Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

Від 08 серпня 2019                                                                    №53/15

 

 

  

 

Про  внесення  змін  до  рішення  міської

ради  від  21.12.2018  № 49/31 «Про бюджет

міста  Миколаєва на 2019 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету міста Миколаєва, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.   Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».

1.1.     Абзаци перший, другий, п’ятий, шостий пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Визначити на 2019 рік:

-      доходи бюджету міста Миколаєва у сумі 4732619910,07 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 4652478636,07 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 80141274,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-      видатки бюджету міста Миколаєва у сумі 4988806002,96 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 4057265864,32 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 931540138,64 гривень;

-      профіцит за загальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 575212771,75 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 851598864,64 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;.

1.2.     Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у сумі 2723160188,65 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»

1.3.     Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 викласти в новій редакції (додаються).

 

2.  Затвердити включені до цього рішення зміни показників бюджету міста Миколаєва, проведені в міжсесійний період і внесені за розпорядженнями міського голови від 25.02.2019 № 53р, від 15.03.2019 № 72р, від 27.03.2019 № 89р, від 28.03.2019 № 92р, від 09.04.2019 № 102р, від 17.04.2019 № 110р, від 22.04.2019   № 116р, від 24.04.2019 № 119р, від 31.05.2019 № 155р, від 24.06.2019 № 186р, від 26.06.2019 № 190р, від 19.07.2019 № 214р, від 26.07.2019 № 221р, від 26.07.2019 № 222р, від 26.07.2019 № 223р та рішеннями виконавчого комітету міської ради від 07.03.2019 № 179, від 07.03.2019 № 182, від 07.03.2019 № 183, від 12.03.2019         № 211, від 22.03.2019 № 266, від 26.03.2019 № 268, від 26.03.2019 № 269, від 12.04.2019    № 276, від 12.04.2019 № 327, від 26.04.2019 № 391, від 10.05.2019            № 455, від 10.05.2019 № 458, від 28.05.2019 № 468, від 28.05.2019 № 488, від 28.05.2019   № 510, від 14.06.2019 № 528, від 14.06.2019 № 529, від 14.06.2019               № 530, від 01.07.2019 №705, від 12.07.2019 № 751, від 26.07.2019 № 774.

 

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

 

Міський голова                                                                                          О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Додаток 1

   

до рішення міської ради

   

Від 08 серпня 2019

   

№ 53/15

Доходи  бюджету міста Миколаєва на 2019 рік

     

( грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

10000000

 Податкові надходження 

2 784 837 800,00

2 783 937 800,00

900 000,00

0,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

1 973 757 800,00

1 973 757 800,00

0,00

0,00

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

1 972 484 000,00

1 972 484 000,00

0,00

0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

1 653 240 000,00

1 653 240 000,00

0,00

0,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

280 230 000,00

280 230 000,00

0,00

0,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата

21 530 000,00

21 530 000,00

0,00

0,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

17 484 000,00

17 484 000,00

0,00

0,00

11020000

Податок на прибуток підприємств 

1 273 800,00

1 273 800,00

0,00

0,00

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

1 273 800,00

1 273 800,00

0,00

0,00

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

164 460 000,00

164 460 000,00

0,00

0,00

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 

5 500 000,00

5 500 000,00

0,00

0,00

14021900

Пальне

5 500 000,00

5 500 000,00

0,00

0,00

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

18 350 000,00

18 350 000,00

0,00

0,00

14031900

Пальне

18 350 000,00

18 350 000,00

0,00

0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

140 610 000,00

140 610 000,00

0,00

0,00

18000000

Місцеві податки

645 720 000,00

645 720 000,00

0,00

0,00

 18010000 

Податок на майно

324 840 000,00

324 840 000,00

0,00

0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

505 000,00

505 000,00

0,00

0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

2 728 000,00

2 728 000,00

0,00

0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

1 362 000,00

1 362 000,00

0,00

0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

30 845 000,00

30 845 000,00

0,00

0,00

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

98 293 600,00

98 293 600,00

0,00

0,00

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

153 871 600,00

153 871 600,00

0,00

0,00

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

4 676 400,00

4 676 400,00

0,00

0,00

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

28 058 400,00

28 058 400,00

0,00

0,00

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

3 200 000,00

3 200 000,00

0,00

0,00

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

18030000

Туристичний збір 

550 000,00

550 000,00

0,00

0,00

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами 

295 000,00

295 000,00

0,00

0,00

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами 

255 000,00

255 000,00

0,00

0,00

18050000

Єдиний податок

320 330 000,00

320 330 000,00

0,00

0,00

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

73 600 000,00

73 600 000,00

0,00

0,00

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

246 730 000,00

246 730 000,00

0,00

0,00

19000000

Інші податки та збори

900 000,00

0,00

900 000,00

0,00

19010000

Екологічний податок

900 000,00

0,00

900 000,00

0,00

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

735 000,00

0,00

735 000,00

0,00

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 

69 300,00

0,00

69 300,00

0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

95 700,00

0,00

95 700,00

0,00

20000000

 Неподаткові надходження 

122 028 274,00

51 685 000,00

70 343 274,00

12 700 000,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

2 550 000,00

2 550 000,00

0,00

0,00

21080000

Інші надходження 

2 550 000,00

2 550 000,00

0,00

0,00

21081100

 Адміністративні штрафи та інші санкції

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

1 400 000,00

1 400 000,00

0,00

0,00

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту

650 000,00

650 000,00

0,00

0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

44 965 000,00

44 965 000,00

0,00

0,00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

33 900 000,00

33 900 000,00

0,00

0,00

22010300

Адміністративний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

1 450 000,00

1 450 000,00

0,00

0,00

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

31 740 000,00

31 740 000,00

0,00

0,00

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

710 000,00

710 000,00

0,00

0,00

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

10 500 000,00

10 500 000,00

0,00

0,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

10 500 000,00

10 500 000,00

0,00

0,00

22090000

Державне мито 

565 000,00

565 000,00

0,00

0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

295 000,00

295 000,00

0,00

0,00

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій  

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

255 000,00

255 000,00

0,00

0,00

24000000

Інші неподаткові надходження 

18 270 000,00

4 170 000,00

14 100 000,00

12 700 000,00

24060000

Інші надходження 

5 370 000,00

4 170 000,00

1 200 000,00

0,00

24060300

Інші надходження 

4 170 000,00

4 170 000,00

0,00

0,00

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

0,00

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

12 700 000,00

0,00

12 700 000,00

12 700 000,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

56 243 274,00

0,00

56 243 274,00

0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

55 543 274,00

0,00

55 543 274,00

0,00

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

16 567 604,00

0,00

16 567 604,00

0,00

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 

33 945 080,00

0,00

33 945 080,00

0,00

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ  

4 959 508,00

0,00

4 959 508,00

0,00

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 

71 082,00

0,00

71 082,00

0,00

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

30000000

Доходи від операцій з капіталом  

8 500 000,00

0,00

8 500 000,00

8 500 000,00

31000000

Надходження від продажу основного капіталу  

4 500 000,00

0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим,  та майна, що перебуває в комунальній власності  

4 500 000,00

0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

33010000

Кошти від продажу землі 

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

3 600 000,00

0,00

3 600 000,00

3 600 000,00

33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

400 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

40000000

Офіційні трансферти

1 817 253 836,07

1 816 855 836,07

398 000,00

0,00

41030000

Субвенції   з державного бюджету місцевим бюджетам

915 982 970,00

915 982 970,00

0,00

0,00

41033800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів

266 000,00

266 000,00

0,00

0,00

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

494 149 200,00

494 149 200,00

0,00

0,00

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

358 610 100,00

358 610 100,00

0,00

0,00

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

62 957 670,00

62 957 670,00

0,00

0,00

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

901 270 866,07

900 872 866,07

398 000,00

0,00

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з   побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та  вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

168 026 400,00

168 026 400,00

0,00

0,00

41050200

Субвенція з місцевого бюджету  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  

1 087 800,00

1 087 800,00

0,00

0,00

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,  допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

647 626 400,00

647 626 400,00

0,00

0,00

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

6 173 000,00

6 173 000,00

0,00

0,00

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти  за рахунок коштів освітньої субвенції

2 081 514,00

2 081 514,00

0,00

0,00

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, в тому числі:

1 139 065,00

1 139 065,00

0,00

0,00

 

  - на забезпечення належних санітарно - гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти

1 139 065,00

1 139 065,00

0,00

0,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, з них:

4 060 533,00

4 060 533,00

0,00

0,00

 

 - підтримка осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти

246 566,00

246 566,00

0,00

0,00

 

 - придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку  в інклюзивних групах закладів дощкільної освіти

134 490,00

134 490,00

0,00

0,00

 

  - придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти

2 415 957,00

2 415 957,00

0,00

0,00

 

  - придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку  в спеціальних групах закладів професійної (професійно - технічної) освіти

267 500,00

267 500,00

0,00

0,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, в тому числі:

5 348 908,00

5 348 908,00

0,00

0,00

 

 - закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН

5 326 141,00

5 326 141,00

0,00

0,00

 

 - для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально - виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), а також директорів, заступників директорів з навчально - виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничих дисциплін, електронних підручників)

22 767,00

22 767,00

0,00

0,00

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції, в тому числі:

41 301 000,00

41 301 000,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)

6 341 100,00

6 341 100,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на медичне обслуговування внутрішньопереміщених осіб)

1 663 200,00

1 663 200,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з районного бюджету Вітовського району  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

13 829 200,00

13 829 200,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з бюджету  Воскресенської селищної ради (Вітовський район)   на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

7 413 500,00

7 413 500,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з  бюджету  Шевченківської сільської ради (Вітовський район) на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

6 948 500,00

6 948 500,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з бюджету  Галицинівської сільської ради (Вітовський район)  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

5 105 500,00

5 105 500,00

0,00

0,00

41051600

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, в тому числі:

943 270,07

943 270,07

0,00

0,00

 

  - субвенція з бюджету Галицинівської сільської ради (Вітовський район) на придбання обладнання, будівельних та господарчих товарів

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

 

  - субвенція з обласного бюджету для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

220 700,00

220 700,00

0,00

0,00

 

  - субвенція з бюджету Шевченківської сільської ради (Вітовський район) на придбання обладнання, будівельних  матеріалів, меблів, сантехніки  та іншого витратного матеріалу

522 570,07

522 570,07

0,00

0,00

41051900

Субвенція з місцевого бюджету на придбання ангіографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5 769 250,00

5 769 250,00

0,00

0,00

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

3 241 700,00

3 241 700,00

0,00

0,00

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

398 000,00

 

    398 000,00  

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету, в тому числі:

14 074 026,00

14 074 026,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету  на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

779 200,00

779 200,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету  на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

614 180,00

614 180,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю  І і ІІ груп)

230 100,00

230 100,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету  на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

3 665 346,00

3 665 346,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету   на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані

559 200,00

559 200,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету   на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                  (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

306 000,00

306 000,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету  на надання щомісячної матеріальної допомоги  дітям військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти  або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків  під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України

462 000,00

462 000,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету  на надання  матеріальної допомоги сім'ям загиблих  та померлих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України

650 000,00

650 000,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету на розвиток спортивної інфраструктури

5 500 000,00

5 500 000,00

0,00

0,00

 

 - субвенція з обласного бюджету на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку

1 308 000,00

1 308 000,00

0,00

0,00

Всього доходів (без офіційних трансфертів)

2 915 366 074,00

2 835 622 800,00

79 743 274,00

21 200 000,00

Всього доходів

4 732 619 910,07

4 652 478 636,07

80 141 274,00

21 200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Додаток 2

 
    

до рішення міської ради

    

Від 08 серпня  2019

    

№53/15

Фінансування бюджету міста Миколаєва на 2019 рік

     

грн.

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

276 386 092,89

-575 212 771,75

851 598 864,64

846 575 120,99

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

276 386 092,89

-575 212 771,75

851 598 864,64

846 575 120,99

208100

На початок періоду

276 386 092,89

251 811 262,24

24 574 830,65

19 551 087,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00

-827 024 033,99

827 024 033,99

827 024 033,99

 

Загальне фінансування

276 386 092,89

-575 212 771,75

851 598 864,64

846 575 120,99

Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000

Фінансування за активними операціями

276 386 092,89

-575 212 771,75

851 598 864,64

846 575 120,99

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

276 386 092,89

-575 212 771,75

851 598 864,64

846 575 120,99

602100

На початок періоду

276 386 092,89

251 811 262,24

24 574 830,65

19 551 087,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00

-827 024 033,99

827 024 033,99

827 024 033,99

 

Загальне фінансування

276 386 092,89

-575 212 771,75

851 598 864,64

846 575 120,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Додаток 3

             

до рішення міської ради

             

Від  08 серпня 2019

 
             

№ 53/15

 
 

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Миколаєва на 2019 рік

               

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підприграми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

166 484 551,00

111 484 551,00

43 414 868,00

2 699 476,00

55 000 000,00

54 777 173,00

54 632 173,00

145 000,00

 

 

54 632 173,00

221 261 724,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

166 484 551,00

111 484 551,00

43 414 868,00

2 699 476,00

55 000 000,00

54 777 173,00

54 632 173,00

145 000,00

 

 

54 632 173,00

221 261 724,00

0210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

64 639 000,00

64 639 000,00

41 764 600,00

2 631 100,00

 

1 727 000,00

1 582 000,00

145 000,00

 

 

1 582 000,00

66 366 000,00

0210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

278 000,00

278 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278 000,00

0213121 

3121

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2 200 519,00

2 200 519,00

1 650 268,00

68 376,00

 

 

 

 

 

 

 

2 200 519,00

0213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 002 278,00

3 002 278,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 002 278,00

0213140 

3140

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

12 819 600,00

12 819 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 819 600,00

0213242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

272 455,00

272 455,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272 455,00

0214082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

607 583,00

607 583,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

607 583,00

0216082 

6082

0610   

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

2 025 240,00

2 025 240,00

 

 

 

2 025 240,00

2 025 240,00

0216084 

6084

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000,00

1 200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 200 000,00

0216086 

6086

0610   

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

 

 

 

 

 

402 778,00

402 778,00

 

 

 

402 778,00

402 778,00

0217426 

7426

0455   

Інші заходи у сфері електротранспорту

19 000 000,00

19 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 000 000,00

0217610 

7610

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

182 500,00

182 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 500,00

0217670 

7670

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

43 525 355,00

43 525 355,00

 

 

 

43 525 355,00

43 525 355,00

0217680 

7680

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

316 100,00

316 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316 100,00

0217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

6 923 016,00

6 923 016,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 923 016,00

0218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

43 500,00

43 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 500,00

0219770 

9770

0180   

Інші субвенції з місцевого бюджету

55 000 000,00

 

 

 

55 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

 

 

 

5 000 000,00

60 000 000,00

0219800 

9800

0180   

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

 

 

 

 

2 096 800,00

2 096 800,00

 

 

 

2 096 800,00

2 096 800,00

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 375 106 740,21

1 374 707 223,21

906 343 627,00

109 462 630,00

399 517,00

101 613 165,30

63 054 412,30

38 558 753,00

4 957 857,00

1 148 740,00

63 054 412,30

1 476 719 905,51

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 375 106 740,21

1 374 707 223,21

906 343 627,00

109 462 630,00

399 517,00

101 613 165,30

63 054 412,30

38 558 753,00

4 957 857,00

1 148 740,00

63 054 412,30

1 476 719 905,51

0610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 098 000,00

5 098 000,00

3 899 500,00

125 700,00

 

76 000,00

76 000,00

 

 

 

76 000,00

5 174 000,00

0611010 

1010

0910   

Надання дошкільної освіти

397 762 774,00

397 762 774,00

259 006 782,00

35 650 231,00

 

36 837 888,00

9 994 415,00

26 843 473,00

147 355,00

28 669,00

9 994 415,00

434 600 662,00

0611020 

1020

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

719 441 311,21

719 441 311,21

497 265 591,00

55 527 128,00

 

26 845 473,00

22 780 201,00

4 065 272,00

1 861 565,00

162 229,00

22 780 201,00

746 286 784,21

0611030 

1030

0921   

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

9 143 107,00

9 143 107,00

6 776 921,00

521 372,00

 

 

 

 

 

 

 

9 143 107,00

0611070 

1070

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

16 618 398,00

16 618 398,00

11 593 827,00

914 498,00

 

47 000,00

47 000,00

 

 

 

47 000,00

16 665 398,00

0611090 

1090

0960   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

38 197 963,00

38 197 963,00

28 614 381,00

2 102 259,00

 

419 183,00

325 545,00

93 638,00

 

 

325 545,00

38 617 146,00

0611110 

1110

0930   

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

142 523 610,00

142 523 610,00

77 679 189,00

13 565 436,00

 

7 937 847,00

594 300,00

7 343 547,00

2 857 897,00

952 176,00

594 300,00

150 461 457,00

0611120 

1120

0941   

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

4 980 884,00

4 980 884,00

 

 

 

17 000,00

17 000,00

 

 

 

17 000,00

4 997 884,00

0611150 

1150

0990   

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

6 561 756,00

6 561 756,00

5 238 144,00

127 824,00

 

 

 

 

 

 

 

6 561 756,00

0611161 

1161

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

16 050 647,00

16 050 647,00

11 755 707,00

547 286,00

 

400 088,00

187 265,00

212 823,00

91 040,00

5 666,00

187 265,00

16 450 735,00

0611162 

1162

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

1 261 500,00

1 261 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 261 500,00

0611170 

1170

0990   

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

5 237 058,00

5 237 058,00

2 702 213,00

204 739,00

 

450 000,00

450 000,00

 

 

 

450 000,00

5 687 058,00

0613036 

3036

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

8 400 000,00

8 400 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 400 000,00

0614030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

2 469 021,00

2 469 021,00

1 811 372,00

176 157,00

 

80 000,00

80 000,00

 

 

 

80 000,00

2 549 021,00

0614082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

961 194,00

961 194,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

961 194,00

0617321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

20 727 852,00

20 727 852,00

 

 

 

20 727 852,00

20 727 852,00

0617363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

7 774 834,30

7 774 834,30

 

 

 

7 774 834,30

7 774 834,30

0619770 

9770

0180   

Інші субвенції з місцевого бюджету

399 517,00

 

 

 

399 517,00

 

 

 

 

 

 

399 517,00

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

528 152 715,11

528 152 715,11

2 829 300,00

124 303,00

 

79 785 491,70

76 304 047,70

2 812 681,00

 

 

76 972 810,70

607 938 206,81

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

528 152 715,11

528 152 715,11

2 829 300,00

124 303,00

 

79 785 491,70

76 304 047,70

2 812 681,00

 

 

76 972 810,70

607 938 206,81

0710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 898 900,00

3 898 900,00

2 829 300,00

124 303,00

 

 

 

 

 

 

 

3 898 900,00

0712010 

2010

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

375 943 356,37

375 943 356,37

 

 

 

46 904 472,70

43 590 198,70

2 695 511,00

 

 

44 208 961,70

422 847 829,07

0712030 

2030

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

77 457 605,00

77 457 605,00

 

 

 

11 397 170,00

11 230 000,00

117 170,00

 

 

11 280 000,00

88 854 775,00

0712080 

2080

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

17 638 519,00

17 638 519,00

 

 

 

170 000,00

170 000,00

 

 

 

170 000,00

17 808 519,00

0712100 

2100

0722   

Стоматологічна допомога населенню

12 785 366,00

12 785 366,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 785 366,00

0712111 

2111

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

16 124 683,00

16 124 683,00

 

 

 

180 000,00

180 000,00

 

 

 

180 000,00

16 304 683,00

0712144 

2144

0763   

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

13 692 873,74

13 692 873,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 692 873,74

0712146 

2146

0763   

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

3 241 700,00

3 241 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 241 700,00

0712151 

2151

0763   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

5 670 312,00

5 670 312,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 670 312,00

0712152 

2152

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

1 699 400,00

1 699 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 699 400,00

0717322 

7322

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

4 805 860,00

4 805 860,00

 

 

 

4 805 860,00

4 805 860,00

0717363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

16 327 989,00

16 327 989,00

 

 

 

16 327 989,00

16 327 989,00

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

1 041 721 339,00

1 041 721 339,00

64 699 810,00

2 223 989,00

 

5 339 084,00

4 527 875,00

811 209,00

85 388,00

 

4 527 875,00

1 047 060 423,00

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

1 041 721 339,00

1 041 721 339,00

64 699 810,00

2 223 989,00

 

5 339 084,00

4 527 875,00

811 209,00

85 388,00

 

4 527 875,00

1 047 060 423,00

0810160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

48 577 400,00

48 577 400,00

37 500 800,00

784 396,00

 

501 200,00

501 200,00

 

 

 

501 200,00

49 078 600,00

0813011 

3011

1030   

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

83 948 503,00

83 948 503,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 948 503,00

0813012 

3012

1060   

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

84 077 897,00

84 077 897,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 077 897,00

0813021 

3021

1030   

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

120 000,00

120 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 000,00

0813022 

3022

1060   

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

967 800,00

967 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

967 800,00

0813031 

3031

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1 511 041,00

1 511 041,00

 

 

 

630 000,00

630 000,00

 

 

 

630 000,00

2 141 041,00

0813032 

3032

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2 232 000,00

2 232 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 232 000,00

0813033 

3033

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

11 930 800,00

11 930 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 930 800,00

0813034 

3034

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1 500 000,00

1 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 000,00

0813035 

3035

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1 547 600,00

1 547 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 547 600,00

0813036 

3036

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

82 400 000,00

82 400 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 400 000,00

0813041 

3041

1040   

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

4 500 000,00

4 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 500 000,00

0813042 

3042

1040   

Надання допомоги при усиновленні дитини

928 800,00

928 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

928 800,00

0813043 

3043

1040   

Надання допомоги при народженні дитини

192 428 500,00

192 428 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 428 500,00

0813044 

3044

1040   

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

25 066 000,00

25 066 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 066 000,00

0813045 

3045

1040   

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

96 569 800,00

96 569 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 569 800,00

0813046 

3046

1040   

Надання тимчасової державної допомоги дітям

4 727 100,00

4 727 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 727 100,00

0813047 

3047

1040   

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

71 500 800,00

71 500 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 500 800,00

0813049 

3049

1040   

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

62 865 000,00

62 865 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 865 000,00

0813050 

3050

1070   

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

779 200,00

779 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

779 200,00

0813081 

3081

1010   

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

102 059 600,00

102 059 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 059 600,00

0813082 

3082

1010   

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

38 067 000,00

38 067 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 067 000,00

0813083 

3083

1010   

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

19 861 200,00

19 861 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 861 200,00

0813084 

3084

1040   

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

3 801 100,00

3 801 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 801 100,00

0813085 

3085

1010   

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

147 500,00

147 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 500,00

0813086 

3086

1040   

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

3 091 000,00

3 091 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 091 000,00

0813087 

3087

1040   

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

22 013 000,00

22 013 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 013 000,00

0813090 

3090

1030   

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

614 180,00

614 180,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614 180,00

0813104 

3104

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

26 565 700,00

26 565 700,00

19 048 613,00

685 641,00

 

1 654 500,00

1 543 291,00

111 209,00

85 388,00

 

1 543 291,00

28 220 200,00

0813105 

3105

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

3 804 758,00

3 804 758,00

2 699 083,00

176 338,00

 

13 000,00

13 000,00

 

 

 

13 000,00

3 817 758,00

0813123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

311 349,00

311 349,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311 349,00

0813160 

3160

1010   

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1 965 494,00

1 965 494,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 965 494,00

0813171 

3171

1010   

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

225 290,00

225 290,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 290,00

0813172 

3172

1010   

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

4 810,00

4 810,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 810,00

0813180 

3180

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

78 404,00

78 404,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 404,00

0813191 

3191

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

12 655 746,00

12 655 746,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 655 746,00

0813192 

3192

1030   

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

1 723 653,00

1 723 653,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 723 653,00

0813210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

759 466,00

759 466,00

622 513,00

 

 

 

 

 

 

 

 

759 466,00

0813230 

3230

1040   

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

6 173 000,00

6 173 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 173 000,00

0813241 

3241

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8 865 690,00

8 865 690,00

4 828 801,00

577 614,00

 

2 282 884,00

1 582 884,00

700 000,00

 

 

1 582 884,00

11 148 574,00

0813242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

10 755 158,00

10 755 158,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 755 158,00

0817363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

257 500,00

257 500,00

 

 

 

257 500,00

257 500,00

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

155 425 027,00

155 425 027,00

82 940 153,00

8 325 451,00

 

31 176 464,00

24 359 498,00

6 375 424,00

3 699 252,00

121 807,00

24 801 040,00

186 601 491,00

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

155 425 027,00

155 425 027,00

82 940 153,00

8 325 451,00

 

31 176 464,00

24 359 498,00

6 375 424,00

3 699 252,00

121 807,00

24 801 040,00

186 601 491,00

1010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 718 100,00

2 718 100,00

2 074 800,00

 

 

44 000,00

44 000,00

 

 

 

44 000,00

2 762 100,00

1011100 

1100

0960   

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

49 630 705,00

49 630 705,00

38 461 076,00

1 997 170,00

 

5 025 136,00

45 000,00

4 893 169,00

3 333 109,00

51 872,00

131 967,00

54 655 841,00

1014030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

33 643 501,00

33 643 501,00

24 264 642,00

2 572 151,00

 

1 611 402,00

1 523 090,00

88 312,00

 

 

1 523 090,00

35 254 903,00

1014060 

4060

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

23 532 883,00

23 532 883,00

13 559 494,00

3 153 870,00

 

10 614 060,00

9 165 542,00

1 093 943,00

324 143,00

69 935,00

9 520 117,00

34 146 943,00

1014081 

4081

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

40 775 298,00

40 775 298,00

4 580 141,00

602 260,00

 

2 659 500,00

2 359 500,00

300 000,00

42 000,00

 

2 359 500,00

43 434 798,00

1014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

5 124 540,00

5 124 540,00

 

 

 

800 000,00

800 000,00

 

 

 

800 000,00

5 924 540,00

1017324 

7324

0443   

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

9 965 046,00

9 965 046,00

 

 

 

9 965 046,00

9 965 046,00

1017363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

457 320,00

457 320,00

 

 

 

457 320,00

457 320,00

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

127 056 981,00

127 056 981,00

61 510 371,00

9 063 385,00

 

12 927 651,00

12 003 669,00

923 982,00

 

89 950,00

12 003 669,00

139 984 632,00

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

127 056 981,00

127 056 981,00

61 510 371,00

9 063 385,00

 

12 927 651,00

12 003 669,00

923 982,00

 

89 950,00

12 003 669,00

139 984 632,00

1110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 076 600,00

2 076 600,00

1 509 000,00

21 252,00

 

 

 

 

 

 

 

2 076 600,00

1115011 

5011

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

4 712 400,00

4 712 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 712 400,00

1115012 

5012

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

345 000,00

345 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345 000,00

1115031 

5031

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

76 716 017,00

76 716 017,00

44 572 697,00

6 032 262,00

 

3 054 519,00

2 655 421,00

399 098,00

 

 

2 655 421,00

79 770 536,00

1115032 

5032

0810   

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

4 308 756,00

4 308 756,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 308 756,00

1115033 

5033

0810   

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

11 633 104,00

11 633 104,00

6 657 114,00

671 950,00

 

1 157 000,00

1 030 000,00

127 000,00

 

89 950,00

1 030 000,00

12 790 104,00

1115041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

13 764 011,00

13 764 011,00

6 426 842,00

2 276 988,00

 

7 106 132,00

6 708 248,00

397 884,00

 

 

6 708 248,00

20 870 143,00

1115062 

5062

0810   

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

10 131 415,00

10 131 415,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 131 415,00

1115063 

5063

0810   

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

3 369 678,00

3 369 678,00

2 344 718,00

60 933,00

 

610 000,00

610 000,00

 

 

 

610 000,00

3 979 678,00

1117325 

7325

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

1 000 000,00

1 000 000,00

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

256 808 247,00

256 808 247,00

15 678 700,00

30 725 974,00

 

336 487 922,64

323 615 478,99

9 583 792,00

3 829 343,00

75 580,00

326 904 130,64

593 296 169,64

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

256 808 247,00

256 808 247,00

15 678 700,00

30 725 974,00

 

336 487 922,64

323 615 478,99

9 583 792,00

3 829 343,00

75 580,00

326 904 130,64

593 296 169,64

1210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

21 009 263,00

21 009 263,00

15 678 700,00

521 974,00

 

80 000,00

80 000,00

 

 

 

80 000,00

21 089 263,00

1210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

2 643,00

2 643,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 643,00

1216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

28 317 068,00

28 317 068,00

 

 

 

61 714 232,00

61 714 232,00

 

 

 

61 714 232,00

90 031 300,00

1216016 

6016

0620   

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1 200 000,00

1 200 000,00

 

 

 

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

1 000 000,00

2 200 000,00

1216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

76 450 938,00

76 450 938,00

 

30 005 000,00

 

3 800 000,00

3 800 000,00

 

 

 

3 800 000,00

80 250 938,00

1216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

88 166 388,00

88 166 388,00

 

199 000,00

 

30 401 837,00

30 401 837,00

 

 

 

30 401 837,00

118 568 225,00

1216090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

5 350 700,00

 

5 296 700,00

3 829 343,00

75 580,00

54 000,00

5 350 700,00

1217310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

128 697 678,00

128 697 678,00

 

 

 

128 697 678,00

128 697 678,00

1217363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

36 404 457,99

36 404 457,99

 

 

 

36 404 457,99

36 404 457,99

1217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

40 084 947,00

40 084 947,00

 

 

 

6 603 181,65

6 433 530,00

 

 

 

6 603 181,65

46 688 128,65

1217462 

7462

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з  державного бюджету

 

 

 

 

 

398 000,00

 

398 000,00

 

 

 

398 000,00

1217670 

7670

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

54 993 744,00

54 993 744,00

 

 

 

54 993 744,00

54 993 744,00

1217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 577 000,00

1 577 000,00

 

 

 

90 000,00

90 000,00

 

 

 

90 000,00

1 667 000,00

1218340 

8340

0540   

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

6 954 092,00

 

3 889 092,00

 

 

3 065 000,00

6 954 092,00

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

23 257 400,00

23 257 400,00

4 338 200,00

 

 

91 288 910,00

91 288 910,00

 

 

 

91 288 910,00

114 546 310,00

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

23 257 400,00

23 257 400,00

4 338 200,00

 

 

91 288 910,00

91 288 910,00

 

 

 

91 288 910,00

114 546 310,00

1310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 845 400,00

5 845 400,00

4 338 200,00

 

 

23 500,00

23 500,00

 

 

 

23 500,00

5 868 900,00

1317321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

54 078 374,00

54 078 374,00

 

 

 

54 078 374,00

54 078 374,00

1317640 

7640

0470   

Заходи з енергозбереження

15 000 000,00

15 000 000,00

 

 

 

37 099 036,00

37 099 036,00

 

 

 

37 099 036,00

52 099 036,00

1317693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2 412 000,00

2 412 000,00

 

 

 

88 000,00

88 000,00

 

 

 

88 000,00

2 500 000,00

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

4 707 200,00

4 707 200,00

3 395 100,00

60 229,00

 

109 901 432,00

109 901 432,00

 

 

 

109 901 432,00

114 608 632,00

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

4 707 200,00

4 707 200,00

3 395 100,00

60 229,00

 

109 901 432,00

109 901 432,00

 

 

 

109 901 432,00

114 608 632,00

1510160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 707 200,00

4 707 200,00

3 395 100,00

60 229,00

 

4 563 900,00

4 563 900,00

 

 

 

4 563 900,00

9 271 100,00

1511010 

1010

0910   

Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

6 711 225,00

6 711 225,00

 

 

 

6 711 225,00

6 711 225,00

1511020 

1020

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 

 

27 961 810,00

27 961 810,00

 

 

 

27 961 810,00

27 961 810,00

1511090 

1090

0960   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

 

 

 

 

976 484,00

976 484,00

 

 

 

976 484,00

976 484,00

1511100 

1100

0960   

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

 

 

 

 

 

731 460,00

731 460,00

 

 

 

731 460,00

731 460,00

1513241 

3241

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

4 503 815,00

4 503 815,00

 

 

 

4 503 815,00

4 503 815,00

1515031 

5031

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

 

 

 

 

3 477 795,00

3 477 795,00

 

 

 

3 477 795,00

3 477 795,00

1515041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

 

 

 

 

 

845 092,00

845 092,00

 

 

 

845 092,00

845 092,00

1516030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

1 449 200,00

1 449 200,00

 

 

 

1 449 200,00

1 449 200,00

1517310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

7 747 471,00

7 747 471,00

 

 

 

7 747 471,00

7 747 471,00

1517321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

18 557 169,00

18 557 169,00

 

 

 

18 557 169,00

18 557 169,00

1517322 

7322

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

1 000 000,00

1 000 000,00

1517323 

7323

0443   

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

500 385,00

500 385,00

 

 

 

500 385,00

500 385,00

1517325 

7325

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

10 535 652,00

10 535 652,00

 

 

 

10 535 652,00

10 535 652,00

1517330 

7330

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

5 239 974,00

5 239 974,00

 

 

 

5 239 974,00

5 239 974,00

1517340 

7340

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

100 000,00

100 000,00

 

 

 

100 000,00

100 000,00

1517363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

15 000 000,00

15 000 000,00

 

 

 

15 000 000,00

15 000 000,00

1600000

 

 

Департамент  архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

15 751 600,00

15 751 600,00

4 821 700,00

 

 

10 257 983,00

10 257 983,00

 

 

 

10 257 983,00

26 009 583,00

1610000

 

 

Департамент  архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

15 751 600,00

15 751 600,00

4 821 700,00

 

 

10 257 983,00

10 257 983,00

 

 

 

10 257 983,00

26 009 583,00

1610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 200 600,00

6 200 600,00

4 821 700,00

 

 

225 200,00

225 200,00

 

 

 

225 200,00

6 425 800,00

1617350 

7350

0443   

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

1 839 135,00

1 839 135,00

 

 

 

1 839 135,00

1 839 135,00

1617370 

7370

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

 

 

 

6 709 648,00

6 709 648,00

 

 

 

6 709 648,00

6 709 648,00

1617693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

9 551 000,00

9 551 000,00

 

 

 

1 484 000,00

1 484 000,00

 

 

 

1 484 000,00

11 035 000,00

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

4 184 200,00

4 184 200,00

2 882 300,00

48 273,00

 

63 000,00

63 000,00

 

 

 

63 000,00

4 247 200,00

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

4 184 200,00

4 184 200,00

2 882 300,00

48 273,00

 

63 000,00

63 000,00

 

 

 

63 000,00

4 247 200,00

1710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 184 200,00

4 184 200,00

2 882 300,00

48 273,00

 

63 000,00

63 000,00

 

 

 

63 000,00

4 247 200,00

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

15 988 348,00

15 988 348,00

4 149 600,00

135 304,00

 

612 697,00

547 680,00

65 017,00

 

 

547 680,00

16 601 045,00

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

15 988 348,00

15 988 348,00

4 149 600,00

135 304,00

 

612 697,00

547 680,00

65 017,00

 

 

547 680,00

16 601 045,00

2910160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 623 970,00

5 623 970,00

4 149 600,00

116 304,00

 

87 517,00

22 500,00

65 017,00

 

 

22 500,00

5 711 487,00

2917330 

7330

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

492 180,00

492 180,00

 

 

 

492 180,00

492 180,00

2918110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

10 352 378,00

10 352 378,00

 

10 000,00

 

33 000,00

33 000,00

 

 

 

33 000,00

10 385 378,00

2918120 

8120

0320   

Заходи з організації рятування на водах

12 000,00

12 000,00

 

9 000,00

 

 

 

 

 

 

 

12 000,00

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

4 592 800,00

4 592 800,00

3 508 400,00

 

 

265 000,00

265 000,00

 

 

 

265 000,00

4 857 800,00

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

4 592 800,00

4 592 800,00

3 508 400,00

 

 

265 000,00

265 000,00

 

 

 

265 000,00

4 857 800,00

3110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 591 708,00

4 591 708,00

3 508 400,00

 

 

265 000,00

265 000,00

 

 

 

265 000,00

4 856 708,00

3110180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

1 092,00

1 092,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 092,00

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

14 250 300,00

14 250 300,00

10 358 600,00

42 000,00

 

353 500,00

353 500,00

 

 

 

353 500,00

14 603 800,00

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

14 250 300,00

14 250 300,00

10 358 600,00

42 000,00

 

353 500,00

353 500,00

 

 

 

353 500,00

14 603 800,00

3410160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

14 250 300,00

14 250 300,00

10 358 600,00

42 000,00

 

353 500,00

353 500,00

 

 

 

353 500,00

14 603 800,00

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

8 698 000,00

8 698 000,00

5 847 200,00

 

 

92 000,00

92 000,00

 

 

 

92 000,00

8 790 000,00

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

8 698 000,00

8 698 000,00

5 847 200,00

 

 

92 000,00

92 000,00

 

 

 

92 000,00

8 790 000,00

3610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

7 576 400,00

7 576 400,00

5 847 200,00

 

 

52 000,00

52 000,00

 

 

 

52 000,00

7 628 400,00

3617130 

7130

0421   

Здійснення  заходів із землеустрою

1 121 600,00

1 121 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 121 600,00

3617650 

7650

0490   

Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї

 

 

 

 

 

40 000,00

40 000,00

 

 

 

40 000,00

40 000,00

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

130 755 100,00

115 755 100,00

9 996 800,00

 

 

180 500,00

180 500,00

 

 

 

180 500,00

130 935 600,00

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

130 755 100,00

115 755 100,00

9 996 800,00

 

 

180 500,00

180 500,00

 

 

 

180 500,00

130 935 600,00

3710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 922 400,00

12 922 400,00

9 996 800,00

 

 

180 500,00

180 500,00

 

 

 

180 500,00

13 102 900,00

3718700 

8700

0133   

Резервний фонд

15 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 000,00

3719110 

9110

0180   

Реверсна дотація

102 832 700,00

102 832 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 832 700,00

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

6 878 900,00

6 878 900,00

4 534 800,00

117 172,00

 

43 000,00

43 000,00

 

 

 

43 000,00

6 921 900,00

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

6 878 900,00

6 878 900,00

4 534 800,00

117 172,00

 

43 000,00

43 000,00

 

 

 

43 000,00

6 921 900,00

3810160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 320 900,00

6 320 900,00

4 534 800,00

117 172,00

 

43 000,00

43 000,00

 

 

 

43 000,00

6 363 900,00

3816020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

558 000,00

558 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

558 000,00

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

44 287 142,00

44 287 142,00

10 896 803,00

471 281,00

 

23 983 146,00

23 960 230,00

12 916,00

 

3 828,00

23 970 230,00

68 270 288,00

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

44 287 142,00

44 287 142,00

10 896 803,00

471 281,00

 

23 983 146,00

23 960 230,00

12 916,00

 

3 828,00

23 970 230,00

68 270 288,00

4010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 701 502,00

13 701 502,00

9 937 800,00

342 700,00

 

60 000,00

60 000,00

 

 

 

60 000,00

13 761 502,00

4013122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

12 000,00

12 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 000,00

4013123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

38 000,00

38 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 000,00

4013133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

113 270,00

113 270,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 270,00

4013210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

159 698,00

159 698,00

130 863,00

 

 

 

 

 

 

 

 

159 698,00

4013242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

63 800,00

63 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 800,00

4014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

75 502,00

75 502,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 502,00

4015041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1 088 670,00

1 088 670,00

828 140,00

60 581,00

 

22 916,00

 

12 916,00

 

3 828,00

10 000,00

1 111 586,00

4016011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

5 890 000,00

5 890 000,00

 

 

 

8 872 600,00

8 872 600,00

 

 

 

8 872 600,00

14 762 600,00

4016014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

4 100 000,00

4 100 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 100 000,00

4016020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 034 000,00

1 034 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 034 000,00

4016030 

6030

0610   

 

300 600,00

300 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 600,00

4016030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

15 431 000,00

15 431 000,00

 

 

 

5 620 000,00

5 620 000,00

 

 

 

5 620 000,00

21 051 000,00

4016040 

6040

0620   

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

500 000,00

500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000,00

4016090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

120 000,00

120 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 000,00

4017310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

1 253 480,00

1 253 480,00

 

 

 

1 253 480,00

1 253 480,00

4017363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

3 738 150,00

3 738 150,00

 

 

 

3 738 150,00

3 738 150,00

4017461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

850 000,00

850 000,00

 

 

 

4 416 000,00

4 416 000,00

 

 

 

4 416 000,00

5 266 000,00

4018220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

87 000,00

87 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 000,00

4018230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

722 100,00

722 100,00

 

68 000,00

 

 

 

 

 

 

 

722 100,00

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

25 798 641,00

25 798 641,00

7 651 289,00

627 727,00

 

33 175 376,00

33 119 100,00

56 276,00

 

 

33 119 100,00

58 974 017,00

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

25 798 641,00

25 798 641,00

7 651 289,00

627 727,00

 

33 175 376,00

33 119 100,00

56 276,00

 

 

33 119 100,00

58 974 017,00

4110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

10 830 100,00

10 830 100,00

7 500 200,00

581 727,00

 

225 976,00

169 700,00

56 276,00

 

 

169 700,00

11 056 076,00

4113122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

26 600,00

26 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 600,00

4113123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

8 000,00

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 000,00

4113133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

92 041,00

92 041,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 041,00

4113210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

184 328,00

184 328,00

151 089,00

 

 

 

 

 

 

 

 

184 328,00

4113242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

47 570,00

47 570,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 570,00

4114082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

75 502,00

75 502,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 502,00

4116011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1 417 500,00

1 417 500,00

 

 

 

13 848 000,00

13 848 000,00

 

 

 

13 848 000,00

15 265 500,00

4116014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

2 300 000,00

2 300 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 300 000,00

4116020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 050 000,00

1 050 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 050 000,00

4116030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

8 541 800,00

8 541 800,00

 

 

 

6 130 000,00

6 130 000,00

 

 

 

6 130 000,00

14 671 800,00

4117330 

7330

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4117461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

658 200,00

658 200,00

 

 

 

12 971 400,00

12 971 400,00

 

 

 

12 971 400,00

13 629 600,00

4118220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

78 000,00

78 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 000,00

4118230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

489 000,00

489 000,00

 

46 000,00

 

 

 

 

 

 

 

489 000,00

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

51 672 125,00

51 672 125,00

10 109 930,00

587 557,00

 

10 665 132,00

10 665 132,00

 

 

 

10 665 132,00

62 337 257,00

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

51 672 125,00

51 672 125,00

10 109 930,00

587 557,00

 

10 665 132,00

10 665 132,00

 

 

 

10 665 132,00

62 337 257,00

4210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

14 017 500,00

14 017 500,00

9 937 800,00

519 557,00

 

176 000,00

176 000,00

 

 

 

176 000,00

14 193 500,00

4210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

1 000,00

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000,00

4213122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

19 000,00

19 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 000,00

4213123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

14 500,00

14 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 500,00

4213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

100 296,00

100 296,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 296,00

4213210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

209 998,00

209 998,00

172 130,00

 

 

 

 

 

 

 

 

209 998,00

4213242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

77 139,00

77 139,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 139,00

4214082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

75 502,00

75 502,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 502,00

4216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

14 079 190,00

14 079 190,00

 

 

 

2 472 395,00

2 472 395,00

 

 

 

2 472 395,00

16 551 585,00

4216014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

4 853 900,00

4 853 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 853 900,00

4216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

400 000,00

400 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 000,00

4216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

16 615 000,00

16 615 000,00

 

 

 

2 048 454,00

2 048 454,00

 

 

 

2 048 454,00

18 663 454,00

4217310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

300 000,00

300 000,00

 

 

 

300 000,00

300 000,00

4217363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

1 795 570,00

1 795 570,00

 

 

 

1 795 570,00

1 795 570,00

4217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

400 000,00

400 000,00

 

 

 

3 872 713,00

3 872 713,00

 

 

 

3 872 713,00

4 272 713,00

4218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

87 000,00

87 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 000,00

4218230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

722 100,00

722 100,00

 

68 000,00

 

 

 

 

 

 

 

722 100,00

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

55 688 508,00

55 688 508,00

10 276 841,00

714 882,00

 

28 551 511,00

28 540 500,00

11 011,00

 

 

28 540 500,00

84 240 019,00

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

55 688 508,00

55 688 508,00

10 276 841,00

714 882,00

 

28 551 511,00

28 540 500,00

11 011,00

 

 

28 540 500,00

84 240 019,00

4310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

14 130 728,00

14 130 728,00

10 125 300,00

646 882,00

 

331 011,00

320 000,00

11 011,00

 

 

320 000,00

14 461 739,00

4310180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

4313122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

37 000,00

37 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 000,00

4313123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

40 000,00

40 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000,00

4313133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

100 362,00

100 362,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 362,00

4313210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

184 474,00

184 474,00

151 541,00

 

 

 

 

 

 

 

 

184 474,00

4313242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

62 700,00

62 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 700,00

4314082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

84 524,00

84 524,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 524,00

4316011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

7 279 630,00

7 279 630,00

 

 

 

10 207 000,00

10 207 000,00

 

 

 

10 207 000,00

17 486 630,00

4316014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

5 000 000,00

5 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000 000,00

4316020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

798 000,00

798 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

798 000,00

4316030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

26 541 000,00

26 541 000,00

 

 

 

5 899 900,00

5 899 900,00

 

 

 

5 899 900,00

32 440 900,00

4316090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

20 980,00

20 980,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 980,00

4317363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

4 285 600,00

4 285 600,00

 

 

 

4 285 600,00

4 285 600,00

4317461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

600 000,00

600 000,00

 

 

 

7 828 000,00

7 828 000,00

 

 

 

7 828 000,00

8 428 000,00

4318220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

87 000,00

87 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 000,00

4318230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

722 100,00

722 100,00

 

68 000,00

 

 

 

 

 

 

 

722 100,00

Х

Х

Х

УСЬОГО

4 057 265 864,32

3 986 866 347,32

1 270 184 392,00

165 429 633,00

55 399 517,00

931 540 138,64

867 775 120,99

59 356 061,00

12 571 840,00

1 439 905,00

872 184 077,64

4 988 806 002,96

 

 

      

    Додаток 5

 
      

    до рішення міської ради

      

    від   08 серпня 2019

      

    № 53/15

  

Міжбюджетні трансферти на 2019  рік

 
       

грн.

Код

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенції

загального фонду на:

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з   побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та  вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  

 виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,  допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

здійснення переданих видатків у сфері освіти  за рахунок коштів освітньої субвенції

забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

168 026 400

1 087 800

647 626 400

6 173 000

2 081 514

1 139 065

14311200000

Районний бюджет Вітовського району

 

 

 

 

 

 

14505000000

Бюджет Воскресенської селищної об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

 

14519000000

Бюджет Шевченківської сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

 

14512000000

Бюджет Галицинівської сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

УСЬОГО

168 026 400

1 087 800

647 626 400

6 173 000

2 081 514

1 139 065

 

          

    Додаток 5

 
          

    до рішення міської ради

          

    від  08 серпня 2019

          

    № 53/15

            
            
  

Міжбюджетні трансферти на 2019  рік

           

грн.

Код

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенції

загального фонду на:

 надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

з них:

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

в тому числі:

для  лікування хворих на   цукровий та нецукровий діабет  за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

підтримка осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти

в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти

в спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти

закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів  для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН

для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), а також директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничих дисциплін, електронних підручників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

4 060 533

246 566

134 490

2 415 957

267 500

5 348 908

5 326 141

22 767

220 700

3 241 700

14311200000

Районний бюджет Вітовського району

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

14505000000

Бюджет Воскресенської селищної об’єднаної територіальної громади

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

14519000000

Бюджет Шевченківської сільської об’єднаної територіальної громади

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

14512000000

Бюджет Галицинівської сільської об’єднаної територіальної громади

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Державний бюджет

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

×

УСЬОГО

4 060 533

246 566

134 490

2 415 957

267 500

5 348 908

5 326 141

22 767

220 700

3 241 700

 

              
              
              
              
  

Міжбюджетні трансферти на 2019  рік

 
              
            

грн.

 

Код

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

 

Субвенції

 

загального фонду на:

 

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

в тому числі:

   придбання  обладнання, будівельних та господарчих товарів за 
 рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

 придбання обладнання,  будівельних матеріалів, меблів, сантехніки та іншого витратного матеріалу  за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

 придбання ангіографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету

в тому числі:

 
 

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на медичне обслуговування внутрішньопереміщених осіб)

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю  І і ІІ груп)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

8 004 300

6 341 100

1 663 200

0

0

0

5 769 250

14 074 026

779 200

614 180

230 100

 

14311200000

Районний бюджет Вітовського району

13 829 200

 

 

13 829 200

 

 

 

0

 

 

 

 

14505000000

Бюджет Воскресенської селищної об’єднаної територіальної громади

7 413 500

 

 

7 413 500

 

 

 

0

 

 

 

 

14519000000

Бюджет Шевченківської сільської об’єднаної територіальної громади

6 948 500

 

 

6 948 500

 

522 570,07

 

0

 

 

 

 

14512000000

Бюджет Галицинівської сільської об’єднаної територіальної громади

5 105 500

 

 

5 105 500

200 000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Державний бюджет

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

×

УСЬОГО

41 301 000

6 341 100

1 663 200

33 296 700

200 000

522 570,07

5 769 250

14 074 026

779 200

614 180

230 100

 
              

 

 

 

                 
                 
  

Міжбюджетні трансферти на 2019  рік

 

                 
                

грн.

Код

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту

 

 

 

 

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Усього

Трансферти іншим бюджетам

 

 

 

 

 

Субвенції

Реверсна дотація ***

Субвенції

усього

 

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

 

в тому числі:

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані

 на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

  на надання щомісячної матеріальної допомоги  дітям військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти  або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків  під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України

на надання  матеріальної допомоги сім'ям загиблих  та померлих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України

на розвиток спортивної інфраструктури

на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

3 665 346

559 200

306 000

462 000

650 000

5 500 000

1 308 000

398 000

867 251 596,00

 

60 000 000

 

 

 

60 000 000

 

14311200000

Районний бюджет Вітовського району

 

 

 

 

 

 

 

 

13 829 200,00

 

 

 

 

 

0

 

14505000000

Бюджет Воскресенської селищної об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

7 413 500,00

 

 

 

 

 

0

 

14519000000

Бюджет Шевченківської сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

7 471 070,07

 

 

 

 

 

0

 

14512000000

Бюджет Галицинівської сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

5 305 500,00

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0

 

 

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

102 832 700

 

 

 

 

102 832 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

×

УСЬОГО

3 665 346

559 200

306 000

462 000

650 000

5 500 000

1 308 000

398 000

901 270 866,07

102 832 700

60 000 000

0

0

0

162 832 700

 

 

 

 

 

       

Додаток 6

 
       

до рішення  міської ради

       

від _08 серпня 2019________

       

№ 53/15

РОЗПОДІЛ 

коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код  Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування 
головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 
до проектно-кошторисної документації
 

Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)

Загальна вартість об’єкта, 
гривень

Обсяг видатків бюджету розвитку,
гривень

Рівень 
будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, 
%
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

20 727 852

 

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

20 727 852

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗЗСО №51 по пров.Парусному, 3-А у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2019)

1 539 887

1 539 887

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗЗСО №51 по пров.Парусному, 3-А у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (Громадський бюджет №0044)

(2019-2019)

999 995

999 995

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗЗСО №42 по вул. Електронній, 73 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні робти та експертиза (Громадський бюджет №0016)

(2019-2019)

990 000

990 000

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з прибудовою ЗОШ № 36 по вул.Чигрина, 143 у м.Миколаєві  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016 - 2020)

33 701 587

14 518 225

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція  баскетбольного майданчика гімназії №4 по вул.Лазурній,48 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2019)

784 896

526 616

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №53 по вул.Потьомкінській, 154 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2019)

999 985

686 151

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика (волейбольний, баскетбольний, тенісний) Миколаївської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №16 Миколаївської міської ради по вул. Христо Ботєва, 41 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2019)

999 000

661 840

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64 по  вул.Архітектора Старова, 6-Г у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2015-2020)

4 115 343

805 138

100

0700000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

4 805 860

 

0710000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

4 805 860

 

0717322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція існуючого  будинку (літ. Н-1 автоклавна-кафе) під розміщення травматологічного пункту МЛШМД за адресою: вул. Корабелів, 14-в, м.Миколаїв. Коригування, в т.ч. проектні роботи та експертиза

(2015-2019)

19 609 210

4 805 860

100

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

9 965 046

 

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

9 965 046

 

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний”, І та ІІ черга за адресою: м.Миколаїв, Інгульський район, вул.Театральна (Васляєва), 1. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

99 197 369

9 965 046

41

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

1 000 000

 

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

1 000 000

 

1117325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція  елінгу №1 ДЮСШ №2 з надбудовою  спортивного залу  за адресою: вул. Спортивна 11 в м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза 

(2015-2019)

5 960 695

1 000 000

100

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

148 697 678

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

148 697 678

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція житлового будинку по вул.Айвазовського,3 у м.Миколаєві, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза

(2014-2019)

12 225 631

1 043 000

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво тролейбусної лінії по вул.Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі коригування  та експертиза проектно-кошторисної документації

(2016-2020)

49 079 879

34 995 565

90

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул.Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2020)

1 100 000

686 530

64

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр.Миру ріг вул. Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2019)

705 848

276 336

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2020)

1 100 000

577 736

54

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул.Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2020)

1 500 000

1 285 560

89

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Богоявленському ріг вул.Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2019)

1 098 814

1 096 124

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2019)

1 271 094

1 061 094

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництва світлофорного об’єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. Великої Морської та вул. Московської, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2019)

929 777

929 777

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. 1 Лінія та пр. Миру у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2018-2019)

1 173 196

1 169 001

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. 3 Слобідської та вул.Кузнецької, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2019)

773 393

640 488

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Космонавтів (в районі ЗОШ №20), у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2019)

574 744

572 651

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція площі Соборної  в Центральному районі  м.Миколаєва,  у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2017-2020)

97 618 744

78 017 184

80

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу  «Манганарівський» («Пролетарський»),  обмеженого вулицями Адміральською - 1 Слобідською – Нікольською - Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва,  у тому числі коригування проекту та експертиза

(2012-2020)

30 400 000

650 000

32

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту  в районі військової частини по пр. Героїв України, 60,  у тому числі проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

1 200 000

390 000

33

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Веселинівській ріг вул.Урожайної, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2019)

921 467

678 132

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція перехрестя по вул.Генерала Карпенка та вул.Крилова в м.Миколаєві, в тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

19 603 291

4 628 500

24

1217363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві

(2017-2020)

78 388 144

20 000 000

27

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

54 078 374

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

54 078 374

 

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №106 за адресою: м. Миколаїв, пр.Богоявленський, 297, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

11 378 878

5 860 000

30

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №87 за адресою: м. Миколаїв, вул.Привільна,57, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

11 522 744

5 100 000

13

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 за адресою: м.Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна),124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

11 450 928

6 000 000

31

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 за адресою: м.Миколаїв, вул.Чкалова, 114. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

37 236 228

3 577 100

11

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 за адресою: м.Миколаїв, вул.Передова, 11-А, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

61 619 634

10 000

4

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації  будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м.Миколаїв,  вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

30 679 614

10 380 000

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №45 за адресою: м.Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

20 565 725

10 000

9

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 57 за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 46, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

11 917 745

10 000

10

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Миколаїв,  вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

25 849 104

8 770 000

10

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі  «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м.Миколаїв, вул. Надпрудна, 15, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

3 154 463

3 794

1

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі  Миколаївської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №4 за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 78, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

13 806 450

100 000

5

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

9 162 684

900 000

15

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція котельні будівлі Миколаївської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 23 за адресою: м.Миколаїв, вул.Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

3 500 000

310 000

14

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №95 «Бджілка» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67-А, 
 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

45 000 000

1 450 000

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №110 «Гніздечко» за адресою: м. Миколаїв, вул.  Рибна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

47 800 000

1 450 000

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

48 000 000

1 380 000

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №125 «Іскорка» за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 6, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

38 000 000

1 450 000

4

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чайковського, 30, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

78 000 000

50 000

1

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №50 імені Г.Л.Дівіної за адресою: м.Миколаїв,  пр.Миру, 50, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

67 000 000

1 450 000

2

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 за адресою: м. Миколаїв, вул. Китобоїв, 3, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

75 000 000

1 017 480

2

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30 за адресою: м. Миколаїв, вул. Квітнева, 50,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

54 000 000

1 450 000

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №46 за адресою: м. Миколаїв, вул. 9 Поздовжня, 10,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

78 000 000

1 450 000

2

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №43 імені К.Ф.Ольшанського за адресою: м.Миколаїв, пр. Богоявленський, 291,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

56 000 000

1 450 000

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція господарчої будівлі загальноосвітньої школи №16 під котельню за адресою: м.Миколаїв, вул.Горького (вул.Христо Ботєва), 41, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2021)

6 300 000

300 000

5

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №60 за адресою: м.Миколаїв, вул. Чорноморська, 1-а. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

11 746 858

50 000

1

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція  в частині термосанації  будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III  ступенів № 23 за адресою: м.Миколаїв, вул.Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2022)

8 382 480

50 000

1

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №29 за адресою: м.Миколаїв, вул. Колодязна, 9, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

23 692 658

50 000

1

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

58 680 651

 

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

58 680 651

 

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво мереж каналізації по вул.Чкалова від буд.№1/2 до вул. Рюміна;  по вул.Дунаєва від вул.Андрєєва-Палагнюка до вул.Рюміна; по вул.Сінна від буд.№10/1 до вул.Рюміна; по вул.Андрєєва-Палагнюка від буд.№1/2 до вул.Дунаєва; по вул.Рюміна від вул.Чкалова до існуючого колодязя на мережі напроти буд.№16 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2019)

4 444 379

4 348 090

100

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2019)

7 707 234

3 399 381

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а/1, в т. ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

20 653 540

1 300 000

6

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні “Північний” м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2020)

112 701 232

60 000

1

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №34 за адресою: вул. Лягіна, 28 у м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2019)

1 600 000

1 600 000

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика   ЗОШ №57 ім. Т.Г.Шевченка за   адресою: вул.Лазурна, 46   у м.Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2019)

1 600 000

1 600 000

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №17 за адресою: вул.Крилова, 12/6  у м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2019)

1 600 000

1 600 000

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул.М.Морська, 78 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2019)

3 058 276

1 221 489

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №29 по вул.Ватутіна, 124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2020)

4 885 798

4 575 664

94

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Прибудова  ЗОШ №22 по вул.Робочій,8 в м.Миколаєві (нове будівництво) Коригування, в тому числі проектно -вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2020)

34 485 630

2 000 000

16

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ № 59 по вул. Адміральській, 24 у м. Миколаєві, у т. ч. проектно-вишукувані роботи та експертиза

(2018-2019)

3 106 754

2 974 602

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція  будівлі ДНЗ №67 за адресою: просп. Миру, 7/1 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

67 272 039

1 625 414

2

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Нове будівництво сімейної амбулаторії № 5 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико - санітарної допомоги № 4 м.Миколаєва за адресою: мкр. Матвіївка, вул. Лісова, біля будинку № 5, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

6 000 000

1 000 000

17

1517323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Реконструкція топкової ( із змінами існуючих газових котлів) у відділеннях Центрального району міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченка, 19-А, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

1 233 887

500 385

40

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул.Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, в т. ч. коригування проекту та експертиза

(2017-2020)

58 478 754

10 457 352

47

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям по вул. Курортна, 2-а у м.Миколаїв Миколаївської області, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2019)

1 627 271

38 700

100

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям по вул.Світанкова, 1-а у м.Миколаїв Миколаївської області, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2019)

1 635 574

39 600

100

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція частини нежитлових приміщень сімейної амбулаторії КНП ЦПМСД №1 за адресою: м.Миколаїв, провулок 1 Шосейний, 1 з влаштуванням службового житла, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2019)

14 964

14 964

100

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво тролейбусної лінії по пр.Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

109 000 000

950 000

1

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція паркувального кармана біля будівлі по вул. 9 Поздовжній, 10-А у м.Миколаєві, у тому числі  проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

757 864

75 010

10

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво берегоукріплювальної споруди вздовж вул.Лазурної у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

25 000 000

1 000 000

4

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція вул.Набережної від вул.Московської до понтонного пішохідного мосту в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2019)

3 200 000

3 200 000

100

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул.Адміральській, 20 у м.Миколаєві (заміна ліфта), в тому числі проектно -вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

2 242 006

100 000

4

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул.Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві

(2017-2020)

58 478 754

10 000 000

45

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні “Північний” м.Миколаєва

(2016-2020)

112 701 232

5 000 000

6

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

492 180

 

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

492 180

 

2917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2017-2020)

1 570 000

492 180

100

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

1 253 480

 

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

1 253 480

 

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво мереж каналізації по   вул.Декабристів  від вул.Защука до Привокзальної площі; по вул. Фалєєвська від вул. Защука до вул. Погранична; по вул.Погранична від вул.Пушкінська до вул.Декабристів та по вул. Пушкінська від будинку №56 до вул. 9-а Поперечна у м.Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2019-2020)

10 000 000

130 000

1

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво зливової каналізації по вул. 5-та Слобідська до вул.Чкалова в м.Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2017-2020)

454 992

346 490

76

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво вуличної мережі каналізації від будинку № 155 по вулиці 3 Слобідській до перехрестя з вул. Заводська у Заводському районі м.Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2019-2020)

3 000 000

776 990

26

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

300 000

 

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

300 000

 

4217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу "Взуттєвик" у місті Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2021)

200 000

200 000

100

4217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу "Тополиний" у місті Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

100 000

100 000

100

×

×

×

УСЬОГО

×

×

×

300 001 121

×

 

 

         
        

Додаток 7

        

до рішення міської ради

 
       

                                Від  08 серпня 2019

 
        

№ 53/15

 

 Розподіл
витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у  2019 році

 
         

(грн.)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

181 632 324,00

126 800 151,00

54 832 173,00

54 632 173,00

 

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

181 632 324,00

126 800 151,00

54 832 173,00

54 632 173,00

 

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

6 536 600,00

4 954 600,00

1 582 000,00

1 582 000,00

 

0210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

198 000,00

198 000,00

 

 

 

0210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

80 000,00

80 000,00

 

 

 

0213121 

3121    

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

2 200 519,00

2 200 519,00

 

 

 

0213133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

3 002 278,00

3 002 278,00

 

 

 

0213140 

3140    

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/12

12 819 600,00

12 819 600,00

 

 

 

0213242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

272 455,00

272 455,00

 

 

 

0214082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

607 583,00

607 583,00

 

 

 

0216082 

6082    

0610   

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

2 025 240,00

 

2 025 240,00

2 025 240,00

 

0216084 

6084    

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

1 200 000,00

1 200 000,00

 

 

 

0216086 

6086    

0610   

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

402 778,00

 

402 778,00

402 778,00

 

0217426 

7426    

0455   

Інші заходи у сфері електротранспорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

19 000 000,00

19 000 000,00

 

 

 

0217610 

7610    

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 16.11.2017 № 28/8

182 500,00

182 500,00

 

 

 

0217670 

7670    

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

43 525 355,00

 

43 525 355,00

43 525 355,00

 

0217680 

7680    

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

316 100,00

316 100,00

 

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2018 років

Рішення ММР 05.04.2016 №4/15

1 659 100,00

1 659 100,00

 

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

100 000,00

100 000,00

 

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

-12 536 084,00

2 663 916,00

-15 200 000,00

-15 200 000,00

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма розвитку сталої міської мобільності м. Миколаєва на 2018-2019 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/15

2 000 000,00

2 000 000,00

 

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Цільова Програма «Цифрове місто» на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 23.02.2017 № 16/31

15 700 000,00

500 000,00

15 200 000,00

15 200 000,00

 

0218220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14

43 500,00

43 500,00

 

 

 

0218821 

8821    

1060   

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

23 400 000,00

20 000 000,00

3 400 000,00

 

 

0218822 

8822    

1060   

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

-3 200 000,00

 

-3 200 000,00

 

 

0219770 

9770    

0180   

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

60 000 000,00

55 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

 

0219800 

9800    

0180   

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/22

2 096 800,00

 

2 096 800,00

2 096 800,00

 

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

 

 

918 543 131,00

866 923 919,00

51 619 212,00

51 619 212,00

 

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

 

 

918 543 131,00

866 923 919,00

51 619 212,00

51 619 212,00

 

0610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

301 700,00

225 700,00

76 000,00

76 000,00

 

0611010 

1010    

0910   

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

407 376 133,00

397 381 718,00

9 994 415,00

9 994 415,00

 

0611020 

1020    

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

4 282 403,00

459 318,00

3 823 085,00

3 823 085,00

 

0611020 

1020    

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

258 568 989,00

242 931 917,00

15 637 072,00

15 637 072,00

 

0611030 

1030    

0921   

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

2 929 563,00

2 929 563,00

 

 

 

0611070 

1070    

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

9 980 803,00

9 933 803,00

47 000,00

47 000,00

 

0611090 

1090    

0960   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

199 704,00

31 159,00

168 545,00

168 545,00

 

0611090 

1090    

0960   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

38 323 804,00

38 166 804,00

157 000,00

157 000,00

 

0611110 

1110    

0930   

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

130 752 674,00

130 623 874,00

128 800,00

128 800,00

 

0611120 

1120    

0941   

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

4 997 884,00

4 980 884,00

17 000,00

17 000,00

 

0611150 

1150    

0990   

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

6 561 756,00

6 561 756,00

 

 

 

0611161 

1161    

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

16 237 912,00

16 050 647,00

187 265,00

187 265,00

 

0611162 

1162    

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

1 261 500,00

1 261 500,00

 

 

 

0611170 

1170    

0990   

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

3 605 544,00

3 155 544,00

450 000,00

450 000,00

 

0613036 

3036    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

8 400 000,00

8 400 000,00

 

 

 

0614030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

2 549 021,00

2 469 021,00

80 000,00

80 000,00

 

0614082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

961 194,00

961 194,00

 

 

 

0617321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

1 989 995,00

 

1 989 995,00

1 989 995,00

 

0617321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

18 737 857,00

 

18 737 857,00

18 737 857,00

 

0617363 

7363    

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

125 178,00

 

125 178,00

125 178,00

 

0619770 

9770    

0180   

Інші субвенції з місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

399 517,00

399 517,00

 

 

 

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

157 562 292,00

105 249 794,30

52 312 497,70

52 312 497,70

 

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

157 562 292,00

105 249 794,30

52 312 497,70

52 312 497,70

 

0710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

224 303,00

224 303,00

 

 

 

0712010 

2010    

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

93 431 563,00

57 707 614,30

35 723 948,70

35 723 948,70

 

0712030 

2030    

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

23 887 302,00

12 657 302,00

11 230 000,00

11 230 000,00

 

0712080 

2080    

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

14 301 019,00

14 131 019,00

170 000,00

170 000,00

 

0712100 

2100    

0722   

Стоматологічна допомога населенню

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

1 089 552,00

1 089 552,00

 

 

 

0712111 

2111    

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

7 768 683,00

7 588 683,00

180 000,00

180 000,00

 

0712111 

2111    

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Міська цільова програма "Первинна допомога" міста Миколаєва на 2019 рік"

Рішення ММР від 25.04.2019 № 51/176

8 536 000,00

8 536 000,00

 

 

 

0712144 

2144    

0763   

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

61 000,00

61 000,00

 

 

 

0712151 

2151    

0763   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

2 254 921,00

2 254 921,00

 

 

 

0712152 

2152    

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

999 400,00

999 400,00

 

 

 

0717322 

7322    

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

4 805 860,00

 

4 805 860,00

4 805 860,00

 

0717363 

7363    

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

202 689,00

 

202 689,00

202 689,00

 

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

168 204 584,00

163 926 709,00

4 277 875,00

4 277 875,00

 

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

168 204 584,00

163 926 709,00

4 277 875,00

4 277 875,00

 

0810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних  громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

1 463 596,00

962 396,00

501 200,00

501 200,00

 

0813031 

3031    

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

2 141 041,00

1 511 041,00

630 000,00

630 000,00

 

0813032 

3032    

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

2 232 000,00

2 232 000,00

 

 

 

0813033 

3033    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

11 930 800,00

11 930 800,00

 

 

 

0813034 

3034    

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

1 500 000,00

1 500 000,00

 

 

 

0813035 

3035    

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

1 547 600,00

1 547 600,00

 

 

 

0813036 

3036    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

82 400 000,00

82 400 000,00

 

 

 

0813104 

3104    

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

28 108 991,00

26 565 700,00

1 543 291,00

1 543 291,00

 

0813105 

3105    

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

3 817 758,00

3 804 758,00

13 000,00

13 000,00

 

0813123 

3123    

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

311 349,00

311 349,00

 

 

 

0813160 

3160    

1010   

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

1 965 494,00

1 965 494,00

 

 

 

0813180 

3180    

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

62 290,00

62 290,00

 

 

 

0813180 

3180    

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – учасники АТО/ООС) та членів їх сімей

Рішення ММР від 23.12.2016 №13\11

16 114,00

16 114,00

 

 

 

0813191 

3191    

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

4 030 300,00

4 030 300,00

 

 

 

0813191 

3191    

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – учасники АТО/ООС) та членів їх сімей

Рішення ММР від 23.12.2016 №13\11

3 288 900,00

3 288 900,00

 

 

 

0813192 

3192    

1030   

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

1 466 753,00

1 466 753,00

 

 

 

0813192 

3192    

1030   

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – учасники АТО/ООС) та членів їх сімей

Рішення ММР від 23.12.2016 №13\11

256 900,00

256 900,00

 

 

 

0813210 

3210    

1050   

Організація та проведення громадських робіт

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

759 466,00

759 466,00

 

 

 

0813241 

3241    

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

6 948 574,00

6 948 574,00

 

 

 

0813241 

3241    

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – учасники АТО/ООС) та членів їх сімей

Рішення ММР від 23.12.2016 №13\11

3 500 000,00

1 917 116,00

1 582 884,00

1 582 884,00

 

0813242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

10 449 158,00

10 449 158,00

 

 

 

0817363 

7363    

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

7 500,00

 

7 500,00

7 500,00

 

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

176 722 425,00

152 806 927,00

23 915 498,00

23 915 498,00

 

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

176 722 425,00

152 806 927,00

23 915 498,00

23 915 498,00

 

1010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

144 000,00

100 000,00

44 000,00

44 000,00

 

1011100 

1100    

0960   

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

49 675 705,00

49 630 705,00

45 000,00

45 000,00

 

1014030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

35 166 591,00

33 643 501,00

1 523 090,00

1 523 090,00

 

1014060 

4060    

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

32 363 535,00

23 345 883,00

9 017 652,00

9 017 652,00

 

1014060 

4060    

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

334 890,00

187 000,00

147 890,00

147 890,00

 

1014081 

4081    

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

42 935 658,00

40 585 658,00

2 350 000,00

2 350 000,00

 

1014081 

4081    

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

199 140,00

189 640,00

9 500,00

9 500,00

 

1014082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

5 074 540,00

4 474 540,00

600 000,00

600 000,00

 

1014082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма охорони культурної спадщини  міста Миколаєва на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/9

850 000,00

650 000,00

200 000,00

200 000,00

 

1017324 

7324    

0443   

Будівництво установ та закладів культури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

9 965 046,00

 

9 965 046,00

9 965 046,00

 

1017363 

7363    

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

13 320,00

 

13 320,00

13 320,00

 

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

137 128 302,00

125 124 633,00

12 003 669,00

12 003 669,00

 

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

137 128 302,00

125 124 633,00

12 003 669,00

12 003 669,00

 

1110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

144 252,00

144 252,00

 

 

 

1115011 

5011    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

4 712 400,00

4 712 400,00

 

 

 

1115012 

5012    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

10 000,00

10 000,00

 

 

 

1115012 

5012    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

335 000,00

335 000,00

 

 

 

1115031 

5031    

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

199 650,00

199 650,00

 

 

 

1115031 

5031    

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

79 171 788,00

76 516 367,00

2 655 421,00

2 655 421,00

 

1115032 

5032    

0810   

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

4 308 756,00

4 308 756,00

 

 

 

1115033 

5033    

0810   

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

12 663 104,00

11 633 104,00

1 030 000,00

1 030 000,00

 

1115041 

5041    

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

20 472 259,00

13 764 011,00

6 708 248,00

6 708 248,00

 

1115062 

5062    

0810   

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

10 131 415,00

10 131 415,00

 

 

 

1115063 

5063    

0810   

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

3 979 678,00

3 369 678,00

610 000,00

610 000,00

 

1117325 

7325    

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

1 000 000,00

 

1 000 000,00

1 000 000,00

 

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

531 143 523,65

236 528 958,00

294 614 565,65

287 490 822,00

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

531 143 523,65

236 528 958,00

294 614 565,65

287 490 822,00

 

1210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

809 974,00

729 974,00

80 000,00

80 000,00

 

1210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

2 643,00

2 643,00

 

 

 

1216011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

90 031 300,00

28 317 068,00

61 714 232,00

61 714 232,00

 

1216016 

6016    

0620   

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

2 200 000,00

1 200 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

 

1216020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

80 250 938,00

76 450 938,00

3 800 000,00

3 800 000,00

 

1216030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

117 172 298,00

87 769 264,00

29 403 034,00

29 403 034,00

 

1216030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

1 395 927,00

397 124,00

998 803,00

998 803,00

 

1217310 

7310    

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

128 697 678,00

 

128 697 678,00

128 697 678,00

 

1217363 

7363    

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

279 801,00

 

279 801,00

279 801,00

 

1217461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

46 688 128,65

40 084 947,00

6 603 181,65

6 433 530,00

 

1217670 

7670    

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

54 993 744,00

 

54 993 744,00

54 993 744,00

 

1217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

1 667 000,00

1 577 000,00

90 000,00

90 000,00

 

1218340 

8340    

0540   

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Екологічна політика м.Миколаєва

Рішення ММР 23.12.2011 №12/19

6 954 092,00

 

6 954 092,00

 

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

109 048 910,00

17 760 000,00

91 288 910,00

91 288 910,00

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

109 048 910,00

17 760 000,00

91 288 910,00

91 288 910,00

 

1310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

23 500,00

 

23 500,00

23 500,00

 

1310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 23.12.2016  № 13/12

348 000,00

348 000,00

 

 

 

1317321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

54 078 374,00

 

54 078 374,00

54 078 374,00

 

1317640 

7640    

0470   

Заходи з енергозбереження

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

197 560,00

 

197 560,00

197 560,00

 

1317640 

7640    

0470   

Заходи з енергозбереження

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 23.12.2016  № 13/12

51 901 476,00

15 000 000,00

36 901 476,00

36 901 476,00

 

1317693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 23.12.2016  № 13/12

2 500 000,00

2 412 000,00

88 000,00

88 000,00

 

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

95 061 661,00