Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

20 грудня 2019                                                                                   № 56/62

Про затвердження Програми реформування та

розвитку житлово-комунального господарства

міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення міста, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста (Лєпішева), з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови Степанця Ю.Б.

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 20 грудня 2019

№ 56/62

 

ПРОГРАМА

РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА

МІСТА МИКОЛАЄВА

НА 2020-2024 РОКИ

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Житлово-комунальне господарство – одна з найбільших галузей у господарському комплексі держави, результати діяльності якої значною мірою визначають соціально-економічні показники розвитку суспільства.

У результаті децентралізації міська громада прийняла низку повноважень від держави та отримала додаткові кошти, які можуть бути направлені на покращання інфраструктури міста. При цьому загострилися проблеми з фінансування ремонтів чи будівництва великих структурних та соціально визначених об’єктів, які мають загальнодержавне значення, але не мають державної підтримки.

Недосконала тарифна політика зумовила хронічну і постійно зростаючу збитковість підприємств.

Система соціального захисту населення у сфері надання житлово-комунальних послуг, неузгодженість норм законодавства щодо регулювання взаємовідносин споживачів і виробників/виконавців житлово-комунальних послуг зумовлюють зростання незадоволення серед населення та заборгованість за спожиті послуги.

Зрушити ситуацію, що склалася, можливо лише за умов реформування галузі, забезпечення достатнього фінансування цільових програм, спрямованих на розвиток житлово-комунального господарства, розбудову відповідної нормативної бази тощо. При цьому реформа ЖКГ має бути законодавчо, організаційно та економічно забезпечена на чотирьох рівнях: державних органів виконавчої влади; органів місцевого самоврядування; житлово-комунальних підприємств різних форм власності; споживачів послуг.

Створення умов ефективного функціонування житлово-комунального господарства на місцевому рівні сприятиме покращанню інфраструктури міста Миколаєва, розв’язанню соціально-економічних проблем галузі і забезпеченню її ефективності в цілому.

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки (далі – Програма) спрямована на розв’язання проблем та забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста. На підставі аналізу результатів виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2015-2019  роки за кожним напрямком діяльності сформульовані нагальні проблеми, цілі та пріоритети, шляхи розв’язання головних проблем та досягнення цілей.

Програму розроблено у зв’язку із закінченням дії Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки.

 

РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ

ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА МІСТА

 

Житлово-комунальне господарство – це важлива соціальна галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у місті.

Житлово-комунальне господарство є найбільш технічно відсталою галуззю економіки з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися.

Дійшов критичної межі технічний стан мереж і споруд, які експлуатуються підприємствами житлово-комунального господарства. Планово-попереджувальний ремонт поступився місцем аварійно-відбудовним роботам.

Проблеми та причини, які не дозволяють сьогодні якісно утримувати житлово-комунальне господарство та якісно надавати послуги населенню:

- несвоєчасне оновлення основних фондів підприємств;

- недостатній рівень впровадження енергозберігаючих технологій;

- незавершена комплексна система обліку та регулювання споживання води, газу, теплової енергії на всіх етапах виробництва, транспортування, постачання та споживання житлово-комунальних послуг;

- хронічне недофінансування капітального ремонту житлового фонду та, як наслідок, значне погіршення технічного стану інженерного обладнання, окремих конструктивних елементів будівель, наявність ветхого та аварійного житла. Це не дозволяє розпочати роботу з реконструкції житлових будинків першої масової забудови;

- недостатність бюджетних коштів, які передбачаються на утримання об’єктів благоустрою міста, капітальний ремонт доріг, мостів, мереж зовнішнього освітлення, озеленення тощо;

- недостатність залучення у галузь інвестицій та обігових коштів, що призвело до морального та фізичного зносу основних фондів підприємств, підвищення аварійності комунальних об’єктів, збільшення питомих та непродуктивних витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, що негативно впливає на рівень та якість надання житлово-комунальних послуг;

- недосконалість нормативно-правових актів, які не сприяють завершенню процесу формування ефективного власника багатоквартирних будинків як цілісного житлового комплексу;

- малоефективний механізм стягнення заборгованості з населення за житлово-комунальні послуги;

- відсутність дієвого механізму контролю за якістю житлово-комунальних послуг споживачами та їх представниками – ОСН та громадськими об’єднаннями;

- недостатня компетенція ОСН, громадських об’єднань як контролерів якості послуг;

- недостатня компетенція ОСББ для управління, утримання житла;

- недостатня конкуренція на ринку товарів і послуг у сфері житлово-комунального господарства;

- традиція неощадливого використання ресурсів.

Наявна законодавча та нормативна база недостатня і недосконала, не забезпечує правових засад реформування житлово-комунального господарства, взаємовідносин підприємств і організацій галузі та споживачів послуг.

Усе це свідчить про наявність системної кризи в галузі та про міжгалузевий характер проблем, для розв’язання яких і для забезпечення переходу до нової моделі сталого функціонування житлово-комунального господарства необхідне проведення житлово-комунальної реформи.

 

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Житловий фонд м. Миколаєва складає 42484 домоволодіння, з яких:

- 39045 будинків садибної забудови;

- 35 будинків – відомчий житловий фонд;

- 677 багатоквартирних будинків, які обслуговують ОСББ, ЖБК (станом на 01.08.2019);

- 1117 багатоквартирних будинків, в яких мешканці самостійно обрали управителя або управитель був обраний на конкурсних засадах (станом на 01.11.2019);

- 1613 житлових будинків, в яких співвласниками не обрано форму управління (станом на 01.11.2019) і вони знаходять на обслуговування житлово-експлуатаційних підприємств по тарифах, затверджених виконкомом Миколаївської міської ради.

У місті налічується 586 дитячих та 47 спортивних майданчиків, з них 394 майданчики не мають балансоутримувачів.

Житловий фонд обладнано:

Водопостачанням – 96,8%

Водовідведенням – 96,3%

Опаленням – 96,1%

Газом – 93,7%

Електроплитами – 2,6%

У житлових будинках нараховується 1675 ліфтів, 1625 будинків забезпечено системою центрального опалення, 14 будинків обладнані системами пожежогасіння і димовидалення.

На момент створення Програми у місті налічується аварійного житла:

- 70 квартир загальною площею 3096,4 кв.м;

- ветхого житла – 179 квартир, загальною площею 6764,7 кв.м;

- не придатного для проживання – 34 квартири, загальною площею 2053,8 кв.м;

- кожний четвертий будинок потребує проведення капітального ремонту, водночас протягом останніх років обсяги виконання капітального ремонту житла залишаються на рівні 10-15% від необхідної потреби.

На сьогодні потребують невідкладного ремонту:

- покрівлі в 665 будинках, що складає 548,87 тис. кв.м;

- герметизації стиків у 135 будинках, що складає 252 км;

- ремонту внутрішньобудинкових мереж водо-, теплопостачання, водовідведення – 573 будинки, ремонту фасадів – 224 будинки.

На даний час у житлових будинках міста 1168 ліфтів відпрацювали нормативний термін експлуатації (25 років) і потребують заміни.

У всіх житлових будинках, обладнаних системами пожежогасіння, димовидалення та пожежної сигналізації, дані системи перебувають в незадовільному стані і потребують відновлення.

Одним з пріоритетних напрямків міської влади є забезпечення мешканців міста житловими умовами належної якості, у тому числі утримання прибудинкових територій в належному санітарно-технічному стані.

 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТА УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМИ БУДИНКАМИ

 

З 1 липня 2015 року набрав чинності Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», в якому визначено, що управління багатоквартирним будинком – це вчинення співвласниками багатоквартирного будинку дій щодо реалізації прав та виконання обов’язків співвласників, пов’язаних із володінням, користуванням і розпорядженням спільним майном багатоквартирного будинку.

На виконання прикінцевих положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному житловому будинку» Миколаївською міською радою з 10 по 13 липня 2018 року проводився конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків в Інгульському, Корабельному районах та мкр. Соляні. За результатами конкурсу переможцем визначено ТОВ «Місто для людей Миколаїв», яке розпочало роботу з 01.09.2018. Конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків у Заводському районі заплановано на грудень 2019 року. У зв’язку зі змінами у законодавстві у подальшому конкурси будуть проводитися тільки за зверненнями співвласників.

Позитивним моментом, зокрема для суб’єктів господарювання, проведення конкурсу та укладення договорів про надання послуг з його переможцями є реалізація законодавчих вимог стосовно необхідності надання послуг з управління багатоквартирними будинками на договірних засадах з співвласниками.

Також проведення конкурсу спонукало співвласників житлових будинків міста до самостійного вибору управителя. Співвласники активно проводять загальні збори та обирають ту форму управління, яка на їх думку більше підходить для управління будинком.

 

СПРИЯННЯ СТВОРЕННЮ ТА ФУНКЦІОНУВАННЮ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ ТА ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 

Одним з завдань у напрямку реформування житлово-комунального господарства є посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та якість обслуговування житла шляхом стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення (далі – ОСББ та ОСН).

Створення ОСББ в місті Миколаєві розпочалося з 1996 року і станом на 01.06.2019 в місті зареєстровано 688 ОСББ в 765 будинках (загальна площа будинків складає 2986,512 тис. кв.м). Частка створених ОСББ у порівнянні із загальною площею будинків міської комунальної власності складає 37,37%. В управлінні об’єднань знаходиться 627 будинків ОСББ та 15 будинків ЖБК.

З метою стимулювання створення ОСББ в місті, Миколаївська міська рада надає  допомогу співвласникам будинків, в яких створені ОСББ, у проведенні необхідного ремонту будинку та прибудинкової території.

Проведення ремонту у житлових будинках співвласників та ОСББ проводиться на умовах спільного фінансування – перший та другий ремонти: міський бюджет – 90%, співвласники/ОСББ – 10%, наступні ремонтні роботи: міський бюджет – 70%, співвласники/ОСББ – 30%.

 

Роки

Кількість будинків, де проведені ремонти

Кількість коштів з міського бюджету, надані для проведення ремонтів в будинках ОСББ (млн. грн.)

З 2006 по 2015

80

12,00

2016

37

7,70

2017

60

19,15

2018

58

17,18

 

 

110 ОСББ надали документацію на проведення ремонтних робіт у 2019  році, з яких 67 включено до плану робіт утримання та капітального ремонту житлового фонду міста Миколаєва на 2019 рік згідно з рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.01.2019 № 66.

Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті, проводиться навчання ініціативних жителів багатоквартирних будинків по програмах: підвищення кваліфікації голів і/або членів правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і для здобуття кваліфікації «керівник багатоквартирного житлового будинку».

Також в м. Миколаєві мешканцями створюються будинкові, вуличні, квартальні комітети – органи самоорганізації населення, які поєднують у собі риси як громадських організацій, так і органів публічної влади.

З органами публічної влади орган самоорганізації населення пов`язує участь у вирішенні питань місцевого значення, що передбачає наявність в органу самоорганізації населення певних повноважень, якими їх наділяє орган публічної влади – міська рада; а також те, що органи самоорганізації населення здійснюють свої повноваження в межах відповідної території.

У той же час подібно до громадської організації органи самоорганізації населення працюють на громадських засадах, їх діяльність базується на засадах добровільності щодо взяття на себе окремих повноважень публічної влади.

Є база ОСН, що вже мають успішний досвід реалізації проєктів з вирішення проблем енергозбереження, ремонту будинку та благоустрою прибудинкової території.

 

ТЕРИТОРІЇ САДИБНОЇ ЗАБУДОВИ

 

У приватних будинках садибної забудови мешкає майже 30% населення міста. Проблеми розвитку територій з компактною забудовою мають по районах міста схожі проблеми, але й є особливості шляхів їх вирішення.

В Інгульському районі в будинках садибної забудови мешкає понад 28470 жителів (20% від загальної кількості мешканців Інгульського району), які недостатньо забезпечені комунальними послугами (вивіз сміття, освітлення вулиць, аварійний технічний стан доріг, відсутність тротуарів та інше).

Корабельний район – один з чотирьох адміністративних районів м. Миколаєва з населенням понад 79,7 тис. чоловік.

Більшу кількість території займає так званий «приватний сектор» – близько 11213 будинків. Глобальна проблема Корабельного району – відсутність доріг з твердим покриттям. З 268 вулиць та провулків загальною довжиною 240 000 п.м, тільки 51 вулиця має тверде покриття, 40 –мають тверде покриття частково. Основні проблеми для забезпечення на належному рівні благополуччя населення Корабельного району:

- відсутність об’їзної дороги для вантажного автотранспорту від вул. Самойловича до портів по вул. Айвазовського;

- існування транспортної проблеми в районі залізничного перетину автомобільної магістралі в центральній частині району;

- відсутність централізованого водовідведення в будинках приватного сектору;

- підтоплення ґрунтовими водами житлових будинків в мікрорайонах Широка Балка, Кульбакине.

Садибна забудова на території Заводського району включає в себе Велику та Малу Коренихи, робітниче селище Ялти, Залізничне селище, Старий і Новий інвалідні хутори, 1-5 Парникові провулки, вул. 1-6 Слобідські, тощо нараховує близько 5520 приватних домоволодінь, в яких мешкає майже 25000 тисяч мешканців.

Житлові будинки утримуються за рахунок населення. Газифікація, телефонізація, прокладання водопровідних та каналізаційних мереж здійснюється, в основному, за рахунок коштів мешканців шляхом створення кооперативів. Через близькість міського полігону ТПВ до мкр. Велика Корениха вода з підземних джерел непридатна для вживання. Мешканці отримують талони на придбання очищеної води зі знижкою.

Території забудови частково впорядковані, але більшість домоволодінь не каналізовані, мешканці користуються компостними та зливовими ямами. Вулиці компактно розміщені, садиби частково освітлені. Не на всіх вулицях встановлені контейнери для збору ТПВ, а там, де вони є, потребують заміни. Потребує ремонту та очищення міська зливова каналізація, яка проходить по території робітничого селища Ялти та Залізничного селища. Дороги в мікрорайонах садибної забудови переважно ґрунтові, асфальтове покриття доріг та тротуарів потребує капітального ремонту та влаштування системи зливової каналізації.

Центральний район розташований у північно-східній частині м. Миколаєва, межує з Інгульським і Заводським районами м. Миколаєва.

Майже всі пам’ятки містобудування та архітектури і більшість пам’яток історії та культури знаходяться в Центральному районі.

У Центральному районі розташовано 12712 приватних домоволодінь, у яких мешкає 49 тисяч жителів. У мікрорайонах садибної забудови – Ракетне Урочище, Тернівка, Варварівка, Матвіївка є проблеми з водопостачанням та водовідведенням, освітленням вулиць. Незадовільний технічний стан доріг, а місцями повна відсутність доріг з твердим покриттям та тротуарів. Система вивозу сміття не забезпечує дотримання чистоти та порядку в цих мікрорайонах.

У цілому по місту мікрорайони садибної забудови не забезпечують повного рівня комфортності проживання та потребують його підвищення.

 

БЛАГОУСТРІЙ ТА САНОЧИСТКА

 

Система благоустрою міста складається з комплексу робіт та заходів щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Підтримка належного санітарного стану міста є одним з пріоритетних напрямів діяльності міської ради та її структурних підрозділів. Регулювання прав та обов’язків учасників відносин в галузі благоустрою територій м. Миколаєва визначено Правилами благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві, які діють в місті з квітня 2007 року.

Важливою складовою інфраструктури міста є парки, сквери та інші зелені зони загального користування, що забезпечують економічне зростання міста, його естетичний вигляд та якість життя населення.

На даний час площа зелених насаджень, віднесених до територій рекреаційного призначення в м. Миколаєві, складає близько 10857 га, в тому числі 18 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 1184 га, що відносяться до 8 категорій об’єктів ПЗФ.

Норма зелених насаджень загального користування з розрахунку на одного жителя для міст степової зони з населенням 250-500 тис. чоловік, згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 становить 12 м2/людину. У м. Миколаєві на кожного жителя міста припадає більше 18,5 м2 зелених насаджень, без обліку садів будинків приватного сектору і колективних садових товариств.

Масова висадка зелених насаджень у м. Миколаєві припала на 50-ті роки 20 ст. Переважаючими породами дерев, які висаджувались у місті, були акація біла, клен ясенелистий, шовковиця, тополя біла, клен гостролистий, горіх волоський, ясен зелений і звичайний, платан західний тощо. На жаль, через високу загазованість та несприятливі умови росту, більшість цих дерев досягла своєї вікової межі та втратила декоративну якість, тому вимагає заміни.

Стан так званих «зелених легень міста» є індикатором критеріїв сприятливого для життєдіяльності людини навколишнього середовища.

Так, з метою поліпшення благоустрою і санітарного стану міста, відповідно до Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві виконкомом Миколаївської міської ради було прийняте рішення від 28.02.2014 № 208 «Про закріплення об’єктів благоустрою міста і встановлення відповідальності за їх догляд та санітарний стан». Зазначеним рішенням встановлено відповідальність за доглядом та санітарним станом 397 об’єктів благоустрою міста, але більшість територій зелених зон міста не мають визначеного балансоутримувача. На даний час відпрацьовується питання щодо внесення змін до зазначеного рішення з метою оптимізації системи обслуговування об’єктів благоустрою.

На початку 2017 року одним із пріоритетних напрямків у розвитку зеленого господарства міста було створення комунального підприємства, яке б забезпечувало необхідний догляд та утримання ПЗФ міста. Таким підприємством було визначено КП ММР «Миколаївські парки». Для забезпечення його функцій, як утримувача окремих територій (парків, скверів, зелених зон) є нагальна потреба у оновленні матеріально-технічної бази за рахунок внесків до статутного капіталу підприємства.

В останній час в м. Миколаєві швидко розвивається інфраструктура, ведеться будівництво, в тому числі, за рахунок зелених зон. Крім того, при вкладанні тротуарної плитки з порушенням санітарних норм велика кількість дерев не отримує достатнього живлення, що спричиняє висихання гілок та у подальшому їх загибель. Кількість «зелених легень» міста скорочується: частина зелених насаджень зноситься під час будівництва об’єктів, частина по-варварськи пошкоджується, корисні, дорогоцінні види навіть викрадаються.

Основними причинами низької якості зелених насаджень є досягнення вікової межі, незадовільний та нерегулярний  догляд, механічні пошкодження. На даний час в місті збільшилась кількість перестійних, потенційно аварійних дерев, які потребують поступової заміни на молоді дерева з поліпшеними декоративними  властивостями.

На сьогодні сфера утримання зелених насаджень – це важлива соціальна галузь, з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися.

Показник доступності зелених зон у м. Миколаєві доволі низький. За оцінкою департаменту архітектури та будівництва Миколаївської міської ради, тільки близько 13% населення міста живе на відстані не далі 300 м від найближчої зеленої зони відпочинку.

Роботи по догляду, утриманню, санітарному очищенню та відновленню зелених насаджень виконуються підрядними організаціями на замовлення департаменту житлово-комунального господарства та адміністрацій районів Миколаївської міської ради. Для підтримки та покращання стану зеленого фонду необхідно витрачати близько 100 млн. грн. на рік.

Зелені насадження міста потребують постійного і належного утримання, своєчасного проведення капітального ремонту та реконструкції, але брак коштів не дозволяє виконувати зазначені роботи в повному обсязі, що негативно відображається на стані зелених насаджень.

Санітарний стан зелених насаджень загального користування (парки, сквери) здебільшого не відповідає сучасним вимогам ведення паркового господарства. Це призводить до збільшення кількості сухостійних дерев, загибелі зелених насаджень та інших негативних явищ. Протягом останніх років проведена значна робота по капітальному ремонту та реконструкції зелених зон міста, але, на жаль, нове зелене будівництво майже не велось.

Крім утримання зелених насаджень в парках і скверах, які знаходяться на обслуговуванні департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, необхідно провести відновлення освітлення, ремонт пішохідних доріжок, огорожі, додатково встановити лави та урни.

Проблема відновлення парків, скверів тощо, доведення до нормативу кількості зелених насаджень, поліпшення якості інфраструктури міста потребують програмного розв’язання.

З метою охорони та збереження зелених насаджень, одержання достовірних даних щодо їх кількісних і якісних характеристик, розроблення заходів з розвитку зелених зон міста необхідно провести інвентаризацію і паспортизацію зелених насаджень міста з визначенням меж та користувачів територій. У м. Миколаєві на даний час проводяться роботи щодо інвентаризації зелених насаджень, розробляються плани реконструкції скверів.

 

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА, ОБ’ЄКТИ БЛАГОУСТРОЮ

 

У місті Миколаєві нараховується 810 вулиць. Загальна протяжність доріг складає 834,9 км, у тому числі з твердим покриттям – 705,1 км, з ґрунтовим –129,8 км. Міські шляхи зв’язують два мости через річки Південний Буг і Інгул, один шляхопровід у Широкій Балці, Аляудська переправа та Каботажний мол, Вітовський міст (автомобільна мостова споруда по пр. Богоявленському) та Вітовський міст (автомобільна мостова споруда по об’їзній дорозі по вул. Степовій), міст Вітовський (пішохідний міст непарний бік по пр. Богоявленському), міст Вітовський (пішохідний міст парний бік по пр. Богоявленському). Зливова закрита каналізація міста має протяжність 56,1 км, налічується 1074 одиниці дощоприймальних колодязів, 888 одиниць оглядових колодязів, 2144 одиниці решіток. На території міста розташовано 102  світлофорних об’єкти; 9244 дорожніх знаків, 6331 п.м направляючих пішохідних огорож, 1272 п.м приладів примусового зниження швидкості; 1412,7 км кабельних та повітряних мереж зовнішнього освітлення, 34046 одиниць світлоточок зовнішнього освітлення; 14 цвинтарів, у тому числі 2 діючих, 12 закритих.

В умовах різкого збільшення інтенсивності дорожнього руху, у тому числі і транзитного автотранспорту, що є наслідком відсутності об’їзної дороги переважна більшість міських доріг непридатна для комфортного та безпечного руху. Кошти, які передбачаються на утримання і ремонт вулично-дорожньої мережі, не забезпечують проведення необхідних обсягів робіт.

Міст через р. Південний Буг знаходиться в експлуатації з 1964 року, забезпечує автотранспортне сполучення по магістральній автомобільній дорозі державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на Таганрог). Інтенсивність руху складає біля 20 тисяч транспортних одиниць на добу.

У 2017 році проводилось обстеження Південнобузького мосту, за результатами якого визначено міст таким, який є непрацездатним. За попередніми розрахунками на ремонт цього мосту необхідне фінансування близько 354,30 млн. грн., за результатами проведеного у 2019 році тендері, 10 млн. грн. буде коштувати виготовлення проєктно-кошторисної документації. Гостро стоїть питання обмеження руху по вказаному мосту великовагового транспорту масою вище 20 т. З цією метою на під’їздах до мосту встановлені дорожні знаки обмеження руху вантажних транспортних засобів масою понад 20 т. Однак великоваговим транспортом продовжується перевезення вантажів з масою понад 20 т. Враховуючи те, що мостова споруда розташована на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, відповідно до п.п. 7, 8 Порядку тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 № 879, питання обмеження проїзду великовагового транспорту належить до повноважень Укравтодору. Проте Укравтодор, з огляду на те, що на балансі Служби автомобільних доріг у Миколаївській області знаходиться лише проїзна частина, рекомендує вирішувати питання на місцевому рівні. Щодо вирішення вказаного питання направлялись листи до Прем’єр-міністра України, міністра інфраструктури України. Однак на даний час питання лишається не вирішеним.

Міст через р. Інгул знаходиться в експлуатації з 1980 року, пролягає на суміщеному маршруті з автодорогою державного значення М-23 Улянівка-Миколаїв (через Вознесенськ). Інтенсивність руху більше 20 тисяч транспортних одиниць на добу. Споруда також потребує невідкладного ремонту, але фінансування на ці цілі не виділялись.

Через різке збільшення потоку великовантажного та транзитного автотранспорту, а також легкового транспорту відбувається швидке руйнування мостів. Так, на сьогодні необхідне  проведення технічного обстеження мосту та виділення коштів на фінансування капітального ремонту мосту.

У незадовільному технічному стані знаходиться також шляхопровід в Широкій Балці. У 2017 році проведено обстеження мосту, виготовлено проєктно-кошторисну документацію, отримано позитивний висновок експертизи ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» від 28.02.2019 № 131/е/19, сума зведеного кошторисного розрахунку на капітальний ремонт  шляхопроводу в мкр. Широка Балка становить 115766,419 тис. грн.

Склалося критичне становище із зливовою каналізацією міста. На даний час через незадовільний стан дощової каналізації у місті виникає затоплення дощовими водами вулиць, що потребує влаштування додаткових колодязів та розширення мереж. Особливо це стосується місць перетину:

- вул. Садової та пр. Центрального;

- пр. Миру та вул. Космонавтів;

- вул. Інженерної та пр. Центрального;

- вул. М.Морської та пр. Центрального;

- вул. Генерала Карпенка між 1 КП та 2 КП.

Зливова каналізація міста потребує поточного та капітального ремонту, реконструкції і будівництва КНС на випусках.

У місті Миколаєві мережі зовнішнього освітлення знаходяться на утриманні комунального підприємства «ГДМБ». Роботи з відновлення і обслуговування мереж виконуються відповідно до плану з урахуванням приписів управління патрульної поліції у м. Миколаєві Національної поліції України, скарг та заяв громадян міста. Даним підприємством виконуються роботи з відновлення і обслуговування 1412,7 км мереж зовнішнього освітлення, 34046 одиниць світлоточок (LED, натрієвих, розжарювання). На обслуговування зазначеного обсягу по мінімуму необхідно близько 118 млн. грн. на рік.

Необхідно будівництво мереж зовнішнього освітлення на 18 вулицях міста та повної заміни існуючих мереж на 26 вулицях.

З метою економії споживання електричної енергії вишукуються можливості максимального забезпечення світлової активності світильників. Для цього використовуються світильники з енергоефективними лампами, які за своїми світловими характеристиками міцніші за світловим потоком та економніші за споживанням електроенергії. На сьогодні замінено енергоефективних 24532 ЖКУ ламп, термін експлуатації яких становить 10 років, з них 42% відсотки термін експлуатації спливає від одного до п’яти років, 2536 світлодіодних світильники, потребує негайної заміни 5058 ртутних ламп та 1700 ламп накалювання на енергоефективні світлодіодні світильники.

У місті Миколаєві для регулювання дорожнього руху використовується 102 світлофорних об’єкти, яких для забезпечення безпеки дорожнього руху не достатньо. З метою забезпечення безпеки руху громадян і у зв’язку із збільшенням руху автотранспорту, вкрай необхідно будівництво та реконструкція 45 світлофорних об’єктів в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод міста. Відповідно до виділених коштів з міського бюджету, розпочато роботи з впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом, завдяки якій час проїзду регульованих магістралей знижується на 25%, кількість зупинок автотранспорту на регульованих перехрестях зменшується до 60%, рівень загазованості міських вулиць зменшується на 15-25%. Крім цього, при встановленні додаткового обладнання завдяки системі, можливо проводити в будь-який час доби екологічний моніторинг перехресть, відслідковувати транспорт, що знаходиться у розшуку.

На балансі комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» знаходяться 14 кладовищ, з них закритих 12 кладовищ. Для їх утримання (охорона, прибирання, поточний ремонт об’єктів) необхідно біля 20,0 млн. грн. на рік, але через дефіцит бюджетних коштів, який склався за останні роки, на виконання вищезазначених робіт виділяється недостатньо коштів.

З метою забезпечення належної охорони місць поховань, намогильних споруд на вищезазначених цвинтарях існує потреба у будівництві парканів в кількості 1700 п.м на суму близько 12,0 млн. грн.

У місті два діючих міських кладовища Балабанівське і Матвіївське, які забезпечують поховання та майже вичерпали свій ресурс вільного місця, тож вкрай необхідно будівництво нових кладовищ.

На сьогодні існуючий парк машин і механізмів по комунальних підприємствах перебуває у вкрай незадовільному стані і не відповідає сучасним вимогам. З метою належного утримання об’єктів комунального господарства, задоволення потреби мешканців міста, мінімально необхідно придбання 50 одиниць техніки. Для цього необхідно понад 100 млн. грн.

Також гостро постає проблема застарілих та зношених теплових мереж під час проведення підготовки до опалювального періоду у житловому фонді міста, тепломережі не витримують навантажень тиску виникають аварії, які призводять до не вчасного пуску тепла, що в свою чергу, унеможливлює надання якісної послуги як у будинках комунальної власності, так і у будинках іншої форми власності.

Основне постачання тепла населенню м. Миколаєва здійснюється від двох найбільших його виробників: ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» та ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Провідне підприємство теплоенергетики ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» забезпечує тепловою енергією близько 60% споживачів м. Миколаєва. На балансі підприємства знаходиться 106 котелень, в тому числі працюючих 102 одиниці встановленою потужністю від 575,864 Гкал/годиниць, 1 ІТП, 11 ЦТП, 372 котли, з них на природному газі – 357 одиниць, 12 електрокотлів, на вугіллі – 3 одиниць. Протяжність теплових мереж ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» по місту – 232,085 х 2d км, з них підлягають реконструкції та модернізації – 59,889 х 2d  км. На ці потреби необхідно близько 830 млн. грн.

ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» бере участь в покритті теплових та електричних навантажень. До складу основного обладнання входять 4 енергетичних котли, 3 водогрійних котли та 3 турбогенератори.

Більшість теплових мереж ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» та ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» введені в експлуатацію у 60-х роках 20-го століття.

Протяжність теплових мереж ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» по місту – 47,592 х 2d км, з них аварійних – 3,025 х 2d км. На цілі з відновлення мереж до нормального стану необхідно 183 млн. грн. Близько 80% теплових мереж підприємства експлуатується більше 25 років, що перевищує допустимий нормативними документами термін експлуатації. Тарифи на виробництво та постачання теплоносія економічно не обґрунтовані, що призводить до заборгованості на ОКР «Миколаївоблтеплоенерго» з податків та заробітної плати. Через це підприємство потребує фінансової допомоги з міського бюджету.

Міська громада є засновником комунальних підприємств, які надають населенню міста послуги та є балансоутримувачами, забезпечують утримання комунального майна. Для зміцнення їх матеріально-технічної бази та забезпечення статутної діяльності комунальних унітарних підприємств необхідні додаткові внески до статутних капіталів цих підприємств.

 

РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Низька ефективність діяльності комунальних підприємств та необхідність осучаснення їх матеріально-технічної бази.

Зношеність водопровідно-каналізаційних та теплових мереж.

Застарілість житлового фонду, необхідність проведення капітальних ремонтів, підвищення енергоефективності у житловому секторі.

Відсутність контролюючого органу за виконанням Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій.

Недосконалість тарифної політики держави.

Аварійний стан міських штучних споруд.

Незадовільний стан  доріг та тротуарів.

Необхідність проведення поточних та капітальних ремонтів міських зелених зон, через аварійний стан чи втрату декоративності великої кількості зелених насаджень.

Необхідність створення нових зелених зон для розвитку громадського простору міста.

Неефективність системи санітарного очищення міста.

Низькі темпи впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів.

Відсутність балансоутримачів об’єктів благоустрою на території міста (МАФ, дитячі та спортивні майданчики, майданчики для збору ТПВ).

 

РОЗДІЛ 3. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Мета Програми полягає у реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та стандартів.

Реформування галузі проводиться з урахуванням інтересів кожної конкретної людини та передбачає підтримку розвитку різних форм самоорганізації і широке роз’яснення процесу і результатів реформ.

Для виконання поставлених завдань пропонується вдосконалити механізми стимулювання створення ОСББ та ОСН, сприяти розвитку конкурентного середовища на ринку ЖКГ, залученню в міське господарство інвестиційних надходжень, зокрема на засадах публічно-приватного партнерства для вирішення проблемних питань.

 

РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

 

Основними завданнями Програми є:

- узгодження економічних інтересів держави та суб’єктів господарювання;

- забезпечення можливості розв’язання громадою міста Миколаєва житлово-комунальних проблем, зокрема за участю в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків та органах самоорганізації населення;

- стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення та їх компетенції;

- створення умов для надійного і безпечного отримання житлово-комунальних послуг за доступними цінами;

- стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;

- мінімізація техногенного впливу галузі на навколишнє середовище і людину в цілому;

- поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою;

- створення дієвого механізму контролю якості житлово-комунальних послуг споживачами та їх представниками – ОСББ та громадськими об’єднаннями;

- підвищення компетенції ОСББ для управління, обслуговування спільної власності;

- стимулювання інноваційної, інвестиційної та енергозберігаючої активності суб’єктів господарювання;

- створення механізму публічно-приватного партнерства;

- покращання благоустрою міста, розвиток територій громадського призначення.

 

Шляхи розв’язання проблем передбачають наступне:

 

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО, СПРИЯННЯ СТВОРЕННЮ ТА ФУНКЦІОНУВАННЮ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

 

1. Переходити на форми обслуговування багатоквартирних будинків, відповідно до норм Закону України «Про житлово-комунальні послуги» – ОСББ або укладання договорів з управляючими компаніями (управителями). Надавати методичну допомогу стосовно проведення загальних зборів мешканців житлових будинків щодо створення ініціативних груп ОСББ та проводити роботу з роз’яснення переваг створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і передачі будинку в управління ОСББ.

2020-2024 роки

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

2. Продовжити роботу з розвитку конкурентного середовища у сфері житлово-комунального господарства міста відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг»; постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів»; наказу Мінрегіону України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку»; наказу Мінбуду України від 11.11.2005 № 160 «Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» (відповідно до повноважень).

2020-2024 роки

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

3. Підготувати пропозиції до центральних органів влади щодо внесення змін до законодавчих та підзаконних актів з метою поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг та зручності населення.

2020-2024 роки

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

4. Реалізувати положення постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків» на виконання вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках».

Протягом 2020 року

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

5. Впровадити концепцію пріоритетного виконання ремонту та модернізації елементів житлових будинків, в яких створюється ОСББ або обрано управителя, відповідно до Порядку участі у спільному фінансуванні, затвердженого виконавчим органом Миколаївської міської ради.

2020-2024 роки

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

6. Продовжити роботу з організації навчання керівників ОСББ з підвищення обізнаності з питань обслуговування багатоквартирних житлових будинків голів і/або членів правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, представників ініціативних груп.

2020-2024 роки

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

7. Оновлювати створений реєстр даних фахівців, що пройшли навчання з підвищення кваліфікації голів і/або членів правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, для залучення їх до громадського контролю за наданням послуг з управління будинком.

Постійно

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

8. Рекомендувати керівним органам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, органам самоорганізації населення обирати головою об’єднання чи товариства особу, яка отримала відповідний рівень знань, після проходження курсу підготовки з питань експлуатації житлового фонду та дієвих механізмів громадського контролю якості ЖК-послуг.

Постійно

ОСББ, ЖБК, органи самоорганізації населення (за узгодженням)

 

9. Продовжити роботу з прийняття у житловий фонд міста відомчого житла, у тому числі гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів житлово-комунального господарства від підприємств та організацій у встановленому законом порядку.

Відповідно до звернень попередніх власників відомчих житлових будинків та мереж

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

10. З метою поліпшення житлових умов мешканців:

- забезпечити прокладання мереж централізованого водопостачання та водовідведення до житлових будинків, які не мають доступу для підключення до міських мереж, для подальшого підключення власниками житлових будинків до систем водозабезпечення та каналізації;

- забезпечити ремонт діючих дворових вбиралень, де немає можливості підключення до центральної системи водовідведення.

Постійно

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

 

БЛАГОУСТРІЙ ТА САНОЧИСТКА

 

11. Проводити інвентаризацію діючих кладовищ, пляжів, МАФ, зелених зон загального користування, а також інших об’єктів благоустрою та інженерних мереж, виготовлення Паспортів районів міста.

2020-2024 роки

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради, управління комунального майна, підприємства – балансоутримувачі мереж та об’єктів житлово-комунального господарства

 

12. Створити/визначити підприємство/підприємства як балансоутримувачів об’єктів благоустрою міста.

2020-2024 роки

Міська рада, департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

13. Створити/визначити підприємство/підприємства – оператора зовнішніх мереж для передачі йому на обслуговування загальнобудинкових приладів обліку води та тепла.

2020-2024 роки

Міська рада, департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

14. Здійснювати капітальні трансфери – внески до статутних капіталів підприємствам (установам, організаціям), що перебувають у комунальній власності для їх сталого розвитку, виконання функцій  з утримання об’єктів житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.

2020-2024 роки

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

15. Забезпечити беззбиткове функціонування підприємств комунального господарства міста за рахунок впровадження економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги з урахуванням інвестиційної складової відповідно до законодавства. У разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати з місцевого бюджету виконавцям – виробникам різницю між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.

2020-2024 роки

Виконком Миколаївської міської ради

 

16. З метою оптимізації та поліпшення роботи з обслуговування об’єктів житлово-комунального господарства міста, підприємства, які надають відповідні послуги, можуть бути визнані одержувачами бюджетних коштів, згідно з чинним законодавством.

2020-2024 роки

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

17. Надавати фінансову підтримку на безповоротній основі підприємствам за рахунок бюджетних асигнувань, відповідно до рішень міської ради, затвердженого кошторису доходів та видатків головного розпорядника, в межах відповідних бюджетних призначень на відповідний рік, з метою запобігання банкрутству, підвищення платоспроможності, оздоровлення фінансового стану підприємств, забезпечення їх ефективної господарської діяльності та підвищення конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг).

2020-2024 роки

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

18. Проводити щорічне аналітичне дослідження щодо оцінювання рівня задоволення жителів міста якістю надання житлово-комунальних послуг із залученням коштів різних джерел фінансування.

2020-2024 роки

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

19. Розширювати можливості  інтерактивної мапи житлово-комунального господарства міста Миколаєва.

2020-2024 роки

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради, підприємства – балансоутримувачі мереж та об’єктів житлово-комунального господарства

 

20. Забезпечити функціонування і розвиток «Сall-Центр» з питання житлово-комунального господарства міста для проведення оперативно-інформаційної роботи  із населенням з переходом на застосування технічних можливостей служби оперативного реагування для приймання заявок від городян (диспетчерська служба) з подальшим відпрацюванням підприємствами – надавачами послуг або підрядними організаціями. Розглянути можливість створення комунальної установи.

2020-2024 роки

Міська рада, департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради, підприємства житлово-комунального господарства

 

21. Проводити роботи з реконструкції існуючих об’єктів благоустрою та утримання зелених насаджень міста згідно з технологічними картами, висадка зелених насаджень з урахуванням змін клімату та необхідністю обробки рослин від шкідників та хвороби.

2020-2024 роки

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

22. Забезпечити утримання та ремонт доріг та тротуарів з використанням сучасних методів та технологій. Брати участь у ремонті доріг місцевого значення та доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, за рахунок бюджетних коштів, грантів, кредитів тощо, у тому числі на умовах спільного фінансування в межах земель територіальної громади м. Миколаєва.

2020-2024 роки

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

23. Упорядкувати дороги приватного сектору, об’єкти благоустрою, у тому числі з покриттям «біле шосе» відходами від фрезерування асфальтобетонної крихти тощо.

2020-2024 роки

Адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

24. Проводити роботи з ремонту та влаштування нових зупиночних комплексів за єдиним архетипом.

2020-2024 роки

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради, департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

 

РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний рік), інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету затверджується щорічно міською радою в складі видатків міського бюджету на розвиток та збереження житлово-комунального господарства міста. Обсяг бюджетних коштів визначається щороку, виходячи з фінансової можливості бюджету.

Надання та використання коштів, затверджених в кошторисі головного розпорядника на дотацію та фінансову підтримку підприємствам комунальної власності та іншим підприємствам, які не мають статусу бюджетної установи, але здійснюють заходи, передбачені місцевими програмами, в тому числі цією Програмою, здійснюється згідно з чинним законодавством.

Обсяги фінансування завдань та заходів зазначені у додатку 2.

 

РОЗДІЛ 6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Реалізація Програми дозволить:

- забезпечити господарську самостійність підприємств житлово-комунального господарства, їх відповідальність за якість обслуговування населення;

- підвищити рівень і якість житлово-комунальних послуг, забезпечити надійну роботу інженерних систем життєзабезпечення;

- провести оновлення основних фондів житлово-комунального господарства;

- перебороти критичний рівень зносу основних фондів житлово-комунального господарства;

- зменшити нераціональні витрати матеріальних і енергетичних ресурсів, створити механізм  стимуляції економії паливно-енергетичних ресурсів;

- мінімізувати техногенного впливу ЖКГ на навколишнє середовище і людину в цілому;

- залучити додаткові інвестиційні надходження на вирішення проблемних питань у міському господарстві;

- стимулювати розвиток самоорганізації населення шляхом створення ОСББ та ОСН для вирішення питань утримання багатоквартирних будинків та розвитку територій садибної забудови;

- розвивати конкурентне середовище на ринку житлово-комунальних послуг;

- результативні показники від проведення заходів, передбачених Програмою, наведені у додатку 3 до Програми.

 

РОЗДІЛ 7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Співвиконавці Програми щороку до 20 січня надають до департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради інформацію про виконання заходів Програми за рік, що минув. Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради до 10 лютого надає узагальнену інформацію про хід виконання Програми постійній комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності.

 

РОЗДІЛ 8. ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМИ

 

Додаток 1. Паспорт Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 pp.

Додаток 2. Перелік завдань та заходів Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки.

Додаток 3. Результативні показники виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки.

 

_______________________________________________________

 

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства

міста Миколаєва на 2020-2024 pp.

 

1. Програму затверджено рішенням міської ради від ___________ № _______.

 

2. Ініціатор Програми

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

3. Розробник Програми

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

4. Співрозробники

 

 

 

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, управління комунального майна Миколаївської міської ради

5. Відповідальний виконавець за виконання Програми

 

Департамент житлового господарства Миколаївської міської ради

6. Співвиконавці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, управління комунального майна Миколаївської міської ради, департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради та функціонально підпорядковані комунальні унітарні підприємства, які належать до територіальної громади міста Миколаєва, підприємства та організації інших форм власності

7. Термін дії Програми

 

2020-2024 pp.

8. Обсяги фінансування

 

 

 

Всього

по Програмі

2020-2024

Фінансування за роками, тис. грн.

2020

2021

2022

2023

2024

Всього, у т.ч.

15289263,3

2702999,2

2917368,1

2931897,6

3211250

3525748,4

Міський бюджет

14432776,8

2543659,2

2707042,1

2770540,1

3049031,5

3362503,9

Інші джерела фінансування

856486,5

159340,0

210326,0

161357,5

1622

8,5

163244,5

 

 

*Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету визначаються на кожний окремий рік відповідно до кошторису, після затвердження його рішенням Миколаївської міської ради у межах бюджетних  асигнувань.

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ

ПРОГРАМИ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА МИКОЛАЄВА

НА 2020-2024 РОКИ

 

з/п

Перелік заходів Програми

Термін

виконання

Виконавці

Фінансування по роках, тис.грн.

Очікуваний результат

Всього по Програмі

2020

2021

2022

2023

2024

Частина І. Збереження житлового фонду міста

Розділ 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1

Експертне обстеження ліфтів за наявності у житлових будинках приміщень комунальної власності

2020-2024

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

1100,0

1200,0

1300,0

1450,0

1650,0

Забезпечення безпечної роботи ліфтового господарства

Міський бюджет

1085,0

1184,0

1282,5

1431,5

1630,5

Інші джерела фінансування

15,0

16,0

17,5

18,5

19,5

2

Обстеження житлового фонду спеціалізованими проєктними організаціями та виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки

2020-2024

ДЖКГ ММР, управління комунального майна ММР

Всього, у т.ч.

700,0

1000,0

1000,0

1100,0

1200,0

Збереження житлового фонду міста. Виконання вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

Міський бюджет

700,0

1000,0

1000,0

1100,0

1200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Дератизація та дезінсекція житлового фонду незалежно від форми управління у разі епідеміологічного спалаху

2020-2024

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

1700,0

1800,0

1850,0

1900,0

1950,0

Забезпечення санітарних норм у житлових будинках

Міський бюджет

400,0

350,0

300,0

250,0

200,0

Інші джерела фінансування

1300,0

1450,0

1550,0

1650,0

1750,0

4

Проведення ремонту багатоквартирного житлового фонду (виготовлення проєктно-кошторисної документації, експертиза (на умовах співфінансування)

2020-2024

ДЖКГ ММР, управителі багатоквартирних будинків, ОСББ

Всього, у т.ч.

161975,0

176400,0

192050,0

204900,0

225050,0

Збереження багатоквартирного житлового фонду міста

Міський бюджет

153950,0

167540,0

182260,0

194325,0

213575,0

Інші джерела фінансування

8025,0

8860,0

9790,0

10575,0

11475,0

4.1

- покрівель

2020-2024

Всього, у т.ч.

55000,0

61000,0

66500,0

72000,0

78000,0

 

Міський бюджет

52250,0

57950,0

63175,0

68400,0

74100,0

Інші джерела фінансування

2750,0

3050,0

3325,0

3600,0

3900,0

4.2

- інженерних мереж

2020-2024

Всього, у т.ч.

38000,0

42000,0

47000,0

51500,0

56500,0

Міський бюджет

36100,0

39900,0

44750,0

48925,0

53675,0

Інші джерела фінансування

1900,0

2100,0

2350,0

2575,0

2825,0

4.2.1

- водопостачання, у тому числі підкачуючих насосних станцій

2020-2024

Всього, у т.ч.

11000,0

12500,0

14000,0

16000,0

16500,0

Міський бюджет

10450,0

11875,0

13300,0

15200,0

15675,0

Інші джерела фінансування

550,0

625,0

700,0

800,0

825,0

4.2.2

- водовідведення

2020-2024

Всього, у т.ч.

12000,0

13000,0

14500,0

16000,0

18000,0

Міський бюджет

11400,0

12350,0

13775,0

14200,0

17100,0

Інші джерела фінансування

600,0

650,0

725,0

800,0

900,0

4.2.3

- опалення, у тому числі ІТП

2020-2024

Всього, у т.ч.

6000,0

7000,0

8000,0

8000,0

9000,0

Міський бюджет

5700,0

6175,0

7125,0

7600,0

8550,0

Інші джерела фінансування

600,0

650,0

725,0

800,0

900,0

4.2.4

- електропостачання

2020-2024

Всього, у т.ч.

9000,0

10000,0

11000,0

11500,0

13000,0

Міський бюджет

8550,0

9500,0

10450,0

10925,0

12350,0

Інші джерела фінансування

450,0

500,0

550,0

575,0

650,0

4.3

- ліфтів (післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів, у тому числі

 диспетчеризація ліфтів та заміна диспетчерських систем)

2020-2024

Всього, у т.ч.

22500,0

22700,0

22800,0

23000,0

28000,0

Міський бюджет

22375,0

22565,0

22660,0

22850,0

27850,0

Інші джерела фінансування

125,0

135,0

140,0

150,0

150,0

4.4

- загальнобудівельні та інші роботи

2020-2024

Всього, у т.ч.

27000,0

29500,0

32500,0

33000,0

35500,0

Міський бюджет

25650,0

28125,0

30875,0

31350,0

33725,0

Інші джерела фінансування

1350,0

1475,0

1625,0

1650,0

1775,0

5

Відновлення систем пожежогасіння та димовидалення у будинках підвищеної поверховості за наявності у житлових будинках приміщень комунальної власності

2020-2024

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

1200,0

1500,0

1500,0

Безпечна експлуатація будинків підвищеної поверховості

Міський бюджет

1000,0

1000,0

1200,0

1500,0

1500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Ремонт інженерних комунікацій без визначеного власника для подальшої передачі на баланс комунальним підприємствам*

2020-2024

 

Всього по п. 6

3800,0

4300,0

4400,0

5100,0

5200,0

Збереження інфраструктурних об’єктів, які забезпечують мешканців комунальними послугами

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

1200,0

1300,0

Міський бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1200,0

1300,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

400,0

400,0

500,0

500,0

500,0

Міський бюджет

400,0

400,0

500,0

500,0

500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Міський бюджет

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

2000,0

2500,0

2500,0

3000,0

3000,0

Міський бюджет

2000,0

2500,0

2500,0

3000,0

3000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Встановлення відсутніх покажчиків вулиць (аншлагів) та номерних знаків на будинках*

2020-2024

 

Всього по п. 7

1100,0

800,0

600,0

600,0

400,0

Виконання Правил благоустрою

ДЖКГ ММР, ОСББ, управителі

Всього, у т.ч.

100,0

100,0

0.0

0.0

0.0

Міський бюджет

100,0

100,0

0.0

0.0

0.0

Інші джерела фінансування

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Міський бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Міський бюджет

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

500,0

400,0

300,0

300,0

100,0

Міський бюджет

500,0

400,0

300,0

300,0

100,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Впровадження у багатоквартирних будинках засобів обліку комунальних послуг

2020-2024

 

Всього по п. 8

37361,1

37561,1

2200,0

2500,0

2700,0

Збереження природних ресурсів. Оплата реально наданих комунальних послуг

8.1

встановлення, проведення повірки та ремонту загально будинкових приладів обліку води у багатоквартирних житлових будинках

 

ДЖКГ ММР, МКП «Миколаївводо-канал»

Всього, у т.ч.

35361,1

35461,1

0,0

0,0

0,0

Міський бюджет

35361,1

35461,1

0,0

0,0

0,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.2

проведення повірки та ремонту загально будинкових приладів теплової енергії за наявності у житлових будинках приміщень комунальної власності

 

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

2000,0

2100,0

2200,0

2500,0

2700,0

Міський бюджет

2000,0

2100,0

2200,0

2500,0

2700,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Підключення житлових будинків до централізованої системи водопостачання та водовідведення міста

2020-2024

 

Всього по п. 9

1600,0

1800,0

2100,0

2100,0

2300,0

 

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

500,0

700,0

1000,0

1000,0

1200,0

Міський бюджет

500,0

700,0

1000,0

1000,0

1200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Міський бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Міський бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Міський бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Міський бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Забезпечення очищеною водою мешканців мкр. Велика Корениха

2020-2024

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

840,0

887,9

935,0

1028,5

1134,3

 

Міський бюджет

840,0

887,9

935,0

1028,5

1134,3

 

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

По розділу 1

2020-2024

 

Всього, у т.ч.

211176,1

226749,0

207635,0

222178,5

243084,3

 

Міський бюджет

201836,1

216423,0

196277,5

209960,0

229839,8

 

Інші джерела фінансування

9340,0

10326,0

11357,5

12218,5

13244,5

 

Розділ 2 «Сприяння створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків»

1

Забезпечення сприятливих умов для створення та функціонування ОСББ

2020-2024

ДЖКГ ММР

Всього по п. 1

240,0

280,0

305,0

325,0

350,0

Стимулювання системи створення та функціонування ОСББ як форми управління спільним майном співвласників багатоквартирних

1.1

Підготовка і друк методичних матеріалів щодо створення та діяльності ОСББ

2020-2024

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

Міський бюджет

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо переваг створення ОСББ. Надання консультацій та навчання ініціативних груп з питань створення ОСББ, обрання управителя

2020-2024

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

200,0

235,0

255,0

270,0

290,0

будинків. Підтримка «ефективного власника» житла

Міський бюджет

200,0

235,0

255,0

270,0

290,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

По розділу 2

2020-2024

 

Всього

240,0

280,0

305,0

325,0

350,0

 

 

По частині І

2020-2024

 

Всього, у т.ч.

211416,1

227029,0

207940,0

222503,5

243434,3

 

Міський бюджет

202076,1

216703,0

196582,5

210285,0

230189,8

 

Інші джерела фінансування

9340,0

10326,0

11357,5

12218,5

13244,5

 

Частина ІІ. Благоустрій міст, сіл, селищ

Розділ 1. Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють,

виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1

Функціонування  та розширення інтерактивної мапи житлово-комунального господарства міста. Функціонування та подальший розвиток «Call-Center»

 

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

600,0

650,0

710,0

770,0

850,0

Створення та підтримка електронної інформаційної системи. Оперативна ліквідація аварійних ситуацій

Міський бюджет

600,0

650,0

710,0

770,0

850,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального господарства міста

 

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

32000,0

35000,0

38300,0

41930,0

45923,0

Забезпечення статутної діяльності комунальних унітарних підприємств

Міський бюджет

32000,0

35000,0

38300,0

41930,0

45923,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

По розділу 1

2020-2024

 

Всього

32600,0

35650,0

39010,0

42700,0

46773,0

 

Розділ 2. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, об’єктів благоустрою

Підрозділ «Благоустрій та саночищення об’єктів комунального господарства»

1

Технічний огляд, інвентаризація та паспортизація об’єктів благоустрою, у тому числі власників яких не встановлено, з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам*

2020-2024

ДЖКГ ММР, адміністрації районів ММР, управління комунального майна ММР

Всього, у т.ч.

8900,0

9190,0

9399,0

9579,0

9832,0

Забезпечення об’єктів благоустрою належною технічною документацією та обслуговуванням

Міський бюджет

8900,0

9190,0

9399,0

9579,0

9832,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Утримання в належному технічному стані та поточний ремонт об’єктів благоустрою*

2020-2024

 

Всього по п. 2

977932,6

1030689,2

1120829,4

1222394,0

1346594,3

 

2.1

- доріг

2020-2024

 

Всього по п. 2.1

618233,2

643968,0

708165,0

776482,0

852530,0

Забезпечення безпеки на дорогах, вулицях та об’єктах благоустрою міста, запобігання аварійним ситуаціям

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

558233,2

611968,0

673165,0

740482,0

814530,0

Міський бюджет

558233,2

611968,0

673165,0

740482,0

814530,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

5000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

Міський бюджет

5000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

Міський бюджет

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Міський бюджет

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

20000,0

20000,0

22000,0

22000,0

23000,0

Міський бюджет

20000,0

20000,0

22000,0

22000,0

23000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

- тротуарів

2020-2024

 

Всього по п. 2.2

81110,4

88450,0

96085,0

104474,0

113792,0

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

69110,4

75350,0

82885,0

91174,0

100292,0

Міський бюджет

69110,4

75350,0

82885,0

91174,0

100292,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

3000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

Міський бюджет

3000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

4500,0

4600,0

4700,0

4800,0

5000,0

Міський бюджет

4500,0

4600,0

4700,0

4800,0

5000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Міський бюджет

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Міський бюджет

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3

- внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій

2020-2024

 

Всього по п. 2.3

51000,0

51000,0

53000,0

53000,0

54000,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього у т.ч.

7000,0

7000,0

6000,0

6000,0

6000,0

Міський бюджет

7000,0

7000,0

6000,0

6000,0

6000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

Міський бюджет

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

4000,0

4000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Міський бюджет

4000,0

4000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

20000,00

20000,00

22000,00

22000,00

23000,00

Міський бюджет

20000,00

20000,00

22000,00

22000,00

23000,00

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4

- дощової каналізації, дренажних та водовідведних споруд

2020-2024

 

Всього по п. 2.4

7800,0

8500,0

9270,0

10117,0

11049,0

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

7000,0

7700,0

8470,0

9317,0

10249,0

Міський бюджет

7000,0

7700,0

8470,0

9317,0

10249,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

Міський бюджет

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5

- штучних споруд

2020-2024

 

Всього, у т.ч.

15000,0

16500,0

18150,0

19965,0

21962,0

Міський бюджет

15000,0

16500,0

18150,0

19965,0

21962,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6

- кладовищ

2020-2024

Всього, у т.ч.

26500,0

29150,0

32065,0

35272,0

38799,0

Міський бюджет

26500,0

29150,0

32065,0

35272,0

38799,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7

- ТЗРДР, у тому числі нанесення дорожньої розмітки (поздовжня, поперечна), оплата електроенергії для світлофорів

2020-2024

Всього, у т.ч.

20800,3

22880,4

27456,4

30202,0

33222,3

Міський бюджет

20800,3

22880,4

27456,4

30202,0

33222,3

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8

- мереж зовнішнього освітлення

2020-2024

 

Всього по п. 2.8

131838,7

142105,8

148700,0

163220,0

189532,0

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

86687,8

93622,8

98076,9

107884,7

125657,4

Міський бюджет

86687,8

93622,8

98076,9

107884,7

125657,4

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Міський бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Міський бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Міський бюджет

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Міський бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.1

- оплата спожитої електроенергії на зовнішнє освітлення міста

 

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

41650,9

44983,0

47123,1

51835,5

60374,6

Міський бюджет

41650,9

44983,0

47123,1

51835,5

60374,6

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9

- МАФ

 

 

Всього по п. 2.9

3700,0

3900,0

4100,0

4300,0

4500,0

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

Міський бюджет

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Міський бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Міський бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Міський бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.10

- ремонт існуючих майданчиків для ТПВ

 

 

Всього, у т.ч.

2100,0

2000,0

2100,0

2000,0

2200,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

700,0

700,0

500,0

500,0

Міський бюджет

1000,0

700,0

700,0

500,0

500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

300,0

400,0

500,0

600,0

800,0

Міський бюджет

300,0

400,0

500,0

600,0

800,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Міський бюджет

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

500,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Міський бюджет

500,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.11

- ремонт існуючих зупиночних комплексів

2020-2024

 

Всього по п. 2.11

2100,0

2100,0

1700,0

1700,0

1900,0

Підвищення рівня благоустрою міста

Адміністрація Заводського району ММР (власники та орендарі павільйонів на зупинках)

Всього, у т.ч.

900,0

900,0

300,0

300,0

300,0

Міський бюджет

900,0

900,0

300,0

300,0

300,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР (власники та орендарі павільйонів на зупинках)

Всього, у т.ч.

300,0

300,0

400,0

400,0

500,0

Міський бюджет

300,0

300,0

400,0

400,0

500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР (власники та орендарі павільйонів на зупинках)

Всього, у т.ч.

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Міський бюджет

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР (власники та орендарі павільйонів на зупинках)

Всього, у т.ч.

300,0

300,0

400,0

400,0

500,0

Міський бюджет

300,0

300,0

400,0

400,0

500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.12

- улаштування та ремонт існуючих дитячих та спортивних майданчиків

2020-2024

 

Всього по п. 2.12

13600,0

15700,0

15400,0

16600,0

17800,0

 

ДЖКГ ММР, ОСББ, управителі будинків

Всього, у т.ч.

5000,0

6000,0

7000,0

8000,0

9000,0

Міський бюджет

5000,0

6000,0

7000,0

8000,0

9000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР, ОСББ, управителі будинків

Всього, у т.ч.

2000,0

2000,0

600,0

700,0

700,0

Міський бюджет

2000,0

2000,0

600,0

700,0

700,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР, ОСББ, управителі будинків

Всього, у т.ч.

2000,0

2100,0

2200,0

2300,0

2500,0

Міський бюджет

2000,0

2100,0

2200,0

2300,0

2500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР, ОСББ, управителі будинків

Всього, у т.ч.

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

Міський бюджет

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР, ОСББ, управителі будинків

Всього, у т.ч.

3000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

Міський бюджет

3000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.13

- тампонаж колодязів міських інженерних мереж, у тому числі без визначеного власника

2020-2024

 

Всього по п. 2.13

2400,0

2600,0

2710,0

3031,0

3164,0

Запобігання травмуванню людей, забезпечення безпечних умов проживання

ДЖКГ ММР, балансоутримувачі мереж

Всього, у т.ч.

1000,0

1100,0

1210,0

1331,0

1464,0

Міський бюджет

1000,0

1100,0

1210,0

1331,0

1464,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР, балансоутримувачі мереж

Всього, у т.ч.

100,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

100,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР, балансоутримувачі мереж

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Міський бюджет

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР, балансоутримувачі мереж

Всього, у т.ч.

800,0

800,0

800,0

1000,0

1000,0

Міський бюджет

800,0

800,0

800,0

1000,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.14

- відновлення об’єктів благоустрою після проведення ремонтних робіт на інженерних комунікаціях, виконавця яких не встановлено

2020-2024

 

Всього по п. 2.14

1750,0

1835,0

1928,0

2031,0

2144,0

 

ДЖКГ ММР, балансоутримувачі мереж

Всього, у т.ч.

850,0

935,0

1028,

1131,0

1244,0

Міський бюджет

850,0

935,0

1028,

1131,0

1244,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Міський бюджет

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Міський бюджет

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Міський бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Механізоване та ручне прибирання доріг та тротуарів ( зупинок громадського транспорту), у тому числі зимове прибирання від снігу та ожеледиці*

2020-2024

 

Всього по п. 3

102535,5

114098,3

121385,4

131623,9

145317,5

Покращання санітарного та екологічного стану міста, забезпечення безпеки руху транспорту та людей

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

19535,5

21098,3

22385,4

24623,9

28317,5

Міський бюджет

19535,5

21098,3

22385,4

24623,9

28317,5

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

12000,00

15000,0

17000,0

19000,0

22000,00

Міський бюджет

12000,00

15000,0

17000,0

19000,0

22000,00

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

36000,0

40000,0

42000,0

45000,0

50000,0

Міський бюджет

36000,0

40000,0

42000,0

45000,0

50000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Міський бюджет

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

30000,0

33000,0

35000,0

38000,0

40000,0

Міський бюджет

30000,0

33000,0

35000,0

38000,0

40000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Ліквідація незаконно встановлених малих архітектурних форм

2020-2024

 

Всього по п. 4

2510,0

2760,0

2960,0

3110,0

3210,0

Забезпечення дотримання Правил благоустрою населених пунктів

4.1

демонтаж МАФ, ветхих та самовільно збудованих споруд

2020-2024

 

Всього по п. 4.1

1100,0

1300,0

1500,0

1600,0

1700,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

400,0

400,0

400,0

500,0

500,0

Міський бюджет

400,0

400,0

400,0

500,0

500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

300,0

400,0

400,0

500,0

Міський бюджет

200,0

300,0

400,0

400,0

500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

300,0

400,0

500,0

500,0

500,0

Міський бюджет

300,0

400,0

500,0

500,0

500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Міський бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2

Організація заходів щодо ліквідації на фасадах будівель, споруд, МАФ графіті антисоціального змісту. Облаштування антивандального покриття в місцях незаконного розміщення реклами

2020-2024

 

Всього по п. 4.2

700,0

750,0

750,0

800,0

800,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Міський бюджет

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Міський бюджет

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

250,0

250,0

300,0

300,0

Міський бюджет

200,0

250,0

250,0

300,0

300,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3

Витрати стягувача на авансування організації та проведення органом виконавчої служби виконавчих дій щодо знесення самовільно встановлених споруд

2020-2024

 

Всього по п. 4.3

710,0

710,0

710,0

710,0

710,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Міський бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції ММР

Всього, у т.ч.

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Міський бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Проведення капітальних ремонтів, виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертиза*

2020-2024

 

Всього по п. 5, у т.ч.

981480,0

1125341,0

1065524,3

1122843,8

1185842,0

Забезпечення безпеки на дорогах та вулицях. Збереження інфраструктурних об’єктів міста

Міський бюджет

831480,0

925341,0

915524,3

972843,8

1035842,0

Інші джерела фінансування

150000,0

200000,0

150000,0

150000,0

150000,0

5.1

- доріг

 

Всього по п. 5.1

452705,0

483276,0

511904,0

550895,0

592585,0

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

305705,0

336276,0

369904,0

406895,0

447585,0

Міський бюджет

305705,0

336276,0

369904,0

406895,0

447585,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

17000,0

17000,0

10000,0

10000,0

10000,0

Міський бюджет

17000,0

17000,0

10000,0

10000,0

10000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

75000,0

75000,0

75000,0

75000,0

75000,0

Міський бюджет

75000,0

75000,0

75000,0

75000,0

75000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

25000,0

25000,0

25000,0

25000,0

25000,0

Міський бюджет

25000,0

25000,0

25000,0

25000,0

25000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

30000,0

30000,0

32000,0

34000,0

35000,0

Міський бюджет

30000,0

30000,0

32000,0

34000,0

35000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2

- тротуарів

2020-2024

 

Всього по п. 5.2

54675,0

58885,0

57952,0

61547,2

67480,0

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

31375,0

33885,0

35952,0

39547,2

45480,0

Міський бюджет

31375,0

33885,0

35952,0

39547,2

45480,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

6300,0

7000,0

4000,0

4000,0

4000,0

Міський бюджет

6300,0

7000,0

5000,0

6000,0

4000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Міський бюджет

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

Міський бюджет

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

4000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Міський бюджет

4000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3

- внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій

2020-2024

 

Всього по п. 5.3

67600,0

63000,0

66000,0

68000,0

69000,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

14600,0

10000,0

11000,0

11000,0

10000,0

Міський бюджет

14600,0

10000,0

11000,0

11000,0

10000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Міський бюджет

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

Міський бюджет

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

28000,00

28000,00

30000,00

32000,00

34000,00

Міський бюджет

28000,00

28000,00

30000,00

32000,00

34000,00

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.4

- дощової каналізації

2020-2024

 

Всього по п. 5.4

26000,0

28500,0

31250,0

34275,0

37603,0

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

25000,0

27500,0

30250,0

33275,0

36603,0

Міський бюджет

25000,0

27500,0

30250,0

33275,0

36603,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Міський бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.5

- штучних споруд

 

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

300000,0

400000,0

300000,0

300000,0

300000,0

Міський бюджет

150000,0

200000,0

150000,0

150000,0

150000,0

Інші джерела фінансування

150000,0

200000,0

150000,0

150000,0

150000,0

5.6

- кладовищ

 

Всього, у т.ч.

14000,0

15120,0

16042,3

17646,6

20294,0

Міський бюджет

14000,0

15120,0

16042,3

17646,6

20294,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.7

- ТЗРДР

 

Всього, у т.ч.

5600,0

6160,0

6776,0

7460,0

8200,0

Міський бюджет

5600,0

6160,0

6776,0

7460,0

8200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.8

- зупиночних комплексів, дитячих та спортивних майданчиків

2020-2024

 

Всього по п. 5.8

23500,0

26000,0

24000,0

24000,0

24000,0

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Міський бюджет

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

8000,0

8000,0

6000,0

6000,0

6000,0

Міський бюджет

8000,0

8000,0

6000,0

6000,0

6000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

3500,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Міський бюджет

3500,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Міський бюджет

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

4000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Міський бюджет

4000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.9

- МАФ

2020-2024

 

Всього по п. 5.9

13000,0

18000,0

23000,0

28000,0

33000,0

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

30000,0

Міський бюджет

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

30000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Міський бюджет

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Міський бюджет

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

Міський бюджет

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Міський бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.10

- мереж зовнішнього освітлення

2020-2024

 

Всього по п. 5.10

24400,0

26400,0

28600,0

31020,0

33680,0

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

20000,0

22000,0

24200,0

26620,0

29280,0

Міський бюджет

20000,0

22000,0

24200,0

26620,0

29280,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Міський бюджет

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Міський бюджет

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

Міський бюджет

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Міський бюджет

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Оплата за видачу сертифіката закінченого будівництва

2020-2024

 

Всього по п. 6

1034,69

400,0

400,0

400,0

400,0

Дотримання норм законодавства в сфері містобудування

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

334,69

0,0

0,0

0,0

0,0

Міський бюджет

334,69

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

300,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

300,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Міський бюджет

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання комунальної власності

2020-2024

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

154500,0

124480,0

141778,1

178568,0

247744,1

Покращання матеріально-технічної бази комунальних унітарних підприємств та забезпечення їх статутної діяльності

Міський бюджет

154500,0

124480,0

141778,1

178568,0

247744,1

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Придбання матеріалів , обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста*

2020-2024

 

Всього по п. 8

23700,0

26830,0

28192,0

29192,0

30832,0

Покращання санітарного стану та благоустрою міста

8.1

придбання малоцінних предметів для благоустрою міста

 

 

Всього по п. 8.1

9700,0

10330,0

10992,0

11492,0

12132,0

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

3800,0

4330,0

4892,0

5292,0

5732,0

Міський бюджет

3800,0

4330,0

4892,0

5292,0

5732,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Міський бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Міський бюджет

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Міський бюджет

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

1500,0

1600,0

1700,0

1800,0

2000,0

Міський бюджет

1500,0

1600,0

1700,0

1800,0

2000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.2

придбання обладнання і предметів довгострокового користування (спецтехніки, контейнери для збору ТПВ) тощо

2020-2024

 

Всього по п. 8.2

14000,0

16500,0

17200,0

17700,0

18700,0

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

5000,0

6500,0

7500,0

8000,0

9000,0

Міський бюджет

5000,0

6500,0

7500,0

8000,0

9000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

500,0

500,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

500,0

500,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Міський бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Міський бюджет

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

6000,0

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

Міський бюджет

6000,0

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

По підрозділу

2020-2024

 

Всього, у т.ч.

2251592,8

2432788,5

2489468,2

2696710,7

2968771,9

 

 

 

 

 

Міський бюджет

2101592,8

2232788,5

2339468,2

2546710,7

2818771,9

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

150000,0

200000,0

150000,0

150000,0

150000,0

 

Підрозділ «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів з територій районів міста»

1

Забезпечення санітарного очищення територій міста

2020-2024

 

Всього по п. 1

37000,0

40000,0

43500,00

44600,0

45200,0

Покращання санітарного та екологічного стану міста

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

10000,0

13000,0

16000,0

17000,0

18000,0

Міський бюджет

10000,0

13000,0

16000,0

17000,0

18000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

10000,0

9000,0

8500,0

7600,0

7200,0

Міський бюджет

10000,0

9000,0

8500,0

7600,0

7200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

Міський бюджет

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

8000,0

9000,0

10000,0

11000,0

11000,0

Міський бюджет

8000,0

9000,0

10000,0

11000,0

11000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Ліквідація несанкціонованих звалищ

2020-2024

 

Всього по п. 1.1

34800,0

37800,0

41300,0

42400,0

43000,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

9800,0

12800,0

15800,0

16800,0

17800,0

Міський бюджет

9800,0

12800,0

15800,0

16800,0

17800,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

10000,0

9000,0

8500,0

7600,0

7200,0

Міський бюджет

10000,0

9000,0

8500,0

7600,0

7200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

Міський бюджет

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

7000,0

8000,0

9000,0

10000,0

10000,0

Міський бюджет

7000,0

8000,0

9000,0

10000,0

10000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Ремонт, очищення та демонтаж громадських вбиралень

2020-2024

 

Всього по п. 1.2

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Міський бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Міський бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Міський бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

Підбір та кремація трупів тварин

 

 

Всього по п. 1.3

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Покращання санітарного та екологічного стану міста

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

 

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

По підрозділу

2020-2024

 

Всього

37000,0

40000,0

43500,00

44600,0

45200,0

 

 

По розділу 2

 

Всього, у т.ч.

2288592,8

2472788,5

2493818,2

2741310,7

3013971,9

 

 

Міський бюджет

2138592,8

2272788,5

2343818,2

2591310,7

2863971,9

 

 

Інші джерела фінансування

150000,0

200000,0

150000,0

150000,0

150000,0

 

Розділ 3. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

1

Догляд за об’єктами зеленого господарства, пляжами та зонами відпочинку*

2020-2024

 

Всього по п. 1

80720,0

85385,6

92304,4

98880,8

102719,2

Покращання санітарного та екологічного стану міста

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

50000,0

53000,0

58000,0

62000,0

65000,0

Міський бюджет

50000,0

53000,0

58000,0

62000,0

65000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Міський бюджет

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

5000,0

6000,0

7000,0

8000,0

8000,0

Міський бюджет

5000,0

6000,0

7000,0

8000,0

8000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

Міський бюджет

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

7000,0

7000,0

7000,0

8000,0

8000,0

Міський бюджет

7000,0

7000,0

7000,0

8000,0

8000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків, скверів)

2020-2024

ДЖКГ ММР, КП «Миколаївські парки»

Всього, у т.ч.

8720,0

9385,6

10304,4

10880,8

11719,2

Міський бюджет

8720,0

9385,6

10304,4

10880,8

11719,2

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Вивезення опалого листя з територій міста

2020-2024

 

Всього по п. 2

5300,0

5700,0

6100,0

6400,0

6700,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1300,0

1600,0

1900,0

2200,0

Міський бюджет

1000,0

1300,0

1600,0

1900,0

2200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Міський бюджет

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Міський бюджет

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

800,0

900,0

1000,0

1000,0

1000,0

Міський бюджет

800,0

900,0

1000,0

1000,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Проведення дезінсекційних робіт з недопущення розплоду комарів на територіях анафелогенних зон, у тому числі пляжів та зон відпочинку*

2020-2024

 

Всього по п. 3

1300,0

1400,0

1500,0

1500,0

1500,0

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

400,0

400,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

400,0

400,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

500,0

600,0

700,0

700,0

700,0

Міський бюджет

500,0

600,0

700 0

700,0

700,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Проведення поточного ремонту на об’єктах зеленого господарства, віднесених до території рекреаційного призначення*

2020-2024

 

Всього по п. 4

15000,0

18500,0

15400,0

17000,0

22000,0

Розвиток та благоустрій місць відпочинку городян

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

5000,0

6500,0

8400,0

10000,0

15000,0

Міський бюджет

5000,0

6500,0

8400,0

10000,0

15000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

7000,0

7000,0

4000,0

4000,0

4000,0

Міський бюджет

7000,0

7000,0

4000,0

4000,0

4000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Міський бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Міський бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Міський бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Проведення капітального ремонту на об’єктах зеленого господарства, віднесених до території рекреаційного призначення, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертиза*

2020-2014

 

Всього по п. 5

35000,0

36600,0

40000,0

44000,0

50000,0

Розвиток та благоустрій місць відпочинку городян

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

12000,0

15600,0

20000,0

24000,0

30000,0

Міський бюджет

12000,0

15600,0

20000,0

24000,0

30000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

8000,0

6000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Міський бюджет

8000,0

6000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

Міський бюджет

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Міський бюджет

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Міський бюджет

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Інші видатки з благоустрою

2020-2024

 

Всього по п. 6

19405,0

20015,0

21525,0

22655,0

24350,0

Покращання санітарного та екологічного стану міста, створення комфортних умов проживання населення

6.1

Утримання  існуючих та облаштування нових елементів благоустрою, у тому числі МАФ*

2020-2024

 

Всього по п. 6.1

11000,0

11100,0

12300,0

12900,0

14200,0

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

3000,0

3500,0

4500,0

5700,0

7000,0

Міський бюджет

3000,0

3500,0

4500,0

5700,0

7000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

800,0

200,0

200,0

Міський бюджет

1000,0

1000,0

800,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Міський бюджет

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Міський бюджет

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Міський бюджет

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.2

Створення нових об’єктів зеленого господарства (висадка дерев, кущів, газонів, квітників)*

2020-2024

 

Всього по п. 6.2

5900,0

6200,0

6400,0

6700,0

7000,0

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

1500,0

1700,0

1900,0

2200,0

2500,0

Міський бюджет

1500,0

1700,0

1900,0

2200,0

2500,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

600,0

700,0

700,0

700,0

700,0

Міський бюджет

600,0

700,0

700,0

700,0

700,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Міський бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

Міський бюджет

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Міський бюджет

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.3

Забезпечення газопостачанням меморіалу «Вічний вогонь»

2020-2024

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

105,0

115,0

125,0

135,0

150,0

Підтримка історичної спадщини

Міський бюджет

105,0

115,0

125,0

135,0

150,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.4

Утримання майданчика для складування опалого листя

2020-2024

ДЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

800,0

800,0

900,0

920,0

1000,0

Покращання санітарного та екологічного стану міста

Міський бюджет

800,0

800,0

900,0

920,0

1000,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.5

Проведення робіт з попередження виникненню ситуацій, пов’язаних з аварійністю дерев

2020-2024

 

Всього по п. 6.5

1600,0

1800,0

1800,0

2000,0

2000,0

Забезпечення безпеки людей та майна

ДЖКГ ММР,

Всього, у т.ч.

400,0

600,0

600,0

800,0

800,0

Міський бюджет

400,0

600,0

600,0

800,0

800,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Заводського району ММР

Всього, у т.ч.

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Міський бюджет

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Інгульського району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адміністрація Центрального району ММР

Всього, у т.ч.

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Міський бюджет

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

По розділу 3

2020-2024

 

Всього

156725,0

167600,6

176829,4

190435,8

207269,2

 

 

По частині ІІ

 

Всього, у т.ч.

2445317,8

2640389,1

2670647,6

2931746,5

3221241,1

 

 

 

 

Міський бюджет

2295317,8

2440389,1

2520647,6

2781746,5

3071241,1

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

150000,0

200000,0

150000,0

150000,0

150000,0

 

 

Всього по Програмі

 

Всього, у т.ч.

2689333,9

2903068,1

2917597,6

3196950,0

3511448,4

 

Міський бюджет

2529993,9

2692742,1

2756240,1

3034731,5

3348203,9

 

Інші джерела фінансування

159340,0

210326,0

161357,5

162218,5

163244,5

 

 

 

*- відповідно до повноважень, закріплення об’єктів благоустрою та наданих доручень

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Назва показника

Одиниці виміру

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

І. Збереження житлового фонду міста

Розділ 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1

Експертне обстеження ліфтів у багатоквартирних будинках, за наявності приміщень комунальної власності

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

1100,0

1200,0

1300,0

1450,0

1650,0

Обсяг бюджетних ресурсів

тис. грн.

1085,0

1184,0

1282,5

1431,5

1630,5

Обсяг ресурсів інших джерел фінансування

тис. грн.

15,0

16,0

17,5

18,5

19,5

Загальна кількість ліфтів, що потребують експертного обстеження, відповідно до термінів проходження експертного обстеження

од.

198

205

215

229

237

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів обстеження

од.

198

205

215

229

237

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на обстеження 1 ліфта

тис. грн.

5,5556

5,8537

6,0465

6,3319

6,9620

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток ліфтів, що пройшли обстеження, до кількості ліфтів, що заплановано обстежити Програмою на рік

%

100

100

100

100

100

2

Обстеження житлового фонду спеціалізованими проектними організаціями та  виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

700,0

1000,0

1000,0

1100,0

1200,0

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів обстеження

од.

50

62

59

63

68

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на обстеження 1 об’єкта та виготовлення технічного паспорта

тис. грн.

14,000

16,129

16,949

17,46

17,910

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток об’єктів, що пройшли обстеження, до кількості об’єктів, що заплановано обстежити Програмою

%

16,6

37,1

56,6

77,5

100

3

Дератизація та дезінсекція житлового фонду  у разі епідеміологічного спалаху

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

1700,0

1800,0

1850,0

1900,0

1950,0

Обсяг бюджетних ресурсів

тис. грн.

400,0

350,0

300,0

250,0

200,0

Обсяг ресурсів інших джерел фінансування

тис. грн.

1300,0

1450,0

1550,0

1650,0

1750,0

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Площа обробленого житлового фонду

кв.м

2833333,3

2432432,4

2055555,6

1826923,1

1681034,5

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Вартість проведення дезінсекції на 1 кв.м

грн.

653846,2

642857,1

616666,7

593750,0

580357,1

Вартість проведення дератизації на 1 об’єкті

грн.

0,30

0,37

0,45

0,52

0,58

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток будинків, що пройшли обробку від тарганів та блох, від запланованих на рік

%

1,30

1,40

1,50

1,60

1,68

Відсоток будинків, що пройшли обробку від щурів та мишей, від запланованих на рік

%

100

100

100

100

100

4

Ремонт багатоквартирних будинків (на умовах співфінансування)

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

161975,0

176400,0

192050,0

204900,0

225050,0

Обсяг бюджетних ресурсів

тис. грн.

153950,0

167540,0

182260,0

194325,0

213575,0

Обсяг ресурсів інших джерел фінансування

тис. грн.

8025,0

8860,0

9790,0

10575,0

11475,0

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

4.1

- покрівель

од.

60

63

65

67

67

 

кв.м

52326,13

51260,51

51153,85

51063,83

51315,79

4.2

- інженерних мереж

 

 

 

 

 

 

4.2.1

- водопостачання, у тому числі підкачуючих насосних станцій

од.

53

50

51

55

57

 

п.м

31724,14

30722,9

32758,7

34782,7

35204,1

4.2.2

- водовідведення

од.

9

11

13

12

14

 

п.м

8493

8641,9

8988,7

8510,6

9278,4

4.2.3

- опалення, у тому числі ІТП

од.

10

11

12

12

15

 

п.м

17475,7

16949,2

16417,9

15753,4

16049,38

4.2.4

- електропостачання

од.

112

112

110

110

132

4.3

- ліфтів (післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів, у тому числі диспетчеризація ліфтів та заміна диспетчерських систем)

од.

45

46

48

48

50

4.4

- загальнобудівельні та інші роботи

од.

53

50

51

55

57

 

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

4.1

Середні витрати на ремонт 1 м.кв. покрівлі

грн.

1051,1

1190,0

1300,0

1410,0

1520,0

4.2

Інженерні мережі

 

 

 

 

 

 

4.2.1

Середні витрати на ремонт 1 п.м. мереж водопостачання, у тому числі підкачуючих насосних станцій та водовідведення

грн.

725,0

830,0

870,0

920,0

980,0

4.2.2

Середні витрати на ремонт 1 п.м. мереж опалення, у тому числі ІТП

грн.

750,0

810,0

890,0

940,0

970,0

4.2.3

Середні витрати на ремонт 1 п.м. мереж електропостачання

грн.

515,0

590,0

670,0

730,0

810,0

4.3

Середні витрати на ремонт 1 од. ліфта

тис. грн.

220,9

202,7

207,3

209,1

212,1

4.4

Середні витрати на виконання загальнобудівельних робіт на 1 будинку

тис. грн.

600,0

641,3

677,1

687,5

710,0

 

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага покрівель, які відремонтовано, від запланованих на рік

%

100

100

100

100

100

Питома вага інженерних мереж, які відремонтовано, від запланованих на рік

%

100

100

100

100

100

Питома вага ліфтів, які відремонтовано, від запланованих на рік

%

100

100

100

100

100

Питома вага будинків, в яких проведено загальнобудівельні роботи, від запланованих на рік

%

100

100

100

100

100

5

Відновлення систем пожежогасіння та димовидалення у будинках підвищеної поверховості, за наявності приміщень комунальної власності

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

1000,0

1000,0

1200,0

1500,0

1500,0

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість відновлених систем пожежогасіння та димовидалення

од.

2

2

2

2

2

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Вартість проведення ремонтних робіт на 1 будинку

тис. грн.

500,0

500,0

600,0

750,0

750,0

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага будинків, в яких відновлено системи пожежогасіння та димовидалення, від запланованих на рік

%

100

100

100

100

100

6

Ремонт інженерних комунікацій без визначеного власника для подальшої передачі на баланс комунальним підприємствам*

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

3800,0

4300,0

4400,0

5100,0

5200,0

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість відновлених інженерних мереж, переданих на баланс комунальним підприємствам

п.м

5205,5

5477,7

5365,8

5895,9

5777,8

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Вартість проведення ремонтних робіт на 1 п.м. мереж

грн.

730,0

785,0

820,0

865,0

900,0

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага мереж, які відновлено, від запланованих на рік

%

100

100

100

100

100

7

Встановлення відсутніх покажчиків вулиць (аншлагів) та номерних знаків на будинках*

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

1100,0

800,0

600,0

600,0

400,0

Кількість відсутніх покажчиків

 

5500

3809

2727

2608

1666

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість покажчиків, які планується встановити

п.м

5500

3809

2727

2608

1666

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість виготовлення та встановлення 1 покажчика

грн.

200

210

220

230

240

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага покажчиків вулиць (аншлагів) та номерних знаків на будинках, які встановлено, від запланованих на рік

%

100

100

100

100

100

8

Впровадження засобів обліку витрат води, тепла (встановлення, проведення повірки та ремонту загальнобудинкових приладів обліку води та теплової енергії у багатоквартирних житлових будинках) за наявності приміщень комунальної власності

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

37361,1

37561,1

2200,0

2500,0

2700,0

8.1

Кількість засобів обліку води, які необхідно впровадити

од.

1620

1620

0

0

0

8.2

Кількість засобів обліку тепла, які необхідно встановити

од.

5

4

3

3

2

Кількість засобів обліку тепла , які необхідно повірити

од.

300

210

195

180

180

 

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

8.1

Кількість приладів обліку води, які планується впровадити

од.

1620

1620

0

0

0

8.2

Кількість лічильників тепла, які планується встановити

од.

5

4

3

3

2

Кількість лічильників тепла, які планується повірити

од.

300

210

195

180

180

 

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на встановлення лічильника води

тис. грн.

22,0

22,0

0

0

0

Середні витрати на встановлення 1 приладу обліку тепла

тис. грн.

80,000

87,5

100,0

100,0

110,0

Середні витрати на повірку та ремонт 1 приладу обліку тепла

тис. грн..

5,340

8,085

9,230

11,677

12,780

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага приладів обліку, які встановлено, від запланованих на рік

%

100

100

100

100

100

Питома вага приладів обліку, які повірено, від запланованих на рік

%

100

100

100

100

100

9

Підключення житлових будинків до централізованої системи водопостачання та водовідведення міста*

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

1600,0

1800,0

2100,0

2100,0

2300,0

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість житлових будинків, які планується підключити до міської системи водопостачання та водовідведення

од.

320

321

336

321

343

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Вартість робіт з підключення 1 будинку

тис. грн.

5

5,6

6,25

6,5

6,7

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага виконаних робіт з підключення житлових будинків на рік

%

100

100

100

100

100

10

Забезпечення очищеною водою мешканців мкр. Велика Корениха

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

840,0

887,9

935,0

1028,5

1134,3

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Обсяг води, відпущеної мешканцям району за знижкою

л

777778

777778

777778

777778

777778

Кількість людей, які скористалися знижкою

осіб

852

852

852

852

852

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня знижка на 1 людину

л

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага обсягу питної води для забезпечення мешканців мкр. Велика Корениха по відношенню до запланованих на рік

%

100

100

100

100

100

Сприяння створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

1

Забезпечення сприятливих умов для створення та функціонування ОСББ

 

 

 

 

 

 

1.1

Підготовка і друк методичних матеріалів щодо створення та діяльності ОСББ

 

 

 

 

 

 

1.2

Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо переваг створення ОСББ. Надання консультацій та навчання ініціативних груп з питань створення ОСББ, обрання управителя

 

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

240,0

280,0

305,0

325,0

350,0

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість осіб, які пройшли навчання з управління багатоквартирним будинком

од.

150

150

150

150

150

Кількість примірників, які планується виготовити

осіб

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Витрати на навчання 1 особи

тис. грн.

1,33

1,56

1,7

1,8

1,93

Витрати на виготовлення 1 одиниці примірника

грн.

40

45

50

55

60

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток осіб, які прийняли участь у семінарах, відповідно до запланованих Програмою

%

20

40

60

80

100

Відсоток примірників, які заплановані до виготовлення, відповідно до запланованих Програмою

%

20

40

60

80

100

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1

Функціонування  та розширення інтерактивної мапи житлово-комунального господарства міста. Функціонування та подальший розвиток «Call-Center»

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

600,0

650,0

710,0

770,0

850,0

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи

од.

2

2

2

2

2

Кількість користувачів, підключених до системи оперативного реагування «Call-Cеnter»

од.

37

39

40

42

45

Придбання обладнання та програмного продукту для розширення мережі «Call-Cеnter»

од.

4

0

0

0

0

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення муніципальної геоінформаційної системи

тис. грн.

130,4

216,01

234,325

260,4

284,2

Середня вартість обладнання

тис. грн.

43,0

0

0

0

0

Середній обсяг витрат на обслуговування 1 користувача системи оперативного реагування «Call-Cеnter»

тис. грн.

4,54

4,65

4,73

4,8

4,82

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага придбаного обладнання та програмного та експлуатаційного забезпечення функціонування інтерактивної мапи та «Call-Cеnter» відповідно до запланованих на рік

%

100

100

100

100

100

2

Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального господарства міста

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

32000,0

35000,0

38300,0

41930,0

45923,0

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість підприємств, які отримали фінансову підтримку

од.

2

2

2

2

2

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня сума дотації на одне підприємство

тис. грн.

16000,0

17500,0

19150,0

29750,0

22961,5

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага коштів, яка надана, відповідно до запланованих на рік

%

100

100

100

100

100

Розділ 2. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, об’єктів благоустрою

1

Технічний огляд, інвентаризація та паспортизація об’єктів благоустрою, у тому числі власників яких не встановлено, з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам*

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

8900,0

9190,0

9399,0

9579,0

9832,0

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів, що проінвентарізовано

од.

570

575

225

226

228

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на інвентаризацію 1 об’єкта

тис. грн.

15,6

16,0

41,8

42,4

43,1

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток від кількості об’єктів, на які оформлено документи, по відношенню до запланованих на рік

%

100

100

100

100

100

2

Утримання в належному технічному стані та поточний ремонт на об’єктах благоустрою*

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

977932,6

1030689,2

1120829,4

1222394,0

1346594,3

Площа/кількість об’єктів, що потребують утримання та проведення поточних ремонтів

 

 

 

 

 

 

2.1

- доріг

тис. кв.м

9896,35

9896,35

9896,35

9896,35

9896,35

2.2

- тротуарів

тис. кв.м

55770,6

56913,6

57358,6

57875,6

59446,6

2.3

- внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій

тис. кв.м

527248,0

527248,0

527248,0

527248,0

527248,0

2.4

- дощової каналізації, дренажних та водовідвідних споруд

км

29,915

29,915

29,915

29,915

29,915

2.5

- штучних споруд

од

10

10

10

10

10

2.6

- кладовищ

га

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

2.7

- ТЗРДР

од,

12949

12949

12949

12949

12949

у тому числі електроенергія для роботи світлофорних об’єктів

кВт

160000

160000

160000

160000

160000

2.8

- мереж зовнішнього освітлення

світлоточок

34494

34494

34494

34494

34494

2.8.1

у тому числі електропостачання

кВт

13307000

13307000

13307000

13307000

13307000

2.9

- МАФ

од.

30

30

30

30

30

2.10

- майданчиків для збору ТПВ

од.

393

445

444

436

441

2.11

- зупиночних комплексів

од.

349

370

390

406

421

2.12

- дитячих та спортивних майданчиків

од.

650

670

680

690

700

2.13

- об’єктів благоустрою, що підлягають відновленню після проведення ремонтних робіт на інженерних комунікаціях, виконавця яких не встановлено

кв.м

2500

2200

2000

1900

1800

2.14

- необхідність тампонажу колодязів міських інженерних мереж, у тому числі без визначеного власника

од.

300

305

301

316

316

 

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Площа/кількість об’єктів, що будуть утримуватися та щодо яких планується проведення поточних ремонтів

 

 

 

 

 

 

2.1

- доріг

тис. кв.м

570,00

612,04

589,18

597,02

606,27

2.2

- тротуарів

тис. кв.м

55,77

569,13

57,36

57,87

59,44

2.3

-  внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій

тис. кв.м

72248,0

69945,0

70430,0

68528,0

67891,0

2.4

- дощової каналізації, дренажних та водовідведних споруд

п.м

29915,0

29915,0

29915,0

29915,0

29915,0

2.5

- штучних споруд

од

5

5

5

5

5

2.6

- кладовищ

га

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

2.7

ТЗРДР

од.

5326

5326

5326

5326

5326

- нанесення розмітки:

 

 

 

 

 

 

поздовжня

п.м

170

170

170

170

170

поперечна

кв.м

15

15

15

15

15

- світлофорів

од.

110

115

120

125

130

у тому числі електроенергія для роботи світлофорних об’єктів

кВт

13306997

13911861

14516724

15121588

15726451

2.8

- мереж зовнішнього освітлення, які планується обслуговувати

світлоточок

34407

34407

34407

34407

34407

- протяжність мережі

км

1399,1

1399,1

1399,1

1399,1

1399,1

- заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби

днів

366

365

365

365

366

- кількість шаф та терміналів управління освітленням, які планується модернізувати та обслуговувати

од.

4728

4728

4728

4728

4728

2.8.1

у тому числі електропостачання

тис. квт. год.

13307

13307

13307

13307

13307

2.9

МАФ

од.

5

5

5

5

5

2.10

- майданчиків для збору ТПВ

од.

52

51

43

48

47

2.11

- зупиночних комплексів

од.

21

20

16

15

16

2.12

- дитячих та спортивних майданчиків

од.

77

87

83

87

89

2.13

- відновлених об’єктів благоустрою після проведення ремонтних робіт на інженерних комунікаціях, виконавця яких не встановлено

кв.м

1944,4

1931,6

1928,0

1846,4

1786,7

2.14

- затомпанованих колодязів міських інженерних мереж, у тому числі без визначеного власника

од.

300

305

301

316

316

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на утримання та поточний ремонт

 

 

 

 

 

 

- 1 кв.м доріг

тис. грн.

0,90

0,95

1,0

1,1

1,2

- 1 кв.м тротуарів

тис. грн.

0,86

0,90

0,94

0,99

1,04

- 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій

тис. грн.

1,01

1,03

1,05

1,08

1,1

- 1 п.м дощової каналізації, дренажних та водовідвідних споруд

тис. грн.

0,239

0,263

0,289

0,318

0,350

- 1 штучної споруди

тис. грн.

3000

3300

3630

3993

4392,40

- 1 кладовища

тис. грн.

2208,33

2429,17

2672,08

2939,33

3228,25

- 1 об’єкта ТЗРДР

тис. грн.

2,85017

3,124

3,762

4,14

4,55

Електроенергія для 1 світлофора

 

0,0375

0,0342

0,041

0,0451

0,0496

- 1 км мережі зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати

тис. грн.

8,8865

9,597

10,053

11,058

12,883

- цілодобове  утримання аварійно-диспетчерської служби

тис. грн.

16,076

17,362

18,187

20,00

23,31

- на 1 одиницю (шафи та термінали управління освітленням, які планується модернізувати та обслуговувати)

тис. грн.

4,922

5,315

5,568

6,125

7,136

- нанесення дорожньої розмітки (1 п.м поздовжньої, 1 кв.м поперечної)

тис. грн.

10,59

214,66

11,61

235,30

13,978

283,30

15,376

311,63

16,913

342,79

- 1 об’єкта МАФ

тис. грн.

740,0

780,0

820,0

86,00

900,0

- 1 об’єкта ремонту/влаштування  майданчиків для збору ТПВ

тис. грн.

33

34

36

38,6

40,7

- 1 об’єкта дитячих та спортивних майданчиків

тис. грн.

175,0

180,0

185,0

190,0

200,0

- 1 об’єкта зупиночних комплексів

тис. грн.

100,0

105,0

108,0

112,0

118,0

- відновлення 1 кв.м об’єктів благоустрою після проведення ремонтних робіт на інженерних комунікаціях, виконавця яких не встановлено

тис. грн.

0,90

0,95

1,0

1,1

1,2

- томпонажу 1 колодязя міських інженерних мереж, у тому числі без визначеного власника

тис. грн.

8,0

8,5

9,0

9,6

10,0

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток забезпечення утримання та поточного ремонту об’єктів благоустрою по відношенню до запланованих на рік

%

100

100

100

100

100

3

Механізоване та ручне прибирання доріг та тротуарів (зупинок громадського транспорту), у тому числі зимове прибирання від снігу та ожеледиці*

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

102535,5

114098,3

121385,4

131623,9

145317,5

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Площа механізованого прибирання

км

715469,7

719537,7

721342,7

724218,7

726873,7

Площа ручного прибирання

кв. км

38,3

39,6

41,2

42,5

43,7

Площа зимового прибирання доріг та тротуарів

км

435,5

435,5

435,5

435,5

435,5

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на ручне прибирання 1 кв.м доріг

грн.

0,84

0,89

0,91

0,93

0,96

Середні витрати на механізоване прибирання 1 км доріг

тис. грн.

0,73

0,77

0,79

0,83

0,85

Середні витрати на зимове утримання 1 км доріг (у тому числі чергування)

тис. грн.

44,91

48,50

51,46

56,61

6,10

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага доріг та тротуарів, де  буде проведено прибирання відповідно до запланованих по Програмі на рік

%

100

100

100

100

100

4

Ліквідація незаконно встановлених МАФ (демонтаж МАФ, ветхих та самовільно збудованих споруд)

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

2510,0

2760,0

2960,0

3110,0

3210,0

Кількість незаконно встановлених або ветхих об’єктів

од

533

611

682

730

648

4.1

Кількість об’єктів, які будуть демонтовані

од.

340

355

368

378

379

4.2

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Площа поверхонь фасадів або парканів, на яких планується ліквідувати графіті антисоціального змісту

кв.м

2000

1904

1818

1738

1666

4.3

Кількість місць незаконного розміщення реклами, на яких планується облаштувати антивандальне покриття

кв.м

71

80

89

89

99

4.4

Кількість об’єктів, де буде проавансовано дії виконавчої служби

од.

340

355

368

378

379

 

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на знесення 1 об’єкта

тис. грн.

6

6,4

6,7

6,9

7,1

Середні витрати на ліквідацію 1 кв.м написів на об’єкті

тис. грн.

0,2

0,21

0,22

0,23

0,24

Середні витрати на облаштування 1 місця антивандальним покриттям

грн.

1000,0

1040,0

1080,0

1120,0

1200,0

Середні витрати на авансування дій виконавчої служби на знесення 1 об’єкта

грн.

800

840

870

890

810

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага демонтованих МАФ, ветхих та самовільно збудованих об’єктів, відповідно до запланованих по Програмі

%

17,3

18,9

20,3

21,4

22,1

5

Проведення капітальних ремонтів, виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертиза*

 

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

981480,0

1125341,0

1065524,3

1122843,8

1185842,0

Міський бюджет

тис. грн.

831480,0

925341,0

915524,3

972843,8

1035842,0

Інші джерела фінансування

тис. грн.

150000,0

200000,0

150000,0

150000,0

150000,0

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Площі/одиниці об’єктів, де проведено капітальні ремонти

 

 

 

 

 

 

5.1

- доріг

кв.м

66743,0

64585,0

60050,0

59811,0

59293,0

5.2

- тротуарів

кв.м

34519,0

33487,0

31869,0

31948,0

31995,0

5.3

- дощової каналізації

п.м

5000

5000

5000

5000

5000

5.4

- штучних споруд

од

2

2

2

2

2

5.5

- кладовищ

од.

3

3

2

2

2

5.6

- ТЗРДР

об’єктів

5

5

5

5

5

5.7

- зупиночних комплексів

од.

15

17

18

17

17

5.8

- дитячих та спортивних майданчиків

од.

13

15

15

15

15

5.9

- МАФ

од.

16

17

17

18

20

5.10

- мереж зовнішнього освітлення

світлоточок, п.м

2366

2361

2356

2351

2347

 

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на капітальний ремонт:

 

 

 

 

 

 

- 1 кв.м доріг

тис. грн.

1,6

1,7

1,8

1,9

2,04

- 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій

тис. грн.

1,45

1,49

1,51

1,55

1,6

- 1 кв.м тротуарів

тис. грн.

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

- 1 п.м дощової каналізації, дренажних та водовідвідних споруд

тис. грн.

5,0

5,500

6,05

6,655

7,321

- штучних споруд

тис. грн.

150000

200000

150000

150000

150000

- кладовищ

тис. грн.

4666,67

5040

5347,43

8823,3

10147,00

- ТЗРДР

тис. грн.

1,333

1,466

1,613

1,776

1,952

- зупиночних комплексів

тис. грн.

400,0

422,8

445,2

468,8

500,0

- дитячих та спортивних майданчиків

тис. грн.

265,0

265,0

265,0

265,0

265,0

- МАФ

тис. грн.

812,5

1058,8

1352,9

1555,5

1650,0

- мереж зовнішнього освітлення

тис. грн.

15,385

16,923

18,615

20,477

22,523

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага кількості проведених капітальних ремонтів на об’єктах благоустрою, запланованих на рік

%

100

100

100

100

100

6

Оплата за видачу сертифікатів закінченого будівництва

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

1034,69

400,0

400,0

400,0

400,0

Кількість об’єктів, на які є необхідність отримати сертифікат закінченого будівництва

од.

107

40

40

40

40

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість сертифікатів, які планується оформити

од.

107

40

40

40

40

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість оплати за 1 сертифікат

тис. грн.

9,67

10

10

10

10

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток сертифікатів, виданих на об’єкти закінченого будівництва, відповідно до запланованих на рік

%

100

100

100

100

100

7

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання комунальної власності

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

млн. грн.

154500,0

124480,0

141778,1

178568,0

247744,1

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість підприємств, яким планується надання внесків до статутних капіталів

од.

11

12

12

12

12

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня сума дотації на одне підприємство

млн. грн.

14045,4

10373,3

11814,8

14880,7

20645,3

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага коштів, яка використана на поповнення статутних капіталів, відповідно до Програми

%

18,2

14,7

16,7

21,1

29,3

8

Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста

 

 

 

 

 

 

8.1

Придбання малоцінних предметів для благоустрою міста

 

 

 

 

 

 

8.2

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (спецтехніки, контейнерів для збору ТПВ) тощо*

 

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

23700,0

26830,0

28192,0

29192,0

30832,0

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Обсяг малоцінних предметів для благоустрою міста

од.

3233

3228

3330

3192

3192

Кількість одиниць спецтехніки

од.

6

6

6

6

6

Кількість контейнерів

од.

795

795

795

795

795

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на придбання 1 малоцінного предмета

тис. грн.

3,0

3,2

3,3

3,6

3,8

Середні витрати придбання 1 одиниці спецтехніки

тис. грн.

1500

1800

1900

2000

2100

Середні витрати придбання 1 контейнера

тис. грн.

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага коштів, на яку придбано матеріали, спецтехніка, обладнання, відповідно до запланованих по Програмі

%

17,1

19,3

20,3

21,0

22,2

Підрозділ «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів з територій районів міста»

1

Забезпечення санітарного очищення територій міста

 

 

 

 

 

 

1.1

Ліквідація несанкціонованих звалищ

 

 

 

 

 

 

1.2

Ремонт, очищення та демонтаж громадських вбиралень

 

 

 

 

 

 

1.3

Підбір та кремація трупів тварин

 

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

37000,0

40000,0

43500,00

44600,0

45200,0

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Обсяг ліквідованих несанкціонованих звалищ

куб. м

240815,0

239080,0

240871,0

237003,0

230027,0

Кількість громадських вбиралень, які потребують знесення

од.

8

8

8

8

8

Кількість громадських вбиралень, які потребують ремонту

од.

7

6

5

4

3

Об’єм рідких відходів, які треба відкачати

куб. м

261

296

328

356

380

Кількість трупів тварин, які мають підбиратися

од.

1600

1600

1600

1600

1600

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на ліквідацію 1 куб.м несанкціонованих звалищ

грн.

160

170

180

190

200

Середні витрати на знесення 1 вбиральні

грн.

75000,0

75000,0

75000,0

75000,0

75000,0

Середні витрати на ремонт 1 вбиральні

грн.

50000,0

56666,6

66000,0

80000,0

103333,3

Середні витрати на відкачку 1 куб.м рідких відходів

грн.

192

203

214

225

237

Середні витрати на підбір 1 трупа тварини

грн.

705

714

730

780

800

Показник якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток об’єктів зеленого господарства міста, які будуть забезпечені санітарним очищенням, відповідно до запланованих Програмою на рік

%

100

100

100

100

100

Розділ 3. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

1

Догляд за об’єктами зеленого господарства, пляжами та зонами відпочинку*

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

80720,0

85385,6

92304,4

98880,8

102719,2

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів, які утримуються за рахунок бюджету

од.

395

395

395

395

395

Площа територій, віднесених до рекреаційних зон

га

1010,52

1010,52

1010,52

1010,52

1010,52

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на утримання 1 га (парки, сквери, зелені зони міста, пляжі)

тис. грн.

79,9

84,5

91,3