Мапа порталу

                                      МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

                                                 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

01 серпня  2019                                                                       №228р

 

 

 

Про організацію та проведення щорічного міського

конкурсу «Кращий підприємець року міста Миколаєва»,

приуроченого до Дня підприємця

 

З метою популяризації досягнень суб’єктів малого і середнього підприємництва, відповідно до Закону України «Про розвиток та  державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1.           Запровадити проведення щорічного міського конкурсу «Кращий підприємець року міста Миколаєва», приуроченого до Дня підприємця.

2.           Затвердити Положення про проведення щорічного міського конкурсу «Кращий підприємець року міста Миколаєва», приуроченого до Дня підприємця (додається).

3.           Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради здійснити заходи з організації та проведення щорічного міського конкурсу «Кращий підприємець року міста Миколаєва», приуроченого до Дня підприємця.

4.           Відділу інформаційного забезпечення департаменту міського голови Миколаївської міської ради забезпечити висвітлення щорічного міського конкурсу «Кращий підприємець року міста Миколаєва», приуроченого до Дня підприємця, в засобах масової інформації.

5.           Розпорядження міського голови від 18.08.2017 №262р «Про організацію та проведення міського конкурсу «Кращий підприємець року міста Миколаєва», приуроченого до Дня підприємця» визнати таким, що втратило чинність.

6.           Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

 

 

Міський голова                                                                          О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 01 серпня 2019

№228р_____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення щорічного міського конкурсу

«Кращий підприємець року міста Миколаєва»,

приуроченого до Дня підприємця

 

1.     Загальні положення

 

1.1. Щорічний міський конкурс «Кращий підприємець року міста Миколаєва», приурочений до Дня підприємця (далі – Конкурс) спрямований на виявлення найкращих представників підприємницьких структур – виробників товарів народного споживання та послуг, рекламування їх досягнень, створення сприятливого клімату для налагодження співробітництва органів місцевого самоврядування, громадських організацій та установ для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва в місті.

 

1.2. Учасниками Конкурсу є суб’єкти малого і середнього підприємництва всіх форм власності (у тому числі фізичні особи-підприємці), які зареєстровані не пізніш ніж за один рік до проведення конкурсу та здійснюють на території міста Миколаєва господарську діяльність (далі – учасники Конкурсу).

До участі у Конкурсі залучаються представники підприємницьких структур без вікових обмежень, за винятком номінації «Молодий підприємець року» (до 35 років).

 

1.3. Участь у Конкурсі здійснюється на підставі подання або заяви.

Подання на участь у Конкурсі надаються: Головним управлінням ДФС у Миколаївській області, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Миколаївській області, РТПП Миколаївської області, Миколаївським міським центром зайнятості, виконавчими органами Миколаївської міської ради, іншими особами.

Заява на участь у Конкурсі подається суб'єктами малого і середнього підприємництва самостійно. Суб’єкти малого і середнього підприємництва разом із заявою на Конкурс можуть надавати презентаційний матеріал: докладний опис підприємницької діяльності у довільній формі, відеоматеріали, інформацію про соціально-трудові пільги і гарантії, стан умов праці, санітарно-побутове забезпечення найманих працівників, а також іншу, цікаву на думку учасника Конкурсу, інформацію.

 

1.4. Основними принципами Конкурсу є:

- об’єктивність визначених оцінок, висновків журі Конкурсу;

- гласність та прозорість у підбитті підсумків Конкурсу.

 

1.5. У 2019 році Конкурс проводиться з 05 серпня по 23 серпня.

Починаючи з 2020 року Конкурс проводиться щорічно з 01 червня до 01 серпня у два етапи:

І етап – прийом подання та заявок на участь у Конкурсі з 01 червня до 15 липня;

ІІ етап – визначення переможців Конкурсу з 15 липня до 01 серпня.

Оголошення про проведення Конкурсу розміщується на офіційному сайті Миколаївської міської ради та/або друкується в місцевих засобах масової інформації.

 

2.        Цілі та завдання Конкурсу

 

2.1.Конкурс проводиться з метою пропаганди соціального значення малого та середнього підприємництва в соціально-економічному розвитку міста, стимулювання ділової активності бізнесу, формування позитивного іміджу підприємця міста Миколаєва.

2.2.Завданнями Конкурсу є:

-      виявлення найбільш успішних суб’єктів малого та середнього підприємництва, які домоглися значних досягнень;

-      висвітлення результатів роботи кращих суб’єктів малого та середнього підприємництва для формування позитивної громадської думки;

-      виявлення, заохочення та розповсюдження передового досвіду найбільш ефективно працюючих суб’єктів малого та середнього підприємництва;

-      стимулювання до виробництва та реалізації якісних товарів і послуг;

-      підвищення соціальної активності підприємців міста Миколаєва.

 

3.        Номінації Конкурсу

 

3.1. Звання «Кращий підприємець року міста Миколаєва» присвоюється суб'єктам малого та середнього підприємництва відповідно до критеріїв, вказаних у цьому Положенні за такими основними номінаціями:

- «Кращий платник податків»;

- «Кращий роботодавець»;

- «Молодий підприємець року»;

- «Кращий підприємець»;

- «Краща торгова марка року, що обрана миколаївцями»*.

* номінація діє починаючи з 2020 року.

3.2. Подання для визначення переможців в номінаціях надаються:

 

- «Кращий платник податків» - Головним управлінням ДФС у Миколаївській області;

 

- «Кращий роботодавець» - Головним управлінням Пенсійного фонду України в Миколаївській області, Миколаївським міським центром зайнятості, департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради;

 

- «Молодий підприємець року» - департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, Головним управлінням ДФС у Миколаївській області, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Миколаївській області, департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради;

 

- «Кращий підприємець» - Головним управлінням Пенсійного фонду України в Миколаївській області, Головним управлінням ДФС у Миколаївській області, РТПП Миколаївської області, виконавчими органами Миколаївської міської ради, іншими особами;

 

- «Краща торгова марка року, що обрана миколаївцями» - департаментом економічного розвитку Миколаївської міської ради.

 

4.  Вимоги до учасників Конкурсу

 

4.1. До участі в Конкурсі допускаються суб’єкти малого і середнього підприємництва, які відповідають вимогам:

- зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території міста Миколаєва не менше одного року;

- належать до суб’єктів малого і середнього підприємництва відповідно до чинного законодавства України;

- відсутня заборгованість з податкових та інших обов’язкових платежів до бюджету усіх рівнів;

- відсутня заборгованість із заробітної плати найманих працівників;

- заробітна плата найманим працівникам нараховується у розмірі вище мінімальної, встановленої чинним законодавством України.

 

4.2. До участі у Конкурсі не допускаються наступні суб’єкти малого і середнього підприємництва, які:

- знаходяться в стадії реорганізації, ліквідації або банкрутства;

- мають заборгованість з платежів до бюджету усіх рівнів;

- мають заборгованість з виплати заробітної плати найманим працівникам як на момент надходження заявки на участь у Конкурсі, так і в період розгляду

матеріалів конкурсною комісією;

- виплачують заробітну плату найманим працівникам у розмірі нижче мінімальної, згідно з чинним законодавством України;

- пропрацювали неповний звітний рік;

- є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

- надали у заявці та доданих документах недостовірні відомості.

 

4.3. Пропозиції для участі у Конкурсі (подання або заяви з доданими матеріалами) подаються на адресу конкурсної комісії: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, кабінет 554 в 2019 році до 15 серпня, починаючи з 2020 року не пізніше 15 липня кожного року.

 

5. Організаційне забезпечення проведення Конкурсу

 

5.1. Організація та проведення Конкурсу покладаються на департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради (далі – організатор Конкурсу).

Завданнями організатора Конкурсу є:

- організаційне забезпечення проведення Конкурсу;

- організація та забезпечення діяльності конкурсної комісії;

- інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про умови проведення Конкурсу;

- реєстрація та прийняття подання або заяв з доданими матеріалами на участь у Конкурсі суб’єктів малого та середнього підприємництва;

- попередній розгляд та передача матеріалів конкурсній комісії для визначення переможців Конкурсу в номінаціях.

- підготовка підсумкових документів Конкурсу;

- інформаційно-рекламне забезпечення проведення Конкурсу;

- замовлення виготовлення та організація придбання нагород, подарунків.

 

5.2. Організатор Конкурсу проводить попередню оцінку матеріалів щодо достовірної та повної інформації, здійснюваної діяльності суб’єктами малого і середнього підприємництва м. Миколаєва, та передає матеріали конкурсній комісії для визначення переможців Конкурсу в номінаціях.

Оцінювання здійснюється в декілька етапів:

- збір інформації про учасників Конкурсу;

- розподіл учасників за номінаціями;

- порівняння показників учасників у межах номінацій;

- відбір претендентів на нагороду у кожній з номінацій;

- фіксування результатів оцінювання у рішеннях конкурсної комісії.

 

6. Конкурсна комісія

 

6.1. Конкурсна комісія розглядає надані матеріали та простою більшістю голосів визначає переможців Конкурсу за кожною номінацією.

Рішення про визначення переможців оформляються протоколом за підписом всіх присутніх членів конкурсної комісії.

У разі рівного розподілу голосів під час голосування, вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

 

6.2. Засідання членів конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш ніж 2/3 її членів.

 

6.3. Якщо на участь у Конкурсі було надано одне подання або заява на номінацію тільки від одного учасника, то переможець в даній номінації не визначається, а учасник отримує диплом учасника Конкурсу.

 

6.4. Конкурсна комісія здійснює оцінку учасників Конкурсу за такими критеріями:

Номінація «Кращий платник податків»:

- обсяги сплачених податків та загальнообов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів із розрахунку на 1-го працюючого;

- відсутність заборгованості із сплати податків та загальнообов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на звітну дату;

- відсутність найманих працівників, які отримують заробітну плату менше мінімальної;

- відсутність заборгованості із виплати заробітної плати.

 

Номінація «Кращий роботодавець»:

- кількість робочих місць, створених у попередньому та поточному роках;

- рівень середньомісячної заробітної плати;

- кількість працевлаштованих за направленням Миколаївського міського центру зайнятості, в тому числі громадян, які є недостатньо конкурентоспроможними на ринку праці (особи з інвалідністю, учасники АТО, внутрішньо переміщені особи та інші) у попередньому та поточному роках;

- темпи росту фонду оплати праці (росту середньомісячної заробітної плати);

- відсутність найманих працівників, які отримують заробітну плату менше мінімальної;

- відсутність заборгованості із виплати заробітної плати;

- відсутність заборгованості із сплати податків та загальнообов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на звітну дату.

 

Номінація «Молодий підприємець року»:

- кількість робочих місць створених у попередньому та поточному роках;

- рівень середньомісячної заробітної плати;

- кількість працевлаштованих за направленням Миколаївського міського центру зайнятості;

- відсутність заборгованості із виплати заробітної плати;

- відсутність заборгованості із сплати податків та загальнообов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на звітну дату.

 

Номінація «Кращий підприємець»:

- обсяг доходу від реалізації продукції/робіт/послуг на кінець звітного року;

- кількість робочих місць створених у попередньому та поточному роках;

- рівень середньомісячної заробітної плати;

- кількість працевлаштованих за направленням Миколаївського міського центру зайнятості;

- відсутність заборгованості із виплати заробітної плати;

- відсутність заборгованості із сплати податків та загальнообов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на звітну дату;

- участь у соціальних, культурних та благодійних заходах.

 

Номінація «Краща торгова марка року, що обрана миколаївцями»: переможець обирається на підставі позитивних відгуків миколаївців, стосовно якості та ціни товарів (робіт, послуг), та у разі відсутності заборгованості із виплати заробітної плати та зі сплати податків, загальнообов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на звітну дату.

 

7. Підбиття підсумків та нагородження переможців

 

7.1. Переможці Конкурсу кожної номінації нагороджуються грамотами, дипломами, подарунками тощо.

 

7.2. Переможці Конкурсу отримують право використовувати у своїй документації та рекламних матеріалах звання переможця Конкурсу.

 

7.3. Учасники, які не визнані переможцями Конкурсу, отримують диплом або подяку за участь у Конкурсі.

 

7.4. Підсумки Конкурсу розміщуються на офіційному сайті Миколаївської міської ради https://mkrada.gov.ua та/або в засобах масової інформації.

 

7.5. Нагородження переможців Конкурсу може проводитись у рамках проведення фестивалю, ярмарків та інших урочистих заходів.

 

Опубліковано: 08 серпня 2019р.

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: