Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

20 травня 2021                                                                                         № 4/358

Про внесення змін до рішення

Миколаївської міської ради від

12.06.2003 № 12/4 «Про затвердження

Положень про міські відзнаки і почесні

звання міста Миколаєва» (зі змінами)

 

На виконання статті 6 Статуту територіальної громади м. Миколаєва, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 03.09.2009 № 36/4,  статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Положення про звання «Почесний громадянин міста Миколаєва», затвердженого п.1 рішення міської ради від 12.06.2003 № 12/4 «Про затвердження Положень про міські відзнаки і почесні звання міста Миколаєва» (зі змінами), виклавши його в новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики (Кісельову), першого заступника міського голови Лукова В.Д.

 

 

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 20 травня 2021

№  4/358

 

ПОЛОЖЕННЯ

про звання «Почесний громадянин міста Миколаєва»

 

1. Загальні положення

1.1. Звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» присвоюється Миколаївською міською радою особам, чиє життя і діяльність були тісно пов’язані з містом, які зробили видатний внесок у розвиток міста Миколаєва, піднесення його статусу, враховуючи світову та вітчизняну практику відзначення видатних осіб.

1.2. Звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» може присвоюватися громадянам України, іноземним громадянам, особам без громадянства.

1.3. Положенням про звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» (далі - Положення) визначається порядок розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва», присвоєння та позбавлення цього звання.

1.4. Звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» присвоюється особі лише раз і є довічним.

1.5. Звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» може бути присвоєно посмертно.

1.6. Позбавлення звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» відбувається у разі вчинення особою злочину проти громади міста чи народу України, при наявності вироку суду, який набрав законної сили, або інших дій, що не дають морального права носити це звання. Питання позбавлення звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» вирішує Миколаївська міська рада за попереднім погодженням з постійними комісіями Миколаївської міської ради.

 

2. Права почесних громадян міста Миколаєва

2.1. Почесні громадяни міста Миколаєва мають право:

- бути присутніми на сесіях Миколаївської міської ради та брати участь в їх роботі (право на виступ, доповідь, співдоповідь);

- брати участь у заходах, присвячених державним та міським святам, інших урочистостях та заходах, організованих містом;

- безперешкодного доступу до приміщень Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, підпорядкованих Миколаївській міській раді (за винятком об’єктів із спеціальним режимом доступу);

- першочергового прийому міським головою, секретарем міської ради, керівниками та посадовими особами виконавчих органів Миколаївської міської ради, підприємств, установ та організацій, підпорядкованих Миколаївській міській раді;

- першочергового виступу в засобах масової інформації, які засновані органами місцевого самоврядування міста Миколаєва.

 

3. Підстави для присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва»

3.1. Звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» присвоюється особі у разі прийняття відповідного рішення Миколаївською міською радою.

3.2. Прийняття рішення Миколаївської міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» відбувається раз на рік, напередодні Дня міста.

3.3. Підставами для присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» є:

- видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту, виховання та освіти, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, зміцнення миру та міжнародного співробітництва, розвитку економіки та виробництва, містобудування та архітектури, охорони правопорядку та громадської безпеки, укріплення демократії та захисту прав людини і громадянина та в інших галузях;

- особиста мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового та громадянського обов’язку на благо міста Миколаєва та України, а також під час захисту територіальної цілісності та суверенітету України;

- творча діяльність, що сприяє розвитку міста Миколаєва, просуванню його позитивного іміджу в Україні та за кордоном.

 

4. Порядок висування та розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва»

4.1. Право висування кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» належить:

- міському голові;

- секретарю міської ради;

- почесним громадянам міста Миколаєва;

- постійним комісіям Миколаївської міської ради;

- депутатським фракціям Миколаївської міської ради;

- юридичним особам (незалежно від форм власності, напрямку діяльності та місцезнаходження);

- трудовим колективам підприємств, установ та організацій міста Миколаєва, профспілковим комітетам, зборам громадян (за умови підтвердження легітимності зборів колективів, громадян).

4.2. Самовисування на звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» не допускається.

4.3. Для присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» необхідно подати такі документи:

4.3.1. Опис досягнень та заслуг кандидата з копіями підтверджуючих документів;

4.3.2. Докладна біографія кандидата з копіями документів, що підтверджують факти біографії та мають значення для присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва»;

4.3.3. Витяг з протоколу зборів трудового колективу, зборів громадян, засідання колегіального органу об’єднань громадян, що прийняли рішення про подання кандидатури на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва».

4.4. Листи-клопотання з копіями необхідних документів щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» подаються на ім’я міського голови з 1 вересня поточного року по 30 квітня наступного року.

4.5. Робота з узагальнення інформації, визначення відповідності наданих листів-клопотань вимогам Положення та підготовка їх до розгляду оргкомітетом здійснюється управлінням апарату Миколаївської міської ради.

4.6. Управління апарату Миколаївської міської ради має право надавати запити щодо особи, яка висувається кандидатом на звання «Почесний громадянин міста Миколаєва».

4.7. Подані документи щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» розглядаються оргкомітетом, який вносить попередні пропозиції щодо переліку кандидатур на звання «Почесний громадянин міста Миколаєва».

4.8. При повторному висуванні кандидатури на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» міському голові має бути поданий оновлений пакет документів.

4.9. Оргкомітет створюється для попереднього розгляду кандидатур на звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» у складі депутатів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування та експертів.

4.10. Персональний склад оргкомітету затверджується розпорядженням міського голови. Головою оргкомітету є Міський голова, секретарем оргкомітету є Секретар міської ради.

4.11. Засідання оргкомітету проводиться після закінчення терміну для подання листів-клопотань щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва», але не пізніше 31 травня.

4.12. Рішення оргкомітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів від загального складу та оформлюється відповідним протоколом.

4.13. Оргкомітет приймає одне з наступних рішень:

- погодження кандидатури на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва»;

- відхилення кандидатури на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва».

4.14. Апарат Миколаївської міської ради на підставі протоколу засідання оргкомітету готує проєкт рішення Миколаївської міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва».

4.15. Розгляд проєкту рішення Миколаївської міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» здійснюється постійною комісією Миколаївської міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

4.16. Сесія Миколаївської міської ради виносить рішення щодо кількості нагороджених. Якщо кількість кандидатів перебільшує вирішену кількість нагороджених, сесія Миколаївської міської ради проводить рейтингове голосування за кандидатів на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва».

4.17. За рішенням Миколаївської міської ради почесним громадянам міста Миколаєва може бути надано додаткові пільги, преференції або матеріальне та інше заохочення.

 

5. Вручення звання «Почесний громадянин міста Миколаєва»

5.1. Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Миколаєва», вручається диплом, посвідчення та знак «Почесний громадянин міста Миколаєва» під час святкування Дня міста.

5.2. Посвідчення Почесного громадянина міста Миколаєва, Диплом Почесного громадянина міста Миколаєва, знак «Почесний громадянин міста Миколаєва» вручаються міським головою, або за його дорученням секретарем Миколаївської міської ради, одним із заступників міського голови.

5.3. У разі присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» посмертно, диплом, посвідчення та знак вручається родині чи близьким особам нагородженого.

5.4. Повідомлення про присвоєння особі цього звання оприлюднюється в засобах масової інформації та на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

5.5 Рішення Миколаївської міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» надсилається за місцем роботи або служби нагородженого.

5.6. Прізвище, ім’я та по батькові особи, якій присвоєно звання «Почесний громадянин міста Миколаєва», заноситься до Книги пошани міста Миколаєва.

 

_______________________________________________________

 

 

Опубліковано: 31 травня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: