00

8 800 000,00

200 012,00

12,00

24060000

Інші надходження

8 800 000,00

8 800 000,00

 

 

24060300

Інші надходження

3 600 000,00

3 600 000,00

 

 

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

5 200 000,00

5 200 000,00

 

 

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

200 012,00

 

200 012,00

12,00

24110700

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами 

12,00

 

12,00

12,00

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

200 000,00

 

200 000,00

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

68 925 539,00

 

68 925 539,00

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

68 013 539,00

 

68 013 539,00

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

16 582 907,00

 

16 582 907,00

 

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

48 388 486,00

 

48 388 486,00

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до 3акону України "Про оренду державного  та комунального майна"

3 027 206,00

 

3 027 206,00

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

14 940,00

 

14 940,00

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

912 000,00

 

912 000,00

 

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

912 000,00

 

912 000,00

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

53 000,00

53 000,00

 

 

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

53 000,00

53 000,00

 

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

50 000,00

50 000,00

 

 

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

50 000,00

50 000,00

 

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

3 000,00

3 000,00

 

 

50000000

Цільові фонди

82 424,40

 

82 424,40

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

82 424,40

 

82 424,40

 

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

3 687 815 463,40

3 617 903 488,00

69 911 975,40

12,00

40000000

Офіційні трансферти

905 052 946,00

903 252 946,00

1 800 000,00

 

41000000

Від органів державного управління

905 052 946,00

903 252 946,00

1 800 000,00

 

41030000

Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам

837 528 141,00

837 528 141,00

 

 

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери

25 000 000,00

25 000 000,00

 

 

41032700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

9 670 500,00

9 670 500,00

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

778 515 700,00

778 515 700,00

 

 

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

21 168 297,00

21 168 297,00

 

 

41035600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

3 173 644,00

3 173 644,00

 

 

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

67 524 805,00

65 724 805,00

1 800 000,00

 

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 661 975,00

1 661 975,00

 

 

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення  зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

9 755 217,00

9 755 217,00

 

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

10 365 566,00

10 365 566,00

 

 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5 429 191,00

5 429 191,00

 

 

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

8 747 804,00

8 747 804,00

 

 

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду

3 690 882,00

3 690 882,00

 

 

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 800 000,00

 

1 800 000,00

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

10 635 770,00

10 635 770,00

 

 

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

15 438 400,00

15 438 400,00

 

 

 

Разом

4 592 868 409,40

4 521 156 434,00

71 711 975,40

12,00

  

    

    Додаток 2

 
    

    до рішення міської ради

    

    від  21 жовтня 2021

    

    №  11/6

      
      

Фінансування  бюджету Миколаївської міської територіальної громади
на 2021 рік

      
 

14549000000

   
 

(код бюджету)

   

 

 

 

 

 

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000 

Внутрішнє фінансування

301 104 624,92

-628 506 797,64

929 611 422,56

918 428 659,56

203000

Інше внутрішнє фінансування 

261 912 500,00

 

261 912 500,00

261 912 500,00

203100

Позики інших фінансових установ

261 912 500,00

 

261 912 500,00

261 912 500,00

203110

Одержано позик

280 725 000,00

 

280 725 000,00

280 725 000,00

203120

Погашено позик

-18 812 500,00

 

-18 812 500,00

-18 812 500,00

208000 

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

39 192 124,92

-628 506 797,64

667 698 922,56

656 516 159,56

208100

На початок періоду 

39 192 124,92

20 021 387,92

19 170 737,00

7 987 974,00

208400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-648 528 185,56

648 528 185,56

648 528 185,56

300000

Зовнішнє фінансування

14 583 345,00

 

14 583 345,00

14 583 345,00

301000

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями

14 583 345,00

 

14 583 345,00

14 583 345,00

301100

Одержано позик

17 500 000,00

 

17 500 000,00

17 500 000,00

301200

Погашено позик

-2 916 655,00

 

-2 916 655,00

-2 916 655,00

Х

Загальне фінансування

315 687 969,92

-628 506 797,64

944 194 767,56

933 012 004,56

Фінансування за типом боргового зобов’язання

400000 

Фінансування за борговими операціями 

276 495 845,00

0,00

276 495 845,00

276 495 845,00

401000 

Запозичення

298 225 000,00

 

298 225 000,00

298 225 000,00

401100 

Внутрішні запозичення 

280 725 000,00

 

280 725 000,00

280 725 000,00

401101 

Довгострокові зобов'язання 

280 725 000,00

0,00

280 725 000,00

280 725 000,00

401200 

Зовнішні запозичення 

17 500 000,00

 

17 500 000,00

17 500 000,00

401201 

Довгострокові зобов'язання 

17 500 000,00

0,00

17 500 000,00

17 500 000,00

402000 

Погашення

-21 729 155,00

 

-21 729 155,00

-21 729 155,00

402100 

Внутрішні зобов'язання

-18 812 500,00

 

-18 812 500,00

-18 812 500,00

402101 

Довгострокові зобов'язання 

-18 812 500,00

0,00

-18 812 500,00

-18 812 500,00

402200 

Зовнішні зобов'язання

-2 916 655,00

 

-2 916 655,00

-2 916 655,00

402201 

Довгострокові зобов'язання 

-2 916 655,00

 

-2 916 655,00

-2 916 655,00

600000 

Фінансування за активними операціями

39 192 124,92

-628 506 797,64

667 698 922,56

656 516 159,56

602000 

Зміни обсягів бюджетних коштів

39 192 124,92

-628 506 797,64

667 698 922,56

656 516 159,56

602100

На початок періоду

39 192 124,92

20 021 387,92

19 170 737,00

7 987 974,00

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-648 528 185,56

648 528 185,56

648 528 185,56

Х

Загальне фінансування

315 687 969,92

-628 506 797,64

944 194 767,56

933 012 004,56

  

            

Додаток 3

  
            

до рішення міської ради

 
            

від  21 жовтня 2021

 
            

№_ 11/6_

 
               

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади  на 2021 рік

 

14549000000

            
 

(код бюджету)

            
              

(грн)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

333 571 081,00

323 221 081,00

57 104 896,00

3 903 656,00

10 350 000,00

173 801 210,00

173 705 910,00

95 300,00

 

 

173 705 910,00

507 372 291,00

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

333 571 081,00

323 221 081,00

57 104 896,00

3 903 656,00

10 350 000,00

173 801 210,00

173 705 910,00

95 300,00

 

 

173 705 910,00

507 372 291,00

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

87 637 722,00

87 637 722,00

54 282 950,00

3 759 580,00

 

2 044 800,00

1 949 500,00

95 300,00

 

 

1 949 500,00

89 682 522,00

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

284 725,00

284 725,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284 725,00

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

443 870,00

443 870,00

 

 

 

256 130,00

256 130,00

 

 

 

256 130,00

700 000,00

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

3 465 880,00

3 465 880,00

2 545 979,00

71 305,00

 

 

 

 

 

 

 

3 465 880,00

3124

1040

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі

1 626 858,00

1 626 858,00

275 967,00

72 771,00

 

2 124 780,00

2 124 780,00

 

 

 

2 124 780,00

3 751 638,00

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 206 050,00

3 206 050,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 206 050,00

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

13 460 006,00

13 460 006,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 460 006,00

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

461 390,00

461 390,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461 390,00

6082

0610

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

2 841 700,00

2 841 700,00

 

 

 

2 841 700,00

2 841 700,00

6083

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 

 

 

 

1 108 800,00

1 108 800,00

 

 

 

1 108 800,00

1 108 800,00

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000,00

7413

0451

Інші заходи у сфері автотранспорту

 

 

 

 

 

130 725 000,00

130 725 000,00

 

 

 

130 725 000,00

130 725 000,00

7426

0453

Інші заходи у сфері електротранспорту

205 536 330,00

205 536 330,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 536 330,00

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

450 000,00

450 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 000,00

7622

0470

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

864 000,00

864 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

864 000,00

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

25 600 000,00

25 600 000,00

 

 

 

25 600 000,00

25 600 000,00

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

1 770 500,00

1 770 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 770 500,00

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2 890 750,00

2 890 750,00

 

 

 

9 100 000,00

9 100 000,00

 

 

 

9 100 000,00

11 990 750,00

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

123 000,00

123 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 000,00

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

5 000 000,00

 

 

 

5 000 000,00

 

 

 

 

 

 

5 000 000,00

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

5 350 000,00

 

 

 

5 350 000,00

 

 

 

 

 

 

5 350 000,00

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 960 249 779,36

1 956 347 991,36

1 345 102 599,00

112 761 405,00

3 901 788,00

66 776 599,00

16 630 581,00

50 146 018,00

5 128 503,00

1 109 029,00

16 630 581,00

2 027 026 378,36

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 960 249 779,36

1 956 347 991,36

1 345 102 599,00

112 761 405,00

3 901 788,00

66 776 599,00

16 630 581,00

50 146 018,00

5 128 503,00

1 109 029,00

16 630 581,00

2 027 026 378,36

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

6 714 836,00

6 714 836,00

5 116 300,00

109 464,00

 

 

 

 

 

 

 

6 714 836,00

1010

0910

Надання дошкільної освіти

569 559 098,00

569 559 098,00

382 208 458,00

39 744 335,00

 

37 987 468,00

441 508,00

37 545 960,00

113 169,00

23 282,00

441 508,00

607 546 566,00

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

272 109 319,00

272 109 319,00

130 295 115,00

51 593 157,00

 

4 514 245,00

154 655,00

4 359 590,00

2 189 681,00

210 871,00

154 655,00

276 623 564,00

1022

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

15 700 094,00

15 700 094,00

8 767 883,00

1 370 127,00

 

 

 

 

 

 

 

15 700 094,00

1023

0922

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6 071 698,00

6 071 698,00

3 342 642,00

1 195 877,00

 

277 060,00

 

277 060,00

180 014,00

10 208,00

 

6 348 758,00

1031

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

731 078 961,00

731 078 961,00

597 813 805,00

 

 

 

 

 

 

 

 

731 078 961,00

1032

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

9 514 819,00

9 514 819,00

7 799 032,00

 

 

 

 

 

 

 

 

9 514 819,00

1033

0922

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

22 619 536,00

22 619 536,00

18 540 603,00

 

 

 

 

 

 

 

 

22 619 536,00

1061

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5 384 045,96

5 384 045,96

2 400 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

5 384 045,96

1062

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

8 450,00

8 450,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 450,00

1070

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

57 600 382,00

57 600 382,00

42 068 682,00

4 851 107,00

 

81 930,00

 

81 930,00

 

 

 

57 682 312,00

1091

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

158 193 837,00

158 193 837,00

91 593 036,00

12 310 594,00

 

7 581 837,00

 

7 581 837,00

2 544 344,00

855 600,00

 

165 775 674,00

1092

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

17 048 504,00

17 048 504,00

13 974 184,00

 

 

 

 

 

 

 

 

17 048 504,00

1101

0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

6 693 419,00

6 693 419,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 693 419,00

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

28 668 500,00

28 668 500,00

22 273 464,00

626 372,00

 

299 641,00

 

299 641,00

101 295,00

9 068,00

 

28 968 141,00

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

661 720,00

661 720,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

661 720,00

1151

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

3 546 378,00

3 546 378,00

1 730 750,00

688 375,00

 

 

 

 

 

 

 

3 546 378,00

1152

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

8 619 446,00

8 619 446,00

7 065 117,00

 

 

 

 

 

 

 

 

8 619 446,00

1160

0990

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

3 745 843,00

3 745 843,00

2 919 847,00

127 682,00

 

 

 

 

 

 

 

3 745 843,00

1181

0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

4 491 763,00

4 491 763,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 491 763,00

1182

0990

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

8 747 804,00

8 747 804,00

82 264,00

 

 

 

 

 

 

 

 

8 747 804,00

1200

0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5 429 191,00

5 429 191,00

2 952 139,00

 

 

 

 

 

 

 

 

5 429 191,00

1210

0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

4 273 448,40

4 273 448,40

1 592 750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4 273 448,40

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

5 457 362,00

5 457 362,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 457 362,00

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

3 302 503,00

3 302 503,00

2 566 528,00

144 315,00

 

25 000,00

25 000,00

 

 

 

25 000,00

3 327 503,00

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1 107 034,00

1 107 034,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 107 034,00

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

13 597 418,00

13 597 418,00

 

 

 

13 597 418,00

13 597 418,00

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

2 412 000,00

2 412 000,00

 

 

 

2 412 000,00

2 412 000,00

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

3 901 788,00

 

 

 

3 901 788,00

 

 

 

 

 

 

3 901 788,00

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

110 526 845,00

110 526 845,00

3 654 500,00

114 386,00

 

39 472 235,76

39 472 235,76

 

 

 

39 472 235,76

149 999 080,76

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

110 526 845,00

110 526 845,00

3 654 500,00

114 386,00

 

39 472 235,76

39 472 235,76

 

 

 

39 472 235,76

149 999 080,76

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

4 943 600,00

4 943 600,00

3 654 500,00

114 386,00

 

 

 

 

 

 

 

4 943 600,00

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

55 671 117,00

55 671 117,00

 

 

 

8 527 205,00

8 527 205,00

 

 

 

8 527 205,00

64 198 322,00

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

10 682 150,00

10 682 150,00

 

 

 

9 102 950,00

9 102 950,00

 

 

 

9 102 950,00

19 785 100,00

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

454 361,00

454 361,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454 361,00

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

2 478 224,00

2 478 224,00

 

 

 

500 000,00

500 000,00

 

 

 

500 000,00

2 978 224,00

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

19 859 993,00

19 859 993,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 859 993,00

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

15 438 400,00

15 438 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 438 400,00

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

999 000,00

999 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999 000,00

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

15 842 080,76

15 842 080,76

 

 

 

15 842 080,76

15 842 080,76

8771

0763

Заходи із запобігання поширенню інфекційних захворювань за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

 

 

 

 

 

5 500 000,00

5 500 000,00

 

 

 

5 500 000,00

5 500 000,00

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

210 249 006,00

210 249 006,00

92 912 535,00

3 120 385,00

 

16 487 996,00

15 385 562,00

1 102 434,00

149 285,00

 

15 385 562,00

226 737 002,00

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

210 249 006,00

210 249 006,00

92 912 535,00

3 120 385,00

 

16 487 996,00

15 385 562,00

1 102 434,00

149 285,00

 

15 385 562,00

226 737 002,00

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

60 116 997,00

60 116 997,00

46 695 900,00

1 067 089,00

 

282 200,00

282 200,00

 

 

 

282 200,00

60 399 197,00

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

27 516,00

27 516,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 516,00

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1 284 824,00

1 284 824,00

 

 

 

500 000,00

500 000,00

 

 

 

500 000,00

1 784 824,00

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

1 744 288,00

1 744 288,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 744 288,00

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

35 000 000,00

35 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 000 000,00

3034

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

760 000,00

760 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760 000,00

3035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1 376 486,00

1 376 486,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 376 486,00

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

863 200,00

863 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

863 200,00

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

444 436,00

444 436,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444 436,00

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

40 112 150,00

40 112 150,00

29 097 687,00

884 952,00

 

457 234,00

266 800,00

190 434,00

149 285,00

 

266 800,00

40 569 384,00

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

11 063 119,00

11 063 119,00

7 349 550,00

244 644,00

 

1 600 000,00

1 600 000,00

 

 

 

1 600 000,00

12 663 119,00

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

291 500,00

291 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291 500,00

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6 155 200,00

6 155 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 155 200,00

3171

1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

230 048,00

230 048,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 048,00

3172

1010

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

252,00

252,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252,00

3180

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

25 199,00

25 199,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 199,00

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

17 048 434,00

17 048 434,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 048 434,00

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

2 302 459,00

2 302 459,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 302 459,00

3221

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

1 661 975,00

1 661 975,00

 

 

 

1 661 975,00

1 661 975,00

3222

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

9 755 217,00

9 755 217,00

 

 

 

9 755 217,00

9 755 217,00

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

16 317 396,00

16 317 396,00

9 769 398,00

923 700,00

 

1 066 600,00

154 600,00

912 000,00

 

 

154 600,00

17 383 996,00

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

15 085 502,00

15 085 502,00

 

 

 

1 164 770,00

1 164 770,00

 

 

 

1 164 770,00

16 250 272,00

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

218 094 865,00

218 094 865,00

125 496 279,00

9 267 527,00

 

12 883 204,00

5 385 666,00

7 260 896,00

4 370 582,00

92 118,00

5 622 308,00

230 978 069,00

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

218 094 865,00

218 094 865,00

125 496 279,00

9 267 527,00

 

12 883 204,00

5 385 666,00

7 260 896,00

4 370 582,00

92 118,00

5 622 308,00

230 978 069,00

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

3 483 600,00

3 483 600,00

2 680 000,00

 

 

49 000,00

49 000,00

 

 

 

49 000,00

3 532 600,00

1080

0960

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

74 997 197,00

74 997 197,00

59 417 874,00

2 065 829,00

 

5 821 329,00

 

5 742 669,00

4 032 421,00

50 755,00

78 660,00

80 818 526,00

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

46 522 921,00

46 522 921,00

33 403 118,00

2 803 669,00

 

1 007 063,00

887 000,00

120 063,00

 

 

887 000,00

47 529 984,00

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

33 921 834,00

33 921 834,00

22 683 662,00

3 564 334,00

 

1 571 849,00

281 093,00

1 138 164,00

318 161,00

41 363,00

433 685,00

35 493 683,00

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

56 931 313,00

56 931 313,00

7 311 625,00

833 695,00

 

260 000,00

 

260 000,00

20 000,00

 

 

57 191 313,00

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2 238 000,00

2 238 000,00

 

 

 

162 000,00

162 000,00

 

 

 

162 000,00

2 400 000,00

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

4 006 573,00

4 006 573,00

 

 

 

4 006 573,00

4 006 573,00

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

5 390,00

 

 

 

 

5 390,00

5 390,00

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

172 894 873,84

172 894 873,84

91 897 519,00

12 373 317,54

 

6 542 713,00

5 420 165,00

1 122 548,00

 

15 016,00

5 420 165,00

179 437 586,84

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

172 894 873,84

172 894 873,84

91 897 519,00

12 373 317,54

 

6 542 713,00

5 420 165,00

1 122 548,00

 

15 016,00

5 420 165,00

179 437 586,84

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2 507 600,00

2 507 600,00

1 827 300,00

26 524,00

 

 

 

 

 

 

 

2 507 600,00

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

3 719 000,00

3 719 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 719 000,00

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

540 000,00

540 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540 000,00

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

103 042 173,00

103 042 173,00

64 548 560,00

8 491 688,00

 

3 852 075,00

3 236 215,00

615 860,00

 

 

3 236 215,00

106 894 248,00

5032

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

4 671 979,00

4 671 979,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 671 979,00

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

15 251 987,00

15 251 987,00

9 758 337,00

865 846,00

 

1 360 960,00

1 292 300,00

68 660,00

 

15 016,00

1 292 300,00

16 612 947,00

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

23 083 185,84

23 083 185,84

12 860 830,00

2 903 469,54

 

1 129 678,00

691 650,00

438 028,00

 

 

691 650,00

24 212 863,84

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

16 016 991,00

16 016 991,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 016 991,00

5063

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

4 061 958,00

4 061 958,00

2 902 492,00

85 790,00

 

 

 

 

 

 

 

4 061 958,00

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

200 000,00

200 000,00

 

 

 

200 000,00

200 000,00

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

429 432 963,00

429 432 963,00

20 221 700,00

41 131 387,00

 

360 067 038,40

348 192 066,00

9 410 584,00

6 626 417,00

60 067,00

350 656 454,40

789 500 001,40

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

429 432 963,00

429 432 963,00

20 221 700,00

41 131 387,00

 

360 067 038,40

348 192 066,00

9 410 584,00

6 626 417,00

60 067,00

350 656 454,40

789 500 001,40

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

27 290 850,00

27 290 850,00

20 221 700,00

815 907,00

 

 

 

 

 

 

 

27 290 850,00

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

67 306,00

67 306,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 306,00

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

15 598 575,00

15 598 575,00

 

 

 

60 608 692,00

60 608 692,00

 

 

 

60 608 692,00

76 207 267,00

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

470 000,00

470 000,00

 

 

 

100 000,00

100 000,00

 

 

 

100 000,00

570 000,00

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

87 200 000,00

87 200 000,00

 

40 000 000,00

 

2 000 000,00

2 000 000,00

 

 

 

2 000 000,00

89 200 000,00

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

148 516 232,00

148 516 232,00

 

315 480,00

 

23 563 642,00

23 563 642,00

 

 

 

23 563 642,00

172 079 874,00

6083

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

500 000,00

500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000,00

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

8 824 282,00

 

8 774 318,00

6 626 417,00

60 067,00

49 964,00

8 824 282,00

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

31 574 482,00

31 574 482,00

 

 

 

31 574 482,00

31 574 482,00

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

290 000,00

290 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290 000,00

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

149 500 000,00

149 500 000,00

 

 

 

185 599 650,00

185 599 650,00

 

 

 

185 599 650,00

335 099 650,00

7462

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з  державного бюджету

 

 

 

 

 

1 800 000,00

 

 

 

 

1 800 000,00

1 800 000,00

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

41 245 600,00

41 245 600,00

 

 

 

41 245 600,00

41 245 600,00

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

307 424,40

 

 

 

 

307 424,40

307 424,40

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

943 266,00

 

636 266,00

 

 

307 000,00

943 266,00

8742

0620

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в каналізаційній системі за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

 

 

 

 

 

3 500 000,00

3 500 000,00

 

 

 

3 500 000,00

3 500 000,00

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

13 033 956,00

13 033 956,00

5 543 536,00

 

 

90 421 000,00

90 421 000,00

 

 

 

90 421 000,00

103 454 956,00

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

13 033 956,00

13 033 956,00

5 543 536,00

 

 

90 421 000,00

90 421 000,00

 

 

 

90 421 000,00

103 454 956,00

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

7 073 956,00

7 073 956,00

5 543 536,00

 

 

81 000,00

81 000,00

 

 

 

81 000,00

7 154 956,00

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

22 344 176,00

22 344 176,00

 

 

 

22 344 176,00

22 344 176,00

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

19 188 597,00

19 188 597,00

 

 

 

19 188 597,00

19 188 597,00

7640

0470

Заходи з енергозбереження

3 000 000,00

3 000 000,00

 

 

 

48 767 227,00

48 767 227,00

 

 

 

48 767 227,00

51 767 227,00

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2 960 000,00

2 960 000,00

 

 

 

40 000,00

40 000,00

 

 

 

40 000,00

3 000 000,00

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

5 901 500,00

5 901 500,00

4 315 400,00

151 700,00

 

143 332 902,98

138 292 231,98

 

 

 

143 332 902,98

149 234 402,98

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

5 901 500,00

5 901 500,00

4 315 400,00

151 700,00

 

143 332 902,98

138 292 231,98

 

 

 

143 332 902,98

149 234 402,98

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5 900 500,00

5 900 500,00

4 315 400,00

151 700,00

 

170 000,00

170 000,00

 

 

 

170 000,00

6 070 500,00

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

1 000,00

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000,00

1171

0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

 

 

 

 

 

5 000 000,00

5 000 000,00

 

 

 

5 000 000,00

5 000 000,00

1172

0990

Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

 

 

 

 

 

9 670 500,00

9 670 500,00

 

 

 

9 670 500,00

9 670 500,00

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

50 000,00

50 000,00

 

 

 

50 000,00

50 000,00

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

40 975 675,00

40 975 675,00

 

 

 

40 975 675,00

40 975 675,00

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

18 415 404,00

18 415 404,00

 

 

 

18 415 404,00

18 415 404,00

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

3 010 000,00

3 010 000,00

 

 

 

3 010 000,00

3 010 000,00

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

26 229 000,00

26 229 000,00

 

 

 

26 229 000,00

26 229 000,00

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

2 259 000,00

2 259 000,00

 

 

 

2 259 000,00

2 259 000,00

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

350 000,00

350 000,00

 

 

 

350 000,00

350 000,00

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

3 138 649,00

3 138 649,00

 

 

 

3 138 649,00

3 138 649,00

7361

0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

 

 

 

 

700 000,00

700 000,00

 

 

 

700 000,00

700 000,00

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

3 324 003,98

3 324 003,98

 

 

 

3 324 003,98

3 324 003,98

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

 

 

 

25 000 000,00

25 000 000,00

 

 

 

25 000 000,00

25 000 000,00

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

5 040 671,00

 

 

 

 

5 040 671,00

5 040 671,00

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

10 878 320,00

10 878 320,00

6 862 300,00

 

 

3 744 862,00

3 744 862,00

 

 

 

3 744 862,00

14 623 182,00

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

10 878 320,00

10 878 320,00

6 862 300,00

 

 

3 744 862,00

3 744 862,00

 

 

 

3 744 862,00

14 623 182,00

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

9 060 815,00

9 060 815,00

6 862 300,00

 

 

152 600,00

152 600,00

 

 

 

152 600,00

9 213 415,00

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

55 815,00

55 815,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 815,00

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

1 667 492,00

1 667 492,00

 

 

 

1 667 492,00

1 667 492,00

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

150 000,00

150 000,00

 

 

 

1 924 770,00

1 924 770,00

 

 

 

1 924 770,00

2 074 770,00

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 611 690,00

1 611 690,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 611 690,00

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

5 598 017,00

5 598 017,00

3 898 200,00

117 975,00

 

 

 

 

 

 

 

5 598 017,00

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

5 598 017,00

5 598 017,00

3 898 200,00

117 975,00

 

 

 

 

 

 

 

5 598 017,00

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5 587 927,00

5 587 927,00

3 898 200,00

117 975,00

 

 

 

 

 

 

 

5 587 927,00

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

10 090,00

10 090,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 090,00

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

19 720 237,00

19 720 237,00

5 360 000,00

114 484,00

 

601 850,00

601 850,00

 

 

 

601 850,00

20 322 087,00

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

19 720 237,00

19 720 237,00

5 360 000,00

114 484,00

 

601 850,00

601 850,00

 

 

 

601 850,00

20 322 087,00

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

7 186 888,00

7 186 888,00

5 360 000,00

104 304,00

 

14 000,00

14 000,00

 

 

 

14 000,00

7 200 888,00

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

12 527 169,00

12 527 169,00

 

10 000,00

 

587 850,00

587 850,00

 

 

 

587 850,00

13 115 019,00

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

6 180,00

6 180,00

 

180,00

 

 

 

 

 

 

 

6 180,00

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

6 924 700,00

6 924 700,00

4 629 100,00

 

 

116 500,00

116 500,00

 

 

 

116 500,00

7 041 200,00

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

6 924 700,00

6 924 700,00

4 629 100,00

 

 

116 500,00

116 500,00

 

 

 

116 500,00

7 041 200,00

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

6 365 270,00

6 365 270,00

4 629 100,00

 

 

116 500,00

116 500,00

 

 

 

116 500,00

6 481 770,00

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

5 000,00

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000,00

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

554 430,00

554 430,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554 430,00

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

25 928 100,00

25 928 100,00

19 490 800,00

 

 

886 000,00

886 000,00

 

 

 

886 000,00

26 814 100,00

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

25 928 100,00

25 928 100,00

19 490 800,00

 

 

886 000,00

886 000,00

 

 

 

886 000,00

26 814 100,00

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

25 928 100,00

25 928 100,00

19 490 800,00

 

 

886 000,00

886 000,00

 

 

 

886 000,00

26 814 100,00

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

11 078 400,00

11 078 400,00

7 674 500,00

 

 

396 000,00

396 000,00

 

 

 

396 000,00

11 474 400,00

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

11 078 400,00

11 078 400,00

7 674 500,00

 

 

396 000,00

396 000,00

 

 

 

396 000,00

11 474 400,00

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

9 844 000,00

9 844 000,00

7 674 500,00

 

 

396 000,00

396 000,00

 

 

 

396 000,00

10 240 000,00

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 234 400,00

1 234 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 234 400,00

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

149 258 950,00

138 258 950,00

12 912 700,00

 

 

695 800,00

695 800,00

 

 

 

695 800,00

149 954 750,00

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

149 258 950,00

138 258 950,00

12 912 700,00

 

 

695 800,00

695 800,00

 

 

 

695 800,00

149 954 750,00

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

16 531 000,00

16 531 000,00

12 912 700,00

 

 

695 800,00

695 800,00

 

 

 

695 800,00

17 226 800,00

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

13 482 850,00

13 482 850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 482 850,00

8710

0133

Резервний фонд місцевого бюджету

11 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 000 000,00

9110

0180

Реверсна дотація

108 245 100,00

108 245 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 245 100,00

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

11 094 422,00

11 094 422,00

7 296 500,00

127 078,00

 

657 900,00

657 900,00

 

 

 

657 900,00

11 752 322,00

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

11 094 422,00

11 094 422,00

7 296 500,00

127 078,00

 

657 900,00

657 900,00

 

 

 

657 900,00

11 752 322,00

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

9 851 248,00

9 851 248,00

7 296 500,00

127 078,00

 

657 900,00

657 900,00

 

 

 

657 900,00

10 509 148,00

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

80,00

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,00

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 198 022,00

1 198 022,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 198 022,00

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

45 072,00

45 072,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 072,00

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

51 907 955,16

51 907 955,16

13 007 242,00

400 093,46

 

11 842 000,00

11 764 500,00

77 500,00

 

6 782,00

11 764 500,00

63 749 955,16

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

51 907 955,16

51 907 955,16

13 007 242,00

400 093,46

 

11 842 000,00

11 764 500,00

77 500,00

 

6 782,00

11 764 500,00

63 749 955,16

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

17 273 073,00

17 273 073,00

12 638 414,00

384 720,00

 

159 100,00

128 500,00

30 600,00

 

 

128 500,00

17 432 173,00

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

107 300,00

107 300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 300,00

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

70 000,00

70 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 000,00

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

12 000,00

12 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 000,00

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

60 000,00

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,00

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

418 031,00

418 031,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418 031,00

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

115 200,00

115 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 200,00

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

115 470,00

115 470,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 470,00

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

465 881,16

465 881,16

368 828,00

15 373,46

 

46 900,00

 

46 900,00

 

6 782,00

 

512 781,16

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

2 950 000,00

2 950 000,00

 

 

 

6 809 000,00

6 809 000,00

 

 

 

6 809 000,00

9 759 000,00

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

9 168 284,00

9 168 284,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 168 284,00

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

370 000,00

370 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370 000,00

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

15 811 716,00

15 811 716,00

 

 

 

1 170 000,00

1 170 000,00

 

 

 

1 170 000,00

16 981 716,00

6040

0620

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

1 110 000,00

1 110 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 110 000,00

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

100 000,00

100 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000,00

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

2 030 000,00

2 030 000,00

 

 

 

2 030 000,00

2 030 000,00

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

2 803 000,00

2 803 000,00

 

 

 

1 627 000,00

1 627 000,00

 

 

 

1 627 000,00

4 430 000,00

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

165 000,00

165 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165 000,00

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

793 000,00

793 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

793 000,00

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

29 646 183,00

29 646 183,00

9 604 414,00

730 703,00

 

29 751 875,00

29 695 599,00

56 276,00

 

 

29 695 599,00

59 398 058,00

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

29 646 183,00

29 646 183,00

9 604 414,00

730 703,00

 

29 751 875,00

29 695 599,00

56 276,00

 

 

29 695 599,00

59 398 058,00

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

13 890 146,00

13 890 146,00

9 604 414,00

650 703,00

 

420 476,00

364 200,00

56 276,00

 

 

364 200,00

14 310 622,00

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

82 000,00

82 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 000,00

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

13 949,00

13 949,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 949,00

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

7 511,00

7 511,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 511,00

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

68 607,00

68 607,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 607,00

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

114 000,00

114 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 000,00

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

115 470,00

115 470,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 470,00

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

200 000,00

200 000,00

 

 

 

8 177 299,00

8 177 299,00

 

 

 

8 177 299,00

8 377 299,00

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

4 753 500,00

4 753 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 753 500,00

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 120 000,00

1 120 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 120 000,00

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

8 345 000,00

8 345 000,00

 

 

 

5 698 600,00

5 698 600,00

 

 

 

5 698 600,00

14 043 600,00

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

120 000,00

120 000,00

 

 

 

120 000,00

120 000,00

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

350 000,00

350 000,00

 

 

 

15 335 500,00

15 335 500,00

 

 

 

15 335 500,00

15 685 500,00

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

93 000,00

93 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 000,00

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

493 000,00

493 000,00

 

80 000,00

 

 

 

 

 

 

 

493 000,00

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

48 471 985,00

48 471 985,00

12 738 914,00

600 747,00

 

9 559 462,00

9 559 462,00

 

 

 

9 559 462,00

58 031 447,00

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

48 471 985,00

48 471 985,00

12 738 914,00

600 747,00

 

9 559 462,00

9 559 462,00

 

 

 

9 559 462,00

58 031 447,00

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

17 778 015,00

17 778 015,00

12 738 914,00

540 747,00

 

16 041,00

16 041,00

 

 

 

16 041,00

17 794 056,00

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

1 000,00

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000,00

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

83 395,00

83 395,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 395,00

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

19 718,00

19 718,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 718,00

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

17 045,00

17 045,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 045,00

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

100 222,00

100 222,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 222,00

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

136 207,00

136 207,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 207,00

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

185 470,00

185 470,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185 470,00

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1 350 000,00

1 350 000,00

 

 

 

7 367 744,00

7 367 744,00

 

 

 

7 367 744,00

8 717 744,00

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

6 535 308,00

6 535 308,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 535 308,00

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

450 100,00

450 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 100,00

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

20 147 270,00

20 147 270,00

 

 

 

500 000,00

500 000,00

 

 

 

500 000,00

20 647 270,00

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

149 900,00

149 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149 900,00

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

126 000,00

126 000,00

 

 

 

126 000,00

126 000,00

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

550 000,00

550 000,00

 

 

 

1 549 677,00

1 549 677,00

 

 

 

1 549 677,00

2 099 677,00

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

197 735,00

197 735,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197 735,00

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

770 600,00

770 600,00

 

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

770 600,00

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

53 187 498,00

53 187 498,00

13 120 614,00

754 307,00

 

28 325 633,82

28 316 600,82

9 033,00

 

 

28 316 600,82

81 513 131,82

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

53 187 498,00

53 187 498,00

13 120 614,00

754 307,00

 

28 325 633,82

28 316 600,82

9 033,00

 

 

28 316 600,82

81 513 131,82

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

18 472 923,00

18 472 923,00

13 120 614,00

674 307,00

 

9 033,00

 

9 033,00

 

 

 

18 481 956,00

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

83 160,00

83 160,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 160,00

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

42 000,00

42 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 000,00

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

45 000,00

45 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 000,00

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

114 000,00

114 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 000,00

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

136 000,00

136 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 000,00

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

234 102,00

234 102,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234 102,00

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

2 354 300,00

2 354 300,00

 

 

 

9 328 480,00

9 328 480,00

 

 

 

9 328 480,00

11 682 780,00

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

5 461 000,00

5 461 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 461 000,00

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

337 900,00

337 900,00

 

 

 

541 645,00

541 645,00

 

 

 

541 645,00

879 545,00

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

23 451 103,00

23 451 103,00

 

 

 

3 217 275,00

3 217 275,00

 

 

 

3 217 275,00

26 668 378,00

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

4 000,00

4 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000,00

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

2 395 200,82

2 395 200,82

 

 

 

2 395 200,82

2 395 200,82

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 199 000,00

1 199 000,00

 

 

 

12 834 000,00

12 834 000,00

 

 

 

12 834 000,00

14 033 000,00

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

205 000,00

205 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 000,00

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

1 048 000,00

1 048 000,00

 

80 000,00

 

 

 

 

 

 

 

1 048 000,00

Х

Х

УСЬОГО

3 877 649 636,36

3 852 397 848,36

1 862 844 248,00

185 669 151,00

14 251 788,00

996 362 781,96

919 340 491,56

69 280 589,00

16 274 787,00

1 283 012,00

927 082 192,96

4 874 012 418,32

  

   

Додаток 5

 
   

до рішення міської ради

   

від  21 жовтня 2021

   

№ 11/6

     

 Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

 

14549000000

   

(код бюджету)

   
     

1.  Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

 
   

(грн)

 

Код Класифікації доходу бюджету /Код бюджету

Найменування трансферту /Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

Усього

 

1

2

3

 

І. Трансферти до загального фонду бюджету

 

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери

25 000 000

 

99000000000

Державний бюджет України

25 000 000

 

41032700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»

9 670 500

 

99000000000

Державний бюджет України

9 670 500

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

778 515 700

 

99000000000

Державний бюджет України

778 515 700

 

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

21 168 297

 

99000000000

Державний бюджет України

21 168 297

 

41035600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

3 173 644

 

99000000000

Державний бюджет України

3 173 644

 

410504000

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 661 975

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

1 661 975

 

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

9 755 217

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

9 755 217

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

10 365 566

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

10 365 566

 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5 429 191

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

5 429 191

 

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

8 747 804

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

8 747 804

 

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду

3 690 882

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

3 690 882

 

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

15 438 400

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

14 343 900

 

14505000000

Бюджет Воскресенської селищної територіальної громади

388 800

 

14512000000

Бюджет Галицинівської сільської територіальної громади

83 700

 

14519000000

Бюджет Шевченківської сільської територіальної громади

275 100

 

14542000000

Бюджет Мішково-Погорілівської сільської територіальної громади

149 500

 

14553000000

Бюджет Первомайської селищної територіальної громади

197 400

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання щомісячної матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у роки Другої світової війни)

5 820 000

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

5 820 000

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)

435 000

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

435 000

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн)

855 500

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

855 500

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання  матеріальної допомоги  сім'ям  загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності)

588 334

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

588 334

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для  надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які  загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків  на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС  на сході України)

504 000

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

504 000

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

863 200

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

863 200

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на  відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

444 436

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

444 436

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю  (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи)

230 300

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

230 300

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області)

787 000

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

787 000

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на співфінансування впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування)

108 000

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

108 000

 

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

 

41052600

Субвенція з  місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції,ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення,вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок  відповідної субвенції з державного бюджету

1 800 000

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

1 800 000

 

X

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

905 052 946

 

X

загальний фонд

903 252 946

 

X

спеціальний фонд

1 800 000

 
     

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

 
   

                                                                                                                                                     (грн)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /Код бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту /Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

Усього

 

1

2

3

4

 

І. Трансферти із загального фонду бюджету

 

3719110

9110

Реверсна дотація

108 245 100

 

99000000000

 

Державний бюджет України

108 245 100

 

0219770

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (на виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року на забезпечення житлом громадян)

5 000 000

 

14100000000

 

Обласний бюджет Миколаївської області

5 000 000

 

0619770

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (для співфінансування видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій  для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання)

3 901 788

 

14100000000

 

Обласний бюджет Миколаївської області

3 901 788

 

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (покращання матеріально-технічного забезпечення  підрозділів УСБУ в Миколаївській області  майном та оргтехнікою)

1 950 000

 

99000000000

 

Державний бюджет України

1 950 000

 

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (матеріально-технічне забезпечення управління патрульної поліції в Миколаївській області майном та оргтехнікою)

900 000

 

99000000000

 

Державний бюджет України

900 000

 

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (матеріально-технічне забезпечення Миколаївського полку Національної гвардії України (військова частина 3039) спеціальними автомобілями, обладнанням та майном )

900 000

 

99000000000

 

Державний бюджет України

900 000

 

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (покращання матеріально-технічного забезпечення підрозділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в місті Миколаєві майном та оргтехнікою)

1 600 000

 

99000000000

 

Державний бюджет України

1 600 000

 

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

X

X

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

122 496 888

 

X

X

загальний фонд

122 496 888

 

X

X

спеціальний фонд

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Від 21 жовтня 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 11/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОДІЛ 

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році

14549000000

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код  Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)

Загальна вартість будівництва, гривень

Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %

Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень

Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

13 597 418

 

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

13 597 418

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальні ремонти

 

 

 

7 816 442

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ «Академія дитячої творчості» за адресою: 54034, м. Миколаїв, вул. Олійника, 36, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

(2015-2022)

11 484 648

50

5 758 150

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64 по  вул.Архітектора Старова, 6-Г у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2015-2021)

4 115 343

99

11 413

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 по вул.Металургів, 97/1 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2015-2021)

7 364 252

98

11 413

100

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

4 006 573

 

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

4 006 573

 

1017340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація пам’ятки історії  місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) (Коригування)

(2016-2022)

7 791 703

49

4 006 573

100

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

200 000

 

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

200 000

 

1117325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція гребної бази КДЮСШ "Комунарівець" по вул. Паромний Узвіз, 1 в м.Миколаєві (робочий проект), у т.ч. проектні роботи, геодезія, технічне обстеження та експертиза приміщень

(2015-2023)

14 600 000

2

200 000

3

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

31 574 482

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

31 574 482

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по вул.Малко-Тернівській ріг вул.Архітектора Старова, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2019-2022)

1 776 059

3

1 726 090

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по пр.Богоявленський ріг вул. Кобзарської в районі ЗОШ №49, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2020-2022)

1 200 000

0

117 000

10

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Генерала Карпенка ріг вул. Біла, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2021-2022)

1 200 000

0

110 000

9

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво радіофікованої АСУДР (світлофорні об'єкти), у т.ч. виготовлення та еспертиза проектно-кошторисної документації

(2018-2022)

3 500 000

0

50 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво тролейбусної лінії по пр. Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м. Миколаєві. Коригування, у т.ч.  проектні роботи та експертиза

(2017-2022)

153 876 191

4

12 167 126

12

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр.Варварівка в м.Миколаєві, в тому числі проектні роботи та експертиза

(2020-2022)

16 000 000

2

43 900

2

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво дороги в обхід мкр. Балабанівка на ділянці від пр. Богоявленського до вул. Айвазовського у Корабельному районі м. Миколаєва, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза

(2020-2023)

100 905 314

0

784 500

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво дороги від вул. Новозаводська до вул. Космонавтів в м. Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза

(2020-2023)

154 615 855

0

100 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво дороги від вул. Індустріальної до вул. Озерної в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2020-2023)

58 374 000

0

500 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво вулично-дорожньої мережі по вул. А. Шептицького від проспекту Героїв України до вул. Архітектора Старова в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2020-2023)

78 500 000

0

500 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві. Коригування

(2012-2022)

14 276 263

37

1 700 000

49

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво мереж водовідведення та напірного колектору у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, у т.ч.розроблення ТЕО, проектні роботи та експертиза

(2020-2023)

73 551 233

1

645 453

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві, у т.ч. коригування проектних робіт та експертиза

(2017-2022)

81 388 043

93

1 908 227

95

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул. Новозаводської, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та експертиза

(2017-2022)

1 500 000

7

99 336

13

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція площі Соборної  в Центральному районі  м.Миколаєва (коригування)

(2017-2022)

104 988 302,36

83

51 300

83

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу "Манганарівський" («Пролетарський»),  обмеженого вулицями Адміральською, 1-ю Слобідською, Нікольською, Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва. Коригування

(2012-2022)

56 608 069

49

71 550

49

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу «Миколаївський»  – території рекреаційного призначення, розташованої по вул.  Космонавтів біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва. Коригування

(2017-2022)

14 655 787

2

3 300 000

24

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроєктні, проєктні роботи та експертиза

(2018-2022)

97 325 595

0

50 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави», розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва, у тому числі проєктні роботи та експертиза

(2018-2022)

13 000 000

1

1 000 000

8

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція фонтана в Аркасівському сквері по вул. Пушкінській ріг вул. Адміральської в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроєктні роботи, проєктні роботи та експертиза

(2021-2022)

15 000 000

0

50 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м.Миколаєві, у тому числі передпроєктні роботи, проєктні роботи та експертиза

(2017-2022)

12 800 000

0

500 000

4

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція дороги по вул. Національної гвардії від вул. Доктора Самойловича до вул. Олега Ольжича в Корабельному районі м. Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2022)

18 300 000

0

100 000

3

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція перехрестя по вул.Генерала Карпенка та вул.Крилова в м.Миколаєві, в тому числі передпроектні роботи, коригування проектних робіт та експертиза

(2018-2022)

28 181 857

71

6 000 000

92

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

50 081 008

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

50 081 008

 

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення  житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 96; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 3; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 5; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 7; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 9; м.Миколаїв, вул Космонавтів, 67; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а,  та дошкільного навчального закладу №95 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а,  в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза -  реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

(2020-2021)

940 726,50

0

440 726,50

100

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови, обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Поздовжньою, вул. В.Чорновола, вул. Херсонське шосе в місті Миколаєві до  житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 96; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 3; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 7; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а,  та дошкільного навчального закладу № 95 за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а,  у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

(2020-2021)

5 077 506

0

833 511,00

100

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція нежитлового об’єкта ЦТП 127 (підкачувальної насосної станції) під котельню потужністю 4,5 МВт за адресою: Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, буд. 40к, в т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

(2020-2021)

19 118 057,00

0

9 100 759,00

100

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція нежитлового об’єкта ЦТП 127 (підкачувальної насосної станції) під котельню потужністю 4,5 МВт за адресою: Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, буд. 40к, в т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок кредитних коштів)

(2020-2021)

19 118 057,00

0

10 017 298

100

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 48; м.Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м.Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1, в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

(2020-2021)

889 773,50

0

489 773,50

100

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від котельні потужністю 4,5 МВт за адресою: м.Миколаїв, Херсонське шосе, 40-к до житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46/1; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50; м.Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м.Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

(2020-2021)

4 238 006

0

642 111

100

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 4 Додатку 5 Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від перетину пр. Центрального з вул. 8 Березня до житлового будинку по пр. Центральний, 22а, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза -  реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

(2020-2021)

1 087 121

0

419 991,50

100

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 4 додатка 5 Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. 8 Березня, 34; пров. Радіо,1; пр. Центральний, 22; пр. Центральний, 24; пр. Центральний, 22а; пр. Центральний, 22б; пр. Центральний, 22в та дошкільного навчального закладу №85 за адресою: м.Миколаїв, вул. 8 Березня, 22б, Миколаївської спеціалізованої загальноосвітньої школи Миколаївської обласної ради за адресою: вул. 8 Березня,53, гуртожитку за адресою: пров. Радіо,1а, в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза  -  реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

(2020-2021)

800 005,50

0

400 005,50

100

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №87 за адресою: м. Миколаїв, вул.Привільна,57, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

17 995 513

58

5 438 597

88

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №45 за адресою: м.Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

20 565 725

38

5 000 000

62

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

20 084 675

36

5 000 000

61

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №56 за адресою: м. Миколаїв, вул.Космонавтів, 138-А (1-й пусковий комплекс будівництва), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 

(2020-2023)

28 345 014

3

1 600 000

9

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі гімназії № 4 за адресою м. Миколаїв,  вул. Лазурна, 48. (1-й пусковий комплекс будівництва), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2023)

54 486 414

2

1 150 000

4

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №110 «Гніздечко» за адресою: м. Миколаїв, вул.  Рибна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

45 459 798

3

500 000

4

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

42 302 131

3

500 000

4

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Закупівля індивідуальних теплових пунктів для реалізації інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

 

 

 

1 065 533

 

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Закупівля індивідуальних теплових пунктів для реалізації інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок кредитних коштів)

 

 

 

7 482 702

 

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

123 451 731,98

 

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

123 451 731,98

 

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту Богоявленського з залізничною колією АТ "Укрзалізниця" перегону Прибузька - Жовтнева на 10 км+653 м на проспекті Богоявленський в місті Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза

(2020-2023)

300 987 113

0

50 000

1

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальні ремонти

 

 

 

32 975 675

 

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а, в т. ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

49 919 287

5

6 000 000

17

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул.М.Морська, 78 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2022)

3 350 967

61

1 200 000

97

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво дошкільного навчального закладу №67 за адресою: пр.Миру, 7/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2022)

163 076 339

1

50 000

1

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул.Знаменській, 2/6 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2022)

7 244 551

68

750 000

79

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальні ремонти

 

 

 

10 155 929

 

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція приймального відділення КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м.Миколаїв, вул. Корабелів, 14В. Коригування, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2020-2022)

16 474 884

45

8 250 000

95

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція сімейної амбулаторії №5 КНП ММР "ЦПМСД №1" за адресою: просп.Богоявленський, 6, м.Миколаїв, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2020-2023)

14 800 000

0

9 475

1

1517323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Капітальні ремонти

 

 

 

3 010 000

 

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція будівлі дитячої музичної школи №5 по вул.Дачна, 50 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2019-2022)

24 798 852

13

2 950 000

25

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" за адресою: пл.                      М. Леонтовича, 1 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

26 000 000

13

22 479 000

100

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м.Миколаїв, вул.Озерна, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2020-2022)

57 774 168

1

800 000

2

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Капітальні ремонти

 

 

 

333 000

 

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. коригування проекту та експертиза

(2018-2022)

58 990 649

44

50 000

45

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 1, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2021-2024)

20 000 000

0

50 000

1

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція елінгу № 1 ДЮСШ № 2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 11 у м.Миколаєві. Коригування, в т.ч.  проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2015-2022)

9 610 925

0

50 000

1

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Нове будівництво палацу спорту за адресою: вул. Погранична, 45 у м.Миколаєві, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2021-2024)

350 000 000

0

1 000 000

1

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція адміністративно-побутових будівель та спортивного майданчику стадіону «Юність» за адресою: вул. Погранична,15 у м. Миколаєві  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2020-2023)

85 000 000

0

276 000

1

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з влаштуванням спортивного майданчику для гри в бейсбол, зі штучним покриттям за адресою: пр. Корабелів, 1-В в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2021-2023)

22 000 000

0

500 000

2

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція трамвайних колій на переїзді пр. Богоявленський - вул. Космонавтів у м.Миколаєві, в т.ч.проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2021-2022)

8 703 734

0

200 000

2

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві. Коригування, у тому числі проектно-вишукувальні  роботи та експертиза

(2017-2022)

1 570 000

46

150 000

56

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул.Адміральська, 20 у м.Миколаєві (заміна ліфта). Коригування, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

1 941 850

56

750 000

95

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація Миколаївської гімназії №2 (пам’ятки архітектури місцевого значення «Міське дівоче училище» (друга жіноча гімназія), ІІ половина ХІХ ст.) по вул. Адміральській, 24 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2016-2022)

58 760 630

1

300 000

1

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація будівлі по вул. Шевченка, 40 у м.Миколаєві. Коригування,  в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2022)

7 709 272

5

1 988 649

31

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація фасаду виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул. Адміральська, 20 у м.Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2021-2022)

5 000 000

0

100 000

2

1517361

7361

0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні “Північний” м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2023)

112 701 232

6

700 000

6

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні ремонти - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

3 284 000

 

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул.Знаменській, 2/6 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза - за рахунок залишку коштів  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(2016-2022)

7 244 551

68

40 003,98

79

1517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Капітальні ремонти - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери

 

 

 

25 000 000

 

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

2 030 000

 

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

2 030 000

 

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво вуличної мережі каналізації від будинку № 155 по вулиці 3 Слобідській до перехрестя з вул. Заводська у Заводському районі м.Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2019-2021)

3 385 204

36

2 030 000

100

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

120 000

 

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

120 000

 

4117363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні ремонти - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

120 000

 

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

126 000

 

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

126 000

 

4217363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні ремонти - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

126 000

 

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

2 395 200,82

 

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

2 395 200,82

 

4317363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні ремонти - за рахунок залишку коштів  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

2 395 200,82

 

×

×

×

УСЬОГО

×

×

×

 

227 582 413,80

×

   

       

Додаток 7

  
       

до рішення міської ради

 
       

від 21 жовтня 2021

 
       

№ 11/6

 
          
          

Розподіл витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію мських програм у 2021 році

          

14549000000

        

(код бюджету)

        
         

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

439 868 661,00

262 415 095,00

177 453 566,00

171 581 130,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

439 868 661,00

262 415 095,00

177 453 566,00

171 581 130,00

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

2 529 100,00

2 529 100,00

 

 

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

1 500,00

1 500,00

 

 

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

1 949 500,00

 

1 949 500,00

1 949 500,00

0210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

284 725,00

284 725,00

 

 

0213111 

3111     

1040   

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

700 000,00

443 870,00

256 130,00

256 130,00

0213121 

3121    

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

155 000,00

155 000,00

 

 

0213121 

3121    

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

3 310 880,00

3 310 880,00

 

 

0213124 

3124    

1040   

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

577 994,00

577 994,00

 

 

0213133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

2 906 550,00

2 906 550,00

 

 

0213133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

299 500,00

299 500,00

 

 

0213140 

3140    

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/12

13 460 006,00

13 460 006,00

 

 

0214082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.20 №2/16

461 390,00

461 390,00

 

 

0216082 

6082    

0610   

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

2 841 700,00

 

2 841 700,00

2 841 700,00

0216083 

6083    

0610    

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

1 108 800,00

 

1 108 800,00

1 108 800,00

0216084 

6084    

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

0217413 

7413     

0451   

Інші заходи у сфері автотранспорту

Програма розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішенням ММР 12.06.2020 №56/140

130 725 000,00

 

130 725 000,00

130 725 000,00

0217426 

7426    

0453   

Інші заходи у сфері електротранспорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

205 536 330,00

205 536 330,00

 

 

0217610 

7610    

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м.Миколаєві до 2023 року

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/21

450 000,00

450 000,00

 

 

0217622 

7622    

0470   

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/17

864 000,00

864 000,00

 

 

0217670 

7670    

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

25 600 000,00

 

25 600 000,00

25 600 000,00

0217680 

7680    

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

1 770 500,00

1 770 500,00

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371

10 100 000,00

1 000 000,00

9 100 000,00

9 100 000,00

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

100 000,00

100 000,00

 

 

0217693 

7693     

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2021 років

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/15

1 681 750,00

1 681 750,00

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

109 000,00

109 000,00

 

 

0218220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки"

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/19

123 000,00

123 000,00

 

 

0218821 

8821    

1060   

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію /придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

24 872 436,00

15 000 000,00

9 872 436,00

 

0218822 

8822    

1060   

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію /придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

-4 000 000,00

 

-4 000 000,00

 

0219770 

9770    

0180   

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

5 000 000,00

5 000 000,00

 

 

0219800 

9800    

0180   

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Комплексна Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки"

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/64

5 350 000,00

5 350 000,00

 

 

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

 

 

1 154 708 519,00

 

1 140 489 938,00

 

14 218 581,00

14 218 581,00

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

1 154 708 519,00

 

1 140 489 938,00

14 218 581,00

14 218 581,00

0610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

149 200,00

149 200,00

 

 

0611010 

1010    

0910   

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

569 634 606,00

569 193 098,00

441 508,00

441 508,00

0611021 

1021    

0921   

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

272 159 974,00

272 005 319,00

154 655,00

154 655,00

0611022 

1022    

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

15 700 094,00

15 700 094,00

 

 

0611023 

1023    

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

6 071 698,00

6 071 698,00

 

 

0611070 

1070    

0960   

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

57 600 382,00

57 600 382,00

 

 

0611091 

1091    

0930   

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

158 193 837,00

158 193 837,00

 

 

0611101 

1101    

0941   

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

6 693 419,00

6 693 419,00

 

 

0611141 

1141    

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

28 668 500,00

28 668 500,00

 

 

0611142 

1142    

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

661 720,00

661 720,00

 

 

0611151 

1151    

0990   

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

3 546 378,00

3 546 378,00

 

 

0611160 

1160    

0990   

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

3 745 843,00

3 745 843,00

 

 

0611181 

1181    

0990   

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

4 491 763,00

4 491 763,00

 

 

0613033 

3033    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

5 457 362,00

5 457 362,00

 

 

0614030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

3 327 503,00

3 302 503,00

25 000,00

25 000,00

0614082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

1 107 034,00

1 107 034,00

 

 

0617321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

13 597 418,00

 

13 597 418,00

13 597 418,00

0619770 

9770    

0180   

Інші субвенції з місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

3 901 788,00

3 901 788,00

 

 

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

108 289 200,00

90 219 045,00

18 070 155,00

18 070 155,00

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

108 289 200,00

90 219 045,00

18 070 155,00

18 070 155,00

0710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

124 200,00

124 200,00

 

 

0712010 

2010    

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

64 148 322,00

55 621 117,00

8 527 205,00

8 527 205,00

0712030 

2030    

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

19 725 100,00

10 682 150,00

9 042 950,00

9 042 950,00

0712080 

2080    

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

454 361,00

454 361,00

 

 

0712100 

2100    

0722   

Стоматологічна допомога населенню

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

2 978 224,00

2 478 224,00

500 000,00

500 000,00

0712111 

2111    

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

19 859 993,00

19 859 993,00

 

 

0712152 

2152    

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

999 000,00

999 000,00

 

 

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

144 565 809,00

140 597 439,00

3 968 370,00

3 968 370,00

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

144 565 809,00

140 597 439,00

3 968 370,00

3 968 370,00

0810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

206 200,00

206 200,00

 

 

0810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

282 200,00

 

282 200,00

282 200,00

0810180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

27 516,00

27 516,00

 

 

0813031 

3031    

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 784 824,00

1 284 824,00

500 000,00

500 000,00

0813032 

3032    

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 744 288,00

1 744 288,00

 

 

0813033 

3033     

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

35 000 000,00

35 000 000,00

 

 

0813034 

3034    

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

760 000,00

760 000,00

 

 

0813035 

3035    

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 376 486,00

1 376 486,00

 

 

0813104 

3104    

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

39 186 005,00

39 186 005,00

 

 

0813104 

3104     

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

1 192 945,00

926 145,00

266 800,00

266 800,00

0813105 

3105    

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

12 365 119,00

10 765 119,00

1 600 000,00

1 600 000,00

0813105 

3105    

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

298 000,00

298 000,00

 

 

0813123 

3123    

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

291 500,00

291 500,00

 

 

0813160 

3160    

1010   

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

6 155 200,00

6 155 200,00

 

 

0813180 

3180    

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

25 199,00

25 199,00

 

 

0813191 

3191    

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

9 280 600,00

9 280 600,00

 

 

0813192 

3192    

1030   

Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

2 302 459,00

2 302 459,00

 

 

0813241 

3241    

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

16 471 996,00

16 317 396,00

154 600,00

154 600,00

0813242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

15 247 302,00

14 082 532,00

1 164 770,00

1 164 770,00

0813242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

567 970,00

567 970,00

 

 

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

220 099 321,00

214 708 265,00

5 391 056,00

5 385 666,00

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

220 099 321,00

214 708 265,00

5 391 056,00

5 385 666,00

1010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

112 000,00

112 000,00

 

 

1010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

49 000,00

 

49 000,00

49 000,00

1011080 

1080    

0960   

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.20 №2/16

74 997 197,00

74 997 197,00

 

 

1014030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.20 №2/16

45 816 474,00

45 416 474,00

400 000,00

400 000,00

1014030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

1 593 447,00

1 106 447,00

487 000,00

487 000,00

1014060 

4060    

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.20 №2/16

32 889 977,00

32 772 384,00

117 593,00

117 593,00

1014060 

4060    

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

1 297 950,00

1 134 450,00

163 500,00

163 500,00

1014081 

4081    

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.20 №2/16

56 372 313,00

56 372 313,00

 

 

1014081 

4081    

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

559 000,00

559 000,00

 

 

1014082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.20 №2/16

2 400 000,00

2 238 000,00

162 000,00

162 000,00

1017340 

7340    

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

4 006 573,00

 

4 006 573,00

4 006 573,00

1017691 

7691    

0490   

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.20 №2/16

5 390,00

 

5 390,00

 

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

175 615 438,84

170 355 273,84

5 260 165,00

5 260 165,00

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

175 615 438,84

170 355 273,84

5 260 165,00

5 260 165,00

1110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

108 000,00

108 000,00

 

 

1115011 

5011    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

3 719 000,00

3 719 000,00

 

 

1115012 

5012    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

540 000,00

540 000,00

 

 

1115031 

5031    

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

105 369 242,00

102 603 437,00

2 765 805,00

2 765 805,00

1115031 

5031    

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

815 726,00

345 316,00

470 410,00

470 410,00

1115031 

5031    

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Прграма створення страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки

Рішення ММР від 30.11.2017 №29/4

3 420,00

3 420,00

 

 

1115032 

5032    

0810   

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

4 671 979,00

4 671 979,00

 

 

1115033 

5033    

0810   

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

16 384 287,00

15 251 987,00

1 132 300,00

1 132 300,00

1115041 

5041    

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

23 426 485,84

23 033 185,84

393 300,00

393 300,00

1115041 

5041    

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

298 350,00

 

298 350,00

298 350,00

1115062 

5062    

0810   

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

16 016 991,00

16 016 991,00

 

 

1115063 

5063    

0810   

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

4 061 958,00

4 061 958,00

 

 

1117325 

7325    

0443    

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

200 000,00

 

200 000,00

200 000,00

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

748 220 949,40

402 278 193,00

345 942 756,40

344 692 066,00

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

748 220 949,40

402 278 193,00

345 942 756,40

344 692 066,00

1210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

136 080,00

136 080,00

 

 

1210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

67 306,00

67 306,00

 

 

1216011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

76 207 267,00

15 598 575,00

60 608 692,00

60 608 692,00

1216016 

6016    

0620   

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

570 000,00

470 000,00

100 000,00

100 000,00

1216020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

82 200 000,00

80 200 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1216020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/376

7 000 000,00

7 000 000,00

 

 

1216030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

168 783 545,00

148 516 232,00

20 267 313,00

20 267 313,00

1216030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

3 296 329,00

 

3 296 329,00

3 296 329,00

1216083 

6083    

0610   

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

500 000,00

500 000,00

 

 

1217310 

7310    

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

31 574 482,00

 

31 574 482,00

31 574 482,00

1217370 

7370    

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

290 000,00

290 000,00

 

 

1217461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

335 099 650,00

149 500 000,00

185 599 650,00

185 599 650,00

1217670 

7670    

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

41 245 600,00

 

41 245 600,00

41 245 600,00

1217691 

7691    

0490   

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

307 424,40

 

307 424,40

 

1218340 

8340    

0540   

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Екологічна політика м.Миколаєва

Рішення ММР від 23.12.2011 №12/19

943 266,00

 

943 266,00

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

96 481 000,00

6 060 000,00

90 421 000,00

90 421 000,00

1310000

 

 

Орган з питань палива і енергетики

 

 

96 481 000,00

6 060 000,00

90 421 000,00

90 421 000,00

1310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

100 000,00

100 000,00

 

 

1310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

81 000,00

 

81 000,00

81 000,00

1317310 

7310    

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12

22 344 176,00

 

22 344 176,00

22 344 176,00

1317321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

19 188 597,00

 

19 188 597,00

19 188 597,00

1317640 

7640    

0470   

Заходи з енергозбереження

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12

51 767 227,00

3 000 000,00

48 767 227,00

48 767 227,00

1317693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12

3 000 000,00

2 960 000,00

40 000,00

40 000,00

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

105 389 399,00

51 000,00

105 338 399,00

100 297 728,00

1510000

 

 

Орган з питань будівництва

 

 

105 389 399,00

51 000,00

105 338 399,00

100 297 728,00

1510160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

50 000,00

50 000,00

 

 

1510160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

170 000,00

 

170 000,00

170 000,00

1510180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

1 000,00

1 000,00

 

 

1511171 

1171    

0990   

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

5 000 000,00

 

5 000 000,00

5 000 000,00

1517310 

7310    

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

50 000,00

 

50 000,00

50 000,00

1517321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

40 975 675,00

 

40 975 675,00

40 975 675,00

1517322 

7322    

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

18 415 404,00

 

18 415 404,00

18 415 404,00

1517323 

7323    

0443   

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

3 010 000,00

 

3 010 000,00

3 010 000,00

1517324 

7324    

0443   

Будівництво установ та закладів культури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

26 229 000,00

 

26 229 000,00

26 229 000,00

1517325 

7325    

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

2 259 000,00

 

2 259 000,00

2 259 000,00

1517330 

7330    

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

350 000,00

 

350 000,00

350 000,00

1517340 

7340    

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

3 138 649,00

 

3 138 649,00

3 138 649,00

1517361 

7361    

0490   

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

700 000,00

 

700 000,00

700 000,00

1517691 

7691    

0490   

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місц