Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

20 березня 2020                                                                                   № 56/111

Про внесення змін та доповнень до рішення

міської ради від 20.12.2019 № 56/57 «Про

затвердження Програми розвитку, підтримки

комунальних закладів охорони здоров’я та

надання медичних послуг, понад обсяг

передбачених програмою державних гарантій

медичного обслуговування населення

міста Миколаєва на 2020-2022 роки»

 

З метою покращання рівня надання медичної допомоги та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста, керуючись пунктом 22 частини  першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачених програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/57 «Про затвердження Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачених програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва на 2020-2022 роки» (далі – Програма).

1.1. Додаток 1, частину 1 Додатка 2, частину 1 Додатка 3 до Програми викласти в новій редакції (додаються).

1.2. У Додатку 2 до Програми:

- рядок «Всього по Програмі» викласти в новій редакції (додається);

- розділ II виключити.

1.3. Таблицю 1 «Перелік об’єктів бюджету розвитку галузі «Охорона здоров’я» до Програми викласти в новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                   О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 20 березня 2020

№ 56/111

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я

та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою

державних арантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва

на 2020-2022 роки

 

1. Програму затверджено рішенням міської ради від 20.12.2019 № 56/57

 

2. Ініціатор: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

3. Розробник Програми: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

4. Відповідальний виконавець: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

5. Співвиконавці: комунальні некомерційні підприємства, підпорядковані управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради, інші заклади охорони здоров’я, управління капітального будівництва Миколаїської міської ради

 

6. Термін виконання: 2020-2022 роки

 

7. Обсяги та джерела фінансування

 

Джерело фінансування

Обсяг фінансування

(тис. грн)

У тому числі за роками (тис. грн)

2020

2021

2022

Кошти міського бюджету

972598

360468

302625

309505

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва

на 2020-2022 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат

Джерело фінансування

2020

2021

2022

 

ЧАСТИНА 1 «Перелік заходів розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я»

I

Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам

 

2020-2022

 

Кошти міського бюджету

255128

235120

241550

 

1

 

Поліпшення матеріально-технічої бази та проведення капітальних ремонтів закладів охорони здоров’я міста (перелік об’єктів додається в таблиці 1 до Програми)

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

73070

98110

100000

Покращання умов перебування хворих в закладах та надання якісної медичної допомоги населенню міста на сучасному медичному обладнанні

2

 

Поліпшення матеріально-технічної бази  та проведення капітальних ремонтів в сімейних амбулаторіях центрів первинної медико-санітарної допомоги міста (перелік об’єктів додається в таблиці 2 до Програми)

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

16593

855

685

Покращання умов перебування хворих в закладах та  надання якісної медичної допомоги населенню міста на сучасному  медичному обладнанні

3

 

Придбання мамографів для забезпечення обстеження та виявлення на ранніх стадіях онкологічної патології молочних залоз, а також проведення обов’язкової профілактичної мамографії

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Міська лікарня № 3», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

5000

5000

5000

Покращання умов перебування хворих в закладах та надання якісної медичної допомоги населенню міста на сучасному медичному обладнанні

4

 

Оснащення лікувальних закладів міста сучасним медичним обладнанням для діагностики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань (придбання ангіографічного обладнання)

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська лікарня  № 4»,  КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Міська лікарня  № 5», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

30000

5000

5000

Покращання показників ефективності лікування та зниження загальної летальності

5

 

Відкриття відділення інтервенційної кардіології в КНП ММР «Міська лікарня №1» (проведення капітального ремонту приміщень лікарні для встановлення агіографічного обладнання)

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», , управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради,управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

6000

 

 

Покращання показників ефективності лікування та зниження загальної летальності

6

 

Оновлення матеріально-технічної  бази, з метою надання стоматологічної допомоги дітям на сучасному рівні (перелік об’єктів додається в таблиці 3 до Програми)

2020-2022

 КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»,  управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

2100

1790

100

Надання стоматологічної допомоги дітям на сучасному рівні

7

 

Впровадження інноваційних технологій шляхом оснащення сучасною комп’ютерною технікою закладів охорони здоров’я міста, підтримка програмного забезпечення

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня  № 5», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка», КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

2000

2000

2000

Покращання рейтингових показників стану здоров’я населення, надання медичної допомоги на сучасному рівні

8

 

Покращання умов (проведення капітального ремонту та оновлення матеріально-технічної бази) надання медичної допомоги та заходів реабілітації дітей з особливими потребами на базі реабілітаційного відділення КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

2020-2022

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

5000

5000

5000

Зниження загальної інвалідизації населення

9

 

Забезпечення комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я міста видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня  № 5», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка», КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

49000

50000

51000

Стале функціонування лікувальних закладів

10

 

Надання фінансової підтримки на утримання міського інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики, створеного при КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2» (рішення міської  ради від 06.02.2020 № 56/99)

2020-2022

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

2200

3000

3300

Покращання рейтингових показників стану здоров’я населення

11

 

Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації найважливіших та актуальних напрямків діяльності галузі

2020-2022

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

100

100

100

Покращання рейтингових показників стану здоров’я населення

12

 

Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам при виникненні надзвичайної ситуації в місті природного та техногенного характеру, в тому числі при особливо небезпечних інфекціях

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня  № 5», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка», КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

60000

60000

65000

Запобігання розповсюдженню небезпечних інфекцій серед населення міста та ліквідація наслідків стихійних лих

13

 

Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам на сплату земельного податку

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня  № 3», КНП ММР «Міська лікарня  № 4», КНП ММР «Міська лікарня  № 5», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка», КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

3500

3650

3750

Покращання матеріального становища закладів охорони здоров’я

14

 

Надання фінансової підтримки для організації цілодобового охоронного посту у приймальних відділенях опорних лікарень галузі

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня  № 3», КНП ММР «МЛШМД», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

565

615

615

Забезпечення безпеки надання медичних послуг населенню міста

 

ВСЬОГО

по Програмі

 

2020-2022

 

Кошти міського бюджету

360468

302625

309505

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва

на 2020-2022 роки

 

Назва показника

Одиниця виміру

2020

2021

2022

ЧАСТИНА 1 «Перелік заходів розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я»

затрат

 

 

 

 

Обсяг видатків на покращання матеріально-технічної бази

тис.грн

90193

107645

105785

Придбання мамографів в стаціонари міста

тис.грн

5000

5000

5000

Придбання ангіографічного обладнання

тис.грн

30000

5000

5000

Оснащення комп’ютерною технікою, підтримка програмного забезпечення

тис.грн

2000

2000

2000

Забезпечення закладів охорони здоров’я міста видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

тис.грн

49000

50000

51000

Кількість штатних одиниць міського інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики, створеного при КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

шт.од.

18,5

18,5

18,5

Висвітлення в засобах масової інформації основних напрямків діяльності галузі «Охорона здоров’я» та пропаганди здорового способу життя

тис.грн

100

100

100

Обсяг коштів на ліквідацію наслідків розповсюдження особливо небезпечних інфекцій та стихійних лих

тис.грн

55000

60000

65000

Обсяг коштів на сплату від земельного податку

тис.грн

3500

3650

3750

Обсяг коштів на забезпечення оплати цілодобового охоронного посту

тис.грн

565,000

615,000

615,000

продукту

 

 

 

 

Кількість одиниць запланованого обладнання

од.

135

82

94

Кількість комп’ютеризованих робочих місць

од.

50

50

50

Кількість комунальних некомерційних підприємств, які забезпечуються видатками на енергоносії

од.

18

18

18

Кількість звітних форм

од.

816

816

816

Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз’яснень, довідників, іншої інформації

од.

2040

2040

2040

Кількість кураторських виїздів спеціалістів

од.

150

150

150

Кількість програм в засобах масової інформації

од.

12

12

12

Кількість закладів, які звільняються від земельного податку

од.

18

18

18

Кількість закладів, в яких буде функціонувати цілодобовий охоронний пост

од.

2

2

2

ефективності

 

 

 

 

Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання

тис. грн

585,664

924,837

807,676

Видатки на оплату комунальних послуг на 1 установу

тис.грн

2722,222

2777,778

2833,333

Кількість звітних форм на одного працівника

од.

24

24

24

Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз’яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника

од.

60

60

60

Кількість кураторських виїздів спеціалістів на одного працівника

од.

4,4

4,4

4,4

Середня вартість однієї телевізійної програми

тис.грн

8,334

8,334

8,334

Видатки на оплату земельного податку на 1 установу

тис.грн

194,444

202,778

208,333

Видатки на оплату цілодобового охоронного посту на 1 установу

тис.грн

282,500

307,500

307,500

якості

 

 

 

 

Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання

тис.грн

1,2

1,3

1,4

Рівень зростання комунальних послуг та енергоносіїв в порівнянні з минулим роком

%

5,2

2,0

2,0

Збільшення кількості звернень серед населення на проходження вакцинації та щеплень

%

10,0

11,0

12,0

 

 

 

Таблиця 1

 

 

ПЕРЕЛІК

об’єктів бюджету розвитку галузі «Охорона здоров’я»

тис.грн

КПКВК

Найменування установи

Придбання обладнання і предмети довгострокового користування

Назва обладнання і предметів довгострокового користування

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 1»

Відеоендоскопічне обладнання

  

1400,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 1»

Пересувний УЗД апарат

2500,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 1»

Енцефалограф

180,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 1»

Апарат ШВЛ 2 одиниці

1600,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 1»

Пересувний рентгенапарат

1000,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 1»

Автоматизована портативна система виявлення нуклеїнових кислот iPonatic

1380,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 1»

Стерилізатор паровий (ГК-10)

200,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 1»

Щільова лампа

 

110,000

 

712010

Разом по установі

 

6860,000

110,000

1400,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Артроскоп

4500,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Комплекс діагностичний рентгенологічний на 3 робочі місця

 

4000,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Наркозно-дихальний апарат для дорослих

 

1480,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Фіброгастроскоп

 

1500,000

1500,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Літотриптор в комплекті

 

2700,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Колоноскоп операційний

1496,812

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Ректоскоп операційний

200,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Стіл операційний універсальний

 

1500,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Освітлювач операційний багаторефлекторний

  

720,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Цистоскоп операційний

  

380,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Енцефалограф

180,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Сухожарова шафа

  

350,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Дефібрилятор

 

130,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Монітор пацієнта реанімаційний

  

850,000

712010

Разом по установі

 

6376,812

11310,000

3800,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Рентгендіагностична арочна система

  

15000,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Ультразвуковий сканер стаціонарний

 

3500,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Портативний ультразвуковий сканер

 

800,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Наркозна станція (типу Leon)

 

1500,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Апарат ШВЛ для дорослих в реанімаційне відділення лікарні

 

2490,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Апарат для штучної вентиляції легенів з інтелектуальними автоматичними режимами

  

3960,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Апарат для проведення анестезії

  

1353,394

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Стіл загальнохірургічний багатофункціональний

1200,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Обладнання для плазменої стерилізації оптичного та мікрохірургічного інструментарію «СТЕРАД»

 

1800,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Лампа безтіньова операційна 6-рефлекторна

  

950,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Електрохірургічний коагулятор ELEKTROTOM62

  

750,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Комп’ютерне обладнання

 

400,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Електрокардіограф ЕК 12т-01-Р-Д

 

150,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Ехоенцефалоскоп для нейрохірургії

180,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Крісло гінекологічне СДМ-КС-РГ

400,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Ліжка лікарняні

244,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Рентгензахисний одяг

26,000

  
 

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Монітор пацієнта+СО2 для реанімаційного відділення лікарні

 

550,000

 
 

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Кисневі генератори на 2 місця

 

322,763

 

712010

Разом по установі

 

2050,000

11512,763

22013,394

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Цифровий мамограф

5000,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Відеоколоноскоп

2000,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Відеобронхоскоп

2500,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Елекроенцефалограф

 

180,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Коагулометр 4-х канальний

97,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Аналізатор електролітів

110,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Електрохірургічний блок ПЗД-60

40,900

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Автоматична піпетка змінного об’єму 10-100 мкл

 

15,200

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Медична лупа Carl Zeiss EyeMag Pro

93,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Освітлювач Carl Zeiss EyeMag Light II

 

80,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Набір силового інструменту Stryker System 5

55,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Гастроінтенстінальний відеоденоскоп

1667,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Медичне крісло-стілець

 

34,200

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Відеоцентр

1100,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Стерилізатор паровий

  

190,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Електрокардіограф

  

36,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Зволожувач повітря для кисневих магістралей

4,400

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Шприцевий дозатор

56,000

 

56,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Функціональне ліжко

 

750,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Матрац для функціонального ліжка

 

75,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Стіл приліжковий для годування

 

48,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Штатив

9,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Монітор пацієнта

  

700,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Тумба приліжкова медична

  

66,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Поручні для ходьби реабілітаційні

20,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Сходинки для ходьби реабілітаційні

10,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Відеосистема ендоскопічна, включає в себе: відеокамеру цифрову ендоскопічну, (Full HD дозвіл екрана), джерело світла, (LED 100-150W), кабель оптоволоконний освітлювальний ендоскопічний

 

560,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Висококонтрастний медичний монітор ЖК (LED) 22а (не менше 19 дюймів антибликове покриття, стійкість до хімічних очисників)

7,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Оптичні трубки:

- риноскоп (сінускоп) 4 мм, 0 град., 175 мм,

- риноскоп (сінускоп) 4 мм, 30 град.,175 мм,

- риноскоп (сінускоп) 4 мм, 45 град.,175 мм,

- риноскоп (сінускоп) 4 мм, 70 град., 175 мм

112,000

112,000

112,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Хірургічний налобний освітлювач: (інтенсивність світла не менше 40000 lux, потужність 3 ватт)

50,400

50,400

50,400

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Відсмоктувач хірургічний (вакуумний аспіратор-помпа)

Технічні характеристики:

- максимальний вакуум не менше 80кПА;

- продуктивність по волі не менше 8л/хв.;

- продуктивність по повітрю не менше 32л/хв.

  

72,800

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

ЛОР-крісло з електроприладом (регулювання висоти і спинки електромотором), Кро-1

 

93,600

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Хірургічний стіл для ЛОР-операцій

  

205,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

бактеріальний фільтр одноразовий

170,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Дозатор шприцевий

261,600

  

712010

Разом по установі

 

13363,300

1998,400

1488,200

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Бронхоскоп

620,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Апарат ультразвуковий діагностичний медичний з доплерівським каналом (датчик конвексний, лінійний, кардіологічний)

 

2700,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Апарат для холтерівського моніторування АТ та ЕКГ

  

155,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Інфузійний насос з автомат. розрахунком швидкості введення розчинів

15,000

 

80,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Шкаф сухоповітряний ГП-320

  

60,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Автомат. біохімічний аналізатор

400,000

 

400,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Комп’ютерне обладнання разом із спеціалізованим програмним забезпеченням та оргтехніка

  

540,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Лампа безтіньова

  

20,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Відеокамера для лапароскопу

 

570,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Рентгенапарат стаціонарний цифровий

  

6500,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Набір для лапароскопічних операцій

 

1350,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Ректороманоскоп

60,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Аналізатор доплерівський серцево-судинної діяльності матері і плоду малогабаритний електролітів крові

 

60,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Кювез

270,000

 

270,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Лампа фототерапії для немовлят

 

35,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Енцефалограф

180,000

  

712010

Разом по установі

 

1545,000

4715,000

8025,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Відсмоктувач медичний дитячий «Біомед» 7А-23В

  

26,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Пристрій неонатальний для фототерапії НО-АФ-LED

  

35,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Дефібрилятор портативний Nikon Kohden (Японія)

 

550,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Світильник безтіньовий L 734-II чотирьохрефлекторний пересувний

124,384

  

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат для штучної вентиляції легенів портативний в комплекті

700,000

  

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Електрокардіограф портативний

 

620,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Ларингоскоп універсальний

 

125,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Холтерівський монітор артеріального тиску

  

35,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Холтерівський монітор електрокардіографії

  

45,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Відеостойка фірми «OLYMPUS» серія 170 з дитячим фіброгастроскопом, з діаметром торцевої частини 7,9 мм

 

1 560,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Репроцесор CV-VI. Автоматична машина для миття та дезінфекції гнучких ендоскопів, тільки для нового ендоскопа

  

500,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Візалізатор вен

59,800

  

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Індикатор кислотності шлунку «Імпеданс рНметр» (ІКШ-2)

  

50,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Ректоскоп з волокном, світловідводом, обладнанням

  

40,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат ШВЛ «Hamilton» високого класу для дітей

 

2 300,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат ШВЛ Puritan Bennett GI з інтелектуальними автоматичними режимами для дітей усіх вікових груп

 

1 800,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Монітор пацієнта

  

500

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Монітор пацієнта + СО2

  

1500

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Кювез

 

400,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Плазмоферез: апарат ГЕМОС-ПФ

  

312,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат ультразвуковий переносний

  

800,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат рентгенівський пересувний палатний цифровий

 

3 400,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Портативний кисневий концентратор М100 HEACO 5 літрів

39,000

  

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

УЗД апарат PHILIPS EPIQ 7

  

5000,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

УЗД апарат PHILIPS CX 50

  

2000,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Електрокардіограф для малюків портативний монітор G3H (ЕКГ)

  

37,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Кардіограф багатоканальний Веne Hearf R-12 код 49103

  

67,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Електрокардіограф Мідас 6/12

  

35,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Реограф «Регіна» (4-канальний)

  

49,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Спірограф Спірелаб III

50,000

50,000

50,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Рентгенапарат АGFA DR 400

 

3 650,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Машина проявна PROTEC ECOMAX для автоматизованої обробки плівок в рентгенівських лабораторіях

600,000

  

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Педіатричний імобілізаційний пристрій для рентгенівських обстежень дітей раннього віку  Pigg-O-Stat

 

140,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Автоматичний біохімічний аналізатор ВS-400

 

1 450,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Центрифуга лабораторна СМ-6М (Латвія)

51,800

  

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Мікроскоп бінокулярний Leica DM750 LED/Olympus CX23 LED RF-S1

49,500

  

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Коагулометр автоматичний FSL 7000 (США)

  

300,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Мікроскоп бінокулярний XS-3320 Mikromed

 

55,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Автоматична система FE-5 для аналізу калу на виявлення кишкових паразитів

  

45,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Комплект обладнання для ІФА аналізу (мікропланшетний фотометр Multiscan FC, провивач Wellwash)

  

330,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Машина для дезінфекції та миття лабораторного посуду Miele/Smeg

  

65,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат магніто-лазерної терапії МИТ-1 МЛТ

  

48,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

ДМВ терапія «АМВТ-50»

  

58,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат для електростимуляції м’язів «Радіус-01 ФТ»

25,795

  

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Придбання медичного обладнання для реабілітаційного центру

 

1 400,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Магнітотерапія «ДІМАР Д 2000»

  

41,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Електротерапія «Therapic 7200»

  

31,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Спелеотерапія: Галогенератор «IONNA»

  

13,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Електроміограф

 

550,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Велоенергометр

  

200,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Бронхоскоп жорсткий «Stors» або Фріделя

  

856,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Пікфлуометр

82,000

  

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Гастрофіброскоп відео

  

1300,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Оптичний фібробронхоскоп Олімпус діам. 5,0 см

  

595,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат дослідження кислотності шлунку

7,000

  

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Діоптриметр

  

162,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Макулотестер

  

134,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Офтальмометр

  

156,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Офтальмоскоп налобний бінокулярний

373,580

  

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Периметр поля зору (периграф)

  

1020,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Прилад для вимірювання внутрішньоочного тиску

29,990

  

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Проектор знаків

35,700

  

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Рефрактометр авто

  

465,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Сіноптофор (для діагностики і лікування косоокості)

  

52,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Електроенцефалограф

 

16,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат для ультразвукової очистки інструментів

 

58,500

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат лазерний для резекції і коагуляції

 

39,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Лампа безтіньова пересувна з регулюванням по висоті

  

500,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Стіл операційний

  

155,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Шафа сухожарова

  

75,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Маятникова пилка для зняття гіпсу «ELEKTRONIK POVER»

  

60,000

712010

Разом по установі

 

2228,549

18163,500

17742,000

ВСЬОГО ПО КПКВК

32423,661

47809,663

54468,594

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Апарат УЗД експертного класу

 

4500,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Крісло-трансформер для жінок з обмеженими можливостями

 

200,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Апарат для кріохірургії гінекологічний

 

37,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Колькоскоп з фотоприставкою

 

80,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Аспіратор (насос-відсмоктувач) хірургічний

 

85,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Ларингоскоп з набором клинків

  

10,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Насос інфузійний (інфузомат)

  

125,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Електрокардіограф багатоканальний

50,000

  

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Апарат ШВЛ

  

800,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Ліжко функціональне для прийняття пологів

  

440,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Фетальний монітор

  

250,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Пульсоксиметр

68,000

  

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Лапароскоп зі стійкою (повний набір)

  

1825,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Гістероскоп, гістеророзектоскоп (повний набір)

  

2000,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Білірубінометр транскутаний

  

120,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Обігрівач опромінюючий для новонароджених «Променеве тепло»

  

180,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Система для кисневої терапії зі зволоженням, підігрівом та регуляцією концентрації кисню

 

950,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Стерилізатор паровий (ГК-10)

  

600,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Аквадистилятор

 

19,033

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Автоаналізатор гематологічний

350,000

  

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Машинки пральні

 

495,000

 

712030

Разом по установі

 

468,000

6366,033

6350,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Бактерицидний опромінювач рециркулятор «Дезар»

41,600

  

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Крісло-трансформер для жінок з обмеженими можливостями

 

200,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Дефібрилятор

  

137,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Гістероскоп

3000,000

  

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Стерилізатор повітряний (ГП-80)

36,000

  

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Ультрафіолетова камера

22,500

  

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Колькоскоп з відеоприставкою

 

360,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Портативний УЗД апарат

  

1500,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Інфузійний насос

  

100,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Гістероскоп біполярний

  

350,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Відеокамера ендоскопічна. Едоскопічний та хірургічний монітор

 

850,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Стіл операційний

67,000

  

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Промислова пральна машина на 25 кг білизни

  

176,000

712030

Разом по установі

 

3167,100

1410,000

2263,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 3»

Лапароскоп

4500,000

  

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 3»

CPAP – система для неінвазивної терапії новонароджених

 

800,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 3»

Крісло-трансформер для жінок з обмеженими можливостями

  

200,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 3»

УЗД апарат експерт класу для перинатальної діагностики вагітних

4500,000

  

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 3»

Портативний УЗД

  

1000,000

712030

Разом по установі

 

9000,000

800,000

1200,000

ВСЬОГО ПО КПКВК

12635,100

8576,033

9813,000

712080

КНП ММР «Міський протитуберкульозний диспансер»

Пересувний флюограф (вантажний автомобіль) «ТАТА»-LPT

 

5500,0000

 

712080

КНП ММР «Міський протитуберкульозний диспансер»

Гематологічний аналізатор Micri CC-18 HTI

  

300,000

712080

КНП ММР «Міський протитуберкульозний диспансер»

Персональний комп’ютер

35,0000

 

100,000

712080

КНП ММР «Міський протитуберкульозний диспансер»

УЗД - апарат

 

850,0000

 

712080

КНП ММР «Міський протитуберкульозний диспансер»

Касети 30х40 рентгенологічні

40,0000

  

712080

КНП ММР «Міський протитуберкульозний диспансер»

Мікроскоп бінокулярний

 

16,0000

 

712080

КНП ММР «Міський протитуберкульозний диспансер»

Сухожарова шафа

  

325,000

712080

КНП ММР «Міський протитуберкульозний диспансер»

Кондиціонер

  

80,000

712080

Разом по установі

 

75,000

6366,000

805,000

ВСЬОГО ПО КПКВК

75,000

6366,000

805,000

712100

Разом по установі

 

0,000

0,000

0,000

ВСЬОГО ПО КПКВК

75,000

6366,000

805,000

712151

КУ ММР «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»

Придбання сервера-шлюза

148,000

  

712151

КУ ММР «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»

Автоматизація робочих місць

50,000

50,000

50,000

712151

Разом по установі

 

198,000

50,000

50,000

ВСЬОГО ПО КПКВК

 

198,000

50,000

50,000

ВСЬОГО ПО КЕКВ 3110

45331,761

62801,696

65136,594

КПКВК

Найменування установи

Капітальний ремонт

Об’єкт капітального ремонту

   

1

2

3

4

5

6

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 1»

Капітальний ремонт приміщення під ангіографічне обладнання

   

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 1»

Капітальний ремонт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації, проведення протипожежних заходів в КНП ММР «Міська лікарня № 1»

 

982,237

 

712010

Разом по установі

 

0,000

982,237

0,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Капітальний ремонт з придбанням вантажно-медичного ліфта з модернізацією ліфтової шахти у хірургічному корпусі КНП ММР «Міська лікарня № 3»

1487,022

2500,000

2000,00

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Капітальний ремонт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації, проведення протипожежних заходів в КНП ММР «Міська лікарня № 3»

2077,160

965,869

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Капітальний ремонт м’якої покрівлі терапевтичного корпусу

 

573,265

1500,000

712010

Разом по установі

 

3564,182

4039,134

3500,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Капітальний ремонт головного входу головного корпусу міської лікарні швидкої медичної допомоги за адресою: вул. Корабелів, 14-В, м. Миколаїв

1500,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Капітальний ремонт сходової клітини головного корпусу міської лікарні швидкої медичної допомоги за адресою: вул. Корабелів, 14-В, м. Миколаїв

321,553

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів міської лікарні швидкої медичної допомоги за адресою: вул. Корабелів, 14-В, м. Миколаїв

5712,094

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Капітальний ремонт приймального відділення головного корпусу КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

4616,150

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Капітальний ремонт (заміна) 2-х ліфтів у головному корпусі міської лікарні швидкої медичної допомоги

2886,643

2500,000

2000,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Капітальний ремонт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації, проведення протипожежних заходів в КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

 

1500,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Капітальний ремонт даху господарського блоку міської лікарні швидкої медичної допомоги за адресою: вул. Корабелів, 14-В, м. Миколаїв

  

2698,500

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Капітальний ремонт даху поліклініки міської лікарні швидкої медичної допомоги за адресою: вул. Корабелів, 14-В, м. Миколаїв

 

2400,000

 

712010

Разом по установі

 

15036,440

6400,000

4698,500

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Утеплення поліклінічного відділення

  

9255,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Капітальний ремонт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації, проведення протипожежних заходів в КНП ММР «Міська лікарня № 4»

4020,360

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Капітальний ремонт центрального входу лікарняного корпусу

700,000

 

700,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Капітальний ремонт системи опалення

299,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Капітальний ремонт від неврології

815,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Капітальний ремонт фасаду, утеплення будівлі, в осях Л-Ж

  

300,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Капітальний ремонт (гаражі)

  

300,000

712010

Разом по установі

 

5834,360

0,000

10555,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Капітальний ремонт ліфта в хірургічному корпусі із заміною ліфта міської лікарні № 5

1355,055

1600,000

1500,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Капітальний ремонт патолоанатомічного відділення по пр. Богоявленському, 336 (оформлення проєктно-кошторисної документації)

1500,000

  

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Реконструкція паталогоанатомічного відділення з прбудовою по пр. Богоявленському, 336

   

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Розробка проєктно-кошторисної документації  та встановлення пожежної сигналізації у відділеннях лікарні по пр. Богоявленському, 336

 

320,000

2500,000

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Реконструкція будівлі рентгенкабінету під діагностичний центр з надбудовою другого поверху по пр. Богоявленському, 336

   

712010

Разом по установі

 

2855,055

1920,000

4000,000

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Капітальний ремонт приміщень адміністративно-побутової будівлі КНП ММР «МДЛ № 2» (автоклавна)

 

450,000

 

712010

Разом по установі

 

0,000

450,000

0,000

ВСЬОГО ПО КТКВК

 

27290,037

13791,371

22753,500

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізціїї в пологовому будинку № 2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 8

 

950,000

1500,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Утеплення фасаду лікарняного корпусу та цоколю

 

530,000

1500,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Встановлення охоронної сигналізації з відеоспостереженням

 

92,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Заміна системи опалення ЖК№2, водопостачання та водовідведення

 

950,000

1500,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Капітальний ремонт операційного блоку з встановленням системи вентиляції

 

550,000

560,248

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Облаштування санітарних приміщень для людей з обмеженими можливостями з дотриманням всіх вимог ДБН

 

450,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Облаштування окремої палати для людей з обмеженими можливистями  з дотриманням всіх вимог ДБН

  

100,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Заміна асфальтового покриття прилеглої території ПБ№2, вул.Будівельників, 8

 

850,000

350,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Капітальний ремонт господарського блоку під кабінети бухгалтерії, ЦЗ, ОП

  

900,000

712030

Разом по установі

 

0,000

4372,000

6410,248

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 3»

Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізціїї в пологовому будинку № 3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 3

 

2813,880

1000,000

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 3»

Капітальний ремонт покрівель акушерського корпусу жіночої консультації

 

850,000

 

712030

Разом по установі

 

0,000

3663,880

1000,000

ВСЬОГО ПО КТКВК

0,000

8035,880

7410,248

712080

КНП ММР «Міський протитуберкульозний диспансер»

Капітальний ремонт системи опалення водопроводу та каналізації. Виготовлення проєктної документації

 

630,000

 

712080

КНП ММР «Міський протитуберкульозний диспансер»

Капітальний ремонт та утеплення стін фасаду споруди. Виготовлення проєктної документації

  

780,000

712080

КНП ММР «Міський протитуберкульозний диспансер»

Капітальний ремонт дорожнього асфальтового покриття прибудинкової території диспансеру

 

950,000

 

712080

Разом по установі

 

0,000

1580,000

780,000

ВСЬОГО ПО КТКВК

0,000

1580,000

780,000

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 1»

Капітальний ремонт сімейної амбулаторії КНП МЕР «ЦПМСД № 1» за адресою: пр. Богоявленський, 6

 

5875,248

 

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 1»

Проєктні роботи та експертиза проєкту за об’єктом: «Реконструкція сімейної амбулаторії КНП МЕР «ЦПМСД № 1» за адресою:вул. Знаменська, 35»

   

712111

Разом по установі

 

0,000

5875,248

0,000

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 2»

Капітальний ремонт м’якої покрівлі на прибудові до амбулаторії № 7, вул. Космонавтів, 144

200,000

 

100,000

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 2»

Створення протипожежної водопровідної системи, вул. Космонавтів, 126

  

350,000

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 2»

Створення пожежної сигналізації, вул. Космонавтів, 126

248,202

  

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 2»

Створення пожежної сигналізації сімейної амбулаторії № 3, вул. 3 Лінія, 17

 

150,000

100,000

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 2»

Створення пожежної сигналізації сімейної амбулаторії № 7, вул. Космонавтів, 144

  

140,000

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 2»

Капітальний ремонт пожежної сигналізації сімейної амбулаторії № 8, вул. Казарського, 1/5

 

300,000

100,000

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 2»

Капітальний ремонт електрощитової з перенесенням з підвалу на 1 поверх ЦПМСД № 2, вул. Космонавтів, 126

 

250,000

100,000

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 2»

Капітальний ремонт віконних блоків із заміною на металопластикові ЦПМСД № 2, вул. Космонавтів, 126

  

729,658

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 2»

Капітальний ремонт асфальтового покриття на господарському дворі ЦПМСД № 2, вул. Космонавтів, 126

 

951,100

 

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 2»

Капітальний ремонт козирка над входом в будівлю ЦПМСД № 2, вул. Космонавтів, 126

 

1000,000

 

712111

Разом по установі

 

448,202

2651,100

1619,658

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 3»

Реконструкція існуючої будівлі ЦПМСД № 3 під квартири для медичних працівників за адресою: вул. Шосейна, 119

   

712111

Разом по установі

 

0,000

0,000

0,000

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 4»

Нове будівництво сімейної амбулаторії № 5 ЦПМСД № 4 за адресою: мікрорайон Матвіївка, вул. Лісова, біля будинку № 5

   

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 4»

Капітальний ремонт фасаду та покрівлі сімейної амбулаторії № 3 ЦПМСД № 4, вул. Архитектора Старова, 4А

   

712111

Разом по установі

 

0,000

0,000

0,000

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 5»

Реконструкція приміщення під розміщення сімейної амбулаторії № 3 ЦПМСД № 5 за адресою: вул. Чкалова, 78

   

712111

Разом по установі

 

0,000

0,000

0,000

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 6»

Капітальний ремонт ганку будівлі сімейної амбулаторії ЦПМСД № 6 по вул. Шосейна, 58

 

805,000

 

712111

Разом по установі

 

0,000

805,000

0,000

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 7»

Капітальний ремонт сімейної амбулаторії № 3 ЦПМСД № 7, пр. Корабелів, 12

 

2569,705

 

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 7»

Капітальний ремонт сімейної амбулаторії № 4 ЦПМСД № 7, пр. Корабелів, 12

  

2300,000

712111

Разом по установі

 

0,000

2569,705

2300,000

ВСЬОГО ПО КТКВК

448,202

11901,053

3919,658

ВСЬОГО ПО КЕКВ 3132

27738,239

35308,304

34863,406

ВСЬОГО:

73070,000

98110,000

100000,000

 

 

Примітка: можлива зміна вартості об’єктів протягом бюджетних періодів, що не потребує внесення змін до Програми

 

Опубліковано: 10 квітня 2020р. 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: