Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

20 грудня 2019                                                                                   № 56/43

Про внесення  змін  до  рішення  міської

ради  від 21.12.2018  № 49/31 «Про бюджет

міста  Миколаєва на 2019 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету міста Миколаєва, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».

 

1.1.    Абзаци перший, другий, п’ятий, шостий пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Визначити на 2019 рік:

-      доходи бюджету міста Миколаєва у сумі 4750239753,78 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 4667098479,78 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 83141274,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-      видатки бюджету міста Миколаєва у сумі 5009910546,67 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 4067342957,03 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 942567589,64 гривень;

-      профіцит за загальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 579755522,75 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 859626315,64 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;».

 

1.2.    Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у сумі 2725521869,65 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»

 

1.3.    Пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 400000000 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевого боргу у сумі 865357152 гривень.

Установити, що у 2019 році місцеві гарантії у сумі 865357152 гривень можуть надаватись:

1) для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання-резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проєктів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій;

2) для реалізації інвестиційних проєктів згідно з принципами, умовами та процедурами, визначеними на підставі міжнародних договорів.

9.1. Встановити розмір плати, яку сплачує комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» (Позичальник), за надання Миколаївською міською радою (Гарантом) місцевої гарантії в розмірі 1 (однієї) гривні у місяць на весь термін дії укладеного відповідного договору гарантії, відшкодування та підтримки проєкту.

9.2.    Визначити, що по інвестиційному проєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення тролейбусного парку (модернізація тролейбусного депо та тягових підстанцій; капітальний ремонт контактної мережі; закупівля нових тролейбусів із низьким рівнем підлоги)» відсутня необхідність майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» (Позичальника) за договором про погашення заборгованості перед Миколаївською міською радою (Гарантом).».

 

1.4.    Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 викласти в новій редакції (додаються).

 

  1. Затвердити включені до цього рішення зміни показників бюджету міста Миколаєва, проведені в міжсесійний період і внесені за розпорядженнями міського голови від 22.11.2019 № 350р, від 04.12.2019 № 365р, від 13.12.2019      № 396р, від 16.12.2019 № 373р, від 17.12.2019 № 374р, та рішеннями виконавчого комітету міської ради від 13.12.2019 № 1350, від 13.12.2019 № 1345.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                О.СЄНКЕВИЧ

 

   

Додаток 1

   

до рішення міської ради

   

Від 20 грудня 2019

   

№ 56/43

      

Доходи  бюджету міста Миколаєва на 2019 рік

      
     

( грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

10000000

 Податкові надходження 

2 784 837 800,00

2 783 937 800,00

900 000,00

0,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

1 973 757 800,00

1 973 757 800,00

0,00

0,00

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

1 972 484 000,00

1 972 484 000,00

0,00

0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

1 653 240 000,00

1 653 240 000,00

0,00

0,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

280 230 000,00

280 230 000,00

0,00

0,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата

21 530 000,00

21 530 000,00

0,00

0,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

17 484 000,00

17 484 000,00

0,00

0,00

11020000

Податок на прибуток підприємств 

1 273 800,00

1 273 800,00

0,00

0,00

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

1 273 800,00

1 273 800,00

0,00

0,00

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

164 460 000,00

164 460 000,00

0,00

0,00

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 

5 500 000,00

5 500 000,00

0,00

0,00

14021900

Пальне

5 500 000,00

5 500 000,00

0,00

0,00

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

18 350 000,00

18 350 000,00

0,00

0,00

14031900

Пальне

18 350 000,00

18 350 000,00

0,00

0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

140 610 000,00

140 610 000,00

0,00

0,00

18000000

Місцеві податки

645 720 000,00

645 720 000,00

0,00

0,00

 18010000 

Податок на майно

324 840 000,00

324 840 000,00

0,00

0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

505 000,00

505 000,00

0,00

0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

2 728 000,00

2 728 000,00

0,00

0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

1 362 000,00

1 362 000,00

0,00

0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

30 845 000,00

30 845 000,00

0,00

0,00

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

98 293 600,00

98 293 600,00

0,00

0,00

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

153 871 600,00

153 871 600,00

0,00

0,00

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

4 676 400,00

4 676 400,00

0,00

0,00

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

28 058 400,00

28 058 400,00

0,00

0,00

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

3 200 000,00

3 200 000,00

0,00

0,00

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

18030000

Туристичний збір 

550 000,00

550 000,00

0,00

0,00

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними
особами 

295 000,00

295 000,00

0,00

0,00

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними
особами 

255 000,00

255 000,00

0,00

0,00

18050000

Єдиний податок

320 330 000,00

320 330 000,00

0,00

0,00

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

73 600 000,00

73 600 000,00

0,00

0,00

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

246 730 000,00

246 730 000,00

0,00

0,00

19000000

Інші податки та збори

900 000,00

0,00

900 000,00

0,00

19010000

Екологічний податок

900 000,00

0,00

900 000,00

0,00

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

735 000,00

0,00

735 000,00

0,00

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 

69 300,00

0,00

69 300,00

0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

95 700,00

0,00

95 700,00

0,00

20000000

 Неподаткові надходження 

122 028 274,00

51 685 000,00

70 343 274,00

12 700 000,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

2 550 000,00

2 550 000,00

0,00

0,00

21080000

Інші надходження 

2 550 000,00

2 550 000,00

0,00

0,00

21081100

 Адміністративні штрафи та інші санкції

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

1 400 000,00

1 400 000,00

0,00

0,00

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту

650 000,00

650 000,00

0,00

0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

44 965 000,00

44 965 000,00

0,00

0,00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

33 900 000,00

33 900 000,00

0,00

0,00

22010300

Адміністративний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

1 450 000,00

1 450 000,00

0,00

0,00

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

31 740 000,00

31 740 000,00

0,00

0,00

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

710 000,00

710 000,00

0,00

0,00

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

10 500 000,00

10 500 000,00

0,00

0,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

10 500 000,00

10 500 000,00

0,00

0,00

22090000

Державне мито 

565 000,00

565 000,00

0,00

0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

295 000,00

295 000,00

0,00

0,00

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій  

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

255 000,00

255 000,00

0,00

0,00

24000000

Інші неподаткові надходження 

18 270 000,00

4 170 000,00

14 100 000,00

12 700 000,00

24060000

Інші надходження 

5 370 000,00

4 170 000,00

1 200 000,00

0,00

24060300

Інші надходження 

4 170 000,00

4 170 000,00

0,00

0,00

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

0,00

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

12 700 000,00

0,00

12 700 000,00

12 700 000,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

56 243 274,00

0,00

56 243 274,00

0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

55 543 274,00

0,00

55 543 274,00

0,00

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

16 567 604,00

0,00

16 567 604,00

0,00

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 

33 945 080,00

0,00

33 945 080,00

0,00

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ  

4 959 508,00

0,00

4 959 508,00

0,00

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 

71 082,00

0,00

71 082,00

0,00

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

30000000

Доходи від операцій з капіталом  

8 500 000,00

0,00

8 500 000,00

8 500 000,00

31000000

Надходження від продажу основного капіталу  

4 500 000,00

0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим,  та майна, що перебуває в комунальній власності  

4 500 000,00

0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

33010000

Кошти від продажу землі 

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

3 600 000,00

0,00

3 600 000,00

3 600 000,00

33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

400 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

40000000

Офіційні трансферти

1 831 873 679,78

1 831 475 679,78

398 000,00

0,00

41030000

Субвенції   з державного бюджету місцевим бюджетам

914 496 733,00

914 496 733,00

0,00

0,00

41033800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів

266 000,00

266 000,00

0,00

0,00

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

494 149 200,00

494 149 200,00

0,00

0,00

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

358 610 100,00

358 610 100,00

0,00

0,00

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

61 471 433,00

61 471 433,00

0,00

0,00

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

83 600,00

83 600,00

 

 

41040100

Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету

83 600,00

83 600,00

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

917 293 346,78

916 895 346,78

398 000,00

0,00

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з   побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та  вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

168 931 194,71

168 931 194,71

0,00

0,00

41050200

Субвенція з місцевого бюджету  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  

1 087 800,00

1 087 800,00

0,00

0,00

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,  допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

647 626 400,00

647 626 400,00

0,00

0,00

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 529 345,00

1 529 345,00

 

 

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

6 173 000,00

6 173 000,00

0,00

0,00

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

10 361 880,00

10 361 880,00

 

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти  за рахунок коштів освітньої субвенції

2 081 514,00

2 081 514,00

0,00

0,00

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, в тому числі:

1 139 065,00

1 139 065,00

0,00

0,00

 

  - на забезпечення належних санітарно - гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти

1 139 065,00

1 139 065,00

0,00

0,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, з них:

4 060 533,00

4 060 533,00

0,00

0,00

 

 - підтримка осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти

246 566,00

246 566,00

0,00

0,00

 

 - придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку  в інклюзивних групах закладів дощкільної освіти

134 490,00

134 490,00

0,00

0,00

 

  - придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти

2 415 957,00

2 415 957,00

0,00

0,00

 

  - придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку  в спеціальних групах закладів професійної (професійно - технічної) освіти

267 500,00

267 500,00

0,00

0,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, в тому числі:

5 348 908,00

5 348 908,00

0,00

0,00

 

 - закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН

5 326 141,00

5 326 141,00

0,00

0,00

 

 - для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально - виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), а також директорів, заступників директорів з навчально - виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничих дисциплін, електронних підручників)

22 767,00

22 767,00

0,00

0,00

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції, в тому числі:

41 301 000,00

41 301 000,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)

6 341 100,00

6 341 100,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на медичне обслуговування внутрішньопереміщених осіб)

1 663 200,00

1 663 200,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з районного бюджету Вітовського району  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

13 829 200,00

13 829 200,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з бюджету  Воскресенської селищної ради (Вітовський район)   на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

7 413 500,00

7 413 500,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з  бюджету  Шевченківської сільської ради (Вітовський район) на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

6 948 500,00

6 948 500,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з бюджету  Галицинівської сільської ради (Вітовський район)  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

5 105 500,00

5 105 500,00

0,00

0,00

41051600

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, в тому числі:

1 459 453,07

1 459 453,07

0,00

0,00

 

  - субвенція з бюджету Галицинівської сільської ради (Вітовський район) на придбання обладнання, будівельних та господарчих товарів

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

 

  - субвенція з бюджету Галицинівської сільської ради (Вітовський район) для КНП ММР "Міська лікарня № 5" на придбання медикаментів; меблів, будівельних та господарчих матеріалів для поточного ремонту лікарні;  автоматичного гематологічного аналізатора

406 096,00

406 096,00

 

 

 

   -субвенція з обласного бюджету для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

220 700,00

220 700,00

 

 

 

   - субвенція з бюджету Шевченківської сільської ради (Вітовський район) на придбання обладнання, будівельних  матеріалів, меблів, сантехніки  та іншого витратного матеріалу

522 570,07

522 570,07

0,00

0,00

 

  - субвенція з бюджету Воскресенської селищної ради (Вітовський район) для КНП ММР "Міська лікарня № 5" на придбання вікон і дверей металопластикових для відділень лікарні

110 087,00

110 087,00

 

 

41051900

Субвенція з місцевого бюджету на придбання ангіографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5 769 250,00

5 769 250,00

0,00

0,00

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

3 241 700,00

3 241 700,00

0,00

0,00

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

398 000,00

 

     398 000,00  

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету, в тому числі:

15 607 099,00

15 607 099,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету  на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

779 200,00

779 200,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету  на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

462 488,00

462 488,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю  І і ІІ груп)

224 770,00

224 770,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету  на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

3 639 846,00

3 639 846,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету   на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані

556 800,00

556 800,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету   на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

306 000,00

306 000,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету  на надання щомісячної матеріальної допомоги  дітям військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти  або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків  під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України

462 000,00

462 000,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету  на надання  матеріальної допомоги сім'ям загиблих  та померлих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України

650 000,00

650 000,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету на розвиток спортивної інфраструктури

5 500 000,00

5 500 000,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку

1 308 000,00

1 308 000,00

0,00

0,00

 

  - субвенція з бюджету Галицинівської сільської ради (Вітовський район) для КНП ММР "Міська лікарня № 5" на відшкодування витрат на пересувний флюоромобіль

47 495,00

47 495,00

 

 

 

   - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення препаратами інсуліну жителів Миколаївської області, хворих на цукровий діабет, у 2019 році

1 670 500,00

1 670 500,00

 

 

41054300

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 177 205,00

1 177 205,00

 

 

50000000

Цільові фонди

3 000 000,00

 

3 000 000,00

 

50100000

Інші фонди

3 000 000,00

 

3 000 000,00

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

3 000 000,00

 

3 000 000,00

 

Всього доходів (без офіційних трансфертів)

2 918 366 074,00

2 835 622 800,00

82 743 274,00

21 200 000,00

Всього доходів

4 750 239 753,78

4 667 098 479,78

83 141 274,00

21 200 000,00

 

 

 

 

    

Додаток 2

 
    

до рішення міської ради

    

від 20 грудня 2019

    

№_56/43

      

Фінансування бюджету міста Миколаєва на 2019 рік

      
      
     

грн.

Код

Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

279 870 792,89

-579 755 522,75

859 626 315,64

854 602 571,99

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

279 870 792,89

-579 755 522,75

859 626 315,64

854 602 571,99

208100

На початок періоду

279 870 792,89

255 295 962,24

24 574 830,65

19 551 087,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00

-835 051 484,99

835 051 484,99

835 051 484,99

 

Загальне фінансування

279 870 792,89

-579 755 522,75

859 626 315,64

854 602 571,99

Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000

Фінансування за активними операціями

279 870 792,89

-579 755 522,75

859 626 315,64

854 602 571,99

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

279 870 792,89

-579 755 522,75

859 626 315,64

854 602 571,99

602100

На початок періоду

279 870 792,89

255 295 962,24

24 574 830,65

19 551 087,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00

-835 051 484,99

835 051 484,99

835 051 484,99

 

Загальне фінансування

279 870 792,89

-579 755 522,75

859 626 315,64

854 602 571,99

 

             

Додаток 3

             

до рішення міської ради

             

від 20 грудня 2019

  
             

 56/43

  

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Миколаєва на 2019 рік

               

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

169 551 551,00

114 551 551,00

43 414 868,00

2 690 878,00

55 000 000,00

59 737 173,00

59 592 173,00

145 000,00

 

 

59 592 173,00

229 288 724,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

169 551 551,00

114 551 551,00

43 414 868,00

2 690 878,00

55 000 000,00

59 737 173,00

59 592 173,00

145 000,00

 

 

59 592 173,00

229 288 724,00

0210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

65 004 000,00

65 004 000,00

41 764 600,00

2 631 100,00

 

1 727 000,00

1 582 000,00

145 000,00

 

 

1 582 000,00

66 731 000,00

0210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

192 639,00

192 639,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 639,00

0213121 

3121

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2 200 519,00

2 200 519,00

1 650 268,00

59 778,00

 

 

 

 

 

 

 

2 200 519,00

0213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 402 278,00

3 402 278,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 402 278,00

0213140 

3140

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

12 751 111,00

12 751 111,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 751 111,00

0213242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

272 455,00

272 455,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272 455,00

0214082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

607 583,00

607 583,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

607 583,00

0216082 

6082

0610   

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

2 025 240,00

2 025 240,00

 

 

 

2 025 240,00

2 025 240,00

0216083 

6083

0610   

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

 

 

 

 

 

4 860 000,00

4 860 000,00

 

 

 

4 860 000,00

4 860 000,00

0216084 

6084

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000,00

1 200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 200 000,00

0216086 

6086

0610   

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

 

 

 

 

 

402 778,00

402 778,00

 

 

 

402 778,00

402 778,00

0217426 

7426

0455   

Інші заходи у сфері електротранспорту

22 900 000,00

22 900 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 900 000,00

0217610 

7610

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

182 500,00

182 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 500,00

0217670 

7670

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

43 625 355,00

43 625 355,00

 

 

 

43 625 355,00

43 625 355,00

0217680 

7680

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

316 100,00

316 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316 100,00

0217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

5 478 866,00

5 478 866,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 478 866,00

0218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

43 500,00

43 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 500,00

0219770 

9770

0180   

Інші субвенції з місцевого бюджету

55 000 000,00

 

 

 

55 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

 

 

 

5 000 000,00

60 000 000,00

0219800 

9800

0180   

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

 

 

 

 

2 096 800,00

2 096 800,00

 

 

 

2 096 800,00

2 096 800,00

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 374 127 822,21

1 373 728 305,21

911 184 557,00

106 362 630,00

399 517,00

102 952 523,30

64 393 770,30

38 558 753,00

4 957 857,00

1 148 740,00

64 393 770,30

1 477 080 345,51

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 374 127 822,21

1 373 728 305,21

911 184 557,00

106 362 630,00

399 517,00

102 952 523,30

64 393 770,30

38 558 753,00

4 957 857,00

1 148 740,00

64 393 770,30

1 477 080 345,51

0610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 108 000,00

5 108 000,00

3 899 500,00

125 700,00

 

76 000,00

76 000,00

 

 

 

76 000,00

5 184 000,00

0611010 

1010

0910   

Надання дошкільної освіти

399 494 382,00

399 494 382,00

262 207 825,00

34 650 231,00

 

36 871 038,00

10 027 565,00

26 843 473,00

147 355,00

28 669,00

10 027 565,00

436 365 420,00

0611020 

1020

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

719 568 397,21

719 568 397,21

497 665 591,00

54 527 128,00

 

28 170 622,00

24 105 350,00

4 065 272,00

1 861 565,00

162 229,00

24 105 350,00

747 739 019,21

0611030 

1030

0921   

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

9 153 107,00

9 153 107,00

6 776 921,00

521 372,00

 

 

 

 

 

 

 

9 153 107,00

0611070 

1070

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

16 889 169,00

16 889 169,00

11 867 750,00

914 498,00

 

47 000,00

47 000,00

 

 

 

47 000,00

16 936 169,00

0611090 

1090

0960   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

38 844 201,00

38 844 201,00

29 061 073,00

2 102 259,00

 

606 242,00

512 604,00

93 638,00

 

 

512 604,00

39 450 443,00

0611110 

1110

0930   

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

138 459 106,00

138 459 106,00

78 104 189,00

12 465 436,00

 

7 937 847,00

594 300,00

7 343 547,00

2 857 897,00

952 176,00

594 300,00

146 396 953,00

0611120 

1120

0941   

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

5 084 027,00

5 084 027,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 084 027,00

0611150 

1150

0990   

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

6 572 284,00

6 572 284,00

5 238 144,00

127 824,00

 

 

 

 

 

 

 

6 572 284,00

0611161 

1161

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

16 101 059,00

16 101 059,00

11 781 455,00

547 286,00

 

391 088,00

178 265,00

212 823,00

91 040,00

5 666,00

178 265,00

16 492 147,00

0611162 

1162

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

1 297 700,00

1 297 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 297 700,00

0611170 

1170

0990   

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

5 320 658,00

5 320 658,00

2 770 737,00

204 739,00

 

450 000,00

450 000,00

 

 

 

450 000,00

5 770 658,00

0613036 

3036

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

8 400 000,00

8 400 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 400 000,00

0614030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

2 475 021,00

2 475 021,00

1 811 372,00

176 157,00

 

80 000,00

80 000,00

 

 

 

80 000,00

2 555 021,00

0614082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

961 194,00

961 194,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

961 194,00

0617321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

20 747 852,00

20 747 852,00

 

 

 

20 747 852,00

20 747 852,00

0617363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

7 574 834,30

7 574 834,30

 

 

 

7 574 834,30

7 574 834,30

0619770 

9770

0180   

Інші субвенції з місцевого бюджету

399 517,00

 

 

 

399 517,00

 

 

 

 

 

 

399 517,00

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

533 821 841,11

533 821 841,11

2 829 300,00

124 303,00

 

93 023 142,70

89 541 698,70

2 812 681,00

 

 

90 210 461,70

626 844 983,81

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

533 821 841,11

533 821 841,11

2 829 300,00

124 303,00

 

93 023 142,70

89 541 698,70

2 812 681,00

 

 

90 210 461,70

626 844 983,81

0710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 898 900,00

3 898 900,00

2 829 300,00

124 303,00

 

 

 

 

 

 

 

3 898 900,00

0712010 

2010

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

376 481 334,37

376 481 334,37

 

 

 

61 314 274,70

58 000 000,70

2 695 511,00

 

 

58 618 763,70

437 795 609,07

0712030 

2030

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

77 457 605,00

77 457 605,00

 

 

 

9 926 510,00

9 759 340,00

117 170,00

 

 

9 809 340,00

87 384 115,00

0712080 

2080

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

17 812 519,00

17 812 519,00

 

 

 

426 000,00

426 000,00

 

 

 

426 000,00

18 238 519,00

0712100 

2100

0722   

Стоматологічна допомога населенню

12 960 366,00

12 960 366,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 960 366,00

0712111 

2111

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

16 174 683,00

16 174 683,00

 

 

 

225 000,00

225 000,00

 

 

 

225 000,00

16 399 683,00

0712144 

2144

0763   

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

18 425 021,74

18 425 021,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 425 021,74

0712146 

2146

0763   

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

3 241 700,00

3 241 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 241 700,00

0712151 

2151

0763   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

5 670 312,00

5 670 312,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 670 312,00

0712152 

2152

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

1 699 400,00

1 699 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 699 400,00

0717322 

7322

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

4 805 860,00

4 805 860,00

 

 

 

4 805 860,00

4 805 860,00

0717363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

16 325 498,00

16 325 498,00

 

 

 

16 325 498,00

16 325 498,00

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

1 045 220 828,71

1 045 220 828,71

64 609 818,00

2 125 619,00

 

11 949 120,00

11 137 911,00

811 209,00

85 388,00

 

11 137 911,00

1 057 169 948,71

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

1 045 220 828,71

1 045 220 828,71

64 609 818,00

2 125 619,00

 

11 949 120,00

11 137 911,00

811 209,00

85 388,00

 

11 137 911,00

1 057 169 948,71

0810160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

48 525 032,00

48 525 032,00

37 500 800,00

736 920,00

 

501 200,00

501 200,00

 

 

 

501 200,00

49 026 232,00

0810180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

14 892,00

14 892,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 892,00

0813011 

3011

1030   

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

89 536 121,00

89 536 121,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 536 121,00

0813012 

3012

1060   

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

79 395 073,71

79 395 073,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 395 073,71

0813021 

3021

1030   

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

120 000,00

120 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 000,00

0813022 

3022

1060   

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

967 800,00

967 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

967 800,00

0813031 

3031

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1 255 142,00

1 255 142,00

 

 

 

630 000,00

630 000,00

 

 

 

630 000,00

1 885 142,00

0813032 

3032

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2 450 325,00

2 450 325,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 450 325,00

0813033 

3033

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

9 000 464,00

9 000 464,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 000 464,00

0813034 

3034

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1 492 766,00

1 492 766,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 492 766,00

0813035 

3035

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1 232 980,00

1 232 980,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 232 980,00

0813036 

3036

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

89 497 748,00

89 497 748,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 497 748,00

0813041 

3041

1040   

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

4 500 000,00

4 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 500 000,00

0813042 

3042

1040   

Надання допомоги при усиновленні дитини

928 800,00

928 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

928 800,00

0813043 

3043

1040   

Надання допомоги при народженні дитини

192 428 500,00

192 428 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 428 500,00

0813044 

3044

1040   

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

25 066 000,00

25 066 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 066 000,00

0813045 

3045

1040   

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

93 969 800,00

93 969 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 969 800,00

0813046 

3046

1040   

Надання тимчасової державної допомоги дітям

4 727 100,00

4 727 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 727 100,00

0813047 

3047

1040   

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

71 500 800,00

71 500 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 500 800,00

0813049 

3049

1040   

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

62 865 000,00

62 865 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 865 000,00

0813050 

3050

1070   

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

779 200,00

779 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

779 200,00

0813081 

3081

1010   

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

104 659 600,00

104 659 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 659 600,00

0813082 

3082

1010   

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

38 067 000,00

38 067 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 067 000,00

0813083 

3083

1010   

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

19 861 200,00

19 861 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 861 200,00

0813084 

3084

1040   

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

3 801 100,00

3 801 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 801 100,00

0813085 

3085

1010   

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

147 500,00

147 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 500,00

0813086 

3086

1040   

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

3 091 000,00

3 091 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 091 000,00

0813087 

3087

1040   

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

22 013 000,00

22 013 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 013 000,00

0813090 

3090

1030   

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

462 488,00

462 488,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

462 488,00

0813104 

3104

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

26 536 796,00

26 536 796,00

19 048 613,00

685 641,00

 

1 674 500,00

1 563 291,00

111 209,00

85 388,00

 

1 563 291,00

28 211 296,00

0813105 

3105

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

3 804 758,00

3 804 758,00

2 699 083,00

151 013,00

 

13 000,00

13 000,00

 

 

 

13 000,00

3 817 758,00

0813123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

311 349,00

311 349,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311 349,00

0813160 

3160

1010   

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1 873 953,00

1 873 953,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 873 953,00

0813171 

3171

1010   

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

219 960,00

219 960,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219 960,00

0813172 

3172

1010   

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

4 810,00

4 810,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 810,00

0813180 

3180

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

49 120,00

49 120,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 120,00

0813191 

3191

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

12 733 646,00

12 733 646,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 733 646,00

0813192 

3192

1030   

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

1 723 653,00

1 723 653,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 723 653,00

0813210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

642 248,00

642 248,00

622 421,00

 

 

 

 

 

 

 

 

642 248,00

0813222 

3222

1060   

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю в наслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

1 529 345,00

1 529 345,00

 

 

 

1 529 345,00

1 529 345,00

0813230 

3230

1040   

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

6 173 000,00

6 173 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 173 000,00

0813241 

3241

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8 452 505,00

8 452 505,00

4 738 901,00

552 045,00

 

1 841 695,00

1 141 695,00

700 000,00

 

 

1 141 695,00

10 294 200,00

0813242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

10 338 599,00

10 338 599,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 338 599,00

0816083 

6083

0610   

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 

 

 

 

5 501 880,00

5 501 880,00

 

 

 

5 501 880,00

5 501 880,00

0817363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

257 500,00

257 500,00

 

 

 

257 500,00

257 500,00

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

156 007 619,00

156 007 619,00

83 827 967,00

7 056 083,00

 

12 753 236,00

5 936 270,00

6 375 424,00

3 699 252,00

121 807,00

6 377 812,00

168 760 855,00

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

156 007 619,00

156 007 619,00

83 827 967,00

7 056 083,00

 

12 753 236,00

5 936 270,00

6 375 424,00

3 699 252,00

121 807,00

6 377 812,00

168 760 855,00

1010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 729 100,00

2 729 100,00

2 074 800,00

 

 

44 000,00

44 000,00

 

 

 

44 000,00

2 773 100,00

1011100 

1100

0960   

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

50 451 893,00

50 451 893,00

39 348 890,00

1 636 424,00

 

5 028 376,00

48 240,00

4 893 169,00

3 333 109,00

51 872,00

135 207,00

55 480 269,00

1014030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

33 265 501,00

33 265 501,00

24 264 642,00

2 151 914,00

 

1 678 402,00

1 590 090,00

88 312,00

 

 

1 590 090,00

34 943 903,00

1014060 

4060

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

23 424 494,00

23 424 494,00

13 559 494,00

2 790 899,00

 

1 830 308,00

381 790,00

1 093 943,00

324 143,00

69 935,00

736 365,00

25 254 802,00

1014081 

4081

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

40 604 384,00

40 604 384,00

4 580 141,00

476 846,00

 

2 625 218,00

2 325 218,00

300 000,00

42 000,00

 

2 325 218,00

43 229 602,00

1014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

5 532 247,00

5 532 247,00

 

 

 

493 736,00

493 736,00

 

 

 

493 736,00

6 025 983,00

1017324 

7324

0443   

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

595 876,00

595 876,00

 

 

 

595 876,00

595 876,00

1017363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

457 320,00

457 320,00

 

 

 

457 320,00

457 320,00

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

122 765 513,00

122 765 513,00

59 104 787,00

7 391 498,00

 

15 691 153,00

14 767 171,00

923 982,00

 

89 950,00

14 767 171,00

138 456 666,00

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

122 765 513,00

122 765 513,00

59 104 787,00

7 391 498,00

 

15 691 153,00

14 767 171,00

923 982,00

 

89 950,00

14 767 171,00

138 456 666,00

1110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 076 600,00

2 076 600,00

1 509 000,00

21 252,00

 

 

 

 

 

 

 

2 076 600,00

1115011 

5011

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

3 712 400,00

3 712 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 712 400,00

1115012 

5012

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

345 000,00

345 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345 000,00

1115031 

5031

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

74 999 424,00

74 999 424,00

43 572 697,00

5 432 262,00

 

3 953 319,00

3 554 221,00

399 098,00

 

 

3 554 221,00

78 952 743,00

1115032 

5032

0810   

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

4 308 756,00

4 308 756,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 308 756,00

1115033 

5033

0810   

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

11 733 104,00

11 733 104,00

6 657 114,00

671 950,00

 

2 675 016,00

2 548 016,00

127 000,00

 

89 950,00

2 548 016,00

14 408 120,00

1115041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

10 869 536,00

10 869 536,00

5 021 258,00

1 219 101,00

 

7 818 985,00

7 421 101,00

397 884,00

 

 

7 421 101,00

18 688 521,00

1115062 

5062

0810   

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

11 365 015,00

11 365 015,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 365 015,00

1115063 

5063

0810   

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

3 355 678,00

3 355 678,00

2 344 718,00

46 933,00

 

610 000,00

610 000,00

 

 

 

610 000,00

3 965 678,00

1117325 

7325

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

633 833,00

633 833,00

 

 

 

633 833,00

633 833,00

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

256 353 114,00

256 353 114,00

15 678 700,00

33 409 788,00

 

348 276 128,64

332 403 684,99

9 583 792,00

3 829 343,00

75 580,00

338 692 336,64

604 629 242,64

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

256 353 114,00

256 353 114,00

15 678 700,00

33 409 788,00

 

348 276 128,64

332 403 684,99

9 583 792,00

3 829 343,00

75 580,00

338 692 336,64

604 629 242,64

1210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

21 064 263,00

21 064 263,00

15 678 700,00

445 788,00

 

110 000,00

110 000,00

 

 

 

110 000,00

21 174 263,00

1210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

2 643,00

2 643,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 643,00

1216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

32 561 483,00

32 561 483,00

 

 

 

55 214 232,00

55 214 232,00

 

 

 

55 214 232,00

87 775 715,00

1216016 

6016

0620   

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1 200 000,00

1 200 000,00

 

 

 

978 590,00

978 590,00

 

 

 

978 590,00

2 178 590,00

1216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

79 179 638,00

79 179 638,00

 

32 765 000,00

 

710 000,00

710 000,00

 

 

 

710 000,00

79 889 638,00

1216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

83 461 333,00

83 461 333,00

 

199 000,00

 

19 811 837,00

19 811 837,00

 

 

 

19 811 837,00

103 273 170,00

1216090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

321 807,00

321 807,00

 

 

 

5 350 700,00

 

5 296 700,00

3 829 343,00

75 580,00

54 000,00

5 672 507,00

1217310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

121 342 824,00

121 342 824,00

 

 

 

121 342 824,00

121 342 824,00

1217363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

35 701 229,99

35 701 229,99

 

 

 

35 701 229,99

35 701 229,99

1217370 

7370

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

200 000,00

200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000,00

1217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

36 784 947,00

36 784 947,00

 

 

 

6 483 181,65

6 313 530,00

 

 

 

6 483 181,65

43 268 128,65

1217462 

7462

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з  державного бюджету

 

 

 

 

 

398 000,00

 

398 000,00

 

 

 

398 000,00

1217670 

7670

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

92 131 442,00

92 131 442,00

 

 

 

92 131 442,00

92 131 442,00

1217691 

7691

0490   

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3 000 000,00

 

 

 

 

3 000 000,00

3 000 000,00

1217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 577 000,00

1 577 000,00

 

 

 

90 000,00

90 000,00

 

 

 

90 000,00

1 667 000,00

1218340 

8340

0540   

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

6 954 092,00

 

3 889 092,00

 

 

3 065 000,00

6 954 092,00

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

23 947 100,00

23 947 100,00

4 338 200,00

 

 

97 819 210,00

97 819 210,00

 

 

 

97 819 210,00

121 766 310,00

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

23 947 100,00

23 947 100,00

4 338 200,00

 

 

97 819 210,00

97 819 210,00

 

 

 

97 819 210,00

121 766 310,00

1310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 965 400,00

5 965 400,00

4 338 200,00

 

 

23 500,00

23 500,00

 

 

 

23 500,00

5 988 900,00

1317321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

47 632 916,00

47 632 916,00

 

 

 

47 632 916,00

47 632 916,00

1317640 

7640

0470   

Заходи з енергозбереження

15 569 700,00

15 569 700,00

 

 

 

50 074 794,00

50 074 794,00

 

 

 

50 074 794,00

65 644 494,00

1317693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2 412 000,00

2 412 000,00

 

 

 

88 000,00

88 000,00

 

 

 

88 000,00

2 500 000,00

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

4 679 499,00

4 679 499,00

3 395 100,00

45 088,00

 

100 556 139,00

100 556 139,00

 

 

 

100 556 139,00

105 235 638,00

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

4 679 499,00

4 679 499,00

3 395 100,00

45 088,00

 

100 556 139,00

100 556 139,00

 

 

 

100 556 139,00

105 235 638,00

1510160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 679 499,00

4 679 499,00

3 395 100,00

45 088,00

 

6 275 422,00

6 275 422,00

 

 

 

6 275 422,00

10 954 921,00

1511010 

1010

0910   

Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

9 592 183,00

9 592 183,00

 

 

 

9 592 183,00

9 592 183,00

1511020 

1020

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 

 

20 669 458,00

20 669 458,00

 

 

 

20 669 458,00

20 669 458,00

1511090 

1090

0960   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

 

 

 

 

942 801,00

942 801,00

 

 

 

942 801,00

942 801,00

1511100 

1100

0960   

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

 

 

 

 

 

731 460,00

731 460,00

 

 

 

731 460,00

731 460,00

1512111 

2111

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

100 000,00

100 000,00

 

 

 

100 000,00

100 000,00

1513241 

3241

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

2 135 362,00

2 135 362,00

 

 

 

2 135 362,00

2 135 362,00

1515031 

5031

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

 

 

 

 

3 403 627,00

3 403 627,00

 

 

 

3 403 627,00

3 403 627,00

1515041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

 

 

 

 

 

845 092,00

845 092,00

 

 

 

845 092,00

845 092,00

1516030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

965 496,00

965 496,00

 

 

 

965 496,00

965 496,00

1517310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

4 266 580,00

4 266 580,00

 

 

 

4 266 580,00

4 266 580,00

1517321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

16 931 644,00

16 931 644,00

 

 

 

16 931 644,00

16 931 644,00

1517322 

7322

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

4 399 281,00

4 399 281,00

 

 

 

4 399 281,00

4 399 281,00

1517323 

7323

0443   

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

522 385,00

522 385,00

 

 

 

522 385,00

522 385,00

1517324 

7324

0443   

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

1 252 398,00

1 252 398,00

 

 

 

1 252 398,00

1 252 398,00

1517325 

7325

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

10 533 589,00

10 533 589,00

 

 

 

10 533 589,00

10 533 589,00

1517330 

7330

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

1 901 913,00

1 901 913,00

 

 

 

1 901 913,00

1 901 913,00

1517340 

7340

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

87 448,00

87 448,00

 

 

 

87 448,00

87 448,00

1517363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

15 000 000,00

15 000 000,00

 

 

 

15 000 000,00

15 000 000,00

1600000

 

 

Департамент  архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

15 631 600,00

15 631 600,00

4 821 700,00

 

 

4 106 930,00

4 106 930,00

 

 

 

4 106 930,00

19 738 530,00

1610000

 

 

Департамент  архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

15 631 600,00

15 631 600,00

4 821 700,00

 

 

4 106 930,00

4 106 930,00

 

 

 

4 106 930,00

19 738 530,00

1610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 200 600,00

6 200 600,00

4 821 700,00

 

 

225 200,00

225 200,00

 

 

 

225 200,00

6 425 800,00

1617350 

7350

0443   

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

1 569 135,00

1 569 135,00

 

 

 

1 569 135,00

1 569 135,00

1617370 

7370

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

 

 

 

1 089 640,00

1 089 640,00

 

 

 

1 089 640,00

1 089 640,00

1617693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

9 431 000,00

9 431 000,00

 

 

 

1 222 955,00

1 222 955,00

 

 

 

1 222 955,00

10 653 955,00

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

4 177 200,00

4 177 200,00

2 882 300,00

41 273,00

 

62 890,00

62 890,00

 

 

 

62 890,00

4 240 090,00

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

4 177 200,00

4 177 200,00

2 882 300,00

41 273,00

 

62 890,00

62 890,00

 

 

 

62 890,00

4 240 090,00

1710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 177 200,00

4 177 200,00

2 882 300,00

41 273,00

 

62 890,00

62 890,00

 

 

 

62 890,00

4 240 090,00

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

15 988 348,00

15 988 348,00

4 149 600,00

135 304,00

 

612 697,00

547 680,00

65 017,00

 

 

547 680,00

16 601 045,00

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

15 988 348,00

15 988 348,00

4 149 600,00

135 304,00

 

612 697,00

547 680,00

65 017,00

 

 

547 680,00

16 601 045,00

2910160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 623 970,00

5 623 970,00

4 149 600,00

116 304,00

 

87 517,00

22 500,00

65 017,00

 

 

22 500,00

5 711 487,00

2917330 

7330

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

492 180,00

492 180,00

 

 

 

492 180,00

492 180,00

2918110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

10 337 378,00

10 337 378,00

 

10 000,00

 

33 000,00

33 000,00

 

 

 

33 000,00

10 370 378,00

2918120 

8120

0320   

Заходи з організації рятування на водах

27 000,00

27 000,00

 

9 000,00

 

 

 

 

 

 

 

27 000,00

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

4 592 800,00

4 592 800,00

3 508 400,00

 

 

226 700,00

226 700,00

 

 

 

226 700,00

4 819 500,00

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

4 592 800,00

4 592 800,00

3 508 400,00

 

 

226 700,00

226 700,00

 

 

 

226 700,00

4 819 500,00

3110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 591 708,00

4 591 708,00

3 508 400,00

 

 

226 700,00

226 700,00

 

 

 

226 700,00

4 818 408,00

3110180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

1 092,00

1 092,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 092,00

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

14 250 300,00

14 250 300,00

10 358 600,00

42 000,00

 

368 500,00

368 500,00

 

 

 

368 500,00

14 618 800,00

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

14 250 300,00

14 250 300,00

10 358 600,00

42 000,00

 

368 500,00

368 500,00

 

 

 

368 500,00

14 618 800,00

3410160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

14 250 300,00

14 250 300,00

10 358 600,00

42 000,00

 

368 500,00

368 500,00

 

 

 

368 500,00

14 618 800,00

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

8 748 000,00

8 748 000,00

5 847 200,00

 

 

92 000,00

92 000,00

 

 

 

92 000,00

8 840 000,00

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

8 748 000,00

8 748 000,00

5 847 200,00

 

 

92 000,00

92 000,00

 

 

 

92 000,00

8 840 000,00

3610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

7 576 400,00

7 576 400,00

5 847 200,00

 

 

52 000,00

52 000,00

 

 

 

52 000,00

7 628 400,00

3617130 

7130

0421   

Здійснення  заходів із землеустрою

1 171 600,00

1 171 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 171 600,00

3617650 

7650

0490   

Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї

 

 

 

 

 

40 000,00

40 000,00

 

 

 

40 000,00

40 000,00

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

130 755 100,00

115 755 100,00

9 996 800,00

 

 

180 500,00

180 500,00

 

 

 

180 500,00

130 935 600,00

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

130 755 100,00

115 755 100,00

9 996 800,00

 

 

180 500,00

180 500,00

 

 

 

180 500,00

130 935 600,00

3710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 922 400,00

12 922 400,00

9 996 800,00

 

 

180 500,00

180 500,00

 

 

 

180 500,00

13 102 900,00

3718700 

8700

0133   

Резервний фонд

15 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 000,00

3719110 

9110

0180   

Реверсна дотація

102 832 700,00

102 832 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 832 700,00

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

6 684 062,00

6 684 062,00

4 534 800,00

112 566,00

 

43 000,00

43 000,00

 

 

 

43 000,00

6 727 062,00

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

6 684 062,00

6 684 062,00

4 534 800,00

112 566,00

 

43 000,00

43 000,00

 

 

 

43 000,00

6 727 062,00

3810160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 413 079,00

6 413 079,00

4 534 800,00

112 566,00

 

43 000,00

43 000,00

 

 

 

43 000,00

6 456 079,00

3816020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

270 983,00

270 983,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270 983,00

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

45 238 142,00

45 238 142,00

10 823 803,00

398 954,00

 

22 823 746,00

22 800 830,00

12 916,00

 

3 828,00

22 810 830,00

68 061 888,00

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

45 238 142,00

45 238 142,00

10 823 803,00

398 954,00

 

22 823 746,00

22 800 830,00

12 916,00

 

3 828,00

22 810 830,00

68 061 888,00

4010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 769 502,00

13 769 502,00

9 937 800,00

342 700,00

 

60 000,00

60 000,00

 

 

 

60 000,00

13 829 502,00

4010180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

25 000,00

25 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000,00

4013122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

12 000,00

12 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 000,00

4013123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

38 000,00

38 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 000,00

4013133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

113 270,00

113 270,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 270,00

4013210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

70 698,00

70 698,00

57 863,00

 

 

 

 

 

 

 

 

70 698,00

4013242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

63 800,00

63 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 800,00

4014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

75 502,00

75 502,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 502,00

4015041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1 088 670,00

1 088 670,00

828 140,00

56 254,00

 

22 916,00

 

12 916,00

 

3 828,00

10 000,00

1 111 586,00

4016011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

5 790 000,00

5 790 000,00

 

 

 

9 628 705,00

9 628 705,00

 

 

 

9 628 705,00

15 418 705,00

4016014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

4 350 000,00

4 350 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 350 000,00

4016020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

752 000,00

752 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

752 000,00

4016030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

15 628 600,00

15 628 600,00

 

 

 

4 538 895,00

4 538 895,00

 

 

 

4 538 895,00

20 167 495,00

4016040 

6040

0620   

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

750 000,00

750 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 000,00

4016090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

120 000,00

120 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 000,00

4017310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

877 480,00

877 480,00

 

 

 

877 480,00

877 480,00

4017363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

3 279 750,00

3 279 750,00

 

 

 

3 279 750,00

3 279 750,00

4017461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 850 000,00

1 850 000,00

 

 

 

4 416 000,00

4 416 000,00

 

 

 

4 416 000,00

6 266 000,00

4018220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

87 000,00

87 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 000,00

4018230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

654 100,00

654 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

654 100,00

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

26 198 864,00

26 198 864,00

7 647 682,00

501 827,00

 

32 648 276,00

32 592 000,00

56 276,00

 

 

32 592 000,00

58 847 140,00

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

26 198 864,00

26 198 864,00

7 647 682,00

501 827,00

 

32 648 276,00

32 592 000,00

56 276,00

 

 

32 592 000,00

58 847 140,00

4110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

10 735 200,00

10 735 200,00

7 500 200,00

455 827,00

 

225 976,00

169 700,00

56 276,00

 

 

169 700,00

10 961 176,00

4113122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

26 600,00

26 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 600,00

4113123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

8 000,00

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 000,00

4113133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

92 041,00

92 041,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 041,00

4113210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

171 951,00

171 951,00

147 482,00

 

 

 

 

 

 

 

 

171 951,00

4113242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

51 970,00

51 970,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 970,00

4114082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

75 502,00

75 502,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 502,00

4116011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1 198 000,00

1 198 000,00

 

 

 

13 328 700,00

13 328 700,00

 

 

 

13 328 700,00

14 526 700,00

4116014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

2 495 600,00

2 495 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 495 600,00

4116020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 015 700,00

1 015 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 015 700,00

4116030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

8 843 500,00

8 843 500,00

 

 

 

5 818 700,00

5 818 700,00

 

 

 

5 818 700,00

14 662 200,00

4117330 

7330

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4117461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

917 800,00

917 800,00

 

 

 

13 274 900,00

13 274 900,00

 

 

 

13 274 900,00

14 192 700,00

4118220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

78 000,00

78 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 000,00

4118230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

489 000,00

489 000,00

 

46 000,00

 

 

 

 

 

 

 

489 000,00

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

51 979 845,00

51 979 845,00

10 109 930,00

536 465,00

 

10 543 014,00

10 543 014,00

 

 

 

10 543 014,00

62 522 859,00

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

51 979 845,00

51 979 845,00

10 109 930,00

536 465,00

 

10 543 014,00

10 543 014,00

 

 

 

10 543 014,00

62 522 859,00

4210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

14 267 500,00

14 267 500,00

9 937 800,00

519 557,00

 

176 000,00

176 000,00

 

 

 

176 000,00

14 443 500,00

4210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

1 000,00

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000,00

4213122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

19 000,00

19 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 000,00

4213123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

14 500,00

14 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 500,00

4213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

100 296,00

100 296,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 296,00

4213210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

157 468,00

157 468,00

172 130,00

 

 

 

 

 

 

 

 

157 468,00

4213242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

77 139,00

77 139,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 139,00

4214082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

141 594,00

141 594,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 594,00

4216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

14 614 190,00

14 614 190,00

 

 

 

2 710 529,00

2 710 529,00

 

 

 

2 710 529,00

17 324 719,00

4216014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

4 853 900,00

4 853 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 853 900,00

4216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

385 000,00

385 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385 000,00

4216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

15 990 250,00

15 990 250,00

 

 

 

1 860 320,00

1 860 320,00

 

 

 

1 860 320,00

17 850 570,00

4217310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

300 000,00

300 000,00

 

 

 

300 000,00

300 000,00

4217363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

1 673 452,00

1 673 452,00

 

 

 

1 673 452,00

1 673 452,00

4217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

600 000,00

600 000,00

 

 

 

3 822 713,00

3 822 713,00

 

 

 

3 822 713,00

4 422 713,00

4218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

87 000,00

87 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 000,00

4218230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

671 008,00

671 008,00

 

16 908,00

 

 

 

 

 

 

 

671 008,00

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

56 623 808,00

56 623 808,00

10 272 841,00

634 582,00

 

28 101 511,00

28 090 500,00

11 011,00

 

 

28 090 500,00

84 725 319,00

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

56 623 808,00

56 623 808,00

10 272 841,00

634 582,00

 

28 101 511,00

28 090 500,00

11 011,00

 

 

28 090 500,00

84 725 319,00

4310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

14 131 328,00

14 131 328,00

10 125 300,00

566 582,00

 

331 011,00

320 000,00

11 011,00

 

 

320 000,00

14 462 339,00

4310180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

4313122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

37 000,00

37 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 000,00

4313123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

40 000,00

40 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000,00

4313133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

100 362,00

100 362,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 362,00

4313210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

179 474,00

179 474,00

147 541,00

 

 

 

 

 

 

 

 

179 474,00

4313242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

72 600,00

72 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 600,00

4314082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

104 524,00

104 524,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 524,00

4316011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

7 366 890,00

7 366 890,00

 

 

 

9 959 850,00

9 959 850,00

 

 

 

9 959 850,00

17 326 740,00

4316014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

5 199 530,00

5 199 530,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 199 530,00

4316020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

663 000,00

663 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

663 000,00

4316030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

27 312 630,00

27 312 630,00

 

 

 

4 984 050,00

4 984 050,00

 

 

 

4 984 050,00

32 296 680,00

4316090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

9 240,00

9 240,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 240,00

4317363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

4 285 600,00

4 285 600,00

 

 

 

4 285 600,00

4 285 600,00

4317461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

598 120,00

598 120,00

 

 

 

8 541 000,00

8 541 000,00

 

 

 

8 541 000,00

9 139 120,00

4318220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

87 000,00

87 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 000,00

4318230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

722 100,00

722 100,00

 

68 000,00

 

 

 

 

 

 

 

722 100,00

Х

Х

Х

УСЬОГО

4 067 342 957,03

3 996 943 440,03

1 273 336 953,00

161 608 858,00

55 399 517,00

942 567 589,64

875 802 571,99

59 356 061,00

12 571 840,00

1 439 905,00

883 211 528,64

5 009 910 546,67

 

 

      

    Додаток 5

                                              
      

    до рішення міської ради

                                              
      

    від 20 грудня 2019_

                                              
      

    № 56/43

                                              
                                                     
                                                     
   

 Міжбюджетні трансферти на 2019  рік

                                      
                                                    
                                                     
      

грн.

        

грн.

       

грн.

       

грн.

           

грн.

        

грн.

Код

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту

 

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Усього

Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

Субвенції

Субвенції

Субвенції

Субвенції

Субвенції

Субвенції

Реверсна дотація ***

Субвенції

усього

загального фонду на:

загального фонду на:

загального фонду на:

загального фонду на:

загального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з   побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та  вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  

 виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,  допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

здійснення переданих видатків у сфері освіти  за рахунок коштів освітньої субвенції

забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

 надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

з них:

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

в тому числі:

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

в тому числі:

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

в тому числі:

 придбання ангіографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету

в тому числі:

 реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

придбання медичного обладнання та придбання автомобілів швидкої медичної допомоги

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на закупівлю музичних інструментів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для закладів загальної середньої освіти

забезпечення придбання житла для сімей учасників антитерористичної операції, особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які перебувають на квартирному обліку, згідно зі списком по пільзі, затвердженим Миколаївською міською радою

 

підтримка осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти

в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти

в спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти

закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів  для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН

для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), а також директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничих дисциплін, електронних підручників

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на медичне обслуговування внутрішньопереміщених осіб)

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

для  лікування хворих на  цукровий та нецукровий діабет 

придбання  обладнання, будівельних та господарчих товарів

для КНП ММР «Міська лікарня № 5» на придбання медикаментів;  меблів; будівельних та господарчих матеріалів для поточного ремонту лікарні:
 автоматичного  гематологічного  аналізатора   

для КНП ММР «Міська лікарня № 5»  на придбання вікон і дверей металопластикових для відділень лікарні

 придбання обладнання,  будівельних матеріалів, меблів, сантехніки та іншого витратного матеріалу 

 медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

  окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю  І і ІІ груп)

 надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

 надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані

 надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

  надання щомісячної матеріальної допомоги  дітям військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти  або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків  під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України

 надання  матеріальної допомоги сім'ям загиблих  та померлих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України

 розвиток спортивної інфраструктури

 реалізацію мікропроектів місцевого розвитку

для КНП ММР «Міська лікарня № 5» на відшкодування витрат на пересувний флюоромобіль

забезпечення препаратами інсуліну жителів Миколаївської області, хворих на цукровий діабет, у 2019 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

83 600,00

168 931 194,71

1 087 800,00

647 626 400,00

1 529 345,00

6 173 000,00

10 361 880,00

2 081 514,00

1 139 065,00

4 060 533,00

246 566,00

134 490,00

2 415 957,00

267 500,00

5 348 908,00

5 326 141,00

22 767,00

3 241 700,00

8 004 300,00

6 341 100,00

1 663 200,00

0,00

220 700,00

220 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 769 250,00

15 559 604,00

779 200,00

462 488,00

224 770,00

3 639 846,00

556 800,00

306 000,00

462 000,00

650 000,00

5 500 000,00

1 308 000,00

0,00

1 670 500,00

1 177 205,00

398 000,00

882 793 998,71

0,00

55 000 000,00

399 517,00

5 000 000,00

0,00

60 399 517,00

14311200000

Районний бюджет Вітовського району

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 829 200,00

0,00

0,00

13 829 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 829 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14505000000

Бюджет Воскресенської селищної об’єднаної територіальної громади

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 413 500,00

0,00

0,00

7 413 500,00

110 087,00

0,00

0,00

0,00

110 087,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 523 587,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14519000000

Бюджет Шевченківської сільської об’єднаної територіальної громади

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 948 500,00

0,00

0,00

6 948 500,00

522 570,07

0,00

0,00

0,00

0,00

522 570,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 471 070,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14512000000

Бюджет Галицинівської сільської об’єднаної територіальної громади

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 105 500,00

0,00

0,00

5 105 500,00

606 096,00

0,00

200 000,00

406 096,00

0,00

0,00

0,00

47 495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 495,00

0,00

0,00

0,00

5 759 091,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 832 700,00

 

 

 

 

102 832 700,00

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

УСЬОГО

83 600,00

168 931 194,71

1 087 800,00

647 626 400,00

1 529 345,00

6 173 000,00

10 361 880,00

2 081 514,00

1 139 065,00

4 060 533,00

246 566,00

134 490,00

2 415 957,00

267 500,00

5 348 908,00

5 326 141,00

22 767,00

3 241 700,00

41 301 000,00

6 341 100,00

1 663 200,00

33 296 700,00

1 459 453,07

220 700,00

200 000,00

406 096,00

110 087,00

522 570,07

5 769 250,00

15 607 099,00

779 200,00

462 488,00

224 770,00

3 639 846,00

556 800,00

306 000,00

462 000,00

650 000,00

5 500 000,00

1 308 000,00

47 495,00

1 670 500,00

1 177 205,00

398 000,00

917 376 946,78

102 832 700,00

55 000 000,00

399 517,00

5 000 000,00

0,00

163 232 217,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

від  20 грудня 2019

 

 

 

 

 

 

 

№ 56/43_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОДІЛ 

коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код  Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
 

Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)

Загальна вартість об’єкта,
гривень

Обсяг видатків бюджету розвитку,
гривень

Рівень
будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду,
%
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

20 747 852

 

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

20 747 852

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗЗСО №51 по пров.Парусному, 3-А у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2019)

1 539 887

1 459 887

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗЗСО №51 по пров.Парусному, 3-А у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (Громадський бюджет №0044)

(2019-2019)

999 995

999 995

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗЗСО №42 по вул. Електронній, 73 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні робти та експертиза (Громадський бюджет №0016)

(2019-2019)

990 000

990 000

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з прибудовою ЗОШ № 36 по вул.Чигрина, 143 у м.Миколаєві  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016 - 2020)

38 779 507

14 518 225

87

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №53 по вул.Потьомкінській, 154 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

999 985

14 364

31

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика (волейбольний, баскетбольний, тенісний) Миколаївської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №16 Миколаївської міської ради по вул. Христо Ботєва, 41 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2019)

999 000

661 840

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64 по  вул.Архітектора Старова, 6-Г у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2015-2020)

4 115 343

805 138

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 по вул.Металургів, 97/1 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2015-2020)

7 364 252

1 298 403

71

0700000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

4 805 860

 

0710000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

4 805 860

 

0717322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція існуючого  будинку (літ. Н-1 автоклавна-кафе) під розміщення травматологічного пункту МЛШМД за адресою: вул. Корабелів, 14-в, м.Миколаїв. Коригування, в т.ч. проектні роботи та експертиза

(2015-2019)

19 609 210

4 805 860

100

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

595 876

 

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

595 876

 

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний”, І та ІІ черга за адресою: м.Миколаїв, Інгульський район, вул.Театральна (Васляєва), 1. Коригування

(2017-2022)

395 047 070

299 876

41

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реставрація пам’ятки історії  місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер -дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2020)

2 707 086

296 000

71

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

633 833

 

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

633 833

 

1117325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція  елінгу №1 ДЮСШ №2 з надбудовою  спортивного залу  за адресою: вул. Спортивна 11 в м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза 

(2015-2020)

5 960 695

550 000

100

1117325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реставрація будівлі СДЮШОР з фехтування за адресою: м.Миколаїв, вул.Пушкінська, 11 (заміна системи опалення), у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

651 664

83 833

92

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

141 342 824

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

141 342 824

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція житлового будинку по вул.Айвазовського,3 у м.Миколаєві, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза

(2014-2019)

12 225 631

912 074

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво тролейбусної лінії по вул.Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі коригування  та експертиза проектно-кошторисної документації

(2016-2020)

49 079 879

33 703 564

87

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул.Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2020)

709 277

302 734

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Богоявленському ріг вул.Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2019)

1 098 814

694 158

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2019)

1 271 094

1 052 573

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництва світлофорного об’єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. Великої Морської та вул. Московської, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2019)

929 777

459 517

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. 1 Лінія та пр. Миру у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2018-2019)

1 173 196

811 698

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. 3 Слобідської та вул.Кузнецької, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2019)

773 393

594 201

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Космонавтів (в районі ЗОШ №20), у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2019)

574 744

431 812

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція площі Соборної  в Центральному районі  м.Миколаєва,  у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2017-2020)

97 618 744

79 317 184

84

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу  «Манганарівський» («Пролетарський»),  обмеженого вулицями Адміральською - 1 Слобідською – Нікольською - Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва,  у тому числі коригування проекту та експертиза

(2012-2020)

62 229 919

650 000

34

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту  в районі військової частини по пр. Героїв України, 60,  у тому числі проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

903 020

304 453

43

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Веселинівській ріг вул.Урожайної, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2019)

921 467

590 356

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція перехрестя по вул.Генерала Карпенка та вул.Крилова в м.Миколаєві, в тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

24 302 422

628 500

6

1217363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві

(2017-2020)

78 388 144

20 000 000

27

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк Перемоги" в Центральному районі м. Миколаєва, в тому числі передпроектні,проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

34 490 471

890 000

3

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

47 632 916

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

47 632 916

 

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №106 за адресою: м. Миколаїв, пр.Богоявленський, 297, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

11 378 878

3 975 400

55

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №87 за адресою: м. Миколаїв, вул.Привільна,57, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

11 522 744

4 227 200

69

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 за адресою: м.Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна),124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

11 450 928

6 463 700

65

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 за адресою: м.Миколаїв, вул.Чкалова, 114. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

37 236 228

2 968 400

35

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації  будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м.Миколаїв,  вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

30 679 614

4 476 400

13

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №45 за адресою: м.Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

20 565 725

3 010 000

18

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Миколаїв,  вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

25 849 104

8 390 000

38

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі  «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м.Миколаїв, вул. Надпрудна, 15, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

3 154 463

3 794

6

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

9 162 684

1 848 000

25

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція котельні будівлі Миколаївської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 23 за адресою: м.Миколаїв, вул.Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

3 500 000

310 000

9

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №95 «Бджілка» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67-А,
 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

45 000 000

1 379 475

1

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №110 «Гніздечко» за адресою: м. Миколаїв, вул.  Рибна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

47 800 000

1 116 234

1

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №125 «Іскорка» за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 6, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

38 000 000

1 118 216

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чайковського, 30, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

78 000 000

1 450 000

2

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №50 імені Г.Л.Дівіної за адресою: м.Миколаїв,  пр.Миру, 50, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

67 000 000

1 447 458

2

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30 за адресою: м. Миколаїв, вул. Квітнева, 50,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

54 000 000

1 444 135

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

48 000 000

1 116 234

4

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №43 імені К.Ф.Ольшанського за адресою: м.Миколаїв, пр. Богоявленський, 291,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

56 000 000

1 444 135

5

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №46 за адресою: м. Миколаїв, вул. 9 Поздовжня, 10,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

78 000 000

1 444 135

3

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

54 895 238

 

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

54 895 238

 

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво мереж каналізації по вул.Чкалова від буд.№1/2 до вул. Рюміна;  по вул.Дунаєва від вул.Андрєєва-Палагнюка до вул.Рюміна; по вул.Сінна від буд.№10/1 до вул.Рюміна; по вул.Андрєєва-Палагнюка від буд.№1/2 до вул.Дунаєва; по вул.Рюміна від вул.Чкалова до існуючого колодязя на мережі напроти буд.№16 у м. Миколаєві (Коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

3 891 046

3 472 247

100

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

7 707 234

794 333

14

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а/1, в т. ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

20 653 540

1 414 280

7

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні “Північний” м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2020)

112 701 232

60 000

6

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №34 за адресою: вул. Лягіна, 28 у м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

1 700 045

1 389 534

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика   ЗОШ №57 ім. Т.Г.Шевченка за   адресою: вул.Лазурна, 46   у м.Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

1 689 022

1 380 208

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №17 за адресою: вул.Крилова, 12/6  у м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

1 689 016

1 380 208

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул.М.Морська, 78 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2020)

3 058 276

13 446

78

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №29 по вул.Ватутіна, 124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза. Коригування

(2016-2020)

4 885 798

4 035 246

88

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Прибудова  ЗОШ №22 по вул.Робочій,8 в м.Миколаєві (нове будівництво) Коригування, в тому числі проектно -вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2020)

34 485 630

2 296 000

16

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ № 59 по вул. Адміральській, 24 у м. Миколаєві (Коригування), у т.ч. проектно-вишукувані роботи та експертиза

(2018-2020)

4 459 652

4 169 602

96

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво дошкільного навчального закладу №67 за адресою: просп.Миру, 7/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

72 165 000

793 120

2

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Нове будівництво сімейної амбулаторії № 5 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико - санітарної допомоги № 4 м.Миколаєва за адресою: мкр. Матвіївка, вул. Лісова, біля будинку № 5, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

12 280 294

4 399 281

36

1517323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Реконструкція топкової ( із змінами існуючих газових котлів) у відділеннях Центрального району міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченка, 19-А. Коригування, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

1 233 887

522 385

96

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція будівлі дитячої музичної школи №5 по вул.Дачна, 50 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

24 817 218

1 252 398

5

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул.Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, в т. ч. коригування проекту та експертиза

(2018-2020)

58 990 649

10 457 352

43

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям по вул. Курортна, 2-а у м.Миколаїв Миколаївської області, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2019)

1 627 271

37 671

100

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям по вул.Світанкова, 1-а у м.Миколаїв Миколаївської області, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2019)

1 635 574

38 566

100

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція частини нежитлових приміщень сімейної амбулаторії КНП ММР "ЦПМСД №1" з влаштуванням службового житла по пров. 1 Шосейному, 1 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

14 964

14 964

100

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво тролейбусної лінії по пр.Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

90 830 000

950 000

16

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція паркувального кармана біля будівлі по вул. 9 Поздовжній, 10-А у м.Миколаєві, у тому числі  проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

757 864

71 760

9

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво берегоукріплювальної споруди вздовж вул.Лазурної у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

25 000 000

250 000

1

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція вул.Набережної від вул.Московської до понтонного пішохідного мосту в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

9 744 167

615 189

11

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул.Адміральській, 20 у м.Миколаєві (заміна ліфта), в тому числі проектно -вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

2 242 006

87 448

4

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул.Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві

(2018-2020)

58 990 649

10 000 000

43

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні “Північний” м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2020)

112 701 232

5 000 000

6

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

492 180

 

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

492 180

 

2917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2017-2020)

1 570 000

492 180

100

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

877 480

 

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

877 480

 

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво мереж каналізації по   вул.Декабристів  від вул.Защука до Привокзальної площі; по вул. Фалєєвська від вул. Защука до вул. Погранична; по вул.Погранична від вул.Пушкінська до вул.Декабристів та по вул. Пушкінська від дому №56 до вул. 9-а Поперечна у м.Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2019-2020)

10 000 000

130 000

1

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво зливової каналізації по вул. 5-та Слобідська до вул.Чкалова в м.Миколаєві. Коригування, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2017-2020)

514 820

514 820

100

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво вуличної мережі каналізації від будинку № 155 по вулиці 3 Слобідській до перехрестя з вул. Заводська у Заводському районі м.Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2019-2020)

3 000 000

232 660

8

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

300 000

 

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

300 000

 

4217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу "Взуттєвик" у місті Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2021)

200 000

200 000

100

4217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу "Тополиний" у місті Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

4 148 728

100 000

100

×

×

×

УСЬОГО

×

×

×

272 324 059

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Додаток 7

       

до рішення міської ради

       

від

  
       

  
          
   

РОЗПОДІЛ

  

витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію місцевих/регіональних  програм у 2019 році

         

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

184 542 724,00

129 610 551,00

54 932 173,00

54 732 173,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

184 542 724,00

129 610 551,00

54 932 173,00

54 732 173,00

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

6 645 000,00

5 063 000,00

1 582 000,00

1 582 000,00

0210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

50 000,00

50 000,00

 

 

0210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

142 639,00

142 639,00

 

 

0213121 

3121    

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

2 200 519,00

2 200 519,00

 

 

0213133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

3 402 278,00

3 402 278,00

 

 

0213140 

3140    

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/12

12 751 111,00

12 751 111,00

 

 

0213242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

272 455,00

272 455,00

 

 

0214082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

607 583,00

607 583,00

 

 

0216082 

6082    

0610   

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

2 025 240,00

 

2 025 240,00

2 025 240,00

0216084 

6084    

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

1 200 000,00

1 200 000,00

 

 

0216086 

6086    

0610   

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

402 778,00

 

402 778,00

402 778,00

0217426 

7426    

0455   

Інші заходи у сфері електротранспорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

22 900 000,00

22 900 000,00

 

 

0217610 

7610    

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 16.11.2017 № 28/8

182 500,00

182 500,00

 

 

0217670 

7670    

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

43 625 355,00

 

43 625 355,00

43 625 355,00

0217680 

7680    

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

316 100,00

316 100,00

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2018 років

Рішення ММР 05.04.2016 №4/15

1 659 100,00

1 659 100,00

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

100 000,00

100 000,00

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

3 219 766,00

3 219 766,00

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Цільова Програма «Цифрове місто» на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 23.02.2017 № 16/31

500 000,00

500 000,00

 

 

0218220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14

43 500,00

43 500,00

 

 

0218821 

8821    

1060   

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

23 400 000,00

20 000 000,00

3 400 000,00

 

0218822 

8822    

1060   

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

-3 200 000,00

 

-3 200 000,00

 

0219770 

9770    

0180   

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

60 000 000,00

55 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0219800 

9800    

0180   

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/22

2 096 800,00

 

2 096 800,00

2 096 800,00

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

 

 

917 832 766,00

864 674 196,00

53 158 570,00

53 158 570,00

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

 

 

917 832 766,00

864 674 196,00

53 158 570,00

53 158 570,00

0610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

301 700,00

225 700,00

76 000,00

76 000,00

0611010 

1010    

0910   

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

409 140 891,00

399 113 326,00

10 027 565,00

10 027 565,00

0611020 

1020    

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

4 282 403,00

459 318,00

3 823 085,00

3 823 085,00

0611020 

1020    

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

258 844 019,00

241 881 798,00

16 962 221,00

16 962 221,00

0611030 

1030    

0921   

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

2 939 563,00

2 939 563,00

 

 

0611070 

1070    

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

10 251 574,00

10 204 574,00

47 000,00

47 000,00

0611090 

1090    

0960   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

199 704,00

31 159,00

168 545,00

168 545,00

0611090 

1090    

0960   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

39 157 101,00

38 813 042,00

344 059,00

344 059,00

0611110 

1110    

0930   

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

126 688 170,00

126 559 370,00

128 800,00

128 800,00

0611120 

1120    

0941   

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

5 084 027,00

5 084 027,00

 

 

0611150 

1150    

0990   

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

6 572 284,00

6 572 284,00

 

 

0611161 

1161    

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

16 279 324,00

16 101 059,00

178 265,00

178 265,00

0611162 

1162    

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

1 297 700,00

1 297 700,00

 

 

0611170 

1170    

0990   

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

3 605 544,00

3 155 544,00

450 000,00

450 000,00

0613036 

3036    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

8 400 000,00

8 400 000,00

 

 

0614030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

2 555 021,00

2 475 021,00

80 000,00

80 000,00

0614082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

961 194,00

961 194,00

 

 

0617321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

1 989 995,00

 

1 989 995,00

1 989 995,00

0617321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

18 757 857,00

 

18 757 857,00

18 757 857,00

0617363 

7363    

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

125 178,00

 

125 178,00

125 178,00

0619770 

9770    

0180   

Інші субвенції з місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

399 517,00

399 517,00

 

 

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

174 176 382,00

108 843 742,30

65 332 639,70

65 332 639,70

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

174 176 382,00

108 843 742,30

65 332 639,70

65 332 639,70

0710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

224 303,00

224 303,00

 

 

0712010 

2010    

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" на 2019 рік

 

-3 666 648,00

54 300,00

-3 720 948,00

-3 720 948,00

0712010 

2010    

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

111 482 313,00

57 847 614,30

53 634 698,70

53 634 698,70

0712030 

2030    

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" на 2019 рік