Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

20 грудня 2019                                                                                   № 56/60

Про затвердження міської програми “Соціальний захист” на 2020-2022 роки

 

З метою вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити міську програму “Соціальний захист” на 2020-2022 роки (далі – Програма, додається).

2. Керівникам виконавчих органів Миколаївської міської ради забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою.

3. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Святелик), департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (Василенку) забезпечити фінансування Програми в межах коштів, передбачених у бюджеті міста Миколаєва на відповідний рік.

4. Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (Василенку) щорічно, до 20 січня року, наступного за звітним, інформувати постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту про хід виконання Програми.

5. Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/10 “Про затвердження міської програми “Соціальний захист” на 2017-2019 роки”, від 23.12.2016 № 13/11 “Про затвердження міської програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей” визнати такими, що втратили чинність.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                   О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 20 грудня 2019

№ 56/60

 

МІСЬКА ПРОГРАМА

“Соціальний захист” на 2020-2022 роки

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливого значення набувають питання підвищення добробуту населення, поступове зниження бідності та досягнення соціальної справедливості, заохочення до соціального прогресу з метою наближення рівня життя в країні до європейських стандартів. Вирішення цих завдань неможливе без високопрофесійного підходу до формування та реалізації політики соціального захисту і соціального забезпечення на державному та місцевому рівнях. Тому одним із пріоритетних напрямків соціальної політики територіальної громади є підвищення ефективності програм соціального захисту населення і, перш за все, соціального захисту кожної окремої людини. Саме на вирішення цих стратегічних завдань, а також на зростання рівня життя вразливих категорій громадян, надання їм необхідних соціальних послуг з урахуванням їх реальних потреб спрямована ця Програма.

Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики, яка ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості життя.

Перехід до нової економічної системи і нової моделі суспільного устрою виявив необхідність охоплення соціальним захистом усього населення, а не лише його окремих категорій, оскільки кожна людина на різних етапах свого життя стикається з різними соціальними, економічними, політичними, правовими, екологічними, виробничими та іншими соціальними ризиками, які вона часто не може подолати самостійно.

У сучасних умовах надзвичайно важливим і відповідальним завданням є забезпечення захисту від бідності та адресна підтримка людей. А це своєчасні призначення та виплата усіх видів соціальної допомоги відповідно до діючого законодавства.

Однією із форм захисту громадян є організація соціального обслуговування та надання їм різних видів соціальних послуг міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

 

У місті Миколаєві проживає:

 

Категорія

Станом на 01.01.2017, осіб

Станом на 01.01.2018, осіб

Станом на 01.01.2019, осіб

Станом на 01.10.2019, осіб

Пенсіонерів

141735

137678

138984

138984

Осіб з інвалідністю внаслідок війни

865

791

733

699

Учасників бойових дій

4811

5229

5646

5889

Учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС

2376

2883

3737

3737

Учасників війни

5836

4784

3948

3356

Сімей загиблих воїнів та вдів померлих ветеранів війни

2994

2699

2496

2344

Осіб з інвалідністю загального захворювання

19105

18974

18615

18615

Осіб з інвалідністю з дитинства

4829

4811

4770

4770

Дітей з інвалідністю до 18 років

1864

1921

1992

1983

Багатодітних сімей

1280

1253

1249

1228

Учасників ліквідації та постраждалих від аварії на ЧАЕС

2442

2406

2345

2287

 

 

Визначивши потреби населення міста, з метою максимального наближення соціальних послуг міським територіальним центром впроваджуються інноваційні моделі соціальної роботи. Так, створені та діють мультидисциплінарні команди з надання послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та мешкають у віддалених мікрорайонах міста, та служба перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та  маломобільних груп населення, працюють факультети “Університету третього віку”.

Значна увага в м. Миколаєві приділяється питанням надання соціальних послуг одиноким громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які потребують постійного стороннього догляду. Ці послуги надає міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів, однією з головних проблем якого є необхідність збільшення житлової площі та кількості ліжко-місць.

На даний час особливої актуальності набирає реабілітація дітей, які мають фізичні та розумові вади, психічні захворювання. Передумовою інтеграції таких дітей в суспільство є здійснення заходів, спрямованих на коригування порушень розвитку дитини з інвалідністю, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам. Важливим питанням залишається розширення та розвиток реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю шляхом створення відділення денного догляду.

У місті проводиться робота із забезпечення вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень об’єктів соціальної інфраструктури, інженерно-транспортної та дорожньо-шляхової мережі. Однак, проведені заходи не дають змоги повною мірою розв’язувати проблеми інтеграції у суспільство осіб з обмеженими можливостями, враховуючи те, що не всі об’єкти інфраструктури міста пристосовані для осіб з інвалідністю.

З метою соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на території міста функціонує центр реінтеграції бездомних громадян, розрахований на 50 ліжко-місць.

Діяльність Центру спрямована на відновлення втрачених прав і повернення до самостійного, повноцінного життя бездомних громадян і осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі, дає можливість реалізувати їх права, які гарантовані Конституцією України, а також запобігання поширенню інфекційних захворювань.

В умовах проведення антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій, не передбачених законодавством України, учасникам антитерористичної операції та операції об’єднаних сил (далі – учасники АТО/ООС) та членам їх сімей, членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісті) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції/ООС, заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей Героїв Небесної Сотні.

Одним із пріоритетних напрямків соціального захисту є соціальна підтримка учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей Героїв Небесної Сотні, підвищення ефективності заходів соціальної їх підтримки. Саме на вирішення цих завдань, зростання рівня їх життя, надання їм необхідних соціальних послуг з урахуванням їх реальних потреб спрямований комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою підтримки матеріального, морально – психологічного стану учасників АТО/ООС,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей Героїв Небесної Сотні, убезпечення від стресової ситуації цих категорій осіб, сприяння у наданні відповідної допомоги у формуванні навичок безпечної поведінки та соціальної підтримки.

 

2. Визначення мети Програми

 

Метою міської програми “Соціальний захист” на 2020-2022  роки (далі – Програма) є вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки, вирішення питань соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, взаємодія з органами виконавчої влади, громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість, підвищення матеріально-побутового рівня учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей Героїв Небесної Сотні, надання їм комплексної допомоги, підвищення рівня поінформованості з питань соціальної підтримки учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей Героїв Небесної Сотні, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей Героїв Небесної Сотні.

Таким чином, завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – покращання добробуту та якості життя мешканців міста, створення таких умов життя, в яких людина може фізично і розумово розвиватися, реалізовувати свої здібності, задовольняти власні і водночас суспільно позитивні потреби та інтереси.

 

3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

 

1. Забезпечення державних гарантій та соціального захисту населення.

2. Формування комплексної системи соціального захисту громадян, які потребують соціальної підтримки.

3. Удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення, посилення адресної спрямованості.

4. Забезпечення державних гарантій та соціального захисту учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей Героїв Небесної Сотні.

5. Підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

6. Підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.

7. Створення умов для максимально раціонального та економного використання коштів бюджету міста Миколаєва, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення додаткових, у тому числі благодійних ресурсів, розвиток ділової та творчої активності і громадян.

 

4. Фінансування Програми

 

Джерелами фінансування є бюджет міста Миколаєва, інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті міста Миколаєва на зазначені цілі на відповідний рік.

У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням Миколаївської міської ради шляхом уточнення окремих завдань і показників – у відповідності до змін законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни пріоритетів та з інших об’єктивних причин.

 

5. Перелік завдань та заходів Програми

 

Будь-яка особа потребує задоволення своїх потреб та інтересів і стикається з певними труднощами та проблемами, які не завжди може подолати самостійно. Особливістю заходів Програми є те, що вони  поширюються на всі категорії населення незалежно від віку чи суспільного становища. Водночас зміст соціального захисту, його форми і методи є адресними, індивідуальними, адже одна людина може потребувати матеріальної допомоги як першої умови виживання, інша – соціального обслуговування, стороннього догляду, моральної підтримки тощо.

Основними принципами надання різних видів соціальних послуг та соціальної допомоги визначено таке: адресність, індивідуальний підхід, доступність, відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманність, комплексність, максимальну ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що надають соціальні послуги, законність, соціальну справедливість, конфіденційність, дотримання стандартів якості та відповідальність за дотримання етичних і правових норм суб’єктами, що надають соціальні послуги.

Перелік завдань та заходів та Програми викладені у додатку 2.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Виконавці, визначені у Програмі, щороку, до 30 грудня звітного року, інформують департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради про хід її виконання.

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради щороку, до 20 січня року, наступного за звітним, надає узагальнену інформацію постійній комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

 

7. Додатки до Програми

 

1. Паспорт міської програми “Соціальний захист” на 2020-2022 роки.

2. Перелік завдань та заходів Програми “Соціальний захист” на 2020-2022 роки.

3. Результативні показники Програми “Соціальний захист” на 2020-2022 роки.

 

___________________________________________________

 

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

міської програми “Соціальний захист”

на 2020-2022 роки

 

1. Програму затверджено рішенням Миколаївської міської ради від ___________ № _____

 

2. Ініціатор: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

 

3. Розробник Програми: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

 

4. Співрозробники: 1. Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

2. Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

3. Центр реінтеграції бездомних громадян.

4. Міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів.

5. Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО.

 

5. Відповідальний виконавець: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

 

6. Співвиконавці:     1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

2. Адміністрації районів Миколаївської міської ради.

3. Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

4. Відділ громадських зв’язків департаменту міського голови Миколаївської міської ради.

5. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.

6. Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

7. Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

8. Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

9. Центр реінтеграції бездомних громадян.

10. Міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів.

11. Миколаївський міський центр зайнятості.

12. Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО.

13. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради.

14. Громадські організації.

 

7. Термін виконання: 2020-2022 роки.

 

8. Обсяги та джерела фінансування.

 

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

(тис. грн.)

У тому числі за роками (тис. грн.)

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Всього (тис. грн.),

у тому числі:

967 883,0

308 212,6

321 529,1

338 141,3

Бюджет міста Миколаєва

957 597,5

304 976,2

318 101,8

334 519,5

Власні надходження бюджетних установ

2 982,0

940,7

993,9

1 047,4

Інші джерела

7 303,5

2 295,7

2 433,4

2 574,4

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ПЕРЕЛІК

завдань та заходів Програми “Соціальний захист” на 2020-2022 роки

 

№ пп

Зміст заходу

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.

Очікувані результати

Всього

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Розділ 1. Організація надання різних видів допомоги громадянам міста згідно із законодавством

 

1

Здійснювати призначення щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

256,4

80,9

85,5

90,0

Забезпечення надання інших пільг відповідно до законодавства

2

Здійснювати компенсаційні виплати безоплатного проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті в дальньому (міжміському) сполученні

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

1 585,0

500,0

528,5

556,5

Забезпечення надання інших пільг відповідно до законодавства

3

Здійснювати призначення та виплату безоплатного проїзду за міжміський проїзд громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

131,9

41,6

44,0

46,3

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

4

Здійснювати санаторно-курортне лікування ветеранів Другої світової війни

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

2 594,0

818,3

864,9

910,8

Забезпечення надання інших пільг відповідно до законодавства

5

Здійснювати безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

1 997,1

630,0

665,9

701,2

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

6

Здійснювати призначення та виплату пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

8 729,0

2 705,9

2 922,4

3 100,7

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

7

Здійснювати компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

109 368,8

34 501,0

36 467,5

38 400,3

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

8

Здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

7 170,9

2 262,1

2 391,0

2 517,8

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

9

Здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

8 534,1

2 692,1

2 845,6

2 996,4

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

10

Здійснювати компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

456 945,8

144 146,0

152 362,3

160 437,5

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

11

Здійснювати призначення та виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

7 521,2

2 319,9

2 504,7

2 696,6

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим фізичним особам відповідно до законодавства

12

Сприяти організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру, що мають суспільно корисну спрямованість та відповідають потребам територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних та інших категорій осіб, відповідно до чинного законодавства

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

3 002,4

943,7

1 000,4

1 058,3

Забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних та інших категорій осіб, відповідно до чинного законодавства

Адміністрації районів Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

4 301,1

1 352,0

1 433,0

1 516,1

Миколаївський міський центр зайнятості

Інші джерела

7 303,5

2 295,7

2 433,4

2 574,4

 

Розділ 2. Удосконалення системи надання адресної допомоги громадянам міста за порядком,

затвердженим виконавчим комітетом Миколаївської міської ради

 

1

Надавати щомісячну матеріальну допомогу учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

11 573,3

3 648,0

3 857,8

4 067,5

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

2

Надавати щомісячну матеріальну допомогу визволителям міста Миколаєва

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

40,4

12,7

13,5

14,2

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

3

Надавати матеріальну допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані, особам з інвалідністю внаслідок АТО/ООС

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

2 383,1

751,5

794,8

836,8

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості осіб з інвалідністю

4

Надавати щоквартально матеріальну допомогу сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни, які брали участь у бойових діях в Афганістані, військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби на території інших держав, де велися бойові дії, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

5 552,0

1 752,0

1 850,7

1 949,3

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості сімей загиблих та померлих

5

Надання щомісячної матеріальної допомоги неповнолітнім рідним братам та сестрам загиблих учасників АТО/ООС

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

114,3

36,0

38,2

40,1

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

6

Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії)

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

1 060,1

334,4

353,5

372,2

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

7

Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, IІ та ІІІ категорії та дружинам (чоловікам) померлих ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

2 817,6

888,8

939,5

989,3

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

8

Надавати одноразову матеріальну допомогу колишнім в’язням нацистських таборів

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

135,6

42,8

45,2

47,6

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

9

Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

22 190,1

7 000,0

7 399,0

7 791,1

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

10

Надавати адресну матеріальну допомогу на встановлення знижки плати за користування житлом та комунальними послугами учасникам бойових дій в Афганістані, АТО/ООС, які стали особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

287,7

90,8

95,9

101,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

11

Надавати адресної матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС для часткової компенсації вартості житлово-комунальних послуг відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

2 409,2

760,0

803,3

845,9

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС

12

Надавати одноразову матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС на придбання комп’ютерної техніки відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

225,0

75,0

75,0

75,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС

13

Надавати одноразову матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС на придбання технічних засобів реабілітації відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

570,0

190,0

190,0

190,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС

14

Надавати одноразову матеріальну допомогу батькам дітей від 12 років та молоді до 35 років, що внаслідок інвалідності обмежені в пересуванні, на придбання комп’ютерної техніки відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

225,0

75,0

75,0

75,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості особам з інвалідністю

15

Надавати адресну стипендію особам похилого віку, яким виповнилось 100 і більше років відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

216,0

72,0

72,0

72,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

16

Надавати щомісячну адресну стипендію міської ради членам сімей Героїв Радянського Союзу, які брали участь у визволенні міста Миколаєва у складі загону 68 десантників під командуванням К. Ольшанського, та пенсіонеру МВС за виявлений героїзм під час затримання особливо небезпечного злочинця відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

97,9

30,2

32,6

35,1

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

17

Надавати Почесним громадянам міста Миколаєва персональну щомісячну надбавку та пільги на оплату за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

437,6

140,3

146,2

151,1

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

18

Надавати одноразову допомогу на поховання родинам, у разі смерті Почесного громадянина міста Миколаєва відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

150,1

47,2

50,0

52,9

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

19

Надавати допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого

2020-2022

Адміністрації районів Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

1 357,5

426,5

452,3

478,7

Поліпшення матеріального стану сімей померлих

 

Розділ 3. Організація соціального обслуговування осіб похилого віку, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з інвалідністю

 

1

Здійснювати діяльність міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно з діючим законодавством, у тому числі на покращання матеріально-технічної бази

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

128 632,9

39 320,7

42 822,8

46 489,4

Здійснення надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги за місцем проживання

Власні надходження бюджетних установ

25,00

7,9

8,3

8,8

2

Здійснювати діяльність міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів на 50 осіб, у тому числі на покращання матеріально-технічної бази

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів

Бюджет міста Миколаєва

16 369,3

5 073,6

5 452,8

5 842,9

Забезпечення належних умов проживання громадян, які потребують постійного стороннього догляду

Власні надходження бюджетних установ

2 370,0

750,0

790,0

830,0

3

Здійснювати видатки, пов’язані з наданням соціальних послуг громадянам, які мають рідних, що повинні забезпечувати їм догляд, звільнених від плати за соціальне обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома міського територіального центру (надання соціальних послуг) відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

534,5

164,8

178,0

191,7

Забезпечення охоплення соціальним обслуговуванням одиноко проживаючих громадян

4

Здійснювати надання платних послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю в структурних підрозділах міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Власні надходження бюджетних установ

411,1

126,8

136,9

147,4

Забезпечення охоплення соціальним обслуговуванням одиноко проживаючих громадян

5

Передбачити кошти на капітальний ремонт будівель, у структурних підрозділах міського територіального центру(надання соціальних послуг), у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи

2020-2021

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

4 594,0

3 979,0

615,0

0,0

Створення належних умов праці у структурних підрозділах міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

6

Передбачити кошти територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) для придбання автотранспорту

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

6 240,0

2 340,0

2 300,0

1 600,0

Створення умов для інтеграції у суспільстві осіб з обмеженими можливостями

7

Передбачити кошти міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів на капітальний ремонт та придбання автотранспорту

2020

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів

Бюджет міста Миколаєва

1 075,0

1 075,0

0

0

Забезпечення належних умов проживання громадян, які потребують постійного стороннього догляду

8

Закупівля соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, що викликані туберкульозом, розладами психіки, пов’язаними з вживанням наркотиків, ВІЛ-інфекцією/СНІДом, ко-інфекціями ВІЛ/туберкульоз та осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі та засуджені до альтернативних видів покарань

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), громадські організації

Бюджет міста Миколаєва

3 524,2

1 111,7

1 175,1

1 237,4

Забезпечення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

 

Розділ 4. Організація соціального захисту  дітей та осіб з інвалідністю

 

1

Здійснювати діяльності міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, в тому числі на покращання матеріально-технічної бази

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

Бюджет міста Миколаєва

24 547,5

7 933,3

8 091,8

8 522,4

Створення належних умов перебування дітей з інвалідністю у міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

2

Забезпечувати дітей з інвалідністю міського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю безкоштовними сніданками

2020-2022

Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

Власні надходження бюджетних установ

151,9

48,0

50,7

53,2

Створення належних умов перебування дітей з інвалідністю у міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

3

Здійснювати капітальний ремонт та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно-гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності до вимог санітарних та будівельних норм

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

3 804,0

1 200,0

1 268,4

1 335,6

Вдосконалення та посилення рівня соціального захисту осіб з інвалідністю

4

Забезпечувати проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснювати оплату новорічних подарунків

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

538,9

170,0

179,7

189,2

Створення рівних умов вільно брати участь у житті суспільства дітям з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

5

Здійснювати реабілітацію дітей з інвалідністю, які потребують супровід

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

12 680,1

4 000,0

4 228,0

4 452,1

Отримання реабілітаційних послуг дітьми з інвалідністю

6

Здійснювати санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних управліннях соціальних виплат і компенсацій департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

618,1

195,00

206,1

217,0

Забезпечення надання санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом

7

Здійснювати санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних управліннях соціальних виплат і компенсацій департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

3 170,00

1 000,00

1 057,00

1 113,0

Забезпечення надання санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю

8

Проводити роботу з керівниками підприємств, установ та організацій міста щодо створення ними безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури осіб з інвалідністю

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

-

-

-

-

Створення рівних умов вільно брати участь у житті суспільства осіб з інвалідністю

9

Забезпечувати перевезення міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян з обмеженими фізичними можливостями автотранспортом, обладнаним підйомниками

2020-2022

Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

-

-

-

-

Подолання ізоляції та забезпечення доступу осіб з інвалідністю до різних сфер у суспільстві

 

Розділ 5. Організація роботи з питань сімейної, гендерної політики, запобігання та протидія домашньому насильству, протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

 

1

Сприяти проведенню заходів із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2020-2022

Адміністрації районів Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

360,8

113,9

120,3

126,6

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2

Сприяти проведенню заходів державної політики з питань сім’ї

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення ММР

Бюджет міста Миколаєва

1 204,7

380,0

401,6

423,1

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім’ї

Адміністрації районів Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

472,2

148,9

157,5

165,8

3

Забезпечити розробку, друк та розповсюдження інформаційних матеріалів у напрямку попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення ММР

Бюджет міста Миколаєва

41,9

13,2

14,0

14,7

Попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми

Адміністрація Заводського району

Бюджет міста Миколаєва

9,6

3,0

3,2

3,4

 

Розділ 6. Фінансова підтримка громадських організацій міста

 

1

Забезпечити надання фінансової підтримки громадським організаціям, основним напрямком діяльності яких є захист прав та інтересів ветеранів війни та осіб з інвалідністю, для здійснення статутної діяльності

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

4 517,3

1 437,9

1 505,5

1 573,9

Залучення громадських організацій до вирішення соціальних проблем населення міста

2

Забезпечити проведення заходів, які мають соціальну спрямованість, на конкурсній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

3 494,5

1 143,6

1 164,7

1 186,2

Залучення громадських організацій до вирішення соціальних проблем населення міста

 

Розділ 7. Організація роботи з реінтеграції бездомних осіб та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах

 

1

Здійснювати діяльності міського центру реінтеграції бездомних осіб на 50 осіб та забезпечувати діяльність відділення обліку бездомних громадян, у тому числі на покращання матеріально-технічної бази

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, центр реінтеграції бездомних громадян

Бюджет міста Миколаєва

12 747,4

3 937,4

4 270,1

4 539,9

Зменшення чисельності бездомних осіб, зниження захворюваності населення на особливо небезпечні хвороби, надання бездомним громадянам соціальних гарантій

2

Забезпечувати діяльність служби соціального патрулювання у місті Миколаєві для проведення соціальної роботи з бездомними особами

2020-2022

Центр реінтеграції бездомних громадян, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, громадські організації

Власні надходження бюджетних установ

9,0

3,0

3,0

3,0

Зменшення чисельності бездомних осіб, зниження захворюваності населення на особливо небезпечні хвороби, надання бездомним громадянам соціальних гарантій

3

Забезпечувати функціонування пунктів обігріву та ночівлі бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

2020-2022

Центр реінтеграції бездомних громадян, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, управління громадських зв’язків Миколаївської міської ради, громадські організації

Власні надходження

бюджетних установ

15,0

5,0

5,0

5,0

Надання своєчасної допомоги бездомним особам в осінньо-зимовий період.

Уникнення загибелі людей від переохолодження

4

Закупівля послуг з соціальної допомоги з проживання осіб без визначеного місця проживання

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, центр реінтеграції бездомних громадян

Бюджет міста Миколаєва

5 389,0

1 700,0

1 796,9

1 892,1

Зменшення чисельності бездомних громадян, зниження захворюваності населення на особливо небезпечні хвороби, забезпечення допомоги з проживання осіб без визначеного місця проживання

5

Здійснювати оплату послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово-медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет міста Миколаєва

1 095,6

345,6

365,3

384,7

Зменшення соціальної напруженості шляхом забезпечення поховання померлих одиноких громадян міста та громадян, від поховання яких відмовились рідні

 

Розділ 8. Соціальна підтримка учасників бойових дій та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих внаслідок ЧАЕС

 

1

Здійснення діяльності комунальної установи Миколаївської міської ради “Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО”, в тому числі на покращання матеріально-технічної бази

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО

Бюджет міста Миколаєва

12 560,2

3 915,2

4 195,2

4 449,8

Вирішення соціальних проблем учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб

2

Відшкодування вартості дороговартісного зубопротезування учасникам АТО/ООС з супроводжуючим лікуванням

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

2 252,4

708,5

750,4

793,5

Вирішення соціальних проблем учасників АТО/ООС

3

Відшкодування вартості встановлення надгробка загиблим (померлих) учасникам АТО/ООС

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

150,2

47,2

50,1

52,9

Вирішення соціальних проблем членам родин загиблих (померлих) учасникам АТО/ООС

4.

Відшкодування вартості путівки за літній відпочинок учасників АТО/ООС та членів їх родин, сімей загиблих в АТО/ООС та Революції гідності

2020-2022

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

9 993,0

3 152,0

3 332,1

3 508,9

Вирішення соціальних проблем учасників АТО/ ООС, сімей загиблих в АТО/ООС та Революції гідності

5

Надавати субвенцію з бюджету міста Миколаєва обласному бюджету Миколаївської області на забезпечення придбання житла для учасників АТО/ООС, воїнам-інтернаціоналістам, та осіб, постраждалих внаслідок ЧАЕС, які перебувають на квартирному обліку, а в разі їх смерті – членам сімей, за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на квартирному обліку

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

24 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

Вирішення соціальних проблем учасників АТО/ООС, воїнам-інтернаціоналістам та осіб, постраждалих внаслідок ЧАЕС

6

Придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на квартирному обліку

2020-2022

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

Бюджет міста Миколаєва

9 000,0

3 000,00

3 000,0

3 000,0

Вирішення соціальних проблем внутрішньо переміщених осіб

 

 

Примітка: остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання бюджету міста Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком.

 

Додаток 3

до Програми

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

міської програми “Соціальний захист” на 2020-2022 роки

 

Назва розділу

Показники

2020

2021

2022

 

1. Організація надання різних видів державної допомоги малозабезпеченим сім’ям та громадянам міста

 

1. Здійснювати призначення щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Показники затрат:

Обсяг видатків на компенсацію витрат за автомобільне паливо (тис. грн.)

80,9

85,5

90,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів компенсації витрат на автомобільне паливо (осіб)

4

4

4

Показники ефективності:

Середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо (грн./місяць)

1 685,0

1 781,0

1 875,0

Показники якості:

Частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо (%)

100,0

100,0

100,0

2. Здійснювати компенсаційні виплати безоплатного проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті в дальньому (міжміському) сполученні

Показники затрат:

Обсяг видатків на компенсацію витрат за безоплатний пільговий проїзд (тис. грн.)

500,0

528,5

556,5

Показники продукту:

Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (осіб)

796

796

796

Показники ефективності:

Середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (грн.)

628,0

664,0

699,0

Показники якості:

Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд (%)

100,0

100,0

100,0

3. Здійснювати призначення та виплату безоплатного проїзду за міжміський проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Показники затрат:

Обсяг видатків для виплати  безоплатного проїзду за міжміський проїзд (тис. грн.)

41,6

44,0

46,3

Показники продукту:

Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд (осіб)

84

84

84

Показники ефективності:

Середня вартість пільгового проїзду (грн.)

495,0

524,0

551,0

Показники якості:

Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд (%)

100,0

100,0

100,0

4. Здійснювати санаторно-курортне лікування ветеранів Другої світової війни

Показники затрат:

Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (тис. грн.)

818,3

864,9

910,8

Показники продукту:

Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування (осіб)

116

116

116

Показники ефективності:

Середня вартість санаторно-курортного лікування (грн.)

7 054,0

7 456,0

7 852,0

Показники якості:

Частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування (%)

100,0

100,0

100,0

5. Здійснювати безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Показники затрат:

Обсяг видатків на ремонт будинків і квартир (тис. грн.)

630,0

665,9

701,2

Показники продукту:

Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир) (осіб)

7

7

7

Показники ефективності:

Середня вартість ремонту будинків (квартир) (грн.)

90 000,0

95 129,0

100 171,0

Показники якості:

Частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири) (%)

100,0

100,0

100,0

6. Здійснювати призначення та виплату пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

Показники затрат:

Обсяг видатків на виплату пільг з оплати послуг зв’язку (тис. грн.)

2 705,9

2 922,4

3 100,7

Показники продукту:

Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку (осіб)

6 200

6 200

6 200

Показники ефективності:

Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв’язку (грн.)

36,0

39,0

42,0

Показники якості:

Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (%)

100,0

100,0

100,0

7. Здійснювати компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

Показники затрат:

Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом (тис. грн.)

34 501,0

36 467,5

38 400,3

Показники продукту:

Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом (осіб)

32 239

32 239

32 239

Показники ефективності:

Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (грн.)

90,0

94,0

99,0

Показники якості:

Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)

100,0

100,0

100,0

8. Здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

Показники затрат:

Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд водним транспортом ( тис. грн.)

2 262,1

2 391,0

2 517,8

Показники продукту:

Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд водним транспортом (осіб)

2 668

2 668

 2 668

Показники ефективності:

Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом (грн.)

106,0

112,0

118,0

Показники якості:

Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)

100,0

100,0

100,0

9. Здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Показники затрат:

Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом (тис. грн.)

2 692,1

2 845,6

2 996,4

Показники продукту:

Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом (осіб)

3 705

3 705

3 705

Показники ефективності:

Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом (грн.)

61

64

67

Показники якості:

Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)

100,0

100,0

100,0

10. Здійснювати компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян

Показники затрат:

Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом (тис. грн.)

144 146,0

152 632,3

160 437,5

Показники продукту:

Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом (осіб)

26 694

26 694

26 694

Показники ефективності:

Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (грн.)

450,0

476,0

501,0

Показники якості:

Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)

100,0

100,0

100,0

11. Здійснювати призначення та виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”

Показники затрат:

Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат (тис. грн.)

2 319,9

2 504,7

2 696,6

Показники продукту:

Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації (осіб)

840

840

840

Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг (осіб)

840

840

840

Показники якості:

Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації (%)

100,0

100,0

100,0

12Сприяти організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру, що мають суспільно корисну спрямованість та відповідають потребам територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних та інших категорій осіб, відповідно до чинного законодавства

Показники затрат:

Обсяг видатків для забезпечення організації та проведення робіт (тис. грн.)

-        - ДПСЗН Миколаївської міської ради;

-        - Адміністрації районів Миколаївської міської ради;

-        - Миколаївський міський центр зайнятості

 

 

 

943,7

1 352,0

2 295,7

 

 

 

1 000,4

1 433,0

2 433,4

 

 

 

1 058,3

1 516,1

2 574,4

Показники продукту:

Кількість працівників (осіб)

-        - ДПСЗН Миколаївської міської ради;

-        - Адміністрації районів Миколаївської міської ради;

-        - Миколаївський міський центр зайнятості

 

 

318

388

706

 

 

318

388

706

 

 

318

388

706

Показники ефективності:

Середні витрати на одного працівника (грн.)

-        - ДПСЗН Миколаївської міської ради;

-        - Адміністрації районів Миколаївської міської ради;

-        - Миколаївський міський центр зайнятості

 

 

2 968,0

3 484,0

3 252,0

 

 

3 146,0

3 693,0

3 447,0

 

 

3 328,0

3 907,0

3 646,0

 

2. Удосконалення системи надання адресної допомоги громадянам міста

 

1. Надавати щомісячну матеріальну допомогу учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.)

3 648,0

3 857,8

4 067,5

Показники продукту:

Кількість отримувачів виплат (осіб)

152

152

152

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн./місяць на одну особу)

2 000,0

2 115,0

2 230,0

2. Надавати щомісячну матеріальну допомогу визволителям міста Миколаєва

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.)

12,7

13,5

14,2

Показники продукту:

Кількість отримувачів виплат (осіб)

1

1

1

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн./місяць на одну особу)

1 058,0

1 125,0

1 183,0

3. Надавати матеріальну допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані, особам з інвалідністю внаслідок АТО/ООС

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.)

751,5

794,8

836,8

Показники продукту:

Кількість отримувачів виплат (осіб)

274

274

274

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн./міс на одну особу)

229,0

242,0

255,0

4. Надавати щоквартально матеріальну допомогу сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни, які приймали участь у бойових діях в Афганістані, військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби на території інших держав, де велися бойові дії, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.)

1 752,0

1 850,7

1 949,3

Показники продукту:

Кількість отримувачів виплат (осіб)

118

118

118

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн./місяць на одну особу)

1 237,0

1 307,0

1 377

5. Надання щомісячної матеріальної допомоги неповнолітнім рідним братам та сестрам загиблих учасників АТО/ООС

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.)

36,0

38,2

40,1

 

Показники продукту:

Кількість отримувачів виплат (осіб)

3

3

3

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн./місяць на одну особу)

1 000,0

1 061,0

1 114,0

6. Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії)

Показники затрат:

Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС (І категорії та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи (тис. грн.)

334,4

353,5

372,2

 

 

Показники продукту:

Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (осіб)

152

152

152

Показники ефективності:

Середній розмір одноразової фінансової допомоги (грн.)

2 200,0

2 326,0

2 449,0

7. Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи IІ та ІІІ категорії та дружинам (чоловікам) померлих ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Показники затрат:

Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС (ІІ, ІІІ категорії та дружинам (чоловікам) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (тис. грн.)

888,8

939,5

989,3

Показники продукту:

Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (осіб)

1 693

1 693

1 693

Показники ефективності:

Середній розмір одноразової фінансової допомоги (грн.)

525,0

555,0

584,0

8. Надавати одноразову матеріальну допомогу колишнім в’язням нацистських таборів

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.)

42,8

45,2

47,6

Показники продукту:

Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (осіб)

107

107

107

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.)

400,0

422,0

445,0

9. Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.)

7 000,0

7 399,0

7 791,1

Показники продукту:

Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (осіб)

4 034

4 034

4 034

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.)

1 735,0

1 834,0

1 931,0

10. Надавати адресну матеріальну допомогу на встановлення 100% знижки плати за користування житлом та комунальними послугами учасникам бойових дій в Афганістані, АТО/ООС, які стали особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги (тис. грн.)

90,8

95,9

101,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

55

55

55

Показники ефективності:

Середньомісячний розмір витрат на здійснення щоквартальної виплати (грн.)

138

145

153

11. Надавати адресну матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС для часткової компенсації вартості житлово-комунальних послуг відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги (тис. грн.)

760,0

803,3

845,9

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

190

190

190

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.)

4 000,0

4 228,0

4 452,0

12. Надавати одноразову матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС на придбання комп’ютерної техніки відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги (тис. грн.)

75,0

75,0

75,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

5

5

5

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.)

15 000,0

15 000,0

15 000,0

13. Надавати одноразову матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС на придбання технічних засобів реабілітації відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги (тис. грн.)

190,0

190,0

190,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

190

190

190

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.)

1 000,0

1 000,0

1 000,0

14. Надавати одноразову матеріальну допомогу батькам дітей від 12 років та молоді до 35 років, що внаслідок інвалідності обмежені в пересуванні, на придбання комп’ютерної техніки відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги (тис. грн.)

75,0

75,0

75,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

5

5

5

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.)

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15. Надавати адресну стипендію особам похилого віку, яким виповнилось 100 і більше років відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги (тис. грн.)

72,0

72,0

72,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

12

12

12

Показники ефективності:

Середньомісячний розмір витрат на здійснення виплат (грн.)

500,0

500,0

500,0

16. Надавати щомісячну адресну стипендію міської ради членам сімей Героїв Радянського Союзу, які брали участь у визволенні міста Миколаєва у складі загону 68 десантників під командуванням К. Ольшанського, та пенсіонеру МВС за виявлений героїзм під час затримання особливо небезпечного злочинця відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.)

30,2

32,6

35,1

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

3

3

3

Показники ефективності:

Середньомісячний розмір витрат на здійснення виплат на одну особу (грн./місяць)

839,0

906,0

975,0

17. Надавати Почесним громадянам міста Миколаєва персональну щомісячну надбавку та пільги на оплату за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку

Показники затрат:

Обсяг витрат на надання надбавки на оплату за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку (тис. грн.)

140,3

146,2

151,1

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

25

25

25

Показники ефективності:

Середньомісячний розмір витрат на здійснення виплат (грн./місяць) на одну особу

468,0

487,0

504,0

18. Надавати одноразову допомогу на поховання родинам, у разі смерті Почесного громадянина міста Миколаєва відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.)

47,2

50,0

52,9

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

2

2

2

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.)

23 600,0

25 000,0

26 450,0

19. Надавати допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого

Показники затрат:

Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис. грн.)

426,5

452,3

478,7

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

305

305

305

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.)

1 398,0

1 493,0

1 570,0

 

3. Організація соціального обслуговування осіб похилого віку, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з інвалідністю

 

1. Здійснювати діяльність міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно з діючим законодавством, у тому числі на покращання матеріально-технічної бази

Показники затрат:

Обсяг видатків на здійснення діяльності міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (тис. грн.)

39 328,6

42 831,1

46 498,2

Показники продукту:

1. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (осіб).

2. Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) (осіб)

10 369

 

 

10 369

10 369

 

 

10 369

10 369

 

 

10 369

Показники ефективності:

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром (грн./рік)

3 792,9

4 130,7

4 484,4

Показники якості:

Питома вага охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (%)

100,0

100,0

100,0

2. Здійснювати діяльність міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів на 50 осіб, у тому числі на покращання матеріально-технічної бази

Показники затрат:

Обсяг видатків на здійснення діяльності міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів (тис. грн.)

5 823,6

6 242,8

6 672,9

Показники продукту:

Кількість осіб, яким надано послуги (осіб)

50

50

50

Показники ефективності:

Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг (грн.)

116 472,0

124 856,0

133 458,0

Показники якості:

Кількість соціальних послуг, які надані в установі (од.)

18 300

18 250

18 250

3. Здійснювати видатки, пов’язані з наданням соціальних послуг громадянам, які мають рідних, що повинні забезпечувати їм догляд, звільнених  від плати за соціальне обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома міського територіального центру (надання соціальних послуг), відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

Обсяг видатків, пов’язаних з наданням соціальних послуг (тис. грн.)

164,8

178,0

191,7

Показники продукту:

1. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (осіб).

2. Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) (осіб)

384

 

 

384

384

 

 

384

384

 

 

384

Показники ефективності:

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи (грн./рік)

429,2

463,5

499,2

Показники якості:

Питома вага охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (%)

100,0

100,0

     100,0

4. Передбачити кошти на капітальний ремонт будівель, у структурних підрозділах міського територіального центру(надання соціальних послуг), у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи

Показники затрат:

Обсяг видатків на капітальний ремонт будівель, у структурних підрозділах міського територіального центру(надання соціальних послуг) (тис. грн.)

3 979,0

615,0

0

Показники продукту:

Кількість будівель, що планується відремонтувати (од.)

7

2

0

Показники ефективності:

Середня вартість ремонту одного об’єкта (тис. грн.)

568,4

307,5

0

Показники якості:

Питома вага відремонтованих об’єктів у загальній кількості об’єктів, що потребують ремонту (%)

100,0

100,0

0

5. Передбачити кошти територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) для придбання автотранспорту

Показники затрат:

Обсяг видатків на придбання автотранспорту територіальному центру соціального обслуговування(надання соціальних послуг) (тис. грн.)

2 340,0

2 300,0

1 600,0

Показники продукту:

Кількість придбаних автотранспортних засобів (од.)

3

3

1

Показники ефективності:

Середні видатки на придбання одного автотранспортного засобу (грн.)

780,0

766,7

1 600,0

Показники якості:

Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію автотранспортних засобів (тис. грн.)

0

0

0

6. Передбачити кошти міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів на капітальний ремонт та придбання автотранспорту

Показники затрат:

Обсяг видатків на капітальний ремонт та придбання автотранспорту міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів (тис. грн.)

1 075,0

0

0

Показники продукту:

Кількість придбаних автотранспортних засобів (од.)

2

0

0

Показники ефективності:

Середні видатки на придбання одного автотранспортного засобу (тис. грн.)

537,5

0

0

Показники якості:

Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію автотранспортних засобів (тис. грн.)

0

0

0

8. Здійснювати закупівлю соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, що викликані туберкульозом, розладами психіки, пов’язаними з вживанням наркотиків, ВІЛ-інфекцією/СНІДом, ко-інфекціями ВІЛ/туберкульоз та осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі та засуджені до альтернативних видів покарань

Показники затрат:

Обсяг видатків на закупівлю соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (тис. грн.)

1 111,7

1 175,1

1 237,4

Показники продукту:

1. Кількість осіб, яким надано соціальні послуги (осіб).

2. Кількість осіб, які потребують надання соціальних послуг (осіб)

 

510

510

 

510

510

 

510

510

Показники ефективності:

Середні витрати на одного одержувача соціальних послуг (грн./ рік)

2 179,0

2 304,0

2 426,0

Показники якості:

Питома вага охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (%)

100,0

100,0

100,0

 

4. Організація соціального захисту дітей та осіб з інвалідністю

 

1. Здійснювати діяльності міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, в тому числі на покращання матеріально-технічної бази

Показники затрат:

Обсяг видатків на здійснення  діяльності міського центру комплексної  реабілітації дітей з інвалідністю (тис. грн.)

7 933,3

8 091,8

8 522,4

Показники продукту:

Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (осіб)

206

206

206

Показники ефективності:

Середні витрати на реабілітацію однієї особи  з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік (грн.)

38 511,0

39 280,0

41 370,0

Показники якості:

Відсоток охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг (%)

100,0

100,0

100,0

2. Здійснювати капітальний ремонт та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно-гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності з вимогами санітарних та будівельних норм

Показники затрат:

Обсяг видатків на ремонт будинків і квартир (тис. грн.)

1 200,00

1 268,4

1 335,6

Показники продукту:

Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир) (осіб)

10

10

10

Показники ефективності:

Середня вартість ремонту будинків (квартир) (грн.)

120 000,0

126 840,0

133 560,0

Показники якості:

Частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири) (%)

100,0

100,0

100,0

3. Забезпечувати проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснювати оплату новорічних подарунків

Показники затрат:

Обсяг видатків на проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (тис. грн.)

170,0

179,7

189,2

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

1 000

1 000

1 000

Показники ефективності:

Середній розмір одноразової фінансової допомоги (грн.)

170,0

179,0

189,0

4. Здійснювати реабілітацію дітей з інвалідністю, які потребують супровід

Показники затрат:

Обсяг  видатків на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід (тис. грн.)

4 000,0

4 228,0

4 452,1

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

160

160

160

Показники ефективності:

Середній розмір фінансової допомоги (грн.)

25 000,0

26 425,0

27 826,0

5. Здійснювати санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних управліннях соціальних виплат і компенсацій департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету

Показники затрат:

Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (тис. грн.)

195,0

206,1

217,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів путівок на санаторно-курортне лікування (осіб)

13

13

13

Показники ефективності:

Середній розмір фінансової допомоги (грн.)

15 000,0

15 854,0

16 692,0

Показники якості:

Питома вага кількості осіб, яким надано санаторно-курортне лікування до кількості осіб, які перебувають на обліку (%)

100,0

100,0

100,0

6. Здійснювати санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних управліннях соціальних виплат і компенсацій департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету

Показники затрат:

Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (тис. грн.)

1 000,0

1 057,0

1 113,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів путівок на санаторно-курортне лікування (осіб)

100

100

100

Показники ефективності:

Середній розмір фінансової допомоги (грн.)

10 000,0

10 000,0

10 000,0

Показники якості:

Питома вага кількості осіб, яким надано санаторно-курортне лікування до кількості осіб, які перебувають на обліку (%)

100,0

100,0

100,0

 

5. Організація роботи з питань сімейної, тендерної політики, запобігання та протидія домашньому насильству,

протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

 

1. Сприяти проведенню заходів із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Показники затрат:

Обсяг видатків на проведення заходів (тис. грн.)

113,9

120,3

126,6

Показники продукту:

1. Кількість регіональних заходів (од.)

8

8

8

2. Кількість учасників регіональних заходів (осіб)

5 000

5 000

5 000

Показники ефективності:

1. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (грн.)

14 246

15 058

15 856

2. Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах (грн.)

23

24

25

Показники якості:

Динаміка **кількості людей, охоплених регіональними заходами, порівняно з минулим роком (%)

5,7

0

0

2. Сприяти проведенню заходів державної політики з питань сім’ї

Показники затрат:

Обсяг видатків на проведення заходів (тис. грн.)

380,0

148,9

401,6

157,5

423,1

165,8

Показники продукту:

1. Кількість регіональних заходів (од.).

5

10

5

10

5

10

2. Кількість учасників регіональних заходів (осіб)

12 850

5 000

12 850

5 000

12 850

5 000

Показники ефективності:

1. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (грн.)

76 000

14 880

80 320

15 730

84 620

42 310

2. Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах (грн.)

30

30

31

31

33

33

Показники якості:

Динаміка **кількості людей, охоплених регіональними заходами, порівняно з минулим роком (%)

1,01

0

0

3. Забезпечити розробку, друк та розповсюдження інформаційних матеріалів у напрямку попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми

Показники затрат:

Обсяг видатків для виконання заходів (тис. грн.)

13,2

3,0

14,0

3,2

14,7

3,4

Показники продукту:

1. Кількість заходів (од.).

2

1

2

1

2

1

2. Кількість осіб охоплених друкованої продукції при проведенні заходів (осіб)

11 504

2 900

11 504

2 900

11 504

2 900

Показники ефективності:

Середні витрати на одиницю друкованої продукції (грн.)

1

1

1

1

1

1

Показники якості:

Динаміка **кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім’ї, порівняно з минулим роком (%)

 

-

 

0

 

0

 

6. Фінансова підтримка громадських організацій міста

 

1. Забезпечити надання фінансової підтримки громадським організаціям, основним напрямком діяльності яких є захист прав та інтересів ветеранів війни та осіб з інвалідністю, для здійснення статутної діяльності

Показники затрат:

1. Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям (тис. грн.).

2. Кількість одержувачів фінансової підтримки (осіб)

 

1 437,9

 

66 397

 

1 505,5

 

66 397

 

1 573,9

 

66 397

Показники продукту:

Середній розмір фінансової підтримки на одне об’єднання (тис. грн./місяць)

15,0

15,7

16,4

Показники ефективності:

Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримають в громадських об’єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги (%)

100,0

100,0

100,0

2. Забезпечити проведення заходів, які мають соціальну спрямованість, на конкурсній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка

Показники затрат:

Обсяг  видатків на забезпечення проведення заходів, які мають соціальну спрямованість, на конкурсній основі (тис. грн.)

1 143,6

1 164,7

1 186,2

Показники продукту:

Кількість заходів (од.)

89

89

89

Показники ефективності:

Середній розмір видатків на проведення одного заходу ( грн.)

12 849,0

13 086,0

13 328,0

 

7. Організація роботи з реінтеграції бездомних осіб та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах

 

1. Здійснювати діяльності міського центру реінтеграції бездомних осіб на 50 осіб та забезпечувати діяльність відділення обліку бездомних громадян, у тому числі на покращання матеріально-технічної бази

Показники затрат:

Обсяг  видатків на здійснення діяльності міського центру реінтеграції бездомних осіб (тис. грн.)

3 937,4

4 270,1

4 539,9

Показники продукту:

Кількість осіб, яким надано послуги (осіб)

1 479

1 479

1 479

Показники ефективності:

Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг (грн.)

2 662,20

2 887,15

3 069,57

Показники якості:

Кількість соціальних послуг, які надані в установі (од.)

35 349

35 349

35 349

2. Здійснювати закупівлю послуг з соціальної допомоги з проживання осіб без визначеного місця проживання

Показники затрат:

Обсяг видатків на закупівлю послуг з соціальної допомоги з проживання осіб без визначеного місця проживання (тис. грн.)

1 700,0

1 796,9

1 892,1

Показники продукту:

Кількість наданих послуг (послуг)

17 729

17 729

17 729

Показники ефективності:

Середній розмір однієї наданої послуги (грн.)

96,0

101,0

107,0

3. Здійснювати оплату послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово-медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста

Показники затрат:

Обсяг  видатків на здійснення оплати послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово-медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні (тис. грн.)

345,6

365,3

384,7

Показники продукту:

Кількість наданих послуг (од.)

100

100

100

Показники ефективності:

Середній розмір однієї наданої послуги (грн.)

3 456,0

3 653,0

3 847,0

 

8. Соціальна підтримка учасників бойових дій та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих внаслідок ЧАЕС

 

1. Здійснювати діяльність комунальної установи Миколаївської міської ради “Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО”, в тому числі на покращання матеріально-технічної бази

Показники затрат:

Обсяг видатків на здійснення діяльності міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО (тис. грн.)

3 915,2

4 195,2

4 449,8

Показники продукту:

Кількість осіб, яким надано послуги (осіб)

1 788

1 788

1 788

Показники ефективності:

Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг ( грн.)

2 190,0

2 346,3

2 488,7

Показники якості:

Кількість соціальних послуг, які надані в установі, (од.)

8 200

8 667

9 126

2. Відшкодувати вартість дороговартісного зубопротезування учасникам АТО/ООС з супроводжуючим лікуванням

Показники затрат:

Обсяг видатків на відшкодування вартості дороговартісного зубопротезування учасникам АТО/ООС з супроводжуючим лікуванням (тис. грн.)

708,5

750,4

793,5

Показники продукту:

Кількість отримувачів виплат (осіб)

30

30

30

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.)

23 617,0

25 013,0

26 450,0

3. Відшкодувати вартість встановлення надгробка загиблим (померлим) учасникам АТО/ООС

Показники затрат:

Обсяг видатків на відшкодування вартості встановлення надгробка загиблим (померлим) учасникам АТО/ООС (тис. грн.)

47,2

50,1

52,9

Показники продукту:

Кількість отримувачів виплат (осіб)

2

2

2

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.)

23 600,0

25 050,0

26 450,0

4. Відшкодувати вартоіть путівки за літній відпочинок учасників АТО/ООС та членів їх родин, сімей загиблих в АТО/ООС та Революції гідності

Показники затрат:

Обсяг видатків на відшкодування  вартості путівки за літній відпочинок учасників АТО/ООС та членів їх родин, сімей загиблих в АТО/ООС та Революції гідності (тис. грн.)

3 152,0

3 332,1

3 508,9

Показники продукту:

Кількість отримувачів виплат (осіб)

490

490

490

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.)

6 433,0

6 800,0

7 161,0

5. Надавати субвенцію з бюджету міста Миколаєва обласному бюджету Миколаївської області на забезпечення придбання житла для учасників АТО/ООС, воїнам-інтернаціоналістам, та осіб,постраждалих внаслідок ЧАЕС, які перебувають на квартирному обліку, а в разі їх смерті – членам сімей, за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на квартирному обліку

Показники затрат:

Обсяг видатків на надання субвенції з бюджету міста Миколаєва обласному бюджету Миколаївської області на забезпечення придбання житла (тис. грн.)

8 000,0

8 000,0

8 000,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів житла (осіб)

25

25

25

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на забезпечення придбання житла на одну особу (грн.)

320 000,0

320 000,0

320 000,0

6. Здійснювати придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на квартирному обліку

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання житла в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на квартирному обліку (тис. грн.)

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів житла в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на квартирному обліку (осіб)

15

15

15

Показники ефективності:

Середні витрати на надання житла в тимчасове користування (грн.)

200 000,0

200 000,0

200 000,0

 

 Опубліковано: 14 січня 2020р. 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: