Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 08 серпня 2019                                                                                      №240р

 

 

 

Про створення громадської ради

 ринку нерухомості м. Миколаєва

 

 

З метою забезпечення права громадян на участь у вирішенні питань місцевого значення, створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства м. Миколаєва, відповідно до рішення виконкому міської ради від 26.10.2016 № 935 «Про створення і організацію діяльності громадських рад при виконавчих органах Миколаївської міської ради», керуючись п. п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Створити громадську раду ринку нерухомості м. Миколаєва при управлінні економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, затвердити її склад (додається).

 

2. Затвердити Положення про громадську раду ринку нерухомості                            м. Миколаєва (додається).

 

3.   Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 24.03.2017 № 70р «Про створення громадської ради ринку нерухомості».

 

4.     Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                           О.Ф. Сєнкевич

                                      

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                   

розпорядження

міського голови

від 08 серпня 2019

№240р

 

Склад

громадської ради ринку нерухомості м. Миколаєва

 

                                      Голова громадської ради

Мойсол                           

Петро Леонідович

 

-      голова ГО «Миколаївська обласна асоціація спеціалістів з нерухомості» (за погодженням)

 

 

Заступники голови громадської ради

Беглиця 

Володимир Петрович

-      проректор з наукової роботи ЧДУ ім. Петра Могили (за погодженням)

 

Загоруй                           

Віктор Семенович

 

-  директор ТОВ «Промбуд-2» (за погодженням)

Кваша                             

Олег Валентинович

-      головний інженер КП «ММБТІ» (за погодженням)

 

Кірюхін                          

Олег Михайлович

-      керівник адвокатського бюро «Кірюхін і син» (за погодженням)

 

Мудрак

Олег Іванович

 

Янчук                             

Володимир Петрович

-      голова наглядової ради БО БФ «Оливкова гілка» (за погодженням)

 

-      голова відокремленого підрозділу                                       ГО «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників у Миколаївській області» (за погодженням)

 

 

 

Члени громадської ради

 

 

Баєв

Андрій Олексійович

 

-      директор МОД «Укргазбанк» (за погодженням)

 

Бєлєнкіна

Тетяна Володимирівна

 

-      голова Миколаївської обласної організації профспілки працівників будівництва і промбудматеріалів (за погодженням)

Васютенко

Валерій Андрійович

 

-      директор філії у м. Миколаєві ПРаТ «АСК «ІНГО Україна» (за погодженням)

Ганчо

Михайло Миколайович

-      голова Миколаївського обласного відділення    ГС «Українські емітенти» (за погодженням)

 

Гуллєр

Володимир Ілліч

 

-      заслужений будівельник України (за погодженням)

 

Дерменжи

Петро Миколайович

-      директор ТМА «Проект» (за погодженням)

 

Єрмолов

Олег В’ячеславович

 

-      член ради МРО АФН(р)У (за погодженням)

 

Жак

Олександр Вікторович

-      директор ТОВ «ВіК технології» (за погодженням)

Караман

Ігор Іванович

-      директор УБ «Південь» (за погодженням)

Кондратюк

Володимир Андрійович

-      директор ПП БК «Глиноземпромбуд» (за погодженням)

Куклінський

Дмитро Анатолійович

-      фізична особа-підприємець (за погодженням)

Мавродієва

Ольга Миколаївна

-      директор ТОВ «ЛТГ-САТ»  (за погодженням)

Малахова

Римма Едуардівна

-      генеральний директор ТОВ «Електрім -2000» (за погодженням)

Наумов

Євген Сергійович

-   фізична особа-підприємець  (за погодженням)

Ножкін

Віктор Володимирович

-      директор ТОВ «Енергокомфорт» (за погодженням)

Реутенко

Олексій Олексійович

-      директор ТОВ «КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ-БУД» (за погодженням)

Сірак

Тетяна Степанівна

 

-      директор приватного підприємства «Експертно-діловий центр «Лідер» (за погодженням)

Цимбалюк

Анжеліка Леонідівна

-      фінансовий директор ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» (за погодженням)

 

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 08 серпня 2019

№ 240р

 

 

Положення

про громадську раду ринку нерухомості м. Миколаєва

 

1. Загальні положення

        1.1. Громадська рада ринку нерухомості м. Миколаєва (далі – громадська рада) є консультативно-дорадчим громадським органом, утвореним для забезпечення участі громадян у вирішенні питань розвитку ринку нерухомості м. Миколаєва, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів міської ради, налагодження ефективної взаємодії цих органів з громадськістю міста, врахування громадської думки під час здійснення виконавчим комітетом Миколаївської міської ради функцій і повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

        1.2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», а також Положенням про громадську раду ринку нерухомості, розробленим на основі Типового положення.

Положення про громадську раду ринку нерухомості ухвалюється на засіданні громадської ради ринку нерухомості та затверджується розпорядженням міського голови.

        2. Повноваження та основні завдання громадської ради

        2.1. Основними завданнями громадської ради є:

-      розробка алгоритмів та методики з визначення стану ринку нерухомості м. Миколаєва;

-      аналіз поточного стану розвитку ринку нерухомості м. Миколаєва;

-      обробка положень для Миколаївської міської ради;

-      сприяння залученню інвестицій на ринок нерухомості м. Миколаєва;

-      подання пропозицій щодо стратегії розвитку ринку нерухомості                  м. Миколаєва;

-      надання пропозицій, рекомендацій щодо покращання якості та ефективності управління в місті;

-      подання пропозицій щодо підготовки проектів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування;

-      надання рекомендацій щодо форм широкого громадського обговорення з питань, що стосуються великої чисельності суб’єктів господарювання та мешканців міста;

-      забезпечення оперативного та ефективного зворотнього зв'язку, розвиток та поглиблення партнерських відносин і співпраці між представниками  міської громади та органами місцевого самоврядування                        м. Миколаєва;

-      акумуляція, систематизація, узагальнення та впровадження громадських ініціатив у сфері ринку нерухомості;

-      участь в організації та проведенні громадських обговорень та слухань.

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

-      готує та подає виконавчому органу Миколаївської міської ради (далі – виконавчий орган) пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

-      надає виконавчому органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проєктів нормативно-правових актів, удосконалення його роботи;

-      проводить відповідно до законодавства громадську експертизу проєктів нормативно-правових актів;

-      здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчим органом пропозицій та зауважень громадськості;

-      інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» та в інший прийнятний спосіб;

-      організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку міста;

-      збирає, узагальнює та подає виконавчому органу інформацію про пропозиції громадських організацій та власні пропозиції щодо шляхів вирішення питань, які мають важливе значення для розвитку міста;

-      готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.3. Громадська рада має право:

-   залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади та  місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців, експертів, науковців;

-   організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

-      утворювати тимчасові, постійні комісії та експертні групи;

-   отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

-  отримувати від виконавчого органу проєкти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю (крім тих нормативно-правових актів, які мають ознаки індивідуальних конкретних приписів);

-  делегувати представників громадської ради для участі в засіданнях Миколаївської міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісіях міської ради з питань, що стосуються сфери діяльності громадської ради;

-  делегувати представників громадської ради для участі у співбесідах кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчих органів Миколаївської міської ради під час проведення відповідних конкурсів.

3. Членство у раді, права та обов’язки членів ради

3.1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства) та представники суб’єктів господарювання. Громадські ради можуть утворюватися представниками однієї галузі або декількох різних галузей та сфер діяльності.

3.2. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради. До складу громадської ради може бути обрано лише по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства, групи суб’єктів господарювання (не менше п’яти).

3.3. Не допускається обрання до складу громадської ради більш ніж по одному представнику від двох або більше організацій, юридичних осіб чи груп суб’єктів господарювання, які мають між собою структурний зв’язок, зокрема правовий, фінансовий чи особистісний, мають право та спосіб чинити вплив на діяльність одне одного (наприклад, є підпорядкованими одне одному або мають структурний горизонтальний зв’язок, їх представники входять до складу органів управління одне одного або перебувають у родинних зв’язках).

3.4. Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами, але має становити не менше 7 та не більше 35 осіб.

Термін повноважень складу громадської ради становить два роки.

3.5. Для формування складу громадської ради не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення повноважень діючої громадської ради утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів по формуванню нового її складу. До складу ініціативної групи з підготовки  установчих зборів включаються представники інститутів громадянського суспільства та суб’єктів господарювання, в тому числі тих, які є членами діючої громадської ради, та органу, при якому створюється рада.

3.6. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів виконавчий комітет міської ради в обов'язковому порядку оприлюднює на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи (прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи).

3.7. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства або суб’єкта та/або групи суб’єктів господарювання, за умови представництва не менше 5 осіб.

До заяви додаються:

-  рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності), а також біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

-  для представників суб’єкта та/або групи суб’єктів господарювання  подається рішення (протокол) зборів (не менш 5 осіб) щодо представлення їх інтересів у засіданнях громадської ради, а також біографічна довідка делегованого представника;

-  копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства, а в разі представництва від суб’єктів господарювання – документи, що підтверджують їх реєстрацію;

-  письмова згода  делегованого до складу громадської ради представника на обробку його персональних даних.

3.8. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган повідомляє на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» та в інший прийнятний спосіб.

3.9. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при виконавчому органі до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради орган оприлюднює на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» та в інший прийнятний спосіб.

Склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів затверджується розпорядженням міського голови.

3.10. Членство в громадській раді припиняється на підставі її рішення у разі:

- систематичної (більше 2-х разів поспіль), без поважних причин, відсутності на засіданнях громадської ради;

-      систематичного порушення членом громадської ради обов’язків, визначених п.3.12;

-      повідомлення керівника інституту громадянського суспільства або суб’єктів господарювання, які делегували до складу громадської ради свого представника про його відкликання та припинення членства цієї особи в громадській раді;

-      скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства або припинення діяльності суб’єкта та/або групи суб’єктів господарювання, представника якого (яких) обрано до складу громадської ради;

-      неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним, або обмежено дієздатним;

-   подання членом громадської ради відповідної заяви;

-   рішення про припинення членства у громадській раді приймається на її засіданні за умови, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж 2/3 від кількісного складу громадської ради (крім випадків смерті члена громадської ради).

3.11. Поповнення членства громадської ради до визначеного кількісного її складу здійснюється шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які подали від своїх інститутів громадянського суспільства або суб’єктів господарювання відповідні документи і не пройшли у склад громадської ради за результатами рейтингового голосування на установчих зборах.

У разі відсутності таких кандидатур у засобах масової інформації та на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» оголошуються терміни подання документів від інших інститутів громадянського суспільства або суб’єктів господарювання для проведення засідання громадської ради з метою поповнення її кількісного складу. Поповнення членства громадської ради до визначеного кількісного її складу здійснюється також шляхом рейтингового голосування за кандидатури, від інститутів громадянського суспільства або суб’єктів господарювання, які добровільно заявили про бажання брати участь у її роботі та вчасно надали відповідні документи.

 3.12. Члени громадської ради зобов’язані:

-  бути присутніми на засіданнях громадської ради;

-  брати участь у роботі постійних та/або тимчасових комісій, інших робочих органів, в разі їх створення при громадській раді;

-  у своїй діяльності дотримуватись затвердженого Положення про громадську раду;

-    об’єктивно та неупереджено доводити рішення громадської ради до громадськості регіону, засобів масової інформації та інституту громадянського суспільства або суб’єктів господарювання, що його делегував (делегували) до ради;

-  сприяти реалізації рішень громадської ради у виконавчих органах Миколаївської міської ради та інших державних і недержавних установах.

3.13. Члени громадської ради мають право:

-  бути членами постійних та/або тимчасових комісій, інших робочих органів громадської ради та бути обраними до керівних органів ради;

-  створювати робочі групи для вивчення порушених питань, розробки пропозицій щодо їх вирішення для органів місцевої влади;

-  представляти на засіданні громадської ради інтереси інституту громадянського суспільства або суб’єктів господарювання, що делегував (делегували) їх до ради;

-  за дорученням голови громадської ради представляти інтереси та рішення громадської ради в органах місцевого самоврядування та інших державних і недержавних установах;

-  бути присутнім на засіданнях інших постійних та/або тимчасових комісій, робочих органів громадської ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є їх членом;

-  ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів.

4. Керівні органи громадської ради

4.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова громадської ради:

-  організовує діяльність громадської ради;

-  скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

-  підписує документи від імені громадської ради;

-  представляє громадську раду у відносинах з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо;

-  може бути присутнім на засіданнях виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді з підстав, передбачених п.3.9 цього Положення, а також у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків голови, передбачених Положенням про громадську раду.

Розгляд питання щодо припинення повноважень голови громадської ради виноситься на її засідання за ініціативою не менш ніж однієї третини членів ради.

За переобрання голови повинні проголосувати 2/3 членів громадської ради. Вибори нового голови здійснюються рейтинговим голосуванням.

 

4.2. Голова громадської ради має заступника (заступників), який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Кількість заступників та їх функції визначаються громадською радою.

Голова громадської ради:

-   організовує діяльність громадської ради;

-   скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

-   підписує документи від імені громадської ради;

-      представляє громадську раду у відносинах з об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

У разі відсутності голови, його повноваження виконує заступник.

4.3. Обов'язки секретаря громадської ради має виконувати посадова особа виконавчого органу, при якому утворено дану громадську раду.

Секретар громадської ради:

-  організовує засідання громадської ради;

-  узгоджує з головою ради або його заступником порядок денний;

-  повідомляє членів громадської ради про чергові засідання та доводить до їх відома порядок денний;

-  виконує доручення голови громадської ради або його заступника щодо організації її діяльності;

-  забезпечує оформлення протоколів та веде документацію громадської ради.

4.4. Громадська рада на період своїх повноважень може утворювати постійні та тимчасові постійні комісії, інші робочі органи.

5. Організація роботи ради

5.1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Засідання громадської ради проводяться відкрито. За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

5.2. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду виконавчим органом.

Розроблені пропозиції громадської ради після погодження на засіданні ради передаються до відповідних департаментів, управлінь або відділів виконавчих органів Миколаївської міської ради, а один примірник передається на адресу міського голови. Керівництво ради ринку нерухомості здійснює контроль за проходженням рекомендацій по різних інстанціях та їх реалізацією. На наступному засіданні ради повинні бути розглянуті результати урахування місцевою владою пропозицій та рекомендацій.

Нормативно-правові акти, прийняті органами місцевого самоврядування за результатами розгляду пропозицій громадської ради, в обов'язковому порядку доводяться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом їх оприлюднення на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» та в інший прийнятний спосіб.

Відповідь на звернення громадської ради до виконавчого органу, при якому її створено, та за підсумками розгляду якої немає потреби у прийнятті окремих нормативно-правових актів, надається у термін, визначений чинним законодавством України та Інструкцією з діловодства у Миколаївській міській раді. Така відповідь має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

5.3. Громадська рада інформує громадськість міста шляхом розміщення в обов'язковому порядку матеріалів про установчі документи, плани роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічний звіт про свою роботу на спеціально створеній сторінці громадської ради у розділі "Громадські ради" Інтернет-порталу «Миколаївська міська рада», а також оприлюднює зазначену інформацію в інший прийнятний спосіб.

 5.4. Забезпечення громадської ради приміщенням під час проведення її засідань здійснює виконавчий орган, при якому її створено.

 5.5. Громадська рада має логотип та бланк із своїм найменуванням.

 6. Взаємодія громадських рад на місцевому, регіональному та національному рівнях

 6.1. Для вирішення спільних питань на місцевому рівні утворюється колегія з керівників громадських рад. Засідання колегії проводиться щокварталу. Позачергове засідання колегії громадських рад проводиться за ініціативою одного з голів громадських рад або керівника органу, при якому створена громадська рада. Головуючий колегії обирається головами громадських рад.

 6.2. Для взаємодії з громадськими радами, які створені на регіональному та національному рівні, представники громадських рад, які створені при виконавчих органах Миколаївської міської ради, готують запити, делегують своїх представників та ініціюють спільні засідання рад з питань, що стосуються регулювання на регіональному та національному рівні.

______________________________________________________________

 

Опубліковано: 29 серпня 2019р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: