Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

18 грудня 2020                                                                   №  2/6

Про внесення змін до рішення міської

ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет

міста Миколаєва на 2020 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету міста Миколаєва, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік».

 

1.1.    Абзаци перший, другий, п’ятий, шостий, сьомий пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Визначити на 2020 рік:

-      доходи бюджету міста Миколаєва у сумі 4151140134,89 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 4075497454,89 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 75642680,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-      видатки бюджету міста Миколаєва у сумі 4252898311,36 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 3299862709,32 гривні та видатки спеціального фонду бюджету – 953035602,04 гривень;

-      профіцит за загальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 755634745,57 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 883756022,04 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Миколаєва у розмірі 10000000 гривень, що становить 0,30 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;».

 

 Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у сумі 2904404692,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»

 

1.2.    Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 викласти в новій редакції (додаються).

 

2.  Затвердити включені до цього рішення зміни показників бюджету міста Миколаєва, проведені в міжсесійний період і внесені за розпорядженнями міського голови від 27.10.2020 № 272р, від 30.10.2020 № 275р, від 20.11.2020  № 285р, від 25.11.2020 № 293р, від 25.11.2020 № 294р, від 27.11.2020 № 296р, від 04.12.2020 № 305р та рішенням виконавчого комітету міської ради від 16.10.2020 № 1028.

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради за функціональною спрямованістю, до відома якої належить розгляд вказаного питання, першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                  О.СЄНКЕВИЧ

 

    

Додаток 1

  
    

до рішення міської ради

 
    

від  18 грудня 2020
 № 2/6

 
      
 

Доходи бюджету міста Миколаєва на 2020 рік

 

14201100000

     
 

код бюджету

     
     

(грн)

 

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Усього

у тому числі бюджет розвитку

 

1E+07

Податкові надходження

3 173 428 100,00

3 172 723 100,00

705 000,00

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

2 178 893 100,00

2 178 893 100,00

 

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

2 177 943 100,00

2 177 943 100,00

 

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

1 816 743 100,00

1 816 743 100,00

 

 

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

291 800 000,00

291 800 000,00

 

 

 

11010400

 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата

37 200 000,00

37 200 000,00

 

 

 

11010500

 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

32 200 000,00

32 200 000,00

 

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

950 000,00

950 000,00

 

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

950 000,00

950 000,00

 

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

209 000 000,00

209 000 000,00

 

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

20 500 000,00

20 500 000,00

 

 

 

14021900

Пальне

20 500 000,00

20 500 000,00

 

 

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

84 500 000,00

84 500 000,00

 

 

 

14031900

Пальне

84 500 000,00

84 500 000,00

 

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

104 000 000,00

104 000 000,00

 

 

 

18000000

Місцеві податки

784 830 000,00

784 830 000,00

 

 

 

18010000

Податок на майно

357 130 000,00

357 130 000,00

 

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

345 000,00

345 000,00

 

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

3 100 000,00

3 100 000,00

 

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

2 825 000,00

2 825 000,00

 

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

34 360 000,00

34 360 000,00

 

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

108 110 000,00

108 110 000,00

 

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

171 490 000,00

171 490 000,00

 

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

4 100 000,00

4 100 000,00

 

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

29 700 000,00

29 700 000,00

 

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

1 900 000,00

1 900 000,00

 

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

1 200 000,00

1 200 000,00

 

 

 

18030000

Туристичний збір

1 650 000,00

1 650 000,00

 

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

890 000,00

890 000,00

 

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

760 000,00

760 000,00

 

 

 

18050000

Єдиний податок

426 050 000,00

426 050 000,00

 

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

85 960 000,00

85 960 000,00

 

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

340 090 000,00

340 090 000,00

 

 

 

19000000

Інші податки та збори

705 000,00

 

705 000,00

 

 

19010000

Екологічний податок

705 000,00

 

705 000,00

 

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

576 500,00

 

576 500,00

 

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

48 500,00

 

48 500,00

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

80 000,00

 

80 000,00

 

 

2E+07

Неподаткові надходження

111 991 619,00

46 730 000,00

###########

##########

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

4 050 000,00

4 050 000,00

 

 

 

21080000

Інші надходження

4 050 000,00

4 050 000,00

 

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

450 000,00

450 000,00

 

 

 

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

2 200 000,00

2 200 000,00

 

 

 

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту

1 400 000,00

1 400 000,00

 

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

36 680 000,00

36 680 000,00

 

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

25 140 000,00

25 140 000,00

 

 

 

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

1 450 000,00

1 450 000,00

 

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

22 950 000,00

22 950 000,00

 

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

690 000,00

690 000,00

 

 

 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією

50 000,00

50 000,00

 

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

11 000 000,00

11 000 000,00

 

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

11 000 000,00

11 000 000,00

 

 

 

22090000

Державне мито

540 000,00

540 000,00

 

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

216 000,00

216 000,00

 

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

10 000,00

10 000,00

 

 

 

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

314 000,00

314 000,00

 

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

11 190 000,00

6 000 000,00

5 190 000,00

4 240 000,00

 

24060000

Інші надходження

6 730 000,00

6 000 000,00

730 000,00

 

 

24060300

Інші надходження

4 000 000,00

4 000 000,00

 

 

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

730 000,00

 

730 000,00

 

 

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу

2 000 000,00

2 000 000,00

 

 

 

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

220 000,00

 

220 000,00

 

 

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

220 000,00

 

220 000,00

 

 

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

4 240 000,00

 

4 240 000,00

4 240 000,00

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

59 601 619,00

 

59 601 619,00

 

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

58 797 619,00

 

58 797 619,00

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

17 742 250,00

 

17 742 250,00

 

 

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

37 847 019,00

 

37 847 019,00

 

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до 3акону України "Про оренду державного  та комунального майна"

3 190 400,00

 

3 190 400,00

 

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

17 950,00

 

17 950,00

 

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

804 000,00

 

804 000,00

 

 

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

804 000,00

 

804 000,00

 

 

3E+07

Доходи від операцій з капіталом

5 147 000,00

47 000,00

5 100 000,00

##########

 

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

3 047 000,00

47 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

 

31020200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

40 000,00

40 000,00

 

 

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

7 000,00

7 000,00

 

 

 

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

3 000 000,00

 

3 000 000,00

3 000 000,00

 

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

2 100 000,00

 

2 100 000,00

2 100 000,00

 

33010000

Кошти від продажу землі

2 100 000,00

 

2 100 000,00

2 100 000,00

 

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

1 890 000,00

 

1 890 000,00

1 890 000,00

 

33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

210 000,00

 

210 000,00

210 000,00

 

50000000

Цільові фонди

5 046 061,00

 

5 046 061,00

 

 

50110000 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

5 046 061,00

 

5 046 061,00

 

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

3 295 142 780,00

3 219 500 100,00

###########

##########

 

4E+07

Офіційні трансферти

855 997 354,89

855 997 354,89

 

 

 

41000000

Від органів державного управління

720 160 045,00

720 160 045,00

 

 

 

41030000

Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам

720 160 045,00

720 160 045,00

 

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

600 233 500,00

600 233 500,00

 

 

 

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

96 820 400,00

96 820 400,00

 

 

 

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

23 106 145,00

23 106 145,00

 

 

 

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

135 837 309,89

135 837 309,89

 

 

 

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

2 709 660,00

2 709 660,00

 

 

 

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення  зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

8 212 404,00

8 212 404,00

 

 

 

 

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

11 413 080,00

11 413 080,00

 

 

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

6 535 683,00

6 535 683,00

 

 

 

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

2 800 000,00

2 800 000,00

 

 

 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 791 576,00

1 791 576,00

 

 

 

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

11 980 634,00

11 980 634,00

 

 

 

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

11 438 000,00

11 438 000,00

 

 

 

41051600

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

425 766,89

425 766,89

 

 

 

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

18 667 156,00

18 667 156,00

 

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

15 573 495,00

15 573 495,00

 

 

 

41055000

Субвенція з місцевого бюджету  на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

17 360 700,00

17 360 700,00

 

 

 

41055100

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

13 936 655,00

13 936 655,00

 

 

 

41055200

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

12 992 500,00

12 992 500,00

 

 

 

Разом

4 151 140 134,89

4 075 497 454,89

 

75 642 680,00

9 340 000,00

 

 

 

 

 

 

 

    

    Додаток 2

 
    

    до рішення міської ради

    

    від 18 грудня 2020

    

    № 2/6

Фінансування  бюджету міста Миколаєва на 2020 рік

 

14201100000

    
 

(код бюджету)

    

 

 

 

 

 

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000 

Внутрішнє фінансування

113 141 276,47

-755 634 745,57

868 776 022,04

866 372 694,04

203000

Інше внутрішнє фінансування 

13 482 000,00

 

13 482 000,00

13 482 000,00

203100

Позики інших фінансових установ

13 482 000,00

 

13 482 000,00

13 482 000,00

203110

Одержано позик

13 482 000,00

 

13 482 000,00

13 482 000,00

208000 

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

99 659 276,47

-755 634 745,57

855 294 022,04

852 890 694,04

208100

На початок періоду 

99 659 276,47

97 255 948,47

2 403 328,00

0,00

208400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-852 890 694,04

852 890 694,04

852 890 694,04

300000

Зовнішнє фінансування

14 980 000,00

 

14 980 000,00

14 980 000,00

301000

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями

14 980 000,00

 

14 980 000,00

14 980 000,00

301100

Одержано позик

14 980 000,00

 

14 980 000,00

14 980 000,00

Х

Загальне фінансування

128 121 276,47

-755 634 745,57

883 756 022,04

881 352 694,04

Фінансування за типом боргового зобов’язання

400000 

Фінансування за борговими операціями 

28 462 000,00

0,00

28 462 000,00

28 462 000,00

401100 

Внутрішні запозичення 

13 482 000,00

 

13 482 000,00

13 482 000,00

401101 

Довгострокові зобов'язання 

13 482 000,00

0,00

13 482 000,00

13 482 000,00

401200 

Зовнішні запозичення 

14 980 000,00

 

14 980 000,00

14 980 000,00

401201 

Довгострокові зобов'язання 

14 980 000,00

0,00

14 980 000,00

14 980 000,00

600000 

Фінансування за активними операціями

99 659 276,47

-755 634 745,57

855 294 022,04

852 890 694,04

602000 

Зміни обсягів готівкових коштів

99 659 276,47

-755 634 745,57

855 294 022,04

852 890 694,04

602100

На початок періоду

99 659 276,47

97 255 948,47

2 403 328,00

0,00

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-852 890 694,04

852 890 694,04

852 890 694,04

Х

Загальне фінансування

128 121 276,47

-755 634 745,57

883 756 022,04

881 352 694,04

 

 

 

             

Додаток 3

             

до рішення міської ради

             

від 18 грудня 2020

 
             

№ 2/6

 
 

 РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Миколаєва на 2020 рік

  

14201100000

            
  

(код бюджету)

            
               

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

255 201 388,00

255 201 388,00

61 752 297,00

2 740 869,00

 

47 198 234,00

46 898 234,00

300 000,00

 

 

46 898 234,00

302 399 622,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

255 201 388,00

255 201 388,00

61 752 297,00

2 740 869,00

 

47 198 234,00

46 898 234,00

300 000,00

 

 

46 898 234,00

302 399 622,00

0210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

75 898 784,00

75 898 784,00

49 787 230,00

2 485 200,00

 

1 682 200,00

1 382 200,00

300 000,00

 

 

1 382 200,00

77 580 984,00

0210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

227 950,00

227 950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227 950,00

0210191 

0191

0160   

Проведення місцевих виборів

18 587 756,00

18 587 756,00

9 980 410,00

195 609,00

 

 

 

 

 

 

 

18 587 756,00

0213111 

3111

1040   

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

260 116,00

260 116,00

 

 

 

289 884,00

289 884,00

 

 

 

289 884,00

550 000,00

0213121 

3121

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2 799 747,00

2 799 747,00

1 984 657,00

60 060,00

 

 

 

 

 

 

 

2 799 747,00

0213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1 990 400,00

1 990 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 990 400,00

0213140 

3140

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

12 404 264,00

12 404 264,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 404 264,00

0213242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

287 440,00

287 440,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287 440,00

0214082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

360 000,00

360 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 000,00

0216082 

6082

0610   

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

738 121,00

738 121,00

 

 

 

738 121,00

738 121,00

0216084 

6084

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 266 000,00

1 266 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 266 000,00

0217413 

7413

0451   

Інші заходи у сфері автотранспорту

 

 

 

 

 

13 482 000,00

13 482 000,00

 

 

 

13 482 000,00

13 482 000,00

0217426 

7426

0453   

Інші заходи у сфері електротранспорту

134 404 910,00

134 404 910,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 404 910,00

0217610 

7610

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

47 890,00

47 890,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 890,00

0217670 

7670

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

22 691 029,00

22 691 029,00

 

 

 

22 691 029,00

22 691 029,00

0217680 

7680

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

314 100,00

314 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314 100,00

0217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

4 228 940,00

4 228 940,00

 

 

 

2 250 000,00

2 250 000,00

 

 

 

2 250 000,00

6 478 940,00

0218110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2 097 591,00

2 097 591,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 097 591,00

0218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

25 500,00

25 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 500,00

0219800 

9800

0180   

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

 

 

 

 

6 065 000,00

6 065 000,00

 

 

 

6 065 000,00

6 065 000,00

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 559 962 248,33

1 559 522 686,33

1 046 337 100,00

90 486 762,00

439 562,00

109 376 789,81

66 897 391,81

42 479 398,00

5 944 247,00

1 081 010,00

66 897 391,81

1 669 339 038,14

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 559 962 248,33

1 559 522 686,33

1 046 337 100,00

90 486 762,00

439 562,00

109 376 789,81

66 897 391,81

42 479 398,00

5 944 247,00

1 081 010,00

66 897 391,81

1 669 339 038,14

0610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 217 300,00

6 217 300,00

4 764 100,00

103 560,00

 

106 000,00

106 000,00

 

 

 

106 000,00

6 323 300,00

0611010 

1010

0910   

Надання дошкільної освіти

447 160 926,00

447 160 926,00

294 622 892,00

30 745 623,00

 

34 917 266,00

6 031 112,00

28 886 154,00

174 765,00

42 027,00

6 031 112,00

482 078 192,00

0611020 

1020

0921   

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

820 877 281,33

820 877 281,33

569 984 259,00

45 121 273,00

 

22 223 174,00

18 244 741,00

3 978 433,00

1 667 189,00

204 490,00

18 244 741,00

843 100 455,33

0611030 

1030

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

18 777 525,00

18 777 525,00

12 923 765,00

846 626,00

 

185 600,00

185 600,00

 

 

 

185 600,00

18 963 125,00

0611050 

1050

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

23 109 581,00

23 109 581,00

16 892 420,00

873 991,00

 

876 733,00

315 000,00

561 733,00

349 785,00

11 733,00

315 000,00

23 986 314,00

0611090 

1090

0960   

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

44 267 071,00

44 267 071,00

32 788 576,00

1 993 678,00

 

1 226 929,00

1 091 300,00

135 629,00

 

 

1 091 300,00

45 494 000,00

0611110 

1110

0930   

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти

148 692 331,00

148 692 331,00

86 792 731,00

9 696 129,00

 

8 872 888,00

202 000,00

8 670 888,00

3 646 906,00

811 074,00

202 000,00

157 565 219,00

0611120 

1120

0941   

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

5 036 426,00

5 036 426,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 036 426,00

0611150 

1150

0990   

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

6 814 627,00

6 814 627,00

5 420 589,00

98 663,00

 

 

 

 

 

 

 

6 814 627,00

0611161 

1161

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

19 831 933,00

19 831 933,00

14 912 411,00

538 886,00

 

262 561,00

16 000,00

246 561,00

105 602,00

11 686,00

16 000,00

20 094 494,00

0611162 

1162

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

518 604,00

518 604,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

518 604,00

0611170 

1170

0990   

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7 594 411,00

7 594 411,00

5 240 568,00

355 894,00

 

50 000,00

50 000,00

 

 

 

50 000,00

7 644 411,00

0613033 

3033

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1 044 900,00

1 044 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 044 900,00

0613036 

3036

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

2 500 000,00

2 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 500 000,00

0614030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

2 603 140,00

2 603 140,00

1 994 789,00

112 439,00

 

115 000,00

115 000,00

 

 

 

115 000,00

2 718 140,00

0614082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

977 605,00

977 605,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

977 605,00

0617321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

40 404 501,00

40 404 501,00

 

 

 

40 404 501,00

40 404 501,00

0617363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

136 137,81

136 137,81

 

 

 

136 137,81

136 137,81

0618110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

3 499 025,00

3 499 025,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 499 025,00

0619770 

9770

0180   

Інші субвенції з місцевого бюджету

439 562,00

 

 

 

439 562,00

 

 

 

 

 

 

439 562,00

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

236 364 998,99

236 364 998,99

3 402 900,00

94 420,00

 

58 092 967,80

58 092 967,80

 

 

 

58 092 967,80

294 457 966,79

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

236 364 998,99

236 364 998,99

3 402 900,00

94 420,00

 

58 092 967,80

58 092 967,80

 

 

 

58 092 967,80

294 457 966,79

0710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 579 200,00

4 579 200,00

3 402 900,00

94 420,00

 

40 000,00

40 000,00

 

 

 

40 000,00

4 619 200,00

0712010 

2010

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

157 635 589,55

157 635 589,55

 

 

 

33 378 377,60

33 378 377,60

 

 

 

33 378 377,60

191 013 967,15

0712030 

2030

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

25 413 160,55

25 413 160,55

 

 

 

5 174 182,20

5 174 182,20

 

 

 

5 174 182,20

30 587 342,75

0712080 

2080

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

3 411 666,00

3 411 666,00

 

 

 

105 000,00

105 000,00

 

 

 

105 000,00

3 516 666,00

0712100 

2100

0722   

Стоматологічна допомога населенню

5 011 429,14

5 011 429,14

 

 

 

84 055,00

84 055,00

 

 

 

84 055,00

5 095 484,14

0712111 

2111

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

18 146 330,00

18 146 330,00

 

 

 

1 063 960,00

1 063 960,00

 

 

 

1 063 960,00

19 210 290,00

0712144 

2144

0763   

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

19 856 281,64

19 856 281,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 856 281,64

0712151 

2151

0763   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

1 040 737,11

1 040 737,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 040 737,11

0712152 

2152

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

1 098 400,00

1 098 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 098 400,00

0717322 

7322

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

3 891 855,00

3 891 855,00

 

 

 

3 891 855,00

3 891 855,00

0717363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

14 355 538,00

14 355 538,00

 

 

 

14 355 538,00

14 355 538,00

0718110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

172 205,00

172 205,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172 205,00

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

193 208 120,00

193 208 120,00

80 347 919,00

2 025 351,00

 

26 737 836,00

25 789 206,00

948 630,00

112 485,00

 

25 789 206,00

219 945 956,00

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

193 208 120,00

193 208 120,00

80 347 919,00

2 025 351,00

 

26 737 836,00

25 789 206,00

948 630,00

112 485,00

 

25 789 206,00

219 945 956,00

0810160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

57 611 681,00

57 611 681,00

44 870 400,00

782 006,00

 

566 600,00

566 600,00

 

 

 

566 600,00

58 178 281,00

0810180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

600,00

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,00

0813031 

3031

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

998 732,00

998 732,00

 

 

 

408 000,00

408 000,00

 

 

 

408 000,00

1 406 732,00

0813032 

3032

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2 105 000,00

2 105 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 105 000,00

0813033 

3033

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

18 871 830,00

18 871 830,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 871 830,00

0813034 

3034

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

866 000,00

866 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

866 000,00

0813035 

3035

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1 100 000,00

1 100 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 100 000,00

0813036 

3036

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

21 891 090,00

21 891 090,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 891 090,00

0813050 

3050

1070   

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

856 700,00

856 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

856 700,00

0813090 

3090

1030   

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

461 960,00

461 960,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461 960,00

0813104 

3104

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

32 865 009,00

32 865 009,00

23 993 362,00

656 737,00

 

1 780 630,00

1 636 000,00

144 630,00

112 485,00

 

1 636 000,00

34 645 639,00

0813105 

3105

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

6 247 265,00

6 247 265,00

4 236 055,00

134 619,00

 

60 000,00

60 000,00

 

 

 

60 000,00

6 307 265,00

0813123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

281 600,00

281 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281 600,00

0813160 

3160

1010   

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1 750 747,00

1 750 747,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 750 747,00

0813171 

3171

1010   

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

242 848,00

242 848,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242 848,00

0813172 

3172

1010   

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

252,00

252,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252,00

0813180 

3180

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

38 246,00

38 246,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 246,00

0813191 

3191

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

17 788 872,00

17 788 872,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 788 872,00

0813192 

3192

1030   

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

1 436 963,00

1 436 963,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 436 963,00

0813210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

241 024,00

241 024,00

198 682,00

 

 

 

 

 

 

 

 

241 024,00

0813221 

3221

1060   

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

2 709 660,00

2 709 660,00

 

 

 

2 709 660,00

2 709 660,00

0813222 

3222

1060   

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

8 212 404,00

8 212 404,00

 

 

 

8 212 404,00

8 212 404,00

0813241 

3241

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

11 211 903,00

11 211 903,00

7 049 420,00

451 989,00

 

830 879,00

26 879,00

804 000,00

 

 

26 879,00

12 042 782,00

0813242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

16 339 798,00

16 339 798,00

 

 

 

756 583,00

756 583,00

 

 

 

756 583,00

17 096 381,00

0816083 

6083

0610   

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 

 

 

 

11 413 080,00

11 413 080,00

 

 

 

11 413 080,00

11 413 080,00

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

171 052 560,00

171 052 560,00

94 569 867,00

6 535 728,00

 

19 958 882,00

12 385 102,00

7 049 561,00

4 085 977,00

117 464,00

12 909 321,00

191 011 442,00

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

171 052 560,00

171 052 560,00

94 569 867,00

6 535 728,00

 

19 958 882,00

12 385 102,00

7 049 561,00

4 085 977,00

117 464,00

12 909 321,00

191 011 442,00

1010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 243 900,00

3 243 900,00

2 495 500,00

 

 

49 800,00

49 800,00

 

 

 

49 800,00

3 293 700,00

1011100 

1100

0960   

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

56 468 318,00

56 468 318,00

44 965 434,00

1 341 162,00

 

7 120 386,00

1 399 000,00

5 555 206,00

3 669 014,00

42 735,00

1 565 180,00

63 588 704,00

1014030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

35 538 943,00

35 538 943,00

25 740 415,00

2 151 335,00

 

1 361 423,00

1 243 500,00

117 923,00

 

 

1 243 500,00

36 900 366,00

1014060 

4060

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

24 478 070,00

24 478 070,00

15 517 351,00

2 421 516,00

 

1 913 496,00

444 415,00

1 116 432,00

406 963,00

74 729,00

797 064,00

26 391 566,00

1014081 

4081

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

48 719 221,00

48 719 221,00

5 851 167,00

621 715,00

 

268 000,00

8 000,00

260 000,00

10 000,00

 

8 000,00

48 987 221,00

1014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2 154 108,00

2 154 108,00

 

 

 

180 000,00

180 000,00

 

 

 

180 000,00

2 334 108,00

1017324 

7324

0443   

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

7 500 387,00

7 500 387,00

 

 

 

7 500 387,00

7 500 387,00

1017340 

7340

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

1 560 000,00

1 560 000,00

 

 

 

1 560 000,00

1 560 000,00

1017691 

7691

0490   

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

5 390,00

 

 

 

 

5 390,00

5 390,00

1018110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

450 000,00

450 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 000,00

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

135 309 753,00

135 309 753,00

70 517 150,00

7 348 356,00

 

10 657 348,00

9 464 656,00

1 192 692,00

 

14 989,00

9 464 656,00

145 967 101,00

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

135 309 753,00

135 309 753,00

70 517 150,00

7 348 356,00

 

10 657 348,00

9 464 656,00

1 192 692,00

 

14 989,00

9 464 656,00

145 967 101,00

1110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 420 800,00

2 420 800,00

1 814 900,00

19 592,00

 

 

 

 

 

 

 

2 420 800,00

1115011 

5011

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

2 592 500,00

2 592 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 592 500,00

1115012 

5012

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

976 000,00

976 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

976 000,00

1115031 

5031

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

80 218 501,00

80 218 501,00

49 869 374,00

4 595 716,00

 

1 668 177,00

980 036,00

688 141,00

 

 

980 036,00

81 886 678,00

1115032 

5032

0810   

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

4 348 190,00

4 348 190,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 348 190,00

1115033 

5033

0810   

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

12 839 606,00

12 839 606,00

7 476 518,00

630 067,00

 

503 660,00

430 000,00

73 660,00

 

14 989,00

430 000,00

13 343 266,00

1115041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

15 886 490,00

15 886 490,00

8 766 274,00

2 036 993,00

 

922 067,00

491 176,00

430 891,00

 

 

491 176,00

16 808 557,00

1115062 

5062

0810   

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

12 467 647,00

12 467 647,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 467 647,00

1115063 

5063

0810   

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

3 492 946,00

3 492 946,00

2 590 084,00

65 988,00

 

30 000,00

30 000,00

 

 

 

30 000,00

3 522 946,00

1117325 

7325

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

7 533 444,00

7 533 444,00

 

 

 

7 533 444,00

7 533 444,00

1118110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

67 073,00

67 073,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 073,00

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

322 054 979,00

322 054 979,00

18 732 550,00

33 557 859,00

 

316 438 990,77

305 603 519,77

8 761 143,00

5 144 764,00

68 628,00

307 677 847,77

638 493 969,77

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

322 054 979,00

322 054 979,00

18 732 550,00

33 557 859,00

 

316 438 990,77

305 603 519,77

8 761 143,00

5 144 764,00

68 628,00

307 677 847,77

638 493 969,77

1210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

24 997 300,00

24 997 300,00

18 732 550,00

461 454,00

 

159 000,00

159 000,00

 

 

 

159 000,00

25 156 300,00

1210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

36 000,00

36 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 000,00

1216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

38 519 826,00

38 519 826,00

 

 

 

77 765 888,00

77 765 888,00

 

 

 

77 765 888,00

116 285 714,00

1216013 

6013

0620   

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

183 000,00

183 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183 000,00

1216016 

6016

0620   

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

3 300 000,00

3 300 000,00

 

 

 

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

1 000 000,00

4 300 000,00

1216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

75 077 892,00

75 077 892,00

 

33 055 405,00

 

 

 

 

 

 

 

75 077 892,00

1216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

116 705 400,00

116 705 400,00

 

41 000,00

 

41 709 217,00

41 709 217,00

 

 

 

41 709 217,00

158 414 617,00

1216090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

50 000,00

50 000,00

 

 

 

6 997 143,00

 

6 976 143,00

5 144 764,00

68 628,00

21 000,00

7 047 143,00

1217310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

67 627 428,00

67 627 428,00

 

 

 

67 627 428,00

67 627 428,00

1217361 

7361

0490   

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

 

 

 

 

21 779 069,00

21 779 069,00

 

 

 

21 779 069,00

21 779 069,00

1217363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

6 793 145,77

6 793 145,77

 

 

 

6 793 145,77

6 793 145,77

1217370 

7370

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

200 000,00

200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000,00

1217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

55 484 790,00

55 484 790,00

 

 

 

13 790 894,00

13 790 894,00

 

 

 

13 790 894,00

69 275 684,00

1217670 

7670

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

74 250 000,00

74 250 000,00

 

 

 

74 250 000,00

74 250 000,00

1217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

193 000,00

193 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193 000,00

1218110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

7 307 771,00

7 307 771,00

 

 

 

728 878,00

728 878,00

 

 

 

728 878,00

8 036 649,00

1218340 

8340

0540   

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

3 838 328,00

 

1 785 000,00

 

 

2 053 328,00

3 838 328,00

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

23 128 217,00

23 128 217,00

5 217 800,00

 

 

103 336 955,00

103 336 955,00

 

 

 

103 336 955,00

126 465 172,00

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

23 128 217,00

23 128 217,00

5 217 800,00

 

 

103 336 955,00

103 336 955,00

 

 

 

103 336 955,00

126 465 172,00

1310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 725 200,00

6 725 200,00

5 217 800,00

 

 

114 000,00

114 000,00

 

 

 

114 000,00

6 839 200,00

1317310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

14 980 000,00

14 980 000,00

 

 

 

14 980 000,00

14 980 000,00

1317321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

21 029 734,00

21 029 734,00

 

 

 

21 029 734,00

21 029 734,00

1317640 

7640

0470   

Заходи з енергозбереження

14 103 017,00

14 103 017,00

 

 

 

67 213 221,00

67 213 221,00

 

 

 

67 213 221,00

81 316 238,00

1317693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2 300 000,00

2 300 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 300 000,00

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

5 631 400,00

5 631 400,00

4 083 500,00

111 800,00

 

147 122 608,97

142 081 937,97

 

 

 

147 122 608,97

152 754 008,97

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

5 631 400,00

5 631 400,00

4 083 500,00

111 800,00

 

147 122 608,97

142 081 937,97

 

 

 

147 122 608,97

152 754 008,97

1510160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 631 400,00

5 631 400,00

4 083 500,00

111 800,00

 

42 000,00

42 000,00

 

 

 

42 000,00

5 673 400,00

1517310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

5 575 823,00

5 575 823,00

 

 

 

5 575 823,00

5 575 823,00

1517321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

61 458 677,00

61 458 677,00

 

 

 

61 458 677,00

61 458 677,00

1517322 

7322

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

23 841 463,00

23 841 463,00

 

 

 

23 841 463,00

23 841 463,00

1517323 

7323

0443   

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

6 145 520,00

6 145 520,00

 

 

 

6 145 520,00

6 145 520,00

1517324 

7324

0443   

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

7 514 313,00

7 514 313,00

 

 

 

7 514 313,00

7 514 313,00

1517325 

7325

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

9 250 000,00

9 250 000,00

 

 

 

9 250 000,00

9 250 000,00

1517330 

7330

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

1 222 340,00

1 222 340,00

 

 

 

1 222 340,00

1 222 340,00

1517340 

7340

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

3 745 824,00

3 745 824,00

 

 

 

3 745 824,00

3 745 824,00

1517363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

5 849 322,97

5 849 322,97

 

 

 

5 849 322,97

5 849 322,97

1517369 

7369

0490   

Реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах

 

 

 

 

 

13 936 655,00

13 936 655,00

 

 

 

13 936 655,00

13 936 655,00

1517691 

7691

0490   

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

5 040 671,00

 

 

 

 

5 040 671,00

5 040 671,00

1518110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

 

 

 

 

3 500 000,00

3 500 000,00

 

 

 

3 500 000,00

3 500 000,00

1600000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

8 908 150,00

8 908 150,00

6 125 200,00

 

 

3 558 347,00

3 558 347,00

 

 

 

3 558 347,00

12 466 497,00

1610000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

8 908 150,00

8 908 150,00

6 125 200,00

 

 

3 558 347,00

3 558 347,00

 

 

 

3 558 347,00

12 466 497,00

1610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

7 918 050,00

7 918 050,00

6 125 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

7 918 050,00

1610180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

1617350 

7350

0443   

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

270 000,00

270 000,00

 

 

 

270 000,00

270 000,00

1617370 

7370

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

 

 

 

3 288 347,00

3 288 347,00

 

 

 

3 288 347,00

3 288 347,00

1617693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

990 000,00

990 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990 000,00

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

5 193 820,00

5 193 820,00

3 629 800,00

65 585,00

 

379 000,00

379 000,00

 

 

 

379 000,00

5 572 820,00

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

5 193 820,00

5 193 820,00

3 629 800,00

65 585,00

 

379 000,00

379 000,00

 

 

 

379 000,00

5 572 820,00

1710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 183 730,00

5 183 730,00

3 629 800,00

65 585,00

 

379 000,00

379 000,00

 

 

 

379 000,00

5 562 730,00

1710180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

10 090,00

10 090,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 090,00

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

18 914 175,00

18 914 175,00

4 990 900,00

91 810,00

 

525 170,00

525 170,00

 

 

 

525 170,00

19 439 345,00

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

18 914 175,00

18 914 175,00

4 990 900,00

91 810,00

 

525 170,00

525 170,00

 

 

 

525 170,00

19 439 345,00

2910160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 764 500,00

6 764 500,00

4 990 900,00

81 630,00

 

515 500,00

515 500,00

 

 

 

515 500,00

7 280 000,00

2917330 

7330

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

9 670,00

9 670,00

 

 

 

9 670,00

9 670,00

2918110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

12 131 495,00

12 131 495,00

 

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

12 131 495,00

2918120 

8120

0320   

Заходи з організації рятування на водах

18 180,00

18 180,00

 

180,00

 

 

 

 

 

 

 

18 180,00

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

5 959 157,00

5 959 157,00

4 310 300,00

 

 

88 480,00

88 480,00

 

 

 

88 480,00

6 047 637,00

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

5 959 157,00

5 959 157,00

4 310 300,00

 

 

88 480,00

88 480,00

 

 

 

88 480,00

6 047 637,00

3110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 954 157,00

5 954 157,00

4 310 300,00

 

 

88 480,00

88 480,00

 

 

 

88 480,00

6 042 637,00

3110180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

5 000,00

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000,00

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

21 853 250,00

21 853 250,00

15 761 945,00

23 450,00

 

607 500,00

607 500,00

 

 

 

607 500,00

22 460 750,00

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

21 853 250,00

21 853 250,00

15 761 945,00

23 450,00

 

607 500,00

607 500,00

 

 

 

607 500,00

22 460 750,00

3410160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

21 853 250,00

21 853 250,00

15 761 945,00

23 450,00

 

607 500,00

607 500,00

 

 

 

607 500,00

22 460 750,00

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

9 983 860,00

9 983 860,00

7 259 500,00

 

 

459 000,00

459 000,00

 

 

 

459 000,00

10 442 860,00

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

9 983 860,00

9 983 860,00

7 259 500,00

 

 

459 000,00

459 000,00

 

 

 

459 000,00

10 442 860,00

3610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

9 375 900,00

9 375 900,00

7 259 500,00

 

 

459 000,00

459 000,00

 

 

 

459 000,00

9 834 900,00

3617693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

607 960,00

607 960,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

607 960,00

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

116 171 134,00

113 164 760,00

12 023 600,00

 

 

90 900,00

90 900,00

 

 

 

90 900,00

116 262 034,00

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

116 171 134,00

113 164 760,00

12 023 600,00

 

 

90 900,00

90 900,00

 

 

 

90 900,00

116 262 034,00

3710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

15 482 500,00

15 482 500,00

12 023 600,00

 

 

90 900,00

90 900,00

 

 

 

90 900,00

15 573 400,00

3718600 

8600

0170   

Обслуговування місцевого боргу

476 460,00

476 460,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

476 460,00

3718700 

8700

0133   

Резервний фонд

3 006 374,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 006 374,00

3719110 

9110

0180   

Реверсна дотація

97 205 800,00

97 205 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 205 800,00

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

8 882 200,00

8 882 200,00

5 671 500,00

98 248,00

 

513 500,00

513 500,00

 

 

 

513 500,00

9 395 700,00

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

8 882 200,00

8 882 200,00

5 671 500,00

98 248,00

 

513 500,00

513 500,00

 

 

 

513 500,00

9 395 700,00

3810160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

7 880 120,00

7 880 120,00

5 671 500,00

98 248,00

 

513 500,00

513 500,00

 

 

 

513 500,00

8 393 620,00

3810180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

80,00

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,00

3816020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 002 000,00

1 002 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 002 000,00

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

48 775 598,00

48 775 598,00

12 872 902,00

351 798,00

 

27 281 400,00

27 234 500,00

34 900,00

 

6 220,00

27 246 500,00

76 056 998,00

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

48 775 598,00

48 775 598,00

12 872 902,00

351 798,00

 

27 281 400,00

27 234 500,00

34 900,00

 

6 220,00

27 246 500,00

76 056 998,00

4010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 218 187,00

16 218 187,00

11 890 700,00

301 213,00

 

111 500,00

111 500,00

 

 

 

111 500,00

16 329 687,00

4010180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

4010191 

0191

0160   

Проведення місцевих виборів

21 090,00

21 090,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 090,00

4013112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

73 491,00

73 491,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 491,00

4013122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

10 000,00

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000,00

4013123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

50 000,00

50 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000,00

4013133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

123 420,00

123 420,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 420,00

4013210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

6 838,00

6 838,00

5 572,00

 

 

 

 

 

 

 

 

6 838,00

4013242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

84 000,00

84 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 000,00

4014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

79 655,00

79 655,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 655,00

4015041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1 276 489,00

1 276 489,00

976 630,00

50 585,00

 

46 900,00

 

34 900,00

 

6 220,00

12 000,00

1 323 389,00

4016011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

3 921 750,00

3 921 750,00

 

 

 

6 802 000,00

6 802 000,00

 

 

 

6 802 000,00

10 723 750,00

4016014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

6 700 000,00

6 700 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 700 000,00

4016020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

310 000,00

310 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310 000,00

4016030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

15 595 000,00

15 595 000,00

 

 

 

12 978 000,00

12 978 000,00

 

 

 

12 978 000,00

28 573 000,00

4016040 

6040

0620   

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

975 000,00

975 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

975 000,00

4016090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

81 000,00

81 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 000,00

4017310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

1 200 000,00

1 200 000,00

 

 

 

1 200 000,00

1 200 000,00

4017461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 960 000,00

1 960 000,00

 

 

 

6 143 000,00

6 143 000,00

 

 

 

6 143 000,00

8 103 000,00

4018110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

361 350,00

361 350,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361 350,00

4018220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

78 000,00

78 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 000,00

4018230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

849 828,00

849 828,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

849 828,00

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

32 877 889,00

32 877 889,00

9 018 181,00

532 241,00

 

34 593 876,00

34 537 600,00

56 276,00

 

 

34 537 600,00

67 471 765,00

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

32 877 889,00

32 877 889,00

9 018 181,00

532 241,00

 

34 593 876,00

34 537 600,00

56 276,00

 

 

34 537 600,00

67 471 765,00

4110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 931 975,00

12 931 975,00

8 974 100,00

532 241,00

 

266 576,00

210 300,00

56 276,00

 

 

210 300,00

13 198 551,00

4110191 

0191

0160   

Проведення місцевих виборів

13 440,00

13 440,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 440,00

4113112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

79 200,00

79 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 200,00

4113122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

13 000,00

13 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 000,00

4113123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

7 000,00

7 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 000,00

4113133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

63 939,00

63 939,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 939,00

4113210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

53 779,00

53 779,00

44 081,00

 

 

 

 

 

 

 

 

53 779,00

4113242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

97 500,00

97 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 500,00

4114082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

99 655,00

99 655,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 655,00

4116011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1 228 396,00

1 228 396,00

 

 

 

9 499 000,00

9 499 000,00

 

 

 

9 499 000,00

10 727 396,00

4116014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

4 164 500,00

4 164 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 164 500,00

4116020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 150 000,00

1 150 000,00

 

 

 

281 800,00

281 800,00

 

 

 

281 800,00

1 431 800,00

4116030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

11 215 200,00

11 215 200,00

 

 

 

11 845 500,00

11 845 500,00

 

 

 

11 845 500,00

23 060 700,00

4117461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

900 000,00

900 000,00

 

 

 

12 701 000,00

12 701 000,00

 

 

 

12 701 000,00

13 601 000,00

4118110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

239 966,00

239 966,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239 966,00

4118220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

69 000,00

69 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 000,00

4118230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

551 339,00

551 339,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

551 339,00

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

50 652 477,00

50 652 477,00

11 921 050,00

404 141,00

 

18 389 815,69

18 389 815,69

 

 

 

18 389 815,69

69 042 292,69

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

50 652 477,00

50 652 477,00

11 921 050,00

404 141,00

 

18 389 815,69

18 389 815,69

 

 

 

18 389 815,69

69 042 292,69

4210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 479 756,00

16 479 756,00

11 890 700,00

377 924,00

 

159 600,00

159 600,00

 

 

 

159 600,00

16 639 356,00

4210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

52 530,00

52 530,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 530,00

4210191 

0191

0160   

Проведення місцевих виборів

21 220,00

21 220,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 220,00

4213122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

18 140,00

18 140,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 140,00

4213123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

15 681,00

15 681,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 681,00

4213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

91 860,00

91 860,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 860,00

4213210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

35 975,00

35 975,00

30 350,00

 

 

 

 

 

 

 

 

35 975,00

4213242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

72 108,00

72 108,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 108,00

4214082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

79 655,00

79 655,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 655,00

4216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

5 262 850,00

5 262 850,00

 

 

 

11 589 249,00

11 589 249,00

 

 

 

11 589 249,00

16 852 099,00

4216014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

6 470 000,00

6 470 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 470 000,00

4216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

622 430,00

622 430,00

 

 

 

160 300,00

160 300,00

 

 

 

160 300,00

782 730,00

4216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

18 672 800,00

18 672 800,00

 

 

 

273 000,00

273 000,00

 

 

 

273 000,00

18 945 800,00

4216090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

80 850,00

80 850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 850,00

4217363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

340 486,69

340 486,69

 

 

 

340 486,69

340 486,69

4217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 783 680,00

1 783 680,00

 

 

 

5 867 180,00

5 867 180,00

 

 

 

5 867 180,00

7 650 860,00

4218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

78 000,00

78 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 000,00

4218230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

814 942,00

814 942,00

 

26 217,00

 

 

 

 

 

 

 

814 942,00

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

69 777 335,00

69 777 335,00

12 241 333,00

550 727,00

 

27 628 001,00

27 615 811,00

12 190,00

 

 

27 615 811,00

97 405 336,00

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

69 777 335,00

69 777 335,00

12 241 333,00

550 727,00

 

27 628 001,00

27 615 811,00

12 190,00

 

 

27 615 811,00

97 405 336,00

4310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 264 194,00

17 264 194,00

12 195 650,00

505 129,00

 

402 190,00

390 000,00

12 190,00

 

 

390 000,00

17 666 384,00

4310180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

28 610,00

28 610,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 610,00

4310191 

0191

0160   

Проведення місцевих виборів

23 650,00

23 650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 650,00

4313112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

18 917,00

18 917,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 917,00

4313122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

39 000,00

39 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 000,00

4313123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

42 000,00

42 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 000,00

4313133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

106 000,00

106 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 000,00

4313210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

55 295,00

55 295,00

45 683,00

 

 

 

 

 

 

 

 

55 295,00

4313242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

85 000,00

85 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 000,00

4314082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

169 172,00

169 172,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 172,00

4316011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

8 037 485,00

8 037 485,00

 

 

 

11 269 495,00

11 269 495,00

 

 

 

11 269 495,00

19 306 980,00

4316014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

6 846 250,00

6 846 250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 846 250,00

4316020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

596 400,00

596 400,00

 

 

 

80 000,00

80 000,00

 

 

 

80 000,00

676 400,00

4316030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

33 995 800,00

33 995 800,00

 

 

 

2 974 257,00

2 974 257,00

 

 

 

2 974 257,00

36 970 057,00

4316090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

25 000,00

25 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000,00

4317363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

3 456 779,00

3 456 779,00

 

 

 

3 456 779,00

3 456 779,00

4317461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 399 000,00

1 399 000,00

 

 

 

9 445 280,00

9 445 280,00

 

 

 

9 445 280,00

10 844 280,00

4318110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

137 416,00

137 416,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 416,00

4318220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

137 000,00

137 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 000,00

4318230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

771 146,00

771 146,00

 

45 598,00

 

 

 

 

 

 

 

771 146,00

Х

Х

Х

УСЬОГО

3 299 862 709,32

3 296 416 773,32

1 490 787 294,00

145 019 145,00

439 562,00

953 035 602,04

884 549 594,04

60 834 790,00

15 287 473,00

1 288 311,00

892 200 812,04

4 252 898 311,36

 

 

 

        

    Додаток 5

                                                   
        

    до рішення міської ради

                                                  
        

    від  18грудня2020

                                                  
        

    № 2/6

                                                  
  

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

                                                  
  

на 2020 рік

                                                  
  

14201100000

                                                        
  

(код бюджету)

                                                        
         

грн.

                                                  

Код бюджету

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції

субвенції

субвенції

субвенції

субвенції

субвенції

усього

дотація на:

субвенції

усього

загального фонду на:

загального фонду на:

загального фонду на:

загального фонду на:

загального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

найменування трансферту

найменування трансферту

найменування трансферту

найменування трансферту

найменування трансферту

найменування трансферту

найменування трансферту

 

 

 виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

в тому числі:

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

в тому числі:

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

в тому числі:

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції

в тому числі:

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

в тому числі для КНП ММР «Міська лікарня № 5» на:

в тому числі для КНП ММР «Міська лікарня № 5» на:

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

у тому числі  на:

 реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

в тому числі на:

Інші субвенції з місцевого бюджету

в тому числіна:

в тому числі на :

 

 

 
Реверсна дотація

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

 в тому числі:

 

 

 інклюзивно-ресурсні центри

 на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників приватних закладів загальної середньої освіти

на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти

на  закупівлю засобів навчання та обладнання, сучасних меблів для початкових класів 

на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти

на закупівлю дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри та дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь     

за рахунок цільових видатків на  лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції  

 придбання медичного обладнання (автоматичного біохімічного аналізатора)

придбання медичного обладнання (інфузійних насосів для відділення інтенсивної терапії та анестезіології)

придбання комп’ютерної техніки

придбання  медичного обладнання (електричного коагулятора LAPOMED LMP 0104)

оновлення матеріально-технічної бази (придбання комп’ютерної техніки)

підготовку і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських  голів

виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів

лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином у період з 01 квітня по 30 вересня 2020 року

лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином у період з 01 квітня по 31 грудня 2020 року

видатки на оплату праці з нарахуваннями

відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів  особам з інвалідністю I та II груп)

надання щомісячної матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Ікатегорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської  катастрофи

надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих  та померлих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України

надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які  загинули, пропали безвісти або  померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків  під час участі в антитерористичній  операції (АТО) на сході України

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів тощо

для КНП ММР «Міська лікарня № 5»  на  придбання  медичного обладнання (електричного коагулятора LAPOMED LMP 0104)

для КНП ММР «Міська лікарня № 5» для забезпечення роботи військово-лікарської комісії Вітовського РВК

для КНП ММР «Міська лікарня № 5» на спів- фінансування утримання позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії Вітовського РВК

співфінансування на закупівлю комп'ютерного обладнання на  забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

код Класифікації доходів бюджету

код Класифікації доходів бюджету

код Класифікації доходів бюджету

 

 

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

 

 

41050400

41050600

41050900

41051000

 

 

41051100

 

41051200

41051400

 

41051500

 

41051600

 

41053000

 

 

41055100

41055200

41055000

 

41053900

 

 

 

9110

 

9770

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

 

 

2 709 660,00

8 212 404,00

11 413 080,00

6 535 683,00

4 945 483,00

1 590 200,00

2 800 000,00

2 800 000,00

1 791 576,00

11 980 634,00

5 862 770,00

174 825,00

5 943 039,00

2 465 700,00

2 465 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 667 156,00

18 587 756,00

79 400,00

13 936 655,00

12 992 500,00

17 360 700,00

7 710 300,00

3 850 400,00

5 800 000,00

15 227 040,00

461 960,00

856 700,00

243 100,00

8 090 000,00

585 000,00

392 600,00

600 000,00

480 000,00

1 481 680,00

1 536 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

126 092 788,00

0,00

0,00

439 562,00

439 562,00

0,00

0,00

439 562,00

14311200000

Районний бюджет Вітовського району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 723 900,00

 

3 723 900,00

29 866,89

0,00

0,00

0,00

0,00

29 866,89

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

197 384,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197 384,00

0,00

 

 

3 951 150,89

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

14505000000

Бюджет Воскресенської селищної об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 600,00

 

2 000 600,00

150 800,00

0,00

125 000,00

25 800,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2 151 400,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

14519000000

Бюджет Шевченківської сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 872 000,00

 

1 872 000,00

141 300,00

123 800,00

0,00

17 500,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

52 871,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 871,00

 

 

2 066 171,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

14512000000

Бюджет Галицинівської сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 375 800,00

 

1 375 800,00

103 800,00

0,00

0,00

0,00

103 800,00

0,00

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

96 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 200,00

0,00

0,00

 

 

1 575 800,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

97 205 800,00

 

0,00

 

 

 

97 205 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

УСЬОГО

 

 

2 709 660,00

8 212 404,00

11 413 080,00

6 535 683,00

4 945 483,00

1 590 200,00

2 800 000,00

2 800 000,00

1 791 576,00

11 980 634,00

5 862 770,00

174 825,00

5 943 039,00

11 438 000,00

2 465 700,00

8 972 300,00

425 766,89

123 800,00

125 000,00

43 300,00

103 800,00

29 866,89

18 667 156,00

18 587 756,00

79 400,00

13 936 655,00

12 992 500,00

17 360 700,00

7 710 300,00

3 850 400,00

5 800 000,00

15 573 495,00

461 960,00

856 700,00

243 100,00

8 090 000,00

585 000,00

392 600,00

600 000,00

480 000,00

1 481 680,00

1 536 000,00

500 000,00

96 200,00

197 384,00

52 871,00

0,00

0,00

135 837 309,89

97 205 800,00

0,00

439 562,00

439 562,00

0,00

0,00

97 645 362,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Від 18 грудня 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОДІЛ 

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році

14201100000

 

 

 

 

 

 

 

 

        (код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код  Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)

Загальна вартість будівництва, гривень

Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %

Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються н