Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

24 грудня 2020                                                                                         № 2/29

Про розподіл повноважень при передачі в оренду майна, що належить до комунальної

власності територіальної громади міста Миколаєва, затвердження Переліку підприємств,

установ, організацій, що  надають соціально важливі послуги населенню, та

Переліку другого типу

 

З метою прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, сприяння розвитку підприємництва, збільшення надходжень від орендної плати до міського бюджету шляхом відкритого та прозорого запровадження конкурентних засад набуття права на оренду територіальної громади міста Миколаєва із застосуванням електронної торгової системи ProZorro.Продажі, відповідно до глави 58 Цивільного кодексу України, статей 283 - 289, 291 Господарського кодексу України, Закону України „Про оренду державного та комунального майна” (далі - Закон), Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 „Деякі питання оренди державного та комунального майна” (далі - Постанова), керуючись пунктом 31 частини першої статті 26 та частиною п'ятою  статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити управління комунального майна Миколаївської міської ради органом, уповноваженим Миколаївською міською радою на здійснення функцій орендодавця єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у комунальній власності.

2. Уповноважити виступати орендодавцями майна територіальної громади міста Миколаєва:

- управління комунального майна Миколаївської міської ради щодо єдиних майнових комплексів підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів, майна, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, а також їх окремих частин), майна органів місцевого самоврядування, комунальних установ та організацій, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій;

- виконавчі органи Миколаївської міської ради, комунальні підприємства, установи та організації територіальної громади міста Миколаєва (далі - балансоутримувачі) щодо майна, закріпленого за ними на праві оперативного управління, господарського відання для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 5 календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб'єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

- комунальні підприємства, установи, організації, що здійснюють діяльність з організації конгресів і торговельних виставок, щодо нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря;

- виконавчі органи Миколаївської міської ради, комунальні підприємства, установи та організації територіальної громади міста Миколаєва, щодо іншого окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна площею до 5,0 кв.м для одного орендаря, але загальною площею не більше 100 кв.м на одного балансоутримувача, за письмовим погодженням уповноваженого органу.

3. Встановити, що рішення щодо оренди комунального майна міста Миколаєва приймають:

3.1.Миколаївська міська рада щодо:

- затвердження (включення) об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу (крім випадків надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень народних депутатів України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії) та визначення додаткових умов оренди об’єктів з Переліку другого типу (у разі необхідності);

- рішення про виключення майна з Переліку другого типу;

- передачі єдиного майнового комплексу в оренду із затвердженням додаткових умов оренди (у разі необхідності);

3.2. уповноважений орган щодо:

- включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу у разі надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень народних депутатів України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

- включення, внесення змін або відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку у разі наявності однієї з підстав, передбачених статтею 7 Закону;

- погодження, скасування або зміни рішення балансоутримувача щодо включення об’єкта до одного з Переліків, з передачі майна в оренду;

- організації та проведення аукціону з передачі майна в оренду, у тому числі аукціону, предметом якого є право на продовження договору оренди об’єкта та передачі майна в оренду без проведення аукціону;

- укладання договорів оренди, за результатом проведення аукціону з передачі майна в оренду, у тому числі аукціону, предметом якого є право на продовження договору оренди об’єкта та передачі майна в оренду без проведення аукціону;

- внесення змін до договору оренди згідно з вимогами Закону;

- надання згоди/або відмови на здійснення орендарем невід’ємних поліпшень комунального майна;

- надання згоди/відмови на зарахування витрат орендаря, здійснених на проведення капітального ремонту в рахунок орендної плати;

- надання дозволу на передачу майна в суборенду;

- продовження договорів оренди комунального майна, у тому числі тих, які укладені та продовжуються вперше, за умови, якщо строк оренди за такими договором становить п’ять років або менше, укладені без проведення аукціону з установами, організаціями, передбаченими частиною першою статті 15 Закону;

3.3. уповноважений орган управління майном, до сфери управління якого належить балансоутримувач з питань щодо:

- надання згоди на розпорядження майном балансоутримувача (у випадках коли такої згоди вимагає статут/положення балансоутримувача);

- надання балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду, яке є погодженням уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду, якщо ініціатором виступає уповноважений орган;

- скасовує або змінює рішення балансоутримувача про відмову про включення майна до одного з Переліків;

3.4. балансоутримувачі з питань щодо:

 - наміру передачі майна в оренду, яке перебуває у нього у господарському віданні та оперативному управлінні;

 - переоцінки об’єкта оренди майна, яке знаходиться у нього на балансі у випадках, визначених ч. 2 ст. 8 Закону;

 - надання згоди/або відмови у наданні дозволу на здійснення поточного та/або капітального ремонту за рахунок орендаря;

 - здійснення повноважень орендодавця, якщо балансоутримувач та орендодавець є однією особою.

4. Встановити, що рішення уповноваженого органу (управління комунального майна Миколаївської міської ради), балансоутримувача, уповноваженого органу управління, до сфери якого належить балансоутримувач, необхідність прийняття яких визначена Законом та цим рішенням, приймаються у формі наказу.

5. Орендна плата для об’єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Миколаєва, зараховується:

- за єдині майнові комплекси, орендодавцем яких є уповноважений орган – 100 відсотків до міського бюджету, за винятком ПДВ;

- за нерухоме майно, яке знаходиться в господарському віданні комунальних підприємств та орендодавцем якого є уповноважений орган – 70 відсотків до міського бюджету, за винятком ПДВ, 30 відсотків – до відповідного комунального підприємства;

- за нерухоме майно, яке знаходиться в оперативному управлінні та/або у повному господарському віданні структурних підрозділів, підпорядкованих управлінню освіти Миколаївської міської ради, управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради, управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, та орендодавцем якого є уповноважений орган – 50 відсотків – до відповідного балансоутримувача або уповноваженого органу управління майном, 50 відсотків – до міського бюджету;

- за майно, яке передається для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії та орендодавцем якого є комунальне підприємство, установа, організація або структурний підрозділ, підпорядкований управлінню освіти Миколаївської міської ради, управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради, управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради – 100 відсотків – до відповідного орендодавця;

- за майно, яке передається для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок – 100 відсотків – до відповідного орендодавця;

- за окреме індивідуально визначене майно та нерухоме майно площею до 5,0 кв. м на одного орендаря, але загальною площею не більше 100 кв.м на одного балансоутримувача, що перебуває у повному господарському віданні та/або оперативному управлінні підприємств, установ, організацій – 100 відсотків до відповідного орендодавця.

6. Затвердити Перелік другого типу (додається). Це перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону.

7. Затвердити Перелік підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню (додається). Зазначені підприємства, установи, організації мають право без проведення аукціону продовжити договори оренди комунального майна.

8. Управлінню комунального майна Миколаївської міської ради включити до Переліку першого типу комунальне майно, щодо якого до введення в дію Закону були укладені договори безкоштовного користування (позички). Сторона такого договору (крім орендарів, на яких розповсюджується дія ст. 15 Закону, установи та організації в галузі фізичної культури і спорту, що повністю або частково фінансуються за рахунок міського бюджету, підприємств, установ та організацій, що є надавачами соціальних послуг) після закінчення строку дії договору або його припинення, має переважне право на укладення договору оренди майна, що є предметом такого договору. Реалізація переважного права здійснюється у спосіб, як при продовженні договору оренди відповідно до п.149 Постанови.

Після припинення договору безкоштовного користування (позички) мають право на отримання комунального майна в оренду без проведення аукціону:

- підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, благодійні фонди, які належать до надавачів соціальних послуг недержавного сектору відповідно до Закону України „Про соціальні послуги”;

- установи та організації в галузі фізичної культури і спорту, що повністю або частково фінансуються за рахунок міського бюджету;

- категорії орендарів, на яких розповсюджується дія ст. 15 Закону.

9. Управлінню комунального майна Миколаївської міської ради розробити Методику розрахунку орендної плати і порядок використання плати за оренду майна територіальної громади міста Миколаєва, Типові договори про передачу майна територіальної громади міста Миколаєва в оренду, Порядок надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна територіальної громади міста Миколаєва.

10. До затвердження Миколаївською міською радою Методики розрахунку орендної плати та порядку її розподілу, застосовувати Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, затверджену рішенням міської ради від 20.10.2011 № 10/15 „Про затвердження Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва”, до дати яка наступить раніше: набрання чинності рішення Кабінету Міністрів України чи рішення Миколаївської міської ради.

11. До затвердження Миколаївською міською радою примірного договору оренди комунального майна, застосовувати примірний договір оренди єдиного майнового комплексу державного підприємства, його відокремленого структурного підрозділу, примірний договір оренди нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 820.

12. До затвердження Миколаївською міською радою Порядку здійснення поліпшень та ремонту майна, переданого в оренду, керуватись п.п. 153-165 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації (Іванова), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

 

Міський голова                                                                                   О.СЄНКЕВИЧ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 24 грудня 2020

№ 2/29

Перелік другого типу.

Перелік об’єктів майна комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону

 

з/п

Адреса об’єкта, площа

Мета використання

Примітка

1.    

вул. Декабристів, 33/Г,

площею 53,90 кв. м

розміщення комунальної установи

перебуває в оренді

2.    

пр. Богоявленський, 39-а,

площею 1449,0 кв. м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

3.    

вул. 11 Поздовжня, 45/2,

площею 155,49 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

4.    

вул. 11 Поздовжня, 45/2,

площею 90,01 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

5.    

вул. 1 Воєнна, 1/1,

площею 918,3 кв. м

розміщення закладів освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності

перебуває в позичці

6.    

вул. Кузнецька, 1/3,

площею 262,7кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

7.    

вул. Океанівська, 1/3,

площею 93,7 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

8.    

вул. Велика Морська,42,

площею 331,5 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

9.    

вул. Робоча, 1/2,

площею 223,8 кв. м

реабілітаційна установа

перебуває в оренді

10.           

вул. Робоча, 1/2,

площею 236,9 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

11.           

пр. Корабелів, 12/15,

площею 60,4 кв.м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

12.           

вул. Соборна, 12/14,

площею 55,6 кв. м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

13.           

вул. Соборна, 12/14,

площею 24,8 кв. м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

14.           

вул. Океанівська, 1б,

площею 703,4 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

15.           

вул. Рибна, 1е,

площею 862,2 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

16.           

вул. Рибна, 1е,

площею 2023,2 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

17.           

вул. Пушкінська, 1,

площею 590,6 кв.м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

18.           

вул. Новобудівна, 1/1,

площею 104 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

19.           

вул. Новобудівна, 1/1,

площею 195,5 кв. м

розміщення реабілітаційної установи для осіб з інвалідністю

перебуває в оренді

20.           

вул. Новобудівна, 1/1,

площею 819,2 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

21.           

вул. Робоча, 3/2,

площею 128,5 кв. м

центр медико-соціальної допомоги для малозахищених верств населення

перебуває в оренді

22.           

вул. Біла, 2,

площею 348,5 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

23.           

вул. Біла, 2,

площею 683,4 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

24.           

вул. Рюміна, 2а,

площею 2,393 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

25.           

пр. Центральний, 16/8,

площею 99,57 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

26.           

вул. Шосейна, 2/1,

площею 111,67 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

27.           

вул. Шосейна, 2/1,

площею 277,83 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

28.           

вул. Металургів, 8/4,

площею 189,8 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

29.           

вул. Металургів, 8/4,

площею 299,5 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

30.           

пр. Центральний, 16/8,

площею 281,13 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

31.           

вул. Будівельників, 18/9,

площею 70,8 кв. м

розміщення закладу освіти

перебуває в оренді

32.           

вул. Пушкінська, 14/6,

площею 144,3 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

33.           

пр. Центральний, 16/6,

площею 51,7 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

34.           

вул. Шосейна, 11/4,

площею 176,6 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

35.           

вул. Бузника, 14/5,

площею 254,2 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

36.           

вул. Наваринська, 15/5,

площею 420,7 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

37.           

вул. Морехідна, 9/2,

площею 343,45 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

38.           

вул. Морехідна, 9/2,

площею 559,05 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

39.           

вул. Заводська, 27/5,

площею 155 кв.м

 музей

перебуває в позичці

40.           

вул. Дунаєва, 39/7,

площею 487,2 кв. м

реабілітаційна установа

перебуває в оренді

41.           

вул. Адмірала Макарова, 7,

площею 317,9 кв. м

розміщення Миколаївської обласнї організації Товариства Червоного Хреста України

перебуває в оренді

42.           

пров. Кур'єрський, 7,

площею 489,1 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

43.           

вул. Декабристів, 8,

площею 1178,46 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

44.           

вул. Декабристів, 8,

площею 130,94 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

45.           

вул. Знаменська, 33/4,

площею 51,2 кв. м

розміщення релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній

перебуває в оренді

46.           

вул. Галини Петрової, 17/2,

площею 159,8 кв.м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

 

47.           

вул. Молдавська, 9,

площею 319,3 кв. м

розміщення бібліотеки

перебуває в оренді

48.           

вул. Радісна, 9,

площею 16 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій (гаражування автотранспорту)

перебуває в оренді

49.           

вул. Радісна, 9,

площею 8 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій (гаражування автотранспорту)

перебуває в оренді

50.           

вул. Радісна, 9,

площею 8 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій (гаражування автотранспорту)

перебуває в оренді

51.           

вул. Радісна, 9,

площею 430,9 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій (гаражування автотранспорту)

перебуває в оренді

52.           

вул. Январьова, 28/3,

площею 411,9 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

53.           

вул. Артилерійська, 10,

площею 365,1 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

54.           

вул. Пушкінська, 10,

площею 83 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

55.           

вул. Сергія Цвєтка, 10,

площею 158,3 кв. м

розміщення бібліотеки

перебуває в оренді

56.           

Бузький бульвар, 11,

площею 44,9 кв. м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

57.           

вул. Курортна, 11,

площею 29,4 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

58.           

вул. Адміральська, 12,

площею 450,8 кв. м

розміщення релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній

перебуває в позичці

59.           

вул. Південна, 52/4,

площею 286,4 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

60.           

вул. Спаська, 66/5,

площею 28,5 кв. м

розміщення бібліотеки

перебуває в оренді

61.           

Бузький бульвар, 15,

площею 601,4 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

62.           

вул. Спаська, 15,

площею 610,4 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

63.           

вул. Корабелів, 16,

площею 141,61 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

64.           

вул. Корабелів, 16,

площею 171,63 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

65.           

вул. Корабелів, 16,

площею 71,2 кв.м

розміщення реабілітаційної установи для осіб з інвалідністю

перебуває в позичці

66.           

вул. Південна, 52/3,

площею, 32,0 кв.м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

67.           

вул. Бузника, 18/1,

площею 157,7 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

68.           

вул. Адміральська, 20,

площею 148,7 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

69.           

вул. Адміральська, 20,

площею 22,7 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

70.           

вул. Адміральська, 21,

площею 332,3 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

71.           

вул. Озерна, 21,

площею 46,8 кв. м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

72.           

пр. Миру, 24а,

площею 836 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

73.           

вул. Декабристів, 25,

площею 599 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

74.           

вул. Генерала Карпенка, 27,

площею 310 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

75.           

вул. Спаська, 28,

площею 1783,5 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

76.           

вул. Шосейна, 84/3,

площею 32,7 кв.м

розміщення реабілітаційної установи для осіб з інвалідністю

перебуває в позичці

77.           

вул. Чайковського, 29/1,

площею  215,0 кв. м

розміщення Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України

перебуває в позичці

78.           

вул. Адміральська, 31,

площею 552,5 кв. м

розміщення бібліотеки

перебуває в оренді

79.           

вул. Адміральська, 31,

загальною площею 780,5 кв. м:

глядачева зала - 577,6 кв. м

хол 2 поверху - 202,9 кв.м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

80.           

вул. Адміральська, 31,

площею 238 кв. м

розміщення телерадіоорганізації

перебуває в оренді

81.           

вул. Спаська, 33,

площею 633,0 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

82.           

вул. Спаська, 33,

площею 210,2 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

83.           

вул. Нікольська, 37,

площею 4421,3 кв. м

розміщення реабілітаційної установи для осіб з інвалідністю

перебуває в позичці

84.           

пр. Богоявленський, 309/8,

площею 472,4 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

85.           

вул. Погранична, 40/1,

площею 109 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

86.           

вул. Адміральська, 41,

площею 270,6 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

87.           

вул. Адміральська, 41,

площею 48,8 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

88.           

пр. Центральний, 173/4,

площею 28,0 кв. м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

89.           

пр. Центральний, 173/4,

площею 49,1 кв. м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

90.           

пр. Центральний, 173/4,

площею 50,7 кв. м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

91.           

вул. Шевченка, 45,

площею 824,9 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

92.           

пр. Богоявленський, 334/7,

площею 73,5 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

93.           

вул. Маршала Василевського, 55б,

площею 1278,2 кв. м

розміщення закладу освіти

перебуває в оренді

94.           

вул. Московська, 56,

площею 270,0 кв. м

мала сцена

перебуває в позичці

95.           

вул. Шевченка, 58,

площею 104,1 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

96.           

вул. Пушкінська, 69а,

площею 1146,3 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

97.           

вул. Шевченка, 69а,

площею 157,6 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

98.           

пр. Центральний, 71,

площею 85,9 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

99.           

вул. Ольшанців, 72,

площею 405,7 кв. м

розміщення релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній

 

100.       

вул. Потьомкінська, 80,

площею 16,5 кв.м

художня майстерня

перебуває в оренді

101.       

вул. Клубна, 82,

площею 12 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

102.       

вул. Велика Морська, 92,

площею 467 кв. м

розміщення бібліотеки

перебуває в оренді

103.       

вул. Космонавтів, 97,

площею 106,0 кв.м

розміщення комунальної установи

перебуває в оренді

104.       

вул. 8 Березня, 107,

площею 827,8 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

105.       

вул. Потьомкінська, 143а,

площею 100,6 кв. м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

106.       

вул. Потьомкінська, 143а,

площею 47,4 кв. м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

107.       

вул. Потьомкінська, 143а,

площею 22,6 кв. м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

108.       

пр. Богоявленський, 301/2,

площею 199,8 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

109.       

пр. Центральний, 166,

площею 188,2 кв. м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

110.       

вул. Кузнецька, 199,

площею 72,1 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

111.       

пр. Богоявленський, 314,

площею 172,5 кв.м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

112.       

пр. Богоявленський, 314,

площею 212,6 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

113.       

пр. Богоявленський, 314,

площею 290,9 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

114.       

пр. Богоявленський, 314,

площею 342,6 кв. м

розміщення органів державної влади, установ, організацій

перебуває в оренді

115.       

пр. Богоявленський, 314,

площею 71,3 кв. м

розміщення Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України

перебуває в оренді

116.       

пр. Богоявленський, 328,

площею 122,8 кв. м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

117.       

пр. Богоявленський, 328,

площею 218,5 кв. м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

118.       

пр. Богоявленський, 328,

площею 459,8 кв. м

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних публічних заходів

 

119.       

пр. Богоявленський, 336,

площею 18,0 кв.м

розміщення комунальної установи

перебуває в оренді

120.       

вул. 1 Воєнна, 2,

площею 2557,50 кв. м

розміщення закладів освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності

перебуває в оренді

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради

від 24 грудня 2020

№ 2/29

 

ПЕРЕЛІК
підприємств, установ, організацій, що надають
соціально важливі послуги населенню

Для цілей застосування частини другої статті 18 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню, є:

-       акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”
(АТ “ОЩАДБАНК”), що є банківською установою державної власності, яка надає у касах банківських установ послугу із приймання і перерахування готівкових коштів за житлово-комунальні послуги під час забезпечення можливості не сплачувати комісію за надання такої послуги;

-       акціонерне товариство “УКРПОШТА” (АТ “УКРПОШТА”), що є підприємством, яке надає універсальні послуги поштового зв’язку в населених пунктах на всій території України;

-       Національний банк та уповноважені ним у встановленому законодавством порядку банки, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, які орендують майно, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або у комунальну власність або закріплене на праві господарського відання за Національним банком, з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового обігу;

-       комунальні некомерційні  підприємства сфери охорони здоров’я;

-       комунальне виробниче підприємство по організації харчування у навчальних закладах, та/або інші підприємства, організації, установи, які можуть надавати послуги, пов’язані з організацією харчування в закладах освіти, та є переможцями процедури закупівлі „Послуги їдалень (послуги з організації харчування в навчальних закладах міста), (55510000-8 ДК 021:2015) відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі”;

-       Миколаївська обласна організація Товариства Червоного Хреста України та її філії;

-       підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації недержавного сектору, фізичні особи - підприємці, які надають соціальні послуги відповідно до Закону України „Про соціальні послуги”;

-       заклади фізичної культури та спорту, які підпорядковуються управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, установи та організації в галузі фізичної культури і спорту, що повністю або частково фінансуються за рахунок міського бюджету;

-       державні та комунальні телерадіоорганізації;

-       редакції державних і комунальних періодичних видань, заснованих державними науково-дослідними установами, трудовими і журналістськими колективами.

 

                                                                                                                               

 

 Опубліковано: 27 січня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: