Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

17 березня 2020                                                                                     № 56/109

Про внесення  змін  до  рішення  міської

ради  від 20.12.2019  № 56/70 «Про бюджет

міста  Миколаєва на 2020 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету міста Миколаєва, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.      Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік».

 

1.1.    Абзаци другий, п’ятий, шостий, восьмий пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Визначити на 2020 рік:

-      видатки бюджету міста Миколаєва у сумі 4008820177,90 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 3199645877,90 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 809174300 гривень;

-      профіцит за загальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 685791741,10 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 744470781,00 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      резервний фонд бюджету міста Миколаєва у розмірі 20000000 гривень, що становить 0,63 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.».

 

1.2.    Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у сумі 2846641846 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»

 

1.3.    Додатки 2, 3, 7 викласти в новій редакції (додаються).

 

2.      Прийняття рішення стосовно використання коштів (27500000 грн) виключно на нагальні потреби міста у разі розповсюдження захворюваності коронавірусної інфекції COVID-19, врахувавши можливість проведення засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету та соціально-економічного розвитку у телефонному режимі за умови відсутності можливості зібрання засідання постійної комісії в штатному режимі.

 

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                 О.СЄНКЕВИЧ

 

 

    

    Додаток 2

 
    

    до рішення міської ради

    

    від  17 березня 2020

    

    № 56/109

Фінансування  бюджету міста Миколаєва на 2020 рік

 

14201100000

    
 

(код бюджету)

    

 

 

 

 

 

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000 

Внутрішнє фінансування

58 679 039,90

-685 791 741,10

744 470 781,00

744 470 781,00

208000 

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

58 679 039,90

-685 791 741,10

744 470 781,00

744 470 781,00

208100

На початок періоду

58 679 039,90

58 679 039,90

 

 

208400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

-744 470 781,00

744 470 781,00

744 470 781,00

Х

Загальне фінансування

58 679 039,90

-685 791 741,10

744 470 781,00

744 470 781,00

Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000 

Фінансування за активними операціями

58 679 039,90

-685 791 741,10

744 470 781,00

744 470 781,00

602000 

Зміни обсягів готівкових коштів

58 679 039,90

-685 791 741,10

744 470 781,00

744 470 781,00

602100

На початок періоду

58 679 039,90

58 679 039,90

 

 

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

-744 470 781,00

744 470 781,00

744 470 781,00

Х

Загальне фінансування

58 679 039,90

-685 791 741,10

744 470 781,00

744 470 781,00

 

 

             

Додаток 3

             

до рішення міської ради

             

від 17 березня 2020

 
             

№ 56/109

 
 

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Миколаєва на 2020 рік

  

14201100000

            
  

(код бюджету)

            
               

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

124 221 918,00

124 221 918,00

51 683 983,00

2 395 260,00

 

8 110 084,00

7 810 084,00

300 000,00

 

 

7 810 084,00

132 332 002,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

124 221 918,00

124 221 918,00

51 683 983,00

2 395 260,00

 

8 110 084,00

7 810 084,00

300 000,00

 

 

7 810 084,00

132 332 002,00

0210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

74 728 450,00

74 728 450,00

49 682 300,00

2 335 200,00

 

1 605 200,00

1 305 200,00

300 000,00

 

 

1 305 200,00

76 333 650,00

0210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

320 950,00

320 950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320 950,00

0213111 

3111

1040   

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

260 116,00

260 116,00

 

 

 

289 884,00

289 884,00

 

 

 

289 884,00

550 000,00

0213121 

3121

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2 799 747,00

2 799 747,00

2 001 683,00

60 060,00

 

 

 

 

 

 

 

2 799 747,00

0213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 167 400,00

3 167 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 167 400,00

0213140 

3140

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

13 524 678,00

13 524 678,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 524 678,00

0213242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

287 440,00

287 440,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287 440,00

0214082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

430 000,00

430 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430 000,00

0216084 

6084

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 266 000,00

1 266 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 266 000,00

0217426 

7426

0453   

Інші заходи у сфері електротранспорту

10 000 000,00

10 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 000,00

0217610 

7610

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

192 537,00

192 537,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 537,00

0217680 

7680

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

314 100,00

314 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314 100,00

0217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

16 905 000,00

16 905 000,00

 

 

 

150 000,00

150 000,00

 

 

 

150 000,00

17 055 000,00

0218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

25 500,00

25 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 500,00

0219800 

9800

0180   

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

 

 

 

 

6 065 000,00

6 065 000,00

 

 

 

6 065 000,00

6 065 000,00

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 555 317 315,00

1 555 317 315,00

1 007 837 687,00

109 584 601,00

 

100 092 769,00

57 613 371,00

42 479 398,00

5 944 247,00

1 081 010,00

57 613 371,00

1 655 410 084,00

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 555 317 315,00

1 555 317 315,00

1 007 837 687,00

109 584 601,00

 

100 092 769,00

57 613 371,00

42 479 398,00

5 944 247,00

1 081 010,00

57 613 371,00

1 655 410 084,00

0610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 217 300,00

6 217 300,00

4 764 100,00

103 560,00

 

106 000,00

106 000,00

 

 

 

106 000,00

6 323 300,00

0611010 

1010

0910   

Надання дошкільної освіти

456 392 668,00

456 392 668,00

291 284 562,00

35 443 823,00

 

48 583 055,00

19 696 901,00

28 886 154,00

174 765,00

42 027,00

19 696 901,00

504 975 723,00

0611020 

1020

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

794 461 544,00

794 461 544,00

545 259 643,00

56 599 370,00

 

39 016 067,00

34 475 901,00

4 540 166,00

2 016 974,00

216 223,00

34 475 901,00

833 477 611,00

0611030 

1030

0921   

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

9 712 075,00

9 712 075,00

7 270 858,00

594 171,00

 

12 000,00

12 000,00

 

 

 

12 000,00

9 724 075,00

0611070 

1070

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

18 481 172,00

18 481 172,00

12 723 765,00

891 509,00

 

102 000,00

102 000,00

 

 

 

102 000,00

18 583 172,00

0611090 

1090

0960   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

44 068 909,00

44 068 909,00

32 638 576,00

2 164 157,00

 

859 129,00

723 500,00

135 629,00

 

 

723 500,00

44 928 038,00

0611110 

1110

0930   

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

151 986 331,00

151 986 331,00

86 165 731,00

12 682 129,00

 

8 862 888,00

192 000,00

8 670 888,00

3 646 906,00

811 074,00

192 000,00

160 849 219,00

0611120 

1120

0941   

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

5 161 077,00

5 161 077,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 161 077,00

0611150 

1150

0990   

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

7 370 654,00

7 370 654,00

5 895 589,00

98 663,00

 

 

 

 

 

 

 

7 370 654,00

0611161 

1161

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

19 664 516,00

19 664 516,00

14 762 411,00

538 886,00

 

262 561,00

16 000,00

246 561,00

105 602,00

11 686,00

16 000,00

19 927 077,00

0611162 

1162

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

1 278 200,00

1 278 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 278 200,00

0611170 

1170

0990   

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7 351 264,00

7 351 264,00

5 077 663,00

355 894,00

 

50 000,00

50 000,00

 

 

 

50 000,00

7 401 264,00

0613033 

3033

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

6 231 000,00

6 231 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 231 000,00

0613036 

3036

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

23 843 900,00

23 843 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 843 900,00

0614030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

2 603 140,00

2 603 140,00

1 994 789,00

112 439,00

 

115 000,00

115 000,00

 

 

 

115 000,00

2 718 140,00

0614082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

493 565,00

493 565,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493 565,00

0617321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

2 124 069,00

2 124 069,00

 

 

 

2 124 069,00

2 124 069,00

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

216 815 450,90

216 815 450,90

3 402 900,00

94 420,00

 

10 948 400,00

10 948 400,00

 

 

 

10 948 400,00

227 763 850,90

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

216 815 450,90

216 815 450,90

3 402 900,00

94 420,00

 

10 948 400,00

10 948 400,00

 

 

 

10 948 400,00

227 763 850,90

0710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 619 200,00

4 619 200,00

3 402 900,00

94 420,00

 

 

 

 

 

 

 

4 619 200,00

0712010 

2010

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

157 203 905,00

157 203 905,00

 

 

 

10 948 400,00

10 948 400,00

 

 

 

10 948 400,00

168 152 305,00

0712030 

2030

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

25 538 962,00

25 538 962,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 538 962,00

0712080 

2080

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

3 544 649,00

3 544 649,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 544 649,00

0712100 

2100

0722   

Стоматологічна допомога населенню

4 164 802,00

4 164 802,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 164 802,00

0712111 

2111

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

15 545 545,00

15 545 545,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 545 545,00

0712144 

2144

0763   

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

3 795 847,90

3 795 847,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 795 847,90

0712151 

2151

0763   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

1 304 140,00

1 304 140,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 304 140,00

0712152 

2152

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

1 098 400,00

1 098 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 098 400,00

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

294 727 274,00

294 727 274,00

80 274 665,00

2 375 140,00

 

4 495 830,00

3 547 200,00

948 630,00

112 485,00

 

3 547 200,00

299 223 104,00

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

294 727 274,00

294 727 274,00

80 274 665,00

2 375 140,00

 

4 495 830,00

3 547 200,00

948 630,00

112 485,00

 

3 547 200,00

299 223 104,00

0810160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

57 331 600,00

57 331 600,00

44 870 400,00

836 155,00

 

517 200,00

517 200,00

 

 

 

517 200,00

57 848 800,00

0810180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

600,00

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,00

0813031 

3031

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1 395 772,00

1 395 772,00

 

 

 

330 000,00

330 000,00

 

 

 

330 000,00

1 725 772,00

0813032 

3032

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2 633 760,00

2 633 760,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 633 760,00

0813033 

3033

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

32 774 626,00

32 774 626,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 774 626,00

0813034 

3034

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1 600 000,00

1 600 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 600 000,00

0813035 

3035

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1 500 000,00

1 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 000,00

0813036 

3036

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

110 146 000,00

110 146 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 146 000,00

0813050 

3050

1070   

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

856 700,00

856 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

856 700,00

0813090 

3090

1030   

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

461 960,00

461 960,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461 960,00

0813104 

3104

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

31 904 200,00

31 904 200,00

23 129 798,00

703 386,00

 

1 644 630,00

1 500 000,00

144 630,00

112 485,00

 

1 500 000,00

33 548 830,00

0813105 

3105

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

6 452 848,00

6 452 848,00

4 292 575,00

182 398,00

 

 

 

 

 

 

 

6 452 848,00

0813123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

393 200,00

393 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393 200,00

0813160 

3160

1010   

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2 319 947,00

2 319 947,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 319 947,00

0813171 

3171

1010   

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

244 848,00

244 848,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244 848,00

0813172 

3172

1010   

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

252,00

252,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252,00

0813180 

3180

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

59 246,00

59 246,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 246,00

0813191 

3191

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

16 321 132,00

16 321 132,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 321 132,00

0813192 

3192

1030   

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

1 356 628,00

1 356 628,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 356 628,00

0813210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

844 699,00

844 699,00

692 375,00

 

 

 

 

 

 

 

 

844 699,00

0813241 

3241

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

11 562 900,00

11 562 900,00

7 289 517,00

653 201,00

 

804 000,00

 

804 000,00

 

 

 

12 366 900,00

0813242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

14 566 356,00

14 566 356,00

 

 

 

1 200 000,00

1 200 000,00

 

 

 

1 200 000,00

15 766 356,00

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

169 000 025,00

169 000 025,00

93 663 517,00

8 635 056,00

 

13 692 905,00

6 124 515,00

7 049 561,00

4 085 977,00

117 464,00

6 643 344,00

182 692 930,00

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

169 000 025,00

169 000 025,00

93 663 517,00

8 635 056,00

 

13 692 905,00

6 124 515,00

7 049 561,00

4 085 977,00

117 464,00

6 643 344,00

182 692 930,00

1010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 243 900,00

3 243 900,00

2 495 500,00

 

 

80 600,00

80 600,00

 

 

 

80 600,00

3 324 500,00

1011100 

1100

0960   

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

56 414 110,00

56 414 110,00

44 648 981,00

1 846 353,00

 

5 721 386,00

 

5 555 206,00

3 669 014,00

42 735,00

166 180,00

62 135 496,00

1014030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

35 498 710,00

35 498 710,00

25 671 415,00

2 516 640,00

 

326 423,00

208 500,00

117 923,00

 

 

208 500,00

35 825 133,00

1014060 

4060

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

23 600 725,00

23 600 725,00

15 174 951,00

3 191 023,00

 

1 754 496,00

285 415,00

1 116 432,00

406 963,00

74 729,00

638 064,00

25 355 221,00

1014081 

4081

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

48 242 580,00

48 242 580,00

5 672 670,00

1 081 040,00

 

260 000,00

 

260 000,00

10 000,00

 

 

48 502 580,00

1014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2 000 000,00

2 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000,00

1017324 

7324

0443   

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

5 550 000,00

5 550 000,00

 

 

 

5 550 000,00

5 550 000,00

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

139 427 123,00

139 427 123,00

73 283 666,00

9 877 942,00

 

9 546 051,00

8 353 359,00

1 192 692,00

 

14 989,00

8 353 359,00

148 973 174,00

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

139 427 123,00

139 427 123,00

73 283 666,00

9 877 942,00

 

9 546 051,00

8 353 359,00

1 192 692,00

 

14 989,00

8 353 359,00

148 973 174,00

1110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 420 800,00

2 420 800,00

1 814 900,00

19 592,00

 

 

 

 

 

 

 

2 420 800,00

1115011 

5011

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

2 592 500,00

2 592 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 592 500,00

1115012 

5012

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

976 000,00

976 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

976 000,00

1115031 

5031

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

84 652 560,00

84 652 560,00

51 871 063,00

6 029 822,00

 

5 204 182,00

4 516 041,00

688 141,00

 

 

4 516 041,00

89 856 742,00

1115032 

5032

0810   

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

4 248 190,00

4 248 190,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 248 190,00

1115033 

5033

0810   

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

12 319 990,00

12 319 990,00

7 322 825,00

774 067,00

 

973 660,00

900 000,00

73 660,00

 

14 989,00

900 000,00

13 293 650,00

1115041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

17 756 490,00

17 756 490,00

9 684 794,00

2 988 473,00

 

1 392 891,00

962 000,00

430 891,00

 

 

962 000,00

19 149 381,00

1115062 

5062

0810   

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

10 967 647,00

10 967 647,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 967 647,00

1115063 

5063

0810   

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

3 492 946,00

3 492 946,00

2 590 084,00

65 988,00

 

30 000,00

30 000,00

 

 

 

30 000,00

3 522 946,00

1117325 

7325

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

1 945 318,00

1 945 318,00

 

 

 

1 945 318,00

1 945 318,00

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

271 105 982,00

271 105 982,00

18 602 500,00

34 362 559,00

 

350 736 834,00

341 834 691,00

8 211 143,00

5 144 764,00

68 628,00

342 525 691,00

621 842 816,00

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

271 105 982,00

271 105 982,00

18 602 500,00

34 362 559,00

 

350 736 834,00

341 834 691,00

8 211 143,00

5 144 764,00

68 628,00

342 525 691,00

621 842 816,00

1210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

24 219 100,00

24 219 100,00

18 602 500,00

461 454,00

 

74 000,00

74 000,00

 

 

 

74 000,00

24 293 100,00

1210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

1216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

27 852 000,00

27 852 000,00

 

 

 

92 661 441,00

92 661 441,00

 

 

 

92 661 441,00

120 513 441,00

1216016 

6016

0620   

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

2 700 000,00

2 700 000,00

 

 

 

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

1 000 000,00

3 700 000,00

1216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

59 003 592,00

59 003 592,00

 

33 801 105,00

 

 

 

 

 

 

 

59 003 592,00

1216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

102 196 000,00

102 196 000,00

 

100 000,00

 

47 160 217,00

47 160 217,00

 

 

 

47 160 217,00

149 356 217,00

1216090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

6 997 143,00

 

6 976 143,00

5 144 764,00

68 628,00

21 000,00

6 997 143,00

1217310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

97 630 533,00

97 630 533,00

 

 

 

97 630 533,00

97 630 533,00

1217370 

7370

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

100 000,00

100 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000,00

1217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

53 974 790,00

53 974 790,00

 

 

 

58 458 500,00

58 458 500,00

 

 

 

58 458 500,00

112 433 290,00

1217670 

7670

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

44 850 000,00

44 850 000,00

 

 

 

44 850 000,00

44 850 000,00

1217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 060 000,00

1 060 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 060 000,00

1218340 

8340

0540   

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

1 905 000,00

 

1 235 000,00

 

 

670 000,00

1 905 000,00

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

9 725 200,00

9 725 200,00

5 217 800,00

 

 

97 114 000,00

97 114 000,00

 

 

 

97 114 000,00

106 839 200,00

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

9 725 200,00

9 725 200,00

5 217 800,00

 

 

97 114 000,00

97 114 000,00

 

 

 

97 114 000,00

106 839 200,00

1310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 725 200,00

6 725 200,00

5 217 800,00

 

 

114 000,00

114 000,00

 

 

 

114 000,00

6 839 200,00

1317321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

50 763 100,00

50 763 100,00

 

 

 

50 763 100,00

50 763 100,00

1317640 

7640

0470   

Заходи з енергозбереження

3 000 000,00

3 000 000,00

 

 

 

46 236 900,00

46 236 900,00

 

 

 

46 236 900,00

49 236 900,00

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

5 631 400,00

5 631 400,00

4 083 500,00

111 800,00

 

100 042 000,00

100 042 000,00

 

 

 

100 042 000,00

105 673 400,00

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

5 631 400,00

5 631 400,00

4 083 500,00

111 800,00

 

100 042 000,00

100 042 000,00

 

 

 

100 042 000,00

105 673 400,00

1510160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 631 400,00

5 631 400,00

4 083 500,00

111 800,00

 

42 000,00

42 000,00

 

 

 

42 000,00

5 673 400,00

1511010 

1010

0910   

Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

11 000 000,00

11 000 000,00

 

 

 

11 000 000,00

11 000 000,00

1511020 

1020

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 

 

25 003 481,00

25 003 481,00

 

 

 

25 003 481,00

25 003 481,00

1512010 

2010

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

6 000 000,00

6 000 000,00

 

 

 

6 000 000,00

6 000 000,00

1512111 

2111

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

2 924 000,00

2 924 000,00

 

 

 

2 924 000,00

2 924 000,00

1513241 

3241

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

4 335 876,00

4 335 876,00

 

 

 

4 335 876,00

4 335 876,00

1515031 

5031

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

 

 

 

 

8 700 000,00

8 700 000,00

 

 

 

8 700 000,00

8 700 000,00

1517310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

6 605 050,00

6 605 050,00

 

 

 

6 605 050,00

6 605 050,00

1517321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

12 737 669,00

12 737 669,00

 

 

 

12 737 669,00

12 737 669,00

1517322 

7322

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

7 881 013,00

7 881 013,00

 

 

 

7 881 013,00

7 881 013,00

1517324 

7324

0443   

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

10 011 695,00

10 011 695,00

 

 

 

10 011 695,00

10 011 695,00

1517330 

7330

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

1 222 340,00

1 222 340,00

 

 

 

1 222 340,00

1 222 340,00

1517340 

7340

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

3 578 876,00

3 578 876,00

 

 

 

3 578 876,00

3 578 876,00

1600000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

11 905 800,00

11 905 800,00

6 125 200,00

 

 

6 000 000,00

6 000 000,00

 

 

 

6 000 000,00

17 905 800,00

1610000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

11 905 800,00

11 905 800,00

6 125 200,00

 

 

6 000 000,00

6 000 000,00

 

 

 

6 000 000,00

17 905 800,00

1610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

7 864 700,00

7 864 700,00

6 125 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

7 864 700,00

1610180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

1617350 

7350

0443   

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

270 000,00

270 000,00

 

 

 

270 000,00

270 000,00

1617370 

7370

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

 

 

 

5 730 000,00

5 730 000,00

 

 

 

5 730 000,00

5 730 000,00

1617693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

4 041 000,00

4 041 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 041 000,00

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

4 871 600,00

4 871 600,00

3 629 800,00

61 433,00

 

412 000,00

412 000,00

 

 

 

412 000,00

5 283 600,00

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

4 871 600,00

4 871 600,00

3 629 800,00

61 433,00

 

412 000,00

412 000,00

 

 

 

412 000,00

5 283 600,00

1710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 861 510,00

4 861 510,00

3 629 800,00

61 433,00

 

412 000,00

412 000,00

 

 

 

412 000,00

5 273 510,00

1710180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

10 090,00

10 090,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 090,00

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

18 804 345,00

18 804 345,00

4 990 900,00

91 810,00

 

635 000,00

635 000,00

 

 

 

635 000,00

19 439 345,00

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

18 804 345,00

18 804 345,00

4 990 900,00

91 810,00

 

635 000,00

635 000,00

 

 

 

635 000,00

19 439 345,00

2910160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 645 000,00

6 645 000,00

4 990 900,00

81 630,00

 

635 000,00

635 000,00

 

 

 

635 000,00

7 280 000,00

2918110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

12 141 165,00

12 141 165,00

 

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

12 141 165,00

2918120 

8120

0320   

Заходи з організації рятування на водах

18 180,00

18 180,00

 

180,00

 

 

 

 

 

 

 

18 180,00

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

5 609 700,00

5 609 700,00

4 310 300,00

 

 

261 800,00

261 800,00

 

 

 

261 800,00

5 871 500,00

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

5 609 700,00

5 609 700,00

4 310 300,00

 

 

261 800,00

261 800,00

 

 

 

261 800,00

5 871 500,00

3110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 604 700,00

5 604 700,00

4 310 300,00

 

 

261 800,00

261 800,00

 

 

 

261 800,00

5 866 500,00

3110180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

5 000,00

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000,00

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

18 099 300,00

18 099 300,00

13 384 700,00

55 000,00

 

148 000,00

148 000,00

 

 

 

148 000,00

18 247 300,00

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

18 099 300,00

18 099 300,00

13 384 700,00

55 000,00

 

148 000,00

148 000,00

 

 

 

148 000,00

18 247 300,00

3410160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

18 099 300,00

18 099 300,00

13 384 700,00

55 000,00

 

148 000,00

148 000,00

 

 

 

148 000,00

18 247 300,00

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

15 898 100,00

15 898 100,00

7 259 500,00

 

 

409 000,00

409 000,00

 

 

 

409 000,00

16 307 100,00

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

15 898 100,00

15 898 100,00

7 259 500,00

 

 

409 000,00

409 000,00

 

 

 

409 000,00

16 307 100,00

3610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

9 155 900,00

9 155 900,00

7 259 500,00

 

 

109 000,00

109 000,00

 

 

 

109 000,00

9 264 900,00

3617130 

7130

0421   

Здійснення  заходів із землеустрою

3 210 200,00

3 210 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 210 200,00

3617650 

7650

0490   

Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї

 

 

 

 

 

300 000,00

300 000,00

 

 

 

300 000,00

300 000,00

3617693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3 532 000,00

3 532 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 532 000,00

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

132 688 300,00

112 688 300,00

12 023 600,00

 

 

90 900,00

90 900,00

 

 

 

90 900,00

132 779 200,00

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

132 688 300,00

112 688 300,00

12 023 600,00

 

 

90 900,00

90 900,00

 

 

 

90 900,00

132 779 200,00

3710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

15 482 500,00

15 482 500,00

12 023 600,00

 

 

90 900,00

90 900,00

 

 

 

90 900,00

15 573 400,00

3718700 

8700

0133   

Резервний фонд

20 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 000,00

3719110 

9110

0180   

Реверсна дотація

97 205 800,00

97 205 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 205 800,00

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

8 960 200,00

8 960 200,00

5 671 500,00

108 248,00

 

513 500,00

513 500,00

 

 

 

513 500,00

9 473 700,00

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

8 960 200,00

8 960 200,00

5 671 500,00

108 248,00

 

513 500,00

513 500,00

 

 

 

513 500,00

9 473 700,00

3810160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

7 760 120,00

7 760 120,00

5 671 500,00

108 248,00

 

513 500,00

513 500,00

 

 

 

513 500,00

8 273 620,00

3810180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

80,00

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,00

3816020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 002 000,00

1 002 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 002 000,00

3817693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

198 000,00

198 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 000,00

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

47 787 158,00

47 787 158,00

12 954 902,00

449 235,00

 

27 587 400,00

27 540 500,00

34 900,00

 

6 220,00

27 552 500,00

75 374 558,00

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

47 787 158,00

47 787 158,00

12 954 902,00

449 235,00

 

27 587 400,00

27 540 500,00

34 900,00

 

6 220,00

27 552 500,00

75 374 558,00

4010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 142 100,00

16 142 100,00

11 890 700,00

322 563,00

 

111 500,00

111 500,00

 

 

 

111 500,00

16 253 600,00

4010180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

4013112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

73 491,00

73 491,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 491,00

4013122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

10 000,00

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000,00

4013123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

50 000,00

50 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000,00

4013133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

123 420,00

123 420,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 420,00

4013210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

106 838,00

106 838,00

87 572,00

 

 

 

 

 

 

 

 

106 838,00

4013242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

84 000,00

84 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 000,00

4014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

79 655,00

79 655,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 655,00

4015041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1 276 489,00

1 276 489,00

976 630,00

50 585,00

 

46 900,00

 

34 900,00

 

6 220,00

12 000,00

1 323 389,00

4016011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

4 101 750,00

4 101 750,00

 

 

 

6 120 000,00

6 120 000,00

 

 

 

6 120 000,00

10 221 750,00

4016014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

5 800 000,00

5 800 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 800 000,00

4016020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

405 000,00

405 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405 000,00

4016030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

15 655 000,00

15 655 000,00

 

 

 

13 609 000,00

13 609 000,00

 

 

 

13 609 000,00

29 264 000,00

4016040 

6040

0620   

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

750 000,00

750 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 000,00

4016090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

325 000,00

325 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325 000,00

4017310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

1 200 000,00

1 200 000,00

 

 

 

1 200 000,00

1 200 000,00

4017461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 800 000,00

1 800 000,00

 

 

 

6 500 000,00

6 500 000,00

 

 

 

6 500 000,00

8 300 000,00

4018220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

78 000,00

78 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 000,00

4018230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

925 915,00

925 915,00

 

76 087,00

 

 

 

 

 

 

 

925 915,00

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

31 924 367,00

31 924 367,00

9 149 244,00

575 719,00

 

35 055 576,00

34 999 300,00

56 276,00

 

 

34 999 300,00

66 979 943,00

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

31 924 367,00

31 924 367,00

9 149 244,00

575 719,00

 

35 055 576,00

34 999 300,00

56 276,00

 

 

34 999 300,00

66 979 943,00

4110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 653 800,00

12 653 800,00

8 974 100,00

532 241,00

 

266 576,00

210 300,00

56 276,00

 

 

210 300,00

12 920 376,00

4113112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

79 200,00

79 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 200,00

4113122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

13 000,00

13 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 000,00

4113123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

7 000,00

7 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 000,00

4113133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

63 939,00

63 939,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 939,00

4113210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

213 676,00

213 676,00

175 144,00

 

 

 

 

 

 

 

 

213 676,00

4113242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

60 000,00

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,00

4114082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

79 655,00

79 655,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 655,00

4116011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1 100 000,00

1 100 000,00

 

 

 

9 499 000,00

9 499 000,00

 

 

 

9 499 000,00

10 599 000,00

4116014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

4 200 000,00

4 200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 200 000,00

4116020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 150 000,00

1 150 000,00

 

 

 

293 500,00

293 500,00

 

 

 

293 500,00

1 443 500,00

4116030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

10 783 000,00

10 783 000,00

 

 

 

12 990 000,00

12 990 000,00

 

 

 

12 990 000,00

23 773 000,00

4117461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

800 000,00

800 000,00

 

 

 

12 006 500,00

12 006 500,00

 

 

 

12 006 500,00

12 806 500,00

4118220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

69 000,00

69 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 000,00

4118230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

652 097,00

652 097,00

 

43 478,00

 

 

 

 

 

 

 

652 097,00

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

49 965 441,00

49 965 441,00

12 109 630,00

548 141,00

 

18 411 029,00

18 411 029,00

 

 

 

18 411 029,00

68 376 470,00

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

49 965 441,00

49 965 441,00

12 109 630,00

548 141,00

 

18 411 029,00

18 411 029,00

 

 

 

18 411 029,00

68 376 470,00

4210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 388 370,00

16 388 370,00

11 890 700,00

482 924,00

 

159 600,00

159 600,00

 

 

 

159 600,00

16 547 970,00

4210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

52 530,00

52 530,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 530,00

4213122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

18 140,00

18 140,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 140,00

4213123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

15 681,00

15 681,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 681,00

4213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

91 860,00

91 860,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 860,00

4213210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

267 095,00

267 095,00

218 930,00

 

 

 

 

 

 

 

 

267 095,00

4213242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

72 108,00

72 108,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 108,00

4214082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

79 655,00

79 655,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 655,00

4216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

4 532 650,00

4 532 650,00

 

 

 

11 624 249,00

11 624 249,00

 

 

 

11 624 249,00

16 156 899,00

4216014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

6 500 000,00

6 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 500 000,00

4216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

622 430,00

622 430,00

 

 

 

200 000,00

200 000,00

 

 

 

200 000,00

822 430,00

4216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

18 770 000,00

18 770 000,00

 

 

 

560 000,00

560 000,00

 

 

 

560 000,00

19 330 000,00

4217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 622 980,00

1 622 980,00

 

 

 

5 867 180,00

5 867 180,00

 

 

 

5 867 180,00

7 490 160,00

4218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

78 000,00

78 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 000,00

4218230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

853 942,00

853 942,00

 

65 217,00

 

 

 

 

 

 

 

853 942,00

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

67 159 879,00

67 159 879,00

12 270 417,00

708 789,00

 

24 871 222,00

24 859 032,00

12 190,00

 

 

24 859 032,00

92 031 101,00

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

67 159 879,00

67 159 879,00

12 270 417,00

708 789,00

 

24 871 222,00

24 859 032,00

12 190,00

 

 

24 859 032,00

92 031 101,00

4310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 740 090,00

16 740 090,00

12 115 000,00

643 571,00

 

402 190,00

390 000,00

12 190,00

 

 

390 000,00

17 142 280,00

4310180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

4313112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

18 917,00

18 917,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 917,00

4313122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

39 000,00

39 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 000,00

4313123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

42 000,00

42 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 000,00

4313133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

106 000,00

106 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 000,00

4313210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

189 609,00

189 609,00

155 417,00

 

 

 

 

 

 

 

 

189 609,00

4313242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

115 200,00

115 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 200,00

4314082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

169 172,00

169 172,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 172,00

4316011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

6 997 485,00

6 997 485,00

 

 

 

11 019 495,00

11 019 495,00

 

 

 

11 019 495,00

18 016 980,00

4316014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

6 549 000,00

6 549 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 549 000,00

4316020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

948 850,00

948 850,00

 

 

 

80 000,00

80 000,00

 

 

 

80 000,00

1 028 850,00

4316030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

32 968 500,00

32 968 500,00

 

 

 

3 924 257,00

3 924 257,00

 

 

 

3 924 257,00

36 892 757,00

4316090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

25 000,00

25 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000,00

4317461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 199 000,00

1 199 000,00

 

 

 

9 445 280,00

9 445 280,00

 

 

 

9 445 280,00

10 644 280,00

4318220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

137 000,00

137 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 000,00

4318230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

915 046,00

915 046,00

 

65 218,00

 

 

 

 

 

 

 

915 046,00

Х

Х

Х

УСЬОГО

3 199 645 877,90

3 179 645 877,90

1 441 929 911,00

170 035 153,00

 

809 174 300,00

747 667 681,00

60 284 790,00

15 287 473,00

1 288 311,00

748 889 510,00

4 008 820 177,90

 

 

 

 

       

Додаток 7

       

до рішення міської ради

 
       

від  17 березня 2020

 
       

№ 56/109

 
   

РОЗПОДІЛ

  

витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію місцевих  програм у 2020 році

14201100000

        

(код бюджету)

        
         

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

82 219 252

74 189 168

8 030 084

7 810 084

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

82 219 252

74 189 168

8 030 084

7 810 084

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

4 300 900

2 995 700

1 305 200

1 305 200

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

1 700 000

1 700 000

 

 

0210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

160 000

160 000

 

 

0210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

160 950

160 950

 

 

0213111 

3111    

1040   

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

550 000

260 116

289 884

289 884

0213121 

3121    

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

135 000

135 000

 

 

0213121 

3121    

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

2 664 747

2 664 747

 

 

0213133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

3 167 400

3 167 400

 

 

0213140 

3140    

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/12

13 524 678

13 524 678

 

 

0213242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

287 440

287 440

 

 

0214082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

430 000

430 000

 

 

0216084 

6084    

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

1 266 000

1 266 000

 

 

0217426 

7426    

0453   

Інші заходи у сфері електротранспорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

10 000 000

10 000 000

 

 

0217610 

7610    

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

192 537

192 537

 

 

0217680 

7680    

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

314 100

314 100

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

100 000

100 000

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року

Рішення ММР від 14.03.2019 №51/4

1 000 000

850 000

150 000

150 000

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

15 955 000

15 955 000

 

 

0218220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14

25 500

25 500

 

 

0218821 

8821    

1060   

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

23 950 000

20 000 000

3 950 000

 

0218822 

8822    

1060   

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

-3 730 000

 

-3 730 000

 

0219800 

9800    

0180   

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/64

6 065 000

 

6 065 000

6 065 000

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

 

 

1 038 891 787

981 278 416

57 613 371

57 613 371

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

 

 

1 038 891 787

981 278 416

57 613 371

57 613 371

0610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

209 560

103 560

106 000

106 000

0610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

100 000

100 000

 

 

0611010 

1010    

0910   

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

475 520 551

455 823 650

19 696 901

19 696 901

0611020 

1020    

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

599 799

142 399

457 400

457 400

0611020 

1020    

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

293 133 063

259 114 562

34 018 501

34 018 501

0611030 

1030    

0921   

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

3 042 152

3 030 152

12 000

12 000

0611070 

1070    

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

11 458 272

11 356 272

102 000

102 000

0611090 

1090    

0960   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

44 792 409

44 068 909

723 500

723 500

0611110 

1110    

0930   

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

138 679 079

138 487 079

192 000

192 000

0611120 

1120    

0941   

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

5 161 077

5 161 077

 

 

0611150 

1150    

0990   

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

7 370 654

7 370 654

 

 

0611161 

1161    

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

19 680 516

19 664 516

16 000

16 000

0611162 

1162    

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

1 278 200

1 278 200

 

 

0611170 

1170    

0990   

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

2 455 781

2 405 781

50 000

50 000

0613033 

3033    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

6 231 000

6 231 000

 

 

0613036 

3036    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

23 843 900

23 843 900

 

 

0614030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

2 718 140

2 603 140

115 000

115 000

0614082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

493 565

493 565

 

 

0617321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

2 124 069

 

2 124 069

2 124 069

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

107 520 323

99 353 123

8 167 200

8 167 200

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

107 520 323

99 353 123

8 167 200

8 167 200

0710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

94 420

94 420

 

 

0710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

125 000

125 000

 

 

0712010 

2010    

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

299 800

299 800

 

 

0712010 

2010    

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

75 667 488

67 500 288

8 167 200

8 167 200

0712030 

2030    

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

9 478 524

9 478 524

 

 

0712080 

2080    

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

3 544 649

3 544 649

 

 

0712100 

2100    

0722   

Стоматологічна допомога населенню

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

631 992

631 992

 

 

0712111 

2111    

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

15 545 545

15 545 545

 

 

0712144 

2144    

0763   

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

700 000

700 000

 

 

0712151 

2151    

0763   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

334 505

334 505

 

 

0712152 

2152    

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

1 098 400

1 098 400

 

 

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

232 323 072

228 775 872

3 547 200

3 547 200

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

232 323 072

228 775 872

3 547 200

3 547 200

0810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

1 353 355

836 155

517 200

517 200

0810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

198 003

198 003

 

 

0810180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

600

600

 

 

0813031 

3031    

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 725 772

1 395 772

330 000

330 000

0813032 

3032    

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

2 633 760

2 633 760

 

 

0813033 

3033    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

32 774 626

32 774 626

 

 

0813034 

3034    

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 600 000

1 600 000

 

 

0813035 

3035    

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 500 000

1 500 000

 

 

0813036 

3036    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

110 146 000

110 146 000

 

 

0813104 

3104    

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

234 000

234 000

 

 

0813104 

3104    

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

33 170 200

31 670 200

1 500 000

1 500 000

0813105 

3105    

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

290 500

290 500

 

 

0813105 

3105    

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

6 162 348

6 162 348

 

 

0813123 

3123    

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

393 200

393 200

 

 

0813160 

3160    

1010   

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

2 319 947

2 319 947

 

 

0813180 

3180    

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

59 246

59 246

 

 

0813191 

3191    

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

8 626 132

8 626 132

 

 

0813192 

3192    

1030   

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 356 628

1 356 628

 

 

0813210 

3210    

1050   

Організація та проведення громадських робіт

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

844 699

844 699

 

 

0813241 

3241    

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

11 562 900

11 562 900

 

 

0813242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

14 968 692

13 768 692

1 200 000

1 200 000

0813242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

402 464

402 464

 

 

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

171 992 640

165 868 125

6 124 515

6 124 515

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

171 992 640

165 868 125

6 124 515

6 124 515

1010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

80 600

 

80 600

80 600

1010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

112 000

112 000

 

 

1011100 

1100    

0960   

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

56 414 110

56 414 110

 

 

1014030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

35 141 960

35 141 960

 

 

1014030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

565 250

356 750

208 500

208 500

1014060 

4060    

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

23 221 040

23 221 040

 

 

1014060 

4060    

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

665 100

379 685

285 415

285 415

1014081 

4081    

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

47 823 580

47 823 580

 

 

1014081 

4081    

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

419 000

419 000

 

 

1014082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

2 000 000

2 000 000

 

 

1017324 

7324    

0443   

Будівництво установ та закладів культури

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

990 000

 

990 000

990 000

1017324 

7324    

0443   

Будівництво установ та закладів культури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

4 560 000

 

4 560 000

4 560 000

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

145 479 274

137 125 915

8 353 359

8 353 359

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

145 479 274

137 125 915

8 353 359

8 353 359

1110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

19 592

19 592

 

 

1110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

100 000

100 000

 

 

1115011 

5011    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

2 592 500

2 592 500

 

 

1115012 

5012    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

476 000

476 000

 

 

1115012 

5012    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

500 000

500 000

 

 

1115031 

5031    

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

89 168 601

84 652 560

4 516 041

4 516 041

1115032 

5032    

0810   

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

4 248 190

4 248 190

 

 

1115033 

5033    

0810   

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

13 219 990

12 319 990

900 000

900 000

1115041 

5041    

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

18 718 490

17 756 490

962 000

962 000

1115062 

5062    

0810   

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

10 967 647

10 967 647

 

 

1115063 

5063    

0810   

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

3 522 946

3 492 946

30 000

30 000

1117325 

7325    

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

1 945 318

 

1 945 318

1 945 318

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

591 184 027

247 444 336

343 739 691

341 834 691

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

591 184 027

247 444 336

343 739 691

341 834 691

1210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

535 454

461 454

74 000

74 000

1210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

96 000

96 000

 

 

1210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

500

500

 

 

1216011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

120 513 441

27 852 000

92 661 441

92 661 441

1216016 

6016    

0620   

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

3 700 000

2 700 000

1 000 000

1 000 000

1216020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

53 003 592

53 003 592

 

 

1216020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

6 000 000

6 000 000

 

 

1216030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

149 356 217

102 196 000

47 160 217

47 160 217

1217310 

7310    

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

97 630 533

 

97 630 533

97 630 533

1217370 

7370    

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

100 000

100 000

 

 

1217461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

112 433 290

53 974 790

58 458 500

58 458 500

1217670 

7670    

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

44 850 000

 

44 850 000

44 850 000

1217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

1 060 000

1 060 000

 

 

1218340 

8340    

0540   

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Екологічна політика м.Миколаєва

Рішення ММР 23.12.2011 №12/19

1 905 000

 

1 905 000

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

100 214 000

3 100 000

97 114 000

97 114 000

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

100 214 000

3 100 000

97 114 000

97 114 000

1310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

114 000

 

114 000

114 000

1310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

100 000

100 000

 

 

1317321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

50 763 100

 

50 763 100

50 763 100

1317640 

7640    

0470   

Заходи з енергозбереження

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12

49 236 900

3 000 000

46 236 900

46 236 900

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

100 203 800

161 800

100 042 000

100 042 000

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

100 203 800

161 800

100 042 000

100 042 000

1510160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

153 800

111 800

42 000

42 000

1510160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

50 000

50 000

 

 

1511010 

1010    

0910   

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

11 000 000

 

11 000 000

11 000 000

1511020 

1020    

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

25 003 481

 

25 003 481

25 003 481

1512010 

2010    

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

6 000 000

 

6 000 000

6 000 000

1512111 

2111    

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

2 924 000

 

2 924 000

2 924 000

1513241 

3241    

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

4 335 876

 

4 335 876

4 335 876

1515031 

5031    

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

8 700 000

 

8 700 000

8 700 000

1517310 

7310    

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

6 605 050

 

6 605 050

6 605 050

1517321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

12 737 669

 

12 737 669

12 737 669

1517322 

7322    

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

7 881 013

 

7 881 013

7 881 013

1517324 

7324    

0443   

Будівництво установ та закладів культури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

10 011 695

 

10 011 695

10 011 695

1517330 

7330    

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

1 222 340

 

1 222 340

1 222 340

1517340 

7340    

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

3 578 876

 

3 578 876

3 578 876

1600000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

 

10 071 100

4 071 100

6 000 000

6 000 000

1610000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

 

10 071 100

4 071 100

6 000 000

6 000 000

1610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

30 000

30 000

 

 

1610180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

100

100

 

 

1617350 

7350    

0443   

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

270 000

 

270 000

270 000

1617370 

7370    

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

5 730 000

 

5 730 000

5 730 000

1617693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

4 041 000

4 041 000

 

 

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

547 723

135 723

412 000

412 000

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

547 723

135 723

412 000

412 000

1710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

473 433

61 433

412 000

412 000

1710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

64 200

64 200

 

 

1710180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

10 090

10 090

 

 

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

12 960 975

12 325 975

635 000

635 000

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

12 960 975

12 325 975

635 000

635 000

2910160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

716 630

81 630

635 000

635 000

2910160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

85 000

85 000

 

 

2918110 

8110    

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/65

12 141 165

12 141 165

 

 

2918120 

8120    

0320   

Заходи з організації рятування на водах

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/65

18 180

18 180

 

 

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

284 300

22 500

261 800

261 800

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

284 300

22 500

261 800

261 800

3110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

261 800

 

261 800

261 800

3110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

17 500

17 500

 

 

3110180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

5 000

5 000

 

 

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

353 000

205 000

148 000

148 000

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

353 000

205 000

148 000

148 000

3410160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

203 000

55 000

148 000

148 000

3410160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

150 000

150 000

 

 

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

7 153 200

6 744 200

409 000

409 000

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

7 153 200

6 744 200

409 000

409 000

3610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

109 000

 

109 000

109 000

3610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

2 000

2 000

 

 

3617130 

7130    

0421   

Здійснення  заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

3 210 200

3 210 200

 

 

3617650 

7650    

0490   

Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

300 000

 

300 000

300 000

3617693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

3 532 000

3 532 000

 

 

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

130 900

40 000

90 900

90 900

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

130 900

40 000

90 900

90 900

3710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

90 900

 

90 900

90 900

3710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

40 000

40 000

 

 

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

1 971 828

1 458 328

513 500

513 500

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

1 971 828

1 458 328

513 500

513 500

3810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

621 748

108 248

513 500

513 500

3810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

150 000

150 000

 

 

3810180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

80

80

 

 

3816020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

1 002 000

1 002 000

 

 

3817693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

198 000

198 000

 

 

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

59 633 121

32 092 621

27 540 500

27 540 500

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

59 633 121

32 092 621

27 540 500

27 540 500

4010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

434 063

322 563

111 500

111 500

4010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

125 000

125 000

 

 

4010180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

500

500

 

 

4013112 

3112    

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

73 491

73 491

 

 

4013122 

3122    

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

10 000

10 000

 

 

4013123 

3123    

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

50 000

50 000

 

 

4013133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

123 420

123 420

 

 

4013210 

3210    

1050   

Організація та проведення громадських робіт

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

106 838

106 838

 

 

4013242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

84 000

84 000

 

 

4014082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

79 655

79 655

 

 

4015041 

5041    

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

1 276 489

1 276 489

 

 

4016011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

1 270 000

 

1 270 000

1 270 000

4016011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

8 951 750

4 101 750

4 850 000

4 850 000

4016014 

6014    

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

5 800 000

5 800 000

 

 

4016020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

405 000

405 000

 

 

4016030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

299 000

 

299 000

299 000

4016030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

28 965 000

15 655 000

13 310 000

13 310 000

4016040 

6040    

0620   

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

750 000

750 000

 

 

4016090 

6090    

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

325 000

325 000

 

 

4017310 

7310    

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

1 200 000

 

1 200 000

1 200 000

4017461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

8 300 000

1 800 000

6 500 000

6 500 000

4018220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14

78 000

78 000

 

 

4018230 

8230    

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/64

925 915

925 915

 

 

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

54 902 108

19 902 808

34 999 300

34 999 300

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

54 902 108

19 902 808

34 999 300

34 999 300

4110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

742 541

532 241

210 300

210 300

4110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

100 000

100 000

 

 

4113112 

3112    

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

79 200

79 200

 

 

4113122 

3122    

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

13 000

13 000

 

 

4113123 

3123    

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

7 000

7 000

 

 

4113133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

63 939

63 939

 

 

4113210 

3210    

1050   

Організація та проведення громадських робіт

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

213 676

213 676

 

 

4113242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

60 000

60 000

 

 

4114082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

79 655

79 655

 

 

4116011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

299 000

 

299 000

299 000

4116011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

10 300 000

1 100 000

9 200 000

9 200 000

4116014 

6014    

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

4 200 000

4 200 000

 

 

4116020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

1 443 500

1 150 000

293 500

293 500

4116030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

1 990 000

 

1 990 000

1 990 000

4116030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

21 783 000

10 783 000

11 000 000

11 000 000

4117461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

12 806 500

800 000

12 006 500

12 006 500

4118220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14

69 000

69 000

 

 

4118230 

8230    

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/64

652 097

652 097

 

 

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

52 582 324

34 171 295

18 411 029

18 411 029

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

52 582 324

34 171 295

18 411 029

18 411 029

4210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

642 524

482 924

159 600

159 600

4210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

111 300

111 300

 

 

4210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

52 530

52 530

 

 

4213122 

3122    

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

18 140

18 140

 

 

4213123 

3123    

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

15 681

15 681

 

 

4213133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

91 860

91 860

 

 

4213210 

3210    

1050   

Організація та проведення громадських робіт

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

267 095

267 095

 

 

4213242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

72 108

72 108

 

 

4214082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

79 655

79 655

 

 

4216011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

1 299 999

 

1 299 999

1 299 999

4216011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

14 856 900

4 532 650

10 324 250

10 324 250

4216014 

6014    

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

6 500 000

6 500 000

 

 

4216020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

822 430

622 430

200 000

200 000

4216030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

19 330 000

18 770 000

560 000

560 000

4217461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

7 490 160

1 622 980

5 867 180

5 867 180

4218220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14

78 000

78 000

 

 

4218230 

8230    

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/64

853 942

853 942

 

 

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

76 023 092

51 164 060

24 859 032

24 859 032

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

76 023 092

51 164 060

24 859 032

24 859 032

4310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

1 033 571

643 571

390 000

390 000

4310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

100 700

100 700

 

 

4310180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

10

10

 

 

4313112 

3112    

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

18 917

18 917

 

 

4313122 

3122    

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

39 000

39 000

 

 

4313123 

3123    

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

42 000

42 000

 

 

4313133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

106 000

106 000

 

 

4313210 

3210    

1050   

Організація та проведення громадських робіт

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

189 609

189 609

 

 

4313242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

115 200

115 200

 

 

4314082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

169 172

169 172

 

 

4316011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

2 096 980

1 097 485

999 495

999 495

4316011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

15 920 000

5 900 000

10 020 000

10 020 000

4316014 

6014    

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

6 549 000

6 549 000

 

 

4316020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

299 850

299 850

 

 

4316020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

729 000

649 000

80 000

80 000

4316030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

1 273 257

299 000

974 257

974 257

4316030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

35 619 500

32 669 500

2 950 000

2 950 000

4316090 

6090    

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

25 000

25 000

 

 

4317461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

10 644 280

1 199 000

9 445 280

9 445 280

4318220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14

137 000

137 000

 

 

4318230 

8230    

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/64

915 046

915 046

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

X

2 846 641 846

2 099 630 365

747 011 481

744 886 481

 

 

Опубліковано: 09 квітня 2020р. 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: