Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

10 липня 2019                                                                            № 52/9

Про утворення цільового фонду

Миколаївської міської ради

 

З метою отримання додаткових коштів на вирішення питань соціально-економічного розвитку міста та соціального захисту населення, відповідно до частини шостої статті 13, пункту 8 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 25 частини першої статті 26, статтею 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Утворити цільовий фонд Миколаївської міської ради.

 

2. Затвердити Положення про цільовий фонд Миколаївської міської ради (додається).

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                      О.Ф.Сєнкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 10 липня 2019

№ 52/9

 

ПОЛОЖЕННЯ

про цільовий фонд

Миколаївської міської ради

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.        Положення про цільовий фонд Миколаївської міської ради (далі - Положення) розроблено відповідно до норм Конституції України, Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2.        Цільовий фонд Миколаївської міської ради (далі – Цільовий фонд) є складовою частиною спеціального фонду бюджету міста Миколаєва та фінансовою і матеріальною основою місцевого самоврядування.

1.3.        Порядок формування і використання коштів Цільового фонду визначається цим Положенням.

1.4.        Основне завдання Цільового фонду – фінансування заходів, спрямованих на вирішення питань в інтересах територіальної громади.

 

2. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФОНДУ

 

2.1. Дохідна частина Цільового фонду формується за рахунок:

- благодійних внесків – добровільні пожертвування юридичних та фізичних осіб, організацій, установ та підприємств усіх форм власності, безповоротна фінансова допомога, інша благодійна допомога;

- цільових внесків – кошти перераховані юридичними та фізичними особами на виконання конкретних заходів;

- інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

 

3.ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ

 

3.1. Кошти Цільового фонду використовуються на вирішення питань соціально-економічного розвитку міста, соціального захисту населення та виконання заходів, на які кошти надійшли з цільовим призначенням, у тому числі за наступними напрямками:

3.1.1. роботи, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним та поточним ремонтами об’єктів, що належать до комунальної власності;

3.1.2. розвиток інфраструктури міста, житлово-комунального господарства, благоустрій міста;

3.1.3. заходи з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій у місті;

3.1.4. заходи із забезпечення соціального захисту громадян та сімей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, у тому числі:

- надання матеріальної допомоги для лікування, вирішення соціально-побутових питань для дітей-сиріт та інвалідів;

- проведення благодійних заходів для соціально незахищених та малозабезпечених верств населення.

3.1.5. фінансова підтримка творчо та спортивно обдарованих громадян, у тому числі дітей та молоді;

3.1.6. представницькі заходи при проведенні інвестиційних форумів, конференцій, семінарів тощо.

3.2. Використання коштів Цільового фонду (крім цільових внесків) здійснюється відповідно до затверджених міських програм.

3.3. Обсяг надходжень до Цільового фонду та розподіл видатків за напрямками та головними розпорядниками коштів здійснюється:

3.3.1. по цільових внесках згідно з розпорядженням міського голови з наступним затвердженням рішенням міської ради при уточненні бюджету міста.

3.3.2. по благодійних внесках (без цільового призначення) за рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради з наступним затвердженням рішенням міської ради при уточненні бюджету міста.

 

4. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 

4.1. Кошти Цільового фонду акумулюються на окремому рахунку бюджету міста Миколаєва, відкритому в органах Державної казначейської служби України.

4.2. Невикористані у звітному році кошти Цільового фонду вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються в порядку, визначеному цим Положенням.

4.3. Облік та звітність про використання коштів Цільового фонду здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.4. Звіт про надходження та використання коштів Цільового фонду затверджується міською радою одночасно із затвердженням звіту про виконання бюджету за відповідний рік.

4.5. Контроль за надходженням та використанням коштів Цільового фонду здійснюється відповідно до бюджетного законодавства України.

 

_________________________________________________________

Опубліковано: 12 липня 2019р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: