Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

08 квітня 2020                                                                                        № 319

Про затвердження Порядку забезпечення

санаторно-курортними путівками громадян

пільгових категорій за рахунок коштів

міського бюджету

 

Відповідно до міської програми „Соціальний захист” на 2020 – 2022 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/60, ст. 34, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками  громадян пільгових категорій за рахунок коштів міського бюджету (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 08 квітня 2020

№ 319

 

ПОРЯДОК

забезпечення санаторно-курортними путівками громадян

пільгових категорій за рахунок коштів міського бюджету

 

1. Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками громадян пільгових категорій за рахунок коштів міського бюджету (далі - Порядок) розроблений на виконання п. 4 р. 1, п. 6, п. 7 р. 4 міської програми “Соціальний захист” на 2020 - 2022 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/60, і визначає механізм забезпечення санаторно-курортними  путівками (далі - путівками) громадян пільгових категорій, на яких поширюється дія Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань” та “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні

, що здійснюється департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі - Департамент) за рахунок коштів міського бюджету.

 

2. Головним розпорядником коштів міського бюджету є департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі – департамент).

3. За рахунок коштів міського бюджету безплатними путівками до санаторно-курортних закладів забезпечуються громадяни пільгових категорій (далі - особи) з числа:

3.1. Ветеранів війни (учасники війни, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни), осіб, на яких поширюється чинність Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, які не забезпечилися путівками за рахунок коштів державного бюджету у санаторіях, що належать до сфери управління Мінсоцполітики.

Зазначені особи забезпечуються путівками за рахунок коштів місцевого бюджету до санаторно – курортних закладів, які розташовані на території Миколаївської області.

3.2. Осіб з інвалідністю І групи із супроводом, які не забезпечилися путівками за рахунок коштів державного бюджету (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку).

3.3. Особи з інвалідністю всіх категорій, які не забезпечилися путівками за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Мінсоцполітики.

 

4. Особи, зазначені в підпунктах 3.2, 3.3 пункту 3 цього Порядку, мають право вільного вибору санаторно-курортних закладів, розташованих на території України (крім закладів, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, правовий режим на яких визначається Законами України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” та “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”), відповідного профілю лікування, безоплатними путівками, до якого вони забезпечуються.

 

5. Для одержання путівки особи, зазначені в п. 3 цього Порядку, повинні перебувати на обліку для забезпечення санаторно – курортними путівками в районних управліннях соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі - Управління) за зареєстрованим місцем проживання. Особи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, повинні перебувати на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в Управліннях за місцем фактичного проживання.

Облік осіб, які потребують санаторно – курортного лікування згідно з цим Порядком, здійснюється Управліннями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 „Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними  підрозділами питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад”.

 

6. Особи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, забезпечуються путівками за рахунок коштів міського бюджету строком на 18 днів. Після проходження  санаторно – курортного лікування особи знімаються з черги на забезпечення путівкою. Повторне взяття на облік здійснюється відповідно до пункту 5 цього Порядку.

 

7. Путівки видаються особам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, за особистою заявою відповідно до медичних рекомендацій в порядку черговості, з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб.

 

8. Отримують путівки:

8.1. Особи з інвалідністю внаслідок війни та особи з інвалідністю, зазначені у статті 62 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» - позачергово один раз на рік.

8.2. Особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни -першочергово з числа позачерговиків - один раз на рік.

8.3. Учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 61 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» -  один раз на рік.

8.4. Учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особи, зазначені у статтях 63 і 64 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» - один раз на два роки.

8.5. Особи з інвалідністю загального захворювання та особи з інвалідністю з дитинства - в порядку черговості.

 

9. Путівками без надання послуг лікування забезпечуються особи, що супроводжують виключно тих осіб з інвалідністю I групи, яким шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, установлено інвалідність (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку).

 

10. Поділ путівки та передача її іншій особі забороняється.

 

11. Забезпечення путівками осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку, здійснюється в межах коштів, передбачених на зазначену мету Департаменту в міському бюджеті на поточний рік.

 

12. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, визначених в пункті 3 цього Порядку, здійснюється Департаментом шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених тристоронніх договорів щодо забезпечення санаторно - курортним лікуванням та актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки (ліжко-дня) (якщо вартість путівки нижча за граничну, - у розмірі, не більшому від фактичної вартості путівки).

Гранична вартість путівки (ліжко-дня) визначається щороку Мінсоцполітики за пропозицією Фонду соціального захисту інвалідів та за погодженням з Мінфіном для відповідної категорії осіб, а у разі відсутності визначеної граничної вартості путівки для відповідної категорії – в розмірі, визначеному Міністерством соціальної політики України для осіб з інвалідністю загального захворювання (особам без інвалідності з податком на додану вартість).

За бажанням отримувачів послуг їм можуть надаватися додаткові послуги за умови оплати санаторно-курортному закладу вартості наданих послуг за рахунок власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством.

Про відмову від санаторно-курортного лікування особа повинна повідомити санаторно-курортний заклад та Управління не менше ніж за десять днів до дати заїзду.

13. З метою забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, визначених в пункті 3 цього Порядку, санаторно-курортні заклади подають Департаменту: підтвердження про наявність у них ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії; гарантійний лист про згоду на лікування особи за відповідним профілем і про готовність до укладення договору; інформацію про умови проживання та харчування; перелік процедур, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій; інформацію про вартість путівки.

Управління ознайомлюють з поданою інформацією осіб, визначених у п. 3 цього Порядку, які у десятиденний строк повідомляють про згоду на отримання путівки або відмову від неї.

У разі отримання від санаторно-курортного закладу, обраного особою, відмови у її прийнятті на санаторно-курортне лікування управління  інформують про це особу та пропонують їй обрати інший заклад.

 

14. Департамент, санаторно-курортний заклад та особи укладають трьохсторонній договір.

Усі примірники договору, підписані керівником департаменту та особою і скріплені печаткою, передаються особі для подальшої передачі санаторно-курортному закладу.

Після прибуття зазначеної особи до відповідного санаторно-курортного закладу керівник такого закладу підписує і скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору, після чого заклад надсилає один примірник договору поштовим відправленням до Департаменту, другий - передає особі, а третій - залишає на зберіганні у закладі.

 

15. Після закінчення санаторно-курортного лікування відповідно до умов договору санаторно-курортний заклад подає Департаменту акт наданих послуг, документ щодо проведення розрахунків за результатами надання зазначених послуг за відповідний період і документ, що підтверджує проходження особою лікування в санаторно-курортному закладі, завірені підписом керівника та скріплені печаткою (за наявності) такого закладу.

У разі дострокового вибуття особи із санаторно-курортного закладу Департамент здійснює відшкодування вартості використаної частини путівки (використаних ліжко-днів).

Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) санаторно-курортному закладу не відшкодовується.

Відповідальність за недостовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе санаторно-курортний заклад відповідно до закону.

Останнім днем періоду перебування осіб у санаторно-курортних закладах є 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

 

16. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

17. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів, складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

_______________________________________________

 

 

Опубліковано: 13 квітня 2020р. 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: