Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

17 червня 2020                                                                            № 56/146

Про внесення змін до рішення міської

ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет

міста Миколаєва на 2020 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету міста Миколаєва, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік».

 

1.1.    Абзаци перший, другий, п’ятий, шостий, сьомий, восьмий пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Визначити на 2020 рік:

-      доходи бюджету міста Миколаєва у сумі 4024279304,89 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 3953212685,89 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 71066619,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-      видатки бюджету міста Миколаєва у сумі 4126037481,36 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 3234280289,73 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 891757191,63 гривень;

-      профіцит за загальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 698932396,16 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 827053672,63 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      оборотний залишок бюджетний коштів бюджету міста Миколаєва у розмірі 10000000 гривень, що становить 0,31 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

-      резервний фонд бюджету міста Миколаєва у розмірі 20000000 гривень, що становить 0,62 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.»

 

1.2.    Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у сумі 2902028987,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»

 

1.3.    Пункт 8 доповнити абзацами п’ятим та шостим такого змісту:

«Кошти, отримані шляхом залучення внутрішнього запозичення (Міністерство фінансів України), спрямовуються на фінансування впровадження заходів інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва».

Кошти, отримані шляхом залучення зовнішнього запозичення (НЕФКО), спрямовуються на фінансування заходів інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв».

 

1.4.    Пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 400000000 гривень та граничний обсяг надання місцевих гарантій у 2020 році у сумі 1076952006 гривень.»

 

1.5.    Підпункт 10.2 викласти в такій редакції:

«10.2. Визначити, що по інвестиційному проєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення тролейбусного парку» відсутня необхідність майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» (Позичальника) за договором про погашення заборгованості перед Миколаївською міською радою (Гарантом).»

 

1.6.    Абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:

«16. Установити на 2020 рік головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти Миколаївської міської ради за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)» обсяг видатків на оплату енергосервісу в сумі 2471116 гривень та по КПКВК 0611050 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» в сумі 83485 гривень у межах затверджених йому по загальному фонду бюджетних призначень на комунальні послуги та енергоносії.»

 

1.7.    У пункті 20 цифри «1050» замінити цифрами «1074».

 

1.8.    Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 викласти в новій редакції (додаються).

 

2.  Затвердити включені до цього рішення зміни показників бюджету міста Миколаєва, проведені в міжсесійний період і внесені за розпорядженнями міського голови від 14.02.2020 № 39р, від 11.03.2020 № 55р, від 12.03.2020      № 59р, від 24.04.2020 № 100р, від 18.05.2020 № 104р, від 25.05.2020 № 110р, від 26.05.2020 № 111р та рішеннями виконавчого комітету міської ради від 26.02.2020 № 171, від 26.02.2020 № 172, від 26.02.2020 № 219, від 25.03.2020    № 294, від 08.04.2020 № 340, від 15.04.2020 № 344.

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                 О.СЄНКЕВИЧ

 

    

Додаток 1

 
    

до рішення міської ради

    

від 17 червня 2020

 № 56/146

Доходи бюджету міста Миколаєва на 2020 рік

 

14201100000

    
 

код бюджету

   

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

3 173 428 100,00

3 172 723 100,00

705 000,00

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

2 178 893 100,00

2 178 893 100,00

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

2 177 943 100,00

2 177 943 100,00

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

1 816 743 100,00

1 816 743 100,00

 

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

291 800 000,00

291 800 000,00

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

37 200 000,00

37 200 000,00

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

32 200 000,00

32 200 000,00

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

950 000,00

950 000,00

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

950 000,00

950 000,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

209 000 000,00

209 000 000,00

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

20 500 000,00

20 500 000,00

 

 

14021900

Пальне

20 500 000,00

20 500 000,00

 

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

84 500 000,00

84 500 000,00

 

 

14031900

Пальне

84 500 000,00

84 500 000,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

104 000 000,00

104 000 000,00

 

 

18000000

Місцеві податки

784 830 000,00

784 830 000,00

 

 

18010000

Податок на майно

357 130 000,00

357 130 000,00

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

345 000,00

345 000,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

3 100 000,00

3 100 000,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

2 825 000,00

2 825 000,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

34 360 000,00

34 360 000,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

108 110 000,00

108 110 000,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

171 490 000,00

171 490 000,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

4 100 000,00

4 100 000,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

29 700 000,00

29 700 000,00

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

1 900 000,00

1 900 000,00

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

1 200 000,00

1 200 000,00

 

 

18030000

Туристичний збір

1 650 000,00

1 650 000,00

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

890 000,00

890 000,00

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

760 000,00

760 000,00

 

 

18050000

Єдиний податок

426 050 000,00

426 050 000,00

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

85 960 000,00

85 960 000,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

340 090 000,00

340 090 000,00

 

 

19000000

Інші податки та збори

705 000,00

 

705 000,00

 

19010000

Екологічний податок

705 000,00

 

705 000,00

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

576 500,00

 

576 500,00

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

48 500,00

 

48 500,00

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

80 000,00

 

80 000,00

 

20000000

Неподаткові надходження

111 991 619,00

46 730 000,00

65 261 619,00

4 240 000,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

4 050 000,00

4 050 000,00

 

 

21080000

Інші надходження

4 050 000,00

4 050 000,00

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

450 000,00

450 000,00

 

 

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

2 200 000,00

2 200 000,00

 

 

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту

1 400 000,00

1 400 000,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

36 680 000,00

36 680 000,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

25 140 000,00

25 140 000,00

 

 

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

1 450 000,00

1 450 000,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

22 950 000,00

22 950 000,00

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

690 000,00

690 000,00

 

 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією

50 000,00

50 000,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

11 000 000,00

11 000 000,00

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

11 000 000,00

11 000 000,00

 

 

22090000

Державне мито

540 000,00

540 000,00

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

216 000,00

216 000,00

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

10 000,00

10 000,00

 

 

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

314 000,00

314 000,00

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

11 660 000,00

6 000 000,00

5 660 000,00

4 240 000,00

24060000

Інші надходження

7 200 000,00

6 000 000,00

1 200 000,00

 

24060300

Інші надходження

4 000 000,00

4 000 000,00

 

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

1 200 000,00

 

1 200 000,00

 

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу

2 000 000,00

2 000 000,00

 

 

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

220 000,00

 

220 000,00

 

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

220 000,00

 

220 000,00

 

24170001

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

4 240 000,00

 

4 240 000,00

4 240 000,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ

59 601 619,00

 

59 601 619,00

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

58 797 619,00

 

58 797 619,00

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

17 742 250,00

 

17 742 250,00

 

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

37 847 019,00

 

37 847 019,00

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до 3акону України "Про оренду державного  та комунального майна"

3 190 400,00

 

3 190 400,00

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

17 950,00

 

17 950,00

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

804 000,00

 

804 000,00

 

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

804 000,00

 

804 000,00

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

5 147 000,00

47 000,00

5 100 000,00

5 100 000,00

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

3 047 000,00

47 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

40 000,00

40 000,00

 

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

7 000,00

7 000,00

 

 

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності

3 000 000,00

 

3 000 000,00

3 000 000,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

2 100 000,00

 

2 100 000,00

2 100 000,00

33010000

Кошти від продажу землі

2 100 000,00

 

2 100 000,00

2 100 000,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

1 890 000,00

 

1 890 000,00

1 890 000,00

33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

210 000,00

 

210 000,00

210 000,00

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

3 290 566 719,00

3 219 500 100,00

71 066 619,00

9 340 000,00

40000000

Офіційні трансферти

733 712 585,89

733 712 585,89

 

 

41000000

Від органів державного управління

685 615 300,00

685 615 300,00

 

 

41030000

Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам

685 615 300,00

685 615 300,00

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

588 794 900,00

588 794 900,00

 

 

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

96 820 400,00

96 820 400,00

 

 

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

48 097 285,89

48 097 285,89

 

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

4 945 483,00

4 945 483,00

 

 

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

2 800 000,00

2 800 000,00

 

 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 791 576,00

1 791 576,00

 

 

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

11 438 000,00

11 438 000,00

 

 

41051600

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

425 766,89

425 766,89

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

12 986 160,00

12 986 160,00

 

 

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

13 710 300,00

13 710 300,00

 

 

Разом доходів

4 024 279 304,89

3 953 212 685,89

71 066 619,00

9 340 000,00

 

 

 

    

    Додаток 2

 
    

    до рішення міської ради

    

    від 17 червня 2020

    

    №    56/146

Фінансування  бюджету міста Миколаєва на 2020 рік

 

14201100000

    
 

(код бюджету)

    

 

 

 

 

 

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000 

Внутрішнє фінансування

113 141 276,47

-698 932 396,16

812 073 672,63

809 670 344,63

203000

Інше внутрішнє фінансування 

13 482 000,00

 

13 482 000,00

13 482 000,00

203100

Позики інших фінансових установ

13 482 000,00

 

13 482 000,00

13 482 000,00

203110

Одержано позик

13 482 000,00

 

13 482 000,00

13 482 000,00

208000 

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

99 659 276,47

-698 932 396,16

798 591 672,63

796 188 344,63

208100

На початок періоду 

99 659 276,47

97 255 948,47

2 403 328,00

0,00

208400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-796 188 344,63

796 188 344,63

796 188 344,63

300000

Зовнішнє фінансування

14 980 000,00

 

14 980 000,00

14 980 000,00

301000

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями

14 980 000,00

 

14 980 000,00

14 980 000,00

301100

Одержано позик

14 980 000,00

 

14 980 000,00

14 980 000,00

Х

Загальне фінансування

128 121 276,47

-698 932 396,16

827 053 672,63

824 650 344,63

Фінансування за типом боргового зобов’язання

400000 

Фінансування за борговими операціями 

28 462 000,00

0,00

28 462 000,00

28 462 000,00

401100 

Внутрішні запозичення 

13 482 000,00

 

13 482 000,00

13 482 000,00

401101 

Довгострокові зобов'язання 

13 482 000,00

0,00

13 482 000,00

13 482 000,00

401200 

Зовнішні запозичення 

14 980 000,00

 

14 980 000,00

14 980 000,00

401201 

Довгострокові зобов'язання 

14 980 000,00

0,00

14 980 000,00

14 980 000,00

600000 

Фінансування за активними операціями

99 659 276,47

-698 932 396,16

798 591 672,63

796 188 344,63

602000 

Зміни обсягів готівкових коштів

99 659 276,47

-698 932 396,16

798 591 672,63

796 188 344,63

602100

На початок періоду

99 659 276,47

97 255 948,47

2 403 328,00

0,00

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-796 188 344,63

796 188 344,63

796 188 344,63

Х

Загальне фінансування

128 121 276,47

-698 932 396,16

827 053 672,63

824 650 344,63

 

 

 

             

    Додаток 3

 
             

    до рішення міської ради

             

    від   ________________

             

    №    _________________

                
                
                
 

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Миколаєва на 2020 рік

  

14201100000

            
  

(код бюджету)

            
               

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

213 059 501,00

213 059 501,00

51 683 983,00

2 395 260,00

 

31 077 940,00

30 777 940,00

300 000,00

 

 

30 777 940,00

244 137 441,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

213 059 501,00

213 059 501,00

51 683 983,00

2 395 260,00

 

31 077 940,00

30 777 940,00

300 000,00

 

 

30 777 940,00

244 137 441,00

0210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

74 848 450,00

74 848 450,00

49 682 300,00

2 335 200,00

 

1 605 200,00

1 305 200,00

300 000,00

 

 

1 305 200,00

76 453 650,00

0210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

160 950,00

160 950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 950,00

0213111 

3111

1040   

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

260 116,00

260 116,00

 

 

 

289 884,00

289 884,00

 

 

 

289 884,00

550 000,00

0213121 

3121

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2 799 747,00

2 799 747,00

2 001 683,00

60 060,00

 

 

 

 

 

 

 

2 799 747,00

0213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 237 400,00

3 237 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 237 400,00

0213140 

3140

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

13 524 678,00

13 524 678,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 524 678,00

0213242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

287 440,00

287 440,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287 440,00

0214082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

500 000,00

500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000,00

0216084 

6084

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 266 000,00

1 266 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 266 000,00

0217413 

7413

0451   

Інші заходи у сфері автотранспорту

 

 

 

 

 

13 482 000,00

13 482 000,00

 

 

 

13 482 000,00

13 482 000,00

0217426 

7426

0453   

Інші заходи у сфері електротранспорту

104 154 910,00

104 154 910,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 154 910,00

0217610 

7610

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

192 537,00

192 537,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 537,00

0217670 

7670

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

9 485 856,00

9 485 856,00

 

 

 

9 485 856,00

9 485 856,00

0217680 

7680

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

314 100,00

314 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314 100,00

0217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

11 390 082,00

11 390 082,00

 

 

 

150 000,00

150 000,00

 

 

 

150 000,00

11 540 082,00

0218110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

97 591,00

97 591,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 591,00

0218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

25 500,00

25 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 500,00

0219800 

9800

0180   

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

 

 

 

 

6 065 000,00

6 065 000,00

 

 

 

6 065 000,00

6 065 000,00

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 547 758 868,33

1 547 319 306,33

1 030 814 895,00

94 935 563,00

439 562,00

104 815 074,81

62 335 676,81

42 479 398,00

5 944 247,00

1 081 010,00

62 335 676,81

1 652 573 943,14

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 547 758 868,33

1 547 319 306,33

1 030 814 895,00

94 935 563,00

439 562,00

104 815 074,81

62 335 676,81

42 479 398,00

5 944 247,00

1 081 010,00

62 335 676,81

1 652 573 943,14

0610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 217 300,00

6 217 300,00

4 764 100,00

103 560,00

 

106 000,00

106 000,00

 

 

 

106 000,00

6 323 300,00

0611010 

1010

0910   

Надання дошкільної освіти

451 400 884,00

451 400 884,00

291 322 892,00

31 784 503,00

 

32 679 983,00

3 793 829,00

28 886 154,00

174 765,00

42 027,00

3 793 829,00

484 080 867,00

0611020 

1020

0921   

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

800 984 532,33

800 984 532,33

558 712 359,00

45 325 397,00

 

20 150 142,00

16 171 709,00

3 978 433,00

1 667 189,00

204 490,00

16 171 709,00

821 134 674,33

0611030 

1030

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

18 436 289,00

18 436 289,00

12 723 765,00

846 626,00

 

102 000,00

102 000,00

 

 

 

102 000,00

18 538 289,00

0611050 

1050

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

22 877 958,00

22 877 958,00

16 757 020,00

1 073 991,00

 

876 733,00

315 000,00

561 733,00

349 785,00

11 733,00

315 000,00

23 754 691,00

0611090 

1090

0960   

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

43 905 327,00

43 905 327,00

32 638 576,00

2 013 475,00

 

949 129,00

813 500,00

135 629,00

 

 

813 500,00

44 854 456,00

0611110 

1110

0930   

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти

152 076 331,00

152 076 331,00

86 165 731,00

12 682 129,00

 

8 872 888,00

202 000,00

8 670 888,00

3 646 906,00

811 074,00

202 000,00

160 949 219,00

0611120 

1120

0941   

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

5 161 077,00

5 161 077,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 161 077,00

0611150 

1150

0990   

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

7 370 654,00

7 370 654,00

5 895 589,00

98 663,00

 

 

 

 

 

 

 

7 370 654,00

0611161 

1161

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

19 613 416,00

19 613 416,00

14 762 411,00

538 886,00

 

262 561,00

16 000,00

246 561,00

105 602,00

11 686,00

16 000,00

19 875 977,00

0611162 

1162

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

1 278 200,00

1 278 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 278 200,00

0611170 

1170

0990   

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7 372 668,00

7 372 668,00

5 077 663,00

355 894,00

 

50 000,00

50 000,00

 

 

 

50 000,00

7 422 668,00

0613033 

3033

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1 044 900,00

1 044 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 044 900,00

0613036 

3036

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

2 500 000,00

2 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 500 000,00

0614030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

2 603 140,00

2 603 140,00

1 994 789,00

112 439,00

 

115 000,00

115 000,00

 

 

 

115 000,00

2 718 140,00

0614082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

977 605,00

977 605,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

977 605,00

0617321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

40 514 501,00

40 514 501,00

 

 

 

40 514 501,00

40 514 501,00

0617363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

136 137,81

136 137,81

 

 

 

136 137,81

136 137,81

0618110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

3 499 025,00

3 499 025,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 499 025,00

0619770 

9770

0180   

Інші субвенції з місцевого бюджету

439 562,00

 

 

 

439 562,00

 

 

 

 

 

 

439 562,00

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

221 280 321,40

221 280 321,40

3 402 900,00

94 420,00

 

27 984 831,39

27 984 831,39

 

 

 

27 984 831,39

249 265 152,79

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

221 280 321,40

221 280 321,40

3 402 900,00

94 420,00

 

27 984 831,39

27 984 831,39

 

 

 

27 984 831,39

249 265 152,79

0710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 619 200,00

4 619 200,00

3 402 900,00

94 420,00

 

 

 

 

 

 

 

4 619 200,00

0712010 

2010

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

150 952 960,96

150 952 960,96

 

 

 

20 367 659,19

20 367 659,19

 

 

 

20 367 659,19

171 320 620,15

0712030 

2030

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

27 406 208,55

27 406 208,55

 

 

 

1 376 682,20

1 376 682,20

 

 

 

1 376 682,20

28 782 890,75

0712080 

2080

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

3 411 666,00

3 411 666,00

 

 

 

105 000,00

105 000,00

 

 

 

105 000,00

3 516 666,00

0712100 

2100

0722   

Стоматологічна допомога населенню

4 186 729,14

4 186 729,14

 

 

 

54 755,00

54 755,00

 

 

 

54 755,00

4 241 484,14

0712111 

2111

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

16 886 333,00

16 886 333,00

 

 

 

665 000,00

665 000,00

 

 

 

665 000,00

17 551 333,00

0712144 

2144

0763   

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

11 505 881,64

11 505 881,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 505 881,64

0712151 

2151

0763   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

1 040 737,11

1 040 737,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 040 737,11

0712152 

2152

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

1 098 400,00

1 098 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 098 400,00

0717322 

7322

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

5 415 735,00

5 415 735,00

 

 

 

5 415 735,00

5 415 735,00

0718110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

172 205,00

172 205,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172 205,00

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

203 904 289,00

203 904 289,00

81 065 526,00

2 329 374,00

 

4 768 109,00

3 819 479,00

948 630,00

112 485,00

 

3 819 479,00

208 672 398,00

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

203 904 289,00

203 904 289,00

81 065 526,00

2 329 374,00

 

4 768 109,00

3 819 479,00

948 630,00

112 485,00

 

3 819 479,00

208 672 398,00

0810160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

57 347 600,00

57 347 600,00

44 870 400,00

836 155,00

 

566 600,00

566 600,00

 

 

 

566 600,00

57 914 200,00

0810180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

600,00

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,00

0813031 

3031

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1 395 772,00

1 395 772,00

 

 

 

330 000,00

330 000,00

 

 

 

330 000,00

1 725 772,00

0813032 

3032

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2 633 760,00

2 633 760,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 633 760,00

0813033 

3033

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

27 321 830,00

27 321 830,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 321 830,00

0813034 

3034

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1 420 000,00

1 420 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 420 000,00

0813035 

3035

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1 375 000,00

1 375 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 375 000,00

0813036 

3036

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

21 891 090,00

21 891 090,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 891 090,00

0813050 

3050

1070    

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

856 700,00

856 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

856 700,00

0813090 

3090

1030   

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

461 960,00

461 960,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461 960,00

0813104 

3104

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

32 865 009,00

32 865 009,00

23 884 559,00

703 386,00

 

1 780 630,00

1 636 000,00

144 630,00

112 485,00

 

1 636 000,00

34 645 639,00

0813105 

3105

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

6 482 848,00

6 482 848,00

4 292 575,00

182 398,00

 

60 000,00

60 000,00

 

 

 

60 000,00

6 542 848,00

0813123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

393 200,00

393 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393 200,00

0813160 

3160

1010   

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2 319 947,00

2 319 947,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 319 947,00

0813171 

3171

1010   

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

244 848,00

244 848,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244 848,00

0813172 

3172

1010   

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

252,00

252,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252,00

0813180 

3180

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

59 246,00

59 246,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 246,00

0813191 

3191

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

16 321 132,00

16 321 132,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 321 132,00

0813192 

3192

1030   

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

1 436 963,00

1 436 963,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 436 963,00

0813210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

844 699,00

844 699,00

692 375,00

 

 

 

 

 

 

 

 

844 699,00

0813241 

3241

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

11 840 755,00

11 840 755,00

7 325 617,00

607 435,00

 

830 879,00

26 879,00

804 000,00

 

 

26 879,00

12 671 634,00

0813242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

16 391 078,00

16 391 078,00

 

 

 

1 200 000,00

1 200 000,00

 

 

 

1 200 000,00

17 591 078,00

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

170 531 840,00

170 531 840,00

93 663 517,00

8 226 519,00

 

20 472 392,00

12 904 002,00

7 049 561,00

4 085 977,00

117 464,00

13 422 831,00

191 004 232,00

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

170 531 840,00

170 531 840,00

93 663 517,00

8 226 519,00

 

20 472 392,00

12 904 002,00

7 049 561,00

4 085 977,00

117 464,00

13 422 831,00

191 004 232,00

1010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 243 900,00

3 243 900,00

2 495 500,00

 

 

80 600,00

80 600,00

 

 

 

80 600,00

3 324 500,00

1011100 

1100

0960   

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

56 452 206,00

56 452 206,00

44 648 981,00

1 693 523,00

 

7 241 386,00

1 520 000,00

5 555 206,00

3 669 014,00

42 735,00

1 686 180,00

63 693 592,00

1014030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

35 728 710,00

35 728 710,00

25 671 415,00

2 481 814,00

 

1 426 423,00

1 308 500,00

117 923,00

 

 

1 308 500,00

37 155 133,00

1014060 

4060

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

24 437 228,00

24 437 228,00

15 174 951,00

3 127 526,00

 

1 754 496,00

285 415,00

1 116 432,00

406 963,00

74 729,00

638 064,00

26 191 724,00

1014081 

4081

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

48 089 796,00

48 089 796,00

5 672 670,00

923 656,00

 

260 000,00

 

260 000,00

10 000,00

 

 

48 349 796,00

1014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2 130 000,00

2 130 000,00

 

 

 

450 000,00

450 000,00

 

 

 

450 000,00

2 580 000,00

1017324 

7324

0443   

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

7 699 487,00

7 699 487,00

 

 

 

7 699 487,00

7 699 487,00

1017340 

7340

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

1 560 000,00

1 560 000,00

 

 

 

1 560 000,00

1 560 000,00

1018110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

450 000,00

450 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 000,00

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

139 342 374,00

139 342 374,00

72 365 146,00

9 018 940,00

 

12 016 242,00

10 823 550,00

1 192 692,00

 

14 989,00

10 823 550,00

151 358 616,00

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

139 342 374,00

139 342 374,00

72 365 146,00

9 018 940,00

 

12 016 242,00

10 823 550,00

1 192 692,00

 

14 989,00

10 823 550,00

151 358 616,00

1110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 420 800,00

2 420 800,00

1 814 900,00

19 592,00

 

 

 

 

 

 

 

2 420 800,00

1115011 

5011

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

2 592 500,00

2 592 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 592 500,00

1115012 

5012

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

976 000,00

976 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

976 000,00

1115031 

5031

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

83 970 738,00

83 970 738,00

51 871 063,00

5 752 300,00

 

1 603 141,00

915 000,00

688 141,00

 

 

915 000,00

85 573 879,00

1115032 

5032

0810   

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

4 248 190,00

4 248 190,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 248 190,00

1115033 

5033

0810   

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

12 749 990,00

12 749 990,00

7 322 825,00

774 067,00

 

503 660,00

430 000,00

73 660,00

 

14 989,00

430 000,00

13 253 650,00

1115041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

16 256 490,00

16 256 490,00

8 766 274,00

2 406 993,00

 

592 891,00

162 000,00

430 891,00

 

 

162 000,00

16 849 381,00

1115062 

5062

0810   

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

12 567 647,00

12 567 647,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 567 647,00

1115063 

5063

0810   

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

3 492 946,00

3 492 946,00

2 590 084,00

65 988,00

 

30 000,00

30 000,00

 

 

 

30 000,00

3 522 946,00

1117325 

7325

0443   

Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

9 286 550,00

9 286 550,00

 

 

 

9 286 550,00

9 286 550,00

1118110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

67 073,00

67 073,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 073,00

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

308 913 470,00

308 913 470,00

18 602 500,00

34 362 559,00

 

342 745 268,77

331 439 797,77

8 761 143,00

5 144 764,00

68 628,00

333 984 125,77

651 658 738,77

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

308 913 470,00

308 913 470,00

18 602 500,00

34 362 559,00

 

342 745 268,77

331 439 797,77

8 761 143,00

5 144 764,00

68 628,00

333 984 125,77

651 658 738,77

1210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

24 838 640,00

24 838 640,00

18 602 500,00

461 454,00

 

159 000,00

159 000,00

 

 

 

159 000,00

24 997 640,00

1210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

1216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

38 519 826,00

38 519 826,00

 

 

 

82 765 888,00

82 765 888,00

 

 

 

82 765 888,00

121 285 714,00

1216013 

6013

0620   

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

200 000,00

200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000,00

1216016 

6016

0620   

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

2 700 000,00

2 700 000,00

 

 

 

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

1 000 000,00

3 700 000,00

1216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

71 023 592,00

71 023 592,00

 

33 801 105,00

 

 

 

 

 

 

 

71 023 592,00

1216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

109 406 000,00

109 406 000,00

 

100 000,00

 

53 550 217,00

53 550 217,00

 

 

 

53 550 217,00

162 956 217,00

1216090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

50 000,00

50 000,00

 

 

 

6 997 143,00

 

6 976 143,00

5 144 764,00

68 628,00

21 000,00

7 047 143,00

1217310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

76 264 390,00

76 264 390,00

 

 

 

76 264 390,00

76 264 390,00

1217361 

7361

0490   

Виконання інвестиційних проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

 

 

 

 

23 279 069,00

23 279 069,00

 

 

 

23 279 069,00

23 279 069,00

1217363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

6 793 145,77

6 793 145,77

 

 

 

6 793 145,77

6 793 145,77

1217370 

7370

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

100 000,00

100 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000,00

1217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

53 584 790,00

53 584 790,00

 

 

 

48 559 210,00

48 559 210,00

 

 

 

48 559 210,00

102 144 000,00

1217670 

7670

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

38 340 000,00

38 340 000,00

 

 

 

38 340 000,00

38 340 000,00

1217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 250 000,00

1 250 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 250 000,00

1218110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

7 240 122,00

7 240 122,00

 

 

 

728 878,00

728 878,00

 

 

 

728 878,00

7 969 000,00

1218340 

8340

0540   

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

4 308 328,00

 

1 785 000,00

 

 

2 523 328,00

4 308 328,00

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

16 196 557,00

16 196 557,00

5 217 800,00

 

 

110 268 615,00

110 268 615,00

 

 

 

110 268 615,00

126 465 172,00

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

16 196 557,00

16 196 557,00

5 217 800,00

 

 

110 268 615,00

110 268 615,00

 

 

 

110 268 615,00

126 465 172,00

1310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 725 200,00

6 725 200,00

5 217 800,00

 

 

114 000,00

114 000,00

 

 

 

114 000,00

6 839 200,00

1317321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

33 222 443,00

33 222 443,00

 

 

 

33 222 443,00

33 222 443,00

1317640 

7640

0470   

Заходи з енергозбереження

7 171 357,00

7 171 357,00

 

 

 

76 932 172,00

76 932 172,00

 

 

 

76 932 172,00

84 103 529,00

1317693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2 300 000,00

2 300 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 300 000,00

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

5 631 400,00

5 631 400,00

4 083 500,00

111 800,00

 

122 241 454,97

122 241 454,97

 

 

 

122 241 454,97

127 872 854,97

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

5 631 400,00

5 631 400,00

4 083 500,00

111 800,00

 

122 241 454,97

122 241 454,97

 

 

 

122 241 454,97

127 872 854,97

1510160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 631 400,00

5 631 400,00

4 083 500,00

111 800,00

 

42 000,00

42 000,00

 

 

 

42 000,00

5 673 400,00

1511010 

1010

0910   

Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1511020 

1020

0921   

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1512010 

2010

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1512111 

2111

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1513241 

3241

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1515031 

5031

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

6 605 050,00

6 605 050,00

 

 

 

6 605 050,00

6 605 050,00

1517321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

61 873 630,00

61 873 630,00

 

 

 

61 873 630,00

61 873 630,00

1517322 

7322

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

18 592 068,00

18 592 068,00

 

 

 

18 592 068,00

18 592 068,00

1517323 

7323

0443   

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

8 035 451,00

8 035 451,00

 

 

 

8 035 451,00

8 035 451,00

1517324 

7324

0443   

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

10 411 695,00

10 411 695,00

 

 

 

10 411 695,00

10 411 695,00

1517325 

7325

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

8 700 000,00

8 700 000,00

 

 

 

8 700 000,00

8 700 000,00

1517330 

7330

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

1 222 340,00

1 222 340,00

 

 

 

1 222 340,00

1 222 340,00

1517340 

7340

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

3 203 726,00

3 203 726,00

 

 

 

3 203 726,00

3 203 726,00

1517363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

55 494,97

55 494,97

 

 

 

55 494,97

55 494,97

1518110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

 

 

 

 

3 500 000,00

3 500 000,00

 

 

 

3 500 000,00

3 500 000,00

1600000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

11 830 800,00

11 830 800,00

6 125 200,00

 

 

6 075 000,00

6 075 000,00

 

 

 

6 075 000,00

17 905 800,00

1610000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

11 830 800,00

11 830 800,00

6 125 200,00

 

 

6 075 000,00

6 075 000,00

 

 

 

6 075 000,00

17 905 800,00

1610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

7 918 050,00

7 918 050,00

6 125 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

7 918 050,00

1610180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

1617350 

7350

0443   

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

1 620 797,00

1 620 797,00

 

 

 

1 620 797,00

1 620 797,00

1617370 

7370

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

 

 

 

4 454 203,00

4 454 203,00

 

 

 

4 454 203,00

4 454 203,00

1617693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3 912 650,00

3 912 650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 912 650,00

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

5 193 820,00

5 193 820,00

3 629 800,00

68 933,00

 

379 000,00

379 000,00

 

 

 

379 000,00

5 572 820,00

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

5 193 820,00

5 193 820,00

3 629 800,00

68 933,00

 

379 000,00

379 000,00

 

 

 

379 000,00

5 572 820,00

1710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 183 730,00

5 183 730,00

3 629 800,00

68 933,00

 

379 000,00

379 000,00

 

 

 

379 000,00

5 562 730,00

1710180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

10 090,00

10 090,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 090,00

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

18 794 675,00

18 794 675,00

4 990 900,00

91 810,00

 

644 670,00

644 670,00

 

 

 

644 670,00

19 439 345,00

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

18 794 675,00

18 794 675,00

4 990 900,00

91 810,00

 

644 670,00

644 670,00

 

 

 

644 670,00

19 439 345,00

2910160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 645 000,00

6 645 000,00

4 990 900,00

81 630,00

 

635 000,00

635 000,00

 

 

 

635 000,00

7 280 000,00

2917330 

7330

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

9 670,00

9 670,00

 

 

 

9 670,00

9 670,00

2918110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

12 131 495,00

12 131 495,00

 

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

12 131 495,00

2918120 

8120

0320   

Заходи з організації рятування на водах

18 180,00

18 180,00

 

180,00

 

 

 

 

 

 

 

18 180,00

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

5 959 157,00

5 959 157,00

4 310 300,00

 

 

88 480,00

88 480,00

 

 

 

88 480,00

6 047 637,00

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

5 959 157,00

5 959 157,00

4 310 300,00

 

 

88 480,00

88 480,00

 

 

 

88 480,00

6 047 637,00

3110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 954 157,00

5 954 157,00

4 310 300,00

 

 

88 480,00

88 480,00

 

 

 

88 480,00

6 042 637,00

3110180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

5 000,00

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000,00

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

22 155 810,00

22 155 810,00

16 077 575,00

23 450,00

 

690 000,00

690 000,00

 

 

 

690 000,00

22 845 810,00

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

22 155 810,00

22 155 810,00

16 077 575,00

23 450,00

 

690 000,00

690 000,00

 

 

 

690 000,00

22 845 810,00

3410160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

22 155 810,00

22 155 810,00

16 077 575,00

23 450,00

 

690 000,00

690 000,00

 

 

 

690 000,00

22 845 810,00

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

15 518 100,00

15 518 100,00

7 259 500,00

 

 

759 000,00

759 000,00

 

 

 

759 000,00

16 277 100,00

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

15 518 100,00

15 518 100,00

7 259 500,00

 

 

759 000,00

759 000,00

 

 

 

759 000,00

16 277 100,00

3610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

9 375 900,00

9 375 900,00

7 259 500,00

 

 

459 000,00

459 000,00

 

 

 

459 000,00

9 834 900,00

3617130 

7130

0421   

Здійснення  заходів із землеустрою

2 610 200,00

2 610 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 610 200,00

3617650 

7650

0490   

Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї

 

 

 

 

 

300 000,00

300 000,00

 

 

 

300 000,00

300 000,00

3617693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3 532 000,00

3 532 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 532 000,00

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

118 171 134,00

113 164 760,00

12 023 600,00

 

 

90 900,00

90 900,00

 

 

 

90 900,00

118 262 034,00

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

118 171 134,00

113 164 760,00

12 023 600,00

 

 

90 900,00

90 900,00

 

 

 

90 900,00

118 262 034,00

3710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

15 482 500,00

15 482 500,00

12 023 600,00

 

 

90 900,00

90 900,00

 

 

 

90 900,00

15 573 400,00

3718600 

8600

0170   

Обслуговування місцевого боргу

476 460,00

476 460,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

476 460,00

3718700 

8700

0133   

Резервний фонд

5 006 374,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 006 374,00

3719110 

9110

0180   

Реверсна дотація

97 205 800,00

97 205 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 205 800,00

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

8 960 200,00

8 960 200,00

5 671 500,00

108 248,00

 

513 500,00

513 500,00

 

 

 

513 500,00

9 473 700,00

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

8 960 200,00

8 960 200,00

5 671 500,00

108 248,00

 

513 500,00

513 500,00

 

 

 

513 500,00

9 473 700,00

3810160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

7 760 120,00

7 760 120,00

5 671 500,00

108 248,00

 

513 500,00

513 500,00

 

 

 

513 500,00

8 273 620,00

3810180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

80,00

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,00

3816020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 002 000,00

1 002 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 002 000,00

3817693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

198 000,00

198 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 000,00

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

48 148 508,00

48 148 508,00

12 954 902,00

449 235,00

 

27 587 400,00

27 540 500,00

34 900,00

 

6 220,00

27 552 500,00

75 735 908,00

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

48 148 508,00

48 148 508,00

12 954 902,00

449 235,00

 

27 587 400,00

27 540 500,00

34 900,00

 

6 220,00

27 552 500,00

75 735 908,00

4010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 142 100,00

16 142 100,00

11 890 700,00

322 563,00

 

111 500,00

111 500,00

 

 

 

111 500,00

16 253 600,00

4010180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

4013112 

3112

1040    

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

73 491,00

73 491,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 491,00

4013122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

10 000,00

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000,00

4013123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

50 000,00

50 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000,00

4013133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

123 420,00

123 420,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 420,00

4013210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

106 838,00

106 838,00

87 572,00

 

 

 

 

 

 

 

 

106 838,00

4013242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

84 000,00

84 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 000,00

4014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

79 655,00

79 655,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 655,00

4015041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1 276 489,00

1 276 489,00

976 630,00

50 585,00

 

46 900,00

 

34 900,00

 

6 220,00

12 000,00

1 323 389,00

4016011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

4 101 750,00

4 101 750,00

 

 

 

6 120 000,00

6 120 000,00

 

 

 

6 120 000,00

10 221 750,00

4016014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

5 800 000,00

5 800 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 800 000,00

4016020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

405 000,00

405 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405 000,00

4016030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

15 495 000,00

15 495 000,00

 

 

 

13 609 000,00

13 609 000,00

 

 

 

13 609 000,00

29 104 000,00

4016040 

6040

0620   

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

750 000,00

750 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 000,00

4016090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

325 000,00

325 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325 000,00

4017310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

1 200 000,00

1 200 000,00

 

 

 

1 200 000,00

1 200 000,00

4017461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 960 000,00

1 960 000,00

 

 

 

6 500 000,00

6 500 000,00

 

 

 

6 500 000,00

8 460 000,00

4018110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

361 350,00

361 350,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361 350,00

4018220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

78 000,00

78 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 000,00

4018230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

925 915,00

925 915,00

 

76 087,00

 

 

 

 

 

 

 

925 915,00

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

32 452 729,00

32 452 729,00

9 149 244,00

575 719,00

 

35 055 576,00

34 999 300,00

56 276,00

 

 

34 999 300,00

67 508 305,00

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

32 452 729,00

32 452 729,00

9 149 244,00

575 719,00

 

35 055 576,00

34 999 300,00

56 276,00

 

 

34 999 300,00

67 508 305,00

4110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 778 800,00

12 778 800,00

8 974 100,00

532 241,00

 

266 576,00

210 300,00

56 276,00

 

 

210 300,00

13 045 376,00

4113112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

79 200,00

79 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 200,00

4113122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

13 000,00

13 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 000,00

4113123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

7 000,00

7 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 000,00

4113133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

63 939,00

63 939,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 939,00

4113210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

213 676,00

213 676,00

175 144,00

 

 

 

 

 

 

 

 

213 676,00

4113242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

60 000,00

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,00

4114082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

79 655,00

79 655,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 655,00

4116011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1 188 396,00

1 188 396,00

 

 

 

9 499 000,00

9 499 000,00

 

 

 

9 499 000,00

10 687 396,00

4116014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

4 037 500,00

4 037 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 037 500,00

4116020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 150 000,00

1 150 000,00

 

 

 

293 500,00

293 500,00

 

 

 

293 500,00

1 443 500,00

4116030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

11 020 500,00

11 020 500,00

 

 

 

12 550 000,00

12 550 000,00

 

 

 

12 550 000,00

23 570 500,00

4117461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

800 000,00

800 000,00

 

 

 

12 446 500,00

12 446 500,00

 

 

 

12 446 500,00

13 246 500,00

4118110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

239 966,00

239 966,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239 966,00

4118220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

69 000,00

69 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 000,00

4118230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

652 097,00

652 097,00

 

43 478,00

 

 

 

 

 

 

 

652 097,00

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

50 821 441,00

50 821 441,00

12 109 630,00

548 141,00

 

18 812 515,69

18 812 515,69

 

 

 

18 812 515,69

69 633 956,69

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

50 821 441,00

50 821 441,00

12 109 630,00

548 141,00

 

18 812 515,69

18 812 515,69

 

 

 

18 812 515,69

69 633 956,69

4210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 388 370,00

16 388 370,00

11 890 700,00

482 924,00

 

159 600,00

159 600,00

 

 

 

159 600,00

16 547 970,00

4210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

52 530,00

52 530,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 530,00

4213122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

18 140,00

18 140,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 140,00

4213123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

15 681,00

15 681,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 681,00

4213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

91 860,00

91 860,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 860,00

4213210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

267 095,00

267 095,00

218 930,00

 

 

 

 

 

 

 

 

267 095,00

4213242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

72 108,00

72 108,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 108,00

4214082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

79 655,00

79 655,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 655,00

4216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

5 262 850,00

5 262 850,00

 

 

 

11 729 249,00

11 729 249,00

 

 

 

11 729 249,00

16 992 099,00

4216014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

6 470 000,00

6 470 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 470 000,00

4216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

622 430,00

622 430,00

 

 

 

163 000,00

163 000,00

 

 

 

163 000,00

785 430,00

4216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

18 672 800,00

18 672 800,00

 

 

 

553 000,00

553 000,00

 

 

 

553 000,00

19 225 800,00

4216090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

83 000,00

83 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 000,00

4217363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

340 486,69

340 486,69

 

 

 

340 486,69

340 486,69

4217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 792 980,00

1 792 980,00

 

 

 

5 867 180,00

5 867 180,00

 

 

 

5 867 180,00

7 660 160,00

4218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

78 000,00

78 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 000,00

4218230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

853 942,00

853 942,00

 

65 217,00

 

 

 

 

 

 

 

853 942,00

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

69 655 295,00

69 655 295,00

12 270 417,00

708 789,00

 

24 671 222,00

24 659 032,00

12 190,00

 

 

24 659 032,00

94 326 517,00

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

69 655 295,00

69 655 295,00

12 270 417,00

708 789,00

 

24 671 222,00

24 659 032,00

12 190,00

 

 

24 659 032,00

94 326 517,00

4310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 031 490,00

17 031 490,00

12 115 000,00

643 571,00

 

402 190,00

390 000,00

12 190,00

 

 

390 000,00

17 433 680,00

4310180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

28 610,00

28 610,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 610,00

4313112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

18 917,00

18 917,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 917,00

4313122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

39 000,00

39 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 000,00

4313123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

42 000,00

42 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 000,00

4313133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

106 000,00

106 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 000,00

4313210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

189 609,00

189 609,00

155 417,00

 

 

 

 

 

 

 

 

189 609,00

4313242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

115 200,00

115 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 200,00

4314082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

169 172,00

169 172,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 172,00

4316011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

8 807 485,00

8 807 485,00

 

 

 

11 269 495,00

11 269 495,00

 

 

 

11 269 495,00

20 076 980,00

4316014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

6 549 000,00

6 549 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 549 000,00

4316020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

649 000,00

649 000,00

 

 

 

80 000,00

80 000,00

 

 

 

80 000,00

729 000,00

4316030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

33 496 350,00

33 496 350,00

 

 

 

2 974 257,00

2 974 257,00

 

 

 

2 974 257,00

36 470 607,00

4316090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

25 000,00

25 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000,00

4317363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

500 000,00

500 000,00

 

 

 

500 000,00

500 000,00

4317461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 199 000,00

1 199 000,00

 

 

 

9 445 280,00

9 445 280,00

 

 

 

9 445 280,00

10 644 280,00

4318110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

137 416,00

137 416,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 416,00

4318220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

137 000,00

137 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 000,00

4318230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

915 046,00

915 046,00

 

65 218,00

 

 

 

 

 

 

 

915 046,00

Х

Х

Х

УСЬОГО

3 234 280 289,73

3 228 834 353,73

1 467 472 335,00

154 048 760,00

439 562,00

891 757 191,63

827 847 244,63

60 834 790,00

15 287 473,00

1 288 311,00

830 922 401,63

4 126 037 481,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

         

    Додаток 5

                                  

 

 

                                            

 

 

         

    до рішення міської ради

                                 

 

 

                                            

 

 

         

    від     _17 червня 2020

                                 

 

 

                                            

 

 

         

    № 56/146_

                                 

 

 

      

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

                                     

 

 

      

на 2020 рік

                                     

 

 

                                            

 

 

  

14201100000

                                         

 

 

  

(код бюджету)

                                         

 

 

                                            

 

 

                                            

 

 

            

грн.

                               

 

 

Код бюджету

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

 

 

дотація на:

субвенції

субвенції

субвенції

субвенції

усього

дотація на:

субвенції

усього

 

 

загального фонду на:

загального фонду на:

загального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

 

 

найменування трансферту

найменування трансферту

найменування трансферту

найменування трансферту

найменування трансферту

 

 

 

 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (інклюзивно-ресурсні центри)

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

в тому числі:

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції

в тому числі:

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

 

субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

в тому числі:

Інші субвенції з місцевого бюджету

в тому числі:

в тому числі:

в тому числі:

 

 

 
Реверсна дотація

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

 в тому числі:

 

 

 

 

на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти

за рахунок цільових видатків на  лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

 придбання медичного обладнання (автоматичного біохімічного аналізатора)

 придбання будівельних матеріалів, сантехніки та іншого витратного матеріалу для проведення поточного ремонту відділень

придбання медичного обладнання (інфузійних насосів для відділення інтенсивної терапії та анестезіології)

придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту у відділенні лікарні

на придбання  медичного обладнання (електричного коагулятора LAPOMED LMP 0104)

 на оновлення матеріально-технічної бази (придбання комп’ютерної техніки)

лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином у період з 01 квітня по 30 вересня 2020 року

видатки на оплату праці з нарахуваннями

відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів  особам з інвалідністю I та II груп)

надання щомісячної матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Ікатегорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської  катастрофи

надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих  та померлих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України/ООС

надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які  загинули,пропали безвісти або  померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків  під час участі в антитерористичній  операції  на сході України/ООС

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад;

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів тощо в сумі 500 000 грн.

для КНП ММР «Міська лікарня № 5»  на  придбання  медичного обладнання (електричного коагулятора LAPOMED LMP 0104)

 

 

співфінансування на закупівлю компь'ютерного обладнання на  забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

 

 

код класифікації доходів бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

 

 

 

 

41051000

410511000

 

41051200

41051500

 

 

41051600

 

 

 

 

 

 

410555000

 

 

41053900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9110

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

 

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

 

 

4 945 483,00

2 800 000,00

2 800 000,00

1 791 576,00

2 465 700,00

2 465 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 710 300,00

7 710 300,00

6 000 000,00

12 889 960,00

461 960,00

856 700,00

245 100,00

6 030 000,00

585 000,00

395 200,00

600 000,00

480 000,00

1 200 000,00

1 536 000,00

500 000,00

0,00

 

 

38 603 019,00

 

 

439 562,00

439 562,00

 

 

439 562,00

 

 

14311200000

Районний бюджет Вітовського району

 

 

0,00

0,00

 

0,00

3 723 900,00

0,00

3 723 900,00

29 866,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 866,89

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3 753 766,89

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

14505000000

Бюджет Воскресенської селищної об’єднаної територіальної громади

 

 

0,00

0,00

 

0,00

2 000 600,00

0,00

2 000 600,00

150 800,00

0,00

0,00

125 000,00

25 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2 151 400,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

14519000000

Бюджет Шевченківської сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

0,00

0,00

 

0,00

1 872 000,00

0,00

1 872 000,00

141 300,00

123 800,00

17 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2 013 300,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

14512000000

Бюджет Галицинівської сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

0,00

0,00

 

0,00

1 375 800,00

0,00

1 375 800,00

103 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

96 200,00

 

 

1 575 800,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 205 800,00

 

 

 

 

 

97 205 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

УСЬОГО

 

 

4 945 483,00

2 800 000,00

2 800 000,00

1 791 576,00

11 438 000,00

2 465 700,00

8 972 300,00

425 766,89

123 800,00

17 500,00

125 000,00

25 800,00

103 800,00

29 866,89

13 710 300,00

7 710 300,00

6 000 000,00

12 986 160,00

461 960,00

856 700,00

245 100,00

6 030 000,00

585 000,00

395 200,00

600 000,00

480 000,00

1 200 000,00

1 536 000,00

500 000,00

96 200,00

0,00

0,00

48 097 285,89

97 205 800,00

0,00

439 562,00

439 562,00

0,00

0,00

97 645 362,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

від 17 червня 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 56/146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОДІЛ 

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році

14201100000

 

 

 

 

 

 

 

 

        (код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код  Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)

Загальна вартість будівництва, гривень

Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %

Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень

Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

40 514 501

 

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

40 514 501

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальні ремонти

 

 

 

36 865 106

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ «Академія дитячої творчості» за адресою: 54034, м. Миколаїв, вул. Олійника, 36, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2015-2020)

8 889 012

67

110 000

69

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64 по  вул.Архітектора Старова, 6-Г у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2015-2020)

4 115 343

80

805 138

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 по вул.Металургів, 97/1 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2015-2020)

7 364 252

71

2 734 257

100

0700000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

5 415 735

 

0710000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

5 415 735

 

0717322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальні ремонти

 

 

 

5 190 735

 

0717322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція приймального відділення КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м.Миколаїв, вул. Корабелів, 14В, в тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза

2020

12 837 967

0

225 000

2

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

9 259 487

 

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

9 259 487

 

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Капітальні ремонти

 

 

 

4 149 487

 

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Нове будівництво об'єкту "ALPIN PARK Миколаїв Молодіжний - єдиний драйв-парк на півдні України!!!", м.Миколаїв, вул.Театральна,1 (Громадський бюджет на 2020 рік, ідентифікаційний номер проекту 66)

2020

990 000

0

990 000

100

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний”, І та ІІ черга за адресою: м.Миколаїв, Інгульський район, вул.Театральна (Васляєва), 1. Коригування

(2017-2022)

395 047 070

6

2 560 000

7

1017340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація пам’ятки історії  місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) (Коригування)

(2016-2020)

7 791 703

29

1 560 000

49

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

9 286 550

 

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

9 286 550

 

1117325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Капітальні ремонти

 

 

 

7 341 232

 

1117325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція  елінгу №1 ДЮСШ №2 з надбудовою  спортивного залу  за адресою: вул. Спортивна, 11 у м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза 

(2015-2020)

5 960 695

58

1 565 318

84

1117325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція гребної бази КДЮСШ "Комунарівець" по вул. Паромний Узвіз 1 в м.Миколаєві (робочий проект), у т.ч. проектні роботи, геодезія, технічне обстеження та експертиза приміщень

(2015-2020)

14 600 000

1

380 000

3

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

292 211 919,77

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

292 211 919,77

 

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні ремонти

 

 

 

82 765 888

 

1216016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні ремонти

 

 

 

1 000 000

 

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні ремонти

 

 

 

53 550 217

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво тролейбусної лінії по вул.Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі коригування  та експертиза проектно-кошторисної документації

(2016-2020)

47 241 239

87

5 920 000

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул.Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2020)

709 277

66

363 107

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул.Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2020)

1 500 000

4

142 336

13

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2020)

1 100 000

6

71 967

9

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Богоявленському ріг вул.Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

1 098 814

73

308 575

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

1 271 094

84

2 052

85

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництва світлофорного об’єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. Великої Морської та вул. Московської, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

929 777

87

297 758

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. 1 Лінія та пр. Миру у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

1 173 196

69

2 565

70

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція площі Соборної  в Центральному районі  м.Миколаєва,  у тому числі коригування проекту та експертиза

(2017-2020)

105 000 000

78

12 000 000

90

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу «Миколаївський»  – території рекреаційного призначення, розташованої по вул.  Космонавтів, біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва, у тому числі коригування проекту та експертиза

(2017-2020)

19 730 000

1

200 000

2

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу  «Манганарівський» («Пролетарський»),  обмеженого вулицями Адміральською, 1-ю Слобідською, Нікольською, Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва,  у тому числі коригування проекту та експертиза

(2012-2020)

62 229 919

17

20 000 000

49

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту  в районі військової частини по пр. Героїв України, 60 (м.Миколаїв, Миколаївська область),  у тому числі проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

903 020

43

546 367

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Веселинівській ріг вул.Урожайної, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

921 467

88

67 316

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Героїв України в районі церкви,  у тому числі проектні роботи та експертиза

(2019-2020)

1 200 000

0

49 278

4

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Малко-Тернівській ріг вул. Архітектора Старова,  у тому числі проектні роботи та експертиза

(2019-2020)

1 200 000

0

900 000

75

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво тролейбусної лінії по пр.Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

90 830 000

0

10 000 000

9

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр.Варварівка в м.Миколаєві, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2020-2022)

15 417 806

0

900 722

6

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво мереж водовідведення та напірного колектору у мкр.Варварівка в м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2020-2022)

73 551 233

0

1 057 694

2

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція перехрестя по вул.Генерала Карпенка та вул.Крилова в м.Миколаєві, в тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2018-2021)

24 302 422

5

22 659 653

95

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція території рекреаційного призначення скверу «Бойової слави»,  розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва,  у тому числі проектні роботи та експертиза

(2018-2021)

13 000 000

0

500 000

4

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція дороги  по вул. Національної гвардії від вул. Доктора Самойловича до вул. Олега Ольжича в Корабельному районі м. Миколаєва, у т.ч. проектно-вишукувальні  роботи та експертиза

(2018-2020)

18 300 000

2

275 000

4

1217361

7361

0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2017-2021)

78 388 144

2

23 279 069

95

1217363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні ремонти - за рахунок залишку коштів  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

6 389 393,66

 

1217363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні ремонти -  співфінансування залишку  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

345 551

 

1217363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2017-2021)

78 388 144

2

58 201,11

95

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні ремонти

 

 

 

48 559 210

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

110 154 615

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

110 154 615

 

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №106 за адресою: м. Миколаїв, пр.Богоявленський, 297, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

11 378 878

38

6 563 100

96

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №87 за адресою: м. Миколаїв, вул.Привільна,57, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

17 995 513

43

3 804 000

64

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 за адресою: м.Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна),124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

11 450 928

59

302 833

62

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації  будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м.Миколаїв,  вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

30 679 614

17

500 000

19

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №45 за адресою: м.Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

20 565 725

18

5 000 000

43

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Миколаїв,  вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

25 849 104

31

7 201 895

59

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі  «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м.Миколаїв, вул. Надпрудна, 15, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

3 154 463

3

300 000

13

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

9 162 684

25

6 876 000

100

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі  Миколаївської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №4 за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 78, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

13 806 450

4

300 000

6

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №60 за адресою: м.Миколаїв, вул. Чорноморська, 1-а. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

11 746 858

97

50 000

98

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція котельні будівлі Миколаївської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 23 за адресою: м.Миколаїв, вул.Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

3 500 000

9

138 500

13

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №46 за адресою: м. Миколаїв, вул. 9 Поздовжня, 10,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

78 000 000

1

535 115

2

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі  Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 за адресою: м. Миколаїв,  вул. Чкалова, 114. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

37 236 228

33

1 000

34

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція  в частині термосанації  будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III  ступенів № 23 за адресою: м.Миколаїв, вул.Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2022)

24 512 250

2

1 650 000

9

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Інвестиційний проєкт "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв"

 

 

 

14 980 000

 

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Капітальні ремонти

 

 

 

61 952 172

 

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

118 699 454,97

 

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

118 699 454,97

 

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м.Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

7 707 234

14

6 605 050

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальні ремонти

 

 

 

45 279 042

 

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а, в т. ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2021)

20 653 540

7

4 850 000

30

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні “Північний” м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2022)

112 701 232

6

2 000 000

7

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул.М.Морська, 78 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2021)

3 058 276

65

1 518 284

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №29 по вул.Ватутіна, 124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза. Коригування

(2016-2021)

5 578 291

76

1 850 552

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво дошкільного навчального закладу №67 за адресою: пр.Миру, 7/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

72 165 000

1

568 833

2

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з прибудовою будівлі Миколаївської гімназії №41 за адресою: м.Миколаїв, вул.Театральна, 41, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2020-2022)

50 000 000

0

10 000

1

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул.Знаменській, 2/6 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2021)

6 134 807

0

2 636 481

65

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №53 по вул. Потьомкінській, 154 у м. Миколаєві (Коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

1 536 560

1

1 516 362

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція баскетбольного майданчика гімназії №4 по вул.Лазурній,48 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

1 689 022

3

1 644 076

100

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальні ремонти

 

 

 

9 587 720

 

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція сімейної амбулаторії №5 КНП ММР "ЦПМСД №1" за адресою: просп.Богоявленський, 6, м.Миколаїв, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експериза

(2020-2023)

14 800 000

0

10 000

1

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Нове будівництво сімейної амбулаторії № 5 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико - санітарної допомоги № 4 м.Миколаєва за адресою: мкр. Матвіївка, вул. Лісова, біля будинку № 5. Коригування, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

12 280 294

27

8 994 348

100

1517323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Капітальні ремонти

 

 

 

8 035 451

 

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція будівлі дитячої музичної школи №5 по вул.Дачна, 50 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2021)

24 798 852

5

2 011 695

13

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" за адресою: пл.                      М. Леонтовича, 1 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

22 947 931

0

8 000 000

36

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м.Миколаїв, вул.Озерна, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2020-2022)

57 774 168

0

400 000

1

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Капітальні ремонти

 

 

 

8 700 000

 

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво берегоукріплювальної споруди вздовж вул.Лазурної у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2021)

25 000 000

1

1 222 340

6

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація будівлі по вул. Шевченка, 40 у м.Миколаєві. Коригування,  в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

4 930 349

0

849 324

17

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул.Адміральська, 20 у м.Миколаєві (заміна ліфта), в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

1 941 850

4

1 854 402

100

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація Першої української гімназії ім. М.Аркаса по вул.Нікольській, 34 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

18 202 110

0

500 000

3

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні “Північний” м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2022)

112 701 232

6

55 494,97

7

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

9 670

 

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

9 670

 

2917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві

2016-2020

870 000

99

9 670

100

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

27 429 000

 

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

27 429 000

 

4016011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні ремонти

 

 

 

6 120 000

 

4016030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні ремонти

 

 

 

13 609 000

 

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво самополивної мережі каналізації по вул.Кузнецькій від вул.5 Слобідської до вул.6 Слобідської у м.Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2020-2021)

1 400 000

0

200 000

14

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво вуличної мережі каналізації від будинку № 155 по вулиці 3 Слобідській до перехрестя з вул. Заводська у Заводському районі м.Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2019-2021)

3 385 204

6

1 000 000

36

4017461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні ремонти

 

 

 

6 500 000

 

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

34 789 000

 

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

34 789 000

 

4116011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні ремонти

 

 

 

9 499 000

 

4116020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Капітальні ремонти

 

 

 

293 500

 

4116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні ремонти

 

 

 

12 550 000

 

4117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні ремонти

 

 

 

12 446 500

 

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

18 652 915,69

 

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

18 652 915,69

 

4216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні ремонти

 

 

 

11 729 249

 

4216020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Капітальні ремонти

 

 

 

163 000

 

4216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні ремонти

 

 

 

553 000

 

4217363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні ремонти - за рахунок залишку коштів  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

340 486,69

 

4217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні ремонти

 

 

 

5 867 180

 

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

24 269 032

 

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

24 269 032

 

4316011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні ремонти

 

 

 

11 269 495

 

4316020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Капітальні ремонти

 

 

 

80 000

 

4316030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні ремонти

 

 

 

2 974 257

 

4317363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні ремонти - за рахунок залишку коштів  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

500 000,00

 

4317461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні ремонти

 

 

 

9 445 280

 

×

×

×

УСЬОГО

×

×

×

 

690 691 880,43

×

 

 

       

    Додаток 7

  
       

    до рішення міської ради

 
       

    від   ____________________

       

    №   ____________________

   

Розподіл витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у 2020 році

  
 

14201100000

        

(код бюджету)

        
         

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

193 807 100,00

162 809