Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

12 травня 2021                                                                                        № 370

Про розгляд звернень громадян, клопотань

служб  у справах дітей адміністрацій

Заводського та Корабельного районів

Миколаївської міської ради і затвердження

спільних рішень адміністрації і

профспілкового комітету підприємств

і організацій щодо взяття на квартирний

облік, внесення змін  до облікових справ,

зняття з квартирного обліку

 

 Розглянувши звернення громадян, клопотання служб у справах дітей адміністрацій Заводського та Корабельного районів Миколаївської міської ради щодо взяття на квартирний облік,  матеріали про  внесення змін до облікових справ та зняття з квартирного обліку, витяг з протоколу засідання громадської комісії з житлових питань при виконкомі Миколаївської міської ради від  07.04.2021 № 6, витяг з протоколу спільного  засідання житлово-побутової  комісії Управління Держспецзв’язку в Миколаївській області та Відділу урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку в місті Миколаєві від 30.10.2020 № 3, витяги з протоколу № 3 засідання житлової  комісії Головного управління Національної поліції в Миколаївській області від 22.03.2021, згідно з ч.1 ст.33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», п.14 ч.1 ст.12, п.18 ч.1 ст.13 Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ч.2 ст.96 Закону України «Про Національну поліцію», ст.ст. 34, 35, 39, 46 Житлового кодексу Української РСР, п.п. 8, 13, 15, 21, 26, 27, 32, 44 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470, абз.1 п.64 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, керуючись пп.2 п.«а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Взяти на квартирний облік до загальної черги на отримання житлових приміщень  громадян, які  потребують поліпшення  житлових  умов (Додаток 1).

 

2. Включити громадян до списку осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень (Додаток 2).

 

3. Включити громадян до списку громадян, які користуються правом позачергового отримання жилих приміщень (Додаток 3).

 

4. Затвердити рішення підприємств, установ, організацій щодо взяття на квартирний облік та перебування на ньому, на підставі абз.2 п.21 Правил обліку громадян:

 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ:

- витяг з протоколу спільного  засідання житлово-побутової  комісії ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ  від 30.10.2020 №3 (Андрейчев О.О.);

 

ХХХХХХХХХХХХХ:

- витяг   з   протоколу   № 3   засідання   житлової   комісії      ХХХХХХХХХХХХ від 22.03.2021 (Пузирьов В.В., Петров В.А.).

 

          5. Відмовити ХХХХХХХХХХХХ у затвердженні  витягу з протоколу спільного  засідання житлово-побутової  комісії ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ від 30.10.2020 № 3 щодо взяття на квартирний облік Кузьменка Віталія Георгійовича складом сім’ї з 2 осіб (він,  дружина) у зв’язку з відсутністю підстав для визнання їх потребуючими поліпшення житлових умов, зазначених у  ст. 34 Житлового кодексу Української  РСР, п.13 Правил обліку громадян, п.1 постанови № 4 виконкому Миколаївської обласної ради народних депутатів та президії обласної ради профспілок від 23.01.1992.

 

6. Внести зміни та доповнення до облікових справ громадян, які   перебувають на квартирному обліку:

 

по Заводському району:

 

          - Булка Валентина Петрівна, поділити облікову справу між нею та дочкою - Мороз  (Булкою)   Надією    Василівною,   згідно    із    заявами    від

17.03.2021. Мороз Н.В. вважати на квартирному обліку з 23.01.1998. Світюк (Булку) Наталю Василівну та  Булку Миколу Васильовича зняти з квартирного обліку,  згідно  із заявами від 17.03.2021. Склад сім'ї  Булки В.П.

на отримання житла вважати з  однієї особи та  одночасно виключити складом сім’ї з 4 осіб (вона, син, 2 дочки) із списку осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, на підставі п.27 Правил обліку громадян;

 

           - Мороз Надія Василівна включити до складу сім’ї на отримання житла сина – Мороза Михайла Олександровича, ХХХ р.н., згідно із заявою від 17.03.2021, копією свідоцтва про народження. Склад сім'ї  вважати з 2 осіб (вона, син);

 

          по Корабельному району:

          - Гоцанюк Ольга Євгенівна, поділити облікову справу між нею та дочкою – Полєвою-Костовою Анастасією Станіславівною, згідно із заявами від 10.03.2021. Полєву-Костову А.С.  вважати на квартирному обліку з 01.03.1999. Склад сім'ї  Гоцанюк О.Є. на отримання житла вважати з  2 осіб (вона, дочка), склад сім'ї  Полєвої-Костової А.С. вважати з 2 осіб (вона, дочка) та  одночасно виключити із списку осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, на підставі п.27 Правил обліку громадян;

         - Полєва-Костова Анастасія Станіславівна включити до складу сім’ї на отримання житла дочку - Полєву  Наталію  Вікторівну, ХХХ р.н., сина - Костова Максима Олександровича, ХХХ р.н., згідно із заявою від 10.03.2021, копіями свідоцтв про народження. Склад сім'ї  вважати з 4 осіб (вона, 2 дочки, син). Одночасно включити її з дітьми до списку осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, згідно із заявою від 10.03.2021, на підставі пп.11 п. 44 Правил обліку громадян.

 

        7. Взяти на квартирний облік дитину, позбавлену батьківського піклування,   відповідно  до  ч.2  ст.39  Житлового     кодексу Української   РСР,   ч.1   ст.33   Закону     України   «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,    позбавлених    батьківського   піклування»,    абз. 1   п. 64     Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866:

       - Бондарець Ольгу Вікторівну,  ХХХ р.н., за  клопотанням  служби  у справах дітей адміністрації Заводського  району Миколаївської міської ради від 23.03.2021  № 9941/03.08.01-09/21-2.

       

      8. Взяти на квартирний облік з 27.07.2015 та включити до списку осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, з 03.10.2018 Мошака Дмитра Олександровича, згідно із заявою від 02.04.2021, на підставі пп.1 п.13, пп.1 п.32 Правил обліку громадян, п.14 ч.1 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

      9. Включити до списку  громадян, які користуються правом позачергового отримання жилих приміщень:

       - Мединцеву Анастасію Геннадіївну, на підставі абз.6 ч.1 ст.46 Житлового кодексу Української РСР.

 

      10. Відмовити службі у справах дітей адміністрації Корабельного району Миколаївської  міської  ради  у  взятті  на  квартирний  облік   дитини-сироти, Швець Вікторії Миколаївни, ХХХ р.н., у зв’зку з відсутністю

 

 

 

підстав, зазначених у ст. 34 Житлового     кодексу Української   РСР,  ч.1  ст.33   Закону     України   «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,    позбавлених    батьківського   піклування»,     абз. 1   п. 64     Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866, п.13 Правил обліку громадян, п.1 постанови № 4 виконкому Миколаївської обласної ради народних депутатів та президії обласної ради профспілок від 23.01.1992.

 

      11. Відмовити  у взятті на квартирний облік:

 

       -  Хроменку Сергію Віталійовичу, на підставі  ч.1 ст. 35 Житлового кодексу Української  РСР, абз.1 п.17 Правил обліку громадян, членам його сім’ї  у зв’язку з відсутністю підстав, зазначених у ст. 34 Житлового кодексу Української   РСР, абз.1 п.15, п.13 Правил обліку громадян, п.1 постанови №4

 виконкому Миколаївської обласної ради народних депутатів та президії обласної ради профспілок від 23.01.1992;

        -  Вишнякову Івану Олександровичу та членам його сім’ї у зв’язку з відсутністю підстав, зазначених у   ст. 34 Житлового кодексу Української  РСР, п.13 Правил обліку громадян, п.1 постанови № 4 виконкому Миколаївської обласної ради народних депутатів та президії обласної ради профспілок від 23.01.1992;

        -  Гревцовій Світлані Іванівні та члену її сім’ї у зв’язку з відсутністю підстав, зазначених у  ст. 34 Житлового кодексу Української  РСР, п.13 Правил обліку громадян, п.1 постанови № 4 виконкому Миколаївської обласної ради народних депутатів та президії обласної ради профспілок від 23.01.1992;

        -  Іванову Роману Ігоровичу та членам його сім’ї у зв’язку з відсутністю підстав, зазначених у  ст. 34 Житлового кодексу Української  РСР, п.13 Правил обліку громадян, п.1 постанови № 4 виконкому Миколаївської обласної ради народних депутатів та президії обласної ради профспілок від 23.01.1992;

       - Голубу Олексію Олександровичу у зв’язку з відсутністю підстав, зазначених у  ст. 34 Житлового кодексу Української  РСР, п.13 Правил обліку громадян, п.1 постанови № 4 виконкому Миколаївської обласної ради народних   депутатів  та  президії   обласної ради  профспілок  від  23.01.1992;

      - Колесниковій (Кулай) Валерії  Геннадіївні у зв’язку з наданням неповного   пакета   документів  (відсутні   довідки   про    працевлаштування,

реєстрацію місця проживання, копії  правоустановчого документа на займану житлову  площу   (ордер,  свідоцтво про  право власності,  свідоцтво  про спадщину, договір купівлі-продажу, договір дарування, міни), технічного паспорта (за наявності) або договору піднайму (найму, оренди) житла та сторінок паспорта громадянина України, які містять інформацію про реєстрацію місця проживання);   

      - Бондарюк Анастасії Віталіївні та члену її сім’ї у зв’язку з відсутністю підстав,   зазначених  у  ст. 34  Житлового    кодексу  Української   РСР,   п.13

 

 

Правил обліку громадян (наданий в пакеті документів договір оренди житла від  08.09.2020 не  відповідає  вимогам  ч.1  ст.810  та  ч.1 ст.816   Цивільного кодексу України, а саме заключений не з власником житла та не містить інформації про осіб, які проживатимуть разом з наймачем).

 

     12. Зняти з квартирного обліку:

 

       по Заводському району:

       - Багірову Марію Ровшан Кизи складом сім’ї з 2 осіб ( вона,  дочка), на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

       - Павлік Людмилу Володимирівну,  на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян, сина – Павліка Валерія Романович у зв’язку зі смертю;

       - Рявкіна Олександра Аріфовича, на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян, облікову справу переоформити на брата – Рявкіна Андрія Сергійовича, 12.09.2006 р.н., склад сім’ї вважати з 2 осіб (він, брат);

 

      по Інгульському району:

       - Пархісенко Тетяну Олексіївну, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

       - Брієнкова Павла Вячеславовича, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

       - Скакуна  Олександра Григоровича,  на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

       - Білик Світлану Володимирівну, на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян, облікову справу переоформити на чоловіка – Білика Ігоря Григоровича, склад сім’ї на отримання житла вважати з 2 осіб (він, син);

 

       по Центральному району:

             - Козир (Єрмачкову)  Віру Олександрівну складом сім’ї з 3 осіб (вона,   син, дочка), на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

       - Сорочана Леоніда Григоровича у зв’язку зі смертю;

       - Данильчук Ірину Павлівну у зв’язку зі смертю;

       - Рижкову Любов Володимирівну у зв’язку зі смертю;

       - Бойка  Віталія  Олександровича,  на підставі   пп.2  п.26   Правил обліку

громадян;     

       - Нолана Антона Валентиновича, на підставі пп.2 п.26 Правил обліку громадян;

       - Бєлякову Людмилу Миколаївну, на підставі пп.2 п.26 Правил обліку громадян;

       - Панасюк Оксану Володимирівну, на підставі пп.2 п.26 Правил обліку громадян;

       - Солоного Анатолія Павловича, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

       - Дудніка Ігоря Віталійовича, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

       - Пащенка Олексія Вікторовича, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

 

       - Белевята Олександра Франковича, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      - Гончарука Миколу Михайловича, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      - Руснака Дениса Вікторовича, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      - Журавель Ольгу Павлівну, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      - Щеглову Ларису Федотівну, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку   громадян;               

      - Бутко (Васильєву) Ірину Олександрівну, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      - Пігарь Оксану Володимирівну, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      - Шайгородську (Малецьку) Ірину Олександрівну, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      - Сухопарову Вікторію Вікторівну складом сім’ї з 2 осіб (вона, дочка), на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      - Переверзева Анатолія Дмитровича, на підставі пп.2 п.26 Правил обліку громадян;

      - Лучика Ігоря Михайловича, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      - Бурятинського Володимира Леонідовича, на підставі пп.1п.26 Правил обліку громадян;

      - Ільінську Надію Володимирівну, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      - Каплунову Людмилу Геннадіївну, на підставі пп.2 п.26 Правил обліку громадян, сина – Каплунова Євгенія Олександровича, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

   - Костюка Олександра Олексійовича у зв’язку зі смертю, дружину – Костюк Людмилу Вікторівну, складом сім’ї з 2 осіб (вона, син), згідно із заявою від 06.04.2021.

 

      13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника міського голови Лукова В.Д.

 

Міський голова                                                                                О. СЄНКЕВИЧ

 

 

                                                                                       Додаток 1   

                                                                                       до рішення виконкому

                                                                                       міської ради

                                                                             від 12 травня 2021

                                                                             № 370

 

 

С П И С О К

громадян, взятих на квартирний облік

до загальної черги

       

       - Салєва Олена Вікторівна, вул. ХХХХХХ,   склад   сім'ї  – 3 особи (вона, дочка, син), заява від 23.03.2021, на підставі  пп.1 п.13, п.15 Правил обліку громадян;

       - Вороненко Володимир Євгенович, вул. ХХХХХХ,  склад   сім'ї  – 1  особа, заява від 24.03.2021, на підставі  пп.6 п.13, п.15 Правил обліку громадян;

      - Слободенюк Володимир Володимирович, вул. ХХХХХХ, склад   сім'ї  – 5 осіб (він, дружина, 2 дочки, син), заява від 24.03.2021, на підставі  абз.4 п.8, пп.8 п.13 Правил обліку громадян;

      - Власенко Анастасія Сергіївна, вул. ХХХХХХ,   склад   сім'ї  – 2 особи (вона, дочка), заява від 29.03.2021, на підставі  пп.6 п.13, п.15 Правил обліку громадян;

       - Колесников  Володимир Олександрович,  вул. ХХХХХХХ, склад   сім'ї  – 1  особа, заява від 30.03.2021, на підставі  пп.7 п.13, п.15 Правил обліку громадян.

 

   

Начальник відділу

обліку та розподілу житла                                                          

Миколаївської міської ради                                                           С. ВОЙТОВИЧ

 

                                                                                     Додаток  2  

                                                                                     до рішення виконкому

                                                                           міської ради

                                                                           від 12 травня 2021

                                                                           № 370                                                                                                                                                       

 

С П И С О К

                                 осіб, які користуються правом

першочергового отримання жилих приміщень

           

       - Вороненко Володимир Євгенович,   склад   сім'ї  – 1  особа, заява від 24.03.2021, на підставі  ч.2 ст.96 Закону України «Про Національну поліцію»;

        - Слободенюк Володимир Володимирович, склад   сім'ї  – 5 осіб (він, дружина, 2 дочки, син), заява від 24.03.2021, на підставі  п.14 ч.1 ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

 

Начальник відділу

обліку та розподілу житла                                                           

Миколаївської міської ради                                                           С. ВОЙТОВИЧ  

 

                                                                                     Додаток  3

                                                                                     до рішення виконкому

                                                                           міської ради

                                                                           від 12 травня 2021

                                                                           № 370

                                                                                                                                                        

С П И С О К

                                 громадян, які користуються правом

позачергового отримання жилих приміщень

 

            - Колесников  Володимир Олександрович, склад   сім'ї  – 1  особа, заява від 30.03.2021, на підставі    п.18 ч.1 ст.13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

    

 

Начальник відділу

обліку та розподілу житла                                                          

Миколаївської міської ради                                                         С. ВОЙТОВИЧ 

 

Опубліковано: 13 травня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: