Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

29 жовтня 2020                                                                                        № 273р

Про затвердження Методики

розрахунку компенсації за надання

послуг, що становлять загальний

економічний інтерес – перевезення

пасажирів міським пасажирським

транспортом загального користування

у місті Миколаєві

 

З метою запровадження загального механізму об’єктивного та прозорого обчислення компенсації обґрунтованих витрат на надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес - перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування у місті Миколаєві, керуючись пунктами 19, 20 частини четвертої ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Затвердити Методику розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес - перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування у місті Миколаєві, що додається.

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

 

Міський голова                                                                                О.СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 29 жовтня 2020

№ 273р

 

 

Методика

розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес - перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування у місті Миколаєві

 

1. Загальні положення

 

1.1. Методика визначає механізм обчислення компенсації обґрунтованих витрат за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес - перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування у місті Миколаєві за регульованими цінами, у тому числі: автобусами, що працюють у звичайному режимі руху, трамваями, тролейбусами (далі - ПЗЕІ).

 

1.2. Методика розроблена відповідно до частини четвертої статті 263, статті 264, пункту «с» додатка XXIII до глави 10 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Регламенту (ЄЄ) Європейського Парламенту та Ради № 1370/2007  від 23.10.2007 «Про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами», Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», частини третьої статті 8, статтей 11, 12, 14, частини третьої статті 17 Закону України «Про міський електричний транспорт», Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1735, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у відповідній сфері, на виконання рішення Антимонопольного комітету України від 16.01.2020 № 28-р; від 21.05.2020   № 321-р

 

2. Розрахунок компенсації за надання ПЗЕІ

 

2.1. Загальна сума компенсації за надання ПЗЕІ не повинна перевищувати суму, яка необхідна для покриття чистих витрат (чистої фінансової різниці) між понесеними при наданні ПЗЕІ витратами та доходами суб’єкта господарювання від надання ПЗЕІ, з урахуванням рівня прибутку.

 

2.2. Перевізник забезпечує коректне відображення на окремих рахунках бухгалтерського обліку результатів фінансово-господарської діяльності відповідно до організаційної структури підприємства таким чином, щоб чітко відстежувались:

- витрати та доходи, пов’язані з послугами, які мають загальний економічний інтерес та які підприємство вповноважене надавати, і, з іншого боку, витрати та доходи, пов’язані з кожним іншим видом діяльності або послугою, щодо яких підприємство здійснює діяльність;

- повна інформація щодо методів, відповідно до яких витрати та доходи призначаються або розподіляються за різними видами діяльності. Ці методи мають базуватися на принципах бухгалтерського обліку - обумовленості, об’єктивності, прозорості та послідовності відповідно до міжнародно визнаних методологій бухгалтерського обліку, зокрема калькуляції витрат за видом діяльності, та мають базуватися на даних аудиту та визначатись обліковою політикою підприємства.

 

2.3. Обчислення чистої фінансової різниці здійснюється за наступним алгоритмом:

- витрати, понесені у зв'язку з виконанням зобов'язання з надання ПЗЕІ, що містяться в договорі про таку послугу;

- за вирахуванням будь-якого доходу, що виникає під час виконання зобов'язань з надання відповідної громадської послуги, у тому числі отримання доходу від реклами чи будь-якої іншої діяльності, яка не пов'язана з наданням відповідної громадської послуги тощо;

- за вирахуванням надходжень від тарифу чи будь-якого іншого доходу, отриманого під час виконання відповідних зобов'язань щодо надання ПЗЕІ;

- враховується прибуток;

- дорівнює чистій фінансовій різниці.

 

2.4. Витрати та доходи розраховуються відповідно до чинних положень законодавства у сфері бухгалтерського обліку та вимог податкового законодавства.

 

2.5. При розрахунку компенсації за надання ПЗЕІ можуть бути враховані витрати, понесені перевізником у зв'язку з наданням ПЗЕІ, такі як:

- витрати на оплату праці персоналу;

- відрахування на соціальні заходи;

- електроенергію, паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали;

- технічне обслуговування, ремонт, придбання рухомого складу, обладнання та устаткування, необхідного для надання ПЗЕІ;

- постійні та інші витрати, передбачені законодавством.

 

2.6. При укладанні з перевізником договорів з надання ПЗЕІ, загальні витрати розподіляються між договорами з надання громадської послуги та іншими видами діяльності.

 

2.7. Для підвищення прозорості та уникнення перехресних субсидій, якщо перевізник поряд із наданням ПЗЕІ займається й іншими видами діяльності, облікові рахунки різних видів діяльності повинні бути відокремлені та відповідати таким умовам:

- облікові рахунки, що відповідають кожному з видів діяльності, повинні бути окремими, а частка відповідних активів і постійних витрат повинна розподілятися відповідно до чинних положень бухгалтерського обліку та податкового законодавства;

- всі змінні витрати, відповідна частка постійних витрат і прибуток, пов’язані з будь-якою іншою діяльністю перевізника, не можуть бути віднесені до ПЗЕІ;

- витрати на надання ПЗЕІ повинні бути врівноважені доходами та виплатами від замовника транспортних послуг, без будь-якої можливості передачі доходу в інший сектор діяльності.

 

3. Проведення відшкодування компенсації за надання ПЗЕІ

 

3.1. При укладанні з перевізником договорів про організацію надання транспортних послуг, замовлення на послуги формуються, виходячі із обсягів бюджетних коштів, передбачених на зазначені цілі, у інших випадках загальна сума компенсації за надання ПЗЕІ визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

3.2. Сума коштів, що підлягає перерахуванню перевізнику, визначається в межах бюджетних асигнувань.

 

3.3. Суми коштів, що підлягають перерахуванню перевізнику, повинні визначатися на основі звітних даних підприємства (у т.ч. управлінської звітності), а при закінченні бюджетного року - на основі очікуваних даних, з подальшим уточненням відповідно до показників річної звітності.

Відповідальність за повноту та правильність даних несе перевізник.

 

4. Заходи щодо уникнення надмірної компенсації

 

4.1. Компенсація не може перевищувати суму, необхідну для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами та отриманими доходами перевізника при наданні ПЗЕІ з урахуванням доходу, який залишається у підприємства, та рівня прибутку.

 

4.2. У разі виявлення випадку надання надмірної компенсації її повернення здійснюється в порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

 

 

_______________________________________________________

 

Опубліковано: 12 листопада 2020р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: