Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

22 липня 2020                                                                                        № 588

Про внесення змін до рішення

виконкому Миколаївської міської

ради від 05.08.2019 № 830 «Про

створення місцевої комісії з питань

формування пропозицій стосовно

потреби у 2019 році щодо

спрямування субвенції з державного

бюджету місцевим бюджетам на

проєктні, будівельно-ремонтні

роботи, придбання житла та

приміщень для розвитку сімейних та

інших форм виховання, наближених

до сімейних, забезпечення житлом

дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, осіб з їх

числа»

 

 

З метою формування пропозицій стосовно потреби у 2020 році щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на виконання Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. № 515), керуючись пп. 2 п. “б” ч. 1 ст. 34, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести зміни до рішення виконкому Миколаївської міської ради від 05.08.2019 № 830 «Про створення місцевої комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби у 2019 році щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа».

 

1.1. У назві та тексті рішення цифри «2019» замінити цифрами «2020».

 

1.2. Внести зміни до складу місцевої комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби у 2020 році щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – Комісія):

 

- виключити зі складу Комісії Андрієнка Юрія Георгійовича, Нефьодова Олександра Анатолійовича, Савчука Олексія Сергійовича;

 

- включити до складу Комісії:

 

Василенка

Сергія Михайловича

(заступник голови Комісії)

-

директора департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Зозулю

Андрія Юрійовича

(член Комісії)

-

заступника начальника відділу правового, кадрового забезпечення, бухгалтерського обліку та діловодства управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

Полякова

Євгена Юрійовича

(член Комісії)

-

заступника директора департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради;

 

- посаду секретаря комісії Гребенник Світлани Валентинівни викласти в такій редакції: «головний спеціаліст відділу моніторингу соціальних виплат та сімейної політики управління соціального захисту та сімейної політики  департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради»;

 

- прізвище Бабенко Олесі Олегівни, заступника директора юридичного департаменту Миколаївської міської ради – начальника відділу судової роботи, замінити прізвищем «Зозуля».

 

1.3. Внести зміни до Положення про місцеву комісію з питань формування пропозицій стосовно потреби у 2020 році щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», виклавши його в новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          рішення виконкому

                                                                                          міської ради

                                                                                          від 22  липня 2020

                                                                                          № 588

 

ПОЛОЖЕННЯ

про місцеву комісію з питань формування пропозицій стосовно потреби

у 2020 році щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

1. Загальні положення

 

1.1. Місцева комісія з питань формування пропозицій стосовно потреби у 2020 році щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим органом, яка створюється з метою підготовки відповідних пропозицій та прийняття рішення для формування потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі ? Субвенція) на:

 

1.1.1. нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, яке перебуває в комунальній власності;

 

1.1.2. придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі ? діти);

 

1.1.3. виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла (далі ? грошова компенсація);

 

1.1.4. рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному ринку;

 

1.1.5. розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, на капітальний ремонт/ реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу.

 

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням та іншими нормативними актами органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

Поняття і терміни, що вживаються у цьому Положенні, визначені відповідно до Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. № 515; далі – Порядок та умови).

 

1.3. Положення про Комісію та її персональний склад затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради.

 

2. Склад Комісії

 

2.1. Головою Комісії є перший заступник міського голови, заступниками голови комісії – начальник служби у справах дітей Миколаївської міської ради, директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, секретарем Комісії є представник департаменту праці та соціального населення міської ради Миколаївської міської ради.

 

2.2. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, регіонального розвитку та будівництва, капітального будівництва, юридичної служби, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, депутати Миколаївської міської ради, представники громадськості та інших установ (за їх згодою).

 

3. Права Комісії

 

Комісія має право:

 

3.1. Розглядати пропозиції щодо потреби в новому будівництві приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального ремонту/реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу, яке перебуває в комунальній власності, придбанні житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей, виплати грошової компенсації, рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному ринку, розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, на капітальний ремонт/ реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу.

 

3.2. За результатами роботи приймати рішення щодо формування потреби в субвенції за напрямами, передбаченими п. п. 1.1.1.-1.1.5 цього Положення.

 

3.3. Одержувати в установленому законодавством України порядку необхідну для діяльності Комісії інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

 

3.4. Вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту конфіденційної інформації під час виконання своїх повноважень.

 

3.5. Вчиняти інші дії, що визначені чинним законодавством.

 

4. Повноваження Комісії

 

4.1. До повноважень Комісії, що реалізуються нею відповідно до Порядку та умов, належить:

4.1.1. формування потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 з урахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов, підготовка відповідних пропозицій з урахуванням граничної вартості житла, розрахованої відповідно до пунктів 12 і 14 цих Порядку та умов, і наявної проектної документації. Протокол Комісії стосовно рішення щодо обсягу потреби субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених пунктом 5 Порядку та умов, затверджується виконавчим комітетом міської ради;

4.1.2. формування та затвердження загального списку дітей, які перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за його наявності), дати народження дитини, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у разі встановлення) та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання житла;

4.1.3. затвердження списку дітей для виплати грошової компенсації із визначенням окремо щодо кожної дитини обсягу такої компенсації. До загального списку не включаються діти, яким було виділено грошову компенсацію для придбання житла за рахунок субвенції у 2019 році;

4.1.4. погодження щодо:

- житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для дітей, у тому числі за рахунок грошової компенсації;

- нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального ремонту/реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу;

- розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, капітальний ремонт/ реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу;

4.1.5. проведення перевірки щодо:

- наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

- наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку;

- документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 20 цих Порядку та умов;

- обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається, підлягає капітальному ремонту/реконструкції;

4.1.6. прийняття рішення щодо надання дозволу або відмови в наданні дозволу дитині на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплати за відповідним договором купівлі-продажу відповідно до п.п. 28-30 Порядку та умов.

 

5. Організація роботи Комісії

 

5.1. Голова комісії:

- проводить засідання Комісії та головує на них;

- визначає функції кожного члена Комісії;

- приймає рішення про скликання засідань Комісії;

 

5.2. Заступники голови комісії:

 

- здійснюють організаційно – технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії.

- координують діяльність всіх членів Комісії.

 

5.3. Секретар Комісії:

- забезпечує повідомлення членів Комісії про дату та час проведення засідання та питання, які виносяться на розгляд Комісії;

- забезпечує підготовку засідань комісії;

- забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань Комісії;

- забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів Комісії.

 

5.4. Члени Комісії:

- беруть участь в засіданнях Комісії та прийнятті рішень;

- ознайомлюються з усіма документами щодо формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції;

- вносять пропозиції на розгляд Комісії;

- здійснюють обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається або підлягає капітальному ремонту/реконструкції;

- забезпечують підготовку питань та матеріалів, що виносяться на розгляд Комісії в межах повноважень;

- висловлюють окремі думки, які вносяться до протоколів засідань Комісії;

- здійснюють інші функції в межах повноважень комісії.

 

5.5. Комісія проводить свою діяльність у формі засідань.

 

5.6. Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин її загального складу. Головує на засіданні Комісії її голова, а у разі його відсутності – один із заступників голови Комісії.

 

5.7. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

5.8. У разі відсутності секретаря комісії на засіданні Комісії головуючий доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену комісії, про що зазначається в протоколі засідання Комісії.

 

5.9. Рішення Комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма членами Комісії, присутніми на засіданні Комісії.

 

5.10. Окрема думка члена Комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається у письмовій формі та додається до протоколу засідання Комісії.

 

5.11. Члени Комісії зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів, врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення конфлікту інтересів терміново повідомляти голову Комісії, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

______________________

 

 

Опубліковано: 22 липня 2020р. 

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: