Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

11 березня 2021                                                                      № 4/2

Про затвердження Положення

про помічника-консультанта

депутата Миколаївської

міської ради

 

Керуючись ст. 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 25, п. 53 ч.1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Миколаївської міської ради (додається).

 

2. Рішення Миколаївської міської ради від 21.01.2016 № 2/3 «Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Миколаївської міської ради VII скликання» визнати таким, що втратило чинність.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики (Кісельову), секретаря міської ради Фалька Д.В.

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 11 березня 2021

№  4/2

 

ПОЛОЖЕННЯ

про помічника-консультанта депутата Миколаївської міської ради

 

Розділ I. Правовий статус помічника-консультанта депутата міської ради

 

1. Депутат Миколаївської міської ради (далі – депутат міської ради) може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах, правовий статус і умови роботи яких визначаються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та цим Положенням.

2. Помічником-консультантом депутата міської ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту.

3. Помічник-консультант депутата міської ради у своїй роботі керується Конституцією України, чинним законодавством України, а також цим Положенням.

 

Розділ II. Права і обов’язки помічників-консультантів депутата міської ради

 

1. Помічник-консультант депутата міської ради має право:

1) входити і перебувати у приміщеннях Миколаївської міської ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради, дотримуючись встановленого порядку;

2) за дорученням депутата міської ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб міської територіальної громади, інформувати про них депутата міської ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

3) одержувати за письмовим зверненням депутата міської ради у виконавчому комітеті міської ради, інших органах міської ради, об’єднаннях громадян, на державних та комунальних підприємствах, в установах і організаціях у встановленому порядку необхідні депутату міської ради для здійснення його депутатських повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали;

4) одержувати надіслану на ім’я депутата міської ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата міської ради;

5) за письмовим зверненням депутата міської ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.

2. Помічник-консультант депутата міської ради зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, рішень міської ради, в тому числі цього Положення;

2) при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата міської ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата міської ради;

3) за дорученням депутата міської ради вивчати питання, необхідні депутату міської ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

4) допомагати депутату міської ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

5) допомагати депутату міської ради в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

6) надавати депутату міської ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

 

Розділ III. Набуття повноважень помічника-консультанта депутата міської ради та їх припинення

 

1. Депутат міської ради самостійно визначає кількість своїх помічників-консультантів у межах, встановлених Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, тобто не більше п’яти осіб.

2. Персональний підбір кандидатур для виконання повноважень помічника-консультанта депутата міської ради, організацію їхньої роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

3. Набуття повноважень помічника-консультанта депутата міської ради проводиться на підставі письмового подання депутата міської ради секретарю міської ради/керівнику апарату Миколаївської міської ради (далі - апарат міської ради), в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на виконання обов’язків помічника-консультанта депутата міської ради, рік народження, наявність громадянства України та відповідної освіти.

4. Помічник-консультант депутата міської ради працює на громадських засадах.

5. Депутат міської ради на початок кожного календарного року відповідною заявою у письмовій формі підтверджує повноваження своїх помічників-консультантів, на підставі чого термін дії їх посвідчень продовжується на 1 рік. У разі припинення таких повноважень і повернення посвідчення, депутат міської ради має право оформити помічником-консультантом депутата міської ради іншу особу.

6. Повноваження помічника-консультанта депутата міської ради припиняються:

1) за письмовим поданням депутата міської ради до апарату міської ради про припинення повноважень помічника-консультанта з долученням до нього посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради;

2) у разі припинення повноважень депутата міської ради – з дати їх припинення, при цьому посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради підлягає поверненню до апарату міської ради та вважається недійсним;

3) у разі непідтвердження депутатом міської ради на початку календарного року повноважень його помічників-консультантів;

4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

Розділ IV. Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради

 

1. Помічник-консультант депутата міської ради має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження, й використовує його у випадках, передбачених законодавством.

2. Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради видається міською радою за письмовим поданням депутата міської ради.

3. У посвідченні помічника-консультанта депутата міської ради має бути зазначено номер посвідчення, назву міської ради, прізвище депутата міської ради, номер його виборчого округу, а також те, що помічник-консультант працює на громадських засадах в міській раді (опис посвідчення помічника-консультанта депутата Миколаївської міської ради додається).

4. Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради вважається недійсним і підлягає поверненню до апарату міської ради по закінченні повноважень депутата міської ради або за його письмовим поданням.

 

___________________________________________________

 

Додаток

до Положення

 

 

ОПИС

посвідчення помічника-консультанта депутата

Миколаївської міської ради

 

Посвідчення помічника-консультанта являє собою книжечку розміром
98 х 65 мм у твердій бумвініловій обкладинці, кольору бордо.

На лицьовому боці посвідчення вміщено виконані фарбою золотого кольору: посередині – зображення малого Державного герба, а нижче – чотирма рядками слова «Посвідчення помічника-консультанта депутата Миколаївської міської ради».

На лівому внутрішньому боці посвідчення, в лівій його частині, міститься зображення герба м. Миколаєва.

У центрі лівого внутрішнього боку посвідчення вміщено текст такого змісту:

 

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ПОСВІДЧЕННЯ №_____

(прізвище, ім’я, по батькові помічника-консультанта)

 

ПОМІЧНИК-КОНСУЛЬТАНТ ДЕПУТАТА

МІСЬКОЇ РАДИ

(прізвище та ініціали депутата, номер виборчого округу)

 

Внизу сторінки лівого внутрішнього боку міститься підпис секретаря міської ради або керівника апарату Миколаївської міської ради

У центральній частині правого внутрішнього боку посвідчення міститься надпис:

Працює на громадських засадах

У лівій частині правого внутрішнього боку посвідчення міститься фотографія розміром 30 х 40 мм.

У правій частині правого внутрішнього боку посвідчення міститься дата (число, місяць і рік) дійсності посвідчення з щорічним продовженням терміну його дії.

У лівій нижній частині правого внутрішнього боку посвідчення міститься дата (число, місяць і рік) видачі посвідчення.

 

_________________________________________________

 

Опубліковано: 15 березня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: