Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 25/29 від 2013-02-14

Про внесення змін до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальноїгромади міста Миколаєва,затвердженого рішенням міської радивід 20.10.11 № 10/15


З метою удосконалення порядку надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, та підвищення ефективності управління комунальною власністю територіальної громади міста Миколаєва, керуючись Законом України “Про оренду державного та комунального майна”, Законом України “Про адміністративні послуги”, ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва (далі – Положення), затвердженого рішенням міської ради від 20.10.11 № 10/15 “Про затвердження Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва.”
1.1. Абзац третій пункту 2.3 розділу 2 Положення викласти в такій редакції:
“ - підприємства (в частині нерухомого майна виробничого призначення), установи та організації щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна, за умов проходження повної процедури підготовки документів та їх реєстрації у відповідності до законодавства, своєчасного інформування Управління і комісії про передане в оренду майно з одночасним наданням копії Договору.”
1.2. Пункт 5.1 розділу 5 Положення викласти в такій редакції:
“5.1. Особи, які бажають отримати в оренду комунальне майно, подають заяву відповідно до вимог чинного законодавства.”
1.3. Пункт 5.6 розділу 5 Положення виключити, пункти 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 вважати пунктами 5.6, 5.7, 5.8, 5.9.
1.4. Пункт 5.8 розділу 5 Положення викласти в такій редакції:
“5.8. Письмова відповідь щодо можливості або неможливості надання об’єкта в оренду надається заявнику протягом 30 днів після надходження відповідної заяви. ”
1.5. Абзац перший пункту 10.1 розділу 10 Положення викласти в такій редакції:
“10.1. Для розгляду питання про надання згоди Орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна Орендар подає заяву та такий пакет документів: ”
1.6. Підпункт 11.7.3 пункту 11.7 розділу 11 Положення викласти в такій редакції:
“11.7.3.Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції на поточний місяць. Якщо індекс інфляції у будь-якому місяці становить менше 1, вважати його рівним 1.”
1.7. Підпункт 11.8.1 пункту 11.8 розділу 11 Положення викласти в такій редакції:
“11.8.1. У разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) розмір річної орендної плати встановлюється за згодою сторін, але не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки.
Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції на поточний місяць. Якщо індекс інфляції у будь-якому місяці становить менше 1, вважати його рівним 1.”
1.8. Підпункт 11.9.8 пункту 11.9 розділу 11 Положення викласти в такій редакції:
“11.9.8. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного, Миколаївського обласного та міського бюджетів (крім навчальних закладів, які надають платні навчальні послуги), державними та комунальними теле-, радіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, трудовими і журналістськими колективами, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, становить 1 (одну) гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції. ”
1.9. У таблиці “Орендні ставки за користування майном комунальної власності територіальної громади міста” (далі-Таблиця) пункт 1 викласти в такій редакції:
“ 1. Розміщення :
- букмекерських контор 100. ”
1.10. Абзац четвертий пункту 14 Таблиці викласти в такій редакції:
“ - навчальних закладів; 20. ”
1.11 Пункт 20 Таблиці викласти в такій редакції:
“ 20. Розміщення:
- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів
підакцизної групи; 25
- фірмових магазинів вітчизняних промислових
підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють
товари підакцизної групи; 6
- хімчисток; 25
- майстерень з ремонту електропобутових товарів на площі:
- не більш як 20 кв.м; 10
- понад 20 кв.м; 25
- торговельних об'єктів з продажу поліграфічної
продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та
аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів 15
- майстерні по ремонту ортопедичних виробів та
медичного обладнання на площі:
- не більш як 50 кв.м; 10
- понад 50 кв.м 25
- абонентських служб для здійсненням комунальних
платежів; 15
- пункту доочищення питної води; 25
- пункту прийому склотари, макулатури ; 25
- майстерень з ремонту одягу на площі:
- не більш як 20 кв.м; 10
- понад 20 кв.м. 25.”
1.13. Пункт 21 таблиці викласти в такій редакції:
“21.Розміщення:
- установ та організацій, які фінансуються з
державного та обласного бюджетів; 10
- державних підприємств, які діють на
підставі державної власності; 15
- оздоровчих закладів для дітей та молоді; 10
- санаторно-курортних закладів для дітей; 10
- УДППЗ « Укрпошта» 1. ”
1.14. Пункт 29 таблиці викласти в такій редакції:
“ 29. Інше використання нерухомого майна 25 .”
1.15. Пункт 3.6 розділу 14 “Типовий договір оренди” Положення викласти в такій редакції:
“ 3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або в неповному обсязі, підлягає індексації й стягується Орендодавцем відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи дату та час зарахування відповідної суми на розрахунковий рахунок Орендодавця. ”
1.16. Пункт 15.1 розділу 15 “Прикінцеві положення ” викласти в такій редакції:
“15.1. Орендні ставки, визначені в розділі 11, застосувати з моменту укладання нових Договорів оренди та при продовженні (переукладанні) діючих Договорів на новий строк.
Абзац четвертий пункту 14 та абзац перший пункту 21 Таблиці набирає чинності з 01.01.14. ”
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю міста (Баєва), першого заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

Міський головаВ.Д. Чайка

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: