Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

24 грудня 2020                                                                                         № 2/9

Про внесення змін та доповнень до рішення

Миколаївської міської ради від 21.12.2018

№ 49/15 «Про затвердження міської комплексної

програми «Освіта» на 2019-2021 роки»

 

 

З метою створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіти, визначення перспектив і подальшого розвитку освітньої галузі, забезпечення відповідності змісту освіти потребам і викликам сучасного суспільства, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до міської комплексної програми «Освіта» на 2019-2021 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/15 «Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2019-2021 роки» (зі змінами та доповненнями):

- п. 7 «Обсяги та джерела фінансування» додатка 1 до Програми викласти в новій редакції (додається);

- п.п.1, 1.1, 1.3, 2, 2.1, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 7 додатка 2 до Програми викласти в новій редакції (додаються);

- додаток 3 до Програми викласти в новій редакції (додається).

2. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Святелик), управлінню освіти Миколаївської міської ради (Личко) забезпечити фінансування Програми в межах коштів, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради (за підпорядкуванням), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 24 грудня 2020

№  2/9

 

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

міської комплексної програми «Освіта» на 2019-2021 роки

 

7. Обсяги та джерела фінансування:

 

Джерела фінансування

Обсяг

фінансування (тис. грн)

у тому числі за роками

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Разом по Програмі

6 941 230,452

2 107 624,684

2 178 596,975

2 655 008,793

у тому числі

 

 

 

 

з місцевого бюджету

4 268 739,252

1 381 074,084

1 333 431,475

1 554 233,693

з державного бюджету

144 536,200

41 620,800

48 435,900

54 479,500

за рахунок освітньої субвенції

2 335 197,900

632 284,200

738 819,400

964 094,300

з спеціального фонду (власні надходження)

192 757,100

52 645,600

57 910,200

82 201,300

 

 

Примітка: обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної таблиці.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 24 грудня 2020

№ 2/9

 

Додаток 2

до Програми

 

Перелік завдань і заходів міської комплексної програми «Освіта» на 2018-2021 роки

 


п/п

Назва напрямку діяльності

Захід

Строк виконан-ня заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікува-ний результат

всього

у тому числі по рокам

разом

2019

2020

2021

1

Розвиток дошкільної освіти

Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти

х

 

 

 

Підвищення рівня охоплення дошкільною освітою  дітей дошкільного віку

- кількість діючих ЗДО (од.)

х

73

73

74

- кількість груп (од.)

х

699

686

695

- кількість дітей (осіб)

х

16 255

15 309

15 559

1.1.

Забезпечення належного функціонування закладів дошкільної освіти

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти

1 460 723,200

420 369,500

462 406,500

577 947,200

з місцевого бюджету

1 459 500,000

420 000,000

462 000,000

577 500,000

із спеціального фонду (власні надходження)

1 223,200

369,500

406,500

447,200

1.3.

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти з числа дітей, батьки яких належать до категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти

10 200,000

1 900,000

3 200,000

5 100,000

з місцевого бюджету

10 200,000

1 900,000

3 200,000

5 100,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

 

0,000

 

Разом

1 761 768,584

502 797,384

559 367,200

699 604,000

в тому числі з місцевого бюджету

1 650 448,484

469 165,984

522 372,600

658 909,900

в тому числі з державного бюджету

0,000

 

 

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

111 320,100

33 631,400

36 994,600

40 694,100

2.

Розвиток загальної середньої освіти

Забезпечення належних умов для надання загальної середньої освіти

 

 

х

 

 

 

Підвищення якості загальної середньої освіти

- кількість закладів загальної середньої освіти (од.)

 

 

х

70

68

68

- кількість класів (од.)/груп в дошкільному відділенні

 

 

х

1620 / 8

1644 / 8

1666/8

- кількість учнів/дітей (осіб)

 

 

х

45254/ 138

46128/ 138

47335/138

2.1.

Забезпечення належного функціонування закладів загальної середньої освіти, у т.ч. спеціальних, спеціалізованих, вечірніх (заочних)

2019-2021

 

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

3 012 024,000

838 101,500

962 677,500

1 211 245,000

з місцевого бюджету

 

970 722,200

293 269,500

322 596,500

354 856,200

з державного бюджету

 

0,000

0,000

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

 

2 023 825,000

539 552,000

634 273,000

850 000,000

із спеціального фонду (власні надходження)

 

17 476,800

5 280,000

5 808,000

6 388,800

2.6.

 

Придбання спеціалізованих шкільних автобусів для підвезення учнів з обмеженими фізичними можливостями до закладів загальної середньої освіти

2019-2021

 

8 060,000

5 200,000

0,000

2 860,000

з місцевого бюджету

 

8 060,000

5 200,000

0,000

2 860,000

2.8.

Пільгове користування учнями 1-11 класів міським комунальним транспортом протягом навчального року

2019-2021

 

Управління освіти ММР, комунальне підприємство ММР «Миколаїв-електротранс», КП «Миколаїв-пастранс»

48 638,900

8 400,000

30 074,900

10 164,000

з місцевого бюджету

 

48 638,900

8 400,000

30 074,900

10 164,000

2.9.

Забезпечення  харчуванням учнів 1-4 класів (крім учнів пільгової категорії)

2019-2021

 

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

 

118 752,600

30 120,300

33 132,300

55 500,000

з місцевого бюджету

100 252,600

30 120,300

33 132,300

37 000,000

з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

18 500,000

0,000

0,000

18 500,000

2.10.

Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів з числа дітей працівників органів
внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, учнів з числа учнів, батьки яких  належать до категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, вихованців Миколаївської спеціальної школи для дітей з порушенням зору Миколаївської міської ради Миколаївської області (СНВК для дітей зі зниженим зором).

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

15 800,000

4 000,000

5 100,000

6 700,000

з місцевого бюджету

 

 

15 800,000

4 000,000

5 100,000

6 700,000

2.11.

Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів пільгової категорії у таборах з денним перебуванням дітей закладів  освіти

2019-2021

 

Управління освіти ММР, заклади освіти

1 096,200

331,200

364,300

400,700

з місцевого бюджету

 

1 096,200

331,200

364,300

400,700

2.12.

Придбання кабінетів природничо-математичного циклу для закладів загальної середньої освіти (кабінети хімії, біології, фізики, математики, географії ).

2019-2021

 

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

 

15 510,000

2 280,000

6 300,000

6 930,000

з місцевого бюджету

15 510,000

2 280,000

6 300,000

6 930,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

2.13.

Придбання лінгафонних кабінетів для закладі загальної середньої освіти

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти 

 

11 916,000

3 600,000

3 960,000

4 356,000

з місцевого бюджету

11 916,000

3 600,000

3 960,000

4 356,000

з державного бюджету

 

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

 

 

 

Разом

3 698 258,068

1 030 002,300

1 197 926,175

1 470 329,593

в тому числі з місцевого бюджету

1 316 299,068

388 472,500

450 483,575

477 342,993

в тому числі з державного бюджету

70 051,300

21 163,500

23 279,900

25 607,900

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

2 261 975,000

610 870,000

713 716,800

937 388,200

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

49 932,700

9 496,300

10 445,900

29 990,500

3.

Розвиток позашкільної освіти

Забезпечення належних умов для надання позашкільної освіти

х

 

 

 

Створення умов для отримання якісної позашкільної освіти дітьми та молоддю

- кількість закладів позашкільної освіти (од.)

х

7

7

7

- кількість груп (од.)

х

840

842

842

- кількість дітей охоплених позашкільною освітою (осіб)

х

12 350

12 704

12 704

3.1.

Забезпечення належного функціонування закладів позашкільної освіти

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади позашкільної освіти

158 036,100

43 438,100

47 781,900

66 816,100

з місцевого бюджету

157 248,000

43 200,000

47 520,000

66 528,000

із спеціального фонду (власні надходження)

788,100

238,100

261,900

288,100

 

Разом

159 029,100

43 738,100

48 111,900

67 179,100

в тому числі з місцевого бюджету

158 241,000

43 500,000

47 850,000

66 891,000

в тому числі з державного бюджету

0,000

 

 

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

788,100

238,100

261,900

288,100

4

Розвиток професійної та вищої освіти

Забезпечення належних умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти

 

 

 

 

Задоволення потреб громади у професійних кадрах

- кількість закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти (од.)

х

12

12

10

4.1.

Вища освіта

Забезпечення функціонування Миколаївського муніципального академічного коледжу

2019-2021

Управління освіти ММР, Миколаївський муніципальний академічний коледж

19692,800

5778,000

6355,800

7559,000

з місцевого бюджету

17 647,200

5160,000

5676,000

6811,200

за рахунок освітньої субвенції

2 045,600

618

679,8

747,8

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

4.2.

Підготовка робітничих кадрів у ЗППТО

Забезпечення функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади професійної (професійно-технічної) освіти

594776,700

179034,300

196937,700

218804,700

з місцевого бюджету

509 343,700

153880,300

169268,300

186195,100

з державного бюджету

12 432,400

3756,000

4131,600

4544,800

за рахунок  освітньої субвенції

45 468,000

13080,000

14388,000

18000,000

із спеціального фонду (власні надходження)

27 532,600

8318,000

9149,800

10064,800

 

Разом

632 343,500

190 212,300

209 233,500

232 897,700

в тому числі з місцевого бюджету

544 864,900

164 440,300

180 884,300

199 540,300

в тому числі з державного бюджету

12 432,400

3 756,000

4 131,600

4 544,800

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

47 513,600

13 698,000

15 067,800

18 747,800

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

27 532,600

8 318,000

9 149,800

10 064,800

5

Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, медичне забезпечення, соціальний захист дітей пільгових категорій

х

х

х

х

Збереження здоров’я учнів, вихованців, надання своєчасної медичної допомоги , матеріальної допомоги дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування

5.1.

Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, медичне забезпечення, соціальний захист дітей пільгових категорій

Забезпечення  закладів освіти лікарськими засобами, виробами медичного призначення, антисептиками, дезінфікувальними засобами тощо

2019-2021

 

Управління освіти ММР, заклади освіти

 

46 745,200

245,200

20 000,000

26 500,000

з місцевого бюджету

28 745,200

245,200

16 000,000

16 500,000

 

з державного бюджету

18 000,000

 

8 000,000

10 000,000

5.4.

Забезпечення питною водою дітей ЗДО, учнів ЗЗСО, вихованців закладів позашкільної освіти

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

11 593,200

227,400

5 281,600

6 084,200

з місцевого бюджету

11 593,200

227,400

5 281,600

6 084,200

5.5.

Вжиття заходів з протипожежної безпеки

2019-2021

Управління освіти ММР, управління капітального будівництва ММР, заклади освіти

151 806,900

56 306,900

45 500,000

50 000,000

з місцевого бюджету

151 806,900

56 306,900

45 500,000

50 000,000

 

Разом

223 249,700

60 540,600

75 230,800

87 478,300

в тому числі з місцевого бюджету

204 928,300

60 443,500

67 124,000

77 360,800

в тому числі з державного бюджету

18 000,000

0,000

8 000,000

10 000,000

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

321,400

97,100

106,800

117,500

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

6

Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти

 

х

х

х

х

Створення належних  умов навчання і виховання

6.1.

 

Капітальний ремонт будівель, приміщень, покрівель, спортивних майданчиків, огорожі тощо

2019-2021

Управління освіти ММР, управління капітального будівництва  ММР, заклади освіти

206 000,000

206 000,000

0,000

0,000

 

з місцевого бюджету

200 000,000

200 000,000

0,000

0,000

 

з державного бюджету

4 860,900

4 860,900

0,000

0,000

 

за рахунок освітньої субвенції

1 139,100

1 139,100

 

 

6.2.

 

Придбання технологічного обладнання, комп’ютерів, оргтехніки, меблів, лічильників енергоносіїв тощо

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади освіти

99 405,600

25 640,400

35 164,400

38 600,800

 

з місцевого бюджету

59 400,000

14 400,000

20 000,000

25 000,000

 

з державного бюджету

35 219,600

10 640,400

11704,4

12874,8

 

за рахунок освітньої субвенції

2 800,000

0,000

2 800,000

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

1 986,000

600,000

660,000

726,000

 

Разом

305 405,600

231 640,400

35 164,400

38 600,800

в тому числі з місцевого бюджету

259 400,000

214 400,000

20 000,000

25 000,000

в тому числі з державного бюджету

40 080,500

15 501,300

11 704,400

12 874,800

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

3 939,100

1 139,100

2 800,000

0,000

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

1 986,000

600,000

660,000

726,000

7

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти, професійного розвитку педпрацівників

Забезпечення належної методичної роботи в установах і закладах освіти, професійного розвитку педпрацівників

 

2019-2021

Управління освіти ММР, Науково-методичний центр

28995,600

8760,000

9636,000

10599,600

Підвищення якості методичної роботи , професійний розвиток педпрацівників

з місцевого бюджету

28 995,600

8760,000

9636,000

10599,600

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

Разом

28 995,600

8 760,000

9 636,000

10 599,600

в тому числі з місцевого бюджету

28 995,600

8 760,000

9 636,000

10 599,600

в тому числі з державного бюджету

0,000

 

 

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Разом по програмі

6 941 230,452

2 107 624,684

2 178 596,975

2 655 008,793

 

в тому числі з місцевого бюджету

4 268 739,252

1 381 074,084

1 333 431,475

1 554 233,693

в тому числі з державного бюджету

144 536,200

41 620,800

48 435,900

54 479,500

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

2 335 197,900

632 284,200

738 819,400

964 094,300

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

192 757,100

52 645,600

57 910,200

82 201,300

 

 

ПРИМІТКА - остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м. Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком. Видатки на реконструкцію (реставрацію), будівництво  та капітальний ремонт закладів освіти передбачено Міською програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 24 грудня 2020

№ 2/9

 

Додаток 3

до Програми

 

Результативні показники

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Заклади дошкільної освіти

Показники затрат:

 

 

 

Кількість установ всього, од.

73

73

74

Кількість груп в ЗДО, од.

699

686

695

в т.ч. для дітей з особливими освітніми потребами (інклюзія), од.

16

96

100

Обсяг видатків на фінансування , тис. грн

502797,4

559367,2

699604,0

в т.ч. на харчування дітей, тис. грн

79145,1

88169,6

98566,6

Показники продукту:

 

 

 

Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою, чол.

16255

15309

15559

в т.ч. дітей з особливими освітніми потребами (інклюзія), чол.

107

153

160

Показники ефективності:

 

 

 

Середня наповнюваність груп в ЗДО, чол.

23,25

22,3

22,4

Середні витрати на утримання 1 дитини, тис. грн

30,9

36,5

45,0

у т.ч. на харчування 1 дитини, тис .грн

4,9

5,8

6,35

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості дошкільних навчальних закладів до фактичного показника попереднього року, %

100

97

101,4

Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою до фактичного показника попереднього року, %

100,3

94,2

101,6

Динаміка збільшення кількості груп для дітей з особливими освітніми потребами (інклюзія) до фактичного показника попереднього року %

389

143

104,2

Заклади загальної середньої освіти ( у тому числі денної форми навчання, вечірні школи та спеціальні заклади освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку)

Показники затрат:

 

 

 

Кількість установ всього, од.

70

68

68

Обсяг видатків на фінансування загальної середньої освіти, тис. грн

1032102,3

1198322,2

1470765,2

у т.ч. на реалізацію Концепції «Нова українська школа», тис. грн;

29450,0

32395,0

35634,5

Обсяг видатків на стимулювання учнівської молоді, тис. грн

360,0

396,0

435,6

Показники продукту:

 

 

 

Кількість учнів/дітей, охоплених середньою загальною освітою, чол.

45254

46128

47335

в  т.ч. кількість учнів задіяних в реалізації Концепції «Нова українська школа», чол.;

5085

5115

5145

кількість учнів з особливими освітніми потребами (інклюзія), чол.

63

231

250

Кількість учнів переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. (од.)

60

60

60

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати на утримання 1 учня, тис. грн

22,8

26,0

31,1

у т.ч. середні витрати на 1 учня задіяного в реалізації Концепції «Нова українська школа», тис. грн

5,8

6,3

6,9

Середній розмір стипендії міського голови учням переможцям
ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін,

ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, грн

6,0

6,6

7,26

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості учнів, охоплених середньою загальною освітою, до фактичного показника попереднього року, %

103,1

101,9

102,6

Динаміка збільшення кількості учнів, з особливими освітніми потребами (інклюзія) охоплених середньою загальною освітою, до фактичного показника попереднього року, %

252

367

108,2

Динаміка збільшення кількості учнів, задіяних в реалізації Концепції «Нова українська школа», до фактичного показника попереднього року, %

103

100,6

100,6

Динаміка збільшення кількості учнів переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, %

111

100

100

Заклади позашкільної освіти

Показники затрат:

 

 

 

Кількість установ всього, од.

7

7

7

Обсяг видатків на фінансування , тис. грн

43738,1

48111,9

67179,1

Показники продукту:

 

 

 

Кількість учнів/дітей, охоплених позашкільною освітою, чол.

12350

12704

12704

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати на 1 дитину, тис. грн

3,5

3,8

5,3

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, до фактичного показника попереднього року, %

103

102,9

100,0

Заклади професійної та вищої освіти

Показники затрат:

 

 

 

Кількість закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, од.

12

12

10

Обсяг видатків на фінансування , тис. грн

190212,3

209233,5

232897,7

у т.ч. на забезпечення виплати стипендії учням, тис. грн

28514,2

31365,6

32934,0

Показники продукту:

 

 

 

Кількість учнів (студентів), охоплених професійним навчанням, чол.

4532

4208

4208

у т.ч. кількість стипендіатів, чол.

4302

3643

3643

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати на 1 учня (студента), тис. грн

42

49,7

55,3

у т.ч. на виплату стипендії 1 стипендіату, тис. грн

6,6

8,6

9,0

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості учнів (студентів), охоплених професійною (вищою) освітою, до фактичного показника попереднього року, %

101,7

96,2

100,0

Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти

Показники затрат:

 

 

 

Обсяг видатків на модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, тис. грн.

231 640,4

35164,4

38600,8

у т.ч. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів освіти, тис. грн;

25640,0

35164,4

38600,8

на проведення капітальних ремонтів в закладах освіти, тис. грн

200000,0

х

х

Показники продукту:

 

 

 

Кількість одиниць придбаного обладнання і матеріалів довгострокового користування, од.

1710

1760

1780

Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт, од.

30

х

х

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис. грн

15,0

20,0

21,7

Середні витрати на проведення капітального ремонту одного закладу освіти, тис. грн

6667,0

х

х

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості придбаного обладнання довгострокового користування для закладів освіти до фактичного показника попереднього року, %

110

167

108,5

Динаміка збільшення кількості закладів освіти, в яких проведено капітальний ремонт, до фактичного показника попереднього року, %

100

х

х

 

 Опубліковано: 18 січня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: