Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

12 червня 2020                                                                                             № 478

Про затвердження Порядку відшкодування

вартості путівки за літній відпочинок учасників

АТО/ООС та членів їх родин, сімей загиблих в

АТО/ООС та Революції Гідності

 

З метою організації літнього відпочинку постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, учасників АТО та членів їх сімей, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності, керуючись міською програмою “Соціальний захист” на 2020 – 2022 роки, яка затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/60, пп. 2 п. “б” ч. 1 ст. 34, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Порядок відшкодування вартості путівки за літній відпочинок учасників АТО/ООС та членів їх родин, сімей загиблих в АТО/ООС та Революції Гідності (додається).

2. Рішення виконкому міської ради від 22.06.2018 № 595 “Про затвердження Порядку організації літнього відпочинку демобілізованих учасників АТО та членів їх родин, сімей загиблих, родин учасників АТО, що знаходяться на контрактній службі” (зі змінами) визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 12 червня 2020

№ 478

 

 

ПОРЯДОК

відшкодування вартості путівки за літній відпочинок учасників АТО/ООС та членів їх родин, сімей загиблих в АТО/ООС та Революції Гідності

 

1. Порядок відшкодування вартості путівки за літній відпочинок учасників АТО/ООС та членів їх родин, сімей загиблих в АТО/ООС та Революції Гідності (далі – Порядок) розроблено на виконання статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, з метою організації літнього відпочинку постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності, сімей осіб, які загинули чи померли під час безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – отримувачі послуги) за рахунок коштів міського бюджету відповідно до пункту 4 розділу 8 додатка 2 до міської програми „Соціальний захист” на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 № 56/60 “Про затвердження міської програми “Соціальний захист” на 2020-2022 роки”.

 

2. Право на відшкодування вартості путівки за літній відпочинок мають особи (у тому числі внутрішньо переміщені особи), які зареєстровані та проживають на території міста Миколаєва та не використали право на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів обласного бюджету:

- учасники бойових дій, визнані такими відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон), члени їх сімей;

- особи з інвалідністю внаслідок війни, визнані такими відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону, члени їх сімей;

- учасники війни, визнані такими відповідно до пункту 13 статті 9 Закону, члени їх сімей;

- постраждалі учасники Революції Гідності, визнані такими відповідно до статті 16 -1 Закону, члени їх сімей відповідно до п. 1 цього Порядку;

- члени сімей осіб, які загинули чи померли під час безпосередньої участі у проведенні АТО, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській  областях, та їх статус визначено відповідно до абзаців п’ятогго-восьмого, чотирнадцятого пункту 1 статті 10 Закону; рідні брати та сестри осіб, які загинули чи померли під час безпосередньої участі у проведенні АТО, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, віком до 18 років.

 

Особи з інвалідністю внаслідок війни І групи, яким відповідно до висновку лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога, мають право на відшкодування вартості путівки за літній відпочинок для супроводжуючої особи.

 

У разі задоволення потреби у літньому відпочинку перелічених категорій осіб, за наявності фінансування, за клопотанням громадських організацій учасників АТО/ООС відшкодуванням вартості путівки за літній відпочинок можуть бути забезпечені інші особи з числа учасників АТО та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або члени їх сімей. У такому випадку питання відшкодування вартості путівки за літній відпочинок для цих осіб вирішується комісійно.

 

У цьому Порядку термін “члени сім’ї” вживати у значенні: особи, які перебувають у шлюбі; їх діти, а також інші особи віком до 18 років, які проживають разом з ними та знаходяться/знаходились на їх утриманні.

 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем є департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі – Департамент).

 

4. Право на відшкодування вартості за літній відпочинок визначається на підставі:

- копії документа, що посвідчує особу заявника (в разі пред’явлення пластикової картки типу ІD-паспорта з безконтактним електронним носієм додається витяг з реєстру), а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою – копія документа, що посвідчує особу, від чийого імені подається заява;

- копії документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за потреби);

- копії довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

- копії відповідних посвідчень;

- копії документів, що підтверджують родинні стосунки членів сім”ї (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо);

- інші документи, необхідні для відшкодування вартості путівки за літній відпочинок.

Документи, зазначені в цьому пункті, подаються в оригіналах для звірки з копіями.

 

5. Збір документів, визначених у пункті 4, та формування особових справ отримувачів послуги здійснюють районні управління соціальних виплат і компенсацій Департаменту.

 

6. Послуги з відпочинку надаються в порядку черговості із дати подання заяви та повного пакета документів у межах виділених коштів.

 

7. Департамент проводить оплату послуг закладів, підприємств, установ та організацій із літнього відпочинку (далі – заклад відпочинку) шляхом компенсації вартості літнього відпочинку через безготівкове перерахування коштів закладам відпочинку Миколаївщини, які мають дозвіл на впровадження відповідної господарської діяльності.

Гранична вартість одного дня літнього відпочинку в розрахунку на одну особу становить до 500 грн.

Строк перебування в закладі відпочинку становить не більше 8  календарних днів.

 

8. Особи, визначені в п. 2 цього Порядку, мають право вільного вибору закладу відпочинку Миколаївщини. У разі недостатності суми компенсації вартості відпочинку в обраному закладі відпочинку, можливе здійснення доплати за рахунок власних коштів.

Заклад відпочинку надає Департаменту підтвердження про наявність у нього дозволу на провадження відповідної господарської діяльності, інформацію про умови проживання, харчування на період літнього відпочинку та графік заїздів на літній відпочинок.

 

9. Департаментом укладаються трьохсторонні договори в трьох примірниках між Департаментом, отримувачами послуги і закладом відпочинку для кожної із сторін та передаються отримувачам послуги для подальшої передачі їх до закладу відпочинку.

Усі примірники договору підписуються та скріплюються печаткою (за наявності) Департаментом, закладом відпочинку, отримувачем послуг.

 

10. Після надання послуг заклад відпочинку надає акт наданих послуг з літнього відпочинку із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові отримувачів послуги, строку надання послуг, ціни та загальної вартості отриманих послуг, на підставі якого Департаментом проводитиметься безготівкове перерахування коштів закладам відпочинку.

 

11. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в управлінні Державної казначейської служби України в Миколаївській області та проведення операцій, пов’язаних із використанням коштів міського бюджету, здійснюються в установленому чинним законодавством порядку.

 

_______________________________________________________

 

 

 

Опубліковано: 17 червня 2020р. 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: