Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

09 вересня 2020                                                                                        № 760

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету

Миколаївської міської ради від

07.03.2019 №201 «Про

впровадження автоматизованої

системи обліку оплати проїзду в

м. Миколаєві» (зі змінами)

         

З метою підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів, забезпечення належного обліку фактично наданих транспортних послуг, економії коштів бюджету та їх ефективного використання при відшкодуванні реальних втрат доходів від пільгових перевезень, враховуючи рішення адміністративної колегії Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.01.2020 №1-ріш у справі №1-26.215/52-2019, керуючись ч. 4 ст. 8 Закону України «Про міський електричний транспорт», ч. 9 ст. 6 Закону України «Про автомобільний транспорт», пп. 10 1, 10 2 п. «а» ст. 30, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 07.03.2019 №201 «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в м. Миколаєві»(зі змінами):

1.1. Положення про конкурсний комітет з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс», викласти в новій редакції (додається).

1.2. Склад конкурсного комітету з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс», викласти в новій редакції (додається).

1.3. Пункт 3 рішення викласти в такій редакції:

«3. Визначити, що особа, уповноважена здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс»:

- визначається на конкурсних засадах на підставі та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України та даним рішенням;

- впроваджує автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс».

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

 

 

Міський голова                                                                                       О. СЄНКЕВИЧ

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО

            рішення виконкому

            міської ради

            від 09 вересня 2020

            № 760

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний комітет з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс»

 

1. Конкурсний комітет з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс» (далі – конкурсний комітет), створений з метою вибору на конкурсних засадах особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс».

У своїй роботі конкурсний комітет керується Законами України «Про міський електричний транспорт», «Про автомобільний транспорт», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, що регулюють організацію та проведення конкурсу, і цим Положенням.

2. Основні функції, що покладаються на конкурсний комітет:

- публікація оголошення про конкурс;

- підготовка матеріалів для проведення конкурсу;

- проведення роз’яснень щодо оформлення документів для участі в конкурсі;

- прийом документів на участь у конкурсі;

- аналіз та оцінка відповідності конкурсних пропозицій претендента умовам конкурсу;

- визначення переможця конкурсу;

- підготовка матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором і переможцем конкурсу;

- підготовка інших документів.

3. Персональний склад конкурсного комітету затверджується виконавчим комітетом Миколаївської міської ради.

4. Голова конкурсного комітету забезпечує виконання функцій, що покладаються на конкурсний комітет.

5. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання, які є претендентами.

6. Оголошення про конкурс публікується на офіційному сайті Миколаївської міської ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу та повинно містити таку інформацію:

1) найменування організатора;

2) умови конкурсу;

3) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

4) адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

5) місце, дата та час початку проведення конкурсу;

6) телефон для довідок;

7) вичерпний перелік документів, необхідних для участі в конкурсі.

7. Члени конкурсного комітету:

- беруть участь в обговоренні, розгляді, оцінці та порівнянні конкурсних пропозицій претендентів і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу для здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс»;

- мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки пропозицій претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;

- зобов’язані дотримуватися норм чинного законодавства України та цього Положення, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції претендентів;

- здійснюють інші дії, необхідні для проведення конкурсу.

8. Конкурс проводиться у визначені в оголошенні про конкурс дату, час та місце. За рішенням голови конкурсного комітету (або, за його відсутності, заступника голови конкурсного комітету) конкурс може бути перенесено на іншу дату та час, про що публікується оголошення на офіційному сайті Миколаївської міської ради не пізніше ніж за 5 днів до такої дати конкурсу.

9. Неявка на конкурс будь-якого претендента не є перешкодою для проведення конкурсу.

10. До участі в конкурсі не допускаються підприємства (організації), які не відповідають Умовам проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс», та їх конкурсні пропозиції не розглядаються конкурсним комітетом.

11. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій у письмовому вигляді.

12. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсний комітет, у разі потреби, може залучати без права голосу, в ролі експертів чи консультантів працівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, спеціалістів у галузі впровадження електронних систем.

13. Конкурсний комітет оцінює конкурсні пропозиції за кожним критерієм, перелік яких визначений цим пунктом, та за результатами такої оцінки нараховує певну кількість балів в межах визначеного діапазону балів:

№ п/п

Критерій оцінки конкурсної пропозиції

Діапазон балів

1.

Досвід впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності.

- 10 балів (якщо впровадження АСООП реалізовано претендентом в 4-ох та більше містах);

- 5 балів (якщо впровадження АСООП реалізовано в 1-3 містах);

- 0 балів – досвід відсутній.

2.

Пропозиція щодо розміру винагороди (у відсотках від суми коштів, отриманих з використання АСООП) за виконання функцій особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс».

- 25 балів – найнижча пропозиція щодо розміру винагороди;

- 20 балів – за другу по розміру винагороди пропозицію;

- 10 балів – за третю та наступні по розміру винагороди пропозиції.

3.

Строк, на який претендент має намір та реальну можливість укласти договори про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс».

- 1 бал – менше 1 року;

- 3 бали – від 1 року (включно) до 3 років;

- 2 бали – від 3 років (включно) до 5 років.

4.

Пропозиції щодо форм та механізмів справляння пасажирами плати за проїзд.

- 2 бали – 1-2 пропозиції;

- 3 бали – 3 і більше пропозиції.

5.

Пропозиції щодо можливостей інфраструктури, зокрема інфраструктури телекомунікацій та мережі.

- 3 бали – є пропозиція;

- 0 балів – немає пропозиці.

6.

Можливість налаштування та параметризації системи АСООП у зв’язку із  законодавчими змінами, які мають відношення до конфіденційності даних, сертифікації системи безпеки, електронних платежів та законодавчого/фіскального прийняття електронних квитків.

 

- 2 бали – наявна можливість;

0 балів – відсутня можливість.

7.

Можливість роботи системи АСООП в автономному режимі («офлайн»), зберігання необхідної інформації для валідації електронного квитка пасажира на цьому квитку або всередині транспорту для можливості роботи в автономному режимі («офлайн»).

- 5 балів – є можливість;

- 0 балів – відсутня можливість.

8.

Запропоноване рішення щодо роботи системи АСООП має підтримувати можливість налаштування та параметризації поведінки системи. Це, зокрема, має включати проєктування та впровадження нових продуктів оплати проїзду та нових типів оплат, модифікацію оплати проїзду, впровадження нових типів бізнес-правил, змін у дизайні та змісті графічного інтерфейсу користувача.

Перевага буде надана рішенням, які:

- максимізують рівень контрою Замовником;

- використовують уніфіковану модель сценаріїв на всіх пристроях.

- 3 бали – підтримує можливість;

- 0 балів – не підтримує можливість.

9.

Рівень масштабованості і гнучкості запропонованого рішення щодо роботи системи АСООП, здатність підтримувати ефективний рівень виконання завдань у випадку розвитку масштабів навантаження системи, наприклад:

- збільшення або зменшення кількості транзакцій на обробку;

- збільшення або зменшення кількості розподілених пристроїв для керування;

- зміни у географічному розподіленні та обсязі розподілених пристроїв для керування.

- 3 бали – наявна здатність;

- 0 балів – відсутня здатність.

10.

Можливість запропонованого рішення роботи системи АСООП забезпечити комплексну звітність та відстеження транзакцій та операцій за допомогою журналів реєстрації аудиту та контрольних журналів, які містять дані щодо усіх операцій пасажирів, операцій з продажу, перевірок інспекторами, реєстрації входу і виходу персоналу з системи, використання системним адміністратором та персоналом.

- 5 балів – наявна можливість;

- 0 балів – відсутня можливість.

11.

Система АСООП має передбачати  можливість впровадження  «міського тарифу» шляхом налаштування та параметризації, що дає право на здійснення однієї поїздки на будь-якому типі пасажирського транспорту комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс», обмеженої в часі з можливістю пересадки, та пільгових, учнівських, студентських квитків.

«Міський тариф» має працювати наступним чином:

- у пасажира списується сума вартості однієї поїздки при першій посадці у транспортний засіб та валідації картки;

- усі подальші посадки здійснюються впродовж визначеного періоду часу, які вважаються частиною тієї ж подорожі і вартість яких не списується;

- будь-яка поїздка, яка була здійснена після визначеного періоду часу, буде вважатись новою поїздкою.

Учнівський та студентський тарифи мають працювати з врахуванням наступного:

- квиток міститиме початкову і кінцеву дату терміну дії;

- початкова і кінцева дата терміну дії квитка буде змінюватись відповідно до вимог центрального пункту управління, роздрібних платежів та авторизації у школах, вищих навчальних закладах. 

- 5 балів – наявна можливість;

- 3 бали – наявна часткова можливість згідно з наведеними критеріями;

- 0 балів – відсутня можливість.

12.

Створення та забезпечення функціонування додатків до мережі роздрібної торгівлі, які Замовник може вирішити застосувати, зважаючи на рівень потреби та економічну ефективність, з метою розширення доступу користувачам до карткових рахунків та платіжних механізмів, зменшення навантаження на пункти видачі, продажу та поповнення ЕК:

- веб-портал користувача, за допомогою якого потенційні користувачі можуть дізнаватись інформацію про систему АСООП, та за допомогою якого зареєстрований користувач може здійснювати управління картковим рахунком  через інтернет;

- мобільний додаток (для використання на платформах Android та IOS), за допомогою якого користувачі здійснюватимуть управління своїми рахунками.

- 15 балів – всі умови;

- 8 балів – частково можливо;

- 0 балів – відсутня можливість

13.

Можливість системи АСООП здійснювати одноразову оплату проїзду безконтактним шляхом.

Ця умова передбачає, що система прийматиме усі пристрої незалежно від форм-фактору (картки, оплата з використанням платформ  Android Pay, Apple Pay тощо), платіжних систем Visa, Mastercard банку-емітента.

- 7 балів – всі умови;

- 3 бали – частково можливо;

- 0 балів – відсутня можливість.

14.

Відповідність механізмів оплати банківськими картками стандартам PCI DSS для забезпечення відповідного рівня захищеності.

- 5 балів – відповідає;

- 0 балів – не відповідає.

15.

Об’єм послуг, що буде наданий претендентом.

При цьому, пропонований претендентом обсяг послуг повинен враховувати надання таких послуг:

- розробка, постачання та впровадження усіх пристроїв та систем, необхідних для ефективної та безперебійної роботи систем АСООП;

- комплексна підтримка та обслуговування усіх елементів систем АСООП;

- хостинг, адміністрування та забезпечення роботи підсистем АСООП;

- навчання персоналу інших сторін, які будуть залучені в адміністрування системи;

- належне виконання інших обов’язків, визначених в договорах про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс».

- 25 балів – пропозиція з найбільшим об’ємом послуг;

- 15 балів – друга за об'ємом послуг пропозиція;

- 10 балів – третя та наступні за об’ємом послуг попропозиції.

 

14. Пропозиція претендента щодо строку, на який претендент має намір та реальну можливість укласти договори про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс», не може бути більшою за 5 років.
15. Пропозиція претендента щодо розміру винагороди (у відсотках від суми коштів, отриманих з використання АСООП) за виконання функцій особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс», не може бути більшою за 10 відсотків.
16. Конкурсні пропозиції претендентів, що не відповідають приписам п.п. 14, 15 цього Положення, не розглядаються конкурсним комітетом.
17. Переможцем конкурсу визначається претендент, який за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає критеріям оцінки, визначеним в п. 13 цього Положення, та набрав найбільшу кількість балів за результатами оцінки конкурсних пропозицій.
18. Переможцем конкурсу не може бути визначений претендент, який за результатами оцінки конкурсних пропозицій набрав менше 60 балів.
19. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або, за його відсутності, голос заступника голови конкурсного комітету).
20. Рішення конкурсного комітету протягом 10 днів оформляється протоколом, який підписує голова (в разі його відсутності – заступник голови) та секретар конкурсного комітету. Після підписання протокол конкурсного комітету публікується на офіційному сайті Миколаївської міської ради.
21. Якщо у конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем конкурсу може бути визнаний цей претендент, якщо його конкурсна пропозиція відповідає приписам п.п. 14, 15 цього Положення та за результатами оцінки набрала 62 або більше балів.
22. Протокол засідання конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу повинен містити:
- назву об’єкта конкурсу;
- найменування претендентів;
- аналіз та оцінка конкурсних пропозицій претендентів;
- результати голосування членів конкурсного комітету;
- рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу;
- розмір винагороди (у відсотках від суми коштів, отриманих з використання АСООП) за виконання функцій особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги, та строк, на який претендент має намір та реальну можливість укласти договори про здійснення справляння плати за транспортні послуги, що запропоновані в конкурсній пропозиції претендентом, який визначений переможцем конкурсу.
23. На підставі рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу виконавчий комітет Миколаївської міської ради протягом 3 місяців з моменту опублікування рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу на офіційному сайті Миколаївської міської ради приймає рішення про визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс», або про відмову у визначенні такої особи. Рішення про відмову у визначенні особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс», має містити підстави такої відмови.
24. У разі, якщо виконавчий комітет Миколаївської міської ради протягом строку, визначеного п. 23 цього Положення, не приймає рішення про визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс», або про відмову у визначенні такої особи, міський голова протягом 10 робочих днів укладає договори про здійснення справляння плати за транспортні послуги від імені виконавчого комітету Миколаївської міської ради з переможцем конкурсу, комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс» відповідно до форм договорів про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс».
25. Конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі, якщо:
- протягом встановленого строку не надійшло жодної конкурсної пропозиції;
- усі подані конкурсні пропозиції не відповідають умовам конкурсу та/або приписам п.п. 14, 15 цього Положення;
- жоден претендент за результатами оцінки конкурсних пропозицій не набрав 60 або більше балів;
- виконавчим комітетом Миколаївської міської ради прийнято рішення про відмову у визначенні особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс»,на підставі рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу;
- переможець конкурсу відмовився від укладення договору.
Якщо конкурс вважається таким, що не проведений на викладених в даному пункті підставах, конкурсний комітет проводить новий конкурс.

26. Не пізніше ніж через 10 днів з моменту набрання чинності рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги, виконком міської ради укладає з визначеною особою, комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс» договори про здійснення справляння плати за транспортні послуги відповідно до форм, що затверджені виконкомом міської ради.
27. Умови договорів про здійснення справляння плати за транспортні послуги щодо розміру винагороди (у відсотках від суми коштів, отриманих з використання АСООП) за виконання функцій особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги, та строк дії договору визначаються на підставі розміру винагороди та строку, які запропоновані в конкурсній пропозиції претендентом, що визначений переможцем конкурсу, та які зазначені в протоколі засідання конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу.
28. Результати конкурсу та рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс», або про відмову у визначенні такої особи, можуть бути оскаржені у порядку, встановленому чинним законодавством.

           ________________________________________________
 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

      рішення виконкому

      міської ради

      від 09 вересня 2020

      № 760

 

СКЛАД

конкурсного комітету з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс»

 

Голова конкурсного комітету

 

 

Андрієнко                                                   -

Юрій Георгійович

заступник міського голови

 

 

Заступник голови конкурсного комітету

 

 

Попов                                                          -

Дмитро Дмитрович

начальник управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради

 

 

Секретар конкурсного комітету

 

 

Івановська                                                  -

Марина Олегівна

 

начальник відділу організації дорожнього руху та контролю

управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради

 

 

Члени конкурсного комітету

 

 

Бочарова                                                     -

Інна Валеріївна

директор юридичного департаменту Миколаївської міської ради

 

 

Богаченко                                                   -

Євгеній Валерійович

директора комунального підприємства «Міський інформаційно-обчислювальний центр»

 

 

Василенко                                                  -

Сергій Михайлович

 

директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради                    

 

 

Євтушенко                                                 -

Володимир Вікторович

 

в.о директора комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс»           

 

 

Єрмолаєв                                                    -

Андрій Вадимович

 

директор департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

Лєпкова                                                      -

Інна Сергіївна

начальник відділу економіки, праці та закупівель комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс»

 

 

Кукса                                                          -

Олег Миколайович

заступник начальника - начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікацій управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради

 

 

Копійка                                                       -

Микола Ігорович

начальник відділу автоматизації системи управління комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс»

 

 

Канарський                                                -

Дмитро Андрійович

начальник відділу стандартизації

та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

 

 

Шуліченко                                                 -

Тетяна Василівна

директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

                             ____________________________________

 

Опубліковано 17 вересня 2020р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: