Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

10 вересня 2020                                                                                              № 227р

Про внесення змін до розпорядження міського голови

від 10.03.2017 № 56р «Про затвердження структури

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради та Положень про його

структурні підрозділи» зі змінами

 

З метою оптимізації роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради з питання розгляду та опрацювання звернень громадян, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 10.03.2017 № 56р «Про затвердження структури департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи» зі змінами, внесеними розпорядженнями міського голови від 02.05.2018 № 92р, від 21.05.2018 № 112р, від 04.12.2018 № 372р, від 31.01.2019 № 18р, від 21.03.2019 № 78р, від 03.09.2019 № 269р, від 27.03.2020 № 82р, від 23.07.2020 № 171р.

1.1. Перейменувати службу оперативного реагування 1588 департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у відділ обробки звернень громадян «Колцентр 1588» департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

1.2. Затвердити структуру департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради в новій редакції (додається).

1.3. Затвердити Положення про відділ обробки звернень громадян «Колцентр 1588» департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Степанця Ю.Б.

 

Міський  голова                                                                                   О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 вересня 2020

 227р

 

СТРУКТУРА

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

Найменування

Штатна чисельність

(одиниць)

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

1

Перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства

1

Відділ з координації державних закупівель

4

Відділ кадрів та юридичного забезпечення

5

Загальний відділ

8

Відділ обробки звернень громадян «Колцентр 1588»

12

Відділ координації та громадських зв`язків

4

Управління фінансів та бухгалтерської звітності

11

Начальник управління

1

Планово-фінансовий відділ

4

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

6

Управління житлового господарства

14

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – начальник управління

1

Відділ планування та з координації діяльності житлового господарства

5

Відділ з експлуатації житлового господарства

4

Відділ з впровадження нових форм управління житловим господарством

4

Управління комунального господарства міста

10

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – начальник управління

1

Заступник начальника управління

1

Відділ з експлуатації комунальних об`єктів

5

Відділ з координації діяльності комунального господарства

3

Управління екології

10

Начальник управління

1

Заступник начальника управління

1

Відділ озеленення та благоустрою

5

Відділ екології

3

Обслуговуючий персонал

3

Прибиральник службових приміщень

1

Водій

2

Всього

83

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 вересня 2020

№ 227р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ обробки звернень громадян «Колцентр 1588»

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ обробки звернень громадян «Колцентр 1588» департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – Колцентр 1588) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ Миколаївської міської ради), підзвітний та підконтрольний директору департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради, підпорядкований безпосередньо першому заступнику директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради.

1.2. Колцентр 1588 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», «Про звернення громадян» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основною метою роботи Колцентру 1588 є:

- забезпечення цілодобового прийому звернень громадян;

- взаємодія з комунальними підприємствами та виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами міста незалежно від їх форм власності для попередження і ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій;

- контроль за виконанням порушених у зверненнях питань з метою надання населенню якісних послуг, що стосуються всіх сфер життєдіяльності міста Миколаєва.

2.2. Для досягнення мети в своїй діяльності Колцентр 1588 виконує наступні завдання:

2.2.1. Забезпечує прийом  звернень громадян  в телефонному режимі, через загальнодоступний сайт в мережі Інтернет, мобільний додаток, в соціальній мережі Facebook.

2.2.2. Здійснює реєстрацію та контроль звернень в єдиній автоматизованій системі «Контакт Центр» згідно з Регламентом роботи відділу обробки звернень громадян «Колцентр 1588» департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради.

2.2.3. Надає довідкову та консультаційну інформацію громадянам.

2.2.4. Взаємодіє та співпрацює з аварійними та диспетчерськими службами з метою попередження та ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій.

2.2.5. Негайно інформує директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради, керівництво міської ради та відповідні підприємства про виникнення надзвичайних ситуацій.

2.2.6. Здійснює інші повноваження, покладені на Колцентр 1588 відповідно до діючих нормативних документів за дорученням керівництва департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради.

2.3. При здійсненні повноважень Колцентр 1588 зобов’язаний:

2.3.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина.

2.3.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

2.3.3. Не допускати у своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

2.3.4. Сумлінно ставитися до виконання службових обов’язків, проявляти ініціативність і творчість у роботі.

2.3.5. Шанобливо ставитися до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, проявляти турботу про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

2.3.6. Не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Колцентр 1588 очолює начальник, посадові інструкції якого затверджує директор департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради.

3.2. Начальник Колцентру 1588 безпосередньо підпорядкований першому заступнику директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради.

3.3. Начальник Колцентру 1588 здійснює керівництво діяльністю Колцентру 1588, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на підрозділ завдань.

3.4. До складу Колцентру 1588 входять:

- начальник відділу                                                – 1

- заступник начальника відділу                     – 1

- головний спеціаліст                                              – 10

3.5. У разі відсутності начальника Колцентру 1588 виконання його обов’язків покладається на заступника начальника Колцентру 1588 відповідно до посадової інструкції.

3.6. Обов’язки працівників Колцентру 1588 регулюються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради.

 

4. Компетенція Колцентру 1588

 

4.1. Колцентр 1588 оперативно взаємодіє із всіма аварійними та черговими службами міста незалежно від відомчого підпорядкування та виконавчими органами міської ради.

4.2. Бере участь у підготовці і виконанні заходів виконавчих органів міської ради по забезпеченню взаємодії міських служб при ліквідації стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж та інших надзвичайних ситуацій, вживає необхідних заходів щодо забезпечення державного та громадського порядку, життєдіяльності підприємств, організацій та установ, порятунку життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей.

4.3. Вимагає від посадових осіб організацій, виконавчих органів міської ради, підприємств та установ, що зареєстровані в єдиній автоматизованій системі «Контакт Центр», забезпечення виконання законодавства по розгляду звернень громадян і виконання необхідних заходів щодо вирішення їх питань.

4.4. Щодня надає інформацію керівництву департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради та профільному заступнику міського голови про аварійні та проблемні питання.

4.5. Надає узагальнені дані директору департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради щодо відпрацювання виконавцями звернень громадян в єдиній автоматизованій системі «Контакт Центр».

4.6. Організовує систематизований обмін і збереження інформації, яка надійшла до Колцентру 1588, а також нормативних актів, законів та довідкових матеріалів, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування у випадках стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж та інших надзвичайних ситуацій. 

 

5. Права Колцентру 1588

 

5.1. Начальник Колцентру 1588 вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Колцентру 1588. Організовує зустрічі зі спеціалістами комунальних підприємств та виконавчих органів міської ради, підприємств, установ міста незалежно від їх форм власності для ознайомлення з методами роботи, обміну інформацією та обговорення проблемних питань щодо співпраці. Залучає профільних спеціалістів для проведення консультацій та тренінгів з метою удосконалення методики спілкування при прийомі звернень громадян. Забезпечує дотримання працівниками Колцентру 1588 правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2. Начальник  Колцентру 1588 має право:

- вимагати від керівників комунальних підприємств та виконавчих органів міської ради, підприємств, установ міста незалежно від їх форм власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання роботи щодо поставлених перед Колцентром 1588 завдань;

- отримувати від посадових осіб в порядку, встановленому чинним законодавством документи, довідки та іншу інформацію, необхідні для виконання своїх обов’язків;

- брати участь у апаратних засіданнях міської ради та  нарадах департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради;

- вживати заходів щодо списання з балансу застарілого та непридатного для подальшого використання обладнання згідно з діючим законодавством;

- клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради з приводу нагороди працівників Колцентру 1588 та притягання їх до дисциплінарної відповідальності згідно з трудовим законодавством України.

5.4. Працівники Колцентру 1588 мають право:

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

- на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який їм присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;

- на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;

- на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист;

- отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків;

- інформувати директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених завдань на Колцентр 1588  з метою вжиття відповідних заходів;

- у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження ними служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозри щодо них;

- захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності

Колцентру 1588

 

6.1. Колцентр 1588 утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники Колцентру 1588 департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб Колцентру 1588

 

7.1. Посадові особи Колцентру 1588 повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам Колцентру 1588 чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи Колцентру 1588 несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

Опубліковано 12 жовтня 2020р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: