Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

24 грудня 2020                                                                                       № 2/21

Про затвердження Програми розвитку

малого і середнього підприємництва

у м. Миколаєві до 2023 року

 

Відповідно до ст. 4 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»,  з урахуванням Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44, керуючись  п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.      Затвердити Програму  розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до2023 року (далі-Програма, додається).

2.  Виконавчим органам Миколаївської міської ради, установам та організаціям міста, залученим учасникам Програми забезпечити виконання заходів у визначені терміни та інформувати департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради  щоквартально, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3. Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради щорічно до 15 квітня наступного за звітним періодом року інформувати постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), першого заступника міського голови Криленка В.І.

4. Рішення Миколаївської міської ради від 14.03.2019 № 51/3 «Про продовження терміну дії та внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 16.11.2017 № 28/8 «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2017-2018 роки» визнати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), першого заступника міського головиКриленка В.І.

 

Міський голова                                                                         О. СЄНКЕВИЧ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 24 грудня 2020

№ 2/21

 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у

м. Миколаєві до 2023 року

 

ВСТУП

Успішний малий та середній бізнес у всьому світі визнається як вагомий компонент розвинутої економіки і сталого розвитку. Малий бізнес в Європі становить основу соціально-економічного розвитку ЄС. В Євросоюзі налічується понад 20 мільйонів підприємств малого та середнього бізнесу, які дають більше половини загального обігу і доданої вартості. Число зайнятого населення в малому бізнесі Європи становить близько 70%. Найбільша кількість малих підприємств створена в торгівлі, будівництві та харчовій промисловості.

Малий бізнес в Європі стимулює розвиток конкуренції, "змушує" великі компанії впроваджувати нові технології та поліпшувати ефективність виробництва. Ефективність всієї економіки ЄС безпосередньо залежить від успішної діяльності малого та середнього бізнесу. Тому в рамках Євросоюзу здійснюється політика підтримки малого підприємництва, головна мета якої - збалансування інтересів держави і бізнесу, забезпечення оптимальних умов для підприємницької діяльності, збільшення конкурентоспроможності малого бізнесу.

За даними Держстату України, у 2018 році кількість зайнятих працівників у малому та середньому підприємництві (далі – МСП) становила 81,5% від загальної чисельності, обсяг реалізованої продукції - 64,7% від загального.

У той же час різні дослідження стверджують, що розвиток МСП є ускладненим, насамперед через відсутність ефекту масштабу, притаманного великим корпораціям, що призводить до зростання для МСП питомої вартості фінансових ресурсів, просування на зовнішні ринки, дотримання адміністративних процедур.

Такий стан справ є характерним як для країн, що є лідерами світової економіки, так і для тих країн, що перебувають у пошуку власної оптимальної економічної моделі.

Звісно, економічно високо розвинуті країни мають більш широкий інструментарій і кращі загальноекономічні умови для підтримки малого та середнього бізнесу.

Одним з прикладів успішного досвіду розвитку підприємництва є впровадження заходів, спрямованих на реалізацію Акта про малий бізнес в ЄС.

Розробники Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року прагнули на підставі вдалої європейської практики, а також з урахуванням національних, обласних, міських пріоритетів економічного розвитку, напрацювати дієві, реалістичні заходи з розвитку конкурентоспроможності МСП м. Миколаєва.

 

1. АНАЛІЗ СФЕРИ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМИ

 

Підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стає  важливим чинником економічного зростання, створення нових робочих місць, підвищення зайнятості населення, зміцнення економіки міста. Загальний стан підприємництва, його роль у соціально-економічному розвитку міста характеризується такими кількісними та якісними показниками.

У 2019 році у місті, за даними Головного управління статистики Миколаївської області, здійснювали діяльність 6863 підприємства малого, середнього та великого бізнесу. Із загальної кількості зазначених підприємств 99,9 % становили суб'єкти малого та середнього підприємництва (МСП).

Загальна кількість середніх та малих підприємств м. Миколаєва протягом 2017-2019 років збільшилася на 1475 підприємств (21,5%), за рахунок збільшення кількості підприємств малого бізнесу на 21,9% та підприємств середнього бізнесу на 8,9 % порівняно з 2017 роком.

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах протягом 2017-2019 років збільшилась на 7907 осіб, або на 23%. У розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення 2019 року кількість малих підприємств становила 143 одиниці (у 2017 році – 106), тоді як кількість середніх підприємств протягом останніх років залишається незмінною (4).

Ефективність середніх та малих підприємств оцінюється показником – обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг).

В умовах зростаючого показника обсягів реалізованої продукції усіма суб’єктами господарювання міста Миколаєва частка даного показника МСП по роках підкреслює стабільне вагоме значення МСП для економіки міста Миколаєва. У період з 2017 до 2019 року спостерігається збільшення активності та нарощення обсягів реалізованої продукції різними категоріями підприємств.

У 2019 році обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами міста  склав 107139,8 млн грн, що на 12 % більше ніж у 2018 році.  Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами м. Миколаєва у 2019 році склав 26,6 % та  збільшився на 3 % у порівнянні з показником 2018 року.

Основними видами економічної діяльності малих підприємств міста, як загалом по країні, залишається оптова та роздрібна торгівля, операції з нерухомим майном, переробна промисловість, будівництво, платні послуги населенню, тимчасове розміщення, організація харчування.

Переважна більшість суб’єктів малого підприємництва задіяна у сфері платних послуг населенню. Сфера побутових послуг (перукарні, салони краси, ремонт одягу, хімчистка та ін.) майже на 85% формується за рахунок приватних підприємців – фізичних осіб.

Впродовж останніх років спостерігається позитивна динаміка внеску малого і середнього бізнесу в бюджети всіх рівнів. Зокрема, сума єдиного податку, сплаченого підприємцями до бюджету міста Миколаєва, за 2019 рік становила 388,6 млн грн, у 2018 році – 304,3 млн грн, у 2017 році – 264,2              млн грн Надходження від сплати єдиного податку до міського бюджету за 2017-2019 роки збільшились на 47 %.

Частка фізичних осіб-підприємців у загальних надходженнях єдиного податку від суб’єктів малого і середнього бізнесу у 2019 році становила 79,5 %;  у 2018 році – 78 %; у 2017 році - 77 %.

Детальна інформація щодо кількісних показників зазначена у                 бізнес - профілі м. Миколаєва (Додаток 7 до Програми)

Оцінюючи внесок кожного СПД до бюджету, слід зробити висновок, що надходження до бюджету у вигляді сплати податків суб’єктами, особливо представниками МСП, є важливою складовою формування дохідної бази міського бюджету, а тому створення сприятливого бізнес-клімату для ефективної роботи підприємців є стратегічним завданням не тільки держави, а й органів місцевого самоврядування.

Однією із проблем, що перешкоджає розвитку малого і середнього підприємництва, є недостатня ресурсна база, як матеріально-технічна, так і фінансова, при цьому спостерігаються високі ризики кредитної діяльності. Тому підтримка банківськими установами суб’єктів малого та середнього бізнесу шляхом надання фінансових послуг з широким спектром пропозицій у частині швидкого мікрокредитування має пріоритетне значення.

Важливим аспектом у підвищенні розвитку малого та середнього підприємництва у місті та привабливості бізнес-клімату є підтримка стартапів. Сьогодні можливість розвитку стартапів має лише ІТ-галузь,  зокрема такі її сфери, як надання онлайн-послуг, електронна комерція тощо,  завдяки легкості організації стартапу у комп’ютерній сфері, на відміну від будівництва, промисловості, соціальної сфер, в яких достатньо важко розробити стартапи за короткий час та реалізувати їх.

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» за 2019 рік, майже 40% українців хотіли б мати власну справу, ще 10% вже є власниками свого бізнесу. З іншого боку, половина опитаних не висловлюють таких прагнень. За півроку кількість останніх дещо зросла (у червні 2019 року їх було 41%). Вищий рівень бажання відкрити власну справу спостерігається серед молодших та більш заможних респондентів. При цьому у категорії забезпечених 25% заявили, що вже займаються своїм бізнесом.

Проведений аналіз свідчить, що мале та середнє підприємництво м. Миколаєва протягом 2017-2019 років стабільно розвивалося та мало позитивний вплив на соціально – економічний розвиток міста. За результатами  дослідження 2019/2020, проведеним ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД) в рамках Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», Миколаїв належить до групи міст із середнім ІКМ (Індекс конкурентоспроможності міст).

Разом з тим, незважаючи на позитивні тенденції розвитку підприємництва, залишається низка проблем та питань, що вимагають  вирішення.

З початку  2020 року до загальних проблем розвитку підприємництва додалася проблема всесвітньої пандемії, спричиненої вірусною хворобою СОVID-19, та наслідки карантинних обмежень, введених з метою запобігання її поширенню, які негативно вплинули на розвиток підприємництва та соціально-економічний розвиток на світовому, національному та місцевому рівнях.

За даними департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради станом на 26.10.2020, припинили діяльність  59  юридичних осіб та 1185 фізичних осіб - підприємців.

Станом на 31 жовтня 2020 року від сплати єдиного податку до бюджету міст  надійшло 345,9 млн грн, що склало 98,8% від запланованих обсягів            (-4,2 млн. грн).

З метою мінімізації негативних наслідків для фінансового стану малого та середнього підприємництва, викликаних поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, на рівні держави та на місцевому рівні впроваджувалися різні види підтримки для малого та середнього бізнесу, а саме:

- не нараховувалась та не сплачувалась за період з 1 березня 2020 року по 31 березня 2020 року плата за землю;

          -   податок на об’єкти нежитлової нерухомості, відмінні від земельної ділянки, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не нараховувався за період з 1 березня по 31 березня 2020 року;

          - тимчасово були звільнені від нарахування та сплати ЄСВ за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року за себе:  фізичні особи – підприємці; особи, які провадять незалежну професійну діяльність;

- збільшено річні ліміти для ФОП;

- за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовувалися, за винятком (визначених порушень);

          - з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховувалася пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягала списанню.

-  з квітня 2020 року Миколаївським обласним центром зайнятості розпочато роботу щодо надання  допомоги по частковому безробіттю на період карантину.  За  даними Миколаївського обласного центру  зайнятості,  фізичним особам - підприємцям м. Миколаєва в т.ч. підприємцям, які не мають найманих працівників, виплачено близько 29 млн. грн. вищезазначеної допомоги, що допомогло зберегти близько 5 тисяч робочих місць в                          м. Миколаєві;

- з травня по вересень 2020 року департаментом праці та соціального захисту населення  Миколаївської міської ради  в рамках  додаткових соціальних гарантій на період дії карантину для фізичних осіб-підприємців, в сім’ях, яких виховуються діти віком до 10 років, було виплачено соціальну  допомогу майже 1000 ФОПам на суму більше 8 млн. грн;

- запроваджено додатковий компонент в рамках програми підтримки мікро- та малого бізнесу «Доступні кредити 5-7-9 %»;

- прийнято рішення Миколаївської міської ради щодо звільнення від сплати за оренду комунального майна;

- з червня по вересень проведено міську кампанію підтримки миколаївських товаровиробників «Зроблено у Миколаєві».

- проводиться інформаційна кампанія щодо заходів, що впроваджуються з метою запобігання  поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

На підставі вищезазначеного аналізу визначено проблеми, що стримують розвиток малого та середнього підприємництва та запропоновано відповідні шляхи їх вирішення

 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ

 

Проведений аналіз свідчить, що мале та середнє підприємництво міста Миколаєва стабільно розвивається. Разом з тим, залишається низка проблем та питань, що вимагають вирішення та виникають нові виклики.

Основними з них можна виділити:

-недосконалість фінансової підтримки підприємницьких ініціатив;

-високі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами, обмеженість доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до отримання фінансово-кредитних ресурсів;

-недосконала система надання адміністративних послуг;

- низький рівень інноваційної активності підприємств малого бізнесу та кооперації з великими підприємствами;

- недостатній  рівень інформаційної підтримки підприємницької діяльності;

- недостатній рівень комунікацій між владою та МСП для оперативного виявлення та усунення проблем і перешкод, які гальмують розвиток  бізнесу діалогу між бізнесом та владою;

- незначна залученість до зайняття підприємницькою діяльністю окремих соціально вразливих категорій  населення (в т.ч. жінок, молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО);

- недостатній рівень фахової підготовки підприємців, низький рівень правових знань та менеджменту;

- недостатня кількість кваліфікованих кадрів, відтік кваліфікованих кадрів за кордон.

Також у сучасних реаліях велику роль відіграють загальні економічні проблеми України макроекономічна нестабільність та карантинні обмеження, що були запроваджені на державному рівні внаслідок поширення COVID-19, які мали безпосередній впив на розвиток МСП м. Миколаєва.

Для подолання зазначених проблем розроблено напрями діяльності та заходи Програми розвитку малого і середнього підприємництва у                              м. Миколаєві до 2023 року (далі - Програма) в межах повноважень. Реалізація рекомендованих заходів сприятиме виходу малого та середнього підприємництва на новий вищий рівень розвитку, зміцненню позицій МСП  в структурі української економіки, наповненню дохідної частини місцевого та державного бюджетів.

3. МЕТА

          Метою Програми є створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату створення належних умов для розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку міста, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності. Сприяння розвитку підприємництва в Україні, створення сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання малого і середнього підприємництва шляхом консолідації зусиль усіх заінтересованих сторін, що забезпечить соціально-економічний розвиток міста та підвищить рівень життя населення.

4. ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Основні шляхи Програми спрямовані на реалізацію державної політики щодо сприяння розвитку МСП:

-     покращання базових умов ведення бізнесу;

-     посилення просування місцевого бізнесу;

-     інформаційна підтримка;

-     підприємницьке навчання, кадрова інфраструктура.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 2 до Програми.

5.    ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок міського бюджету м. Миколаєва.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься у межах видатків, що передбачаються в міському бюджеті. Обсяг бюджетних коштів визначається щороку, виходячи з фінансової можливості бюджету.

Виконання заходів Програми передбачає залучення коштів міського бюджету та коштів, отриманих з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

6.    ОЧІКУВАНІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

     Подальша підтримка малого і середнього підприємництва за визначеними  Програмою пріоритетам дозволить досягнути:

-       налагодження ефективного діалогу між органами влади та МСП;

-       збільшення загальної кількості працюючих в економіці міста, створення додаткових робочих місць;

-       збільшення податкових надходжень до бюджету міста від діяльності суб’єктів МСП;

-       підвищення соціальної відповідальності МСП, створення ефективної, прозорої взаємодії між владою та бізнесом в рамках державно - приватного партнерства;

-       підвищення рейтингових позицій міста за рівнем ділової та інноваційної активності серед міст України;

-       покращання інформаційного та консультаційного забезпечення суб’єктів МСП, підвищення рівня правової та економічної грамотності;

-       підвищення рівня обізнаності підприємців з питань господарської діяльності, культури бізнес-стосунків залучення міжнародної технічної допомоги;

-       сприяння забезпеченню МСП підготовленими кадрами;

-       розширення експортних можливостей для малого і середнього бізнесу міста, вихід миколаївських підприємців на нові ринки;

-       налагодження нових та розширення вже наявних партнерських економічних угод у м. Миколаєві.

Перелік результативних показників виконання Програми наведено у додатку 3 до Програми.

 

 

7.    КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради.

Виконавці Програми щоквартально, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради інформацію про виконання заходів цієї Програми.

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради щорічно, до 15 квітня наступного за звітним року, надає узагальнену інформацію про виконання  Програми постійній комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів.

Виконавчі органи міської ради, установи, організації, громадські організації підприємців міста, відповідальні за здійснення запланованих Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у визначені терміни.
          Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання комплексу заходів усіма виконавцями, за рахунок підвищення ефективності взаємодії виконавчих органів міської ради, суб’єктів підприємницької діяльності та їх громадських організацій у вирішенні проблемних питань розвитку малого підприємництва.

 

8.    Додатки до Програми

 

Додаток 1. Паспорт Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року.

Додаток 2. Напрями діяльності та заходи Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року.

Додаток 3. Перелік результативних показників виконання Програми  розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року.

Додаток 4. Порядок використання коштів, передбачених Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року, для часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами МСП для реалізації інвестиційних проєктів.

Додаток 5. Порядок використання коштів, передбачених Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року, для надання компенсації маркетингових та інших супутніх послуг для МСП.

Додаток 6. Порядок використання коштів, передбачених Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року для надання часткової компенсації роботодавцям витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця.

Додаток 7. Бізнес –профіль міста Миколаєва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

 П А С П О Р Т
Програми розвитку малого і середнього

підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року

 

1.      Програму затверджено рішенням міської ради від__________________

№____________

 

2.      Ініціатор розроблення Програми : департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради.

3.      Розробник Програми: ___________________________________________________________________

 

4.      Відповідальний виконавець Програми: департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради.

5.  Співвиконавці Програми:

1.Виконавчі органи Миколаївської міської ради.

2.Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради.

3. Управління освіти Миколаївської міської ради.

4. Установи та організації міста Миколаєва.

5. Районні центри зайнятості м. Миколаєва

 

6.      Термін виконання Програми: 2021-2023 роки.

7.      Обсяги та джерела фінансування: 

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування (тис. грн)

у тому числі за роками

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Кошти міського бюджету

12195,00

 

4350,00

4010,00

3835,00

Інші джерела

У межах залучених коштів

У межах залучених коштів

У межах залучених коштів

У межах залучених коштів

Разом

12195,0

4350,00

4010,00

3835,00

 

 

Примітка: обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без

внесення змін до даної таблиці.

 

______________________________________________________________________

 

 

Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми

розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві

до 2023 року

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів

Програми

Строк виконання заходу

 

 

Виконавці

 

 

 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний

Результат

Всього

 

У тому числі за роками

2021

2022

2023

Покращання базових умов ведення бізнесу

1.1

Удосконалення фінансової підтримки підприємницьких ініціатив

1.1.1. Часткове

 відшкодування з

міського бюджету

відсоткових ставок за кредитами, залученими

МСП для реалізації

інвестиційних проєктів

2021-2023 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради)

3700,0

Міський бюджет

 

1000,0

1200,0

1500,0

Створення

сприятливих умов

 для

 підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого

та середнього

 підприємництва

 

 

1.1.2. Надання

компенсації

маркетингових та інших супутніх

послуг для МСП

(юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців, на

відшкодування частини вартості товарів, робіт і

послуг)

2021-2023 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(департамент

Економічного

розвитку

Миколаївської міської ради)

 

600,0

Міський бюджет

 

200,0

200,0

200,0

Створення

сприятливих умов

для розвитку

бізнесу

 

 

1.1.3. Надання часткової компенсації

роботодавцям витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за

новостворені робочі

місця

2021-2023 роки

Виконавчий

комітет Миколаївської міської ради

(департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради)

450,0

Міський бюджет

 

100,0

150,0

200,0

Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу

1.2

Оптимізація надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання з метою поліпшення бізнес-клімату на території
м. Миколаєва

1.2.1. Впровадження програмного забезпечення для організації взаємодії між державними реєстрами під час організації та надання адміністративних послуг юридичним особам та фізичним

особам-підприємцям

2021-2023 роки

Департамент з надання  адміністративних послуг  Миколаївської міської ради

6020,0 Міський бюджет

 

2520,0

2000,0

1500,0

Створення

сприятливих умов

для розвитку

підприємництва;

поліпшення якості

та спрощення

надання

адміністративних

послуг

2. Посилення просування місцевого бізнесу

2.2

Впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення суб'єктів малого і середнього підприємництва, популяризація місцевого виробника

2.2.1.   «Міська кампанія «Зроблено у Миколаєві», в т.ч. :

2021-2023

роки

Виконавчий комітет

Миколаївської міської ради

(департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради)

600,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

Просування продукції суб’єктів підприємництва, збільшення обсягів реалізації місцевої продукції на ринку;

формування

позитивного іміджу продукції місцевих товаровиробників, підвищення

ефективності їх

діяльності

Проведення виставок-ярмарків тощо «Зроблено у Миколаєві» із залученням місцевих  товаровиробників 

300,0

Міський бюджет

100,0

100,0

100,0

Проведення промокампанії у рамках

 «Зроблено у

 

 

Миколаєві», у т.ч. конкурсу на новий місцевий продукт

(створення дизайну, виготовлення флаєрів,  білбордів,  сітілайтів, банерів, наліпок,

позначок, придбання сувенірної продукції, створення відеопродукції  тощо)

300,0

Міський бюджет

 

100,0

100,0

100,0

2.2.2. «Бізнес-побратимство». Пошук нових міст-партнерів, участь у міжнародних форумах, виставках,

ярмарках із залученням  МСП тощо

2021-2023 роки

Виконавчий

Комітет

Миколаївської міської ради

(департамент

економічного

розвитку

Миколаївської міської ради)

260,0

Міський бюджет

 

80,00

80,00

100,0

Налагодження

контакту з містами-партнерами з метою вдосконалення   чинних угод

 

 

2.2.3 «Спочатку думай про мале». Проведення зустрічей міського

голови з

представниками галузей бізнесу

 

 

 

 

2021-2023 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради)

20,0

Міський бюджет

 

-

10,0

10,0

Визначення

причин, що

заважають розвитку підприємницької

діяльності, вжиття невідкладних

заходів реагування щодо усунення

адміністративних, правових бар’єрів, що стримують ділову ініціативу

 

 

3. Інформаційна підтримка

3.1

Розвиток інформаційної підтримки підприємців

 

3.1.1. «День підприємя».

Організація та

проведення Дня

підприємця України

Проведення конкурсу «Кращий підприємець року». Організація та проведення заходів, приурочених до професійних свят

2021-2023 роки

Виконавчий комітет

Миколаївської міської ради

(департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради)

365,0

Міський бюджет

 

120,00

 

120,0

 

125,0

Стимулювання

розвитку

підприємництва

 

3.1.2. «Міська рада

інформує».  Створення  інформаційно –

довідкового ресурсу для підприємців

 

Постійно

Виконавчий комітет

Миколаївської міської ради

(департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради)

30,0

Міський бюджет

 

30,0

-

-

Підвищення

професійного рівня та обізнаності суб’єктів

господарювання

при здійсненні

підприємницької

діяльності.

3.1.3. Реалізація проєкту «Віртуальний

консультант».

Запровадження однієї точки доступу для консультацій різних регулюючих органів, організацій підтримки МСП на вебпорталі

 

Постійно

 

 

 

Департамент з надання

адміністратив-них послуг  Миколаївської міської ради,  виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради)

-

-

-

-

Підвищення

 інформаційної

підтримки за

рахунок віртуальної консультації

 

 

3.1.4 Надання безоплатних індивідуальних та групових консультацій з питань організації та проведення підприємницької діяльності

2021-2023

роки

Районні центри зайнятості                м. Миколаєва (за погодженням)

Фонд загально-обов
’язко-вого

дер­жавного

 та соціального страхування на випадок безробіття

В межах кошторису

В межах кошторису

В межах кошторису

Підвищення професійного рівня обізнаності МСП щодо ведення бізнесу, підвищення рівня підприємницької освіти населення

4. Підприємницьке навчання, кадрова інфраструктура

4.1

Підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня суб’єктів господарювання

4.1.1 «Підвищення

професійного рівня

обізнаності СПД в

розвитку бізнесу».

Забезпечення проведення навчання/тренінгів з питань фінансової

грамотності суб’єктів МСП щодо правильного залучення та

використання фінансових ресурсів

2021-2023

роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради(департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради), установи та організації міста Миколаєва

Грантові
кошти

Грантові
кошти

Грантові
кошти

Грантові
кошти

Підвищення

професійного рівня обізнаності МСП щодо нових

можливостей

залучення

фінансових

ресурсів

4.1.2.Здійснення

професійного навчання за професіями

(спеціальностями) та

 напрямами, що дають змогу займатися

підприємницькою

діяльністю

2021-2023

роки

Районні центри зайнятості                м. Миколаєва за погодженням

Фонд

загально-обов
’язково-го

державного та

 соціального

 

 

 страхування га випадок безробіття

В межах кошторису

В межах кошторису

В межах кошторису

Підвищення професійного рівня обізнаності МСП щодо ведення бізнесу, підвищення рівня підприємницької освіти населення

4.1.3 «Майстерня

стартапів».

Проведення конкурс, в т.ч. для молоді, на

 кращий стартап

2021-2023

роки

Виконавчий

Комітет

Миколаївської міської ради

(департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради), установи та

організації міста Миколаєва

Грантові
кошти

 

-

-

-

Підтримка

підприємців –

початківців,

підвищення рівня зацікавленості

4.1.4.  «Школа молодого підприємця». Залучення молоді, жінок, людей з обмеженими

 можливостями, ВПО, учасників АТО тощо до  підприємництва

2021-2023 роки

Виконавчий

комітет

Миколаївської міської ради

(департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради),  установи та

організації міста Миколаєва

Грантові
кошти

 

-

-

-

Залучення різних верств населення до підприємництва.

Збільшення кількості суб’єктів підприємництва, створення нових робочих місць

 

 

4.1.5. «Професійна

майстерня». Залучення фахівців підприємств

міста до організації

майстер-класів на

навчання для учнів

професійно-технічних навчальних закладів та співпраця з

підприємствами з метою підготовки

кваліфікованих кадрів

2021-2023 роки

Управління

освіти

Миколаївської міської ради

-

-

-

-

Налагодження

діалогу між

підприємствами та ПТНЗ щодо

забезпечення

робочими місцями випускників

 

 

4.1.6 «Підприємництво зі школи». Основи

підприємницької

діяльності із залученням загальноосвітніх

навчальних закладів

м. Миколаєва

2021-2023 роки

Управління

освіти

Миколаївської міської ради

-

-

-

-

Популяризація

підприємницького стилю у

загальноосвітніх

навчальних закладах міста

 

Всього:

Міський бюджет

 

 

12645,0

4450,00

4160,00

4035,00

 

 

ПРИМІТКА: остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м. Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком.

 

Додаток 3
до Програми

Перелік результативних показників виконання Програми

 розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві

 до 2023 року

 

Показники

Одиниця виміру

2021 рік

2022 рік

2023 рік

1.1.1. Часткове відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими МСП для реалізації інвестиційних проєктів

Показник затрат

 

 

 

 

Об  Обсяг видатків

тис.грн

1000,0

1200,0

1500,0

Показник продукту

 

 

 

 

Кількість МСП, яким планується надати безповоротну фінансову допомогу

од.

8

8

10

Показник

ефективності

 

 

 

 

Середній розмір відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами на 1 суб’єкт

підприємництва

тис.грн

125,0

150,0

150,0

Показник якості

 

 

 

 

Питома вага

кількості суб’єктів МСП, які отримали відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами від

запланованої

%

100

100

100

Динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком

%

100

0

25

1.1.2. Надання компенсації маркетингових та інших супутніх послуг для МСП

Показник затрат

 

 

 

 

Об  Обсяг видатків

тис.грн

200,0

200,0

200,0

Показник продукту

 

 

 

 

Кількість МСП,яким планується надати безповоротну  фінансову допомогу

од.

5

5

5

Показник ефективності

 

 

 

 

Вартість безповоротної фінансової допомоги для 1 МСП

тис.грн

40,0

40,0

40,0

Показник якості

 

 

 

 

Відсоток наданої безповоротної фінансової допомоги від запланованої на рік

%

100

100

100

Динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком

%

100

0

0

1.1.3. Надання часткової компенсації роботодавцям витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця

Показник затрат

 

 

 

 

Об  Обсяг видатків

тис.грн

100,0

150,0

200,0

Показник продукту

 

 

 

 

Кількість МСП, яким планується надати безповоротну фінансову допомогу

од.

25

30

50

Показник

ефективності

 

 

 

 

Середній розмір відшкодування з міського бюджету витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця

тис.грн

4,0

4,0

4,0

Показник якості

 

 

 

 

Питома вага

кількості суб’єктів МСП, які отримали відшкодування з

витрат на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за

 

новостворені робочі місця

%

100

100

100

Динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком

%

100

0

25

2.2.1 Міська кампанія «Зроблено у Миколаєві»

Показник затрат

 

 

 

 

Об  Обсяг видатків

тис.грн

200,0

200,0

200,0

Проведення виставок-ярмарків тощо

 

тис.грн

 

100,0

 

100,0

 

100,0

Проведених конкурсів

 

тис.грн

 

100,0

 

100,0

 

100,0

Показник продукту

 

 

 

 

Кількість проведених виставок-ярмарків

од.

1

1

1

Кількість проведених конкурсів

од.

1

1

1

Показник

ефективності

 

 

 

 

Середні витрати на проведення однієї виставки-ярмарки тощо

тис.грн

100,0

100,0

100,0

Середні витрати на проведення конкурсу

тис.грн

100,0

100,0

100,0

Показник якості

 

 

 

 

Питома вага кількості проведених виставок-ярмарків до запланованих

%

100,0

100,0

100,0

Питома вага

кількості проведених конкурсу до

запланованих

%

100,0

100,0

100,0

2.2.2. «Бізнес-побратимство». Пошук нових міст-партнерів участь у міжнародних форумах, виставках, ярмарках тощо

Показник затрат

 

 

 

 

Об  Обсяг видатків

тис.грн

80,0

80,0

100,0

Показник продукту

 

 

 

 

Кількість виставок, ярмарків, тощо, в яких планується взяти участь

од.

1

1

1

Показник

ефективності

 

 

 

 

 

Середні витрати на участь в 1 заході

тис.грн

80,0

80,0

100,0

Показник якості

 

 

 

 

Питома вага

Кількість виставок, ярмарків, форумів, в яких взято участь  від запланованої

%

100,0

100,0

100,0

2.2.3. «Спочатку думай про мале». Проведення зустрічей міського голови  з представниками галузей бізнесу

Показник затрат

 

 

 

 

Об  Обсяг видатків

тис.грн

-

10,0

10,0

Показник продукту

 

 

 

 

Кількість запланованих зустрічей

од.

-

5

5

Показник ефективності

 

 

 

 

Середні витрати на організацію однієї зустрічі

тис.грн

-

2,0

2,0

Показник якості

 

 

 

 

Питома вага  проведених зустрічей до запланованих

%

-

100

100

3.1.1. «День підприємця». Організація та проведення Дня підприємця України, проведення конкурсу «Кращий підприємець року», у т.ч. організація та проведення приурочених до професійних свят

Показник затрат

 

 

 

 

Об  Обсяг видатків

тис.грн

120,0

120,0

125,0

Показник продукту

 

 

 

 

Кількість запланованих заходів з нагоди Дня підприємця та професійних свят

од.

2

2

2

Показник

ефективності

 

 

 

 

Середні витрати на проведення одного заходу

тис.грн

60

60

62,25

Показник якості

 

 

 

 

Питома вага запланованих заходів з нагоди Дня підприємця та професійних свят до запланованих

%

100,0

100,0

100,0

3.1.2. «Міська рада інформує». Створення інформаційно – довідкового ресурсу для підприємців

Показник затрат

 

 

 

 

Об  Обсяг видатків

тис.грн

30,0

-

-

Показник продукту

 

 

 

 

Кількість створених інформаційно-довідкових ресурсів

од.

1

-

-

Показник ефективності

 

 

 

 

Середні витрати на створення одного ресурсу

тис.грн

30,0

-

-

Показник якості

 

 

 

 

Питома вага кількості створених ресурсів від запланованих

%

100,0

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Програми

 

Порядок використання коштів, передбачених

Програмою розвитку малого і середнього підприємництва

у м. Миколаєві до 2023 року, для часткового відшкодування з

 міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими

суб’єктами МСП  для реалізації інвестиційних проєктів

 

          1. Загальні положення.

          1.1. Цей Порядок часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами МСП для реалізації інвестиційних проєктів (далі – Порядок), визначає умови та механізм надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва в рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на відповідний період (далі - Програма) шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію інвестиційних проєктів суб’єктів підприємництва (далі – Компенсація).

          1.2. Компенсація надається суб’єктам підприємництва - МСП, які залучили кредити для реалізації інвестиційних проєктів (придбання основних засобів, створення додаткових робочих місць тощо).

1.3. Компенсація за кредитами надається в розмірі 200 відсотків облікової ставки Національного банку України, яка діяла на момент укладання договору тільки по 1 кредиту, але не менше 5 відсотків ставки за кредит, встановленої банківською установою, яка надала позичальнику кредит, та не більше 250 тис. грн в рік на одного позичальника.

К= (S*200%)

К- компенсація

S - облікова ставка Національного банку України, яка діє на момент укладання договору.

          Компенсацію не може бути спрямовано на погашення будь-яких штрафних санкцій та/або пені за користування кредитами банків, інших штрафних санкцій.

1.4. Головним розпорядником коштів міського бюджету на фінансову підтримку суб’єктів підприємництва в рамках Програми є виконавчий комітет Миколаївської міської ради (далі – Головний розпорядник коштів).

2. Право на одержання Компенсації мають суб’єкти підприємництва, які:

2.1. Зареєстровані на території м. Миколаєва;

2.2. Проводять господарську діяльність не менше одного року;

2.3. Не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед державним і місцевими бюджетами по сплаті

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду України та інших податків;

2.4. Розробили та реалізують проєкти за наступними пріоритетними напрямами(за виключенням видів діяльності, визначених у пункті 3.1 цього Порядку);

виробництво харчових продуктів та напоїв;

текстильне виробництво та виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;

деревообробне виробництво;

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;

виробництво ґумових і пластмасових виробів;

машинобудування, виробництво машин, устаткування та готових металевих виробів;

оптова та роздрібна торгівля;

транспорт, доставка;

тимчасове розміщування та організація харчування;

професійна, наукова та технічна діяльність;

освіта та охорона здоров’я;

надання інших видів послуг.

2.5 Суб’єкти господарювання не отримували державну допомогу сукупний розмір якої з урахуванням компенсації, що планується отримати в рамках Порядку за будь-який трирічний період, у сумі еквівалентній 200 тисячам євро, яку визначено за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року.

3. На одержання Компенсації не мають права суб’єкти підприємництва, які:

3.1. Здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надають в оренду нерухоме майно;

3.2. Є кредитними або страховими організаціями, інвестиційними та недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

3.3. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство, перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

3.4. Подали недостовірну інформацію щодо свого фінансового стану та кількості існуючих робочих місць.

4. Основними критеріями під час визначення суб’єктів підприємництва, яким за рахунок коштів міського бюджету буде надано Компенсацію, є:

4.1. Відповідність проєкту пріоритетам, визначеним у пункті 2.4 цього Порядку;

4.2. Спрямування коштів на модернізацію, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва продукції (послуг);

4.3. Кількість додаткових робочих місць, які планується створити;

4.4. Рівень середньої заробітної плати працівників за останній бюджетний період;

5. Механізм надання Компенсації

5.1. Компенсація здійснюється на підставі Договору про взаємодію між Головним розпорядником коштів та банківською установою (далі – Договір про взаємодію, додаток 1 до Порядку).

5.2. Суб’єкти підприємництва, які бажають отримати Компенсацію, укладають кредитний договір з банківською установою відповідно до внутрішніх нормативних документів банківської установи та подають до банківської установи повний пакет документів, перелік яких наведений у додатку 2 до Договору про взаємодію.

5.3.    Суб’єктом підприємництва подається повідомлення про наявність або відсутність факту отримання державної допомоги (за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку)

5.4. Банківська установа не пізніше 15 числа місяця наступного за місяцем підписання кредитного договору між банківською установою та суб’єктом підприємництва подають Головному розпоряднику коштів реєстр позичальників, які уклали кредитні договори із зазначенням прогнозованої суми Компенсації.

          5.5. Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами надається Головним розпорядником коштів шляхом перерахунку коштів на транзитний рахунок відповідної банківської установи (банківський рахунок), яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки позичальників, про що Головному розпоряднику коштів надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

          5.6. Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами здійснюються у порядку надходження від банківської установи реєстрів позичальників в обсягах, відповідно до фінансового забезпечення Програми, та в межах одного бюджетного періоду щоквартально за І, ІІ, ІІІ квартали до кінця місяця наступного за звітним кварталом та за жовтень, листопад ІV кварталу до 20 грудня.

5.7. Головний розпорядник коштів має право здійснювати заходи щодо перевірки пакетів документів позичальників та контроль за цілями використання кредитів, отриманих відповідно до цієї Програми, за умови попереднього письмового повідомлення про це банківської установи за 10 робочих днів.

6. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до вимог діючого законодавства України.

___________________________________________________________

Додаток 1

до Порядку

ДОГОВІР ПРО ВЗАЄМОДІЮ

 

м. Миколаїв                                                                    “___“_________ _____ року

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (далі – Головний розпорядник коштів), в особі ____________________________________________________________________________________________________ з однієї сторони, та __________________________ (далі – банківська установа), в особі __________________________, який діє на підставі _______________________________, з іншої сторони, (далі – Сторони), уклали договір про взаємодію (далі-договір) про таке:

 

1.    Предмет договору

 

          1.1. Предметом договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківською установою на реалізацію інвестиційних проєктів суб’єктів підприємництва в рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на відповідний період (далі - Програми) у розмірах та у порядку, визначеному договором.

          1.2. Головний розпорядник коштів частково відшкодовує відсоткові ставки за кредитами суб’єктам підприємництва (далі – Позичальникам) на реалізацію інвестиційних проєктів у банківській установі у розмірі згідно з розрахунком, передбаченим Порядком.

          1.3. Кредитування Позичальників здійснюється банківською установою відповідно до внутрішніх нормативних документів банківської установи та законодавства України.

          1.4. Кредити, залучені суб’єктами підприємництва, для реалізації інвестиційних проєктів в рамках Програми надаються виключно у національній валюті.

2. Основні завдання Сторін

 

          2.1. Для досягнення цілей за договором Сторони зобов'язуються:

          2.1.1. Спрямовувати зусилля на виконання умов Порядку.

          2.1.2. Обмінюватися наявною у розпорядженні Сторін інформацією, що стосується предмета договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні зв’язки з третіми особами.

 

3. Обов’язки і права Головного розпорядника коштів

3.1. Головний розпорядник коштів зобов'язується:

          3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані банківською установою реєстри Позичальників, які отримали кредит на напрями, передбачені у Порядку.

          3.1.2. Частково відшкодувати відсоткові ставки за кредитами за кредитним договором, відповідно до реєстру позичальників, наданими банківською установою, згідно з підпунктом 3.1.1 договору.

          3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані банківською установою реєстри позичальників згідно з підпунктом 4.1.5 договору.

          3.1.4. Перераховувати кошти на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва, відповідно до реєстрів на транзитний рахунок №_______________, що відкритий банківською установою щоквартально за І, ІІ, ІІІ квартали до кінця місяця наступного за звітним кварталом та за жовтень, листопад ІV кварталу до 20 грудня, відповідно до фінансового забезпечення Програми.

          3.1.5. Повідомляти банківську установу про усі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов договору за 3 дні до їх настання або протягом 3 днів з моменту настання.

          3.1.6. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю банківською установою, а також відомості, які стали відомі Головному розпоряднику коштів у зв’язку з виконанням обов’язків за договором, крім випадків встановлених чинним законодавством.

3.1.7. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.

 

3.2. Головний розпорядник коштів має право:

 

3.2.1. Вносити на розгляд банківською установою пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням банківською установою умов договору.

3.2.3. Здійснювати заходи з перевірки пакетів документів, наданих Позичальниками банківською установою (сформованих відповідно до вимог додатка 2 до цього договору), та на їх підставі контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих в рамках Програми, відповідно до умов договору.

 

4. Обов’язки і права банківської установи

4.1. Банківська установа зобов’язується:

 

          4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на напрями, передбачені Порядком використання коштів, передбачених Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року, для часткового

 

відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами МСП для реалізації інвестиційних проєктів, у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами банківської установи та законодавством України.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткового відшкодування відсоткових ставок за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов, передбачених у п.1.2 цього договору, та відобразити це у реєстрі Позичальників.

4.1.3. Формувати та зберігати в банківській установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у банківській установі, відповідно до умов цього договору, пакет документів, згідно з переліком, визначеним у додатку 2 до цього договору.

4.1.4. Формувати реєстр позичальників, які отримали кредит у банківській установі на напрями, передбачені договором, згідно з формою, наведеною у додатку 1 до договору.

4.1.5. Формувати та подавати головному розпоряднику коштів, щомісячно не пізніше 15 числа місяця, реєстр Позичальників, згідно з формою (додаток 1) до цього Договору, починаючи з місяця наступного за місяцем підписання кредитного договору між банківською установою та суб’єктом підприємництва.

4.1.6. Перераховувати скеровані головним розпорядником коштів на рахунок банківської установи кошти, призначені для зарахування Компенсації на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього договору та інших договорів, укладених у межах цього договору, для погашення відсоткових ставок за кредитами Позичальників.

4.1.7. Здійснювати заходи з популяризації Програми позичальникам, які отримали кредит у банківській установі на напрями, передбачені у Порядку.

4.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.

4.1.9. У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі «Ціль кредитування» зазначати: «за Програмою (необхідно зазначити повну назву програми розвитку малого і середнього підприємництва у                    м. Миколаєві на відповідний період, а також дату та номер рішення, яким затверджено дану Програму)».

        4.1.10 Перевіряти цільове використання коштів за наданим кредитом.

 

4.2. Банківська установа має право:

 

4.2.1. Відмовити позичальнику у наданні кредиту у разі:

4.2.1.1. Невідповідності позичальника вимогам банківської установи та умовам договору.

4.2.1.2. Прийняття кредитним комітетом банківської установи рішення про відмову у видачі кредиту.

 

5. Відповідальність Сторін:

 

          5.1. При невиконанні чи неналежному виконанні зобов’язань, передбачених договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

          5.2. Банківська установа несе відповідальність за невключення осіб, які отримали кредит у рамках Програми у реєстр згідно з додатком 1 до цього Договору.

          5.3. Банківська установа не несе відповідальності за відмову Головного розпорядника здійснювати часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами згідно зі сформованими банківською установою зведеними реєстрами.

5.4 Банківська установа несе повну відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів відповідно до Бюджетного кодексу України.

 

6. Форс-мажорні обставини:

 

          6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання Зобов’язань за цим договором внаслідок дії обставин непереборної сили, тобто надзвичайних невідворотних обставин, які не існували під час укладення договору та виникли поза волею Сторін (війна, блокади, пожежі тощо).

          6.2. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженим органом.

 

7. Строк дії договору

 

          7.1. Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим договором.

          7.2. Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати договір, подає заяву не раніше ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії договору.

 

8. Прикінцеві положення

 

          8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору вносяться лише за згодою Сторін, через укладення додаткових договорів.

          8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

          8.3. Цей договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

8.4. Головний розпорядник коштів підтверджує, що Позичальники, внесені до реєстрів згідно з кредитними договорами та умовами договору, є учасниками Програми та зобов’язується відповідно до умов договору частково відшкодувати відсоткові ставки за кредитами в межах фінансового забезпечення Програми.

 

9. Місце знаходження та реквізити Сторін

 

Банківська установа

 

               Головний розпорядник

____________________

                ____________________

____________________

                ____________________

____________________

                ____________________

____________________

                ____________________

____________________

                ____________________

М.п.

                М.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Договору

про взаємодію

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                       ПОГОДЖЕНО
Банківська установа                                                                   Головний розпорядник
        ____________________                                                                       _________________

Реєстр № _________
позичальників, які отримали кредит у
 __________________________________________________________________
у рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на відповідний період
 _______________201__року
(місяць)

Реквізити банківської установи:

______________________________________________________

№ з/п

Назва

позичальника

Код

ЄДРПОУ

Місце

реєстрації

позичальника

Ціль

кредиту

№ і дата

кредитного

договору

Строк дії

кредитного

договору

Сума

кредиту,

грн

Відсоткова

ставка за

користування

кредитом,%

Сума нарахованих відсотків за користування кредитом, грн

Розмір компенсації

Облікова ставка НБУ

на дату укладення

кредитного договору, %

Сума,

грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

Банківська установа_____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ «____»________________201__р.                                                                      _______________________________ -________________
                                                                                                                                            (посада, прізвище та ініціали) (підпис) М.П.

 

Додаток 2
до Договору про взаємодію

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

які подаються суб’єктами підприємництва на отримання відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проєктів (надаються у банківську установу)

1. Завірену суб’єктом підприємства копію статуту (для юридичних осіб).

2. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. Відомості про суб'єкта підприємництва: чисельність працівників; виробничі потужності та площа; виробнича спеціалізація.

4. Довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов'язкових платежів, також до бюджету Пенсійного фонду України, та про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати.

5. Довідку про сплату податків до місцевого бюджету за попередній рік.

6. Два примірники звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на дату укладення кредитного договору та на момент отримання відшкодування відсоткових ставок за кредитом.

7. Документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів.

8. Інші документи, передбачені вимогами банківської установи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про державну допомогу

 

На виконання ст.9 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» надаю інформацію щодо державної допомоги, отриманої мною протягом останніх трьох років, її форму та мету.

Державну допомогу протягом останніх трьох років:

а)   не отримував;

б)   отримував;

 

Роки

Суб’єкт

надання державної

допомоги

Рішення про призначення державної допомоги

Сума отриманої допомоги станом на

1 число місяця кварталу, в якому

заповнюється заява

Планова сума отримання державної допомоги протягом 20___ року

Форма та джерело державної допомоги

20___

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рік у якому планується залучення державної допомоги

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____» __________20     р.

     ____________________

      (прізвище та ініціали)

    _____________________

                   (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Програми

 

Порядок використання коштів, передбачених Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року, для надання компенсації маркетингових та інших супутніх послуг для МСП

 

1. Загальні положення

1.1.    Порядок використання коштів, передбачених Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року, для надання компенсації маркетингових та інших супутніх послуг для МСП (далі -Порядок) визначає умови та механізм надання компенсації маркетингових та інших супутніх послуг для МСП в рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва  у   м. Миколаєві  на  відповідний   період   (далі  -  Програма).

1.2.        Головним розпорядником коштів бюджету міста Миколаїв на надання маркетингових та інших супутніх послуг для МСП в рамках Програми є виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

1.3.        Кошти бюджету міста Миколаєва на надання маркетингових та інших супутніх послуг для МСП в рамках Програми спрямовуються на:

          1) маркетингові послуги – створення сайтів, брендінг продукції, бізнес планування, маркетингові матеріали, участь у маркетингових заходах тощо;

          2) інші супутні послуги (інноваційні послуги) – дослідження та розробка нових видів продукції, ліцензування, патентування, захист авторського права, послуги консультування тощо.

1.4.        Надання коштів для компенсації маркетингових та інших супутніх послуг для МСП з бюджету м.Миколаєва в рамках Програми здійснюється на конкурсних засадах.

1.5.    Максимальна сума фінансової підтримки, що може бути надана одному суб’єкту господарювання, надається в розмірі не більше 49 тис. грн на рік. Кожен суб’єкт господарювання впродовж року може отримати лише 1 (одну) компенсацію для маркетингових та інших супутніх послуг (що відповідно до діючого законодавства є незначною державною допомогою, а саме державна допомога одному суб’єкту господарювання, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел не перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року).

2.    Основні засади та порядок проведення конкурсного відбору

2.1. Для організації проведення конкурсного відбору суб’єктів малого і середнього підприємництва, яким за рахунок коштів бюджету м.Миколаєва буде надана компенсація для маркетингових та інших супутніх послуг в рамках Програми, створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується розпорядженням Миколаївського міського голови.

До складу конкурсної комісії входять представники виконавчих органів міської ради, представники громадських організацій підтримки бізнесу, депутати міської ради.

2.2. Право на одержання компенсації маркетингових та інших супутніх послуг мають суб’єкти малого і середнього підприємництва та новостворені суб’єкти малого підприємництва, які:

-  підпадають під визначення малого та середнього підприємництва згідно з положеннями Господарського кодексу України (чисельність персоналу не більше 50 осіб, річний дохід не перевищує 10 млн. євро);

-не здійснюють діяльності, які підлягає ліцензуванню;

-мають зареєстроване місцезнаходження на території м. Миколаєва;

-не мають заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків;

-виробляють фізичний продукт (самостійно або із залученням підрядних організацій, але є власниками прав інтелектуальної власності) або надають сервіси;

- суб’єкти господарювання не отримували державну допомогу, сукупний розмір якої з урахуванням компенсації, що планується отримати в рамках Порядку за будь-який трирічний період, у сумі еквівалентній 200 тисячам євро, яку визначено за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року.

2.3. Критерії оцінки заявок на одержання компенсації маркетингових та інших супутніх послуг:

- рівень збільшення обсягів продажів компаній-отримувачів послуг;

- кількість виведених на ринок нових видів продукції або послуг;

- вплив результатів реалізації проєкту на підвищення капіталізації  бізнесу – створення інтелектуальної власності, залучення інвестицій тощо.

2.4 Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Миколаївської міської ради (https://mkrada.gov.ua) і має містити інформацію про: строк проведення конкурсу; умови проведення конкурсу, що визначені в цьому Порядку; кінцевий строк подання заявок з відповідними документами; адресу, за якою приймаються документи; телефон для довідок.

Комісія приймає заявки на участь у конкурсі з відповідними документами впродовж не менше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

2.5. Суб’єкти господарювання, які бажають взяти участь у конкурсі з надання компенсації маркетингових та інших супутніх послуг, подають до конкурсної комісії наступні документи:

1) проєкт розвитку бізнесу згідно з додатком 1 до Порядку;

2) декларація доброчесності учасника згідно з формою (додаток 2 до Порядку);

3) довідка з Державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків;

4)суб’єктом підприємництва подається повідомлення про наявність або відсутність факту отримання державної допомоги (за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку);

5) комерційна пропозиція від однієї із пре-кваліфікованих компаній, яка готується пре-кваліфікованою компанією у довільній формі, але із обов’язковим вказанням назви суб’єкта господарювання, якому вона надана, описом та вартістю послуг.

 

3.    Процедура надання компенсації маркетингових та інших

супутніх послуг для МСП

 

3.1         Суб’єкт малого підприємництва звертається до будь-якої                   пре-кваліфікованої компанії для отримання комерційної пропозиції, в якій повинні бути зазначені опис та вартість робіт чи послуг.

Вимоги пре-кваліфікованої компанії затверджуються розпорядженням міського голови.

3.2          Суб’єкт малого підприємництва подає пакет документів конкурсній комісії, яка проводить оцінювання і приймає рішення про надання компенсації маркетингових та інших супутніх послуг тим суб’єктам, проєкти розвитку бізнесу яких набрали найбільше балів.

№ п/п

Критерії

Максимальна кількість балів

1

Рівень збільшення обсягів продажів компаній-отримувачів послуг

20

2

Кількість виведених на ринок нових видів продукції або послуг

20

3

Вплив результатів реалізації проєкту на підвищення капіталізації  бізнесу – створення інтелектуальної власності, залучення інвестицій тощо

20

 

Вказані критерії оцінюються членами конкурсної комісії особисто по кожному проєкту. Максимальна сума балів за результатами оцінки кожним членом комісії  у сукупності дорівнює 60 балам.

 

3.3          Переможці конкурсу після отримання маркетингових та інших супутніх послуг укладають із пре-кваліфікованою компанією договір на виконання робіт чи надання послуг відповідно до комерційної пропозиції, яка була подана на конкурс.

3.4          Суб’єкт господарювання повинен здійснити 100% оплату за виконані роботи чи надані послуги і отримати їх від пре-кваліфікованої компанії в повному обсязі.

3.5          До 5 листопада суб’єкт господарювання подає до конкурсної комісії, яка проводила оцінювання і приймала рішення про надання компенсації маркетингових та інших супутніх послуг заяву про отримання відшкодування маркетингових та інших супутніх послуг. Разом із заявою потрібно подати копії звітних документів:
- договір із пре-кваліфікованою компанією;
- документ, який підтверджує виконання договору (акт прийому-передачі виконаних робіт чи наданих послуг);
- документ, який підтверджує 100% здійснення оплати пре-кваліфікованій компанії (банківська виписка, платіжне доручення тощо).

Конкурсна комісія проводить засідання для розгляду звітних документів на відповідність вимогам Порядку. У разі їх відповідності, виконавчий комітет Миколаївської міської ради укладає договір із суб’єктом господарювання про надання безповоротної фінансової допомоги на суму, яка підлягає відшкодуванню.

3.6          До 25 грудня виконавчий комітет Миколаївської міської ради перераховує на рахунок суб’єкта господарювання суму безповоротної фінансової допомоги, визначену в договорі.

__________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку

 

Форма проєкту розвитку бізнесу

для отримання маркетингових та інших супутніх послуг

 

Назва організації

 

Організаційно-правова форма

 

Код ЄДРПОУ

 

Види діяльності згідно із КВЕД 2010

 

Адреса організації

 

Телефон організації

 

Електронна пошта організації

 

Прізвище, ім’я контактної особи

 

Посада контактної особи

 

Телефон контактної особи

 

Електронна пошта контактної особи

 

 

 

1.     Показники фінансово-господарської діяльності за останні 2 роки

 

Показник

Передостанній рік

Попередній рік

Види продукції або послуг організації

 

 

Обсяг продажів, грн

 

 

Нематеріальні активи –  патенти, торгові марки, бренди, авторські права тощо (сума на балансі)

 

 

Обсяг експорту, грн

 

 

 

 

2. Опис та вартість послуг, які будуть відшкодовані – максимально 500 слів

Важливо: повинна бути вказана сума відшкодування, яку очікується отримати за рахунок коштів Програми та сума, що буде сплачена суб’єктом малого підприємництва

3. Вплив результатів реалізації проєкту на підвищення капіталізації бізнесу (створення інтелектуальної власності, залучення інвестицій тощо) – максимально 200 слів

4. Вплив результатів реалізації проєкту на комерційний результат (збільшення обсягів продажів, зростання експорту, виведення на ринок нових продукції або послуг) – максимально 200 слів

5. Новизна проєкту – максимально 200 слів

6. Затребуваність послуг – максимально 200 слів

 

Дата                                                                                                                                            Підпис

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку

Декларація доброчесності учасника

 

Назва суб’єкта малого або середнього бізнесу у зв’язку із поданням документів на участь у конкурсі із надання маркетингових та інших супутніх послуг для МСП засвідчує, що:

§ Не має заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків;

§ Працівники, відповідальні за прийняття рішень у назва суб'єкта малого або середнього бізнесу, не перебувають в родинних стосунках чи юридичних відносинах із членами Конкурсної комісії з оцінювання проєктів розвитку бізнесу;

§  Назва суб'єкта малого або середнього бізнесу не отримував/ла допомоги від членів Конкурсної комісії з оцінювання проєктів розвитку бізнесу у підготовці документів на участь у конкурсі із надання попередньої згоди на отриманнямаркетингових та інших супутніх послуг для МСП ;

§  Назва суб'єкта малого бізнесу усвідомлює, що уся надана інформація може бути перевірена і в разі виявлення фактів, що підтверджують її невідповідність, Конкурсна комісія на своєму засіданні може прийняти рішення про скасування результатів оцінювання проєкту розвитку бізнесу із зобов'язанням повернути отриману суму та забороною впродовж 2-ох років брати участь у Програмі розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року.

Ознайомлені з усією інформацією, яка стосується участі у конкурсі, і надаємо згоду на обробку персональних даних відповідно до законодавства.

 

Дата                                                                                                                       Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про державну допомогу

 

На виконання ст.9 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» надаю інформацію щодо державної допомоги, отриманої мною протягом останніх трьох років, її форму та мету.

Державну допомогу протягом останніх трьох років:

а)   не отримував;

б)   отримував;

 

Роки

Суб’єкт

наданнядержавної

допомоги

Рішення про призначення державної допомоги

Сума отриманої допомоги станом на

1 число місяця кварталу, в якому

заповнюється заява

Планова сума отримання державної допомоги протягом 20____ року

Форма та джерело державної допомоги

20___

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рік, у якому планується залучення державної допомоги

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____» __________20     р.

     ____________________

      (прізвище та ініціали)

  _____________________

                  (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до Програми

 

Порядок використання коштів, передбачених Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року, для надання часткової компенсації роботодавцям витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця

 

1.Загальні положення

 

1.1. Порядок використання коштів, передбачених Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року, для надання часткової компенсації роботодавцям витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця (далі - Порядок) визначає умови та механізм надання часткової компенсації роботодавцям витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на відповідний період (далі - Програма).

1.2. Даний Порядок розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

1.3.    Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

-      суб’єкт господарювання-учасник господарських відносин, який здійснює господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), має відокремлене майно і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством;

-      роботодавець -суб’єкт господарювання, який в межах трудових відносин використовує найману працю та зареєстрований у встановленому законом порядку на території міста Миколаєва;

-     процедура компенсації- часткова компенсація витрат роботодавцю на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця;

-      нове робоче місце - робоче місце, яке створене у зв'язку зі створенням нового суб'єкта господарювання (крім того, що створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) чисельності працівників відносно показника станом на 31.12.2020 та на 31 грудня кожного наступного року в подальшому, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника;

-     учасник процедури компенсації- суб’єкт господарювання (роботодавець), який відповідає критеріям участі у процедурі компенсації,                              зазначеним у розділі 2 Порядку, та визнаний таким рішенням виконавчого комітету міської ради;

-     перелік учасників процедури компенсації- перелік суб’єктів господарювання, які відповідають критеріям учасників процедури компенсації та мають право на часткову компенсацію. Перелік затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради за формою, визначеною Додатком 8 до Порядку.

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради - виконавчий орган Миколаївської міської ради, який:

-     здійснює координацію дій співвиконавців Порядку;

-     отримує від ГУ ДПС у Миколаївській області інформацію за формою, визначеною Додатком 6 до Порядку, у електронному та паперовому вигляді;

-     отримує від ГУ ПФУ у Миколаївській області інформацію за формою, визначеною Додатком 7 до Порядку, у електронному та паперовому вигляді;

-     веде реєстр учасників процедури компенсації в електронному вигляді за формою, визначеною Додатком 5 до Порядку;

-     готує проєкти рішень виконавчого комітету міської ради про затвердження переліку учасників процедури компенсації та нарахування роботодавцям суми часткової компенсації витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської ради (додаток 8 до Порядку);

-     здійснює розрахунки потреби у коштах на видатки на часткову компенсацію витрат роботодавцям на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця.

Виконавчий комітет міської ради- головний розпорядник бюджетних коштів, який:

-     розглядає та приймає рішення про затвердження переліку учасників процедури компенсації та нарахування роботодавцям суми часткової компенсації витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця за рахунок коштів бюджету м.Миколаєва;

-     відповідно до прийнятого рішення перераховує кошти на часткову компенсацію витрат роботодавцям на сплату єдиного соціального внеску на відповідні банківські рахунки учасників.

1.4. Співвиконавцямиданого Порядку є:

-     Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області (за узгодженням);

-     Головне управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області області (за узгодженням).

 

2. Критерії визначення учасників процедури часткової компенсації.

 

2.1    Учасниками процедури компенсації можуть бути суб’єкти підприємницької діяльності, які відповідають наступним критеріям:

-     є резидентами України, що зареєстровані в м. Миколаєві;

-     ведуть господарську діяльність на території м. Миколаєва, перебувають на податковому обліку за основним місцем реєстрації у ГУ ДПС у Миколаївській області та сплачують податки до бюджету міста Миколаєва;

-     не перебувають у стані ліквідації, реорганізації;

-     у яких відсутня заборгованість щодо сплати податків і зборів перед бюджетами всіх рівнів, а також відсутня заборгованість із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

-     створили нові робочі місця та офіційно працевлаштовують працівників з урахуванням забезпечення оплати праці не нижче розміру мінімальної заробітної плати, визначеної в Законі України «Про Державний бюджет України», на відповідний рік.

 

3. Механізм визначення учасників процедури компенсації витрат роботодавця на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

за новостворені робочі місця

 

3.1.            Підставою для включення суб’єкта господарювання до переліку учасників процедури компенсації є офіційно подані суб’єктом господарювання в паперовому або в електронному вигляді (на адресу офіційної електронної пошти Миколаївської міської ради) оригінали наступних документів:

-     заява на ім’я Миколаївського міського голови щодо його участі в процедурі часткової компенсації із зазначенням згоди на обробку персональних даних (за формою, затвердженою Додатком 1 до Порядку) та відповідності критеріям визначення учасника процедури компенсації, зазначеним у розділі 2 Порядку;

-       заява на ім’я керівника ГУ ДПС України у Миколаївській області щодо згоди на обробку персональних даних (за формою, зазначеною у Додатку 2 до Порядку);

-       заява на ім’я керівника ГУ ПФУ України у Миколаївській області щодо згоди на обробку персональних даних (за формою, зазначеною у  Додатку 3 до Порядку);

-       повідомлення про наявність або відсутність факту отримання державної допомоги (за формою, наведеною у Додатку 4 до Порядку).

3.2.                Щоквартально, через 40 календарних днів з дати завершення звітного кварталу, департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради у електронному та паперовому вигляді подає:

-       до Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області запит щодо суб’єктів господарювання, які подали у звітному кварталі відповідні заяви на ім’я Миколаївського міського голови, з оригіналами заяв про згоду на обробку персональних даних (за формою, визначеною Додатком 6 до Порядку);

-       до Головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській

 

області запит щодо новостворених робочих місць суб’єктами господарювання, які подали у звітному кварталі відповідні заяви на ім’я Миколаївського міського голови, з оригіналами заяв про згоду на обробку персональних даних (за формою, визначеною Додатком 7 до Порядку).

3.3.        Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області протягом 10 робочих днів з дати отримання запиту надає у електронному та паперовому вигляді департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради інформацію за формою, вказаною у Додатку 6 до Порядку.

3.4.        Головне управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області протягом 10 робочих днів з дати отримання запиту надає у електронному та паперовому вигляді департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради інформацію за формою, вказаною у Додатку 6 до Порядку.

3.5.        Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради щоквартально протягом 10 робочих днів з дня отримання інформації від Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області та Головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області готує перелік (згідно з додатком 8 до Порядку) та проєкт рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження переліку учасників процедури компенсації та нарахування суми часткової компенсації роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця.

3.6.        Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів) на підставі прийнятого рішення здійснює перерахування часткової         компенсації роботодавцям витрат роботодавцям на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на відповідні банківські рахунки учасників.

3.7.        Перерахування часткової компенсації витрат роботодавця на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця проводиться в межах видатків, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.

 

4.      Визначення обсягу часткової компенсації витрат роботодавця на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця.

 

4.1.            Обсяг часткової компенсації витрат роботодавця на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця визначається як 22% (ставка єдиного соціального внеску) від мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01. поточного року, помноженої на різницю кількості штатних працівників на кінець кожного з 3 місяців звітного кварталу та кількості штатних працівників станом на 31.12.2020 та на 31 грудня кожного наступного року в подальшому.

 

4.2.            Кількість створених нових робочих місць у кожному місяці визначається як різниця кількості штатних працівників станом на 31.12.2020 та на 31 грудня кожного наступного року в подальшому

4.3.            Обсяг часткової компенсації витрат роботодавця на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця визначається за формулою:

S компенсації = M * 0,22 * ((m1-n)+(m2-n)+(m3-n))

де: M * 0,22 - це 22% (ЄСВ) від мінімальної заробітної плати, встановленої на 01. 01. поточного року (M),

m1 - кількість штатних працівників на кінець першого місяця звітного кварталу

m2 - кількість штатних працівників на кінець другого місяця звітного кварталу

m3 - кількість штатних працівників на кінець третього місяця звітного кварталу

n - кількість штатних працівників станом на 31.12.2020 та на 31 грудня кожного наступного року в подальшому.

Якщо mi-n  0, то даний місяць не враховується у розрахунок та компенсація за відповідний місяць не нараховується.

mі - де і = перший, другий або третій місяць звітного кварталу.

M – мінімальна заробітна плата на 01.01. поточного року

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Порядку

Міському голові

Заява щодо участі у процедурі часткової компенсації

 

Прошу включити (повна назва суб’єкта господарювання) до переліку учасників процедури компенсації, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у                 м. Миколаєві до 2023 року, для надання часткової компенсації роботодавцям витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця  (надалі - Порядок), затвердженого рішенням міської ради від                                                             «        »  __________20_____ р. №      _______

 

З Порядком ознайомлений.

 

Відомості щодо товариства або ФОП:

Назва

 

ЄДРПОУ/РНОКПП

 

Місце державної реєстрації (юридична адреса)

 

Основний КВЕД

 

Перебуває/не перебуває у стані ліквідації

 

Кількість найманих працівників станом на дату подання заяви

 

Запланована кількість новостворених робочих місць у 20___ році

 

Протягом ІІ кварталу 20___ року

 

Протягом ІІІ кварталу 20___ року

 

Протягом IV кварталу 20___ року

 

Банківські реквізити для отримання можливої компенсації (ІВАМ):

 

Контакти (ПІБ керівника, телефон, адреса офіційної електронної пошти)

 

 

Даю згоду на обробку моїх персональних даних на термін дії Порядку

 

 

Дата_______________                                                           Підпис_________________

 

 

 

Додаток 2 до Порядку

ГУ ДПС у Миколаївській області

 

Заява на обробку персональних даних, засвідчення,

гарантії та зобов’язання, пов’язані зі згодою на обробку персональних даних

 

Підписанням цієї згоди, назва підприємства або ФОП (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код____________) в особі  _________________________________ (якщо юридична особа)(надалі - товариство або ФОП, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон):

1) Надає ГУ ДПС у Миколаївській області письмову згоду на термін дії Порядку використання коштів, передбачених Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року, для надання часткової компенсації роботодавцям витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця, на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) на користь будь-яких третіх осіб, знеособлення, знищення, в т.ч. з використанням інформаційних (автоматизованих систем) персональних даних щодо Товариства або ФОП, які були або будуть передані йому, у тому числі третіми особами, у зв’язку з участю Товариства або ФОП як учасника процедури компенсації, відповідно до Порядку.

2) Підтверджує, що він повідомлений (проінформований) ГУ ДПС у Миколаївській області в момент підписання цієї згоди про те, що ГУ ДПС у Миколаївській області є володільцем персональних даних щодо Товариства або ФОП, зібраних відповідно до умов даного документа, про склад та зміст зібраних ГУ ДПС у Миколаївській області персональних даних щодо Товариства або ФОП, мету збору персональних даних щодо Товариства або ФОП, а також про права Товариства або ФОП як суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних» (в т.ч. ст.8, ч.2 ст.12, ст.14, ст.16, ст.20, ст. 29 зазначеного Закону).

Вищенаведена згода на обробку персональних даних, права ГУ ДПС у Миколаївській області, засвідчення, гарантії та зобов’язання, пов’язані зі згодою на обробку персональних даних, на термін дії Порядку.

 

 

Дата                                                      м.п                                              Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Порядку

ГУ ПФУ у Миколаївській області

 

Заява на обробку персональних даних, засвідчення,

гарантії та зобов’язання, пов’язані зі згодою на обробку персональних даних

 

Підписанням цієї згоди, назва підприємства або ФОП (код ЄДРПОУ або

ідентифікаційний код___________) в особі __________________ (якщо юридична

особа)(надалі - товариство або ФОП), враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон):

1) Надає ГУ ПФУ у Миколаївській області письмову згоду на термін дії Порядку на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) на користь будь-яких третіх осіб, знеособлення, знищення, в т.ч. з використанням інформаційних (автоматизованих систем) персональних даних щодо Товариства або ФОП, які були або будуть передані йому, у тому числі третіми особами, у зв’язку з участю Товариства або ФОП як учасника процедури компенсації, відповідно до Порядку, а також на надання даних щодо сплати податків та зборів і новостворених робочих місць.

2) Підтверджує, що він повідомлений (проінформований) ГУ ПФУ у Миколаївській області в момент підписання цієї згоди про те, що ГУ ПФУ у Миколаївській області є володільцем персональних даних щодо Товариства або ФОП, зібраних відповідно до умов даного документа, про склад та зміст зібраних ГУ ПФУ у Миколаївській області персональних даних щодо Товариства або ФОП, мету збору персональних даних щодо Товариства або ФОП, а також про права Товариства або ФОП як суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних» (в т.ч. ст.8, ч.2 ст.12, ст.14, ст.16, ст.20, ст. 29 зазначеного Закону).

Вищенаведена згода на обробку персональних даних, права ГУ ПФУ у Миколаївській області, засвідчення, гарантії та зобов’язання, пов’язані зі згодою на обробку персональних даних, на термін дії Порядку.

 

 

Дата                                          м.п.                                                Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 до Порядку

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про державну допомогу

 

На виконання ст.9 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» надаю інформацію щодо державної допомоги, отриманої мною протягом останніх трьох років, її форму та мету.

Державну допомогу протягом останніх трьох років:

а)   не отримував;

б)   отримував;

 

Роки

Суб’єкт

наданнядержавної

допомоги

Рішення про призначення державної допомоги

Сума отриманої допомоги, станом на

1 число місяця кварталу, в якому

заповнюється заява

Планова сума отримання державної допомоги протягом 20___року

Форма та джерело державної допомоги

20___

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рік, у якому планується залучення державної допомоги

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____» __________20     р.

     ____________________

      (прізвище та ініціали)

  _____________________

                  (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 до Порядку

Реєстр суб'єктів господарювання, які подали заяви щодо участі у процедурі часткової компенсації

Назва

ЄДРПОУ/

РНОКПП

Місце державної реєстрації (юридична адреса)

Основ

ний

КВЕД

Перебуває/не

перебуває у стані ліквідації

Кількість

найманих працівників станом

на дату

подання

заяви

Банківський

рахунок для

отримання

можливої

компенсації

(ІВАN)

Контакти

Запланована кількість новостворених робочих місць у 20__ році

Дата

подан

ня

заяви

ПротягомІІ кварталу 20___року

Протягом ІІІ

кварталу 20___ року

Протягом

IV кварталу 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6 до Порядку

 

Довідка щодо суб’єктів господарювання, які подали заяви щодо участі у процедурі часткової компенсації

за__ квартал 20____року

Назва роботодавця

ЄДРПОУ/РН

ОКПП

Місце

державної

реєстрації

(юридична

адреса)

Перебуває/не перебуває у стані ліквідації

Відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 03.09.2018 №733, станом на кінець звітного кварталу

Кількість штатних працівників станом на кінець звітного кварталу

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ ДПС у Миколаївській області

«__ »____________________ 20__ р.                 ___________________________                   ________________________

                                                                                      (Посада, прізвище та ініціали)                                                                                     (Підпис)

                                                                                                                        Додаток 7 до Порядку

Довідка щодо новостворених робочих місць суб’єктами

господарюванняза ____ квартал 20____року

 

Назва роботодавця

ЄДРПОУ/Р

НОКПП

Кількість

штатних працівників станом на 31.03.2020

1 місяць звітного кварталу

2 місяць звітного кварталу

3 місяць звітного кварталу

Кількість новостворених робочих місць

Кількість

штатних працівників станом на кінець місяця

Кількість новостворених робочих місць

Кількість

штатних працівників станом на кінець місяця

Кількість новостворен их робочих місць

Кількість

штатних працівників станом на кінець місяця

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ ПФУ у Миколаївській області

 

«__ »____________________ 20__ р.                 ___________________________                   ________________________

                                                                                                       (Посада, прізвище та ініціали)                                                                                                      (Підпис)

                              м.п.

 

Додаток 8 до Порядку

Перелік учасників процедури компенсації та нарахування суми часткової компенсації роботодавцям витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

За ____квартал 20______року

 

Назва

ЄДРПОУ/РНОКПП

Місце

державної

реєстрації

(юридична

адреса)

Основний КВЕД

Перебуває/не перебуває у стані ліквідації

Банківський рахунок для отримання можливої компенсації (ІВАN)

Кількість

новостворених робочих місць, за які нараховується

часткова

компенсація

Сума часткової компенсації за звітній квартал, грн

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

до Програми

 

 

 

 

 

 

 

СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО

ПІДПРИЄМНИЦТВА В М. МИКОЛАЄВІ

 

За даними департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради кількість зареєстрованих суб'єктів господарювання юридичних та фізичних осіб м. Миколаєва у 2018 році склало 839 та 3401 відповідно. У 2019 році спостерігається  тенденція до зростання суб'єктів господарювання юридичних осіб – 1007, що на 168 більше, ніж у 2018 році.

Кількість  зареєстрованих юридичних осіб у 2019 році склала 3063 фізичні особи.

 


За

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СЕРЕДНІХ ТА

МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ М. МИКОЛАЄВА


 

 

За даними Головного управління державної податкової служби у Миколаївській області кількість зареєстрованих ФОП станом на 31.12.2019 становить 28474 осіб.

За даними Головного управління статистики у Миколаївській області,  у 2019 році у місті Миколаєві кількість середніх підприємств складала 204 (3 % до загальної кількості підприємств у місті), що на 18 більш ніж у 2018 та 2017 роках та на 21 більш ніж у 2016 році.

У 2019 році у місті Миколаєві кількість малих підприємств складала 6654 (96,9 % до загальної кількості підприємств у місті), що на 883 (13,3%) більш ніж у 2018 році та на 1457 (21,9%) більш ніж у 2016 році.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водночас, протягом 2016 – 2019 рр. кількість середніх та малих підприємств   м. Миколаєва збільшилася на 28,6%, що було зумовлене збільшенням кількості малих підприємств на 29,1 % та збільшенням кількості середніх підприємств на 10,3 % у 2019 році порівняно з 2016 роком.

 

 

 

Розрахунок проведено відповідно до Закону України від 01.07.2010 № 2390-VІ “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” було проведено співставлення даних ЄДР із даними відомчих реєстрів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. За результатами проведеної роботи були уточнені дані ЄДРПОУ, кількість суб’єктів якого зменшилась за рахунок тих, які були взяті на облік до 2004 року і які не здійснили дій щодо включення в ЄДР відповідно до Закону.

 

КІЛЬКІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У

РОЗРАХУНКУ НА ДЕСЯТЬ ТИСЯЧ ОСІБ НАСЕЛЕННЯ

М. МИКОЛАЄВА У 2015 -2018 РОКАХ, ОСІБ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КІЛЬКІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬ СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ ТА СПЛАЧУЮТЬ ЄДИНИЙ ПОДАТОК
(В РОЗРІЗІ ГРУП), ОД. У М.МИКОЛАЄВІ

 

 

ГРУПИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

 

І кв. 2020 року

ІІІ група (ФОП)

12920

ІІ група (ФОП)

9144

І група (ФОП)

3162

Кількість суб’єктів господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування ІІІ групи (юридичні особи)

12920

Кількість суб’єктів господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування ІІІ групи (юридичні особи), які не працювали та/або здавали нульові декларації

2083

 

          У структурі підприємців - платників єдиного податку найбільшу питому частку складають підприємці 3-ої групи.

КІЛЬКІСТЬ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

М. МИКОЛАЄВА

 

Кількість найманих працівників суб'єктів господарювання                              м. Миколаєва в 2018 році склала 71413 осіб, що на 3,4% менше аналогічного показника у 2017 році. Серед них 31,8% найманих на малих підприємствах та 39,7 % найманих на середніх підприємствах.

У 2018 році чисельність зайнятих на малих та середніх підприємствах склала 52 339 осіб, що на 1,4 % менше аналогічного показника 2017 року.                                         

 

КІЛЬКІСТЬ ЗАЙНЯТИХ ПРАЦІВНИКІВ

У 2018 РОЦІ, ОД.


 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тенденція до зменшення спостерігається по кількості зайнятих на середніх підприємствах. Так, в 2018 році чисельність зайнятих на середніх   підприємствах склала 28371 особу (39% до загальної кількості зайнятих  працівників по місту), що на 3,5 % менш ніж у 2017 році та на 5,1% менш ніж у 2016 році.

Кількість зайнятих осіб на малих підприємствах у 2018 році склала 23 968 осіб (33%  до загальної кількості зайнятих  працівників по місту ), що на 1,2% більш ніж показник 2017 року, та на 4,4 % більше порівняно з показником 2016 року.

КІЛЬКІСТЬ ЗАЙНЯТИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ М. МИКОЛАЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У розрізі малих підприємств кількість найманих працівників збільшилась з 2016 року до 2018 року в абсолютному вимірі на 901 особу або на  4,13 %.

На середніх підприємствах з 2016 року до 2018 року кількість  найманих працівників зменшилась в абсолютному вимірі на 1 535 осіб або на 5,13 %.

        У період з 2016 по 2018 роки кількість зайнятого населення зменшилась на 513 осіб (0,97 %). Структура зайнятості населення м. Миколаєва за категоріями підприємств.

 

КІЛЬКІСТЬ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА

ПІДПРИЄМСТВАХ М. МИКОЛАЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В умовах зростаючого показника обсягів реалізованої продукції усіма суб’єктами господарювання міста Миколаєва частка даного показника МСП по роках підкреслює стабільне вагоме значення МСП для економіки міста Миколаєва. У період з 2016 до 2018 роки спостерігається збільшення активності та нарощення обсягів реалізованої продукції різними категоріями підприємств.

Обсяги реалізованої продукції підприємствами малого бізнесу протягом 2016-2018 років зросли на 7 819,1 млн грн (47 %). Частка малих підприємств в обсягах реалізованої продукції у 2018 році становить 26%. Незначне збільшення спостерігається в обсягах реалізованої продукції підприємствами середнього бізнесу і становить 547,5 млн грн (1,85 %).

 

 

НАДХОДЖЕННЯ  ДО  МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М.МИКОЛАЄВА ВІД СПЛАТИ ЄДИНОГО

ПОДАТКУ ПІДПРИЄМСТВАМИ МІСТА, МЛН. ГРН.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За інформацією департаменту фінансів Миколаївської міської ради, надходження до міського бюджету від підприємств міста Миколаєва за 2019 рік становить 388,6 млн. грн, що на 25,3 % більше ніж попередньому році та  на 35,2 % більше ніж у 2017 році.

 

 

ЧАСТКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ, ЯКІ

НАДХОДЯТЬ ДО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА З 2015 ПО 2019 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Починаючи з 2017 по 2019 роки, відсоток єдиного податку від загальної кількості податків і зборів, які надходять до бюджету міста Миколаєва, поступово збільшувався. У 2019 році відсоток єдиного податку від загальної кількості податків і зборів, які надходять до бюджету міста Миколаєва, становить 14,3% порівняно з 2018 роком.

 

НАДХОДЖЕННЯ  ДО  МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М.МИКОЛАЄВА ВІД СПЛАТИ

ЄДИНОГО ПОДАТКУ, ТИС. ГРН.

 

 

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ


 

 

ФІЗИЧНІ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦІ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 2017-2019 років поступово зростають надходження до міського бюджету м. Миколаєва від сплати єдиного податку фізичними особами – підприємцями та юридичними особами. Так, з 2017 року по 2019 рік, надходження від сплати єдиного податку фізичними особами – підприємцями зросли на 52%, а  надходження від сплати єдиного податку юридичними особами на 30,5%.

 

СТРУКТУРА СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ, %

 

 

2018 РІК


 

 

2017 РІК


 

  

2019 РІК


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура загальних надходжень єдиного податку від суб’єктів малого і середнього бізнесу у 2019 році становить фізичних осіб – підприємців - 79,5%, юридичних осіб – 20,5%; за 2018 рік  фізичних осіб – підприємців – 78 %, юридичних осіб – 22% ;  за 2017 рік фізичних осіб – підприємців – 77 %, юридичних осіб – 23% .

Оцінюючи внесок кожного СПД до бюджету, слід зробити висновок, що надходження до бюджету у вигляді сплати податків суб’єктами МСП є важливою складовою формування дохідної бази міського бюджету, а тому створення сприятливого бізнес-клімату для ефективної роботи підприємців є стратегічним завданням не тільки держави, а й органів місцевого самоврядування.

 

НАДХОДЖЕННЯ  ДО  МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М.МИКОЛАЄВА

ВІД СПЛАТИ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ ПІДПРИЄМСТВАМИ МІСТА, ТИС. ГРН.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 2015 року спостерігається стабільне збільшення надходжень до міського бюджету м. Миколаєва від сплати туристичного збору підприємствами міста. Проте у 2019 році відбулося значне збільшення надходжень. Так, порівняно з 2018 роком надходження зросли на 730,3 тис. грн (153,9 %).

 

КІЛЬКІСТЬ НАДАНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ

 ПІДПРИЄМНИЦТВА, ОДИНИЦЬ

 

 

 Опубліковано:  4 січня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: