Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

12 серпня 2020                                                                                            № 691

Про затвердження Положення з проведення

електронних торгів з надання права

розміщення реклами на/у транспортних

засобах комунальної власності територіальної

громади міста Миколаєва

 

З метою запровадження в місті Миколаєві проведення електронних торгів з надання права розміщення реклами на/у транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, відповідно до Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 04.10.2011 № 1015 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Миколаєві», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Положення про проведення електронних торгів з надання права розміщення реклами на/у транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва (додається).

2. Затвердити такі, що додаються:

Типовий договір з надання права розміщення реклами на/у транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва;

Типовий договір з надання права на розміщення екранних пристроїв для розповсюдження реклами в транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва.

3. Департаменту міського голови Миколаївської міської ради (Литвиновій) розмістити це рішення в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

 

 

Міський голова                                                                                  О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 12 серпня 2020

№  691

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення електронних торгів з надання права розміщення реклами

на/у транспортних засобах комунальної власності

територіальної громади міста Миколаєва

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про проведення електронних торгів з надання права розміщення реклами на/у транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва (далі – Положення) встановлює загальний порядок організації та проведення електронних торгів з надання права розміщення  реклами на/у транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва.

1.2. Електронні торги впроваджуються з метою формування конкурентного середовища та розвитку добросовісної конкуренції серед суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність в сфері реклами.

1.3. Проведення електронних торгів щодо визначення суб’єкта господарювання, якому надається право розміщення реклами на/у транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва на засадах добросовісної конкуренції, відкритості та запобігання корупційним ризикам, здійснювати із застосуванням електронної торгової системи ProZorro.Продажі.

1.4. Дія даного Положення поширюється на місця, визначені замовником такими, що придатні для розміщення реклами на/у транспортних засобах комунальної власності (відповідають вимогам безпеки та правилам дорожнього руху України).

1.5. У цьому Положенні терміни вживаються у наступних значеннях:

адміністратор – юридична особа, що володіє центральною базою даних електронної торгової системи ProZorro.Продажі та забезпечує функціонування електронної торгової системи ProZorro.Продажі;

винагорода оператора – грошова сума, що підлягає сплаті оператору за організацію та проведення електронних торгів, яка сплачується переможцем електронних торгів додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожний придбаний лот та становить 3% від п’ятирічної суми плати за право тимчасового користування місцями для розміщення реклами , що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Миколаєва;

гарантійний внесок – спосіб забезпечення виконання учасником зобов’язань за результатами електронних аукціонів, що здійснюється потенційним покупцем для набуття статусу учасника електронних аукціонів шляхом перерахування коштів на рахунок оператора електронного майданчика. Гарантійний внесок встановлюється замовником у розмірі від 2% до 10% від загальної п’ятирічної суми за користування місцем розміщення реклами та зазначається в умовах оголошення про проведення відбору;

документація про проведення торгів (аукціонів) – комплект електронних документів, який містить інформацію про предмет електронних торгів, умови їх проведення, інформацію про місце розміщення реклами та вид рекламного засобу (за наявності);

електронний аукціон – процедура визначення переможця відбору суб’єкта господарювання, в ході якої учасники мають можливість для поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом 3 (трьох) раундів, що проводяться за однаковими правилами;

електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, підключений до ЕТС та забезпечує організатору (оператору) електронних торгів, замовнику та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних торгів;

електронні торги – спосіб проведення відбору суб’єкта господарювання шляхом проведення електронних торгів у ЕТС ProZorro.Продажі через електронні майданчики організаторів електронних торгів;

електронна торгова система Prozorro.Продажі (ЕТС) – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, необхідної для проведення електронних торгів ЕТС є загальнодоступною та гарантує відсутність дискримінації та рівні права під час реєстрації всім заінтересованим особам та рівний доступ до інформації всім особам;

замовник – комунальне підприємство Миколаївської міської ради;

закрита цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником в особистому кабінеті та подається через оператора в ЕТС. Право на подання такої цінової пропозиції виникає у учасника після отримання підтвердження про зарахування гарантійного внеску на рахунок оператора до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні та забезпечує можливість його участі в електронному аукціоні. Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою за початкову ціну реалізації права;

крок аукціону – мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції. Крок аукціону визначається замовником щодо кожного лоту окремо в діапазоні від 1 до 10% від початкової ціни реалізації права;

лот – одиниця права, що виставляється на електронні торги;

організатор електронних торгів (організатор) – юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання електронного майданчика, який підключено до електронної торгової системи Prozorro.Продажі (оператор електронного майданчика (оператор);

початкова ціна реалізації – вартість права тимчасового користування місцями для розміщення реклами на/у одному транспортному засобі протягом одного місяця;

учасник – фізична особа-підприємець чи юридична особа, що є користувачем ЕТС, та виявила намір прийняти участь в електронних торгах, відповідає вимогам, встановленим Регламентом ЕТС та законодавством (або додатковим вимогам, встановленим замовником у оголошенні), сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронних торгах відповідно до Регламенту ЕТС, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника;

ціна реалізації – фактична сума коштів, за які було реалізовано (продано) лот.

1.6. Надання права на розміщення реклами на/у транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва реалізується за такими принципами:

- добросовісна конкуренція серед учасників;

- відкритість та прозорість під час проведення електронних торгів (аукціонів);

- недискримінація учасників;

- об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій учасників;

- запобігання корупційним діям і зловживанням.

1.7. При формуванні лотів електронних торгів, Замовник має враховувати вимоги щодо заборони розповсюдження реклами через радіотрансляційні або інші звукові мережі сповіщання пасажирів на/у транспортних засобах громадського користування та заборони наступних видів реклами:

- реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби;

- реклама алкогольних напоїв, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої;

- реклама зброї;

- політична реклама;

- реклама, яка повторює чи імітує кольорографічні схеми спеціальних та оперативних транспортних засобів;

- реклама із нанесенням світлоповертаючих матеріалів;

- реклама, яка супроводжується звуковими чи світловими сигналами;

- реклама, розміщена на скляних (прозорих) поверхнях транспортних засобів, за винятком випадків, коли для цього використовуються матеріали, які забезпечують безперешкодний огляд з салону транспортного засобу.

1.8. Порядок функціонування електронної торгової системи для підготовки та проведення електронних торгів (аукціонів) визначається адміністратором.

1.9. Замовник реєструється в електронній торговій системі через електронний майданчик у відповідності до діючого Регламенту роботи системи ProZorro.Продажі та Регламенту оператора електронних торгів.

 

2. Визначення початкової ціни реалізації

 

2.1. Початкова ціна реалізації визначається на підставі даних ринку, а саме: загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

2.2. При визначенні початкової ціни реалізації Замовник може застосовувати за аналогією Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджену наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (із змінами та доповненнями).

 

3. Підготовка до електронних торгів

 

3.1. Замовник приймає рішення про оголошення електронних торгів з надання права розміщення реклами на/у транспортних засобах (у тому числі за допомогою технічних засобів) комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва.

3.2. В оголошенні замовником визначаються умови надання права розміщення реклами на/у транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, що повинні містити:

3.2.1. інформацію про замовника;

3.2.2. порядок оформлення участі в електронних торгах (аукціонах), строк проведення електронних торгів (аукціонів);

3.2.3. кінцевий строк прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціонах);

3.2.4. інформацію про вид (тип), розмір, визначене місце розташування рекламного засобу, фото місця розташування (за наявності), інші вимоги;

3.2.5. початкову ціну реалізації;

3.2.6. проєкт договору з переможцем електронних торгів;

3.2.7. мінімальний крок аукціону;

3.2.8. розмір гарантійного внеску;

3.2.9. інші додаткові відомості.

3.3. Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній торговій системі оголошення про проведення електронних торгів з надання права розміщення реклами на/у  транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва.

3.4. Доступ до інформації, оприлюдненої в електронній торговій системі, є безоплатним та вільним.

3.5. Після оприлюднення оголошення потенційні суб’єкти господарювання, які мають наміри взяти участь в електронних торгах (аукціонах), сплачують гарантійний внесок на рахунок оператора електронного майданчика та подають заяву про участь в електронних торгах (аукціонах) через електронну торгову систему. Заява про участь в електронних торгах (аукціонах) подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про цінову пропозицію, про учасника та завантажуються необхідні документи, що визначені замовником в оголошенні щодо надання права.

3.6. До участі в електронних торгах (аукціонах) допускаються учасники, що подали через електронний майданчик заяву про участь в електронних торгах (аукціонах), здійснили оплату винагороди оператору та гарантійного внеску в розмірі, зазначеному в умовах оголошення.

3.7. Якщо в момент закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціонах) подано менш як дві заяви, електронні торги (аукціони) вважаються такими, що не відбулися.

 

4. Електронні торги (аукціони)

 

4.1. Електронні торги (аукціони) проходять в електронній торговій системі та полягають в повторювальному процесі підвищення цін, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу. Для проведення електронних торгів (аукціонів) ціни всіх пропозицій учасників розташовуються у порядку від найнижчої до найвищої без зазначення найменувань учасників. Якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням ціни, першим в електронному аукціоні підвищення ціни буде здійснювати учасник, який подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням цінової пропозиції. Стартовою ціною аукціону визначається найнижча запропонована серед учасників цінова пропозиція у відповідному раунді. Перед початком кожного наступного раунду аукціону визначається нова стартова ціна раунду за результатами попереднього раунду аукціону.

У кожному раунді учасники протягом трьох хвилин, кожен в порядку від менших до більших, а у разі збігу цінових пропозицій – від пізніших до більш ранніх, мають право зробити крок аукціону.

Відсутність цінової пропозиції протягом трьох хвилин від учасника вважається такою, що здійснена у поточному раунді за попередньою ціновою пропозицією цього учасника. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну не менш як на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.

Учасник може протягом одного раунду електронних торгів (аукціонів) один раз підвищити ціну своєї пропозиції не менш як на один крок від своєї попередньої ціни.

4.2. Протягом кожного раунду електронних торгів (аукціонів) всім учасникам забезпечується рівний доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації про місця розташування їх цін в електронній торговій системі від найнижчої до найвищої у кожному раунді проведення аукціону та інформації про кількість учасників у даному раунді аукціону без зазначення їх найменувань.

4.3. Якщо за результатами електронних торгів (аукціонів) жоден учасник не зробив крок аукціону, електронні торги (аукціони) вважаються такими, що не відбулися, крім випадку, визначеного абзацом третім п. 4.1 цього Положення.

 

5. Результати торгів

 

5.1. Протокол про результати електронних торгів (аукціонів) формується та оприлюднюється в електронній торговій системі автоматично в день завершення електронних торгів (аукціонів).

5.2. Переможцем електронних торгів (аукціонів) вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за виставлене право, а у разі відмови ним від підписання протоколу про результати електронних торгів (аукціонів) або договору за результатами проведення електронних торгів (аукціонів) – учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі коли учасники подали пропозиції з однаковим значенням ціни, – учасник, який подав свою пропозицію раніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням цінової пропозиції, за умови, якщо такими учасниками був зроблений щонайменше один крок аукціону або подано закриту цінову пропозицію, яка перевищує початкову ціну не менш як на один крок аукціону.

5.3. Договір за результатами проведення електронних торгів (аукціонів) укладається між Замовником та переможцем електронних торгів (аукціонів) згідно з опублікованим Замовником проєктом договору про надання права розміщення реклами на/у транспортних засобах комунальної власності м. Миколаєва та опубліковується Замовником в електронній торговій системі протягом 20 робочих днів з дати формування протоколу про результати електронних торгів (аукціонів).

5.4. Замовник має право відмінити електронні торги (аукціони) на будь-якому етапі до дати проведення аукціону.

5.5. У разі відміни електронних торгів (аукціонів) або визнання їх такими, що не відбулися, оператором електронного майданчика повертається учасникам плата за подання заяви про участь в аукціоні та гарантійний внесок.

5.6. У разі відміни електронних торгів (аукціонів) або визнання їх такими, що не відбулися, Замовник має право повторно оголосити електронні торги з надання права розміщення реклами на/у транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва.

5.7. Гарантійні внески учасників за виключенням переможця підлягають поверненню протягом 3-х робочих днів з моменту формування протоколу електронних торгів.

Учасник, що надав другу за рейтингом пропозицію під час аукціону, має право дати згоду на очікування. У випадку надання згоди гарантійний внесок такого учасника повертається йому протягом 3-х днів з моменту публікації договору в електронній торговій системі.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Порядок оскарження торгів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

 

_____________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 12 серпня 2020

№  691

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

з надання права розміщення реклами на/у транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва

 

місто Миколаїв                                                                 ______________________

                                                                                                                                                      (число, місяць, рік)

 

Ми, що нижче підписалися,

______________________________________ (далі – Комунальне підприємство),

(повна назва Комунального підприємства)

в особі _____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________, з одного боку,

(назва документа)

та ________________________________________________ (далі – Користувач),

(повна назва Користувача)

в особі _____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________, з іншого боку,

(назва документа)

разом – Сторони, уклали цей Договір (далі – Договір) про наведене нижче:

 

1. Предмет Договору

 

1.1. Відповідно до умов цього Договору Комунальне підприємство зобов’язується надати право розміщення реклами на/у транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, а Користувач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі вносити плату за розміщення реклами.

1.2. Перелік транспортних засобів комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва (далі – транспортні засоби), на яких та/або в яких здійснюватиметься розміщення реклами на умовах, встановлених цим Договором, визначено Сторонами в додатку до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.

1.3. Невід’ємною частиною Договору є кольоровий Паспорт реклами, який відображає зовнішній вигляд реклами на одиниці рухомого складу – починаючи від лобового скла і по всьому периметру одиниці рухомого складу.

 

2. Вимоги щодо реклами

 

2.1. Користувач здійснює виготовлення реклами самостійно, надаючи Комунальному підприємству не пізніше трьох днів до розміщення реклами кольоровий Паспорт реклами для його погодження.

Реклама, що підлягає розміщенню відповідно до умов цього Договору, повинна відповідати вимогам Закону України «Про рекламу» та Положенню про проведення електронних торгів з надання права розміщення реклами на/у транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва (далі – Положення).

2.2. Реклама, яка розміщена на/у транспортних засобах, повинна мати естетичний вигляд упродовж усього часу її розміщення.

Під естетичним виглядом реклами мається на увазі її образна, стильова та декоративна виразність та цілісність композиційного вирішення за відсутності будь-яких пошкоджень, потертостей та вицвітання кольорів.

2.3. Реклама на/у транспортних засобах розміщується українською мовою. Знаки для товарів і послуг наводяться у рекламі у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні.

2.4. Забороняється розміщувати рекламу на скляних (прозорих) поверхнях транспортних засобів, за винятком випадків, коли для цього використовуються матеріали, які забезпечують безперешкодний огляд з салону транспортного засобу.

2.5. Забороняється розміщення на/у транспортних засобах реклами, яка повторює чи імітує кольорографічні схеми спеціальних та оперативних транспортних засобів; реклами із нанесенням світлоповертаючих матеріалів; реклами, яка супроводжується звуковими чи світловими сигналами.

2.6. Забороняється розміщення на/у транспортних засобах реклами, в результаті якої буде утруднено чи унеможливлено розрізнення номерів транспортних засобів.

2.7. Роботи з розміщення реклами на/у транспортних засобах повинні здійснюватися Користувачем лише у нічний час за погодженням з Комунальним підприємством.

 

3. Ціна Договору та порядок розрахунків

 

3.1. Ціна договору з розміщення реклами на/у транспортних засобах визначається залежно від типу та кількості транспортних засобів.

3.2. Розмір плати за надання права розміщення реклами на/у транспортних засобах, визначений на час укладення Договору за результатами проведення електронних торгів, встановлюється Сторонами у додатку. Щорічно у разі збільшення встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін Комунальне підприємство в односторонньому порядку переглядає розмір плати за надання права розміщення реклами на/у транспортних засобах та попереджає Користувача про її зміну. Місячна плата за надання права розміщення реклами на/у транспортних засобах на наступний рік визначається шляхом коригування місячної плати за надання права розміщення мультимедійної реклами у транспортних засобах за попередній рік на індекс споживчих цін за попередній рік.

3.3. Розмір плати за надання права розміщення реклами визначено Сторонами, виходячи з розрахунку експлуатації транспортних засобів на маршруті протягом не менше 20 календарних днів за один календарний місяць. У випадку, якщо транспортні засоби експлуатуватимуться на маршруті менше 20 календарних днів за один календарний місяць, розмір плати за надання права розміщення реклами на/у такому транспортному засобі підлягає пропорційному зменшенню, виходячи зі співвідношення 20 календарних днів протягом одного календарного місяця дорівнює 100% суми оплати.

3.4. Користувач вносить плату за розміщення реклами до 20 (двадцятого) числа наступного за звітним місяця згідно з виставленим Комунальним підприємством рахунком. Комунальне підприємство виставляє рахунок  Користувачу за розміщення реклами та надає інформацію про кількість відпрацьованих днів транспортним засобом. У випадку, якщо транспортний засіб експлуатувався на маршруті менше 20 календарних днів протягом календарного місяця, Комунальне підприємство зменшує суму оплати.

3.5. Юридична фіксація фактів початку та закінчення розміщення реклами Користувачем відповідно до умов цього Договору здійснюється шляхом складання актів.

 

4. Права та обов’язки Сторін

 

4.1. Окрім прав, що закріплені в інших розділах цього Договору, Користувач має право:

4.1.1. Запитувати та отримувати інформацію протягом трьох робочих днів у Комунального підприємства про кількість днів експлуатації на маршруті транспортних засобів, на яких та/або у яких  Користувачем розміщена реклама.

4.2. Окрім обов’язків, що закріплені в інших розділах цього Договору, Користувач зобов’язаний:

4.2.1. Здійснювати нанесення реклами на транспортні засоби та/або розміщення реклами всередині транспортного засобу після погодження паспорта реклами Комунальним підприємством протягом трьох календарних днів.

4.2.2. Здійснювати демонтаж реклами з відповідних транспортних засобів протягом трьох календарних днів після припинення Договору або виключення відповідного транспортного засобу з переліку, передбаченого додатком до Договору.

4.2.3. Негайно усувати допущені порушення законодавства України про рекламу та порушення умов п. 2.2 цього Договору не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення від Комунального підприємства засобами зв’язку (поштою, електронною поштою, факсимільним зв’язком), що зазначені у реквізитах Сторін.

4.3. Окрім прав, що закріплені в інших розділах цього Договору, Комунальне підприємство має право:

4.3.1. Здійснювати самостійно демонтаж реклами з транспортних засобів та проводити роботи по відновленню зовнішнього та/або внутрішнього вигляду транспортного засобу протягом трьох календарних днів у випадку порушення Користувачем вимог п. 4.2.3 цього Договору.

4.4. Окрім обов’язків, що закріпленні в інших розділах цього Договору, Комунальне підприємство зобов’язане:

4.4.1. Не пізніше трьох робочих днів відповідати на запити Користувача щодо кількості днів експлуатації на маршруті транспортних засобів, на яких та/або у яких Користувачем розміщена реклама.

 

5. Строк дії Договору

 

5.1. Цей Договір укладається строком до «____» __________ 20___ року.

5.2. Кожна із сторін має право в односторонньому порядку розірвати договір, попередньо письмово повідомивши про це іншу сторону, надіславши заяву за 14 календарних днів до дати розірвання.

 

6. Гарантії

 

6.1. Користувач гарантує, що реклама, надана для розміщення, не є недостовірною, викривленою, неетичною або наклепницькою або іншим чином не є незаконною інформацією, а також не порушує права третіх осіб, що охороняються законом і підтверджує:

6.1.1. наявність належних прав та ліцензій на використання у рекламних матеріалах імен та зображень, товарних знаків, знаків обслуговування, матеріалів, захищених авторським правом, що охороняється міжнародними та національними правовими нормами, а також дійсність та достовірність свідоцтв, ліцензій та сертифікатів, інформація, про які міститься в рекламних матеріалах;

6.1.2. відповідність розміщеної реклами вимогам Закону України «Про рекламу» та Положенню.

 

7. Відповідальність Сторін

 

7.1. 3а порушення зобов’язань, визначених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

7.2. 3а порушення строків розрахунків за Договором Користувач сплачує на користь Комунального підприємства пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, встановленої на день прострочення, за кожен день прострочення.

7.3. У випадку, якщо прострочення оплати за цим Договором становить більше 20 (двадцяти) календарних днів, Користувач додатково сплачує на користь Комунального підприємства штраф в розмірі 100% суми місячної плати за надання права з розміщення реклами на/у транспортному засобі.

7.4. У випадку, якщо Користувач невчасно виконує обов’язок щодо демонтажу реклами з транспортного засобу, він сплачує Комунальному підприємству штраф в розмірі 100% суми місячної плати за надання права з розміщення реклами на/у транспортному засобі. У разі проведення самостійного демонтажу реклами і відновлення зовнішнього та/або внутрішнього вигляду транспортного засобу згідно з п. 4.3.1 Договору Комунальне підприємство виставляє Користувачу відповідний рахунок за виконані роботи, який  він зобов’язаний оплатити протягом трьох робочих днів.

7.5. Сторони домовилися не застосовувати до відносин, що виникають з цього Договору, обмеження, встановлені ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України.

7.6. Комунальне підприємство не несе відповідальності за форму та зміст реклами, розміщеної на/у транспортних засобах Користувачем. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що порушення  Користувачем Закону України «Про рекламу» при виготовленні та розміщенні реклами вважатиметься істотним порушенням цього Договору та надаватиме право Комунальному підприємству в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

7.7. У випадку невнесення Користувачем плати за розміщення реклами за  три місяці, порушення Користувачем вимог п. 4.2.3 Договору або у разі отримання повідомлення від контролюючих органів про заборону розміщення реклами Комунальне підприємство має право розірвати Договір в односторонньому порядку, про що засобами зв’язку (поштою, електронною поштою, факсимільним зв’язком), які зазначені у реквізитах Сторін, повідомляє Користувача.

7.8. Користувач зобов’язується в повному обсязі здійснити відшкодування Комунальному підприємству усіх сум збитків, штрафних санкцій, будь-яких інших стягнень, що можуть бути накладені на Комунальне підприємство у зв’язку з розміщенням Користувачем реклами на/у транспортних засобах Комунального підприємства.

7.9. Комунальне підприємство не приймає на зберігання та не несе відповідальності за збереження розміщеної реклами на/у транспортних засобах. За ризик випадкового знищення (пошкодження) реклами несе відповідальність Користувач. У випадку пошкодження нанесеної на/у транспортному засобі реклами з вини третіх осіб її нове нанесення або відновлення здійснюється Користувачем за власний рахунок. У випадку умисного знищення (пошкодження) реклами працівниками Комунального підприємства, її нове відновлення або нанесення здійснюється за рахунок Комунального підприємства.

7.10. Обставини, що не залежать від волі Сторін і є невідворотними або надзвичайними за даних умов (форс-мажорні обставини), і які безпосередньо впливають на виконання цього Договору, унеможливлюючи належне виконання договірних обов’язків, виключають відповідальність сторони, для якої вони настали, за невиконання чи неналежне виконання умов Договору.

7.11. До форс-мажорних обставин, серед іншого, але не виключно, відносяться стихійні лиха, воєнні дії, епідемії, рішення та дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що перешкоджають виконанню умов Договору, якщо такі обставини виникли після підписання сторонами Договору. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена відповідними документами уповноваженого органу України.

7.12. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 24 годин (двадцяти чотирьох годин) повідомити у письмовій формі іншу Сторону. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

7.13. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за даним Договором.

 

8. Інші умови

 

8.1. З укладенням цього Договору усі попередні листування, повідомлення, домовленості, договори щодо питань, врегульованих Договором, втрачають юридичну силу.

8.2. Сторони погоджуються, що визнання недійсним окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому, оскільки він був би укладений і за відсутності цих умов.

8.3. Внесення змін та доповнень до цього Договору Сторони погодилися здійснювати лише за взаємною згодою у письмовій формі шляхом підписання додаткових угод.

8.4. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

 

9. Додатки

 

9.1. Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються: _________________________________________

 

10. Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи Сторін

 

Комунальне підприємство

 

________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

(підпис)

Користувач

 

________________________________

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

(підпис)

 

 

 

Додаток

до Типового договору

 

 

РОЗРАХУНОК

плати за надання права розміщення реклами на/у транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва

 

Марка та модель транспортного засобу

Реєстраційний номер транспортного засобу

Місячна плата за надання права розміщення реклами, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

Комунальне підприємство

 

________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

(підпис)

Користувач

 

________________________________

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

(підпис)

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від _________________________

№  _________________________

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

з надання права на розміщення екранних пристроїв для розповсюдження реклами в транспортних засобах комунальної власності

 територіальної громади міста Миколаєва

 

місто Миколаїв                                                                 ______________________

                                                                                                                                                      (число, місяць, рік)

 

Ми, що нижче підписалися,

______________________________________ (далі – Комунальне підприємство),

(повна назва Комунального підприємства)

в особі _____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________, з одного боку,

(назва документа)

та ________________________________________________ (далі – Користувач),

(повна назва Користувача)

в особі _____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________, з іншого боку,

(назва документа)

разом – Сторони, уклали цей Договір (далі – Договір) про наведене нижче:

 

1. Предмет Договору

 

1.1. Відповідно до умов цього Договору Комунальне підприємство зобов’язується надати право на розміщення екранних пристроїв для розповсюдження реклами в транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, а Користувач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі вносити плату за розміщення екранних пристроїв.

1.2. Перелік транспортних засобів комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва (далі – транспортні засоби), в яких здійснюватиметься розміщення екранних пристроїв для розповсюдження реклами на умовах, встановлених цим Договором, визначено Сторонами в додатку до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.

 

2. Вимоги до екранних пристроїв та реклами

 

2.1. Екранні пристрої не мають бути джерелом ризику.

2.2. Організація розміщення та розміри екранних пристроїв повинні відповідати ергономічним, антропологічним, психофізіологічним вимогам, а також не перешкоджати нормальній експлуатації транспортних засобів.

2.3. Для забезпечення безпеки та захисту здоров’я усе випромінювання від екранних пристроїв має бути зведене до гранично допустимого рівня (вплив на людину факторів довкілля – шуму, вібрації, забруднювачів, температури тощо, який не спричиняє соматичних або психічних розладів, а також змін стану здоров’я, працездатності, поведінки, що виходять за межі пристосувальних реакцій) з погляду безпеки та охорони здоров’я.

2.4. Символи на екранних пристроях мають бути чіткими, відповідного розміру. Між символами і рядками символів має бути належна відстань.

2.5. Зображення на екрані має бути стабільним, без миготінь або інших видів нестабільності.

2.6. Екран не має відблискувати або відбивати світло, щоб не викликати дискомфорту.

2.7. Екранні пристрої повинні бути розміщені у захисному кожусі, зовнішній вигляд (форма, колір) та матеріал виготовлення, погоджується Комунальним підприємством. Зміна зовнішнього вигляду (форми, кольору) та матеріалу виготовлення захисного кожуху без попереднього погодження з Комунальним підприємством не допускається.

2.8. Користувачу забороняється:

2.8.1. виконувати технічне обслуговування, ремонт і налагодження екранних пристроїв безпосередньо під час експлуатації транспортного засобу;

2.8.2. самостійно, без представника Комунального підприємства, змінювати місце розташування, відключати захисні пристрої, проводити зміни у конструкції та складі екранних пристроїв або їх технічне налагодження;

2.8.3. встановлювати та/або допускати до використання екранні пристрої, у яких під час роботи виникають нехарактерні сигнали, нестабільне зображення на екрані та інші несправності.

2.9. У разі виникнення аварійної ситуації, яка впливає на нормальну експлуатацію екранного пристрою, він негайно відключається від живлення.

2.10. Користувач повинен здійснювати моніторинг, оцінку технічного, естетичного стану екранних пристроїв, захисного кожуху, виконувати їх налагодження, технічне обслуговування, ремонт.

2.11. Реклама, що підлягає розміщенню відповідно до умов цього Договору, повинна відповідати вимогам Закону України «Про рекламу», Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та іншому законодавству, яке регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами. Знаки для товарів і послуг наводяться у рекламі у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні.

2.12. Реклама у транспортних засобах розміщується українською мовою.

2.13. Аудіовідтворення реклами заборонено.

 

3. Ціна Договору та порядок розрахунків

 

3.1. Ціна договору з розміщення мультимедійної реклами в транспортних засобах визначається залежно від типу та кількості транспортних засобів.

3.2. Розмір плати за надання права на розміщення екранних пристроїв у транспортних засобах, визначений  на час укладення Договору за результатами проведення електронних торгів, встановлюється Сторонами у додатку. Розмір плати за надання права на розміщення екранних пристроїв у транспортних засобах може бути збільшений за домовленістю Сторін.

3.3. Розмір плати за надання права розміщення мультимедійної реклами визначено Сторонами, виходячи з розрахунку експлуатації транспортних засобів на маршруті протягом не менше 20 календарних днів за один календарний місяць. У випадку, якщо транспортні засоби експлуатуватимуться на маршруті менше 20 календарних днів за один календарний місяць, розмір плати за надання права розміщення мультимедійної реклами у такому транспортному засобі підлягає пропорційному зменшенню, виходячи зі співвідношення 20 календарних днів протягом одного календарного місяця дорівнює 100% суми оплати.

3.4. Користувач вносить плату за розміщення мультимедійної реклами до 20 (двадцятого) числа наступного за звітним місяця згідно з виставленим Комунальним підприємством рахунком. Комунальне підприємство виставляє рахунок Користувачу за розміщення мультимедійної реклами та надає інформацію про кількість відпрацьованих днів транспортним засобом. У випадку, якщо транспортний засіб експлуатувався на маршруті менше 20 календарних днів протягом календарного місяця, Комунальне підприємство зменшує суму оплати.

3.5. Юридична фіксація фактів початку та закінчення розміщення мультимедійної реклами Користувачем відповідно до умов цього Договору здійснюється шляхом складання актів.

 

4. Права та обов’язки Сторін

 

4.1. Окрім прав, що закріплені в інших розділах цього Договору, Користувач має право:

4.1.1. Запитувати та отримувати інформацію протягом трьох робочих днів у Комунального підприємства про кількість днів експлуатації на маршруті транспортних засобів, в яких Користувачем розміщена мультимедійна реклама.

4.2. Окрім обов’язків, що закріплені в інших розділах цього Договору, Користувач зобов’язаний:

4.2.1. Здійснювати встановлення екранних пристроїв та іншого спеціального обладнання для розміщення мультимедійної реклами в транспортних засобах протягом 7 календарних днів після укладення Договору.

4.2.2. Здійснювати демонтаж екранних пристроїв та іншого обладнання для розміщення реклами в транспортних засобах протягом п’яти календарних днів після припинення Договору або виключення відповідного транспортного засобу з переліку, передбаченого додатком до Договору.

4.2.3. Негайно усувати допущені порушення законодавства України про рекламу не пізніше двох годин з моменту отримання повідомлення від Комунального підприємства засобами зв’язку (телефоном, електронним повідомленням, поштою, електронною поштою, факсимільним зв’язком), що зазначені у реквізитах Сторін.

4.2.4. Забезпечувати підтримку та обслуговування екранних пристроїв та іншого обладнання для відтворення реклами. При виявленні повного або часткового пошкодження обладнання провести необхідні ремонтні роботи.

4.2.5. Безкоштовно надавати не менше 20 відсотків ефірного часу під розміщення соціальної реклами органів місцевого самоврядування.

4.3. Окрім прав, що закріплені в інших розділах цього Договору, Комунальне підприємство має право:

4.3.1. Самостійно здійснити тимчасове припинення демонстрації реклами в транспортних засобах, якщо Користувачем не внесена плата в терміни, зазначені в цьому Договорі або порушено вимоги п. 4.2.3 цього Договору.

4.4. Окрім обов’язків, що закріпленні в інших розділах цього Договору, Комунальне підприємство зобов’язане:

4.4.1. Не пізніше трьох робочих днів відповідати на запити Користувача щодо кількості днів експлуатації на маршруті транспортних засобів, у яких Користувачем розміщується мультимедійна реклама.

 

5. Строк дії Договору

 

5.1. Цей Договір укладається строком до «____» __________ 20___ року.

 

6. Гарантії

 

6.1. Користувач гарантує, що реклама для розміщення, не є недостовірною, викривленою, неетичною або наклепницькою або іншим чином не є незаконною інформацією, а також не порушує права третіх осіб, що охороняються законом і підтверджує:

6.1.1. наявність належних прав та ліцензій на використання у рекламних матеріалах імен та зображень, товарних знаків, знаків обслуговування, матеріалів, захищених авторським правом, що охороняється міжнародними та національними правовими нормами, а також дійсність та достовірність свідоцтв, ліцензій та сертифікатів, інформація, про які міститься в рекламних матеріалах;

6.1.2. відповідність розміщеної реклами вимогам Закону України «Про рекламу».

 

7. Відповідальність Сторін

 

7.1. 3а порушення зобов’язань, визначених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

7.2. 3а порушення строків розрахунків за Договором Користувач сплачує на користь Комунального підприємства пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, встановленої на день прострочення, за кожен день прострочення.

7.3. У випадку, якщо прострочення оплати за цим Договором становить більше 20 (двадцяти) календарних днів, Користувач додатково сплачує на користь Комунального підприємства штраф в розмірі 100% суми місячної плати за надання права розміщення мультимедійної реклами.

7.4. У випадку, якщо Користувач невчасно виконує обов’язок щодо демонтажу екранних пристроїв та іншого обладнання для розміщення реклами в транспортних засобах, він сплачує Комунальному підприємству штраф в розмірі 100% суми місячної плати за надання права на розміщення екранних пристроїв для розповсюдження реклами.

7.5. Сторони домовилися не застосовувати до відносин, що виникають з цього Договору, обмеження, встановлені ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України.

7.6. Комунальне підприємство не несе відповідальності за форму та зміст реклами, що розміщується у транспортних засобах Користувачем. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що порушення Користувачем Закону України «Про рекламу» при виготовленні та розміщенні реклами вважатиметься істотним порушенням цього Договору та надаватиме право Комунальному підприємству розірвати цей Договір.

7.7. У випадку невнесення Користувачем плати за розміщення реклами за три місяці, порушення Користувачем вимог п.п. 4.2.1, 4.2.3 Договору Комунальне підприємство має право розірвати Договір в односторонньому порядку, про що засобами зв’язку (поштою, електронною поштою, факсимільним зв’язком), які зазначені у реквізитах Сторін, повідомляє Користувача.

7.8. Користувач зобов’язується в повному обсязі здійснити відшкодування Комунальному підприємству усіх сум збитків, штрафних санкцій, будь-яких інших стягнень, що можуть бути накладені на Комунальне підприємство у зв’язку з розміщенням Користувачем реклами у транспортних засобах Комунального підприємства.

7.9. Комунальне підприємство не приймає на зберігання та не несе відповідальності за збереження екранних пристроїв та іншого спеціального обладнання для розміщення мультимедійної реклами, встановлених Користувачем у транспортних засобах Комунального підприємства. Ризик випадкового знищення (пошкодження) екранних пристроїв й іншого спеціального обладнання несе Користувач. У випадку пошкодження дисплеїв та іншого спеціального обладнання для розміщення реклами з вини третіх осіб їх відновлення здійснюється Користувачем за власний рахунок. У випадку знищення (пошкодження) екранних пристроїв та іншого спеціального обладнання для розміщення реклами з вини працівників Комунального підприємства, їх відновлення здійснюється за рахунок Комунального підприємства. Комунальне підприємство несе відповідальність за збереження екранних пристроїв Користувача під час гаражування транспортних засобів.

7.10. Обставини, що не залежать від волі Сторін і є невідворотними або надзвичайними за даних умов (форс-мажорні обставини), і які безпосередньо впливають на виконання цього Договору, унеможливлюючи належне виконання договірних обов’язків, виключають відповідальність Сторони, для якої вони настали, за невиконання чи неналежне виконання умов Договору.

7.11. До форс-мажорних обставин, серед іншого, але не виключно, відносяться стихійні лиха, воєнні дії, епідемії, рішення та дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що перешкоджають виконанню умов Договору, якщо такі обставини виникли після підписання Сторонами Договору. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена відповідними документами уповноваженого органу України.

7.12. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 24 годин (двадцяти чотирьох годин) повідомити у письмовій формі іншу Сторону. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

7.13. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за даним Договором.

 

8. Інші умови

 

8.1. З укладенням цього Договору всі попередні листування, повідомлення, домовленості, договори щодо питань, врегульованих Договором, втрачають юридичну силу.

8.2. Сторони погоджуються, що визнання недійсним окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому, оскільки він був би укладений і за відсутності цих умов.

8.3. Внесення змін та доповнень до цього Договору Сторони погодилися здійснювати лише за взаємною згодою у письмовій формі шляхом підписання додаткових угод.

8.4. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

 

9. Додатки

 

9.1. Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються: _________________________________________.

 

10. Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи Сторін

 

Комунальне підприємство

 

________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

(підпис)

Користувач

 

________________________________

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

(підпис)

 

 

 

Додаток

до Типового договору

 

 

РОЗРАХУНОК

плати за надання права на розміщення екранних пристроїв

для розповсюдження реклами в транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва

 

Марка та модель транспортного засобу

Реєстраційний номер транспортного засобу

Місячна плата за надання права розміщення мультимедійної реклами, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

Комунальне підприємство

 

________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

(підпис)

Користувач

 

________________________________

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

(підпис)

 

 

Опубліковано 8 вересня 2020р

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: