Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

27 червня 2019                                                                                      №  684

Про затвердження Положення про конкурсний

відбір суб’єктів господарювання для

провадження підприємницької діяльності на

території Бюджетної установи Миколаївської

міської ради «Культурно-ігровий комплекс

«Дитяче містечко «Казка»

 

З метою врегулювання питання щодо відбору суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності на території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка», яке забезпечить прозорість, відкритість та публічність процедури відбору, розвиток добросовісної конкуренції та залучення додаткових внесків в розвиток інфраструктури та декоративне оформлення Дитячого містечка «Казка», відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону України «Про культуру», керуючись пп. 1 п. «а» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності на території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 27 червня 2019

№ 684

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб’єктів господарювання

для провадження підприємницької діяльності

на території Бюджетної установи Миколаївської міської ради

«Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка»

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про конкурсний відбір суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності на території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» (далі – Положення) визначає механізм відбору суб’єктів господарювання та механізм розміщення об’єктів для провадження підприємницької діяльності на території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» (далі – Дитяче містечко «Казка»).

Дане Положення не поширюється на відносини, пов’язані з орендою нерухомого або індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності, які регулюються Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Положенням про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, затвердженим рішенням міської ради від 28.10.2011 № 10/15 (зі змінами та доповненнями).

1.2. Метою конкурсу є забезпечення ефективного та прозорого відбору контрагентів, забезпечення надання ними відвідувачам Дитячого містечка «Казка» тих послуг, які Дитяче містечко «Казка» не може надавати самостійно, розвиток добросовісної конкуренції та залучення додаткових коштів для розвитку інфраструктури та декоративного оформлення Дитячого містечка «Казка».

1.3. Підставою для провадження підприємницької діяльності на території Дитячого містечка «Казка» є укладання відповідного договору за результатами конкурсу.

1.4. За результатами конкурсу договір має бути укладений із суб’єктом господарювання, який запропонував кращі умови забезпечення вирішення пріоритетних економічних і соціальних напрямків розвитку Дитячого містечка «Казка», в тому числі, але не виключно, у вигляді найбільш економічно вигідної пропозиції.

1.5. Терміни у цьому Положенні застосовуються у наступному значенні:

- схема розташування – схема розміщення об’єкта на території Дитячого містечка «Казка»;

- паспорт об’єкта – документи, у яких визначено місце розташування об’єкта та схема благоустрою прилеглої до об’єкта території.

1.6. Для розміщення групи об’єктів (але не більше п’яти) розробляється єдиний паспорт об’єкта з прив’язкою кожного окремого об’єкта з відображенням благоустрою прилеглої до об’єктів території та інженерного забезпечення.

1.7. При розміщенні об’єктів ураховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені нормами чинного законодавства.

 

2. Конкурсна комісія

 

2.1. Конкурсна комісія утворюється в кількості 5 осіб. До складу конкурсної комісії входять представники:

- управління комунального майна Миколаївської міської ради;

- департаменту економіки Миколаївської міської ради;

- департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради;

- управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради;

- Дитячого містечка «Казка».

Персональний склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням міського голови.

 

2.2. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є:

- прийняття рішення про оголошення конкурсу;

- визначення дати проведення конкурсу;

- розгляд пропозицій учасників конкурсу;

- визначення переможця конкурсу.

 

2.3. Керує діяльністю конкурсної комісії та організовує її роботу голова конкурсної комісії, який обирається з членів конкурсної комісії шляхом відкритого голосування. Голова конкурсної комісії у межах своєї компетенції скликає засідання конкурсної комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд конкурсної комісії.

 

2.4. Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. Засідання конкурсної комісії є легітимним у разі присутності більшості її членів.

Учасники конкурсу мають право брати участь у засіданні конкурсної комісії.

 

 

 

3. Фіксовані умови конкурсу

 

3.1. Фіксовані умови конкурсу є однаковими й незмінними для всіх учасників конкурсу.

3.2. Фіксованими умовами конкурсу є:

- гарантії щодо забезпечення безпеки відвідувачів Дитячого містечка «Казка»;

- технічний стан та зовнішнє оформлення об’єктів, які пропонуються розмістити на території Дитячого містечка «Казка»;

- взяття на себе додаткових зобов’язань щодо розвитку інфраструктури та декоративного оформлення Дитячого містечка «Казка».

3.3. Конкурсна комісія не має права змінювати умови проведення конкурсу після публікації оголошення про проведення конкурсу.

 

4. Оголошення конкурсу

 

4.1. Оголошення про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради, на офіційному веб-сайті Дитячого містечка «Казка», а також у будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних мережах тощо з метою забезпечення участі у конкурсі якомога більшої кількості суб’єктів господарювання.

4.2. Оголошення публікується не пізніше як за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу.

4.3. Оголошення має містити такі відомості:

- назву, адресу, номер телефону, години роботи Дитячого містечка «Казка»;

- кінцевий термін подання заяв на участь у конкурсі;

- час та місце проведення конкурсу;

- фіксовані умови конкурсу;

- критерії оцінки пропозицій учасників (із зазначенням їх питомої ваги в кожному окремому випадку).

 

5. Подача заяви

 

5.1. Заява про участь у конкурсі має містити пропозицію про намір здійснення підприємницької діяльності на території Дитячого містечка «Казка». У заяві учасник також зазначає своє місцезнаходження (місце проживання), платіжні реквізити, інформацію про засоби зв’язку з ним, вид діяльності, який він має намір здійснювати на території Дитячого містечка «Казка», а також пропозицію економічно обґрунтованої ціни за місяць здійснення підприємницької діяльності на території Дитячого містечка «Казка», яка не може бути меншою ніж один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня року подання заяви.

 

 

5.2. До заяви додаються:

- копія  виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- копії установчих документів (для юридичних осіб);

- копія паспорта та копія ідентифікаційного коду (для фізичної особи – підприємця);

- копія ліцензії на здійснення окремих видів діяльності (у разі необхідності);

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування об’єкта, виконані шляхом креслення контурів об’єкта;

- гарантії щодо забезпечення безпеки відвідувачів Дитячого містечка «Казка»;

- відповідні паспорти, сертифікати та інші документи, що підтверджують технічний стан та візуалізацію зовнішнього оформлення об’єктів, які пропонуються розмістити на території Дитячого містечка «Казка»;

- пропозиції щодо  додаткових  зобов’язань  стосовно  розвитку інфраструктури та декоративного оформлення Дитячого містечка «Казка».

5.3. Заяви та додані до них документи надаються у конвертах, запечатаних підписом або печаткою учасника конкурсу (за наявності такої). До дати проведення конкурсу конверти зберігаються у голови конкурсної комісії.

 

6. Процедура проведення конкурсу

 

6.1. Конверти з пропозиціями учасників конкурсу відкриваються в день проведення конкурсу на засіданні конкурсної комісії після підтвердження учасниками, що конверти були неушкоджені. Після цього конкурсна комісія перевіряє вміст конвертів і допускає до участі в конкурсі суб’єктів господарювання, які своєчасно подали заяву та всі необхідні документи, передбачені пунктом 5.2 даного Положення.

6.2. Суб’єкти господарювання, допущені до участі в конкурсі, корегують свої пропозиції шляхом пропонування більшої ціни за місяць здійснення підприємницької діяльності на території Дитячого містечка «Казка» методом аукціону.

Переможець конкурсу визначається конкурсною комісією за результатами оцінки пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. При оцінці пропозицій враховується як найбільша запропонована учасником конкурсу ціна, так і визначені в оголошенні критерії.

6.3. За результатами засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:

- дата, місце проведення конкурсу;

- присутні особи;

- відомості про учасників конкурсу;

- пропозиції  учасників конкурсу;

- обґрунтування рішення про визначення  переможця.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії.

6.4. Оголошення переможця конкурсу здійснює голова конкурсної комісії.

6.5. Результати проведеного конкурсу протягом 3 робочих днів публікуються в джерелах, в яких було оприлюднено оголошення про конкурс.

6.6. Рішення конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу, зафіксоване у протоколі, є підставою для укладання відповідного договору.

6.7. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

- неподання жодної заяви про участь у конкурсі;

- відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, комісією може бути повторно оголошено конкурс.

6.8. При участі в конкурсі одного учасника договір укладається з цим учасником, у разі відповідності його заяви умовам конкурсу.

 

7. Порядок отримання паспорта об’єкта

 

7.1. Підставою для розміщення об’єктів для провадження підприємницької діяльності на території Дитячого містечка «Казка» є укладання відповідного договору та отримання паспорта об’єкта.

7.2. Для підготовки паспорта об’єкта містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.

7.3. Паспорт об’єкта оформлюється директором Дитячого містечка «Казка» протягом десяти робочих днів з дня укладання відповідного договору.

7.4. Паспорт об’єкта включає схему розміщення об’єкта, а також схему благоустрою прилеглої до об’єкта території.

7.5. Паспорт об’єкта підписується директором Дитячого містечка «Казка», заступником директора з адміністративно-господарської роботи та інженером з охорони праці.

7.6. Паспорт об’єкта видається на безоплатній основі.

7.7. Паспорт об’єкта підлягає реєстрації в журналі реєстрації паспортів об’єктів.

7.8. Строк дії паспорта об’єкта визначається строком дії відповідного договору.

7.9. Встановлення об’єкта здійснюється відповідно до паспорта об’єкта.

7.10. Відхилення від паспорта об’єкта не допускається та призводить до дострокового розірвання договору.

7.11. Паспорт об’єкта виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у суб’єкта господарювання, другий – у Дитячому містечку «Казка».

7.12. Самовільне розміщення об’єктів на території Дитячого містечка «Казка» забороняється.

 

____________________________________________

Опубліковано: 11 липня 2019р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: