Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

23 липня 2020                                                                                        № 57/371

Про затвердження міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки

 

З метою поглиблення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у поточну діяльність Миколаївської міської ради та її структурних підрозділів, забезпечення належного рівня безпеки інформаційних систем, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити міську комплексну Програму «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки (далі – Програма, додається).

 

2. Відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради (Канарському) щороку до 15 лютого надавати узагальнену інформацію про хід виконання Програми постійній комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі (Євтушенка), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                             О. СЄНКЕВИЧ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 липня 2020

                                                                                  № 57/371

 

Міська комплексна Програма

«Інформатизація та розвиток електронного урядування»

на 2020-2022 роки

 

 

1. Загальні положення

 

Міська комплексна Програма «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки (далі – Програма) розроблена з урахуванням вимог Законів України «Про Національну програму інформатизації» та «Про Концепцію Національної програми інформатизації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.06.2008 № 1368 «Про Порядок розроблення та виконання міських цільових програм».

Програму розроблено у зв’язку з необхідністю поглиблення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у поточну діяльність Миколаївської міської ради та її структурних підрозділів, забезпечення належного рівня безпеки інформаційних систем та консолідації результатів виконання програм попередніх років.

 

2. Аналіз поточної ситуації

 

Будь-яке сучасне місто світу, якщо воно бажає відповідати терміну «сучасне» та утримувати темпи життя, не може розглядати свого розвитку без урахування наявних інформаційно-комунікаційних технологій. Швидкість життя в сучасних містах зростає з кожним роком. Постійно змінюється кількість мешканців, кількість власного та муніципального транспорту, але насамперед в умовах глобалізації та розбудови інформаційного суспільства зростає швидкість та обсяги обміну інформацією.

У той же час, незважаючи на поступове проникнення новітніх технологій в процеси життєдіяльності міста, мешканці часто стикаються зі складністю та недостатньою прозорістю процедур отримання адміністративних послуг, з низьким рівнем якості їх надання. Практика надання адміністративних послуг в Україні виявляє чимало проблем на шляху отримання таких послуг споживачами. Отже, вкрай актуальним є питання створення соціальної сервіс-орієнтованої єдиної системи надання послуг для населення в електронному вигляді та створення і розвиток Smart-сервісів для громадян, що надасть можливість підвищити якість та забезпечити відкритість і прозорість надання послуг для населення, знизити можливість проявів корупції та підвищити взаєморозуміння влади із громадськістю.

У той же час місто – це не тільки інформаційна, але й техногенна складова. Мешканці міста ризикують зіткнутися з багатьма небезпеками, що супроводжують життєдіяльність в сучасних умовах. Це означає, що питання безпеки людини в міському середовищі сьогодні є, як ніколи, актуальним.

Залишається загрозливою ситуація на сході країни та напруженим соціально-політичне становище у нашій державі, тому попередження надзвичайних ситуацій, проявів тероризму, забезпечення посилених заходів безпеки громадян та важливих об’єктів міста є найбільш пріоритетними напрямками діяльності влади та правоохоронних органів.

З огляду на зазначене, до системи, яка забезпечує життєдіяльність міста в сучасних умовах, пред’являються особливі вимоги щодо надійності, стійкості, ефективності та безперервності роботи у цілодобовому режимі. Існує потреба в нових засобах та методах гарантування безпеки мешканцям міста, прогресивних технологіях та заходах для централізованого забезпечення відеомоніторингу, технічної безпеки, контролю важливих, стратегічних та небезпечних міських об’єктів, можливості оперативного управління та впливу на екстрені ситуації.

Інтеграція техногенних та інформаційних процесів життя міста в якісно новій комплексній системі керування забезпечує адекватну відповідь на будь-який виклик сьогодення.

 

3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Програма спрямована на розв’язання таких проблем:

3.1. Всі роботи з інформатизації, або з використанням новітніх технологій, що проводяться в місті, недостатньо скоординовані. Щорічно приймаються програми, плани і проєкти, тим чи іншим чином пов’язані з питаннями інформатизації. У різних міських цільових програмах є розділи, пов’язані з інформатизацією або з автоматизованими системами керування/обробки даних. Неузгодженість і нескоординованість цих робіт призводить до того, що залишається низьким рівень інтеграції існуючих систем міського управління та місцевого самоврядування; відбувається невиправдане дублювання функцій та інформації у різних підсистемах; немає загальноміського комплексу стандартів, класифікаторів, наборів мета-даних та іншого, що дозволяє уніфікувати подання даних і забезпечити узгоджене функціонування цих підсистем у рамках загальноміської інформаційної системи. Місто Миколаїв потребує розробки єдиної стратегії інформатизації міста, нових дієвих механізмів координації цієї діяльності, реалізації заходів із забезпечення міської інформаційно-комунікаційної інфраструктури.

3.2. Інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, їх впровадження в усі сфери життєдіяльності міста спричинили нові проблеми – проблеми забезпечення інформаційної безпеки міста. Кібертероризм і кіберзлочинність – нові явища, що вимагають координації та об’єднання зусиль усіх зацікавлених у протидії їм осіб. Забезпечення інформаційної безпеки, як вид діяльності, характеризується комплексністю технічних і організаційно-адміністративних заходів. Місто Миколаїв потребує розробки сучасної системи інформаційної безпеки міста, що враховує світовий досвід.

3.3. Незважаючи на помітний прогрес у галузі законодавчого регулювання процесів інформатизації, українське законодавство відстає від світових процесів розвитку інформаційного суспільства. У рамках Програми має бути розроблений і реалізований план заходів щодо розвитку інформаційного суспільства світового рівня в місті.

3.4. Інформаційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ) сьогодні є потужним інструментом оновлення та підвищення ефективності всіх сфер діяльності. Рівень інформатизації шкіл, музеїв, бібліотек та інших закладів культури, освіти і науки, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, залишається недостатнім та недостатньо скоординованим. На новому етапі стратегічними напрямами руху міста до інформаційного суспільства повинні бути розроблені і реалізовані заходи з інформатизації всіх сфер міського життя.

3.5. Соціальна диференціація по доступу до можливостей ІКТ є спільною проблемою для всіх міст і країн, що вступили на шлях до інформаційного суспільства. Ця проблема актуальна і для України отримала назву проблеми інформаційної нерівності. Важливість її визнається всіма державами та міжнародними організаціями. Доступ до базових інформаційно-комунікаційних послуг та соціально значущої інформації має бути забезпечений всім громадянам незалежно від місця їх проживання та соціально-економічного становища. Без вирішення цієї складної проблеми, пов’язаної з технічними, економічними, культурними та соціально-психологічними бар’єрами на шляху масового використання ІКТ, успішне просування до інформаційного суспільства неможливе.

3.6. Разом з цим на сьогодні у місті склалася суперечлива ситуація: з одного боку, виникли нові важливі завдання інформатизації, а з іншого – їх вирішення було неможливо організувати в рамках традиційного формату управління інформатизацією, орієнтованого на створення розрізнених галузевих інформаційних систем. Таким чином, виникла необхідність створення програми нового типу, орієнтованої на реалізацію важливих пріоритетів сучасного етапу руху до інформаційного суспільства.

3.7. Перехід міста на цифрові рейки допоможе у проведенні реформ, базисом постійного вдосконалення публічного адміністрування та муніципального управління.

 

4. Мета Програми

 

Метою Програми є:

-        розвиток інформаційного суспільства в місті;

-        розвиток демократичних інститутів;

-        створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємств міста;

-        підвищення ефективності та відкритості міського управління;

-        підвищення безпеки громадян за рахунок розвитку і широкомасштабного використання інформаційно-комунікаційних технологій;

-        поліпшення якості роботи міського господарства;

-        поліпшення стану екології міста;

-        забезпечення оперативного реагування на надзвичайні та аварійні ситуації.

 

5. Шляхи і способи розв’язання проблем

 

Одним з важливих принципів формування Програми є концентрація ресурсів у найважливіших напрямах інформатизації. У зв’язку з цим можна визначити такі пріоритетні напрямки Програми, до яких відносяться:

5.1. Інтеграційні завдання, покликані підвищити ефективність створення нових та інтеграцію існуючих інформаційних систем:

- модернізація та функціональне розширення інформаційно- телекомунікаційної системи «Єдиний вебпортал територіальної громади міста»;

- створення єдиної мережевої інфраструктури Миколаївської міської ради, адміністрацій районів Миколаївської міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;

- створення єдиної системи обміну документами та колективної роботи над прийняттям рішень;

- створення єдиного муніципального дата-центру, який зможе об’єднати наявні обчислювальні ресурси та забезпечить раціональне та повноцінне використання нових;

- створення єдиного міського ситуаційного центру моніторингу життєдіяльності міста та муніципального Call-центру на його базі;

- модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань.

5.2. Забезпечення інформаційної безпеки міста:

- формування єдиної політики безпеки в інформаційно- телекомунікаційному середовищі міста шляхом впровадження таких механізмів управління технічним захистом інформації: правового, організаційного, організаційно-правового, ресурсного, інформаційно-аналітичного та інших;

- закриття можливих каналів витоку інформації на об’єктах інформаційної діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;

- створення комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю в інформаційно-телекомунікаційних системах, в яких здійснюється (передбачається) обробка державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

- створення комплексів технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, в яких циркулює (передбачається циркуляція) мовна інформація з обмеженим доступом;

- забезпечення належного стану впроваджених систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах, що експлуатуються у виконавчих органах Миколаївської міської ради, підприємствах, установах та організаціях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва;

- впровадження заходів щодо технічного захисту від модифікації, блокування та спотворення відкритої інформації, яка належить до державних інформаційних ресурсів, а також відкритої інформації про діяльність суб’єктів владних повноважень, яка оприлюднюється в Інтернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах або передається телекомунікаційними мережами (далі – відкрита інформація), зокрема інформації про діяльність підрозділів, яка розміщується на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради.

5.3. Забезпечення техногенної безпеки міста:

- продовження розвитку міської системи відеоспостереження з впровадженням систем аналітики для потреб суміжних систем;

- розробка концепції взаємообміну інформацією між автоматизованими системами управління міськими інфраструктурними системами;

- створення адаптивної системи керування рухом міського транспорту;

- створення єдиної муніципальної моніторингової системи на транспорті.

 

6. Очікувані результати від реалізації Програми

 

Результатом успішного виконання Програми стане:

- зростання прозорості та ефективності влади (кількість публічних інформаційних ресурсів);

- суттєве зменшення чи повна відсутність витрат бюджету на комунікаційні послуги (економія до 500 тис. грн на рік);

- зростання ефективності роботи комунальних інформаційних систем (кількість нових систем та кількість систем, взаємодія яких забезпечена на рівні інформаційної інтеграції);

- створення до 20 км комунальних волоконно-оптичних кабельних мереж на рік;

- зростання швидкості прийняття управлінських рішень (час обробки вхідних документів до прийняття рішення);

- розширення можливостей використання електронних документів;

- оперативне та високоякісне надання адміністративних і соціальних послуг населенню, наближення їх до вимог мешканців та європейських стандартів;

- збільшення кількості електронних сервісів та online-послуг для громадян (кількість послуг, які надаються);

- гарантування безпеки громадян (зниження рівня правопорушень).

 

7. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний рік), інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету затверджується щорічно міською радою в складі видатків міського бюджету на відповідний рік.

 

8. Моніторинг, координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради.

Виконавці Програми щороку до 1 грудня надають відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради інформацію про виконання заходів Програми за поточний рік.

Відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради щороку до 15 лютого надає узагальнену інформацію про хід виконання Програми постійній комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі.

 

9. Додатки до Програми

 

Додаток 1. Паспорт міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки.

Додаток 2. Перелік заходів міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки.

Додаток 3. Результативні показники виконання Програми "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки.

                                                                                                        Додаток 1

                                                                                                        до Програми

 

ПАСПОРТ

міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки

 

1. Програму затверджено рішенням Миколаївської міської ради від ______________ № ______.

2. Ініціатор розроблення Програми: відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради.

3. Розробник Програми: відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради.

4. Співрозробник: комунальне підприємство «Міський інформаційно- обчислювальний центр».

5. Відповідальний виконавець: відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради.

6. Співвиконавці:

- відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради;

- комунальне підприємство «Міський інформаційно-обчислювальний центр» (за узгодженням).

7. Строк реалізації Програми: 2020-2022 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

(тис.грн)

У тому числі за роками

2020

2021

2022

Міський бюджет

84 300,000

12 650,000

53 100,000

18 550,000

Інші кошти,

залучені відповідно

до законодавства

10 000,00

2 000,000

7 000,000

1 000,00

Всього

94 300,000

14 650,000

60 100,000

19 550,000

 

 

* – обсяг фінансування Програми визначається щороку у межах наявного фінансового ресурсу міського бюджету та надходжень з інших джерел, не заборонених законодавством, відповідно до запланованих заходів.

 

                                                                                                                             Додаток 2

                                                                                                                             до Програми

ПЕРЕЛІК

заходів міської комплексної Програми

«Інформатизація та розвиток електронного урядування»

на 2020-2022 роки

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат

Джерела фінансуван-ня

Всього

у тому числі за роками

2020

2021

2022

1. Заходи програми щодо підвищення ефективності створення нових та інтеграції існуючих інформаційних систем

1.1

Розвиток системи міського відеоспостереження

2020-2022 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

10 500,000

7 500,000

1 500,000

1 500,000

Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, в тому числі придбання камер відеоспостереження із урахуванням пропозицій нацполіції

міський бюджет

10 500,000

7 500,000

1 500,000

1 500,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту

2020-2022 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

3 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

Поліпшення рівня комфорту пасажирів громадського транспорту

міський бюджет

3 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3

Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних

2020-2022 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

3 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

Поліпшення рівня комфорту та зменшення енергетичних витрат на міське освітлення

міський бюджет

3 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4

Розробка технічного завдання на модернізацію та модернізація офіційного вебпорталу Миколаївської міської ради

2021-2022 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

1 500,000

0,000

1 200,000

300,000

Створення сучасного засобу інформування громадян про роботу міської влади

міський бюджет

1 500,000

0,000

1 200,000

300,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

1.5

Створення інформаційної системи “Кабінет мешканця”

2021-2022 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

2 500,000

0,000

2000,000

500,000

Створення єдиної інформаційної платформи взаємодії з мешканцями міста

міський бюджет

2 500,000

0,000

2000,000

500,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6

Створення інформаційної системи “Електронний квиток”

2020-2022 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

10 000,000

2 000,000

7 000,000

1 000,000

Створення універсальної системи обліку пасажирських перевезень

міський бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

інші джерела фінансуван-ня

10 000,000

2 000,000

7 000,000

1 000,000

1.7

Дослідження IT-галузі міста, визначення пріоритетних напрямків розвитку, стандартизація та створення моделі управління діяльністю Миколаївської міської ради

2020-2022 роки

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

1 000,000

0,000

1 000,000

0,000

Стратегічні дослідження напрямків розвитку інформатизації та електронного урядування

міський бюджет

1 000,000

0,000

1 000,000

0,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

1.8

Створення муніципального дата-центру

ІІІ-ІV квартал 2021 року

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

15 000,000

0,000

15 000,000

0,000

Проведення організаційно-технічних заходів по створенню муніципального дата-центру

міський бюджет

15 000,000

0,000

15 000,000

0,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

1.9

Оснащення муніципального дата-центру

2020-2022 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ».

Всього, у т.ч.:

10 000,000

1 000,000

6 000,000

3 000,000

Технічне оснащення муніципального дата-центру відповідно до затверджених вимог, забезпечення його цілодобової безперебійної роботи

міський бюджет

10 000,000

1 000,000

6 000,000

3 000,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

1.10

Побудова захищеної мережі персональних даних закладів охорони здоров’я

2021-2022 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

8 000,000

0,000

5 000,000

3 000,000

Побудова корпоративної захищеної мережі передачі даних для об'єктів інфраструктури у підпорядкуванні управління охорони здоров'я ММР

міський бюджет

8 000,000

0,000

5 000,000

3 000,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

1.11

Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів (електроенергія, вода, тепло, газ)

2021 рік

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «Інститут соціально-економічного розвитку міста»

Всього, у т.ч.:

2 000, 000

0,000

2 000,000

0,000

Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів для моніторингу, економії, актуалізації, запобігання помилок у розрахунках.

міський бюджет

2 000, 000

0,000

2 000,000

0,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Заходи програми щодо забезпечення інформаційної безпеки міста

2.1

Створення комплексної системи захисту інформації класа 3 у муніципальному дата-центрі

2021-2022 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ».

Всього, у т.ч.:

4 000,000

0,000

2 000,000

2 000,000

Поліпшення стану безпеки інформації в інформаційних системах міста. Забезпечення гарантованого рівня довіри. Створення КСЗІ

міський бюджет

4 000,000

0,000

2 000,000

2 000,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем

3.1

Забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження «Безпечне місто» та інформаційних зупиночних комплексів

2020-2022 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ».

Всього, у т.ч.:

2 700,000

750,000

1 200,000

750,000

Забезпечення сталого функціонування системи

міський бюджет

2 700,000

750,000

1 200,000

750,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2

Створення структурованої кабельної мережі передачі даних (дані, голос, відео) в будівлі міської ради відповідно до розроблених та затверджених вимог

2021 рік

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

5 000,000

0,000

5 000,000

0,000

Розробка проєкту та монтаж структурованої кабельної мережі будівлі

міський бюджет

5 000,000

0,000

5 000,000

0,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3

Створення міської інформаційної мультисервісної мережі

2020-2022 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

6 000,000

500,000

3 000,000

2 500,000

Розробка проєкту та монтаж міської мультисервісної мережі

міський бюджет

6 000,000

500,000

3 000,000

2 500,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4

Модернізація та розвиток системи голосування депутатів міської ради

2021-2022 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

3 000,000

0,000

2 000,000

1 000,000

Розробка проєкту та модернізація системи голосування депутатів міської ради із подальшим використанням планшетних комп'ютерів

міський бюджет

3 000,000

0,000

2 000,000

1 000,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5

Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста

2020-2022 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

2 000,000

500,000

1 000,000

500,000

Модернізація реєстру територіальної громади міста

міський бюджет

2 000,000

500,000

1 000,000

500,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6

Створення та утримання інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту

2020-2022 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

2 000,000

200,000

1 000,000

800,000

Подальша інтеграція всіх електронних систем керування громадським транспортом з метою покращення його роботи

міський бюджет

2 000,000

200,000

1 000,000

800,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7

Модернізація існуючого та придбання нового програмного забезпечення (геоінформаційні системи)

2020-2022 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування, департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», головні розпорядники коштів

Всього, у т.ч.:

600,000

200,000

200,000

200,000

Модернізація існуючих та створення нових геоінформаційних систем на базі інтерактивних карт для відображення та аналітики інформації у вигляді окремих шарів даних.

міський бюджет

600,000

200,000

200,000

200,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8

Придбання програмного забезпечення (система електронного документообігу)

2021-2022 роки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

2 500,000

0,000

2 000,000

500,000

Перехід від моделі з абонплатою, основаною на кількості абонентів, до безлімітної моделі з метою переносу бази даних на сервери міської ради для покращення роботи послуги

міський бюджет

2 500,000

0,000

2 000,000

500,000

інші джерела фінансуван-ня

0,000

0,000

0,000

0,000

Всього по програмі

94 300,000

14 650,000

60 100,000

19 550,000

 

 

 

 

       

Додаток 3

       

До Програми

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

виконання Програми "Інформатизація та розвиток електронного урядування на 2020-2022 роки"

№ з/п

Заходи програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі

Очікуваний результат (показники / роки)

Показники

2020

2021

2022

1. Заходи програми щодо підвищення ефективності створення нових та інтеграції існуючих інформаційних систем

1.1

Розвиток системи міського відеоспостереження

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

міський бюджет

10500,000

показник затрат, тис.грн

7500,000

1500,000

1500,000

 

2020 - 7500,000

показник продукту (кількість точок відеоспостереження)

150,000

50,000

50,000

2021 - 1500,000

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки відеоспостереження,  тис.грн

50,000

30,000

30,000

2022 - 1500,000

показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок спостерження від заплановоного, %

100,000

100,000

100,000

1.2

Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради

міський бюджет

3000,000

показник затрат, тис.грн.

1000,000

1000,000

1000,000

 

2020 - 1000,000

показник продукту (кількість зупинок, обладнаних інформаційними табло)

25,000

25,000

25,000

2021 - 1000,000

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї зупинки,  тис.грн.

40,000

40,000

40,000

2022 - 1000,000

показник якості, відсоток введених в експлуатацію інформаційних табло від заплановоного, %

100,000

100,000

100,000

1.3

Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

міський бюджет

3000,000

показник затрат, тис.грн.

1000,000

1000,000

1000,000

 

2020 - 1000,000

показник продукту (створення ядра керування)

1,000

0,000

0,000

2021 - 1000,000

показник продукту  (монтаж секцій контролю)

4,000

16,000

16,000

2022 - 1000,000

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї секції контролю,  тис.грн

100,000

62,500

62,500

 

показник ефективності, середні витрати на обладнання ядра керування,  тис.грн

600,000

-

-

 

показник якості, відсоток введених в експлуатацію секцій контролю від заплановоного, %

100,000

-

-

 

показник якості, відсоток введених в експлуатацію секцій контролю від заплановоного, %

100,000

100,000

100,000

1.4

Розробка технічного завдання на модернізацію та модернізація офіційного вебпорталу Миколаївської міської ради

2021-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

міський бюджет

1500,000

показник затрат, тис.грн

0,000

1200,000

300,000

 

2021 - 1200,000

показник продукту розробка технічного завдання

-

1,000

0,000

2022 - 300,000

показник продукту  (кількість модулів)

-

4,000

1,000

 

показник ефективності, середні витрати на розробку ехнічного завдання, тис.грн

-

100,000

-

 

показник ефективності, середні витрати на створення модуля,  тис.грн

-

275,000

300,000

 

показник якості, питома вага витрат на розробку технічного завдання у поточному році до запланованих, %

-

100,000

-

 

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

-

100,000

100,000

1.5

Створення інформаційної системи “Кабінет мешканця”

2021-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

міський бюджет

2500,000

показник затрат, тис.грн.

0,000

2000,000

500,000

 

2021 - 2000,000

показник продукту розробка технічного завдання

-

1,000

0,000

2022 - 500,000

показник продукту  (кількість модулів)

-

4,000

2,000

 

показник ефективності, середні витрати на розробку технічного завдання, тис.грн

-

150,000

-

 

показник ефективності, середні витрати на створення модуля,  тис.грн

-

462,500

250,000

 

показник якості, питома вага витрат на розробку технічного завдання у поточному році до запланованих, %

-

100,000

-

 

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

-

100,000

100,000

1.6

Створення інформаційної системи “Електронний квиток”

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

інші джерела

10000,000

показник затрат, тис.грн

2000,000

7000,000

1000,000

 

2020 - 2000,000

показник продукту (кількість підключених транспортних засобів)

20,000

115,000

20,000

2021 - 7000,000

показник ефективності, середні витрати на обладнання транспортного засобу,  тис.грн

100,000

60,870

50,000

2022 - 1000,000

показник якості, відсоток підключених транспортних засобів до заплановоних, %

100,000

100,000

100,000

1.7

Дослідження IT-галузі міста, визначення пріоритетних напрямків розвитку, стандартизація та створення моделі управління діяльністю Миколаївської міської ради

2021-2022

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

міський бюджет

1000,000

показник затрат, тис.грн

0,000

1000,000

0,000

 

2021 - 1000,000

показник продукту (створення моделі управління)

-

1,000

-

 

показник ефективності, середні витрати на створення моделі управління,  тис.грн

-

1000,000

-

 

показник якості, питома вага витрат на створення моделі керування у поточному році до запланованих, %

 

100,000

 

1.8

Створення муніципального дата-центру

ІІІ-ІV квартал 2021 року

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

міський бюджет

15000,000

показник затрат, тис.грн

0,000

15000,000

0,000

 

2021 - 15000,000

показник продукту (контейнерний ЦОД)

-

1,000

-

 

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї IT-шафи,  тис.грн

-

1875,000

-

 

показник якості, питома вага витрат на створення дата-центру у поточному році до запланованих, %

-

100,000

-

1.9

Оснащення муніципального дата-центру

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

міський бюджет

10000,000

показник затрат, тис.грн

1000,000

6000,000

3000,000

 

2020 - 1 000,000

показник продукту (кількість серверних компонент)

2,000

8,000

4,000

2020 - 6 000,000

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї компоненти,  тис.грн

500,000

750,000

750,000

2020 - 3 000,000

показник якості,  питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих, %

100,000

100,000

100,000

1.10

Побудова захищеної мережі персональних даних закладів охорони здоров’я

2021-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

міський бюджет

8000,000

показник затрат, тис.грн

0,000

5000,000

3000,000

 

2021 - 5000,000

показник продукту (кількість підключених закладів)

-

50,000

32,000

2022 - 3000,000

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки підключення,  тис.грн

-

100,000

93,750

 

показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок від заплановоних, %

-

100,000

100,000

1.11

Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів (електроенергія, вода, тепло, газ)

2021 рік

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «Інститут соціально-економічного розвитку міста»

міський бюджет

2000,000

показник затрат, тис.грн

-

2000,000

-

 

2021 - 2000,000

показник продукту (кількість підключених організацій)

-

10,000

-

 

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки підключення,  тис.грн

-

200,000

-

 

показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок від заплановоних, %

-

100,000

-

2. Заходи програми щодо забезпечення інформаційної безпеки міста

2.1

Створення комплексної системи захисту інформації класа 3 у муніципальному дата-центрі

2021-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

міський бюджет

4000,000

показник затрат, тис.грн

0,000

2000,000

2000,000

 

2021 - 2000,000

показник продукту (кількість створених КСЗІ)

-

1,000

1,000

2022 - 2000,000

показник ефективності, середні витрати на один КСЗІ,  тис.грн

-

2000,000

2000,000

 

показник якості, питома вага витрат на створення КСЗІ у поточному році до запланованих, %

-

100,000

100,000

3. Забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем

3.1

Забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження «Безпечне місто» та інформаційних зупиночних комплексів

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

міський бюджет

2700,000

показник затрат, тис.грн

750,000

1200,000

750,000

 

2020 - 750,000

показник продукту (кількість агрегаторів запису)

3,000

5,000

6,000

2021 - 1200,000

показник продукту (кількість інформаційних зупиночних комплексів)

38,000

63,000

88,000

2022 - 750,000

показник ефективності, середні витрати на один агрегатор,  тис.грн

237,333

240,000

125,000

 

показник ефективності, середні витрати на один інформаційний комплекс,  тис.грн

38,000

63,000

88,000

 

показник якості, питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих, %

100,000

100,000

100,000

 

показник якості, питома вага витрат на утримання інформаційних зупиночних комплексів у поточному році до запланованих, %

100,000

100,000

100,000

3.2

Створення структурованої кабельної мережі передачі даних (дані, голос, відео) в будівлі міської ради відповідно до розроблених та затверджених вимог

2021

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

міський бюджет

5000,000

показник затрат, тис.грн

0,000

5000,000

0,000

 

2021 - 5000,000

показник продукту (кількість портів універсальної послуги)

-

350,000

-

 

показник ефективності, середні витрати на один порт,  тис.грн

-

14,286

-

 

показник якості, питома вага витрат на СКС у поточному році до запланованих, %

-

100,000

-

3.3

Створення міської інформаційної мультисервісної мережі

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

міський бюджет

6000,000

показник затрат, тис.грн.

500,000

3000,000

2500,000

 

2020 - 500,000

показник продукту (магістраль, км)

3,000

17,000

15,000

2021 - 3000,000

показник ефективності, середні витрати на км магістралі,  тис.грн

166,667

176,471

166,667

2022 - 2500,000

показник якості, питома вага витрат на 1 км магістралі у поточному році до запланованих, %

100,000

100,000

100,000

3.4

Модернізація та розвиток системи голосування депутатів міської ради

2021-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

міський бюджет

3000,000

показник затрат, тис.грн

0,000

2000,000

1000,000

 

2021 - 2000,000

показник продукту (система голосування)

-

1,000

-

2022 - 1000,000

показник продукту (створення КСЗІ)

-

-

1,000

 

показник ефективності, середні витрати на захід,  тис.грн

-

2000,000

1000,000

 

показник якості, питома вага витрат на створення  у поточному році до запланованих, %

-

100,000

100,000

3.5

Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

міський бюджет

2000,000

показник затрат, тис.грн.

500,000

1000,000

500,000

 

2020 - 500,000

показник продукту (кількість модулів)

2,000

2,000

2,000

2021 - 1000,000

показник ефективності, середні витрати на модуль,  тис.грн

250,000

500,000

250,000

2022 - 500,000

показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, %

100,000

100,000

100,000

3.6

Створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради.

міський бюджет

2000,000

показник затрат, тис.грн

200,000

1000,000

800,000

 

2020 - 200,000

показник продукту (кількість модулів)

1,000

2,000

2,000

2021 - 1000,000

показник ефективності, середні витрати на модуль,  тис.грн

200,000

500,000

400,000

2022 - 800,000

показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, %

100,000

100,000

100,000

3.7

Модернізація існуючого та придбання нового програмного забезпечення (геоінформаційні системи)

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

міський бюджет

600,000

показник затрат, тис.грн

200,000

200,000

200,000

 

2020 - 200,000

показник продукту (кількість модулів)

1,000

1,000

1,000

 

2021 - 200,000

показник ефективності, середні витрати на модуль,  тис.грн

200,000

200,000

200,000

 

2022 - 200,000

показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, %

100,000

100,000

100,000

3.8

Придбання програмного забезпечення (система електронного документообігу)

2021-2022

Відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

міський бюджет

2500,000

показник затрат, тис.грн

0,000

2000,000

500,000

 

2021 - 2000,000

показник продукту (кількість ліцензій робочих місць)

-

750,000

250,000

 

2022 - 500,000

показник ефективності, середні витрати на ліцензію робочого місця,  тис.грн

-

2,667

2,000

 

 

показник якості, питома вага витрат на придбання ліцензії у поточному році до запланованих, %

-

100,000

100,000

 

           Опубліковано 21 вересня 2020р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: