Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

20 грудня 2019                                                                                   № 56/69

Про прогноз бюджету

міста Миколаєва на

2021-2022 роки

 

Відповідно до статті 751, підпункту 2 пункту 49 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, з метою впровадження середньострокового бюджетного планування, враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити прогноз бюджету міста Миколаєва на 2021-2022 роки (додається).

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І. 

 

Міський голова                                                                               О.СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 20 грудня 2019

№ 56/69

 

Прогноз

бюджету міста Миколаєва

на 2021 – 2022 роки

 

1.  Загальна частина

 

Прогноз бюджету міста Миколаєва на 2021-2022 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі діючих положень бюджетного та податкового законодавства України, Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 (зі змінами від 23.10.2019 № 883), Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період, затверджених наказом Мінфіну України від 29.03.2019 № 130, листів Мінфіну України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263 «Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки» та від 18.10.2019 № 05110-14-6/26381 «Про обсяги міжбюджетних трансфертів на 2021-2022 роки у розрізі місцевих бюджетів», міських цільових програм, аналізу виконання міського бюджету у попередніх та поточному бюджетному періоді, оцінки досягнутого рівня розвитку міста.

Метою середньострокового прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом в місті Миколаєві, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Прогноз міського бюджету визначає основні напрями дій в середньостроковій перспективі, які сприятимуть  досягненню довгострокових стратегічних цілей та є основою для складання головними розпорядниками коштів міського бюджету планів своєї діяльності та галузевих програм.

На середньострокову перспективу в умовах стабілізації національної економіки України основними завданнями міського бюджету є:

-      активізація підприємницького потенціалу, підвищення податкоспроможності;

-      залучення інвестицій в економіку міста;

-      підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів, здійснення оптимізації витрат головних розпорядників коштів місцевих бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат та подальшої оптимізації бюджетних програм;

-      підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

-      підтримка економічного зростання та зміцнення фінансово - економічної самостійності бюджету міста Миколаєва;

-      удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах;

-      створення реального підґрунтя для виконання органами місцевого самоврядування своїх повноважень в частині якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Прогноз міського бюджету базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки включає індикативні прогнозні показники міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, взаємовідносин міського та інших бюджетів.

 

  1. Основні  індикативні прогнозні показники бюджету міста

 

Індикативні прогнозні показники бюджету міста Миколаєва на 2021 та 2022 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проєкту бюджету на середньострокову перспективу.

При здійсненні прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки застосовані такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України:

 

Показники

2021рік

2022рік

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %

105,3

105,1

Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), %

108,0

106,1

 

Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти:

1. Мінімальна заробітна плата: з січня 2021 року – 5 003 гривні; з січня 2022 року – 5 290 гривень.

2. Посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з січня 2021 року – 2 102 гривні; з січня 2022 року – 2 270 гривень.

3. Розмір прожиткового мінімуму:

на 2021 рік: з 1 січня – 2 189 гривень, з 1 липня – 2 288 гривень, з 1 грудня – 2 358 гривень;

на 2022 рік: з 1 січня – 2 358 гривень, з 1 липня – 2 464 гривні, з 1 грудня – 2 530 гривень;

ü  для дітей віком до 6 років:

на 2021 рік: з 1 січня – 1 921 гривня, з 1 липня – 2 007 гривень, з 1 грудня – 2 069 гривень;

на 2022 рік: з 1 січня – 2 069 гривень, з 1 липня – 2 162 гривні, з 1 грудня – 2 220 гривень;

ü  для дітей віком від 6 до 18 років:

на 2021 рік: з 1 січня – 2 395 гривень, з 1 липня – 2 503 гривні, з 1 грудня – 2 579 гривень;

на 2022 рік: з 1 січня – 2 579 гривень, з 1 липня – 2 695 гривень, з 1 грудня – 2 767 гривень;

ü  для працездатних осіб:

на 2021 рік: з 1 січня – 2 270 гривень, з 1 липня – 2 372 гривні, з 1 грудня – 2 445 гривень;

на 2022 рік: з 1 січня – 2 445 гривень, з 1 липня – 2 555 гривень, з 1 грудня – 2 623 гривні;

ü  для осіб, які втратили працездатність:

на 2021 рік: з 1 січня – 1 769 гривень, з 1 липня – 1 849 гривень, з 1 грудня – 1 905 гривень;

на 2022 рік: з 1 січня – 1 905 гривень, з 1 липня – 1 991 гривня, з 1 грудня – 2 044 гривні.

 

Під час розрахунку індикативних прогнозних показників на 2021 – 2022 роки враховані припущення щодо факторів, які впливають на формування доходної та видаткової частин бюджету.

Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають: підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; стабільний показник випереджаючих темпів зростання середньої заробітної плати по місту до такого ж показника по мінімальній заробітній платі; зміни в законодавстві щодо відміни зарахування до місцевих бюджетів частини акцизного податку з пального; призупинення індексації грошової оцінки земель; інші зміни  до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

Припущення в частині видатків передбачають: забезпечення законодавчого підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; збільшення видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням прогнозного індексу цін виробників (у 2021 році застосовано коефіцієнт 1,080, у 2022 – 1,061); здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження; забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально-культурної сфери; надання  власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян; підтримка в належному стані об’єктів житлово-комунального господарства та інших об’єктів інфраструктури міста; прогнозні показники видатків міського бюджету за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних проєктів протягом декількох років.

Враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Оскільки термін дії міських програм розвитку окремих галузей закінчується у 2019 році, для прогнозування застосовані показники динаміки витрат за попередні роки.

Основні  показники бюджету міста на 2019-2022 роки наведено у додатку 1 до цього Прогнозу.

  1. Дохідна спроможність бюджету міста

 

Прогноз доходів бюджету міста Миколаєва  на 2021-2022 роки розроблено з урахуванням заходів, спрямованих на реалізацію бюджетно-податкової політики, впровадження економічних реформ з метою встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу; стабільності податково-бюджетної системи; зростання надходжень та підвищення життєвого рівня населення міста; посилення позитивних тенденцій в усіх сферах економіки міста на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням подальшої децентралізації.

Пріоритетними завданнями податкової політики на середньострокову перспективу, спрямованими на подальше економічне зростання, є:

-      розширення бази оподаткування;

-      забезпечення стабільності податкової системи, спрямованої на підвищення ефективності податкового адміністрування, в тому числі місцевих податків і зборів;

-      мінімізація можливостей для зловживань;

-      удосконалення бюджетного планування;

-      зміцнення фінансової спроможності міського бюджету шляхом забезпечення надходжень з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попереднім роком.

Це може бути досягнуто, в тому числі в результаті запровадження податкового контролю за відповідністю доходів і витрат громадян; заходів, спрямованих на легалізацію виплати заробітної плати; подальше зниження податкового навантаження на заробітну плату з метою збільшення її розміру, в тому числі шляхом попередження випадків її свідомого заниження роботодавцями; забезпечення ефективного та раціонального використання земельних ресурсів та комунального майна; створення рівних умов для усіх суб’єктів господарювання та  пошук нових додаткових резервів.

Прогноз доходів міського бюджету враховує прогнозні індекси споживчих цін; підвищення розміру мінімальної заробітної плати та доходів населення; тенденції надходжень податків за останні роки, а також наступні зміни, що суттєво впливають на дохідну частину місцевих бюджетів:

-      Закон України від 20.09.2019 № 132-IX «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України стосовно стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» щодо відміни з 2021 року пайового внеску на розвиток інфраструктури;

-      Закон України від 23.11.2018 № 2628-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» щодо застосування коефіцієнту 1,0 при індексації нормативної грошової оцінки земель;

-      відсутність надходжень частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, який у 2018-2020 роках зараховувався до місцевих бюджетів.

В результаті змін в бюджетній політиці держави, а саме: щодо фінансування пільг та субсидій, видатків державної соціальної допомоги, перерахування яких починаючи з 2020 року будуть здійснюватися через Міністерство соціальної політики безпосередньо управлінням соцзахисту, минаючи місцеві бюджети; продовження реформ в сфері охорони здоров’я та переходу від фінансування медичних закладів до оплати послуг, наданих ними,  значно зменшена частка  офіційних трансфертів в обсягах загального фонду місцевих бюджетів. Так у 2019 році  цей показник складав 39,2 %, у 2020 році – 17,5 %, у 2021 –16,3%, у 2022 –16,3 %.

Основними бюджетоутворюючими податками бюджету міста залишаються: податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю, які наповнюють загальний фонд міського бюджету на 74,7 %.

З метою недопущення втрат бюджету міста, Миколаївська міська рада протягом останніх років практично не приймала рішень щодо звільнення суб’єктів господарювання від сплати місцевих податків та зборів.

Доходи бюджету міста Миколаєва на 2021-2022 роки визначені у додатку 2 до цього Прогнозу.

 

  1. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

 

Ключовим завданням бюджетної політики в місті залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи, підвищення якості надання суспільних послуг.

Основними завданнями усіх учасників бюджетного процесу на середньостроковий період є здійснення заходів загальнодержавного та місцевого значення з проведення дієвих реформ в усіх сферах діяльності з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах та підвищення ефективності використання бюджетних коштів в умовах жорсткої економії, проведення роботи з оптимізації мережі галузей бюджетної сфери, впровадження ефективних заходів з енергозбереження, спрямування капітальних вкладень на підвищення комфортності умов проживання, збільшення обсягу платних послуг, що надаються бюджетними установами.

 

У галузі державного управління пріоритетним завданням є надання виконавчими органами Миколаївської міської ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних та делегованих повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

-      забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів міської ради;

-      впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;

-      створення сучасних відділень департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради в кожному районі міста;

-      продовження проєкту громадського бюджету м. Миколаєва, направленого на залучення мешканців міста до участі у бюджетному процесі.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

-  забезпечення якісного, максимально зручного та комфортного обслуговування громадян;

-  організація надання адміністративних послуг населенню у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань;

-  розширення переліку надання адміністративних послуг;

-  забезпечення суб’єктами містобудування вимог законодавства щодо будівельних норм, стандартів і правил у сфері містобудівної діяльності;

-  поліпшення управління комунальною власністю громади м. Миколаєва шляхом підвищення ефективності використання майна.

 

У галузі освіти в умовах розробки на державному рівні подальших кроків реформування галузі та запровадження на місцевому рівні системи її модернізації пріоритетними завданнями розвитку  є:

-        забезпечення стабільного функціонування галузі;

-        забезпечення права і комфортних умов на освіту дітей з особливими потребами;

-        розбудова «Нової української школи»;

-         розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;

-         приведення матеріально-технічної бази та навчального оснащення освітніх закладів до сучасних стандартів організації навчального середовища;

-             забезпечення використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінні освітою.

Протягом 2020-2022 років кошти бюджету будуть спрямовані на виконання заходів із:

-      забезпечення безпечних умов для перебування дітей у навчальних закладах. Поетапне встановлення систем відеоспостереження, доочищення води, впровадження протипожежних та інших заходів;

-      створення умов для дітей з особливими потребами, шляхом улаштування пандусів, ремонту санвузлів, придбання спеціальних меблів;

-      продовження робіт з оновлення шкільних меблів та забезпечення дидактичними матеріалами учнів початкових класів, в рамках реалізації реформи закладів загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

-      оновлення технологічного та холодильного обладнання на харчоблоках;

-      придбання навчального обладнання для кабінетів математики, фізики, хімії, біології, іноземних мов;

-      стимулювання творчої молоді та педагогічних працівників.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

     - розширення можливості соціальної інтеграції різних категорій дітей з  відхиленнями в розвитку, поведінці, обмеженими можливостями здоров’я та особливими освітніми потребами;

- 100-відсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;

    - підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасним обладнанням;

    - створення безпечних умов перебування дітей в навчальних закладах;

    - поступова модернізація технологічного обладнання на харчоблоках.

 

У галузі охорони здоров’я у прогнозному періоді передбачається продовження реформування системи фінансування галузі.    

У зв’язку зі здійсненням з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг безпосередньо комунальними некомерційними підприємствами, що надають спеціалізовану та багатопрофільну допомогу населенню міста, за договорами з Національною службою здоров’я України, медична субвенція бюджету міста Миколаєва на 2021-2022 роки не передбачається.

Пріоритетними напрямами фінансового забезпечення цієї галузі з бюджету міста Миколаєва визначено створення умов для стабільного функціонування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я, зміцнення їх матеріально-технічної бази, впровадження медичних технологій та підвищення якості надання медичної допомоги.

Пріоритетними напрямками розвитку галузі є:

-  зміна системи фінансування закладів охорони здоров'я за принципом «гроші йдуть за пацієнтом»;

-   створення умов для стабільного функціонування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я;

-      запровадження системи оцінки якості медичних послуг;

-   продовження розбудови системи громадського здоров’я та епідемічної безпеки населення;

Протягом 2021-2022 років кошти бюджету будуть спрямовані на виконання заходів із:

-  забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв;

-  покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

-  фінансування медичних послуг, які не забезпечуються державою (забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів відповідно до постанови КМУ № 1303, для забезпечення хворих дітей на рідкісні (орфанні) захворювання (фенілкетанурію, муковісцидоз) відповідними харчовими продуктами, забезпечення інвалідів засобами догляду за стомою, підгузками та іншими технічними засобами, пільгове зубопротезування, відповідно до вимог чинного законодавства).

Основні результати, яких планується досягти:

-  підвищення рівня медичного обслуговування населення;

-  запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

-  подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;

-        зниження рівнів загальної захворюваності населення.

 

У галузі соціального захисту та соціального забезпечення  основними напрямками підвищення соціальної захищеності мешканців міста є:

-      посилення адресності надання соціальної допомоги;

-      забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих), які брали участь в АТО/ООС;

-      розширення спектру надання соціальних послуг;

-      створення безбар’єрного міського середовища, якісного громадського простору, який надає рівні можливості всім групам населення.

Дієвим механізмом підтримки малозахищених громадян є здійснення таких основних заходів:

-      посилення соціального захисту учасників АТО/ООС, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні;

-      надання різних видів матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, в тому числі особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-      оздоровлення ветеранів Другої світової війни та осіб з інвалідністю;

-      забезпечення осіб з інвалідністю, осіб похилого віку технічними та іншими засобами реабілітації, а також засобами гігієни;

-      забезпечення грошової компенсації за безоплатний проїзд окремих категорій громадян;

-      запровадження надання фінансової підтримки громадським організаціям для реалізації соціальних проєктів.

Основними результатами, яких планується досягти, є підвищення рівня соціального захисту населення.

 

У галузі культури пріоритетними напрямами розвитку є:

-      забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для задоволення духовних потреб мешканців міста, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням;

       - забезпечення збереження і популяризації духовних надбань, організація культурного дозвілля населення та зміцнення культурно – національних традицій, підвищення рівня  організації культурного дозвілля населення;

    - забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління;

    - удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення, забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління;

   - забезпечення організації та проведення державних, професійних свят, загальноміських культурно-масових заходів (у т.ч. фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок тощо), забезпечення участі творчих колективів та окремих виконавців міста у міських, всеукраїнських, обласних і міжнародних конкурсах, фестивалях, святах; організація та проведення святкових заходів по мікрорайонах міста;

   - підтримка та розвиток зоопарку;

   - збереження та розвиток етнічної культури та мовної самобутності національних меншин;

  -  збереження та охорона пам’яток архітектури та культурної спадщини.

У 2021-2022 роках передбачається здійснення таких заходів:

-         забезпечення утримання та розвитку інфраструктури закладів культури;

-         зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури та технічного переоснащення закладів;

-      забезпечення поповнення бібліотечних фондів;

-      підтримка місцевих скульпторів та художників, виготовлення та розміщення малих архітектурних форм (вуличних скульптур);

-      підтримка сучасних авторів, які пишуть про місто Миколаїв;

-      створення сприятливих умов для сталого збалансованого розвитку національних меншин, реалізація їх внутрішнього потенціалу та стимулювання громадської активності, підвищення ефективності комунікації органів виконавчої влади з інститутами етнічних громад, активне залучення творчих колективів національних меншин до проведення загальноміських заходів;

-      забезпечення доступності для людей з обмеженими властивостями руху.

Основними результатами, яких планується досягти, є підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань.

 

У галузі фізичної культури і спорту пріоритетними напрямками розвитку є:

-      формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною культурою і спортом як важливих складових забезпечення здорового способу життя, популяризація здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров’я нації;

-  удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки; удосконалення системи формування та підготовки збірних команд міста з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту;

-  належне обладнання та використання спортивних споруд.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

-      збільшення кількості проведених навчально-тренувальних зборів, змагань, спортивно-масових заходів;

-      підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, школи вищої спортивної майстерності, та залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;

-      забезпечення збереження передових позицій успішної участі миколаївських спортсменів у змаганнях різного рівня та удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що сприятиме укріпленню патріотичного духу у молоді та підвищенню авторитету міста у всеукраїнському та світовому спортивному русі;

-      створення належних умов для соціальної адаптації та реабілітації людей з інвалідністю: реалізація перспективних проєктів із залучення до занять спортом та максимальна організаційна та фінансова підтримка;

-      насичення спортивними спорудами у кількості і якості, що надасть змогу створити необхідні умови для залучення різних категорій громадян до занять фізичною культурою і спортом та підвищити рівень забезпеченості населення спортивними спорудами, які б давали можливість забезпечити на даних спорудах максимальний обсяг рухової активності.

Основними результатами, яких планується досягти від реалізації заходів, є збільшення населення, яке займається фізичною культурою і спортом під час проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя; відповідність існуючих спортивних об’єктів вимогам сучасної організації проведення навчально-тренувального процесу та змагань; збільшення кількості дітей, що займаються різними видами спорту у міських спортивних школах.

 

У галузі житлово-комунального господарства пріоритетними напрямками розвитку є:

-             комплексний благоустрій території міста: забезпечення роботи мереж зовнішнього освітлення, прибирання доріг, зелених зон, інших об’єктів благоустрою, комплексний благоустрій парків,скверів та інших територій громадського призначення, капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі;

-        забезпечення якості та безпеки дорожнього руху;

-           залучення населення до участі в управлінні та інвестуванні розвитку житлової сфери;

-             впровадження енергозберігаючих технологій у галузі, енергозбереження;

-           поліпшення якості управління житлово-комунальною інфраструктурою;

-        зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

-      покращання благоустрою міста, розвиток територій громадського призначення;

-      проведення капітального та поточного ремонту доріг місцевого  значення;           

-      забезпечення належного утримання вулично-дорожньої інфраструктури;

-      продовження робіт з реконструкції та встановлення нових ліній зовнішнього освітлення із застосуванням новітніх технологій та елементів енергозбереження;

-      заходи з енергозбереження, впровадження енергоефективних та інноваційних технологій в житлово комунальному господарстві, заохочення населення до впровадження енергозберігаючих заходів;

-      поліпшення матеріально-технічної бази притулку для безпритульних тварин;

-      стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків та органів самоорганізації населення.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

покращання благоустрою міста;

покращання  стану автомобільних доріг;

забезпечення населення житлово-комунальними послугами високого рівня і якості відповідно до вимог національних стандартів;

створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу житлово-комунального господарства;

зменшення витрат енергоресурсів;

створення конкурентного середовища на ринку житлових послуг;

безпечне співіснування людей і тварин.

 

Пріоритетним напрямом кредитування бюджету міста Миколаєва є  створення умов для реалізації конституційного права громадян України на житло,  зокрема молоді, шляхом надання їм пільгових довготермінових кредитів та часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків у рамках виконання Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом.

 

Показники видатків та надання кредитів бюджету міста Миколаєва за функціональним призначенням на 2019 - 2022 роки наведені в додатку 3 до цього Прогнозу.

 

Показники видатків та надання кредитів бюджету міста Миколаєва в розрізі головних розпорядників міського бюджету на 2019 - 2022 роки наведені в додатку 4 до цього Прогнозу.

 

  1. Реалізація інвестиційних програм (проєктів)

 

Реалізація інвестиційних проєктів здійснюватиметься у пріоритетних сферах, зокрема у соціально-культурній сфері.

Індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечуватимуть протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів, наведені у додатку 5 до цього Прогнозу.

 

  1. Управління місцевим боргом та ліквідністю бюджету

 

З метою виконання інвестиційного проєкту «Покращання інфраструктури  громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення тролейбусного парку (модернізація тролейбусного депо та тягових підстанцій; капітальний ремонт контактної мережі; закупівля нових тролейбусів із низьким рівнем підлоги)», в цілях забезпечення комфортних та безпечних умов пересування усіх категорій громадян, зокрема людей з особливими потребами,   рішенням міської ради від 09.09.2019 № 54/78 надана згода КП ММР «Миколаївелектротранс» на укладення кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку під місцеву  гарантію.

Загальна сума кредиту складає 20 млн. євро з погашенням рівними частинами щопівроку протягом 10 років після пільгового періоду, тривалість якого складає 3 роки. Місцева гарантія надається у розмірі всіх зобов’язань    КП ММР «Миколаївелектротранс» відповідно до Кредитного договору.

 

Індикативні прогнозні показники гарантованого місцевого боргу

тис. євро

Показники

2020

2021

2022

Загальна сума кредиту, гарантованого міською радою

3 789,2

14 500,0

20 000,0

Витрати на обслуговування кредиту

398,9

392,6

925,8

 

  1. Міжбюджетні відносини

 

Пріоритетом бюджетної політики у 2021-2022 роках стане реформування міжбюджетних відносин з метою запровадження середньострокового бюджетного планування та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Прогноз бюджету міста Миколаєва на 2021-2022 роки включає такі міжбюджетні трансферти:

-  освітню субвенцію з державного бюджету на 2021 рік – 634 286 700 грн., на 2022 рік – 676 589 900 грн.;

-  субвенцію з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (інклюзивно-ресурсні центри) на 2021 рік – 4 994 938 грн., на 2022 рік – 5 344 583 грн.;

-  субвенції з обласного бюджету за рахунок коштів державного бюджету на виконання програм соціального захисту на 2021 рік – 7 834 278 грн., на 2022 рік – 8 233 826 грн.;

-  реверсну дотацію (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій) на 2021 рік – 113 536 900 грн., на 2022 рік – 134 745 000 грн.

______________________________________

 

   

Додаток 1

   

до Прогнозу

 

Основні показники  бюджету міста Миколаєва на 2019-2022 роки

    

(грн)

Показник

2019 рік-1

2020 рік-2

2021 рік-3

2022 рік-3

Загальний фонд

Доходи (з трансфертами)

4 667 596 322

3 903 223 619

3 980 077 016

4 246 840 509

Видатки (з трансфертами)

4 074 522 243

3 150 579 038

3 256 940 616

3 467 739 923

Кредитування усього, у тому числі:

20 000 000

20 000 000

21 140 000

22 344 980

- надання кредитів з бюджету

20 000 000

20 000 000

21 140 000

22 344 980

- повернення кредитів до бюджету

 

 

 

 

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

573 074 079

732 644 581

701 996 400

756 755 606

Спеціальний фонд

Доходи (з трансфертами)

83 141 274

71 066 619

74 167 698

77 518 660

Видатки (з трансфертами)

935 857 796

797 348 100

769 602 998

818 642 066

Кредитування усього, у тому числі:

200 000

6 363 100

6 561 100

15 632 200

- надання кредитів з бюджету

3 400 000

10 093 100

10 311 100

19 382 200

- повернення кредитів до бюджету

-3 200 000

-3 730 000

-3 750 000

-3 750 000

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

-852 916 522

-732 644 581

-701 996 400

-756 755 606

Разом

Доходи (з трансфертами)

4 750 737 596

3 974 290 238

4 054 244 714

4 324 359 169

Видатки (з трансфертами)

5 010 380 039

3 947 927 138

4 026 543 614

4 286 381 989

Кредитування усього, у тому числі:

20 200 000

26 363 100

27 701 100

37 977 180

- надання кредитів з бюджету

23 400 000

30 093 100

31 451 100

41 727 180

- повернення кредитів до бюджету

-3 200 000

-3 730 000

-3 750 000

-3 750 000

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

-279 842 443

0

0

0

__________

    

-1 - показники, визначені в рішенні міської ради про  бюджет міста Миколаєва  на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього за станом на 01.12.2019;

-2 - показники, визначені в проєкті рішення міської ради про  бюджет міста Миколаєва на 2020 рік;

    

-3 - індикативні прогнозні показники  бюджету  міста Миколаєва на 2021-2022 роки.

    

 

   

Додаток 2

  
   

до Прогнозу

   
       

Доходи  бюджету міста Миколаєва на 2019-2022 роки

  
    

(грн)

  

Показник

2019 рік-1

2020 рік-2

2021 рік-3

2022 рік-3

  

Загальний фонд

4 667 596 322

3 903 223 619

3 980 077 016

4 246 840 509

  

Міжбюджетні трансферти, з них:

1 831 973 522

683 723 519

647 115 916

690 168 309

  

Освітня субвенція

494 149 200

561 288 100

634 286 700

676 589 900

  

Податкові надходжння, усього з них:

2 783 937 800

3 172 723 100

3 285 561 100

3 507 132 200

  

ПДФО

1 972 484 000

2 177 943 100

2 365 941 100

2 547 800 000

  

Акцизний податок

164 460 000

209 000 000

101 000 000

103 800 000

  

Плата за землю

284 900 000

313 400 000

313 400 000

313 400 000

  

Єдиний податок

320 330 000

426 050 000

455 860 000

482 000 000

  

Податок на нерухоме майно відміне від земельної ділянки

35 440 000

40 630 000

43 030 000

45 560 000

  

Неподаткові надходження, усього з них:

51 685 000

46 777 000

47 400 000

49 540 000

  

Плата за адмін.послуги

33 900 000

25 140 000

26 510 000

28 010 000

  

Оренда майна

10 500 000

11 000 000

10 000 000

10 000 000

  

Інші доходи

4 170 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

  

Спеціальний фонд, усього з них:

83 141 274

71 066 619

74 167 698

77 518 660

  

Власні надходження бюджетних установ

55 543 274

59 601 619

62 882 698

66 188 660

  

Продаж землі

4 000 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

  

Продаж майна

4 500 000

3 000 000

7 000 000

7 000 000

  

Пайова участь

12 700 000

4 240 000

0

0

  

Разом

4 750 737 596

3 974 290 238

4 054 244 714

4 324 359 169

  

__________

      

-1 - показники, визначені в рішенні міської ради про  бюджет міста Миколаєва  на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього за станом на 01.12.2019;

      

-2 - показники, визначені в проекті рішення міської ради про  бюджет міста Миколаєва на 2020 рік;

      

-3 - індикативні прогнозні показники  бюджету  міста Миколаєва на 2021-2022 роки.

      
       
       
       
       
       

 

    

Додаток 3

    

до Прогнозу

 
      

Видатки та надання кредитів  бюджету міста Миколаєва за функціональною ознакою на 2019-2022 роки

     

(грн)

Код ТПКВКМБ

Найменування

2019 рік-1

2020 рік-2

2021 рік-3

2022 рік-3

ВИДАТКИ

0100     

Державне управління

285 153 636

328 574 466

340 853 036

353 852 643

1000    

Освіта

1 521 010 989

1 713 315 087

1 779 845 553

1 901 015 365

2000    

Охорона здоров’я

584 434 636

186 454 611

75 911 150

80 190 923

3000    

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1 029 205 092

304 759 919

342 330 792

361 072 178

4000     

Культура i мистецтво

113 975 210

118 792 776

123 113 506

129 980 356

5000    

Фiзична культура i спорт

141 518 180

154 630 445

160 827 707

169 380 786

6000     

Житлово-комунальне господарство

480 929 939

533 941 559

508 401 456

538 238 323

7000   

Економічна діяльність

653 553 162

478 453 630

549 428 902

584 709 720

8000     

Інша діяльність

35 270 178

31 798 845

32 294 612

33 196 695

9000    

Міжбюджетні трансферти

165 329 017

97 205 800

113 536 900

134 745 000

Х

Усього за видатками  бюджету
міста Миколаєва

5 010 380 039

3 947 927 138

4 026 543 614

4 286 381 989

КРЕДИТУВАННЯ

8000     

Інша діяльність (Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво / придбання житла та їх повернення)

20 200 000

20 220 000

21 390 000

22 594 980

8000     

Інша діяльність (Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії)

 

6 143 100

6 311 100

15 382 200

Х

Усього за кредитуванням бюджету
міста Миколаєва

20 200 000

26 363 100

27 701 100

37 977 180

Х

Усього

5 030 580 039

3 974 290 238

4 054 244 714

4 324 359 169

__________

     

-1 - показники, визначені в рішенні міської ради про  бюджет міста Миколаєва  на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього за станом на 01.12.2019;

-2 - показники, визначені в проєкті рішення міської ради про  бюджет міста Миколаєва на 2020 рік;

     

-3 - індикативні прогнозні показники  бюджету  міста Миколаєва на 2021-2022 роки.

     

 

 

    

Додаток 4

    

до Прогнозу

 

Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів  бюджету міста Миколаєва на 2019-2022 роки

      
     

(грн)

Код відомчої класифікації

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2019 рік-1

2020 рік-2

2021 рік-3

2022 рік-3

ВИДАТКИ

0200000

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

229 911 724

116 267 002

121 798 829

128 044 618

0600000

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 479 196 746

1 655 410 084

1 724 399 749

1 841 644 597

0700000

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

609 367 385

182 149 811

78 245 310

82 710 683

0800000

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

1 053 267 218

306 009 104

347 384 945

365 546 383

1000000

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

168 760 855

182 692 930

192 876 247

206 156 129

1100000

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

139 366 135

148 973 174

152 415 712

162 657 100

1200000

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

616 368 283

621 842 816

655 735 849

692 567 587

1300000

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

121 766 310

106 839 200

112 807 700

119 101 599

1500000

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

107 379 413

105 673 400

111 365 400

117 227 540

1600000

Департамент містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

22 509 583

17 905 800

19 162 737

19 900 497

1700000

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

4 247 200

5 283 600

5 066 200

5 260 000

2900000

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

16 601 045

18 439 345

18 743 127

19 681 566

3100000

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

4 857 800

5 871 500

6 105 100

6 339 100

3400000

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

14 618 800

18 247 300

18 976 900

19 706 000

3600000

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

8 840 000

16 307 100

17 070 005

17 854 947

3700000

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

130 935 600

127 779 200

144 719 200

166 536 900

3800000

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

6 837 062

9 473 700

9 414 900

9 802 200

4000000

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

68 520 288

75 374 558

72 334 123

76 171 314

4100000

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

58 981 017

66 979 943

62 092 276

65 392 755

4200000

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

63 322 257

68 376 470

66 569 334

70 052 038

4300000

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

84 725 319

92 031 101

89 259 971

94 028 436

Х

Усього за видатками  бюджету
міста Миколаєва

5 010 380 039

3 947 927 138

4 026 543 614

4 286 381 989

КРЕДИТУВАННЯ

0200000

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради  (Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво / придбання житла та їх повернення)

20 200 000

20 220 000

21 390 000

22 594 980

3700000

Департамент фінансів  Миколаївської міської ради (Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії)

 

6 143 100

6 311 100

15 382 200

Х

Усього за кредитуванням бюджету
міста Миколаєва

20 200 000

26 363 100

27 701 100

37 977 180

Х

Усього

5 030 580 039

3 974 290 238

4 054 244 714

4 324 359 169

__________

     

-1 - показники, визначені в рішенні міської ради про  бюджет міста Миколаєва  на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього за станом на 01.12.2019;

     

-2 - показники, визначені в проєкті рішення міської ради про  бюджет міста Миколаєва на 2020 рік;

     

-- індикативні прогнозні показники  бюджету  міста Миколаєва на 2021-2022 роки.

     
      
      

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

 

 

до Прогнозу

 

Бюджетні програми бюджету міста Миколаєва, які забезпечують виконання інвестиційних проєктів у 2020-2022 роках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування
бюджетної програми

Найменування проєкту (об'єкта)

2020 рік

2021 рік

2022 рік

1

4

5

8

9

10

1000000

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

0

1 048 385

3 645 254

1010000

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

0

1 048 385

3 645 254

1017324

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний”, І та ІІ черга за адресою: м.Миколаїв, Інгульський район, вул.Театральна (Васляєва), 1. Коригування

0

1 048 385

3 645 254

1200000

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

46 700 000

133 058 886

134 025 252

1210000

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

46 700 000

133 058 886

134 025 252

1217310

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво тролейбусної лінії по вул.Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі коригування  та експертиза проектно-кошторисної документації

1 000 000

3 830 000

0

1217310

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу «Миколаївський»  – території рекреаційного призначення, розташованої по вул.  Космонавтів, біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва, у тому числі коригування проекту та експертиза

1 000 000

8 549 102

0

1217310

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві

30 000 000

26 342 968

0

1217310

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м.Миколаєва,  у тому числі коригуваня проекту та експертиза

500 000

5 723 922

0

1217310

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво тролейбусної лінії по пр. Богоявленському, від міського автовокзалу до вул. Торгової в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

10 000 000

25 019 283

61 354 770

1217310

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

200 000

12 600 000

0

1217310

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

1 500 000

23 801 376

55 954 452

1217310

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави»,  розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва,  у тому числі проектні роботи та експертиза

1 000 000

11 917 794

0

1217310

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк Перемоги" в Центральному районі м. Миколаєва, в тому числі передпроектні,проектні роботи та експертиза

1 500 000

15 274 441

16 716 030

1300000

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

0

77 200 000

82 724 899

1310000

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

0

77 200 000

82 724 899

1317321

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 66 за адресою: м. Миколаїв, вул. Квітнева, 4.,в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

0

5 949 314

0

1317321

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі  Миколаївської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 19 за адресою: м. Миколаїв,  вул. Передова, 11-А, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

0

19 999 948

19 190 053

1317321

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі  Миколаївської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 20 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 70, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

0

22 246 787

22 246 787

1317321

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі  Миколаївської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 44 за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 2/6, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

0

0

22 977 253

1317321

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №50 імені Г.Л.Дівіної за адресою: м. Миколаїв,  пр. Миру, 50, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

0

0

18 310 806

1317321

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 за адресою: м. Миколаїв, вул. Китобоїв, 3, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

0

29 003 951

0

1500000

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

10 802 868

65 853 760

71 119 900

1510000

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

10 802 868

65 853 760

71 119 900

1517321

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а/1, в т. ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза

5 000 000

7 166 540

7 000 000

1517321

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні “Північний” м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

2 000 000

25 000 000

21 388 791

1517321

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво дошкільного навчального закладу №67 за адресою: просп.Миру, 7/1 у м.Миколаєві (нове будівництво), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

568 833

13 687 220

15 858 571

1517324

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція будівлі дитячої музичної школи №5 по вул.Дачна, 50 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

2 011 695

15 000 000

9 817 218

1517330

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво берегоукріплювальної споруди вздовж вул.Лазурної у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 222 340

5 000 000

17 055 320

4000000

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

200 000

211 399

223 450

4010000

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

200 000

211 399

223 450

4017310

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво самополивної мережі каналізації по вул.Кузнецькій від вул.5 Слобідської до вул.6 Слобідської у м.Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

200 000

211 399

223 450

×

УСЬОГО

×

57 702 868

277 372 430

291 738 755

 

 

 

Опубліковано: 08 січня 2020р.     

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: