Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 28/7 від 2013-05-16

Про внесення змін до рішення  міської радивід 19.04.07 № 12/28 "Про затвердження Порядку надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в місті Миколаєві"


З метою затвердження нормативних актів, які регулюють діяльність органів самоорганізації населення на території міста Миколаєва, керуючись п.1 ст.14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 4 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення міської ради від 19.04.07 № 12/28 "Про затвердження Порядку надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в місті Миколаєві", виклавши Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в місті Миколаєві у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гласності та законності (Гранатурова), першого заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.


Секретар міської радиВ.І.Коренюгін


Затверджено
рішенням міської ради
від 16 травня 2013
№ 28/7
Порядок
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в місті Миколаєві1. Загальні положення
 
1.1. Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються мешканцями, громадянами України, які на законних підставах проживають на відповідній території міста, для вирішення завдань, що передбачені Законом України "Про органи самоорганізації населення".
 
1.2. Законною підставою проживання мешканців на відповідній території визнається їхня реєстрація за адресою проживання в межах цієї території.
 
1.3. У своїй діяльності органи самоорганізації населення керуються Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи самоорганізації населення", іншими законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого референдуму, Статутом територіальної громади міста Миколаєва, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, власним положенням про орган самоорганізації населення, рішеннями зборів (конференцій) мешканців за місцем проживання, які їх обрали.
 
1.4. Територія діяльності органів самоорганізації населення визначається рішенням міської ради.
На одній території не може бути утворено одночасно кілька органів самоорганізації населення одного рівня.
 
1.5. Органами самоорганізації населення є:
- комітети районів міста (у межах одного або кількох районів у місті);
- комітети мікрорайонів (у межах територій окремих мікрорайонів, житлово-експлуатаційних організацій у місті);
- комітети кварталів, вулиць (у межах територій кварталів, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в містах індивідуальної забудови);
- комітети будинків (у межах будинку, кількох будинків в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів).
  
 
2. Порядок ініціювання створення органу самоорганізації населення
 
2.1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до міської ради звертаються збори (конференція) мешканців за місцем проживання.
 
2.2. У зборах (конференції) мешканців за місцем проживання має брати участь (бути представлено) не менше половини мешканців території, на якій планує здійснювати  свою діяльність орган самоорганізації населення.
У зборах (конференції) можуть брати участь мешканці, що мають право голосу та на законних підставах проживають на відповідній території. Право голосу мають мешканці, які досягли на день проведення зборів (конференції) вісімнадцяти років. Не мають права голосу мешканці, яких визнано судом недієздатними.
 
2.3. Інформація про скликання зборів або конференції, на яких заплановано розгляд питання про ініціювання створення органу самоорганізації населення, доводиться до відома мешканців, які проживають на відповідній території, не пізніше ніж за 7 календарних днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення, питань, які передбачається винести на обговорення. Одночасно така інформація доводиться до відома міської ради та адміністрації відповідного району міста. У разі, якщо територія діяльності органу самоорганізації населення знаходиться в межах більш ніж одного адміністративного району, повідомляється адміністрація того району міста, в якому проживає більша кількість мешканців території, на якій планується діяльність органу самоорганізації населення.
 
2.4. У разі проведення конференції для вибору делегатів проводяться первинні збори мешканців з висування делегатів. За підсумками таких зборів складається протокол.
Делегатом може бути особа, яка на законних підставах проживає на відповідній території діяльності органу самоорганізації населення та має право голосу. Делегат вважається легітимно обраним, якщо у зборах з його висування брало участь не менше половини від загальної кількості мешканців, що мали взяти участь у зборах з висування делегата, та кандидатуру якого підтримала більшість учасників таких зборів.
Делегати обираються за такими квотами:
при кількості мешканців, що мають право голосу, до 500 осіб – не менше ніж 1 представник від кожних 10 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити  не менше 25 осіб;
при кількості мешканців, що мають право голосу, від 501 до 1000 осіб – не менше ніж 1 представник від 20 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 25 осіб;
при кількості мешканців , що мають право голосу, від 1001 до 3000 осіб – не менше ніж 1 представник від 50 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 30 осіб;
при кількості мешканців, що мають право голосу, понад 3000 осіб – не менш ніж 1 представник від 100 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 50 осіб.
Конференція є правочинною за участі в ній більше половини делегатів, що мають право брати в ній участь.
 
2.5. До початку зборів обов’язково проводиться письмова реєстрація їх учасників на підставі пред’явленого паспорта. У разі проведення конференції реєстрація проводиться на підставі протоколу зборів по висуванню делегатів на конференцію та паспорта.
 
2.6. На зборах (конференції) приймаються рішення про:
- ініціювання створення органу самоорганізації населення;
- назву органу самоорганізації населення;
- основні напрямки діяльності органу самоорганізації населення;
- територію, в межах якої планує здійснювати свою діяльність орган самоорганізації населення;
- обрання ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси мешканців – учасників зборів (конференції) у міській раді;
- доручення ініціативній групі щодо подання до міської ради пакету документів про ініціювання створення органу самоорганізації населення.
Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників. Всі рішення зборів (конференції) вносяться до відповідного протоколу, який підписує голова та секретар зборів (конференції). 
 
2.7. На виконання рішення зборів (конференції) мешканців ініціативна група подає до міської ради:
заяву про створення органу самоорганізації населення (рекомендований зразок наведено у Додатку 1);
протокол зборів (конференції) мешканців за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення (рекомендований зразок наведено у Додатку 2);
список учасників зборів (конференції) мешканців за місцем проживання (рекомендований зразок наведено у Додатку 3).
 
3. Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення
3.1. Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення здійснюється міською радою.
 
3.2. Документи щодо створення органу самоорганізації населення реєструються згідно із встановленим порядком та направляються до адміністрації відповідного району міста, яка проводить перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, на відповідність вимогам законодавства і цього Порядку. За результатами перевірки до виконкому Миколаївської міської ради надається звіт.
Управління громадських зв’язків перевіряє інформацію в Реєстрі органів самоорганізації населення міста Миколаєва задля запобігання надання дозволу на створення органу самоорганізації населення з однаковими назвами та/або територіями діяльності, що співпадають (для комітетів одного рівня). За результатами перевірки управління готує проект рішення міської ради про надання дозволу на створення відповідного органу самоорганізації населення.
 
3.3. Питання про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, винесене на розгляд міської ради, розглядається на черговій сесії за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) мешканців за місцем проживання.
 
3.4. У рішенні міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення  обов’язково зазначаються:
- назва органу самоорганізації населення;
- основні напрями діяльності органу самоорганізації населення;
- повноваження органу самоорганізації населення та умови їх здійснення;
- територія, в межах якої діятиме орган самоорганізації населення.
Рішення міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома мешканців через засоби масової інформації.
Ініціативній групі по створенню органу самоорганізації населення у 10-денний термін видається копія рішення міської ради.
 
3.5 Міська рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо:
- ініціювання створення органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням вимог законодавства України;
- назва комітету співпадає з назвою раніше легалізованого комітету;
- територія діяльності органу самоорганізації населення, що створюється, співпадає або входить до території діяльності раніше легалізованого органу самоорганізації населення того ж рівня.
У разі відмови у наданні дозволу органу самоорганізації населення ініціативній групі по створенню органу самоорганізації населення у 10-денний термін видається копія відповідного рішення міської ради.
Рішення міської ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може бути оскаржено у суді в установленому законодавством порядку.
Додаток 1
до Порядку надання дозволу
на створення органу самоорганізації
населення
в місті Миколаєві
 
 
 
Миколаївському міському голові
 
ініціативної групи зі створення (будинкового, квартального, вуличного)  комітету “_________________________________________________________”
(повна назва)
 
ЗАЯВА
про створення (будинкового, квартального, вуличного) комітету
 
Відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення", враховуючи рішення зборів (конференції) мешканців за місцем проживання від " ____" _________ 200__ року  про ініціювання створення  (будинкового, квартального, вуличного) комітету  "__________________________________________________________________",
(повна назва)
просимо надати дозвіл на створення органу самоорганізації населення –(будинкового, квартального, вуличного) комітету  "___________________________________________________________________"
(повна назва)
в межах території
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Додатки:
1. Протокол зборів (конференції) мешканців за місцем проживання від  " ___" ____________ 200__ року про ініціювання створення (будинкового, квартального, вуличного) комітету  "____________________________________"
                                                                                        (повна назва)
 
2. Список учасників зборів (конференції) мешканців за місцем про­живання з ініціювання створення (будинкового, квартального, вуличного) комітету  "__________________________________________________________________"
(повна назва)
 
Ініціативна група:

Підпис

Прізвище,

ім'я, по батькові

Місце проживання

Контактний телефон


Додаток 2
до Порядку надання дозволу
на створення органу самоорганізації
населення
в місті Миколаєві
 
ПРОТОКОЛ
зборів (конференції) мешканців за місцем проживання про ініціювання створення (будинкового, квартального, вуличного) комітету “___________________________________________________________________”
(повна назва)
 
 " ___" _____________ 200____ р.                                                     м. Миколаїв
 
  Присутні:
1. Учасники зборів (конференції) – мешканці за місцем проживання в кількості ____ осіб (список додається).
2. Запрошені:
а) депутати Миколаївської міської ради __________________________________
____________________________________________________________________
б) представники адміністрації ____________________________________ району Миколаївської міської ради ____________________________________________
____________________________________________________________________
в) інші: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
Порядок денний:
1. Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) мешканців за місцем проживання.
2. Про легітимність зборів (конференції) мешканців за місцем проживання.
3. Затвердження порядку денного зборів (конференції) мешканців за місцем проживання.
4. Про створення комітету :
4.1. Ініціювання створення комітету.
4.2. Назва комітету.
4.3. Основні напрями діяльності комітету.
4.4. Територія, в межах якої діятиме комітет.
4.5. Про легалізацію комітету.
5. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів мешканців - учасників зборів (конференції) у міській раді.
6. Про доручення ініціативній групі подати до міської ради пакет документів про ініціювання створення комітету.
 
1. Обрання голови та секретаря зборів (конференції) мешканців за місцем проживання
 
 
СЛУХАЛИ:
1. _____________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
 
ВИСТУПИЛИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
 
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"                            ____ ;
"Проти"                     ____ ;
"Утримались"           ____ ;
"Не голосували"       ____ .
 
УХВАЛИЛИ:
1. Обрати головою зборів (конференції):

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Серія і номер паспорта

Місце проживання

 

 

 

 


2. Обрати секретарем зборів (конференції):

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Серія і номер паспорта

Місце проживання

 

 

 

 


2. Про легітимність зборів (конференції) мешканців за місцем проживання
 
СЛУХАЛИ:
1. На території проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) всього мешканців ______ осіб.
2. На території проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) мешканців, які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу, ______ осіб.
3. У зборах (конференції) мешканців за місцем проживання бере участь (представлено) ______ мешканців, які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу.
 
ВИСТУПИЛИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
 
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"                            ____ ;
"Проти"                     ____ ;
"Утримались"           ____ ;
"Не голосували"       ____.
 
УХВАЛИЛИ:
1. У зборах (конференції) мешканців за місцем проживання бере участь (представлено) не менше половини мешканців комітету, що на законних підставах тут проживають (зареєстровані за місцем проживання), які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу.
2. Вважати збори (конференцію) мешканців за місцем проживання правомочними (легітимними).
 
3. Затвердження порядку денного зборів (конференції) мешканців за місцем проживання
 
СЛУХАЛИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
 
ВИСТУПИЛИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
 
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"                            ____ ;
"Проти"                     ____ ;
"Утримались"           ____ ;
"Не голосували"       ____.
 
УХВАЛИЛИ:
Затвердити такий порядок денний зборів (конференції) мешканців за місцем проживання:
1. Про створення комітету :
1.1. Ініціювання створення комітету.
1.2. Назва комітету.
1.3. Основні напрями діяльності комітету .
1.4. Територія, в межах якої діятиме комітет , кількість населення.
1.5. Про легалізацію комітету .
2. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів мешканців - учасників зборів (конференції) у міській раді.
3. Про доручення ініціативній групі подати до міської ради пакет документів про ініціювання створення комітету.
 
 
4. Про створення комітету мікрорайону
4.1. Ініціювання створення комітету
 
СЛУХАЛИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
 
ВИСТУПИЛИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
 
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"                            ____ ;
"Проти"                     ____ ;
"Утримались"           ____ ;
"Не голосували"       ____.
 
УХВАЛИЛИ:
Ініціювати створення (будинкового, квартального, вуличного) комітету “___________________________________________________________________”
(повна назва)
4.2. Основні напрями діяльності комітету 
СЛУХАЛИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
 
ВИСТУПИЛИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
 
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"                            ____ ;
"Проти"                     ____ ;
"Утримались"           ____ ;
"Не голосували"       ____.
 
УХВАЛИЛИ:
Визначити такі основні напрями діяльності комітету  " ___________":
1. __________________________________________________________
____________________________________________________________
2. __________________________________________________________
____________________________________________________________
 
4.3. Територія, в межах якої діятиме комітет
 
СЛУХАЛИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
 
ВИСТУПИЛИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
 
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"                            ____ ;
"Проти"                     ____ ;
"Утримались"           ____ ;
"Не голосували"       ____.
 
УХВАЛИЛИ:
1. Комітет  діятиме в межах території  _______________________________
____________________________________________________________________
 
4.4. Про легалізацію комітету
 
СЛУХАЛИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
 
ВИСТУПИЛИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
 
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"                            ____ ;
"Проти"                     ____ ;
"Утримались"           ____ ;
"Не голосували"       ____.
 
УХВАЛИЛИ:
Легалізацію комітету здійснити шляхом його реєстрації (повідомлення про заснування).
 
5. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів мешканців - учасників зборів (конференції) у міській  раді
 
СЛУХАЛИ:
1. _____________________________________________________________
 
2. _____________________________________________________________
 
ВИСТУПИЛИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
 
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"                            ____ ;
"Проти"                     ____ ;
"Утримались"           ____ ;
"Не голосували"       ____.
 
УХВАЛИЛИ:
1. Обрати ініціативну групу, члени якої будуть представля­ти інтереси мешканців - учасників зборів (конференції) у міській  раді у кількості ____ осіб.
2. Обрати склад ініціативної групи, персонально:

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Серія і номер паспорта

Місце проживання

 

 

 

 

 


6. Про доручення ініціативній групі подати до міської ради пакет документів про ініціювання створення комітету
 
СЛУХАЛИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
 
ВИСТУПИЛИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
 
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"                            ____ ;
"Проти"                     ____ ;
"Утримались"           ____ ;
"Не голосували"       ____.

УХВАЛИЛИ:Доручити ініціативній групі подати до міської ради пакет документів для ініціювання створення (будинкового, квартального, вуличного)  комітету “___________________________________________________________________”
(повна назва)
 
Голова зборів (конференції
мешканців за місцем проживання)  __________         _______________________
(підпис)   (ініціали, прізвище)
 
Секретар зборів (конференції)          __________         _______________________
(підпис)   (ініціали, прізвище)
 
 
Додаток 3
до Порядку надання дозволу
на створення органу самоорганізації
населення
в місті Миколаєві

Список
учасників зборів (конференції) мешканців
з ініціювання створення (будинкового, квартального, вуличного)  комітету
“___________________________________________________________________”(повна назва)
 
 
" ___" __________ 200_ року                                                                   м. Миколаїв

№ з/п

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження  *

Серія і номер паспорта

Місце проживання

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*Примітка: у колонці "Рік народження" для мешканців, яким на момент проведення зборів (конференції) виповнилося 18 років, вказується повна дата народження.
 
Голова зборів (конференції
мешканців за місцем проживання)  __________         _______________________
(підпис)   (ініціали, прізвище)
 
Секретар зборів (конференції)          __________         _______________________
(підпис)   (ініціали, прізвище)

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: