Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

20 грудня 2019                                                                                   № 56/50

Про продовження терміну дії та внесення змін і

доповнень до рішення Миколаївської міської

ради від 05.04.2016 № 4/15 «Про затвердження

міської Програми організації підтримки і

реалізації стратегічних ініціатив та підготовки

проектів розвитку міста Миколаєва на період

2016-2018 років» (зі змінами)

 

З метою реалізації заходів Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2019 років, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради 05.04.2016 № 4/15 (зі змінами), керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Продовжити термін дії міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на 2016-2019 років (далі – Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/15 «Про затвердження міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2018 років» (зі змінами), на 2020 рік.

2. Внести зміни до рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/15 «Про затвердження міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2018 років» (зі змінами).

2.1. У рішенні та додатках до цього рішення цифри «2016-2018» та «2016-2019» замінити цифрами «2016-2020».

2.2. Таблицю «Обсяги фінансування за рахунок міського бюджету» додатка 1 до Програми «Паспорт міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2020 років»:

- доповнити колонкою «2020 рік, тис.грн» (додається);

- колонку «Обсяг фінансування, тис.грн.» викласти в новій редакції, з урахуванням 2020 року (додається).

2.3. У таблиці додатка 2 до Програми «Перелік завдань і заходів міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2020 років» графу «Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)» доповнити колонкою «2020» (додається).

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                  О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від  20 грудня 2019

№  56/50

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2020 років

 

Обсяги фінансування за рахунок міського бюджету

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,

тис.грн.

У тому числі за роками

2016 рік,

тис.грн.

2017 рік,

тис.грн.

2018 рік,

тис.грн.

2019 рік,

тис.грн

2020 рік

тис. грн.

Міський бюджет

 

1397,8

1574,4

1659,1

2766,4

2818,1

Інші кошти

у межах

залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

 

 

Примітка: обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної таблиці.

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку

міста Миколаєва на період 2016-2020 років*

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.

Очікувані результати

2016

2017

2018

2019

2020

1

1. Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив

1.1. Статутна діяльність комунальної установи Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»

постійно

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»

міський бюджет

677,8

796,1

838,0

1754,4

1768,1

сприяння реалізації стратегічних ініціатив, розробка та залучення фінансування для проєктів

2

 

1.2. Проведення публічних заходів у рамках розробки та затвердження Стратегії розвитку Миколаєва

березень-грудень 2016 р.

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва», виконавчі органи Миколаївської міської ради

інші кошти

120,0

у межах залуче-них коштів

у межах залуче-них коштів

-

-

реалізовані публічні заходи

3

 

1.3. Підготовка та затвердження Стратегії розвитку Миколаєва

березень-грудень 2016 р.

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва», виконавчі органи Миколаївської міської ради

інші кошти

у межах залуче-них коштів

у межах залуче-них коштів

у межах залуче-них коштів

-

-

затверджена Стратегія розвитку міста Миколаєва

4

2. Відбір, розробка та сприяння реалізації проєктів

2.1. Написання проєктів для підтримки ініціатив стратегічного розвитку

постійно

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»

міський бюджет

720,0

778,3

821,1

100,0

200,0

підготовлені та подані проєкти заявок

5

 

2.2.  Реалізація проєктів підтримки ініціатив міського розвитку

постійно

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва», виконавчі органи Миколаївської міської ради

інші кошти

у межах залуче-них коштів

у межах залуче-них коштів

у межах залуче-них коштів

100,0

200,0

підвищення соціально-культурної та інвестиційної привабливості міста

6

 

2.3. Збільшення фінансування діючих проєктів розвитку міста за рахунок грантових коштів або коштів міжнародної допомоги

постійно

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва», виконавчі органи Миколаївської міської ради,

комунальні підприємства Миколаївської міської ради

інші кошти

у межах залуче-них коштів

у межах залуче-них коштів

у межах залуче-них коштів

у межах залуче-них коштів

у межах залуче-них коштів

збільшене фінансування проєктів розвитку

7

 

2.4. Статутна діяльність комунальної установи Миколаївської міської ради «Агенція розвитку  Миколаєва»

лютий-березень 2016 р.

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»

кошти гранту Посоль-ства Канади в Україні

162,5

у межах залуче-них коштів

у межах залуче-них коштів

-

-

закуплена оргтехніка та меблі для комунальної установи Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»

8

3. Промоція міста

3.1. Розробка логотипу та робота з брендування міста

вересень 2019 року

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва», виконавчі органи Миколаївської міської ради

міський бюджет

-

-

--

100,0

-

створення привабливого інвестиційного іміджу м. Миколаєва в Україні та за її межами

інші кошти

-

-

-

у межах залуче-них коштів

-

9

 

3.2. Розробка макетів сувенірної продукції в рамках бренду для представницьких заходів, прийому делегацій тощо

вересень 2019 року

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва», виконавчі органи Миколаївської міської ради

міський бюджет

-

-

--

50,0

-

промоції міста, популяризація м. Миколаєва як міста, комфортного для проживання і відпочинку

інші кошти

-

-

-

у межах залуче-них коштів

-

10

 

3.3. Розробка та виготовлення рекламно-інформаційних та відео матеріалів з промоції Миколаєва та презентації проєктів міського розвитку

постійно

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва», виконавчі органи Миколаївської міської ради

міський бюджет

-

-

--

50,0

50,0

створення інструменту для позиціонування міста, популяризація інвестиційних та культурних можливостей міста

інші кошти

-

-

-

у межах залуче-них коштів

у межах залуче-них коштів

11

4. Розвиток іміджевого міського простору

4.1. Оновлення старих стел та виготовлення й встановлення нових зовнішніх рекламних конструкцій з логотипом та символікою Миколаєва на в’їздах до міста та інших малих архітектурних форм по місту

постійно

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва», виконавчі органи Миколаївської міської ради

міський бюджет

-

-

--

100,0

100,0

підвищення позитивного іміджу та образу міста

інші кошти

-

-

-

у межах залуче-них коштів

у межах залуче-них коштів

12

 

4.2. Організація та проведення культурно-мистецьких, науково-популярних публічних заходів, заходів конференц-індустрії: фестивалів, концертів, свят, акцій, конференцій, круглих столів, семінарів, майстер-класів тощо

постійно

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва», виконавчі органи Миколаївської міської ради

міський бюджет

-

-

-

512,0

500,0

збільшення потоку відвідувачів міста, що приїжджають на захід; масові заходи у навчальних, громадських та культурних установах міста

інші кошти

-

-

-

у межах залуче-них коштів

у межах залуче-них коштів

 

 

*Заходи щодо виконання Програми можуть змінюватись у процесі роботи

 

 Опубліковано: 14 січня 2020р. 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: