Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

23 липня 2020                                                                                   № 57/372

Про внесення змін та доповнень до

рішення Миколаївської міської ради від

23.12.2016 № 13/12 «Про затвердження

міської Програми енергозбереження

«Теплий Миколаїв» на 2017-2022 роки»

(зі змінами)

 

З метою впровадження заходів інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв», відповідно до статей 16, 18, 74 Бюджетного кодексу України, рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, статтею 70, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до міської Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2022» (далі – Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/12 «Про затвердження міської Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2022 роки» (зі змінами):

1.1. Розділ 6 Програми викласти в такій редакції:

«6. Строки реалізації Програми та фінансове забезпечення виконання завдань Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, міського бюджету, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення – будинкових комітетів, житлово-будівельних кооперативів, кредитів, інвестицій, грантів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Джерелами фінансування Програми є:

- кошти міського бюджету;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Програмою передбачається впровадження заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності будівель бюджетної сфери та житлових будинків протягом 2017-2022 років на загальну суму 657 965 580,00 грн. (шістсот п’ятдесят сім мільйонів дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч п’ятсот вісімдесят грн. 00 коп.), у т.ч. 2017-2019 років - 223 923 316,00 грн (двісті двадцять три мільйони дев’ятсот двадцять три тисячі триста шістнадцять гривень 00 коп.), 2020-2022 років – 434 042 263,00 грн (чотириста тридцять чотири  мільйони  сорок дві тисячі двісті шістдесят три гривні 00 коп.).

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,

тис.грн.

у тому числі за роками, тис.грн

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Міський бюджет

626021,9800

25881,786

76496,120

113945,410

233833,350

87465,313

88400

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

 

31943,6000

 

-

 

-

 

7600

 

14980,000

 

  9363,600

 

-

 

 

1.2. Пункт 7 додатка 1 «Паспорт міської Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2022 роки» до Програми викласти в такій редакції:

«7. Обсяги та джерела фінансування.

Джерела

фінансування

Обсяг фінансування, тис.грн.

у тому числі за роками, тис.грн

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Міський бюджет

626021,9800

25881,786

76496,120

113945,410

233833,350

87465,313

88400

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

 

31943,6000

 

-

 

-

 

7600

 

14980,000

 

  9363,600

 

-

Всього:

657965,5800

25881,786

76496,120

121545,410

248813,350

96828,913

88400

 

 

1.3.  Додаток 2 «Перелік заходів міської Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2022 роки» до Програми доповнити пунктами 13.1*, 13.1.1*, 13.1.2*, 13.1.3*, 13.1.4*, 13.1.5* (додаються).

 

1.4. Додаток 4 «Результативні показники міської Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2020-2022 роки» до Програми доповнити пунктом 9 (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі (Євтушенка), з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови Омельчука О.А.

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 липня 2020

№  57/372

 

Додаток 2

до Програми

 

ПЕРЕЛІК

заходів міської Програми енергозбереження

«Теплий Миколаїв» на 2017-2022 роки

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)

Очікуваний результат

Джерела фінансування

у тому числі за роками

Всього

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13.1*

Реалізація інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв»

2020-2021

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

Всього, у т.ч.:

-

-

-

18213,3501

 

13828,9134

-

 

32042,2635

Підвищення економічної та енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Миколаєва, модернізація джерел теплової енергії та теплових мереж

міський бюджет

-

-

-

3233,3501

4465,3134

-

7698,6635

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

-

-

-

14980,00

9363,600

-

24343,600

13.1.1*

 

Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення  житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 96; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 3; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 7; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул.  Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а , та дошкільного навчального закладу

№ 95 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза

2020-2021

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

Всього,

у т.ч.:

-

-

-

3700,2272

839,8542

-

4540,0814

Підвищення економічної та енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Миколаєва, модернізація джерел теплової енергії та теплових мереж

міський бюджет

-

-

-

657,2772

839,8542

-

1497,1314

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

-

-

-

3042,950

0

 

-

3042,950

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.2*

Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови, обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Поздовжньою, вул. В.Чорновола, вул. Херсонське шосе в місті Миколаєві до житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 96; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 3; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 7; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а, та дошкільного навчального закладу № 95 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а , у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза.

2020-2021

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

-

-

-

1521,475

2270,0407

-

3791,5157

Підвищення економічної та енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Миколаєва, модернізація джерел теплової енергії та теплових мереж

міський бюджет

-

-

-

304,295

292,1232

-

596,4182

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

-

-

-

1217,180

1977,9175

-

3195,0975

13.1.3*

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція підкачувальної насосної станції за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40-к під котельню потужність 4,5 МВт, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза.

2020-2021

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

Всього, у т.ч.:

-

-

-

7386,53402

4663,54798

-

12050,0820

Підвищення економічної та енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Миколаєва, модернізація джерел теплової енергії та теплових мереж

міський бюджет

-

-

-

1231,08902

777,25798

-

2008,3470

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

-

-

-

6155,44500

3886,2900

-

10041,7350

13.1.4*

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1, в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза

2020-2021

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

Всього, у т.ч.:

-

-

-

4077,553

912,885

-

4990,4380

Підвищення економічної та енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Миколаєва, модернізація джерел теплової енергії та теплових мереж

 

міський бюджет

-

-

-

730,308

912,885

-

1643,1930

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

-

-

-

3347,245

0

-

3347,2450

13.1.5*

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови, обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Поздовжньою, вул. В. Чорновола, вул. Херсонське шосе в місті Миколаєві до житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза

2020-2021

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

Всього, у т.ч.:

-

-

-

1527,56090

5142,58550

-

6670,1464

Підвищення економічної та енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Миколаєва, модернізація джерел теплової енергії та теплових мереж

міський бюджет

-

-

-

310,3809

1643,1930

-

1953,5739

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

-

-

-

1217,180

3499,39250

-

4716,5725

 

 

* Примітка: Розрахунок вартості реалізації інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв» та його окремих компонентів, передбачених в пунктах 13.1, 13.1.1-13.1.5, здійснюється у національній валюті України за курсом Національного банку України, у випадку зміни курсу іноземної валюти по відношенню до національної валюти України  зміни до Програми «Теплий Миколаїв» на 2017-2022 роки» не вносяться

 

______________________________________________________________

 

Додаток 4

до Програми

 

Результативні показники міської Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2020-2022 роки

 

N з/п

Показники 

Одиниця виміру 

Роки

2020

2021

9

Реалізація інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв»

 

затрат

 

 

 

 

обсяг видатків для реалізації інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв»

тис. грн

18213,3501

 

13828,9133

 

продукту

 

 

 

 

Кількість об’єктів, які планується реконструювати

од.

5

5

 

ефективності

 

 

 

 

середні видатки для реконструкції одного об’єкта

тис.грн

3642,67002

27765,78266

 

якості

 

 

 

 

рівень готовності реконструкції об’єктів

%

56,9

100

 

 Опубліковано 21 вересня 2020р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: