Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

12 квітня 2021                                                                                                № 90р

Про організацію конкурсного відбору банківської

установи для здійснення місцевого запозичення до

бюджету Миколаївської міської територіальної

громади

 

З метою залучення коштів до бюджету розвитку для фінансування видатків, спрямованих на створення, приріст чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, що забезпечують виконання завдань міської ради, направлених на задоволення інтересів Миколаївської міської територіальної громади, враховуючи рекомендацію постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів від 23.03.2021, протокол № 12, ст.ст. 4, 74 Бюджетного кодексу України, постанову Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень», керуючись п.п. 19, 20 ч.4 ст. 42, ч. 2 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Оголосити конкурсний відбір банківської установи для здійснення місцевого запозичення до бюджету Миколаївської міської територіальної громади на наступних умовах:

1.1. Місцеве запозичення здійснити у формі укладання кредитного договору.

1.2. Розмір (основна сума) та валюта місцевого запозичення – не менше 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень.

1.3. Строк, на який здійснюється місцеве запозичення – не менше 48 місяців, з моменту укладення кредитного договору, з правом дострокового погашення та відстрочки погашення тіла кредиту до одного року.

1.4. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами – не перевищує розмір облікової ставки НБУ на момент проведення конкурсу  збільшеної на маржу до 5 відсотків річних (лист Міністерства фінансів України від 06.05.2020 № 12040-04-6/13469).

1.5. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням не надається.

 

2. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору банківської установи для здійснення місцевого запозичення до бюджету Миколаївської міської територіальної громади (додається).

 

3. Затвердити склад конкурсної комісії з відбору банківської установи для здійснення місцевого запозичення до бюджету Миколаївської міської територіальної громади (додається).

 

4. За результатами проведеного конкурсного відбору банківської установи для здійснення місцевого запозичення до бюджету Миколаївської міської територіальної громади департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Святелик) підготувати проєкти рішень Миколаївської міської ради «Про здійснення запозичення», «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік» та направити до Міністерства фінансів України письмове повідомлення для отримання погодження обсягу та умов здійснення запозичення  в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень».

 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Лукова В.Д.

 

 

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 12 квітня 2021

№ 90р

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсного відбору банківської установи для здійснення місцевого запозичення до бюджету Миколаївської міської територіальної громади

 

1. Цей порядок визначає механізм проведення конкурсного відбору банківської установи для здійснення місцевого запозичення до бюджету Миколаївської міської територіальної громади (далі – конкурс), яке буде направлено на фінансування видатків, спрямованих на створення, приріст чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, що забезпечують виконання завдань міської ради, направлених на задоволення інтересів Миколаївської міської територіальної громади.

2. Банківська установа для укладання кредитного договору про здійснення місцевого запозичення визначається на конкурсній основі конкурсною комісією з конкурсного відбору банківської установи для здійснення місцевого запозичення до бюджету Миколаївської міської територіальної громади (далі – конкурсна комісія), яка створюється розпорядженням міського голови. До складу конкурсної комісії входять представники  департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, департаменту фінансів Миколаївської міської ради, юридичного департаменту Миколаївської міської ради, департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради. Конкурсну комісію очолює перший заступник міського голови.

3. Основним завданням конкурсної комісії є:

- організація та проведення конкурсу;

- забезпечення рівних умов для всіх учасників конкурсу, об’єктивного та прозорого вибору банку-переможця;

- оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

4. Оголошення про конкурс та умови його проведення публікуються в друкованому засобі масової інформації та/або на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення конкурсу.

5. Оголошення повинно містити такі відомості:

- місцезнаходження та контактні телефони конкурсної комісії;

- адресу, за якою подається конкурсна пропозиція;

- кінцеву дату  подання конкурсних пропозицій;

- необхідний перелік документів, що входять до складу конкурсної пропозиції;

- умови здійснення місцевого запозичення до бюджету міста.

6. Конкурсні пропозиції, що надійшли після кінцевої дати подання конкурсних пропозицій, конкурсною комісією не розглядаються. Подані на конкурс конкурсні пропозиції не повертаються.

7. Для участі в конкурсі банк-претендент до конкурсної комісії повинен подати конкурсну пропозицію, до складу якої входять наступні документи:

- заява на участь у конкурсі в довільній формі;

- копія банківської ліцензії;

- довіреність (або інший документ, що підтверджує повноваження) на ім’я особи, яка представлятиме інтереси банку - претендента в період проведення конкурсу;

- проєкт кредитного договору, в якому враховані такі умови:

1) фіксована процентна ставка;

2) комісія з управління кредитом;

3) графік погашення позики (окремо погашення тіла кредиту та відсотків за користування кредитом);

4) інші обов’язкові послуги, виконання яких збільшує кінцеву суму кредитного зобов’язання;

5) банківська установа може запропонувати додаткові умови.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

8. Банк-претендент подає конкурсну пропозицію в конверті в запечатаному вигляді, на якому зазначається назва претендента та його адреса, найменування конкурсу з поміткою «Конкурсна пропозиція». Зворотна сторона конверта скріплюється печаткою.

9. Подані на конкурс конкурсні пропозиції реєструються секретарем конкурсної комісії у міру їх надходження.

10. Протягом 5 робочих днів після закінчення кінцевої дати подання конкурсної пропозиції конкурсна комісія проводить засідання, на якому розкриває конверти з конкурсною пропозицією та здійснює вивчення конкурсної пропозиції.

11. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань зобов’язана організувати вивчення конкурсних пропозицій та визначити переможця конкурсу.

12. Переможцем конкурсу визнається банківська установа, яка за інших рівних умов запропонувала найнижчу процентну ставку на відповідний строк та найнижчі витрати з обслуговування кредитного договору.

У разі якщо заявка на участь у конкурсі надійшла лише від одного претендента, він може бути визнаний переможцем конкурсу, а конкурс вважається таким, що відбувся.

13. Конкурсна комісія в межах своєї компетенції має право: приймати рішення; звертатися до банківських установ, які подали пропозиції, за роз’ясненням та наданням додаткової інформації; розглядати на своїх засіданнях інформацію, що надійшла від банківських установ, а також будь-яку іншу інформацію щодо їх діяльності.

14. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її членів. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії від загального складу комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

15. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у засіданні. У разі незгоди з рішенням конкурсної комісії член комісії може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу засідання комісії.

_________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 12 квітня 2021

№ 90р

 

СКЛАД

конкурсної комісії з відбору банківської установи для здійснення

місцевого запозичення до бюджету Миколаївської міської

територіальної громади

 

Голова конкурсної комісії

 

Луков

Віталій Дмитрович

 

-

перший заступник міського голови

Заступник голови конкурсної комісії

 

Шуліченко

Тетяна Василівна

 

-

директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради

Секретар конкурсної комісії

 

Бернага

Олена Вікторівна

-

начальник відділу економічного аналізу
та ефективного використання бюджетних коштів управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

Члени конкурсної комісії

 

Бочарова

Інна Валеріївна

-

директор юридичного департаменту Миколаївської міської ради

 

Єрмолаєв

Андрій Вадимович

-

директор департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

Святелик

Віра Євгенівна

-

директор департаменту фінанс директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

 

Шевченко

Діна Олександрівна

-

заступник директора департаменту

економічного розвитку Миколаївської міської ради?начальник управління економіки та інвестицій

___________________________________________________

 

Опубліковано: 14 квітня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: