Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

12 червня 2020                                                                                   № 56/141

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради

від 20.12.2019 № 56/62 «Про затвердження Програми

реформування та розвитку житлово-комунального

господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки»

 

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення міста, керуючись ст. 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 № 56/62 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки».

 

1.1. Підрозділ «Житлове господарство, сприяння створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків» у частині «Благоустрій та саночистка» розділу 4 «Шляхи і способи розв’язання проблем»:

- доповнити п. 11 в такій редакції:

«11. З метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, підвищення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення затвердити нормативи питного водопостачання для населення м. Миколаєва.

 

2020 рік

2023 рік

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради»;

 

- пункти 11-24 вважати пунктами 12-25 відповідно.

 

1.2. Додаток 1 до Програми:

1.2.1. Пункт 8 викласти в новій редакції (додається).

 

1.3. Додаток 2 до Програми:

1.3.1. Частина І. Збереження житлового фонду міста.

Розділ 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду:

- підпункт 4.4 викласти у новій редакції (додається);

-доповнити пунктом 11 (додається);

- внести зміни до джерел фінансування  по розділу 1 (додається);

- внести зміни до джерел фінансування по частині І (додається);

1.3.2. Внести зміни до джерел фінансування в рядках «Всього по Програмі» (додається).

 

1.4. Додаток 3 до Програми:

1.4.1. Частина І. Збереження житлового фонду міста.

Розділ 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду:

- підпункт 4.4 викласти в новій редакції (додається);

- доповнити пунктом 11 (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста (Лєпішева), з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови Степанця Ю.Б.

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 12 червня 2020

№  56/141

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства

міста Миколаєва на 2020-2024 роки (зі змінами)

 

8. Обсяги фінансування

 

Всього

по Програмі

2020-2024

Фінансування за роками, тис. грн

2020

2021

2022

2023

2024

Всього, у т.ч.

15289208,3

 

2703249,2

2917168,1

2931697,6

3211445

3525648,4

Міський бюджет

14432721,8

 

2543909,2

2706842,1

2770340,1

3049226,5

3362403,9

Інші джерела фінансування

856486,5

159340,0

210326,0

161357,5

162218,5

163244,5

 

 

 

 

 

Додаток 2

до програми

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА МИКОЛАЄВА НА 2020-2024 РОКИ (зміни та доповнення)

 

з/п

Перелік заходів Програми

Термін

виконання

Виконавці

Фінансування по роках, тис.грн

Очікуваний результат

Всього по Програмі

2020

2021

2022

2023

2024

Частина І. Збереження житлового фонду міста

Розділ 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

4.4.

- різні роботи, у тому числі конструктивних елементів, технічних пристроїв та елементів зовнішнього упорядкування, що розміщені на прибудинковій території

2020-2024

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

27000,0

29600,0

32500,0

33000,0

35500,0

Збереження багатоквар-тирного житлового фонду міста

Міський бюджет

25650,0

28125,0

30875,0

31350,0

33725,0

Інші джерела фінансування

1350,0

1475,0

1625,0

1650,0

1775,0

11

Замовлення розрахунків нормативів питного водопостачання для населення м. Миколаєва

2020-2024

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

250,00

0

0

375,00

0

Забезпечен-ня раціональ-ного використа-ння водних ресурсів, підвищення якості надання послуг з водопоста-чання та водовідве-дення

Міський бюджет

250,00

0

0

375,00

0

Інші джерела фінансування

0

0

0

0

0

 

По розділу 1

2020-2024

 

Всього, у т.ч.

211426,1

226749,0

207635,0

222553,5

243084,3

 

Міський бюджет

202086,1

216423

196277,5

210335

229839,8

Інші джерела фінансування

9340,0

10326,0

11357,5

12218,5

13244,5

 

По частині І

2020-2024

 

Всього, у т.ч.

211666,1

227029

207940

222878,5

243434,3

 

 

 

 

 

Міський бюджет

202326,1

216703

196582,5

210660

230189,8

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

9340,0

10326,0

11357,5

12218,5

13244,5

 

 

Всього по Програмі

2020-2024

 

Всього, у т.ч.

2703249,2

2917168,1

2931697,6

3211445

3525648,4

 

 

 

 

 

Міський бюджет

2543909,2

2706842,1

2770340,1

3049226,5

3362403,9

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

159340,0

210326,0

161357,5

162218,5

163244,5

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки(зміни та доповнення)

 

Назва показника

Одиниці виміру

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

І. Збереження житлового фонду міста

Розділ 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

4.4.

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

 

- різні роботи, у тому числі конструктивних елементів, технічних пристроїв та елементів зовнішнього упорядкування, що розміщені на прибудинковій території

од.

53

50

51

55

57

4.4.

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на виконання різних робіт, у тому числі ремонту конструктивних елементів, технічних пристроїв та елементів зовнішнього упорядкування, що розміщені на прибудинковій території 1 будинку

тис. грн

600,0

641,3

677,1

687,5

710,0

11

Замовлення розрахунків нормативів питного водопостачання для населення м. Миколаєва

 

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

250,0

0

0

375,0

0

 

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

 

Документ щодо нормативів питного водопостачання

од

1

-

-

1

-

 

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Термін дії нормативів

рік

3

-

-

3

-

 

Показник якості

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток осіб, на яких будуть розповсюджуватися нормативи питного водопостачання

%

100

100

100

100

100

 

 

 

Опубліковано: 02 липня 2020р. 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: