Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

24 грудня 2020                                                                                         № 2/10

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради

від 20.12.2019 № 56/57 «Про затвердження Програми

розвитку, підтримки комунальних закладів охорони

здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг,

передбачений програмою державних гарантій

медичного обслуговування населення, міста Миколаєва

на 2020-2022 роки»

 

 

З метою покращання рівня надання медичної допомоги та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням  Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/57 «Про затвердження Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки» (далі - Програма).

1.1. Додаток 1 до Програми викласти в новій редакції (додається).

1.2. Додаток 2 до Програми:

- пункти 1, 2, 5, 6, 8, 9,10, 13 розділу І частини 1 викласти в новій редакції (додається);

-  розділ І частини 1 доповнити пунктом 15 (додається);

- пункти 6, 11 розділу VI частини 2 викласти в новій редакції (додається);

- пункт 4 розділу VIII частини 2 викласти в новій редакції (додається);

- рядок «Всього по Програмі» викласти в новій редакції (додається).

1.3. Додаток 3 до Програми викласти в новій редакції (додається).

1.4. Таблицю 1 до Програми «Перелік об’єктів бюджету розвитку галузі «Охорона здоров’я» викласти в новій редакції (додається).

1.5. Таблицю 2 до Програми «Перелік об’єктів, які плануються для оновлення матеріально-технічної бази центрів первинної медико-санітарної допомоги» викласти в новій редакції (додається).

1.6. Таблицю 3 до Програми «Перелік об’єктів, які плануються для оновлення матеріально-технічної бази КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка» викласти в новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Норд), з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

 

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 24 грудня 2020

№  2/10

 

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва
на 2020-2022 роки

 

1. Програму затверджено рішенням міської ради від 20.12.2019  № 56/57

 

2. Ініціатор: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

 

3. Розробник Програми: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

 

4. Відповідальний виконавець: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

 

5. Співвиконавці: комунальні некомерційні підприємства, підпорядковані управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради, інші заклади охорони здоров’я, управління капітального будівництва Миколаївської міської ради.

 

6. Термін виконання: 2020-2022 роки.

 

7. Обсяги та джерела фінансування

 

Джерело фінансування

Обсяг фінансування

(тис. грн)

У тому числі за роками (тис. грн)

2020

2021

2022

Кошти міського бюджету

1020811

349943

368194

302674

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 24 грудня 2020

№ 2/10

 

Додаток 2

до Програми

 

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва

на 2020-2022 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.*

Очікуваний результат

Джерело фінансування

2020

2021

2022

ЧАСТИНА 1 «Перелік заходів розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я»

І

Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам

 

2020-2022

 

Кошти міського бюджету

241238

295389

233119

 

1

 

Поліпшення матеріально-технічної бази та проведення капітальних ремонтів закладів охорони здоров’я міста (перелік об’єктів додається у таблиці 1 до Програми)

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», КНП ММР «ЦСЗХ», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

74063

136744

69329

Покращання умов перебування хворих в закладах та надання якісної медичної допомоги населенню міста на сучасному медичному обладнанні

2

 

Поліпшення матеріально-технічної бази центрів первинної медико-санітарної допомоги міста (перелік об’єктів додається у таблиці 2 до Програми )

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

2460

5430

3510

Покращання умов перебування хворих в закладах та надання якісної медичної допомоги населенню міста на сучасному медичному обладнанні

5

 

Відкриття відділення кардіології в КНП ММР «Міська лікарня № 1»

2021-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

 

3000

3000

Покращання умов перебування хворих в закладах та надання якісної медичної допомоги населенню міста на сучасному медичному обладнанні

6

 

Оновлення матеріально-технічної бази  КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка» (перелік об’єктів додається в таблиці 3 до Програми)

2020-2022

КНП ММР «Міська стоматологічна поліклінка»,

управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

1050

3545

1690

Надання якісної стоматологічної допомоги населенню на сучасному медичному обладнанні

8

 

Покращання умов надання медичної допомоги та заходів реабілітації дітей з особливими потребами на базі реабілітаційного відділення КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

2020-2022

 КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

4000

4000

4000

Зниження загальної інвалідизації дитячого населення

9

 

Забезпечення закладів охорони здоров’я міста видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», КНП ММР «ЦСЗХ», КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», КНП ММР «Міська стоматологічна поліклінка»,

управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

49000

62000

65000

Стале функціонування лікувальних закладів

10

 

Надання фінансової підтримки на утримання міського інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики, створеного при КНП ММР «Міська дитяча лікарня №2» (рішення міської ради від 06.02.2020 № 56/99)

2020-2022

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»,

управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

2500

3500

4000

Покращання рейтингових показників стану здоров'я населення

13

 

Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам на сплату земельного податку

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологови будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», КНП ММР «ЦСЗХ», КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», КНП ММР «Міська стоматологічна поліклінка»,

управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

3500

4500

4800

Покращання матеріального становища закладів охорони здоров’я

15

 

Надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству Миколаївської міської ради «Міська стоматологічна поліклініка» на оплату 

планової стоматологічної допомоги пільговій категорії дорослого населення міста (ветеранам війни, учасникам бойових дій, пенсіонерам, інвалідам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, учасникам АТО\ООС та членам їх родин, малозабезпечені родини), проведення профілактичних заходів дитячому та дорослому населенню міста

 

2021-2022

КНП ММР «Міська стоматологічна поліклінка»,

управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

 

1955

2075

Надання якісної, кваліфікованої планової стоматологічної допомоги

ЧАСТИНА 2 «Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування»

Медична та соціальна реабілітація хворих, покращання умов їх перебування в лікувальному закладі та соціумі

 

2020-2022

 

Кошти міського бюджету

34150

35450

36000

 

11

 

Забезпечення ендопротезами суглобів пацієнтів для лікування в стаціонарних умовах згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами»

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «МЛШМД», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

3600

4000

4300

Зниження загальної інвалідизації населення

VІІІ

Боротьба з захворюваннями на цукровий та нецукровий діабет

 

2020-2022

 

Кошти міського бюджету

10825

9525

5525

 

4

 

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

2020-2021

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «МЛШМД», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

5300

4000

 

Зниження відсотка ускладнень цукрового діабету

 

 

 

2020-2022

 

Кошти міського бюджету

349943

368194

302674

 

 

ВСЬОГО по програмі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 24 грудня2020

№.2/10

 

Додаток 3

до Програми

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва на 2020-2022 роки

 

Назва показника

Одиниця виміру

2020

2021

2022

ЧАСТИНА 1 «Перелік заходів розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я»

І. Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам

затрат

 

 

 

 

Обсяг видатків на покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів

тис.грн

77573

145719

74529

Придбання мамографів в стаціонари міста

тис.грн

5000

5000

5000

Придбання ангіографічного обладнання

тис.грн

30000

5000

5000

Оснащення комп’ютерною технікою, підтримка програмного забезпечення

тис.грн

2000

2000

2000

Забезпечення закладів охорони здоров’я міста видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

тис.грн

49000

62000

65000

Кількість штатних одиниць міського інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики створеного при КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

шт.од.

18,5

18,5

18,5

Висвітлення в засобах масової інформації основних напрямків діяльності галузі  «Охорона здоров’я» та пропаганди здорового способу життя

тис.грн

100

100

100

Обсяг коштів на ліквідацію наслідків розповсюдження особливо небезпечних інфекцій та стихійних лих

тис.грн

55000

60000

65000

Обсяг коштів на сплату від земельного податку

тис.грн

 

3500

4500

4800

Обсяг коштів на забезпечення оплати цілодобового охоронного посту

тис.грн

565

615

615

Обсяг коштів на надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству Миколаївської міської ради «Міська стоматологічна поліклініка» на оплату  планової стоматологічної допомоги пільговій категорії дорослого населення міста, проведення профілактичних заходів дитячому та дорослому населенню міста

тис.грн

 

1955

2075

продукту

 

 

 

 

Кількість одиниць запланованого обладнання

од.

225

456

189

Кількість комп’ютеризованих робочих місць

од.

50

50

50

Кількість комунальних некомерційних підприємств, які забезпечуються видатками на енергоносії

од.

18

18

18

Кількість звітних форм

од.

816

816

816

Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації

од.

2040

2040

2040

Кількість кураторських виїздів спеціалістів

од.

150

150

150

Кількість програм в засобах масової інформації

од.

12

12

12

Кількість закладів, які звільняються від земельного податку

од.

15

15

15

Кількість закладів, в яких буде функціонувати цілодобовий охоронний пост

од.

2

2

2

Кількість лікарських відвідувань в КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка» пільгової категорії

од.

 

18300

18300

ефективності

 

 

 

 

Середні витрати на придбання однієї одиниці обладанання

тис. грн

339,000

323,000

382,000

Видатки на оплату комунальних послуг на 1 установу

тис.грн

2722,230

3444,445

3611,112

Кількість звітних форм на одного працівника

од.

24

24

24

Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника

од.

60

60

60

Кількість кураторських виїздів спеціалістів на одного працівника

од.

4,4

4,4

4,4

Середня вартість однієї телевізійної програми

тис.грн

8,334

8,334

8,334

Видатки на оплату земельного податку  на 1 установу

тис.грн

233,334

300,000

320,000

Видатки на оплату цілодобового охоронного посту на 1 установу

тис.грн

282,500

307,500

307,500

Середня вартість одного відвідування в КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»

грн

 

106,8

113,4

якості

 

 

 

 

Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання

тис.грн

1,2

1,3

1,4

Рівень зростання комунальних послуг та енергоносіїв в порівнянні з минулим роком

%

5,2

2,0

2,0

Збільшення кількості  звернень серед населення на проходження вакцинації та щеплень

%

10,0

11,0

12,0

Покращення рівня надання стоматологічної допомоги в КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»

%

 

30

30

 

 

 

 

ЧАСТИНА 2 «Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування»

І. Забезпечення умов безпечного материнства

затрат

 

 

 

 

Кількість закладів

од.

4

4

4

Забезпечення препаратами для невідкладної медичної допомоги вагітним

тис. грн

500

500

500

Забезпечення спеціальними медичними препаратами для недоношених новонароджених

тис. грн

3000

3000

3000

продукту

 

 

 

 

Кількість пологів

од.

4696

4696

4696

Кількість новонароджених

осіб

4728

4728

4728

ефективності

 

 

 

 

Зменшення захворювань, які ускладнили пологи

%

-0,7

-0,8

-0,9

Зменшення вроджених вад розвитку плоду

%

-0,9

-1,0

-1,5

якості

 

 

 

 

Зниження показника материнської смертності

%

0

0

0

Зниження показника малюкової смертності (на 1000 новонароджених)

%

9,0

8,1

7,3

ІІ. Зменшення поширеності інфекційних хвороб

затрат

 

 

 

 

Видатки на закупівлю імунобіологічних препаратів для передсезонної імунопрофілактики проти грипу в групах епідемічного ризику (в т. ч. медпрацівників)

тис. грн

500

 

500

500

Видатки на проведення щеплень проти гепатиту В для медичних працівників

тис. грн

150

150

150

Видатки на проведення екстреної профілактики правця та вакцинацію населення проти сказу

тис. грн

800

800

800

продукту

 

 

 

 

Кількість населення, що підлягають щепленню

осіб

108000

105000

103000

ефективності

 

 

 

 

Охоплення населення щепленнями

осіб

85%

90%

95%

якості

 

 

 

 

Зниження показника смертності

%

-0,5

-0,5

-0,5

IІІ. Заходи щодо реалізації сталої відповіді на епідемію туберкульозу, в т.ч. хіміорезистентного, ВІЛ-інфекції/СНІДу та вірусного гепатиту

затрат

 

 

 

 

Забезпечення утримання та фінансування за рахунок коштів міського бюджету КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб"

тис. грн

6000

700

800

Проведення профілактичних флюорографічних оглядів населення

тис. грн

820

820

820

Забезпечення  вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення

тис. грн

70

70

70

Інформування населення через засоби масової інформації з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику

тис. грн

50

50

50

Забезпечення проведення туберкулінодіагностики у дітей та підлітків з груп ризику, забезпечення закладів міста туберкуліном

тис. грн

3000

3000

3000

продукту

 

 

 

 

Забезпечення обстеження населення груп ризику, необстежених більше 2-х років

%

97,0

98,0

98,0

Обстеження населення з інших категорій груп ризику, а також дорослого населення міста

%

98,5

99,0

99,0

ефективності

 

 

 

 

Забезпечення своєчасного виявлення хворих на туберкульоз та надання якісної медичної допомоги хворим на туберкульоз

%

50,0

53,0

55,0

Покращання та своєчасне виявлення хворих на туберкульоз методом мікроскопії мазка

%

4,0

4,7

5,0

Забезпечення флюорографічних оглядів населення міста (на 1000 населення)

осіб

820

850

890

Проведення туберкулінодіагностики у дітей та підлітків з метою своєчасної діагностики та профілактики туберкульозу

тис. грн

3797

4248

4828

Зменшення захворюваності серед медичних працівників міста

осіб

3

3

2

якості

 

 

 

 

Зниження смертності від туберкульозу (на 100 тис. населення)

 

11,0

10,0

9,0

Зниження смертності від ВІЛ-інфекції/туберкульозу (на 100 тис. населення)

 

9,0

8,0

7,0

ІV. Боротьба з онкологічними захворюваннями

затрат

 

 

 

 

Забезпечення обстеження осіб груп ризику на основні онкомаркери

тис. грн

500

500

500

продукту

 

 

 

 

Кількість осіб, які находяться на «Д» обліку з груп ризику та онкохворі

осіб

16778

17000

17200

ефективності

 

 

 

 

Збільшення показника виявлення онкопатології на ранніх стадіях (або занедбаних станів)

%

0,5

1,0

1,5

Збільшення охоплення населення онкоскринінгом

%

1,5

2,0

2,5

якості

 

 

 

 

Зниження смертності від онкологічних захворювань

%

-0,5

-0,5

-0,5

V. Запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

затрат

 

 

 

 

Забезпечення витратними матеріалами для проведення агіографічних досліджень

тис. грн

2600

2600

2600

Визначення показників ліпідного обміну, рівня тропоніну у пацієнтів з гострою серцево-судинною патологією

тис. грн

500

500

500

Придбання послуги з проведення КТ та МРТ ургентній категорії пацієнтів

тис. грн

700

 

 

продукту

 

 

 

 

Кількість лабораторних досліджень/рік

од.

1500000

1505000

1506000

ефективності

 

 

 

 

Кількість КТ та МРТ обстежень ургентної категорії хворих

осіб

2300

 

 

Кількість осіб, які досягли цільового рівня артеріального тиску

осіб

88814

88839

88857

Кількість осіб, яким надані рекомендації щодо модифікації стилю життя

осіб

14938

15127

16011

якості

 

 

 

 

Зниження показника смертності та інвалідності в працездатному віці від серцево-судинних захворювань

%

-3,5

-3,5

-3,5

VІ. Медична та соціальна реабілітація хворих, покращання умов їх перебування в лікувальному закладі та соціумі

затрат

 

 

 

 

Забезпечення пільгових категорій населення зубопротезуванням

тис. грн

2000

2000

2000

Забезпечення слуховими апаратами пільгових категорій населення

тис. грн

700

700

700

Забезпечити інвалідів та дітей-інвалідів засобами догляду за стомою, підгузками та іншими технічними засобами для використання в амбулаторних та побутових умовах

тис. грн

4000

4000

4000

Забезпечення молочними сумішами дітей пільгової категорії

тис. грн

2000

2000

2000

Забезпечення ендопротезами суглобів пацієнтів

тис. грн

3600

4000

4300

продукту

 

 

 

 

Кількість осіб пільгових категорій, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування

осіб

5141

5141

5141

Кількість осіб пільгових категорій, що перебувають на черзі на пільгове слухопротезування

осіб

73

73

76

Кількість дітей пільгової категорії, які отримують молочні суміші

осіб

200

200

200

ефективності

 

 

 

 

Відсоток осіб пільгових категорій, які отримали послуги зі слухопротезування

%

34

35

36

Відсоток осіб пільгових категорій, які отримали послуги зубопротезування

%

36

37

38

Відсоток осіб з інвалідністю, що отримали вироби по догляду від потребуючих

%

38

39

40

VІІІ. Покращання життя інвалідів, хворих на хронічну ниркову недостатність, хворих реципієнтів органів

затрат

 

 

 

 

Відкриття відділення гемодіалізу

тис. грн

25000

 

 

Придбання ліків та витратних матеріалів для проведення замісної ниркової терапії

тис. грн

6000

6000

6000

ефективності

 

 

 

 

Забезпечення лікарськими засобами хворих на замісній та підтримуючій нирковій терапії у відділенні гемодіалізу

осіб

200

200

200

якості

 

 

 

 

Зниження рівня смертності

%

-10

-10

-10

ІХ. Боротьба з захворюваннями на цукровий та нецукровий діабет

затрат

 

 

 

 

Забезпечення хворих на цукровий діабет медичними препаратами

тис. грн

5300

4000

 

Забезпечення візуальними тест-смужками з метою швидкого визначення глюкози крові або підозри на цукровий діабет

тис. грн

500

500

500

Забезпечення придбання інсулінових помп та витратних матеріалів до них

тис. грн

3250

3250

3250

продукту

 

 

 

 

Кількість хворих на цукровий діабет, що знаходяться на обліку в закладах охорони здоров’я

осіб

2340

2367

2367

ефективності

 

 

 

 

Кількість хворих на цукровий діабет, забезпечених медикаментами

осіб

2340

2367

2367

якості

 

 

 

 

Зниження рівня ускладнень цукрового діабету

%

-10

-10

-10

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 24  грудня 2020

№ 2/10

 

Таблиця 1

Перелік об’єктів бюджету розвитку галузі «Охорона здоров’я»

тис.грн

КПКВК

Найменування установи

Придбання обладнання і предмети довгострокового користування

 

 

Назва обладнання і предметів довгострокового користування

2020

2021

2022

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Комплект відеоендоскопічного обладнання

 

2500,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Пересувний УЗД апарат

2500,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Енцефалограф

180,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Апарат ШВЛ високого класу (5 одиниць)

4250,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Апарат ШВЛ експерт класу (2 од.)

3500,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Пересувний рентгенапарат

1000,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Автоматизована портативна система виявлення нуклеїнових кислот iPonatic (2 од.)

2660,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Стерилізатор паровий (ГК-10)

200,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Секційний набір інструментів для патанатомічного відділення

16,500

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Бронхоскоп

530,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

УЗД апарат (2 од.)

2600,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Система моніторингу фізіологічних показників (2 одиниці)

372,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Система моніторингу фізіологічних показників з копнографом (4 одиниці)

2500,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Асператор медичний (4 одиниці)

150,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Шприци інфузійні (15 наборів)

745,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Кисневий концентратор об'ємним потоком 20л/хв.

110,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Інфузомати (4 одиниці)

220,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Ларингоскоп з візуалізацією

 

1500,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Кисневі концентратори (30 од.)

4000,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Лабораторне обладнання для ПЛР діагностики

1295,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Персональні комп'ютери разом із програмним забезпеченням

 

540,000

250,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Функціональні ліжка разом із протипролежневими матрацами (185 од.)

585,000

1700,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Медичне обладнання для створення центру "Телемедицина"

 

4500,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 1"

Щільова лампа

 

110,000

 

 

 

712010

Разом по установі

 

27413,500

10850,000

250,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Артроскоп

 

4500,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Комплекс діагностичний рентгенологічний на 3 робочі місця

 

4000,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Наркозно-дихальний апарат для дорослих

 

1480,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Мамограф

 

6500,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Фіброгастроскоп

 

1500,000

1500,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Літотриптор в комплекті

 

2700,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Колоноскоп операційний

1500,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Ректоскоп операційний

200,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Стіл операційний універсальний (4 од.)

500,000

1000,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Освітлювач операційний багаторефлекторний

 

 

720,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Цистоскоп операційний

 

 

380,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Енцефалограф

180,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Автоклави

 

400,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Інфузомати

185,000

720,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Функціональні ліжка разом із протипролежневими матрацами (260 од.)

 

3100,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Сухожарова шафа

 

 

350,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Дефібрилятори (3 од.)

110,000

130,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Монітор пацієнта реанімаційний

 

 

850,000

 

 

712010

Разом по установі

 

2675,000

26030,000

3800,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Рентгендіагностична арочна система

 

 

15000,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Ультразвуковий сканер стаціонарний

 

3500,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Портативний ультразвуковий сканер

 

800,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Наркозна станція (типу Leon)

 

1500,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Відеосистема "Олімпус"

600,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Апарат ШВЛ  для дорослих в реанімаційне відділення лікарні

 

2490,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Апарат для штучної вентиляції легенів з інтелектуальними автоматичними режимами

 

 

3960,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Апарат для проведення анестезії

 

 

1500,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Стіл загальнохірургічний багатофункціональний

1200,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Обладнання для плазменої стерилізації оптичного та мікрохірургічного інструментарію "СТЕРАД"

 

1800,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Лампа безтіньова операційна 6-рефлекторна

 

 

950,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Електрохірургічний коагулятор

 

 

750,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Комп’ютерне обладнання 

 

400,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Електрокардіограф

 

150,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Ехоенцефалоскоп для нейрохірургії

180,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Крісло гінекологічне

400,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Функціональні ліжка разом із протипролежневими матрацами (100 од.)

 

1200,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Пересувний рентгенапарат

 

1600,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Монітор пацієнта+СО  2 для реанімаційного відділення лікарні

 

550,000

 

 

 

712010

Разом по установі

 

2380,000

13990,000

22160,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 4"

Цифровий мамограф

5000,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Відеоколоноскоп

2000,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Відеобронхоскоп

2500,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Гастроінтестінальний відеоскоп

 

 

3800,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Відеоцентр

 

4725,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Елекроенцефалограф

 

180,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Коагулометр 4 канальний

97,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Аналізатор електролітів

110,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Електрохірургічний блок

45,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Медична лупа

95,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Освітлювач

 

80,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Набір силового інструменту

55,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Гастроінтенстінальний відеоденоскоп

1667,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Медичне крісло-стілець

 

34,200

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Відеоцентр

1100,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Автоклав

 

 

190,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Електрокардіограф

 

 

36,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Шприцевий дозатор

56,000

 

56,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Штатив

9,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Монітор пацієнта

 

 

700,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Тумба приліжкова медична

 

 

66,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Поручні для ходьби реабілітаційні

20,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Сходинки для ходьби реабілітаційні

10,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Відеосистема ендоскопічна (включає в себе):відеокамеру цифрову ендоскопічну, (Full HD дозвіл екрану), джерело світла, (LED 100-150W), кабель оптоволоконний освітлювальний ендоскопічний

 

1180,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Висококонтрастний медичний монітор ЖК (LED) 22а ( не менше 19 дюймів антиблікове покриття, стійкість до хімічних очисників)

7,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Оптичні трубки:

- риноскоп (сінускоп) 4 мм, 0град., 175 мм,

- ріноскоп (сінускоп) 4 мм, 30 град.,175 мм,

- ріноскоп (сінускоп) 4 мм, 45 град.,175 мм,

- ріноскоп (сінускоп) 4 мм, 70 град., 175 мм

112,000

112,000

112,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Хірургічний налобний освітлювач

50,400

50,400

50,400

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Відсмоктувач хірургічний (вакуумний аспіратор-помпа)

 

 

72,800

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

ЛОР-крісло з електороприладом

 

93,600

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Операційний стіл для ЛОР-операцій

145,000

 

205,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Бактеріальний фільтр одноразовий

170,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Функціональні ліжка разом із протипролежневими матрацами (165 од)

 

2000,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Дозатор шприцевий

261,600

 

 

 

 

712010

Разом по установі

 

13510,000

8455,200

5288,200

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Бронхоскоп

620,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Апарат ультразвуковий діагностичний медичний з доплерівським каналом (датчик конвексний, лінійний, кардіологічний)

 

2700,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Апарат для холтерівського моніторування АТ та ЕКГ

 

 

155,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Інфузійний насос з автоматичним розрахунком швидкості введення розчинів

15,000

 

80,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Шкаф сухоповітряний ГП-320

 

 

60,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Автоматичний  біохімічний аналізатор

500,000

 

400,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Комп'ютерне обладнання разом із спеціалізованим програмним забезпеченням та оргтехніка

50,000

400,000

200,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Лапароскопічна стійка

 

2000,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Артроскопічна стійка

 

1500,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Відеокамера для лапароскопу

 

570,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Рентгенапарат стаціонарний цифровий

 

 

6500,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Цистоскоп операційний

 

400,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Ректороманоскоп

60,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Аналізатор доплерівський серцево-судинної діяльності матері і плоду малогабаритний електролітів крові

 

60,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Апарат ШВЛ експерт класу

 

2500,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Функціональні ліжка разом із протипролежневими матрацами (280 од.)

1750,000

1600,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Стаціонарний флюорограф

 

2000,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Лампа фототерапії для немовлят

20,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Автоклав

 

400,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Енцефалограф

180,000

 

 

 

 

712010

Разом по установі

 

3195,000

14130,000

7395,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Функціональні ліжка разом із протипролежневими матрацами (50 од.)

 

600,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Репроцесор

 

500,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Дефібрилятор портативний Nikon Kohden (Японія)

 

550,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Світильник безтіньовий L 734-II чотирьохрефлекторний пересувний

125,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Апарат для штучної вентиляції легенів портативний в комплекті

700,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Електрокардіограф портативний

 

620,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Ларингоскоп універсальний

125,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Холтерівський монітор електрокардіографії

 

 

45,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Відеостійка фірми "OLYMPUS" серія 170 з  дитячим фіброгастроскопом, з діаметром торцевої частини 7,9 мм

 

3 200,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Репроцесор CV-VI. Автоматична машина для миття та дезінфекції гнучких ендоскопів

 

 

500,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Візалізатор вен

59,800

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Індикатор кислотності шлунку "Імпеданс рНметр" (ІКШ-2)

 

 

50,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Ректоскоп з волокном, світловідводом, обладнанням

 

 

40,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Апарат ШВЛ "Hamilton"  високого класу для дітей

 

2 300,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Апарат ШВЛ Puritan Bennett GI з інтелектуальними автоматичними режимами для дітей усіх вікових груп

 

1 800,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Монітор пацієнта

 

 

500

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Монітор пацієнта + СО2

 

 

1500

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Кювез

 

400,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Плазмоферез: апарат ГЕМОС-ПФ

 

 

312,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Апарат ультразвуковий переносний

 

 

800,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Апарат рентгенівський пересувний палатний цифровий

 

3 400,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Портативний кисневий концентратор М100 HEACO 5 літрів

39,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

УЗД апарат PHILIPS EPIQ 7

 

 

5000,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

УЗД апарат PHILIPS CX 50

 

 

2000,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Електрокардіограф для малюків портативний монітор G3H (ЕКГ)

 

 

37,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Кардіограф багатоканальний Веne Hearf R-12 код 49103

 

 

67,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Електрокардіограф Мідас 6/12

 

 

35,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Реограф "Регіна" (4 канальний)

 

 

49,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Спірограф

50,000

50,000

50,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Рентгенапарат

 

3 650,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Машина проявна PROTEC ECOMAX для автоматизованої обробки плівок в рентгенівських лабораторіях

 

300,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Педіатричний іммобілізаційний пристрій для рентгенівських обстежень дітей раннього віку

 

140,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Автоматичний біохімічний аналізатор ВS-400

 

1 450,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Центрифуга лабораторна

51,800

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Мікроскоп бінокулярний Leica DM750 LED/Olympus CX23 LED RF-S1

49,500

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Коагулометр автоматичний

 

 

300,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Комплект обладнання для ІФА аналізу (мікропланшетний фотометр Multiscan FC, провивач Wellwash)

 

 

330,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Придбання медичного обладнання для реабілітаційного центру

1 400,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Магнітотерапія "ДІМАР Д 2000"

 

 

41,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Електротерапія "Therapic 7200"

 

 

31,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Спелеотерапія:Галогенератор" IONNA"

 

 

13,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Електроміограф

 

550,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Велоенергометр

200,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Бронхоскоп жорсткий "Stors" або Фріделя

 

 

856,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Пікфлуометр

85,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Гастрофіброскоп відео

 

 

1300,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Оптичний фібробронхоскоп Олімпус діам. 5,0 см

 

 

595,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Діоптриметр

 

 

162,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Макулотестер

 

 

134,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Офтальмометр

 

 

156,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Офтальмоскоп налобний бінокулярний

375,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Периметр поля зору (периграф)

 

 

1020,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Рефрактометр авто

 

 

465,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Сіноптофор (для діагностики і лікування косоокості)

 

 

52,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Електроенцефалограф

 

16,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Апарат для ультразвукової очистки інструментів

 

60,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Апарат лазерний для резекції і коагуляції

 

40,000

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Лампа безтіньова пересувна з регулюванням по висоті

 

 

500,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Стіл операційний

 

 

155,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Шафа сухожарова

 

 

75,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Дизель-генератор

50,000

 

 

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Маятникова пилка для зняття гіпсу "ELEKTRONIK POVER"

 

 

60,000

 

 

712010

Разом по установі

 

3310,100

19626,000

17230,000

 

 

ВСЬОГО ПО КПКВК

 

 

52483,600

93081,200

56123,200

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Апарат УЗД експертного класу

 

4500,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Гінекологічне крісло-трансформер для жінок з обмеженими можливостями

 

200,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Апарат для кріохірургії гінекологічний

 

37,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Колькоскоп з фотоприставкою

 

80,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Аспіратор (насосвідсмоктувач) хірургічний

 

85,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Ларингоскоп з набором клинків

 

 

10,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Насос інфузійний (інфузомат)

 

 

125,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Електрокардіограф багатоканальний

50,000

 

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Апарат ШВЛ

 

 

800,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Функціональні ліжка разом із протипролежневими матрацами (50 од.)

 

600,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Ліжко функціональне для прийняття пологів

 

 

440,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Фетальний монітор

 

 

250,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Пульсоксиметр

68,000

 

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Лапароскоп зі стійкою (повний набір)

 

 

1825,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Гістероскоп, гістеророзектоскоп (повний набір)

 

 

2000,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Білірубінометр транскутаний

 

 

120,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Обігрівач опромінюючий для новонароджених "Променеве тепло"

 

 

180,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Система для кисневої терапії зі зволоженням, підігрівом та регуляцією концентрації кисню

 

950,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Стерилізатор паровий (ГК-10)

 

 

600,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Аквадистилятор

 

19,033

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Автоаналізатор гематологічний

350,000

 

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок № 1"

Машинки пральні

 

495,000

 

 

 

712030

Разом по установі

 

468,000

6966,033

6350,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Функціональні ліжка разом із протипролежневими матрацами (50 од.)

 

600,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Крісло-трансформер для жінок з обмеженими можливостями

 

200,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Дефібрилятор

 

 

150,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Гістероскоп

3000,000

 

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Стерилізатор повітряний (ГП-80)

36,000

 

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Ультрафіолетова камера

22,500

 

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Колькоскоп з відеоприставкою

 

360,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Портативний УЗД апарат

 

 

1500,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Інфузійний насос

 

 

100,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Гістероскоп біполярний

 

 

350,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Відеокамера ендоскопічна, ендоскопічний та хірургічний монітор

 

850,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Стіл операційний для лапароскопії

 

250,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Пересувний палатний ренгенапарат

1300,000

 

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Промислова пральна машина на 25 кг білизни

 

 

250,000

 

 

712030

Разом по установі

 

4358,500

2260,000

2350,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Лапароскоп разом із комплектуючими

4600,000

 

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

CPAP - система  для неінвазивної терапії новонароджених

 

800,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Гінекологічне крісло-трансформер для жінок з обмеженими можливостями

 

 

200,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

УЗД апарат експерт класу для перинатальної діагностики вагітних

4500,000

 

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Портативний УЗД

 

 

1000,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Функціональні ліжка разом із протипролежневими матрацами (150 од.)

 

1800,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Апарат ШВЛ середнього класу

 

1500,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Апарат ШВЛ зі зволожувачем та багаторазовим контуром для новонароджених (2 од.)

 

2400,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Апарат неінвазивної вентиляції легенів (2 од.)

 

1320,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Монітор пацієнта (2 од)

 

560,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Монітор пацієнта з каналом капнографії

 

500,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Монітор церебральних функцій з амплітудно-інтегрованою системою

 

990,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Наркозно-дихальний апарат з можливістю проведення інгаляційної анестезії LEON

 

2400,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Дефібрилятор 2 од.

 

200,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Система автоматична Перфузор Спейс: тримач, система електропостачання для анальгезії, що контролюється пацієнтом

 

365,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Перфузор Компакт Плюс (5 од.)

 

415,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Інфузійна стійка (3 од.)

 

85,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Стійка для інфузійних насосів (5 од.)

 

25,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Інкубатор трансформер

 

990,100

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Пульсоксиметр MODEL 7500 (2 од.)

 

137,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Пульсоксиметр MODEL 2500 (3 од.)

 

120,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Стіл реанімаційний для новонароджених

 

425,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Високочастотний осцилятор

 

1300,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Відкрита реанімаційна система з системою кисневої терапії (2 од.)

 

800,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Інкубатор закритого типу

 

400,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Інфузійний насос двоканальний (9 од.)

 

810,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Аспіратор MEDELA Basic (2 од.)

 

250,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Аспіратор MEDELA Vario (5 од.)

 

330,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Лампа фототерапії верхнього типу (2 од.)

 

400,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Лампа фототерапії нижнього типу

 

200,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Обігрівальна лампа

 

180,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Штатив апаратурний (3 шт.)

 

39,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Апарат дихальний дитячий - реаніматор для новонароджених в комплекті з киснево-повітряним міксером та зволожувачем з підігрівом

 

145,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Відкрита реанімаційна система

 

400,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Інкубатор транспортний

 

990,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Система гіпотермії новонароджених

 

950,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Компресор медичний (4 од.)

 

400,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Компресор медичний портативний (2 од.)

 

110,000

 

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Неінвазивний білірубінометр

 

190,000

 

 

 

712030

Разом по установі

 

9100,000

22926,100

1200,000

 

 

ВСЬОГО ПО КПКВК

 

13926,500

32152,133

9900,000

 

 

712080

КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб"

Пересувний флюограф (вантажний Автомобіль) "ТАТА"-LPT

 

5500,0000

 

 

 

712080

КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб"

Гематологічний аналізатор

 

 

300,800

 

 

712080

КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб"

Персональний комп'ютер

35,9000

100,6670

100,000

 

 

712080

КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб"

УЗД - апарат

 

850,0000

 

 

 

712080

КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб"

Касети  рентгенологічні

40,0000

40,0000

 

 

 

712080

КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб"

Мікроскоп бінокулярний

 

20,0000

 

 

 

712080

КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб"

Система рентгенодіагностична з томографом

 

5000,0000

325,000

 

 

712080

КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб"

Кондиціонер

 

 

80,000

 

 

712080

КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб"

Прилад для проведення елестографії (фіброскан)

 

 

2500,000

 

 

712080

КНП ММР "Центр соціально значущихї хвороб"

Доплер для апарату УЗД

105,0000

 

 

 

 

712080

Разом по установі

 

180,900

11510,667

3305,800

 

 

ВСЬОГО ПО КПКВК

 

180,900

11510,667

3305,800

 

 

ВСЬОГО ПО КЕКВ 3110

66 591,000

136 744,000

69 329,000

 

 

КПКВК

Найменування установи

Капітальний ремонт

 

 

Об’єкт капітального ремонту

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня № 4"

Капітальний ремонт апарату МРТ

2450,000

 

 

 

 

712020

Разом по установі

 

2450,000

 

 

 

 

717322

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Капітальний ремонт з придбанням вантажно-медичного ліфта з модернізацією ліфтової шахти у хірургічному корпусі КНП ММР "Міська лікарня №3"

1194,838

 

 

 

 

717322

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Капітальний ремонт приймального віддділення КНП ММР "Міська лікарня №3" (виготовлення ПКД)

420,000

 

 

 

 

717322

Разом по установі

 

1614,838

0,000

0,000

 

 

717322

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Капітальний ремонт (заміна) 2-х ліфтів у головному корпусі міської лікарні швидкої медичної допомоги

2052,107

 

 

 

 

717322

Разом по установі

 

2052,107

0,000

0,000

 

 

717322

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Капітальний ремонт ліфта в хірургічному корпусі із заміною ліфта міської лікарні №5

1355,055

 

 

 

 

717322

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Реконструкція будівлі рентгенкабінету під діагностичний центр з надбудовою другого поверху по пр. Богоявленському, 336

 

 

 

 

 

717322

Разом по установі

 

1355,055

0,000

0,000

 

 

ВСЬОГО

7 472,000

0,000

0,000

 

 

 

Всього:

 

74 063,000

136 744,000

69 329,000

 

 

Примітка: можлива зміна вартості об'єктів протягом бюджетних періодів, що не потребує внесення змін до Програми

 
           

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 24  грудня 2020

№  2/10

 

Таблиця 2

 

Перелік об’єктів, які плануються для оновлення матеріально-технічної бази центрів первинної медико-санітарної допомоги

тис. грн

КПКВК

Найменування установи

Придбання обладнання і предмети довгострокового користування

Назва обладнання і предметів довгострокового користування

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1"

Холодильник для сироваток та вакцин (5 од.)

35,000

100,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1"

Електрокардіограф

180,000

50,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1"

Сумка медична лікарська з діагностичним обладнанням

100,000

100,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2"

Офтальмоскоп

85,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2"

Пікфлуометр

 

 

60,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2"

Електрокардіограф

358,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2"

Ваги медичні з ростоміром

135,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2"

Біохімічний аналізатор (7 од.)

 

950,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2"

Гематологічний аналізатор (7 од.)

 

700,000

700,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2"

Сумка лікаря

 

100,000

145,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2"

Сумка медсестри

110,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2"

Гемолітичний аналізатор

 

200,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3"

Гемолітичний аналізатор

195,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3"

ЕКГ портативний телекард

60,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3"

Спирометр

13,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3"

Біохімічний аналізатор

 

 

320,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3"

Холодильники для вакцин

45,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4"

Придбання медичного обладнання, меблів, комп'ютерів, холодильників, кондиціонерів та організаційної техніки для оснащення сімейної амбулаторії амбулаторії № 3 КНП ММР «ЦПМСД № 4» по вул. Архітектора Старова, № 4А

450,000

300,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4"

Придбання медичного обладнання, меблів, комп'ютерів, холодильників, кондиціонерів та організаційної техніки для оснащення сімейної амбулаторії №5 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги № 4 м. Миколаєва за адресою: мкр. Матвіївка, вул. Лісова, біля будинку № 5,

450,000

300,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4"

Електрокардіограф

35,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4"

Пікфлуометр

 

150,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4"

Аналізатор сечі

45,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5"

Сумка лікаря/ медсестри

 

50,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5"

Кондиціонери

15,000

25,000

25,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5"

Комп'ютер з операційною системою

 

70,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6"

Сумка лікаря/ медсестри

 

150,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6"

Кондиціонери

35,000

50,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5"

Комп'ютер з операційною системою

 

40,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №6"

Шафа для зберігання лікарських засобів

 

 

30,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6"

Шафи для документів

 

25,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7"

Сумка лікаря/ медсестри

 

50,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7"

Сумка-холодильник з набором акумуляторів

 

10,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7"

Холодильник для зберігання лікарських засобів

30,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7"

Шафа для зберігання лікарських засобів

 

 

30,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7"

Кондиціонери

 

10,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7"

Сповивальний столик

13,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7"

Комп'ютер з операційною системою

50,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7"

Багатофункціональний пристрій

21,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1-№7"

Придбання санітарного транспорту - 7 од.

 

2000,000

2200,000

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

2 460,000

5 430,000

3 510,000

Примітка: можлива зміна вартості об’ктів протягом бюджетних періодів, що не потребує внесення змін до Програми 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 24 грудня 2020

№.2/10

 

 

Таблиця 3

Перелік об’єктів, які плануються для оновлення матеріально-технічної бази КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»

тис.грн

КПКВК

Найменування установи

Придбання обладнання і предмети довгострокового користування

Назва обладнання і предметів довгострокового користування

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Апарат для стерилізації наконечників Care 3 Plus

60,000

 

 

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Панорамний апарат з використанням цифрової системи

 

2210,000

 

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Ортопантамограф PLANMECA

60,000

 

 

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Стоматологічні установки 10 од.

500,000

500,000

500,000

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Плазма для візуального відображення розкладу прийому лікарів 3 од.

20,000

25,000

30,000

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Термінал для запису пацієнтів 3 од.

70,000

70,000

70,000

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Панмед великий

16,300

 

 

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Рентгенівська система цифрової обробки зображень

 

100,000

 

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Дентальний рентгенівський апарат

 

100,000

 

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Автоклав

 

140,000

 

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Візіограф HANDY HDR - 500

113,700

 

 

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Компресор стоматологічний ДТ-750/4-130

40,000

 

 

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Ендомотор

20,000

20,000

 

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Апарат для повітряно-абразивної обробки зубів

 

60,000

60,000

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Апарат термопакувальний

 

20,000

 

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Цифровий сканер дентальних фосфорних рентген-пластин

 

 

180,000

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Принтери 4 од.

 

50,000

 

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Комп’ютер

 

20,000

 

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Апарат інгаляційної анальгезії D-MDM цифровий

 

 

200,000

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Наркозодихальний апарат «БІОМЕД» AX – 600

 

 

650,000

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Обтураційна система

 

35,000

 

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Стоматологічний діодний лазер

 

195,000

 

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Стерилізатор паровий ВК-75-01

150,000

 

 

ВСЬОГО

1 050,000

3 545,000

1 690,000

Примітка: можлива зміна вартості об'єктів протягом бюджетних періодів, що не потребує внесення змін до Програми

 

 Опубліковано: 18 січня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: