Мапа порталу

М И К О Л А Ї В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

РІШЕННЯ

 

19 серпня 2021                                                                                                     № 8/6

Про прогноз бюджету

Миколаївської міської

територіальної громади

на 2022-2024 роки

 

 

Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України, розглянувши схвалений виконавчим комітетом Миколаївської міської ради прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (додається).

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), міського голову Сєнкевича О.Ф.

 

Міський голова                                                                                 О.СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 19 серпня 2021

№ 8/6

Прогноз

бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

(14549000000)

 

 1. Загальна частина

Прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022- 2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі діючих положень бюджетного та податкового законодавства України,основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, визначених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки» та інших законодавчих актів з питань бюджету та міжбюджетних відносин, міських цільових програм, аналізу виконання бюджету міської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетному періоді, оцінки досягнутого рівня розвитку міста.

Метою середньострокового прогнозування є запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом в місті Миколаєві, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2022 рік.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

-         підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами;

-         забезпечення виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади відповідно до показників, затверджених міською радою;

-         вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету міської територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

-         підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів, здійснення оптимізації витрат головних розпорядників бюджетних коштів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат та подальшої оптимізації бюджетних програм;

 

-         забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) програмами;

-         запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

На середньострокову перспективу в умовах стабілізації національної економіки України основними цілями, яких планується досягти в рамках виконання завдань Прогнозу, є:

-         зростання дохідної частини бюджету за рахунок активізації підприємницького потенціалу, підвищення податкоспроможності, зниження частки тіньової економіки, збільшення фонду оплати праці працівників підприємств, установ, організацій;

-         залучення інвестицій в економіку міста;

-         підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

-         підтримка економічного зростання та зміцнення фінансово - економічної самостійності бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

-         удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах;

-         створення реального підґрунтя для виконання органами місцевого самоврядування своїх повноважень в частині якісних суспільних послуг населенню шляхом виконання державних соціальних стандартів і гарантій та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Прогноз    базується    на    принципах    збалансованості,                          обґрунтованості, ефективності та результативності.

Основними   ризиками, що можуть вплинути на                              виконання                                                   Прогнозу бюджету, є:

-         прийняття     змін     до     бюджетно-податкового            законодавства,          що призводять до скорочення бюджетних надходжень;

-         прийняття центральними органами влади рішень, які призводять до збільшення видатків місцевих бюджетів, без передачі відповідного фінансового ресурсу на їх виконання;

-         настання несприятливих подій у національній і регіональній економіці (нестабільність рівня промислового виробництва і споживання, інфляційні і інші фактори, що зумовлюють підвищення витрат на виробництві тощо);

-         настання несприятливих подій у бюджетоутворювальних галузях економіки міста;

-         низька платіжна дисципліна (зростання простроченої заборгованості перед бюджетом, зростання кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, зростання податкового боргу);

-         збільшення видатків унаслідок дії зовнішньоекономічного чинника (збільшення цін на енергоносії, зміни курсів валют);

-         зростання витрат на обслуговування місцевого боргу в результаті зміни курсу валют.

Основними заходами для мінімізації впливу ризиків на показники бюджету є дотримання об’єктивності під час формування доходів бюджету та використання сучасних методів бюджетного планування та фінансового контролю.

 

 1. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

 

Поточний стан соціально-економічного розвитку міста

На соціальний та економічний розвиток міста значною мірою вливають несприятливі макроекономічні умови внаслідок обмеження економічної діяльності через запровадження карантинних заходів, спрямованих на попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19.

Господарський комплекс м. Миколаєва достатньо диверсифікований за видами економічної діяльності, але промисловість займає важливе місце у місцевій економіці як з точки зору формування та розвитку ринку праці, так і наповнення бюджетів усіх рівнів шляхом сплати податкових платежів. Місто входить до числа найбільш промислово розвинених міст України, а його частка в загальнообласному обсязі реалізації продукції до 2016 року становила близько 50 %. У місті здійснюють свою діяльність близько 6 тис. промислових підприємств, з них: 5 великих, 186 середніх та 5,8 тис. малих. Починаючи з 01.01.2016 у зв’язку зі змінами статистичного обліку (дані ТОВ

«Миколаївський глиноземний завод» враховуються в показниках області) питома вага підприємств міста в загальнообласному обсязі реалізації продукції скоротилась, але залишилась суттєвою – 36,2 % у 2016 році, 31,9 % у 2017 році, 29,7 % у 2018 році, 32 % у 2019 році та 30,6 у 2020 році. При цьому обсяг реалізованої продукції у розрахунку на одного мешканця в м. Миколаєві починаючи з 01.01.2016 залишається меншим за середній показник по країні.

Враховуючи зміни у статистичному обліку, зі складу основних галузей промислового комплексу міста починаючи з 2016 року було виключено металургійну галузь, а провідними галузями міста у 2016-2019 рр. залишалися машинобудування, харчова промисловість та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Зміни в структурі промислового комплексу міста протягом 2020 року характеризувались суттєвим збільшенням в обсязі реалізованої промислової продукції питомої ваги машинобудування.

Серед найбільших підприємств харчової галузі – ПрАТ «Лакталіс- Миколаїв» (входить до міжнародної групи Lactalis (Франція), ПрАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна» (входить до міжнародного пивоварного концерну Anheuser- Busch InBev (Бельгія). Крім цього, у даній сфері в місті працюють підприємства з виробництва борошна та хлібобулочних виробів, кондитерських та ковбасних виробів, виробництва овочевої продукції тощо.

Провідні позиції серед машинобудівних підприємств міста займають: ДП

«НВКГ «ЗОРЯ» - «МАШПРОЕКТ» (входить до складу ДП «Укроборонпром», є одним із лідерів світового газотурбобудування), ДП «Миколаївський бронетанковий завод» (входить до складу ДП «Укроборонпром», здійснює реалізацію замовлень з відновлення й ремонту бронетехніки Збройних Сил України), ПАТ «Завод «Екватор» (здійснює розробку та виготовлення суднового устаткування вентиляції, кондиціонування та очищення повітря), ПАТ МЗМФО (випускає комплексні автоматизовані системи змащення, нагнітальне обладнання та устаткування для очищення мастильно- охолоджуючих рідин, контрольно-регулюючі прилади, фільтри тощо), ТОВ

«Політехпром» (здійснює виробництво електродвигунів, складної побутової

 

техніки),     ДП     «Миколаївський     суднобудівний     завод»                   (раніше                             –                           ДП

«Суднобудівний    завод   ім.   61   комунара»),    ТОВ    «МСЗ                               «ОКЕАН».  ПАТ

«Чорноморський суднобудівний завод» припинено.

За підсумками 2020 року промисловими підприємствами міста Миколаїв було реалізовано продукції на суму 19,1 млрд грн, що на 4,5 % менше за відповідний показник попереднього року в фактичних цінах. У 2020 році вплив негативних чинників на результати діяльності основних підприємств промислового комплексу міста Миколаїв та обсяги надходжень податків та зборів від промислових підприємств до бюджету міської територіальної громади був помірним. Динаміка дохідної частини бюджету міста була позитивною.

Відповідно до інформації, наданої Миколаївським міським центром зайнятості, на фоні пандемії коронавірусної інфекції, прогнози тенденцій ринку праці, як і реальний економічний стан, набувають суттєві зміни.

Пандемія коронавірусу з одного боку, спровокувала у короткостроковій перспективі вимушене масове безробіття, а з іншого – надала поштовх до впровадження системи нових можливостей для розвитку бізнесу.

Так, ресторани та кафе перейшли на доставку їжі до клієнта, театри та кінотеатри пропонують сертифікати на майбутні перегляди вистав та фільмів, салони краси складають набори для самостійного фарбування волосся тощо. Значний відсоток підприємств, що втратили можливість працювати під час карантину, повністю згорнули діяльність, як результат – кількість нових вакансій скоротилася майже вдвічі. За сприяння служби зайнятості роботу отримали 4317 осіб, що на 4274 особи або на 50,3 % менше ніж у 2019 році.

Протягом 2020 року послуги Миколаївського міського центру зайнятості отримали 16284 особи, з них 10091 особа мала статус безробітного, що більше на 3497 осіб або на 53 % у порівнянні з 2019 роком.

Крім того, на ринку праці продовжує посилюватися структурний дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили, у тому числі через невідповідність отриманої освіти кваліфікаційним вимогам посад, особливо у молодіжному середовищі, що спричиняє збільшення безробіття серед молоді віком від 20 років та відтік трудових ресурсів за рахунок міграції працездатного населення.

Ринок праці у прогнозному періоді зазнає суттєвого впливу від трансформації структури попиту. Зростатиме попит на робітничі професії та нові «цифрові» професії. Як наслідок, кількість зареєстрованих безробітних по місту буде поступово знижуватись у прогнозному періоді з 8,5 тис. осіб у 2022 році до 7 тис осіб у 2024 році.

Середньомісячна номінальна заробітна плата в економіці Миколаївської області у 2020 році складала 11414 грн. Порівняно до даних за 2019 рік спостерігається зростання показника на 12,8 %.

Аналіз зростання рівня середньої заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях міста Миколаєва та області показує, що її зростання в 2022-2024 роках можливе за умови завантаження замовленнями виробничих галузей та за умови зростання обсягів виробництва, робіт та послуг як у державному, так і в приватному секторах економіки.

Враховуючи наявні можливості економіки та процеси трудової міграції у середньостроковій перспективі відбуватиметься подальше збільшення

 

мінімальної заробітної плати з одночасним здійсненням поетапного перегляду усіх тарифних ставок Єдиної тарифної сітки, з метою залучення висококваліфікованої робочої сили. Ці процеси визначатимуть динаміку середньомісячної заробітної плати, яка зростатиме у реальному вимірі, у тому числі з урахуванням зниження інфляційних процесів в економіці. Впродовж 2022-2024 років заробітна плата зростатиме (у 2022 році на 13,0 % у 2024 році на 11,1 %).

Завдяки заходам, спрямованим на формування стимулюючих умов для розвитку підприємницької діяльності шляхом удосконалення регуляторних процесів та нормативно-правової бази, реалізації нових підходів до реєстрації підприємців, надання дозвільних документів та адміністративних послуг у 2019 році спостерігалась тенденція до стабілізації та поступового збільшення кількості малих та середніх підприємств порівняно з 2018 роком в 2019 році на 13,1 % та становить 6863 підприємств. Підприємства малого та середнього бізнесу становлять 99,9 % від загальної кількості економічно активних підприємств міста. Також спостерігалась тенденція до збільшення кількості зайнятих працівників на підприємствах м. Миколаєва у 2019 (81722 осіб) році порівняно з 2018 (72978 осіб) роком на 11,9. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на великих, середніх, малих та мікропідприємствах міста Миколаєва у 2019 році складає 107139,8 млн грн, що на 12,6 % більше ніж у 2018 році (95014,0 млн грн). За 2019 рік від діяльності підприємств надійшло від сплати єдиного податку 388,5 млн грн (8,5 % від обсягів загальних надходжень), що на 21,7 % більше у порівняні з 2018 роком.

Починаючи з 2020 року, пандемія COVID-19 спричинила низку проблем для бізнесу в місті Миколаєві, зокрема карантинні обмеження для низки підприємств на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Для можливості створення належних умов для розвитку підприємництва зокрема в умовах пандемії COVID-19, розроблено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року, яка затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/21.

Метою Програми є:

-   створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату;

-   створення належних умов для розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва;

-   підвищення економічних показників розвитку міста;

-   забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності;

-   сприяння розвитку підприємництва в Україні, створення сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання малого і середнього підприємництва шляхом консолідації зусиль усіх заінтересованих сторін, що забезпечить соціально-економічний розвиток міста та підвищить рівень життя населення.

Головним завданням Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві є робота, спрямована на реалізацію заходів за наступними пріоритетами розвитку підприємництва в місті Миколаєві, а саме:

 

-    покращання базових умов ведення бізнесу;

-    посилення умов просування місцевого бізнесу;

-    інформаційна підтримка;

-    підприємницьке навчання, кадрова інфраструктура.

Демографічні процеси є одними з ключових факторів сталого розвитку міста. Так, демографічна ситуація у середньостроковій перспективі в Україні залишатиметься досить складною на тлі негативного впливу світової пандемії у 2021 році та характеризуватиметься подальшим поступовим зниженням загальної кількості населення. Слід зазначити, що дана ситуація простежується впродовж багатьох останніх років. Протягом останніх років відбувається зменшення природного приросту населення через зниження народжуваності. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених

Так, середньорічна чисельність наявного населення прогнозується на рівні 471,5 тис. осіб в середньому у 2022-2024 роках (у 2022 році – 474,2 тис. осіб, у 2023 – 471,5 тис. осіб 2024 -468,8 тис. осіб).

Зважаючи на збереження стабільної внутрішньополітичної ситуації в регіоні, в Миколаєві, як і в попередніх періодах, зберігався сприятливий інвестиційний клімат. У 2018 році на   відміну від   попередніх періодів,   в м. Миколаєві мало місце зростання обсягу прямих іноземних інвестицій, проте, як і раніше, залежність підприємств від надходжень іноземного капіталу залишалася невисокою. Протягом року в м. Миколаєві реалізовувались важливі інвестиційні проєкти підприємствами міста, передусім промислового та транспортного   комплексів.   Обсяги   капітальних   інвестицій   на    території м. Миколаєва зростали.

Восьмий рік поспіль уповноваженим рейтинговим агентством «Кредит- рейтинг» було підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг та рейтинг боргового зобов’язання м. Миколаєва за національної шкалою на рівні uaBBB+ стабільний.

З 2016 року уповноваженим рейтинговим агентством «Кредит-рейтинг» визначається Інвестиційний рейтинг м. Миколаєва на рівні uaINV4 – високий.

З метою підвищення прозорості та інвестиційної привабливості міста Миколаєва на початку червня 2020 року Міжнародне рейтингове агентство FitchRatings, одне з трьох провідних рейтингових агентств світу, присвоїло місту Миколаєву довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній та національній валюті на рівні «B» з прогнозом «Стабільний».

Рейтинг міста Миколаєва за міжнародною шкалою обмежений суверенним рейтингом України (В/Стабільний). Fitch також оцінює кредитний профіль міста на рівні «b+». У 2020 році Fitch оцінив 8 українських міст, 6 з яких мають кредитний профіль міста на рівні «b+», а саме: Київ, Одеса, Харків, Львів, Маріуполь, Миколаїв.

4 грудня 2020 року місту Миколаєву залишено без змін довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній та національній валюті на рівні «B» з прогнозом «Стабільний».

Присвоєний місту Миколаєву рейтинг – це критерій довіри для міжнародних фінансових організацій, які готові вкласти кошти в пріоритетні

 

проєкти енергоефективності, розвитку міського громадського транспорту, безпеки дорожнього руху. Також рейтинг сприяє залученню в майбутньому більш доступних ресурсів від міжнародних фінансових організацій для реалізації важливих проєктів соціально-економічного розвитку.

У 2018 році в економіку міста іноземними інвесторами із 9 країн світу вкладено 10,8 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста на 31.12.2018 становив 139,3 млн дол. США (61,2 % від загальнообласного обсягу) та порівняно з початком року збільшився на 7,2 % (на 9,3 млн дол. США).

У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) склав 290 дол. США (у середньому по області – 200,3 дол. США).

Інвестиції надійшли з 39 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 89,7 % загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 99,5 млн дол. (71,5 %), Нідерланди – 14,4 млн дол. (10,3 %) та Бельгія – 10,9 млн дол. (7,9 %).

Найбільший обсяг іноземного капіталу зосереджений на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 82,3 млн дол. (59,1% загальнообласного обсягу).

Порти та стивідорні компанії міста Миколаєва мають велике значення для розвитку економіки міста, створюють нові робочі місця, сприяють розвитку зовнішньоекономічної діяльності та створенню позитивного інвестиційного клімату.

Підприємства портового господарства на сьогодні мають великий інвестиційний потенціал, а саме: ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" (будівництво нових зернових комплексів), Філія «Октябрьск» ДП

«Адміністрація морських портів України» (Адміністрація спеціалізованого морського порту «Октябрьск») (будівництво комплексу з переробки зріджених газів, світлих нафтопродуктів та інших вантажів). Також за даними підприємства ДП «СК Ольвія» планує до 2023 року реалізувати п`ять інвестиційних проєктів (будівництво допоміжної залізничної колії, нових комплектів для обробки вантажів), реалізація яких може створити 480 нових робочих місць. Миколаївська філія ДП «АМПУ» планує реалізувати три інвестиційні проєкти (будівництво нових перевантажувальних комплексів на причалах), за якими буде створено 380 робочих місць.

З метою підвищення інвестиційного іміджу міста сформовано інвестиційний портфель, до складу якого увійшли 35 інвестиційних проєктів, серед яких комерційні інвестиційні проєкти, соціальні та інфраструктурні інвестиційні проєкти, проєкти загальнодержавного значення, вільні робочі площі та земельні ділянки, розроблено інвестиційний паспорт, введено в дію інвестиційну мапу Миколаєва, яка надає детальну інформацію про об’єкти потенційним інвесторам.

Основними інвестиційними проєктами, що реалізуються міською владою із залученням коштів міжнародних фінансових організацій та коштів міжнародної технічної допомоги, є наступні:

 

 1. Інвестиційний проєкт «Модернізація систем водопостачання та водовідведення м. Миколаїв».

Загальна вартість проєкту становить 31,08 млн євро. 02.02.2010 між Україною та Європейським інвестиційним банком підписано Фінансову угоду, яка була ратифікована Законом України від 20.06.2012 № 4987-VI «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)».

Сума кредитних коштів ЄІБ становить 15,54 млн. євро, сума грантових коштів фонду Е5Р становить 5,1 млн. євро.

За інформацією МКП «Миколаївводоканал» з початку реалізації проєкту станом на 01.03.2021 за рахунок кредитних коштів ЄІБ сплачено 131 981 958,97 грн. (що становить 4 355 125,08 євро, або 28,53 % від загальної суми кредитних коштів ЄІБ, або 88,66 % від суми 1-го траншу).

 1. Інвестиційний проєкт «Підвищення енергоефективності в сфері централізованого теплопостачання в Україні».

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» бере участь у реалізації всеукраїнського проєкту, що фінансується Світовим Банком - «Підвищення енергоефективності в сфері централізованого теплопостачання в Україні». Метою проєкту є зниження споживання енергоносіїв, а також зменшення викидів СО2 в атмосферу.

Миколаїв підписав договір на загальну суму в 21,7 млн. дол. США, з яких витрачено 14 184,5 тис. дол. США (65,16 %).

 1. Інвестиційний демонстраційний проєкт «DemoUkrainaDH». Миколаївською міською радою прийнято рішення від 12.06.2020 № 56/117

«Про здійснення Миколаївською міською радою місцевого запозичення у 2020 році для фінансування інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв» в обсязі 500 000 ( п’ятсот тисяч) євро на фінансування заходів інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв» (встановлення нового твердопаливного котла у приміщенні центрального теплового пункту в одному з районів міста, встановлення індивідуальних теплових пунктів в будівлях, до яких подається теплоносій з нового твердопаливного котла, встановлення трубопроводів централізованого теплопостачання тощо).

 1. Інвестиційний підпроєкт «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва».

Миколаївською міською радою прийнято рішення від 12.06.2020 № 56/116

«Про здійснення Миколаївською міською радою місцевого запозичення у 2020 році для фінансування інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста   Миколаєва» (внутрішній   кредит)   в   обсязі 4 500 000 (чотири мільйони п’ятсот тисяч) євро на фінансування впровадження заходів інвестиційного проєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва».

 1. Проєкт «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення тролейбусного парку».

 

З 2018   року   місто   Миколаїв   є   учасником   інвестиційного   проєкту

«Покращення інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення тролейбусного парку» шляхом надання Європейським Банком Реконструкції та Розвитку кредитного фінансування під гарантії міста у розмірі 20 млн євро строком на 13 років з пільговим періодом 3 роки.

 

Перспективи економічного і соціального розвитку

Для забезпечення подальшого розвитку міської громади на середньострокову перспективу визначено наступні пріоритетні завдання соціально-економічного розвитку:

-   формування достатніх фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування, спрямування коштів на фінансування пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку міста, підвищення результативності, ефективності та прозорості використання бюджетних коштів;

-   забезпечення реалізації місцевої політики у сфері управління комунальною власністю;

-   забезпечення реалізації державної та місцевої політики у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства України;

-   створення умов для забезпечення сталого розвитку промислового комплексу міста, удосконалення існуючої структури промисловості у напряму пріоритетного розвитку високотехнологічних секторів економіки, підтримка інтересів національного товаровиробника, підвищення рівня експортного потенціалу і конкурентоспроможності продукції промислових підприємств міста;

-   сприяння залученню інвестицій в економіку міста та підвищення його інвестиційної привабливості шляхом встановлення та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, підвищення рівня конкурентоспроможності міста;

-   забезпечення на території міста здійснення реалізації єдиної політики у сфері містобудування та архітектури;

-   створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату, підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, залучення широких верств населення до підприємницької діяльності, що забезпечить соціально-економічний розвиток міста та підвищить рівень життя населення;

-   розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечити безперебійний і якісний рівень обслуговування населення відповідно до його потреб з урахуванням нормативів забезпеченості мешканців об’єктами торгівлі та сфери послуг, підтримка вітчизняного товаровиробника та популяризація товарів місцевих підприємств-виробників;

-   забезпечення вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, якості їх надання, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання необхідних послуг зручно та швидко;

-   створення конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні

 

потреби мешканців міста та гостей; створення та розвиток матеріально- технічної бази і сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання природного, історико- культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, її етнографічних особливостей, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності, підвищення частки туристичної галузі в економічних показниках міста, створення належних умов для забезпечення якісного зростання рівня туристичних послуг, збільшення потоку внутрішніх і в’їзних туристів, покращання іміджу міста на всеукраїнському і міжнародному ринках туристичних послуг, створення умов для збільшення кількості платоспроможних туристів, проведення унікальних фестивалів та театралізованих екскурсій, зростання рівня зайнятості населення в індустрії туризму;

-   забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та стандартів;

-   реформування житлового господарства з урахуванням інтересів кожної конкретної людини та підтримка розвитку різних форм самоорганізації;

-   вдосконалення механізмів стимулювання створення ОСББ та ОСН, сприяти розвитку конкурентного середовища на ринку ЖКГ, залученню в міське господарство інвестиційних надходжень, зокрема на засадах публічно- приватного партнерства для вирішення проблемних питань;

-   забезпечення сталого функціонування водопровідно-каналізаційного та теплового господарства міста, безперебійного та якісного надання комунальних послуг громадянам та установам, розвиток міської транспортної інфраструктури, будівництво та розвиток інженерної інфраструктури, відновлення систем обладнання попереднього очищення водозабору, ліквідація об’єктів підвищеної небезпеки на системах знезараження питної води, забезпечення права громадян на отримання ритуальних послуг;

-   максимальне забезпечення потреб населення мешканців міста в якісному перевезенні пасажирів усіма видами транспорту;

-   підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності в закладах і установах комунальної власності соціального спрямування та житлових будинках;

-   скорочення використання паливно-енергетичних ресурсів в житлово- комунальному господарстві не менш, як на 25 % порівняно з базовим рівнем;

-   відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно- енергетичних ресурсів в бюджетних установах;

-   сприяння забезпеченню гідного рівня матеріального добробуту і умов життя громадян шляхом дотримання державних соціальних стандартів і гарантій; сприяння зростанню доходів громадян, шляхом зменшення заборгованості із виплати заробітної плати;

-   вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки;

-      вирішення питань соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 

-      взаємодія з органами виконавчої влади, громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість;

-   підвищення рівня поінформованості з питань соціальної підтримки;

-   поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей Героїв Небесної Сотні, внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю, сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, розвиток системи надання соціальних послуг;

-   забезпечення встановлених соціальних стандартів життя для кожної людини в умовах дії соціальних ризиків;

-   поліпшення здоров'я населення шляхом створення умов для забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги, профілактики та раннього виявлення захворювань;

-   формування якісної та доступної освітньої системи, оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти;

-   підвищення рівня охоплення дітей освітою;

-   сприяння розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнівської молоді;

-   збереження здоров’я дітей, соціальна підтримка сімей, створення сприятливих умов навчання;

-   поліпшення санітарних умов та якості освітніх послуг;

-   забезпечення умов для розвитку культури та мистецтва, збереження та охорона історичного середовища міста, що сприятиме гармонійному розвитку мешканців міста;

-   створення умов для розвитку молоді у місті, підтримки активності молоді, формування її громадянської позиції, національно-патріотичної свідомості, підвищення рівня мобільності молоді та розвитку громадянського суспільства у місті;

-   формування та реалізація в місті політики, спрямованої на комплексне забезпечення прав та інтересів дітей, створення найкращих умов для життя й розвитку кожної дитини та особлива увага до потреб і проблем соціально незахищених груп дітей, підтримка сімей з дітьми, які потребують особливої соціальної уваги, реалізація конституційного права дитини на відпочинок;

-   створення сприятливих умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації відпочинку; підвищення якості та доступності послуг з відпочинку більшої кількості дітей міста; створення умов для збереження мережі діючих дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

-   розвиток дитячо-юнацького спорту, забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту, популяризація здорового способу життя, реалізація дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури і спорту;

-   забезпечення органами місцевого самоврядування ефективної реалізації державної політики, спрямованої на зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та гарантування високого рівня захисту населення і територій від їх наслідків;

 

-   створення комфортних умов для проживання мешканців міста, поліпшення стану навколишнього природного середовища, запобігання проявам небезпечних екзогенних геологічних процесів, виховання екологічної культури;

-   поглиблення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у поточну діяльність Миколаївської міської ради та її структурних підрозділів;

-   забезпечення належного рівня безпеки інформаційних систем;

-   встановлення та підтримка постійного, об’єктивного та дієвого зворотного зв’язку місцевої територіальної громади з владою міста;

-   впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій електронного врядування, електронної демократії;

-   реалізація заходів, спрямованих на забезпечення функціонування та розвитку місцевого самоврядування, ефективності роботи депутатського корпусу, підвищення активності громадськості міста тощо.

 

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку м. Миколаєва

 

Найменування показника,

одиниця виміру

2020 рік

(звіт)

2021 рік

(очікувані)

2022 рік

(план)

2023 рік

(план)

2024 рік

(план)

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього,

млн грн.

19075,8

19667,1

20316,2

21149,1

22016,2

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну

особу, тис. грн

39,6

41,6

43,3

45,3

47,4

Середньомісячна заробітна плата

одного штатного працівника, грн.

11277,0

13098,0

14800,0

16488,0

18250,0

Кількість малих підприємств/ на

10 тис. осіб наявного населення, одиниць

6800/

143

6900/

146

7000/

149

7100/

152

7200/

155

Кількість середніх підприємств/ на 10 тис. осіб наявного

населення, одиниць

204/

4

206/

4

207/

4

208/

5

209/

5

Чисельність наявного населення станом на 01 січня наступного року, тис. осіб

476,1

472,6

469,7

467,0

464,3

Кількість зареєстрованих

безробітних по місту, тис. осіб

10,091

9,0

8,5

8,0

7,0

Обсяг експорту послуг, млн дол.

США

166,8

170,6

180,5

191,4

201,2

Обсяг експорту послуг у % до

попереднього року

93,1

102,3

105,8

106,1

105,2

Обсяг експорту товарів, млн дол.

США

1624,1

1661,4

1732,9

1838,6

1932,4

Обсяг експорту товарів у % до попереднього року

108,1

102,8

104,3

106,1

105,1

Обсяг імпорту послуг, млн дол.

США

13,7

13,9

14,0

14,2

14,3

Обсяг імпорту послуг у % до

попереднього року

52,2

101,5

100,8

101,5

100,7

 

Обсяг імпорту товарів, всього

383,3

392,5

409,4

428,2

444,5

Обсяг імпорту товарів у % до

попереднього року

87,0

102,4

104,3

104,6

103,8

 

При здійсненні прогнозу бюджету на 2022-2024 роки застосовані такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України:

Показники

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Індекс споживчих цін (грудень до грудня

попереднього року), %

106,2

105,3

105,0

Індекс цін виробників (грудень до грудня

попереднього року), %

107,8

106,2

105,7

 

Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти:

 1. Мінімальна заробітна плата:

з 01 січня 2022 року – 6 500 гривень, з 01 жовтня 2022 року – 6 700 гривень;

з 01 січня 2023 року – 7 176 гривень;

з 01 січня 2024 року – 7 665 гривень.

 1. Посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 01 січня 2022 року – 2 893 гривні, з 01 жовтня 2022 року – 2 982 гривні;

з 01 січня 2023 року – 3 193 гривні;

з 01 січня 2024 року – 3 411 гривень.

 1. Розмір прожиткового мінімуму:

Показники

2022 рік

2023 рік

2024 рік

В розрахунку на одну особу:

 

 

 

- з 1 січня року (гривні)

2393

2589

2778

- з 1 липня року (гривні)

2508

2713

2911

- з 1 грудня року (гривні)

2589

2778

2972

Для основних соціальних і демографічних груп населення:

 

 

 

дітей віком до 6 років:

 

 

 

- з 1 січня року (гривні)

2100

2272

2438

- з 1 липня року (гривні)

2201

2381

2555

- з 1 грудня року (гривні)

2272

2438

2609

дітей віком від 6 до 18 років:

 

 

 

- з 1 січня року (гривні)

2618

2833

3040

- з 1 липня року (гривні)

2744

2969

3186

- з 1 грудня року (гривні)

2833

3040

3253

працездатних осіб:

 

 

 

- з 1 січня року (гривні)

2481

2684

2880

- з 1 липня року (гривні)

2600

2813

3018

- з 1 грудня року (гривні)

2684

2880

3082

 

осіб, які втратили працездатність:

 

 

 

- з 1 січня року (гривні)

1934

2093

2246

- з 1 липня року (гривні)

2027

2193

2354

- з 1 грудня року (гривні)

2093

2246

2403

 

 1. Загальні показники бюджету

При складанні прогнозу бюджету забезпечено збалансованість дохідної та витратної частин, у тому числі з урахуванням коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд), здійснення місцевих запозичень та забезпечення виконання боргових зобов’язань.

Показники Прогнозу на 2022-2024 роки відрізняються від показників, схвалених рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 04.06.2021 № 462 «Про схвалення прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 та 2023 роки» внаслідок:

1)    відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу схваленого рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 04.06.2021 № 462;

2)    відхилення бюджетних показників, затверджених рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, від аналогічних показників, визначених у прогнозі схваленому рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 04.06.2021 № 462;

3)    прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, що впливають на показники бюджету у середньостроковому періоді, зокрема Законом України від 15.12.2020 № 1081-IX збережено зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного податку на пальне.

Загальні показники доходів, фінансування, повернення кредитів до бюджету, загальні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету відображені в додатку 1 до цього прогнозу.

 

 1. Показники доходів бюджету

Прогноз доходів бюджету на 2022-2024 роки визначений на підставі чинних норм податкового та бюджетного законодавства, прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміки надходжень за 2019-2020 роки та очікуваного виконання за 2021 рік.

Показники дохідної частини бюджету на середньостроковий період також враховують:

-   застосування з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки земель;

-   спрямування на постійній основі до бюджету міста частини акцизного податку з пального;

 

-   використання чинних ставок оподаткування, зокрема з основних податків, у т.ч. затверджених рішеннями Миколаївської міської ради від 18.06.2015 № 48/9, від 13.07.2017 № 22/3 та від 10.07.2019 № 52/15:

податок на доходи фізичних осіб – 18 %;

земельний податок – 1 % (крім лісових земель – 0,01 %, сільгоспугідь – 0,3 % та земель загального користування – 0,03 %);

орендна плата за землю – від 0,3 % до 12 % в залежності від цільового використання землі;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – від 0,1 % до 0,5 % в залежності від класифікації будівлі;

єдиний податок – ставки для першої та другої групи від 2,5 % до 10 % в залежності від виду економічної діяльності.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку держави, тенденцій розвитку міста, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2022-2024 роки зростають.

млн грн

Найменування показника

2022 рік

2023 рік

2024 рік

прогноз

відхилення до попереднього

року

прогноз

відхилення до попереднього

року

прогноз

відхилення до попереднього

року

+/-

%

+/-

%

 

+/-

%

Всього

4 033,8

556,0

116,0

4 448,1

414,3

110,3

4 735,6

287,5

106,4

загальний

фонд

3 933,7

525,8

115,4

4 342,3

408,6

110,4

4 624,2

281,9

106,5

спеціальний фонд

100,1

30,2

144,9

105,8

5,4

105,7

111,4

5,6

105,3

 

З метою недопущення втрат бюджету, Миколаївська міська рада протягом останніх років не приймала рішень щодо звільнення суб’єктів господарювання від сплати місцевих податків та зборів.

Показники за основними видами доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади відображені в додатку 2 до цього Прогнозу.

 

 1. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Миколаївською міською територіальною громадою боргу та

надання місцевих гарантій

На середньостроковий період прогнозується профіцит по загальному фонду на суму коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд), та дефіцит по спеціальному фонду бюджету на суму коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд), здійснення та погашення місцевих запозичень.

Показники фінансування бюджету Миколаївської міської територіальної громади відображені у додатку 3 до цього Прогнозу.

З метою залучення коштів до бюджету розвитку Миколаївської міської територіальної громади Миколаївською міською радою у 2020 році були прийняті рішення про здійснення запозичень.

 

На виконання рішення Миколаївської міської ради від 12.06.2020 № 56/116

«Про здійснення Миколаївською міською радою місцевого запозичення у 2020 році для фінансування інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» укладено угоду про передачу коштів    позики    між    Міністерством    фінансів    України    від    16.12.2020

№ 13010-05/227 відповідно до умов Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на загальну суму 4,5 млн євро строком на 9 років з пільговим періодом 9 місяців.

На виконання рішення Миколаївської міської ради від 12.06.2020 № 56/117

«Про здійснення Миколаївською міською радою місцевого запозичення у 2020 році для фінансування інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв» укладено угоду про надання кредиту з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) від 20.07.2020 на загальну суму 500 тис. євро строком на 7 років з пільговим періодом 12 місяців.

У 2021 році планується здійснення внутрішнього запозичення на фінансування заходів з капітального ремонту міських дорігу рамках Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки у формі укладання кредитного договору з Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» на суму 150 млн грн строком до 5 років з пільговим періодом до 6 місяців, відсоткова ставка за користування кредитними коштами є змінюваною та розраховується за обліковою ставкою Національного банку України +4% річних.

Прогноз бюджету міста передбачає надходження у 2022 році кредитних коштів Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» в обсязі 100,0 млн грн та другого і третього траншів кредитних коштів на виконання проєкту

«Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» у 2022 році в обсязі 540,0 тис. євро або 19980,0 тис. грн та у 2024 році в обсязі 225,0 тис. євро або 8775,0 тис. грн.

Витрати бюджету з погашення та обслуговування місцевого боргу заплановано відповідно до прогнозних графіків платежів.

Показники боргу Миколаївської міської територіальної громади відображені у додатку 4 до цього Прогнозу.

Відповідно до рішення міської ради від 12.06.2020 № 56/118 «Про надання у 2020 році гарантії Миколаївської міської ради для виконання боргових зобов’язань    комунального     підприємства    Миколаївської    міської    ради

«Миколаївелектротранс» за кредитом Європейського Банку Реконструкції Та Розвитку» надано місцеву гарантію комунальному підприємству Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» на виконання інвестиційного проєкту

«Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення тролейбусного парка» за кредитним договором з Європейським банком реконструкції та розвитку на 20 млн євро строком на 13 років з пільговим періодом 3 роки.

У 2021 році планується надання місцевої гарантії для забезпечення виконання    боргових    зобов’язань    міського    комунального    підприємства

«Миколаївводоканал» на виконання інвестиційного проєкту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» за угодою з Міністерством   фінансів   України   про   надання   субкредиту   під   гарантію

 

Миколаївської міської ради в сумі 13397,1 тис. євро на 15 років з пільговим періодом 3 роки.

Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій відображені у додатку 5 до цього Прогнозу.

Спроможність забезпечити своєчасне погашення місцевого боргу характеризується такими даними:

-   співвідношення загального обсягу місцевого боргу та середньорічного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів з інших бюджетів) не перевищує граничний показник;

-   питома вага видатків на обслуговування місцевого боргу в обсязі видатків загального фонду бюджету (без урахування реверсної дотації та субвенцій, крім субвенцій, передбачених пунктами 6-8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України) не перевищує граничний показник.

Основним завданням управління місцевим боргом є забезпечення виконання запланованих податкових та неподаткових надходжень до загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади, виконання платежів за місцевим боргом відповідно до умов кредитних договорів, недопущення заборгованості в процесі обслуговування боргу.

 

 1. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Ключовим завданням бюджетної політики в місті залишатиметься

забезпечення стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи, підвищення якості надання суспільних послуг.

Основними завданнями усіх учасників бюджетного процесу на середньостроковий період є здійснення заходів загальнодержавного та місцевого значення з проведення дієвих реформ в усіх сферах діяльності з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах та підвищення ефективності використання бюджетних коштів в умовах жорсткої економії, проведення роботи з оптимізації мережі галузей бюджетної сфери, впровадження ефективних заходів з енергозбереження, спрямування капітальних вкладень на підвищення комфортності умов проживання, збільшення обсягу платних послуг, що надаються бюджетними установами.

У галузі державного управління пріоритетним завданням є надання виконавчими органами Миколаївської міської ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних та делегованих повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

-         забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів міської ради;

-         впровадження        інформаційних        технологій        та            електронного документообігу;

-         створення сучасних відділень департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради в кожному районі міста;

 

-         продовження     проєкту      громадського      бюджету      м. Миколаєва, направленого на залучення мешканців міста до участі у бюджетному процесі.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

-         забезпечення     якісного,     максимально     зручного     та            комфортного обслуговування громадян;

-         організація надання адміністративних послуг населенню у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань;

-         розширення переліку надання адміністративних послуг;

-         забезпечення суб’єктами містобудування вимог законодавства щодо будівельних норм, стандартів і правил у сфері містобудівної діяльності;

-         поліпшення управління комунальною власністю громади м. Миколаєва шляхом підвищення ефективності використання майна.

 

У галузі освіти в умовах розробки на державному рівні подальших кроків реформування галузі та запровадження на місцевому рівні системи її модернізації пріоритетними завданнями розвитку є:

-         забезпечення стабільного функціонування галузі;

-         забезпечення права і комфортних умов на освіту дітей з особливими потребами;

-         розбудова нової української школи;

-         розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;

-         приведення    матеріально-технічної                   бази                                 та       навчального оснащення освітніх закладів до сучасних стандартів організації навчального середовища;

-         забезпечення використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінні освітою.

Протягом    2022-2024    років    кошти    бюджету    будуть                            спрямовані  на виконання заходів із:

-         впровадження сучасних технологій дистанційного, змішаного навчання в умовах сучасного освітнього простору;

-         забезпечення безпечних умов для перебування дітей у навчальних закладах. Поетапне встановлення систем відеоспостереження, доочищення води, впровадження протипожежних та інших заходів;

-         створення умов для дітей з особливими потребами шляхом улаштування пандусів, ремонту санвузлів, придбання спеціальних меблів;

-         продовження робіт з оновлення шкільних меблів та забезпечення дидактичними матеріалами учнів початкових класів, в рамках реалізації реформи закладів загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

-         оновлення технологічного та холодильного обладнання на харчоблоках;

-         придбання навчального обладнання для кабінетів математики, фізики, хімії, біології, іноземних мов;

-        стимулювання творчої молоді та педагогічних працівників. Основними результатами, яких планується досягти, є:

-         розширення можливості соціальної інтеграції різних категорій дітей з відхиленнями в розвитку, поведінці, обмеженими можливостями здоров’я та особливими освітніми потребами;

 

-         100-відсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;

-         підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасним обладнанням;

-         створення безпечних умов перебування дітей в навчальних закладах;

-         поступова модернізація технологічного обладнання на харчоблоках.

 

Пріоритетними напрямами фінансового забезпечення в галузі охорона здоров’я визначено створення умов для стабільного функціонування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я, зміцнення їх матеріально-технічної бази, впровадження медичних технологій та підвищення якості надання медичної допомоги.

Пріоритетними напрямками розвитку галузі є:

-         зміна системи фінансування закладів охорони здоров'я за принципом

«гроші йдуть за пацієнтом»;

-            створення     умов    для     стабільного     функціонування             комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я;

-         запровадження системи оцінки якості медичних послуг;

-            продовження розбудови системи громадського здоров’я та епідемічної безпеки населення.

Протягом 2022-2024  років кошти    бюджету будуть спрямовані на виконання заходів із:

-         забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв;

-         покращання матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

-         фінансування медичних послуг, які не забезпечуються державою (забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 (зі змінами), для забезпечення хворих дітей на рідкісні (орфанні) захворювання (фенілкетанурію, муковісцидоз) відповідними харчовими продуктами, забезпечення інвалідів засобами догляду за стомою, підгузками та іншими технічними засобами, пільгове зубопротезування, відповідно до вимог чинного законодавства).

Основні результати, яких планується досягти:

-         підвищення рівня медичного обслуговування населення;

-         запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

-         подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;

-         зниження рівнів загальної захворюваності населення.

 

У галузі соціального захисту та соціального забезпечення основними пріоритетними напрямками реалізації державної соціальної політики, спрямованої на створення умов для інтеграції осіб з інвалідністю у суспільне життя, забезпечення прав та інтересів дітей, надання соціальної підтримки особам і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та самостійно не можуть їх подолати, забезпечення гідної старості, підвищення якості та рівня життя мешканців міста, є:

-         забезпечення   максимальної   адресності   та    наближеності   надання 

відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує;

-         розширення спектру надання соціальних послуг;

-         забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих), які брали участь в АТО/ООС;

-         забезпечення захисту прав дітей та підтримка сімей з дітьми;

-         створення умов для розвитку молоді у місті, підтримки активності молоді, формування її громадянської позиції, національно-патріотичної свідомості;

-         створення безбар’єрного міського середовища, якісного громадського простору, який надає рівні можливості всім групам населення.

Дієвим механізмом підтримки малозабезпечених верств населення є здійснення таких основних заходів:

-         посилення соціального захисту учасників АТО/ООС, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні;

-         надання різних видів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення;

-         оздоровлення ветеранів Другої світової війни та осіб з інвалідністю;

-         реабілітація дітей з інвалідністю, які потребують супроводу;

-         відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

-         забезпечення реалізації молодіжної політики;

-         забезпечення грошової компенсації за безоплатний проїзд окремих категорій громадян;

-         запровадження надання фінансової підтримки об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість підтримки.

Основними результатами, яких планується досягти, є підвищення якості надання соціальних послуг особам, що опинилися у складних життєвих обставинах, підвищення матеріального стану незахищених верств населення.

Прогнозними показниками видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки планується здійснення діяльності 7 установ соціального захисту населення та враховані кошти на здійснення діяльності притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з утвореною при ньому мобільною бригадою, який є структурним підрозділом Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з штатною чисельністю 9,5 штатних посад.

 

У галузі культури пріоритетними напрямами розвитку є:

-         забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для задоволення духовних потреб мешканців міста, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням;

-         забезпечення збереження і популяризації духовних надбань, організація культурного дозвілля населення та зміцнення культурно – національних традицій, підвищення рівня організації культурного дозвілля населення;

 

-         забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління;

-         удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення, забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління, створення належних умов для розвитку аматорського мистецтва, самореалізація творчої молоді;

-         забезпечення організації та проведення державних, професійних свят, загальноміських культурно-масових заходів (у т.ч. фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок, проведення фестивалів народної творчості, авторської музики тощо), забезпечення участі творчих колективів та окремих виконавців міста у міських, всеукраїнських, обласних і міжнародних конкурсах, фестивалях, святах; організація та проведення святкових заходів по мікрорайонах міста;

-         підтримка та розвиток зоопарку;

-         збереження та розвиток етнічної культури та мовної самобутності національних меншин;

-        збереження та охорона пам’яток архітектури та культурної спадщини. У 2022-2024 роках передбачається здійснення таких заходів:

-         забезпечення утримання та розвитку інфраструктури закладів культури;

-   зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури та технічного переоснащення закладів;

-         забезпечення поповнення бібліотечних фондів;

-         підтримка місцевих скульпторів та художників, виготовлення та розміщення малих архітектурних форм (вуличних скульптур);

-         підтримка сучасних авторів, які пишуть про місто Миколаїв;

-         створення сприятливих умов для сталого збалансованого розвитку національних меншин, реалізація їх внутрішнього потенціалу та стимулювання громадської активності, підвищення ефективності комунікації органів виконавчої влади з інститутами етнічних громад, активне залучення творчих колективів національних меншин до проведення загальноміських заходів;

-         забезпечення доступності закладів культури для осіб з інвалідністю;

-         занесення об'єктів культурної спадщини місцевого значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України з метою їх збереження.

Основними результатами, яких планується досягти, є підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань.

 

Пріоритетними   напрямками    галузі    «Фізична    культура    і    спорт» є формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною культурою і спортом як важливих складових забезпечення здорового способу життя, популяризація здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров’я нації, удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки, удосконалення системи формування та

 

підготовки збірних команд міста з олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту, а також належне обладнання та використання спортивних споруд.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

-    збільшення кількості населення, яке займається фізичною культурою і спортом під час проведення активного дозвілля, та забезпечення здорового способу життя;

-    підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо- юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, школи вищої спортивної майстерності, та залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;

-    забезпечення збереження передових позицій успішної участі миколаївських спортсменів у змаганнях різного рівня та удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що сприятиме укріпленню патріотичного духу у молоді та підвищенню авторитету міста у всеукраїнському та світовому спортивному русі;

-    створення належних умов для соціальної адаптації та реабілітації людей з інвалідністю: реалізація перспективних проєктів із залучення до занять спортом та максимальна організаційна та фінансова підтримка;

-    насичення спортивними спорудами у кількості і якості, що надасть змогу створити необхідні умови для залучення різних категорій громадян до занять фізичною культурою і спортом та підвищити рівень забезпеченості населення спортивними спорудами, які б давали можливість забезпечити на даних спорудах максимальний обсяг рухової активності.

 

Реалізація цілей державної політики та власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері утримання та розвитку об’єктів житлово- комунального господарства, благоустрою, а також у сфері забезпечення ефективного функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі, визначена заходами міських програм.

Пріоритетними напрямками розвитку галузі є:

-         забезпечення сталого розвитку галузі для задоволення потреб населення міста і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та національних стандартів;

-         здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійного функціонування житлово-комунального господарства;

-         підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності житлових будинків та об’єктів соціально-культурної сфери міста;

-         підтримка різних форм самоорганізації населення.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

-         експлуатація, технічне обслуговування та ремонт житлового фонду, підвищення ефективності та надійності його функціонування;

-         утримання та ремонт об’єктів благоустрою міста, дорожньої інфраструктури, автомобільних доріг та мостів, відновлення та створення нових зелених зон культурно-масового відпочинку для мешканців міста;

 

-         забезпечення стабільної роботи, належного рівня та якості послуг в житлово-комунальному господарстві;

-         поліпшення технічного стану житлового фонду, ліфтового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства;

-         будівництво та реконструкція об’єктів інфраструктури міста для забезпечення життєдіяльності населення;

-         продовження робіт з реконструкції та встановлення нових ліній зовнішнього освітлення із застосуванням новітніх технологій та елементів енергозбереження;

-         заходи з енергозбереження, впровадження енергоефективних та інноваційних технологій в житлово-комунальному господарстві, заохочення населення до впровадження енергозберігаючих заходів;

-         поліпшення матеріально-технічної бази притулку для безпритульних тварин;

-         стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків та органів самоорганізації населення.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

-         покращання благоустрою міста;

-         покращання стану вулично-дорожньої мережі;

-         забезпечення населення житлово-комунальними послугами високого рівня і якості відповідно до вимог національних стандартів;

-         створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу житлово- комунального господарства;

-         зменшення витрат енергоресурсів;

-         комплексна    модернізація    системи    теплопостачання    з            проведенням часткової децентралізації та оптимізації потужностей джерел теплової енергії;

-         створення конкурентного середовища на ринку житлових послуг.

 

У галузі дорожньо-транспортної інфраструктури пріоритетними напрямками розвитку є:

-         створення безпечних та комфортних умов перевезення пасажирів для всіх категорій громадян;

-         створення умов для забезпечення оновлення рухомого складу громадського транспорту;

-         збереження існуючої дорожньо-транспортної мережі міста, поліпшення її транспортно-експлуатаційного стану, розбудова та модернізація транспортної інфраструктури та забезпечення безпечних умов руху.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

-         проведення капітального та поточного ремонту доріг місцевого значення;

-        оновлення рухомого складу громадського транспорту. Основними результатами, яких планується досягти, є:

-         покращання стану автомобільних доріг;

-         покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва;

-         оновлення тролейбусного парку;

-         будівництво тролейбусних ліній;

-         модернізація тролейбусного депо;

 

-         відкриття нових тролейбусних маршрутів;

-         капітальний ремонт, модернізація і розвиток ряду об’єктів тролейбусної інфраструктури.

Граничні показники видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади головним розпорядникам бюджетних коштів відображені у додатку 6 до цього Прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету відображені у додатку 7 до цього Прогнозу.

 

Пріоритетним напрямом кредитування бюджету Миколаївської міської територіальної громади є створення умов для реалізації конституційного права громадян України на житло, зокрема молоді, шляхом надання їм пільгових довготермінових кредитів та часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків у рамках виконання Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом.

Також відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України будуть передбачені кошти для забезпечення виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за кредитами, отриманими під місцеву гарантію     комунальним     підприємством     Миколаївської     міської     ради

«Миколаївелектротранс» на реалізацію інвестиційного проєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення тролейбусного      парку»      та      міським      комунальним      підприємством

«Миколаївводоканал» на реалізацію інвестиційного підпроєкту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв», в обсягах, що не менше 50 % сум річних платежів за кредитною угодою.

Граничні показники кредитування бюджету Миколаївської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету відображені у додатку 8 до цього Прогнозу.

 

 1. Бюджет розвитку

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку міста Миколаєва у галузях освіти, охорони здоров’я, житлово- комунального господарства та регіонального розвитку, а також забезпечити погашення місцевого боргу.

Основним фінансовим джерелом реалізації інвестиційних проєктів у 2022- 2024 роках залишається передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міської територіальної громади.

Показники бюджету розвитку бюджету Миколаївської міської територіальної громади за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат, визначені у межах загальних граничних показників видатків бюджету та відображені у додатку 9 до цього Прогнозу.

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів, визначених у межах загальних граничних показників видатків бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат, визначені у

 

межах    загальних    граничних    показників    видатків              Миколаївської                 міської територіальної громади та відображені у додатку 10 до цього Прогнозу.

 

 1. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Протягом 2022-2024 років прогнозується отримання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсягах, визначених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, та субвенцій з обласного бюджету Миколаївської області на виконання програм соціального захисту в обсягах, доведених департаментом фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів у розрізі їх видів та бюджетів відображені у додатку 11 до цього Прогнозу.

Вилучення з бюджету Миколаївської міської територіальної громади коштів у вигляді реверсної дотації визначені Бюджетною декларацією на 2022- 2024 роки відповідно до діючого механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування, визначеного статтею 99 Бюджетного кодексу України.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів відображені у додатку 12 до цього Прогнозу.

 

 1. Інші положення та показники Прогнозу Додатки 1-12 до цього Прогнозу є його невід’ємною частиною.

                                                                    _

 

Додаток 1

до прогнозу бюджету

 Загальні показники бюджету Миколаївської міської територіальної громади

 14549000000                                                       

(код бюджету)

(грн)

 

№ З/П

 

Найменування показника

 

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

 

2022 рік (план)

 

2023 рік (план)

 

2024 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

І. Загальні граничні показники надходжень

 

1.

Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у

тому числі:

 

4 056 728 578

 

4 329 496 759

 

4 892 587 124

 

5 388 264 170

 

5 739 749 739

Х

Загальний фонд

3 983 630 660

4 259 584 784

4 792 483 242

5 282 453 100

5 628 351 100

Х

Спеціальний фонд

73 097 918

69 911 975

100 103 882

105 811 070

111 398 639

2.

Фінансування, у тому числі:

47 610 574

165 687 970

60 896 420

-59 666 920

-51 475 260

Х

Загальний фонд

-713 538 601

-560 597 426

-667 159 036

-856 610 928

-905 103 252

Х

Спеціальний фонд

761 149 175

726 285 396

728 055 456

796 944 008

853 627 992

3.

Повернення кредитів, у тому числі:

6 514 842

4 000 000

8 000 000

10 000 000

10 000 000

Х

Загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

Спеціальний фонд

6 514 842

4 000 000

8 000 000

10 000 000

10 000 000

Х

УСЬОГО за розділом І, у тому числі:

4 110 853 994

4 499 184 729

4 961 483 544

5 338 597 250

5 698 274 479

Х

Загальний фонд

3 270 092 059

3 698 987 358

4 125 324 206

4 425 842 172

4 723 247 848

Х

Спеціальний фонд

840 761 935

800 197 371

836 159 338

912 755 078

975 026 631

ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів

 

1.

Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у

тому числі:

 

4 086 910 067

 

4 460 640 768

 

4 900 242 434

 

5 273 110 890

 

5 586 892 394

Х

Загальний фонд

3 250 092 059

3 683 987 358

4 110 324 206

4 410 842 172

4 708 247 848

Х

Спеціальний фонд

836 818 008

776 653 410

789 918 228

862 268 718

878 644 546

2.

Надання кредитів у тому числі:

23 943 927

38 543 961

61 241 110

65 486 360

111 382 085

Х

Загальний фонд

20 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Х

Спеціальний фонд

3 943 927

23 543 961

46 241 110

50 486 360

96 382 085

Х

УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:

4 110 853 994

4 499 184 729

4 961 483 544

5 338 597 250

5 698 274 479

Х

Загальний фонд

3 270 092 059

3 698 987 358

4 125 324 206

4 425 842 172

4 723 247 848

Х

Спеціальний фонд

840 761 935

800 197 371

836 159 338

912 755 078

975 026 631

 

Додаток 2

до прогнозу бюджету

 

Показники доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади

 14549000000                                                                 

(код бюджету)

(грн)

 

Код

 

Найменування показника

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)

Х

Загальний фонд, у тому числі:

3 129 718 723

3 407 903 488

3 933 722 000

4 342 295 000

4 624 245 000

10000000

Податкові надходження

3 088 537 285

3 367 050 500

3 891 087 000

4 298 620 000

4 579 960 000

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

2 084 654 090

2 374 800 000

2 733 440 000

3 081 510 000

3 287 860 000

11020000

Податок на прибуток підприємств

2 401 507

1 910 000

2 060 000

2 185 000

2 290 000

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

 

321

 

 

 

 

 

13030000

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення

 

18 555

 

 

 

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

 

22 385 092

 

 

30 550 000

 

35 230 000

 

40 100 000

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

 

78 230 571

 

 

105 850 000

 

122 070 000

 

139 000 000

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

 

115 011 524

 

 

132 700 000

 

 

109 800 000

 

 

111 300 000

 

 

114 200 000

18010000

Податок на майно

362 734 779

405 550 500

386 510 000

392 185 000

413 000 000

18030000

Туристичний збір

1 770 610

1 950 000

2 380 000

2 600 000

2 800 000

18050000

Єдиний податок

421 330 236

450 140 000

520 497 000

551 540 000

580 710 000

20000000

Неподаткові надходження

40 847 952

40 799 988

42 635 000

43 675 000

44 285 000

 

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або

комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

 

2 345

 

 

 

 

21080000

Інші надходження

3 708 849

2 900 000

3 050 000

3 150 000

3 150 000

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

16 255 540

21 100 000

21 085 000

23 025 000

24 635 000

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

 

11 746 828

  

10 500 000

 

14 000 000

 

13 000 000

 

12 000 000

22090000

Державне мито

527 452

499 988

500 000

500 000

500 000

 

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

 

 

2 922

 

 

 

 

24060000

Інші надходження

8 604 016

5 800 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

30000000

Доходи від операцій з капіталом

333 486

53 000

 

 

 

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного

державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

 

330 785

 

50 000

 

 

 

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

 

2 701

 

3 000

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти

 

 

 

 

 

50000000

Цільові фонди

 

 

 

 

 

Х

Спеціальний фонд, у тому числі:

73 097 918

69 911 975

100 103 882

105 811 070

111 398 639

10000000

Податкові надходження

698 054

704 000

850 000

850 000

850 000

19010000

Екологічний податок

697 759

704 000

850 000

850 000

850 000

 

1

2

3

4

5

6

7

 

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

 

295

 

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження

67 128 803

69 125 551

99 253 882

104 961 070

110 548 639

24060000

Інші надходження

46 441

 

200 000

200 000

200 000

 

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

 

319 474

 

200 012

 

344 600

 

359 500

 

374 800

 

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

 

7 985 403

 

 

 

 

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

42 354 818

 

68 013 539

 

97 724 282

 

103 336 790

 

108 831 329

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

 

16 422 667

 

912 000

 

985 000

 

1 064 780

 

1 142 510

30000000

Доходи від операцій з капіталом

 

 

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти

 

 

 

 

 

50000000

Цільові фонди

5 271 061

82 424

 

 

 

 

 

 

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

5 271 061

 

 

 

 

82 424

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом І, у тому числі:

3 202 816 641

3 477 815 463

4 033 825 882

4 448 106 070

4 735 643 639

Х

загальний фонд

3 129 718 723

3 407 903 488

3 933 722 000

4 342 295 000

4 624 245 000

Х

спеціальний фонд

73 097 918

69 911 975

100 103 882

105 811 070

111 398 639

ІІ. Трансферти з державного бюджету

Х

Загальний фонд, у тому числі:

720 143 463

806 702 857

849 648 600

930 573 100

994 074 900

 

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

 

720 143 463

 

806 702 857

 

849 648 600

 

930 573 100

 

994 074 900

Х

Спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:

720 143 463

806 702 857

849 648 600

930 573 100

994 074 900

Х

загальний фонд

720 143 463

806 702 857

849 648 600

930 573 100

994 074 900

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

ІIІ. Трансферти з інших місцевих бюджетів

Х

Загальний фонд, у тому числі:

133 768 474

44 978 439

9 112 642

9 585 000

10 031 200

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

 

133 768 474

 

44 978 439

 

9 112 642

 

9 585 000

 

10 031 200

Х

Спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом ІІІ, у тому числі:

133 768 474

44 978 439

9 112 642

9 585 000

10 031 200

Х

загальний фонд

133 768 474

44 978 439

9 112 642

9 585 000

10 031 200

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі:

4 056 728 578

4 329 496 759

4 892 587 124

5 388 264 170

5 739 749 739

Х

загальний фонд

3 983 630 660

4 259 584 784

4 792 483 242

5 282 453 100

5 628 351 100

Х

спеціальний фонд

73 097 918

69 911 975

100 103 882

105 811 070

111 398 639

 

Додаток 3

до прогнозу бюджету

Показники фінансування бюджету Миколаївської міської територіальної громади

14549000000 

(код бюджету)

(грн)

 

№ З/П

 

Найменування показника

 

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

І. Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

47 610 574

151 104 625

63 980 000

-56 500 000

-48 225 000

Х

загальний фонд

-713 538 601

-560 597 426

-667 159 036

-856 610 928

-905 103 252

Х

спеціальний фонд

761 149 175

711 702 051

731 139 036

800 110 928

856 878 252

300000

Зовнішнє фінансування

 

14 583 345

-3 083 580

-3 166 920

-3 250 260

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

14 583 345

-3 083 580

-3 166 920

-3 250 260

Х

УСЬОГО за розділом I, у тому числі:

47 610 574

165 687 970

60 896 420

-59 666 920

-51 475 260

Х

загальний фонд

-713 538 601

-560 597 426

-667 159 036

-856 610 928

-905 103 252

Х

спеціальний фонд

761 149 175

726 285 396

728 055 456

796 944 008

853 627 992

ІІ. Фінансування за типом боргового зобов’язання

400000

Фінансування за борговими операціями

 

126 495 845

60 896 420

-59 666 920

-51 475 260

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

126 495 845

60 896 420

-59 666 920

-51 475 260

600000

Фінансування за активними операціями

47 610 574

39 192 125

 

 

 

Х

загальний фонд

-713 538 601

-560 597 426

-667 159 036

-856 610 928

-905 103 252

Х

спеціальний фонд

761 149 175

599 789 551

667 159 036

856 610 928

905 103 252

Х

УСЬОГО за розділом II, у тому числі:

47 610 574

165 687 970

60 896 420

-59 666 920

-51 475 260

Х

загальний фонд

-713 538 601

-560 597 426

-667 159 036

-856 610 928

-905 103 252

Х

спеціальний фонд

761 149 175

726 285 396

728 055 456

796 944 008

853 627 992

 

Додаток 4

до прогнозу бюджету

 

Показники боргу Миколаївської міської територіальної громади

 14549000000                                                       

(код бюджету)

(грн)

 

№ З/П

 

Найменування показника

 

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

200000

Внутрішній борг

 

130 725 000

252 175 000

199 450 000

154 500 000

Х

у національній валюті (грн)

 

130 725 000

252 175 000

199 450 000

154 500 000

300000

Зовнішній борг

 

14 583 345

12 332 840

9 499 240

6 498 960

Х

в іноземній валюті

 

416 667

333 320

249 980

166 640

Х

у національній валюті (грн) за курсом

 

14 583 345

12 332 840

9 499 240

6 498 960

Х

УСЬОГО, у національній валюті (грн)

 

145 308 345

264 507 840

208 949 240

160 998 960

 

Додаток 5

до прогнозу бюджету

 

Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій 

 

 14549000000                                                       

(код бюджету)

(грн)

 

№ З/П

 

Найменування показника

 

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

 

2022 рік (план)

2023 рік (план)

 

2024 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

І. Гарантований борг (на кінець періоду)

1

Внутрішній борг

 

 

442 836 720

427 662 260

396 434 220

Х

у національній валюті (грн)

 

 

442 836 720

427 662 260

396 434 220

2

Зовнішній борг

 

507 500 000

740 000 000

760 000 000

702 000 000

Х

в іноземній валюті

 

14 500 000

20 000 000

20 000 000

18 000 000

Х

у національній валюті (грн) за курсом

 

507 500 000

740 000 000

760 000 000

702 000 000

Х

УСЬОГО, у національній валюті (грн)

 

507 500 000

1 182 836 720

1 187 662 260

1 098 434 220

2

Обсяг надання зовнішніх гарантій

694 792 000

 

 

 

 

Х

в іноземній валюті

20 000 000

 

 

 

 

Х

у національній валюті (грн) за курсом

694 792 000

 

 

 

 

Х

УСЬОГО, у національній валюті (грн)

694 792 000

 

 

 

 

 

Додаток 6

до прогнозу бюджету

 

Граничні показники видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади головним розпорядникам коштів

 14549000000                                                       

(код бюджету)

(грн)

Код відомчої класифікації

 

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

 

2020 рік (звіт)

 

2021 рік (затверджено)

 

2022 рік (план)

 

2023 рік (план)

 

2024 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Виконавчий комітет Миколаївської міської

ради

 

280 876 699

 

464 450 102

 

444 321 496

 

387 429 687

 

488 432 604

Х

загальний фонд

250 363 642

305 715 372

370 915 376

382 476 855

425 994 397

Х

спеціальний фонд

30 513 057

158 734 730

73 406 120

4 952 832

62 438 207

06

Управління освіти Миколаївської міської ради

1 642 961 470

1 996 872 482

2 224 682 392

2 429 533 053

2 554 824 974

Х

загальний фонд

1 542 919 928

1 932 882 475

2 120 651 629

2 309 688 293

2 461 157 365

Х

спеціальний фонд

100 041 542

63 990 007

104 030 763

119 844 760

93 667 609

 

07

Управління охорони здоров'я Миколаївської

міської ради

 

294 456 707

 

131 640 741

 

115 262 200

 

121 912 230

 

128 383 714

Х

загальний фонд

235 498 139

109 772 800

103 282 200

102 017 043

107 686 915

Х

спеціальний фонд

58 958 568

21 867 941

11 980 000

19 895 187

20 696 799

 

08

Департамент праці та соціального захисту

населення Миколаївської міської ради

 

225 727 532

 

216 583 611

 

227 163 178

 

239 549 066

 

250 509 672

Х

загальний фонд

192 105 573

211 489 107

222 476 252

236 076 950

246 953 150

Х

спеціальний фонд

33 621 959

5 094 504

4 686 926

3 472 116

3 556 522

 

 

10

Управління з питань культури та охорони

культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

186 511 984

 

 

230 675 469

 

 

241 078 370

 

 

261 956 271

 

 

278 767 880

Х

загальний фонд

169 331 355

217 630 858

232 663 197

248 784 843

265 492 881

Х

спеціальний фонд

17 180 629

13 044 611

8 415 173

13 171 428

13 274 999

 

11

Управління у справах фізичної культури і

спорту Миколаївської міської ради

 

144 581 433

 

173 565 634

 

187 173 850

 

200 659 806

 

213 327 224

Х

загальний фонд

134 036 536

168 862 621

183 129 595

197 083 693

208 914 173

Х

спеціальний фонд

10 544 897

4 703 013

4 044 255

3 576 113

4 413 051

 

1

2

3

4

5

6

7

 

12

Департамент житлово-комунального

господарства Миколаївської міської ради

 

591 685 115

 

514 150 801

 

657 385 824

 

657 891 974

 

683 987 837

Х

загальний фонд

306 360 578

296 493 338

323 025 824

341 278 649

358 111 467

Х

спеціальний фонд

285 324 537

217 657 463

334 360 000

316 613 325

325 876 370

 

 

13

Департамент енергетики, енергозбереження та

запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

94 451 089

 

 

104 735 500

 

 

59 810 700

 

 

62 813 800

 

 

61 820 700

Х

загальний фонд

22 729 247

13 114 500

12 624 700

12 949 200

13 253 300

Х

спеціальний фонд

71 721 842

91 621 000

47 186 000

49 864 600

48 567 400

 

15

Управління капітального будівництва

Миколаївської міської ради

 

125 162 582

 

121 252 175

 

116 616 100

 

244 365 500

 

215 914 200

Х

загальний фонд

5 614 198

5 901 500

6 581 100

6 715 500

6 844 200

Х

спеціальний фонд

119 548 384

115 350 675

110 035 000

237 650 000

209 070 000

 

16

Департамент архітектури та містобудування

Миколаївської міської ради

 

11 937 333

 

15 348 700

 

13 989 600

 

15 221 700

 

15 108 500

Х

загальний фонд

8 809 131

11 282 005

11 467 500

11 669 200

11 870 900

Х

спеціальний фонд

3 128 202

4 066 695

2 522 100

3 552 500

3 237 600

 

 

17

Управління державного архітектурно-

будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

5 502 390

 

 

5 598 017

 

 

6 008 600

 

 

6 148 000

 

 

6 287 100

Х

загальний фонд

5 152 357

5 598 017

6 008 600

6 148 000

6 287 100

Х

спеціальний фонд

350 033

 

 

 

 

 

 

29

Управління з питань надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

19 249 358

 

 

20 322 087

 

 

21 779 495

 

 

22 685 991

 

 

23 587 723

Х

загальний фонд

18 654 859

20 268 087

21 357 556

22 048 878

22 964 084

Х

спеціальний фонд

594 499

54 000

421 939

637 113

623 639

 

31

Управління комунального майна

Миколаївської міської ради

 

5 877 884

 

6 661 200

 

6 800 300

 

6 947 000

 

7 093 300

Х

загальний фонд

5 846 204

6 544 700

6 676 600

6 816 700

6 956 500

Х

спеціальний фонд

31 680

116 500

123 700

130 300

136 800

 

34

Департамент з надання адміністративних

послуг Миколаївської міської ради

 

22 444 965

 

26 814 100

 

28 417 000

 

28 622 700

 

29 207 200

Х

загальний фонд

21 850 447

25 928 100

27 806 800

28 380 100

28 952 500

Х

спеціальний фонд

594 518

886 000

610 200

242 600

254 700

 

36

Управління земельних ресурсів Миколаївської

міської ради

 

9 976 807

 

11 623 000

 

10 915 600

 

12 545 200

 

11 744 300

Х

загальний фонд

9 930 807

11 538 000

10 225 300

12 418 300

11 611 100

 

1

2

3

4

5

6

7

Х

спеціальний фонд

46 000

85 000

690 300

126 900

133 200

 

37

Департамент фінансів Миколаївської міської

ради

 

112 775 420

 

144 650 350

 

234 328 730

 

258 557 318

 

288 128 105

Х

загальний фонд

112 684 520

143 954 550

233 589 830

258 379 218

287 941 105

Х

спеціальний фонд

90 900

695 800

738 900

178 100

187 000

 

38

Департамент внутрішнього фінансового

контролю Миколаївської міської ради

 

9 325 015

 

11 752 322

 

12 369 300

 

12 677 131

 

12 983 850

Х

загальний фонд

8 813 426

11 094 422

12 220 600

12 520 531

12 819 450

Х

спеціальний фонд

511 589

657 900

148 700

156 600

164 400

 

40

Адміністрація Заводського району

Миколаївської міської ради

 

74 993 686

 

65 097 384

 

70 720 369

 

73 401 967

 

76 549 476

Х

загальний фонд

48 220 456

52 942 384

55 276 476

58 020 411

60 472 454

Х

спеціальний фонд

26 773 230

12 155 000

15 443 893

15 381 556

16 077 022

 

41

Адміністрація Корабельного району

Миколаївської міської ради

 

67 126 428

 

59 327 085

 

64 492 045

 

66 715 091

 

69 650 893

Х

загальний фонд

32 711 965

29 285 210

32 813 808

34 224 409

35 643 962

Х

спеціальний фонд

34 414 463

30 041 875

31 678 237

32 490 682

34 006 931

 

42

Адміністрація Інгульського району

Миколаївської міської ради

 

67 630 246

 

57 931 249

 

67 334 369

 

70 121 853

 

73 098 250

Х

загальний фонд

49 495 256

48 397 787

54 668 639

57 263 173

59 691 055

Х

спеціальний фонд

18 134 990

9 533 462

12 665 730

12 858 680

13 407 195

 

43

Адміністрація Центрального району

Миколаївської міської ради

 

93 655 924

 

81 588 759

 

89 592 916

 

93 355 552

 

97 484 892

Х

загальний фонд

68 963 435

55 291 525

62 862 624

65 882 226

68 629 790

Х

спеціальний фонд

24 692 489

26 297 234

26 730 292

27 473 326

28 855 102

Х

УСЬОГО, у тому числі:

4 086 910 067

4 460 640 768

4 900 242 434

5 273 110 890

5 586 892 394

Х

загальний фонд

3 250 092 059

3 683 987 358

4 110 324 206

4 410 842 172

4 708 247 848

Х

спеціальний фонд

836 818 008

776 653 410

789 918 228

862 268 718

878 644 546

 

Додаток 7

до прогнозу бюджету

 

Граничні показники видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету  

14549000000

(код бюджету)

(грн) 

 

Код

 

Найменування показника

2020 рік

(звіт)

2021 рік

(затверджено)

2022 рік

(план)

2023 рік

(план)

2024 рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

0100

Державне управління

350 819 986

364 657 918

399 564 261

398 559 716

407 248 400

Х

загальний фонд

345 804 465

358 517 468

386 506 184

393 891 200

402 316 900

Х

спеціальний фонд

5 015 521

6 140 450

13 058 077

4 668 516

4 931 500

1000

Освіта

1 650 489 713

2 047 382 446

2 274 041 993

2 473 014 282

2 636 507 355

Х

загальний фонд

1 582 156 124

1 990 618 936

2 184 140 029

2 377 913 268

2 534 348 253

Х

спеціальний фонд

68 333 589

56 763 510

89 901 964

95 101 014

102 159 102

2000

Охорона здоров’я

272 391 112

117 443 400

110 000 000

116 539 030

122 899 714

Х

загальний фонд

230 817 372

104 878 400

98 020 000

96 643 843

102 202 915

Х

спеціальний фонд

41 573 740

12 565 000

11 980 000

19 895 187

20 696 799

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

177 092 659

185 464 654

196 449 949

210 554 484

222 376 288

Х

загальний фонд

156 825 973

180 396 220

192 062 723

207 397 968

219 151 166

Х

спеціальний фонд

20 266 686

5 068 434

4 387 226

3 156 516

3 225 122

4000

Культура i мистецтво

117 467 208

147 415 418

154 759 963

169 879 922

178 700 078

Х

загальний фонд

113 538 835

144 269 099

152 215 991

162 890 869

173 916 572

Х

спеціальний фонд

3 928 373

3 146 319

2 543 972

6 989 053

4 783 506

5000

Фiзична культура i спорт

136 437 015

172 709 408

184 706 650

198 140 306

210 755 624

Х

загальний фонд

132 825 359

168 019 495

180 662 395

194 564 193

206 342 573

Х

спеціальний фонд

3 611 656

4 689 913

4 044 255

3 576 113

4 413 051

6000

Житлово-комунальне господарство

555 089 404

492 516 601

522 962 715

553 921 990

584 670 395

Х

загальний фонд

355 502 717

327 629 641

384 650 622

407 584 034

428 771 803

Х

спеціальний фонд

199 586 687

164 886 960

138 312 093

146 337 956

155 898 592

7000

Економічна діяльність

687 428 862

771 602 520

843 620 501

915 649 116

959 676 775

Х

загальний фонд

206 170 610

254 692 962

319 356 899

334 744 666

378 763 940

Х

спеціальний фонд

481 258 252

516 909 558

524 263 602

580 904 450

580 912 835

8000

Інша діяльність

36 110 854

42 853 303

69 185 102

65 817 144

62 136 265

Х

загальний фонд

28 805 242

36 370 037

67 758 063

64 177 231

60 512 226

Х

спеціальний фонд

7 305 612

6 483 266

1 427 039

1 639 913

1 624 039

 

1

2

3

4

5

6

7

9000

Міжбюджетні трансферти

103 583 254

118 595 100

144 951 300

171 034 900

201 921 500

Х

загальний фонд

97 645 362

118 595 100

144 951 300

171 034 900

201 921 500

Х

спеціальний фонд

5 937 892

 

 

 

 

Х

УСЬОГО, у тому числі:

4 086 910 067

4 460 640 768

4 900 242 434

5 273 110 890

5 586 892 394

Х

загальний фонд

3 250 092 059

3 683 987 358

4 110 324 206

4 410 842 172

4 708 247 848

Х

спеціальний фонд

836 818 008

776 653 410

789 918 228

862 268 718

878 644 546

 

1 Без урахування розділу «Кредитування» (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 8800).

 

Додаток 8

до прогнозу бюджету

  

Граничні показники кредитування бюджету Миколаївської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

 14549000000

(код бюджету) 

(грн) 

 

Код

 

Найменування показника

2020 рік

(звіт)

2021 рік

(затверджено)

2022 рік

(план)

2023 рік

(план)

2024 рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

8800

Надання кредитів, у тому числі:

23 943 927

38 543 961

61 241 110

65 486 360

111 382 085

Х

загальний фонд

20 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Х

спеціальний фонд

3 943 927

23 543 961

46 241 110

50 486 360

96 382 085

8800

Повернення кредитів, у тому числі:

-6 514 842

-4 000 000

-8 000 000

-10 000 000

-10 000 000

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

-6 514 842

-4 000 000

-8 000 000

-10 000 000

-10 000 000

8800

Кредитування (результат), у тому числі:

17 429 085

34 543 961

53 241 110

55 486 360

101 382 085

Х

загальний фонд

20 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Х

спеціальний фонд

-2 570 915

19 543 961

38 241 110

40 486 360

86 382 085

 

Додаток 9

до прогнозу бюджету 


Показники бюджету розвитку

14549000000

(код бюджету)

  (грн)

№ з/пНайменування показника2020 рік (звіт)2021 рік (затверджено)2022 рік (план)2023 рік (план)2024 рік (план)
1234567
І. Надходження бюджету розвитку
1.Кошти, що передаються із загального фонду бюджету776 463 246580 618 814667 159 036856 610 928905 103 252
2.Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними     
3.Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:     
3.1.трансферти з державного бюджету     
3.2.трансферти з місцевих бюджетів     
4.Місцеві запозичення 148 225 000119 980 000 8 775 000
5.Інші надходження бюджету розвитку7 985 4037 987 986   
 УСЬОГО за розділом I784 448 649736 831 800787 139 036856 610 928913 878 252
 з них надходження бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій)701 597 426557 368 654667 159 036856 610 928905 103 252
ІІ. Витрати бюджету розвитку
1.Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:676 394 715669 611 635659 804 626752 367 148724 070 707
1.1.на виконання інвестиційних проектів121 796 536139 990 271165 363 770390 553 758361 716 993
1.2.капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам5 937 892    
1.3.інші капітальні видатки548 660 287529 621 364494 440 856361 813 390362 353 714
2.Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання96 940 32927 900 00028 594 3201 000 00040 420 000
3.Погашення місцевого боргу 21 729 15559 083 58059 666 92060 250 260
4.Платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста   13 671 52537 896 51040 126 86086 007 285
5.Розроблення містобудівної документації3 128 2023 919 4851 760 0003 450 0003 130 000
6.Інші видатки бюджету розвитку     
 УСЬОГО за розділом II776 463 246736 831 800787 139 036856 610 928913 878 252

 

Додаток 10

до прогнозу бюджету 


Обсяги капітальних вкладень бюджету Миколаївської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проєктів

14549000000

(код бюджету)

  (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуНайменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Найменування інвестиційного проектуЗагальний період реалізації проекту (рік початку і завершення)Загальна вартість проекту2020 рік (звіт)2021 рік (затверджено)2022 рік (план)2023 рік (план)2024 рік (план)Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року (план), %
1245678910111213
1200000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради   24 803 92026 329 28984 510 000169 915 025171 585 260 
1210000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради   24 803 92026 329 28984 510 000169 915 025171 585 260 
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваНове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по пр.Богоявленський ріг вул. Кобзарської в районі ЗОШ №49, у т.ч. проектні роботи та експертиза(2021-2022)1 200 000 100 0001 100 000  100
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваНове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Генерала Карпенка ріг вул. Біла, у тому числі проектні роботи та експертиза(2021-2022)1 200 000 100 0001 100 000  100
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваНове будівництво радіофікованої АСУДР (світлофорні об'єкти), у т.ч. виготовлення та еспертиза проектно-кошторисної документації(2021-2022)3 500 000 500 000500 0002 500 000 100
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваНове будівництво тролейбусної лінії по пр. Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м. Миколаєві. Коригування, у т.ч.  проектні роботи та експертиза(2017-2024)153 876 1915 923 99710 000 00010 000 00040 000 00017 659 66555
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваНове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза(2020-2024)16 000 000378 0461 000 00012 000 0002 621 954 100
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваНове будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту Богоявленського з залізничною колією АТ "Укрзалізниця" перегону Прибузька - Жовтнева на 10 км+653 м на проспекті Богоявленський в місті Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза(2021-2024)300 987 113 100 0002 200 0005 000 00012 652 2107
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваНове будівництво дороги в обхід мкр. Балабанівка на ділянці від пр. Богоявленського до вул. Айвазовського у Корабельному районі м. Миколаєва, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза(2020-2024)100 905 314 784 5006 000 00010 000 00014 120 81431
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваНове будівництво дороги від вул. Новозаводська до вул. Космонавтів в м. Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза(2020-2024)154 615 855 500 0001 500 00017 236 34130 000 00032
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваНове будівництво дороги від вул. Індустріальної до вул. Озерної в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза(2018-2024)58 374 000 500 00010 000 00010 000 00017 568 00066
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваНове будівництво вулично-дорожньої мережі по вул. А.Шептицького від проспекту Героїв України до вул. Архітектора Старова в м. Миколаєві, у т. ч.  проектна документація та експертиза(2020-2024)78 500 000 500 00010 000 00020 000 00017 940 06062
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваЛіквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві. Коригування(2012-2024)14 276 2631 267 2891 000 0003 000 0001 234 850 100
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваНове будівництво мереж водовідведення та напірного колектору у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, у т.ч.розроблення ТЕО, проектні роботи та експертиза(2020-2024)73 551 233106 152645 4531 500 00010 000 00011 098 78032
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваНове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул. Новозаводської, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації(2017-2024)1 500 00043 00099 336110 0001 192 782 100
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваРеконструкція скверу "Манганарівський" («Пролетарський»),  обмеженого вулицями Адміральською, 1-ю Слобідською, Нікольською, Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва. Коригування(2012-2022)56 608 06916 942 9882 000 0002 000 00010 000 00015 220 136100
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваРеконструкція скверу «Миколаївський»  – території рекреаційного призначення, розташованої по вул.  Космонавтів біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва. Коригування(2017-2022)14 655 787103 7505 500 0005 000 0003 867 796 100
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваРеконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроєктні, проєктні роботи та експертиза(2018-2024)97 325 595 500 00010 000 00015 000 00026 825 59554
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваРеконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави», розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва (коригування)(2020-2024)13 000 00038 6981 500 0005 000 0006 461 302 100
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваРеконструкція фонтана в Аркасівському сквері по вул. Пушкінській ріг вул. Адміральської в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроєктні роботи, проєктні роботи та експертиза(2021-2023)15 000 000 500 0001 500 00013 000 000 100
12173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваРеконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м.Миколаєві, у тому числі передпроєктні роботи, проєктні роботи та експертиза(2021-2023)12 800 000 500 0002 000 0001 800 0008 500 000100
1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради   10 996 05930 573 49933 000 00035 668 00034 361 000 
1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради   10 996 05930 573 49933 000 00035 668 00034 361 000 
13173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №106 за адресою: м. Миколаїв, пр.Богоявленський, 297, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза(2017-2023)11 378 8781 001 5016 021 433500 0001 000 000 60
13173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 за адресою: м.Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна),124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза(2017-2024)16 269 091299 8614 352 0663 600 0003 000 0002 500 00099
13173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція в частині термосанації  будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м.Миколаїв,  вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза(2018-2024)30 679 614325 7615 000 0002 000 0002 500 0002 500 00041
13173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №45 за адресою: м.Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза (2017-2024)20 565 7253 993 3503 000 0001 500 0002 468 0002 161 00092
13173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Миколаїв,  вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза(2017-2024)25 849 1043 937 2175 000 0001 800 0002 200 0002 200 00070
13173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція в частині термосанації будівлі  «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м.Миколаїв, вул. Надпрудна, 15, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (2018-2024)3 154 463 100 000100 0001 000 0001 000 00070
13173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №46 за адресою: м. Миколаїв, вул. 9 Поздовжня, 10,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза(2019-2024)78 000 000 1 000 0003 000 0003 000 0003 000 00013
13173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №52 за адресою: м. Миколаїв, пров. Парусний,7-Б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза  (2017-2024)58 475 668 100 0002 000 0002 000 0002 000 00012
13173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція  в частині термосанації  будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III  ступенів № 23 за адресою: м.Миколаїв, вул.Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза(2018-2024)24 512 2501 299 8696 000 0003 000 0003 000 0003 000 00044
13173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція з термосанацією будівлі гімназії № 4 за адресою: м. Миколаїв,  вул. Лазурна, 48. (1-й пусковий комплекс будівництва), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза(2017-2024)54 486 414  2 000 0002 000 0002 000 00015
13173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16 за адресою: м. Миколаїв, вул. Горького (вул. Христо Ботєва), 41, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (2018-2024)47 204 912  2 000 0002 000 0002 000 00016
13173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція з термосанацією будівлі  Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 за адресою: м.Миколаїв,  вул. Чкалова, 114. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (2017-2024)37 236 228  1 000 0001 000 0001 500 00043
13173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція з термосанацією будівлі  Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 78, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза (2017-2024)13 806 450  1 500 0001 500 0001 500 00037
13173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція котельні будівлі Миколаївської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 23 за адресою: м.Миколаїв, вул.Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза(2019-2024)10 073 333138 500 3 000 0003 000 0003 000 00092
13173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №56 за адресою: м. Миколаїв, вул.Космонавтів, 138-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза  (2017-2024)28 345 014  2 000 0002 000 0002 000 00030
13173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №110 «Гніздечко» за адресою: м. Миколаїв, вул.  Рибна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза(2019-2024)45 459 798  2 000 0002 000 0002 000 00017
13173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза(2019-2024)42 302 121  2 000 0002 000 0002 000 00018
1500000 Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради   3 486 6279 700 00045 805 040182 970 733155 770 733 
1510000 Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради   3 486 6279 700 00045 805 040182 970 733155 770 733 
15173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваНове будівництво мереж каналізації по вул. Декабристів від вул. Защука до Привокзальної площі; по вул. Фалєєвська від вул. Защука до вул. Погранична; по вул. Погранична від вул. Пушкінська до вул. Декабристів та по вул. Пушкінська від дому №56 до вул. 9-а Поперечна у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза2019-20249 344 789   5 895 704 64
15173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а, в т. ч. проектно – вишукувальні роботи, коригування та експертиза(2019-2024)49 919 2871 224 3696 000 00010 000 0008 140 3198 140 31981
15173217321Будівництво освітніх установ та закладівНове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні “Північний” м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза(2016-2023)112 701 232 700 0003 000 00024 842 67324 842 67352
15173217321Будівництво освітніх установ та закладівНове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул.М.Морська, 78 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (2016-2022)3 350 96761 5721 200 000107 889  100
15173217321Будівництво освітніх установ та закладівНове будівництво дошкільного навчального закладу №67 за адресою: пр.Миру, 7/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза(2018-2024)163 076 339697 31050 0003 000 00054 267 45554 267 45569
15173217321Будівництво освітніх установ та закладівРеконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул.Знаменській, 2/6 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (2016-2022)6 702 14585 180750 0001 044 613  100
15173227322Будівництво медичних установ та закладівРеконструкція системи централізованого забезпечення киснем та заміни її на 2-х рівневу з встановленням промислового кисневого концентратору  в КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м.Миколаїв, вул.Корабелів,14В, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза(2022-2024)9 000 000  4 050 575  45
15173227322Будівництво медичних установ та закладівРеконструкція сімейної амбулаторії № 3 КНП  ММР «ЦПМСД №5» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,78, в т.ч.  проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза(2022-2024)18 241 120  4 000 000  22
15173227322Будівництво медичних установ та закладівРеконструкція приміщення за адресою: вул. Дачна, 5/1  КНП ММР «ЦПМСД № 6», в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза(2022-2024)4 330 000  3 000 000  70
15173227322Будівництво медичних установ та закладівРеконструкція будівлі КНП  ММР «ЦПМСД №3» під квартири для медичних працівників за адресою: м.Миколаїв, вул. Шосейна,119, в т.ч.  проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза(2022-2024)18 408 228  4 000 000  22
15173227322Будівництво медичних установ та закладівРеконструкція сімейної амбулаторії №5 КНП ММР "ЦПМСД №1" за адресою: просп.Богоявленський, 6, м.Миколаїв, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експериза(2020-2024)14 800 000   7 400 0007 400 000100
15173227322Будівництво медичних установ та закладівРеконструкція будівлі рентгенкабінету під діагностичний центр з надбудовою 2-го поверху КНП ММР «Міська лікарня №5» за адресою: м.Миколаїв, просп. Богоявленський,336,  в тому числі проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза(2022-2024)30 000 000   15 000 00015 000 000100
15173227322Будівництво медичних установ та закладівРеконструкція сімейної амбулаторії №1 КНП ММР «ЦПМСД №1» за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська,35, в т.ч.  проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза(2022-2024)15 000 000    15 000 000100
15173247324Будівництво установ та закладів культуриНове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м.Миколаїв, вул.Озерна, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза(2020-2024)57 774 168195 856800 000 26 045 2541 728 91450
15173257325Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спортуРеконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. коригування проекту та експертиза(2017-2024)58 990 649  1 000 0008 087 0858 087 08573
15173257325Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спортуРеконструкція елінгу № 1 ДЮСШ № 2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 11 у м.Миколаєві. Коригування, в т.ч.  проектно-вишукувальні роботи та експертиза(2015-2024)9 610 925  5 601 963  100
15173257325Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спортуРеконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДСЮШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 1, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза(2021-2024)20 000 000  2 000 0006 000 0007 000 00075
15173307330Будівництво інших об'єктів комунальної власностіНове будівництво берегоукріплювальної споруди вздовж вул.Лазурної у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза(2019-2024)48 000 0001 222 340  27 292 24314 304 28789
15173307330Будівництво інших об'єктів комунальної власностіРеконструкція трамвайних колій на переїзді пр. Богоявленський - вул. Космонавтів у м.Миколаєві, в т.ч.проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза(2021-2024)10 000 000 200 0005 000 000  48
4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради   002 048 7302 000 0000 
4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради   002 048 7302 000 0000 
42173107310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваРеконструкція скверу «Тополиний» у місті Миколаєві, у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи (2019-2024)4 148 728002 048 7302 000 000 100
××УСЬОГО×××39 286 60666 602 788165 363 770390 553 758361 716 993×

Додаток 11

до прогнозу бюджету 


Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

14549000000

(код бюджету)

  (грн)

 

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджетуНайменування трансферту /
найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту
2020 рік (звіт)2021 рік (затверджено)2022 рік (план)2023 рік (план)2024 рік (план)
1234567
 I. Трансферти до загального фонду бюджету 
41032300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери 25 000 000   
99000000000Державний бюджет України 25 000 000   
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам600 233 500778 515 700849 648 600930 573 100994 074 900
99000000000Державний бюджет України600 233 500778 515 700849 648 600930 573 100994 074 900
41034200Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам96 803 818    
99000000000Державний бюджет України96 803 818    
41034500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій23 106 1453 187 157   
99000000000Державний бюджет України23 106 1453 187 157   
41050400Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету2 706 445    
14100000000Обласний бюджет Миколаївської області2 706 445    
41050600Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення  зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету9 954 477    
14100000000Обласний бюджет Миколаївської області9 954 477    
41050900Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету13 819 920    
14100000000Обласний бюджет Миколаївської області13 819 920    
41051000Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції5 228 67810 365 566   
14100000000Обласний бюджет Миколаївської області5 228 67810 365 566   
41051100Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду2 750 265    
14100000000Обласний бюджет Миколаївської області2 750 265    
41051200Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету1 791 5765 429 191   
14100000000Обласний бюджет Миколаївської області1 791 5765 429 191   
41051400Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету11 969 853    
14100000000Обласний бюджет Миколаївської області11 969 853    
41051500Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції11 437 743    
14100000000Обласний бюджет Миколаївської області11 437 743    
41051600Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду425 767    
14100000000Обласний бюджет Миколаївської області425 767    
41051700Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 3 690 882   
14100000000Обласний бюджет Миколаївської області 3 690 882   
41053000Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету18 101 882    
14100000000Обласний бюджет Миколаївської області18 101 882    
41053900Інші субвенції з місцевого бюджету14 678 19810 054 4009 112 6429 585 00010 031 200
14311200000Районний бюджет Вітовського району19 463    
14100000000Обласний бюджет Миколаївської області14 510 94510 054 4009 112 6429 585 00010 031 200
14512000000Бюджет Галицинівської сільської територіальної громади94 919    
14519000000Бюджет Шевченківської сільської територіальної громади52 871    
41055000Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету17 359 65315 438 400   
14100000000Обласний бюджет Миколаївської області17 359 65314 343 900   
14505000000Бюджет Воскресенської селищної територіальної громади 388 800   
14512000000Бюджет Галицинівської сільської територіальної громади 83 700   
14519000000Бюджет Шевченківської сільської територіальної громади 275 100   
14542000000Бюджет Мішково-Погорілівської сільської територіальної громади 149 500   
14553000000Бюджет Первомайської селищної територіальної громади 197 400   
41055100Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету8 375 684    
14100000000Обласний бюджет Миколаївської області8 375 684    
41055200Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету12 798 333    
14100000000Обласний бюджет Миколаївської області12 798 333    
41055300Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету2 370 000    
14100000000Обласний бюджет Миколаївської області2 370 000    
 II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 
ХРАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:853 911 937851 681 296858 761 242940 158 1001 004 106 100
Хзагальний фонд853 911 937851 681 296858 761 242940 158 1001 004 106 100
Хспеціальний фонд     

 

Додаток 12

до прогнозу бюджету


Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

14549000000

(код бюджету)

  (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код бюджетуКод Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуНайменування трансферту /
найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту
2020 рік (звіт)2021 рік (затверджено)2022 рік (план)2023 рік (план)2024 рік (план)
12345678
  I. Трансферти із загального фонду бюджету 
0219770  9770Інші субвенції з місцевого бюджету 5 000 000   
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 5 000 000   
0219800  9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 5 350 000   
99000000000 Державний бюджет України 5 350 000   
06197709770Інші субвенції з місцевого бюджету439 562    
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області439 562    
3719110  9110Реверсна дотація97 205 800108 245 100144 951 300171 034 900201 921 500
99000000000 Державний бюджет України97 205 800108 245 100144 951 300171 034 900201 921 500
  II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 
0219800  9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів5 937 892    
99000000000 Державний бюджет України5 937 892    
ХХРАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:103 583 254118 595 100144 951 300171 034 900201 921 500
ХХзагальний фонд97 645 362118 595 100144 951 300171 034 900201 921 500
ХХспеціальний фонд5 937 892    

  

  Опубліковано: 23 серпня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: