Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

25 квітня 2019                                                                                 № 51/177

Про  внесення  змін  до  рішення  міської

ради  від  21.12.2018  № 49/31 «Про бюджет

міста  Миколаєва на 2019 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету міста Миколаєва, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».

 

1.1.    Абзаци другий, п’ятий, шостий пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Визначити на 2019 рік:

-             видатки бюджету міста Миколаєва у сумі 4709316741,74 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 4036569277,74 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 672747464 гривень;

-             профіцит за загальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 576313936,26 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-             дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 593204190 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.»

 

1.2.    Додатки 2, 3, 7 викласти в новій редакції (додаються).

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                  О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

      
      
    

Додаток 2

 
    

до рішення міської ради

    

від 25 квітня 2019

    

№ 51/177

      
      

Фінансування бюджету міста Миколаєва на 2019 рік

      
      
     

грн.

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

16 890 253,74

-576 313 936,26

593 204 190,00

593 204 190,00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

16 890 253,74

-576 313 936,26

593 204 190,00

593 204 190,00

208100

На початок періоду

16 890 253,74

16 890 253,74

0,00

0,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00

-593 204 190,00

593 204 190,00

593 204 190,00

 

Загальне фінансування

16 890 253,74

-576 313 936,26

593 204 190,00

593 204 190,00

Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000

Фінансування за активними операціями

16 890 253,74

-576 313 936,26

593 204 190,00

593 204 190,00

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

16 890 253,74

-576 313 936,26

593 204 190,00

593 204 190,00

602100

На початок періоду

16 890 253,74

16 890 253,74

0,00

0,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00

-593 204 190,00

593 204 190,00

593 204 190,00

 

Загальне фінансування

16 890 253,74

-576 313 936,26

593 204 190,00

593 204 190,00

 

 

 

Додаток 3

 до рішення  міської ради

від 25 квітня 2019

 №  51/177

 Розподіл видатків  бюджету міста Миколаєва на 2019 рік 

грн.

Код 
Програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Спеціальний фонд

Разом

Усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

160 155 651,00

160 155 651,00

43 024 368,00

2 699 476,00

0,00

50 155 133,00

50 010 133,00

145 000,00

0,00

0,00

50 010 133,00

210 310 784,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

160 155 651,00

160 155 651,00

43 024 368,00

2 699 476,00

0,00

50 155 133,00

50 010 133,00

145 000,00

0,00

0,00

50 010 133,00

210 310 784,00

0210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

62 762 600,00

62 762 600,00

41 374 100,00

2 631 100,00

0,00

1 727 000,00

1 582 000,00

145 000,00

0,00

0,00

1 582 000,00

64 489 600,00

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

278 000,00

278 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

278 000,00

0213121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2 200 519,00

2 200 519,00

1 650 268,00

68 376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200 519,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 002 278,00

3 002 278,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 002 278,00

0213140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

819 600,00

819 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

819 600,00

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

272 455,00

272 455,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272 455,00

0214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

407 583,00

407 583,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

407 583,00

0216084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

0216086

6086

0610

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

402 778,00

402 778,00

0,00

0,00

0,00

402 778,00

402 778,00

0217610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

182 500,00

182 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182 500,00

0217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 825 355,00

32 825 355,00

0,00

0,00

0,00

32 825 355,00

32 825 355,00

0217680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

316 100,00

316 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

316 100,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

7 670 516,00

7 670 516,00

0,00

0,00

0,00

15 200 000,00

15 200 000,00

0,00

0,00

0,00

15 200 000,00

22 870 516,00

0218220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

43 500,00

43 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 500,00

0219770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

81 000 000,00

81 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 000 000,00

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

1 370 591 883,00

1 370 591 883,00

906 249 038,00

118 937 661,00

0,00

59 358 253,00

20 799 500,00

38 558 753,00

4 957 857,00

1 148 740,00

20 799 500,00

1 429 950 136,00

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

1 370 591 883,00

1 370 591 883,00

906 249 038,00

118 937 661,00

0,00

59 358 253,00

20 799 500,00

38 558 753,00

4 957 857,00

1 148 740,00

20 799 500,00

1 429 950 136,00

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 189 900,00

5 189 900,00

3 974 800,00

125 700,00

0,00

76 000,00

76 000,00

0,00

0,00

0,00

76 000,00

5 265 900,00

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

400 263 432,00

400 263 432,00

258 804 679,00

38 771 737,00

0,00

29 382 926,00

2 539 453,00

26 843 473,00

147 355,00

28 669,00

2 539 453,00

429 646 358,00

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

714 723 431,00

714 723 431,00

497 265 591,00

60 966 924,00

0,00

15 053 564,00

10 988 292,00

4 065 272,00

1 861 565,00

162 229,00

10 988 292,00

729 776 995,00

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

8 934 238,00

8 934 238,00

6 776 921,00

511 503,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 934 238,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0611070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

16 630 176,00

16 630 176,00

11 593 827,00

979 186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 630 176,00

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

38 125 563,00

38 125 563,00

28 614 381,00

2 290 823,00

0,00

212 583,00

118 945,00

93 638,00

0,00

0,00

118 945,00

38 338 146,00

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

143 215 931,00

143 215 931,00

77 823 403,00

14 254 636,00

0,00

7 343 547,00

0,00

7 343 547,00

2 857 897,00

952 176,00

0,00

150 559 478,00

0611120

1120

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

4 997 884,00

4 997 884,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 997 884,00

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

6 570 783,00

6 570 783,00

5 238 144,00

136 851,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 570 783,00

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

19 342 190,00

19 342 190,00

14 345 920,00

724 144,00

0,00

212 823,00

0,00

212 823,00

91 040,00

5 666,00

0,00

19 555 013,00

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

1 261 500,00

1 261 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 261 500,00

0613036

3036

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

8 400 000,00

8 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 400 000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

2 469 021,00

2 469 021,00

1 811 372,00

176 157,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

2 549 021,00

0614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

467 834,00

467 834,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

467 834,00

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 996 810,00

6 996 810,00

0,00

0,00

0,00

6 996 810,00

6 996 810,00

0700000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

526 594 673,74

526 594 673,74

2 710 100,00

124 303,00

0,00

49 801 444,00

46 320 000,00

2 812 681,00

0,00

0,00

46 988 763,00

576 396 117,74

0710000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

526 594 673,74

526 594 673,74

2 710 100,00

124 303,00

0,00

49 801 444,00

46 320 000,00

2 812 681,00

0,00

0,00

46 988 763,00

576 396 117,74

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 753 500,00

3 753 500,00

2 710 100,00

124 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 753 500,00

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

375 804 415,00

375 804 415,00

0,00

0,00

0,00

37 694 274,00

34 380 000,00

2 695 511,00

0,00

0,00

34 998 763,00

413 498 689,00

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

77 823 605,00

77 823 605,00

0,00

0,00

0,00

11 047 170,00

10 880 000,00

117 170,00

0,00

0,00

10 930 000,00

88 870 775,00

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

17 638 519,00

17 638 519,00

0,00

0,00

0,00

170 000,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

170 000,00

17 808 519,00

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

12 785 366,00

12 785 366,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 785 366,00

0712111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

15 859 683,00

15 859 683,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 859 683,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

12 366 173,74

12 366 173,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 366 173,74

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

3 241 700,00

3 241 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 241 700,00

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

5 622 312,00

5 622 312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 622 312,00

0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

1 699 400,00

1 699 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 699 400,00

0717322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890 000,00

890 000,00

0,00

0,00

0,00

890 000,00

890 000,00

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

1 101 750 168,00

1 101 750 168,00

62 521 374,00

2 404 682,00

0,00

3 345 409,00

2 534 200,00

811 209,00

85 388,00

0,00

2 534 200,00

1 105 095 577,00

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

1 101 750 168,00

1 101 750 168,00

62 521 374,00

2 404 682,00

0,00

3 345 409,00

2 534 200,00

811 209,00

85 388,00

0,00

2 534 200,00

1 105 095 577,00

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

46 474 800,00

46 474 800,00

36 064 400,00

834 396,00

0,00

454 200,00

454 200,00

0,00

0,00

0,00

454 200,00

46 929 000,00

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

51 500 000,00

51 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 500 000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

170 986 600,00

170 986 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 986 600,00

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

967 800,00

967 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

967 800,00

0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1 511 041,00

1 511 041,00

0,00

0,00

0,00

630 000,00

630 000,00

0,00

0,00

0,00

630 000,00

2 141 041,00

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2 232 000,00

2 232 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 232 000,00

0813033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

13 900 000,00

13 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 900 000,00

0813034

3034

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0813035

3035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

2 200 000,00

2 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200 000,00

0813036

3036

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

82 400 000,00

82 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 400 000,00

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

4 500 000,00

4 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500 000,00

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

928 800,00

928 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

928 800,00

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

260 294 500,00

260 294 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260 294 500,00

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

25 066 000,00

25 066 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 066 000,00

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

102 570 000,00

102 570 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 570 000,00

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

4 727 100,00

4 727 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 727 100,00

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

95 454 400,00

95 454 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 454 400,00

0813050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

779 200,00

779 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

779 200,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

102 059 600,00

102 059 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 059 600,00

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

41 158 000,00

41 158 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 158 000,00

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

19 861 200,00

19 861 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 861 200,00

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

3 801 100,00

3 801 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 801 100,00

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

147 500,00

147 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147 500,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0813090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

614 180,00

614 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

614 180,00

0813104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

26 438 529,00

26 438 529,00

18 859 450,00

819 231,00

0,00

1 561 209,00

1 450 000,00

111 209,00

85 388,00

0,00

1 450 000,00

27 999 738,00

0813105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

3 852 338,00

3 852 338,00

2 742 900,00

176 338,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 852 338,00

0813123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

311 349,00

311 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

311 349,00

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1 965 494,00

1 965 494,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 965 494,00

0813171

3171

1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

225 290,00

225 290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225 290,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0813173

3172

1010

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

4 810,00

4 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 810,00

0813180

3180

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

78 404,00

78 404,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 404,00

0813191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

12 494 400,00

12 494 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 494 400,00

0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

1 563 653,00

1 563 653,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 563 653,00

0813210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

788 198,00

788 198,00

646 064,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

788 198,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

5 317 000,00

5 317 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 317 000,00

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6 893 574,00

6 893 574,00

4 208 560,00

574 717,00

0,00

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

7 593 574,00

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6 063 308,00

6 063 308,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 063 308,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

149 607 117,00

149 607 117,00

82 752 329,00

8 559 286,00

0,00

20 831 356,00

14 014 390,00

6 375 424,00

3 699 252,00

121 807,00

14 455 932,00

170 438 473,00

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

149 607 117,00

149 607 117,00

82 752 329,00

8 559 286,00

0,00

20 831 356,00

14 014 390,00

6 375 424,00

3 699 252,00

121 807,00

14 455 932,00

170 438 473,00

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 611 500,00

2 611 500,00

1 987 400,00

0,00

0,00

44 000,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

44 000,00

2 655 500,00

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

49 685 933,00

49 685 933,00

38 461 076,00

2 136 015,00

0,00

4 980 136,00

0,00

4 893 169,00

3 333 109,00

51 872,00

86 967,00

54 666 069,00

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

33 967 591,00

33 967 591,00

24 264 642,00

2 652 151,00

0,00

1 251 312,00

1 163 000,00

88 312,00

0,00

0,00

1 163 000,00

35 218 903,00

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

21 474 310,00

21 474 310,00

13 613 809,00

3 168 860,00

0,00

1 596 408,00

147 890,00

1 093 943,00

324 143,00

69 935,00

502 465,00

23 070 718,00

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

39 443 243,00

39 443 243,00

4 425 402,00

602 260,00

0,00

2 159 500,00

1 859 500,00

300 000,00

42 000,00

0,00

1 859 500,00

41 602 743,00

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2 424 540,00

2 424 540,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

3 224 540,00

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

132 530 241,00

132 530 241,00

64 112 963,00

12 679 529,00

0,00

9 023 982,00

8 100 000,00

923 982,00

0,00

89 950,00

8 100 000,00

141 554 223,00

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

132 530 241,00

132 530 241,00

64 112 963,00

12 679 529,00

0,00

9 023 982,00

8 100 000,00

923 982,00

0,00

89 950,00

8 100 000,00

141 554 223,00

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 951 000,00

1 951 000,00

1 445 400,00

21 252,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 951 000,00

1115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

4 790 000,00

4 790 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 790 000,00

1115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

345 000,00

345 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

345 000,00

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

76 431 038,00

76 431 038,00

44 265 863,00

7 452 262,00

0,00

2 209 519,00

1 810 421,00

399 098,00

0,00

0,00

1 810 421,00

78 640 557,00

1115032

5032

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

4 308 756,00

4 308 756,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 308 756,00

1115033

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

11 498 104,00

11 498 104,00

6 657 114,00

710 950,00

0,00

492 000,00

365 000,00

127 000,00

0,00

89 950,00

365 000,00

11 990 104,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1115041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

20 065 250,00

20 065 250,00

9 399 868,00

4 421 132,00

0,00

5 712 463,00

5 314 579,00

397 884,00

0,00

0,00

5 314 579,00

25 777 713,00

1115062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

9 831 415,00

9 831 415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 831 415,00

1115063

5063

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

3 309 678,00

3 309 678,00

2 344 718,00

73 933,00

0,00

610 000,00

610 000,00

0,00

0,00

0,00

610 000,00

3 919 678,00

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

203 313 250,00

203 313 250,00

14 815 200,00

593 511,00

0,00

223 174 902,00

215 724 202,00

6 181 700,00

3 829 343,00

75 580,00

216 993 202,00

426 488 152,00

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

203 313 250,00

203 313 250,00

14 815 200,00

593 511,00

0,00

223 174 902,00

215 724 202,00

6 181 700,00

3 829 343,00

75 580,00

216 993 202,00

426 488 152,00

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

19 602 400,00

19 602 400,00

14 815 200,00

518 511,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

19 682 400,00

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

26 005 910,00

26 005 910,00

0,00

0,00

0,00

51 016 910,00

51 016 910,00

0,00

0,00

0,00

51 016 910,00

77 022 820,00

1216016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1 900 000,00

1 900 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

2 900 000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1216020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

70 646 700,00

70 646 700,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

74 646 700,00

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

63 047 380,00

63 047 380,00

0,00

75 000,00

0,00

27 150 000,00

27 150 000,00

0,00

0,00

0,00

27 150 000,00

90 197 380,00

1216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 350 700,00

0,00

5 296 700,00

3 829 343,00

75 580,00

54 000,00

5 350 700,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 160 018,00

87 160 018,00

0,00

0,00

0,00

87 160 018,00

87 160 018,00

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

20 533 860,00

20 533 860,00

0,00

0,00

0,00

20 233 530,00

20 233 530,00

0,00

0,00

0,00

20 233 530,00

40 767 390,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 993 744,00

24 993 744,00

0,00

0,00

0,00

24 993 744,00

24 993 744,00

1217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 577 000,00

1 577 000,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

1 667 000,00

1218340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 100 000,00

0,00

885 000,00

0,00

0,00

1 215 000,00

2 100 000,00

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

17 986 500,00

17 986 500,00

4 155 500,00

0,00

0,00

64 314 330,00

64 314 330,00

0,00

0,00

0,00

64 314 330,00

82 300 830,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

17 986 500,00

17 986 500,00

4 155 500,00

0,00

0,00

64 314 330,00

64 314 330,00

0,00

0,00

0,00

64 314 330,00

82 300 830,00

1310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 574 500,00

5 574 500,00

4 155 500,00

0,00

0,00

23 500,00

23 500,00

0,00

0,00

0,00

23 500,00

5 598 000,00

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 405 270,00

32 405 270,00

0,00

0,00

0,00

32 405 270,00

32 405 270,00

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

31 797 560,00

31 797 560,00

0,00

0,00

0,00

31 797 560,00

41 797 560,00

1317693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2 412 000,00

2 412 000,00

0,00

0,00

0,00

88 000,00

88 000,00

0,00

0,00

0,00

88 000,00

2 500 000,00

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

4 532 700,00

4 532 700,00

3 252 100,00

173 823,00

0,00

89 063 093,00

89 063 093,00

0,00

0,00

0,00

89 063 093,00

93 595 793,00

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

4 532 700,00

4 532 700,00

3 252 100,00

173 823,00

0,00

89 063 093,00

89 063 093,00

0,00

0,00

0,00

89 063 093,00

93 595 793,00

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 532 700,00

4 532 700,00

3 252 100,00

173 823,00

0,00

3 063 900,00

3 063 900,00

0,00

0,00

0,00

3 063 900,00

7 596 600,00

1511010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 493 380,00

6 493 380,00

0,00

0,00

0,00

6 493 380,00

6 493 380,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1511020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 829 053,00

26 829 053,00

0,00

0,00

0,00

26 829 053,00

26 829 053,00

1511090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330 360,00

330 360,00

0,00

0,00

0,00

330 360,00

330 360,00

1513241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 578 900,00

2 578 900,00

0,00

0,00

0,00

2 578 900,00

2 578 900,00

1515031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 300 000,00

3 300 000,00

0,00

0,00

0,00

3 300 000,00

3 300 000,00

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

999 200,00

999 200,00

0,00

0,00

0,00

999 200,00

999 200,00

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 747 471,00

11 747 471,00

0,00

0,00

0,00

11 747 471,00

11 747 471,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 825 819,00

12 825 819,00

0,00

0,00

0,00

12 825 819,00

12 825 819,00

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1517330

7330

0443

Будівництво  інших об'єктів комунальної власності

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 895 010,00

9 895 010,00

0,00

0,00

0,00

9 895 010,00

9 895 010,00

1600000

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

11 344 500,00

11 344 500,00

4 878 200,00

0,00

0,00

16 155 200,00

16 155 200,00

0,00

0,00

0,00

16 155 200,00

27 499 700,00

1610000

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

11 344 500,00

11 344 500,00

4 878 200,00

0,00

0,00

16 155 200,00

16 155 200,00

0,00

0,00

0,00

16 155 200,00

27 499 700,00

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 269 500,00

6 269 500,00

4 878 200,00

0,00

0,00

225 200,00

225 200,00

0,00

0,00

0,00

225 200,00

6 494 700,00

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 104 135,00

3 104 135,00

0,00

0,00

0,00

3 104 135,00

3 104 135,00

1617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 131 748,00

7 131 748,00

0,00

0,00

0,00

7 131 748,00

7 131 748,00

1617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

5 075 000,00

5 075 000,00

0,00

0,00

0,00

5 694 117,00

5 694 117,00

0,00

0,00

0,00

5 694 117,00

10 769 117,00

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської  ради

3 576 200,00

3 576 200,00

2 348 700,00

63 438,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

3 596 200,00

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської  ради

3 576 200,00

3 576 200,00

2 348 700,00

63 438,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

3 596 200,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 576 200,00

3 576 200,00

2 348 700,00

63 438,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

3 596 200,00

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

15 939 478,00

15 939 478,00

3 974 800,00

135 304,00

0,00

612 697,00

547 680,00

65 017,00

0,00

0,00

547 680,00

16 552 175,00

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

15 939 478,00

15 939 478,00

3 974 800,00

135 304,00

0,00

612 697,00

547 680,00

65 017,00

0,00

0,00

547 680,00

16 552 175,00

2910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 361 900,00

5 361 900,00

3 974 800,00

116 304,00

0,00

87 517,00

22 500,00

65 017,00

0,00

0,00

22 500,00

5 449 417,00

2917330

7330

0443

Будівництво  інших об'єктів комунальної власності

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

492 180,00

492 180,00

0,00

0,00

0,00

492 180,00

492 180,00

2918110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

10 565 578,00

10 565 578,00

0,00

10 000,00

0,00

33 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

33 000,00

10 598 578,00

2918120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

12 000,00

12 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

4 280 100,00

4 280 100,00

3 252 100,00

0,00

0,00

265 000,00

265 000,00

0,00

0,00

0,00

265 000,00

4 545 100,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

4 280 100,00

4 280 100,00

3 252 100,00

0,00

0,00

265 000,00

265 000,00

0,00

0,00

0,00

265 000,00

4 545 100,00

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 280 100,00

4 280 100,00

3 252 100,00

0,00

0,00

265 000,00

265 000,00

0,00

0,00

0,00

265 000,00

4 545 100,00

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

13 395 000,00

13 395 000,00

9 937 000,00

42 000,00

0,00

194 500,00

194 500,00

0,00

0,00

0,00

194 500,00

13 589 500,00

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

13 395 000,00

13 395 000,00

9 937 000,00

42 000,00

0,00

194 500,00

194 500,00

0,00

0,00

0,00

194 500,00

13 589 500,00

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 395 000,00

13 395 000,00

9 937 000,00

42 000,00

0,00

194 500,00

194 500,00

0,00

0,00

0,00

194 500,00

13 589 500,00

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

9 437 600,00

9 437 600,00

5 420 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 437 600,00

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

9 437 600,00

9 437 600,00

5 420 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 437 600,00

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 907 400,00

6 907 400,00

5 420 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 907 400,00

3617130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

2 530 200,00

2 530 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 530 200,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

130 241 400,00

115 241 400,00

9 575 700,00

0,00

0,00

180 500,00

180 500,00

0,00

0,00

0,00

180 500,00

130 421 900,00

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

130 241 400,00

115 241 400,00

9 575 700,00

0,00

0,00

180 500,00

180 500,00

0,00

0,00

0,00

180 500,00

130 421 900,00

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 408 700,00

12 408 700,00

9 575 700,00

0,00

0,00

180 500,00

180 500,00

0,00

0,00

0,00

180 500,00

12 589 200,00

3718700

8700

0133

Резервний фонд

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000 000,00

3719110

9110

0180

Реверсна дотація 

102 832 700,00

102 832 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 832 700,00

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

6 636 600,00

6 636 600,00

4 336 200,00

175 981,00

0,00

43 000,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

43 000,00

6 679 600,00

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

6 636 600,00

6 636 600,00

4 336 200,00

175 981,00

0,00

43 000,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

43 000,00

6 679 600,00

3810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 036 600,00

6 036 600,00

4 336 200,00

175 981,00

0,00

43 000,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

43 000,00

6 079 600,00

3816020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

44 197 142,00

44 197 142,00

10 531 551,00

521 281,00

0,00

18 792 816,00

18 769 900,00

12 916,00

0,00

3 828,00

18 779 900,00

62 989 958,00

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

44 197 142,00

44 197 142,00

10 531 551,00

521 281,00

0,00

18 792 816,00

18 769 900,00

12 916,00

0,00

3 828,00

18 779 900,00

62 989 958,00

4010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 218 300,00

13 218 300,00

9 557 100,00

392 700,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

13 278 300,00

4013122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

4013123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000,00

4013133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

113 270,00

113 270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 270,00

4013210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

178 500,00

178 500,00

146 311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178 500,00

4013242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

63 800,00

63 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 800,00

4014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

75 502,00

75 502,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 502,00

4015041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1 088 670,00

1 088 670,00

828 140,00

60 581,00

0,00

22 916,00

0,00

12 916,00

0,00

3 828,00

10 000,00

1 111 586,00

4016011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

5 800 000,00

5 800 000,00

0,00

0,00

0,00

8 543 900,00

8 543 900,00

0,00

0,00

0,00

8 543 900,00

14 343 900,00

4016014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

4 100 000,00

4 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 100 000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4016020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 799 000,00

1 799 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 799 000,00

4016030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

15 431 000,00

15 431 000,00

0,00

0,00

0,00

5 620 000,00

5 620 000,00

0,00

0,00

0,00

5 620 000,00

21 051 000,00

4016040

6040

0620

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

4016090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

4017461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

850 000,00

850 000,00

0,00

0,00

0,00

4 416 000,00

4 416 000,00

0,00

0,00

0,00

4 416 000,00

5 266 000,00

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

4018220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

87 000,00

87 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 000,00

4018230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

722 100,00

722 100,00

0,00

68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

722 100,00

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

25 180 641,00

25 180 641,00

7 367 816,00

627 727,00

0,00

33 575 376,00

33 519 100,00

56 276,00

0,00

0,00

33 519 100,00

58 756 017,00

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

25 180 641,00

25 180 641,00

7 367 816,00

627 727,00

0,00

33 575 376,00

33 519 100,00

56 276,00

0,00

0,00

33 519 100,00

58 756 017,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

10 380 100,00

10 380 100,00

7 212 900,00

581 727,00

0,00

225 976,00

169 700,00

56 276,00

0,00

0,00

169 700,00

10 606 076,00

4113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

26 600,00

26 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 600,00

4113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

4113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

92 041,00

92 041,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 041,00

4113210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

188 998,00

188 998,00

154 916,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188 998,00

4113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

42 900,00

42 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 900,00

4114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

75 502,00

75 502,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 502,00

4116011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1 199 500,00

1 199 500,00

0,00

0,00

0,00

11 178 000,00

11 178 000,00

0,00

0,00

0,00

11 178 000,00

12 377 500,00

4116014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

2 600 000,00

2 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 600 000,00

4116020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100 000,00

4116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

8 300 000,00

8 300 000,00

0,00

0,00

0,00

7 100 000,00

7 100 000,00

0,00

0,00

0,00

7 100 000,00

15 400 000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4117330

7330

0443

Будівництво  інших об'єктів комунальної власності

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

4117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

14 671 400,00

14 671 400,00

0,00

0,00

0,00

14 671 400,00

15 271 400,00

4118220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

78 000,00

78 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 000,00

4118230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

489 000,00

489 000,00

0,00

46 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

489 000,00

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

51 232 125,00

51 232 125,00

9 729 230,00

587 557,00

0,00

8 869 562,00

8 869 562,00

0,00

0,00

0,00

8 869 562,00

60 101 687,00

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

51 232 125,00

51 232 125,00

9 729 230,00

587 557,00

0,00

8 869 562,00

8 869 562,00

0,00

0,00

0,00

8 869 562,00

60 101 687,00

4210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 554 100,00

13 554 100,00

9 557 100,00

519 557,00

0,00

176 000,00

176 000,00

0,00

0,00

0,00

176 000,00

13 730 100,00

4213122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

19 000,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

4213123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

14 500,00

14 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 500,00

4213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

100 296,00

100 296,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 296,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4213210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

209 998,00

209 998,00

172 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209 998,00

4213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

77 139,00

77 139,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 139,00

4214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

75 502,00

75 502,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 502,00

4216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

13 957 490,00

13 957 490,00

0,00

0,00

0,00

2 472 395,00

2 472 395,00

0,00

0,00

0,00

2 472 395,00

16 429 885,00

4216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

4216020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

4216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

16 615 000,00

16 615 000,00

0,00

0,00

0,00

2 048 454,00

2 048 454,00

0,00

0,00

0,00

2 048 454,00

18 663 454,00

4217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

4217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

3 872 713,00

3 872 713,00

0,00

0,00

0,00

3 872 713,00

4 272 713,00

4218220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

87 000,00

87 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4218230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

722 100,00

722 100,00

0,00

68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

722 100,00

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

54 046 308,00

54 046 308,00

9 893 312,00

714 882,00

0,00

24 970 911,00

24 959 900,00

11 011,00

0,00

0,00

24 959 900,00

79 017 219,00

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

54 046 308,00

54 046 308,00

9 893 312,00

714 882,00

0,00

24 970 911,00

24 959 900,00

11 011,00

0,00

0,00

24 959 900,00

79 017 219,00

4310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 651 800,00

13 651 800,00

9 737 400,00

646 882,00

0,00

331 011,00

320 000,00

11 011,00

0,00

0,00

320 000,00

13 982 811,00

4313122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

37 000,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 000,00

4313123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

4313133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

100 362,00

100 362,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 362,00

4313210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

190 212,00

190 212,00

155 912,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 212,00

4313242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

62 700,00

62 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 700,00

4314082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

84 524,00

84 524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 524,00

4316011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

6 219 630,00

6 219 630,00

0,00

0,00

0,00

7 700 000,00

7 700 000,00

0,00

0,00

0,00

7 700 000,00

13 919 630,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4316014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

4316020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

798 000,00

798 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

798 000,00

4316030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

28 432 000,00

28 432 000,00

0,00

0,00

0,00

8 611 900,00

8 611 900,00

0,00

0,00

0,00

8 611 900,00

37 043 900,00

4316090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

20 980,00

20 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 980,00

4317461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

8 328 000,00

8 328 000,00

0,00

0,00

0,00

8 328 000,00

8 928 000,00

4318220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

87 000,00

87 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 000,00

4318230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

722 100,00

722 100,00

0,00

68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

722 100,00

×

×

×

УСЬОГО

4 036 569 277,74

4 021 569 277,74

1 264 837 781,00

149 040 441,00

0,00

672 747 464,00

614 404 190,00

55 953 969,00

12 571 840,00

1 439 905,00

616 793 495,00

4 709 316 741,74

 

 

Додаток 7 

до рішення  міської ради

від  25 травня 2019 

№ 51/177_

 

 

 

 

 Розподіл
витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у  2019 році

грн.

Код 
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 
Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування  головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця,  найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування міської програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет  розвитку
 
УСЬОГО
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0200000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

172 157 784

121 947 651

50 210 133

50 010 133

0210000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

172 157 784

121 947 651

50 210 133

50 010 133

0210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

6 136 600

4 554 600

1 582 000

1 582 000

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

198 000

198 000

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

80 000

80 000

0

0

0213121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

2 200 519

2 200 519

0

0

0213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

3 002 278

3 002 278

0

0

0213140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/12

819 600

819 600

0

0

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

272 455

272 455

0

0

0214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/8

407 583

407 583

0

0

0216084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

1 200 000

1 200 000

0

0

0216086

6086

0610

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

402 778

0

402 778

402 778

0217610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

 Програма розвитку малого і середнього підприємництва у                                м. Миколаєві на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 16.11.2017 № 28/8

182 500

182 500

0

0

0217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

32 825 355

0

32 825 355

32 825 355

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0217680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

316 100

316 100

0

0

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2019 років

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/15

1 659 100

1 659 100

0

0

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку                                                          м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

3 411 416

3 411 416

0

0

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Цільова Програма «Цифрове місто» на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 23.02.2017 № 16/31

15 700 000

500 000

15 200 000

15 200 000

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9

100 000

100 000

0

0

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма розвитку сталої міської мобільності                                                    м. Миколаєва на 2018-2019 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/15

2 000 000

2 000 000

0

0

0218220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва " на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017  №32/14

43 500

43 500

0

0

0218821

8821

1060

Надання кредиту

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

23 400 000

20 000 000

3 400 000

0

0218822

8822

1060

Повернення кредиту

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

-3 200 000

0

-3 200 000

0

0219770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

81 000 000

81 000 000

0

0

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

889 200 449

868 400 949

20 799 500

20 799 500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

889 200 449

868 400 949

20 799 500

20 799 500

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

301 700

225 700

76 000

76 000

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма “Освіта” на  2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/15

402 802 885

400 263 432

2 539 453

2 539 453

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська комплексна програма “Освіта” на  2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/15

250 968 874

243 787 467

7 181 407

7 181 407

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9

4 282 403

475 518

3 806 885

3 806 885

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

Міська комплексна програма “Освіта” на  2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/15

2 720 694

2 720 694

0

0

0611070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Міська комплексна програма “Освіта” на  2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/15

9 990 682

9 990 682

0

0

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська комплексна програма “Освіта” на  2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/15

38 044 804

38 044 804

0

0

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9

199 704

80 759

118 945

118 945

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

Міська комплексна програма “Освіта” на  2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/15

131 384 195

131 384 195

0

0

0611120

1120

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

Міська комплексна програма “Освіта” на  2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/15

4 997 884

4 997 884

0

0

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Міська комплексна програма “Освіта” на  2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/15

6 570 783

6 570 783

0

0

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Міська комплексна програма “Освіта” на  2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/15

17 260 676

17 260 676

0

0

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Міська комплексна програма “Освіта” на  2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/15

1 261 500

1 261 500

0

0

0613036

3036

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Міська комплексна програма “Освіта” на  2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/15

8 400 000

8 400 000

0

0

0614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма “Освіта” на  2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/15

2 549 021

2 469 021

80 000

80 000

0614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма “Освіта” на  2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/15

467 834

467 834

0

0

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9

1 989 995

0

1 989 995

1 989 995

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

5 006 815

0

5 006 815

5 006 815

0700000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

149 342 623

104 282 623

45 060 000

45 060 000

0710000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

149 342 623

104 282 623

45 060 000

45 060 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

224 303

224 303

0

0

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки                                               

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

90 234 443

57 114 443

33 120 000

33 120 000

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки                                               

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

23 537 302

12 657 302

10 880 000

10 880 000

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки                                               

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

14 301 019

14 131 019

170 000

170 000

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки                                               

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

1 089 552

1 089 552

0

0

0712111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки                                               

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

7 323 683

7 323 683

0

0

0712111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Міська цільова програма "Первинна допомога" міста Миколаєва на 2019 рік"

 

8 536 000

8 536 000

0

0

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки                                               

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

2 206 921

2 206 921

0

0

0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки                                               

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

999 400

999 400

0

0

0717322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

890 000

0

890 000

890 000

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

161 892 884

159 358 684

2 534 200

2 534 200

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

161 892 884

159 358 684

2 534 200

2 534 200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

1 418 596

964 396

454 200

454 200

0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

2 141 041

1 511 041

630 000

630 000

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                  
 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

2 232 000

2 232 000

0

0

0813033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

13 900 000

13 900 000

0

0

0813034

3034

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

1 500 000

1 500 000

0

0

0813035

3035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

2 200 000

2 200 000

0

0

0813036

3036

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

82 400 000

82 400 000

0

0

0813104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

27 888 529

26 438 529

1 450 000

1 450 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0813105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

3 852 338

3 852 338

0

0

0813123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї 

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

311 349

311 349

0

0

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                  

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

1 965 494

1 965 494

0

0

0813180

3180

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

62 290

62 290

0

0

0813180

3180

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/11

16 114

16 114

0

0

0813191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

4 299 500

4 299 500

0

0

0813191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/11

2 702 900

2 702 900

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

1 306 753

1 306 753

0

0

0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/11

256 900

256 900

0

0

0813210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

788 198

788 198

0

0

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

6 893 574

6 893 574

0

0

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

5 757 308

5 757 308

0

0

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

161 110 007

147 095 617

14 014 390

14 014 390

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

161 110 007

147 095 617

14 014 390

14 014 390

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

144 000

100 000

44 000

44 000

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/8

49 685 933

49 685 933

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/8

35 130 591

33 967 591

1 163 000

1 163 000

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/8

21 287 310

21 287 310

0

0

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9

334 890

187 000

147 890

147 890

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/8

41 103 603

39 253 603

1 850 000

1 850 000

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9

199 140

189 640

9 500

9 500

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/8

2 374 540

1 774 540

600 000

600 000

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма охорони культурної спадщини  міста Миколаєва на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/9

850 000

650 000

200 000

200 000

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

10 000 000

0

10 000 000

10 000 000

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

138 775 493

130 675 493

8 100 000

8 100 000

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

138 775 493

130 675 493

8 100 000

8 100 000

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

96 252

96 252

0

0

1115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

4 790 000

4 790 000

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

335 000

335 000

0

0

1115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9

10 000

10 000

0

0

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

78 041 809

76 231 388

1 810 421

1 810 421

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9

199 650

199 650

0

0

1115032

5032

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

4 308 756

4 308 756

0

0

1115033

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

11 863 104

11 498 104

365 000

365 000

1115041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

25 379 829

20 065 250

5 314 579

5 314 579

1115062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

9 831 415

9 831 415

0

0

1115063

5063

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

3 919 678

3 309 678

610 000

610 000

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

402 161 563

184 337 361

217 824 202

215 724 202

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

402 161 563

184 337 361

217 824 202

215 724 202

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

706 511

626 511

80 000

80 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

77 022 820

26 005 910

51 016 910

51 016 910

1216016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

2 900 000

1 900 000

1 000 000

1 000 000

1216020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

74 646 700

70 646 700

4 000 000

4 000 000

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

88 998 677

62 847 480

26 151 197

26 151 197

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9

1 198 703

199 900

998 803

998 803

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

87 160 018

0

87 160 018

87 160 018

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

40 767 390

20 533 860

20 233 530

20 233 530

1217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

1 667 000

1 577 000

90 000

90 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

24 993 744

0

24 993 744

24 993 744

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1218340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Екологічна політика м. Миколаєва

Рішення ММР  від 23.12.2011 № 12/19

2 100 000

0

2 100 000

0

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

77 026 330

12 712 000

64 314 330

64 314 330

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

77 026 330

12 712 000

64 314 330

64 314 330

1310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

23 500

0

23 500

23 500

1310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 23.12.2016  № 13/12

300 000

300 000

0

0

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

32 405 270

0

32 405 270

32 405 270

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 23.12.2016  № 13/12

41 600 000

10 000 000

31 600 000

31 600 000

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9

197 560

0

197 560

197 560

1317693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 23.12.2016  № 13/12

2 500 000

2 412 000

88 000

88 000

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

89 336 916

273 823

89 063 093

89 063 093

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

89 336 916

273 823

89 063 093

89 063 093

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

3 337 723

273 823

3 063 900

3 063 900

1511010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма “Освіта” на  2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/15

6 493 380

0

6 493 380

6 493 380

1511020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська комплексна програма “Освіта” на  2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/15

26 829 053

0

26 829 053

26 829 053

1511090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська комплексна програма “Освіта” на  2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/15

330 360

0

330 360

330 360

1513241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/11

2 578 900

0

2 578 900

2 578 900

1515031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

3 300 000

0

3 300 000

3 300 000

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9

999 200

0

999 200

999 200

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

11 747 471

0

11 747 471

11 747 471

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

12 825 819

0

12 825 819

12 825 819

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

10 000 000

0

10 000 000

10 000 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1517330

7330

0443

Будівництво  інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

9 895 010

0

9 895 010

9 895 010

1600000

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

21 245 200

5 090 000

16 155 200

16 155 200

1610000

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

21 245 200

5 090 000

16 155 200

16 155 200

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

240 200

15 000

225 200

225 200

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

3 104 135

0

3 104 135

3 104 135

1617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

7 131 748

0

7 131 748

7 131 748

1617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

10 769 117

5 075 000

5 694 117

5 694 117

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської  ради

 

 

163 438

143 438

20 000

20 000

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської  ради

 

 

163 438

143 438

20 000

20 000

1710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

163 438

143 438

20 000

20 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

11 326 562

10 778 882

547 680

547 680

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

11 326 562

10 778 882

547 680

547 680

2910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

223 804

201 304

22 500

22 500

2917330

7330

0443

Будівництво  інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

492 180

0

492 180

492 180

2918110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2017 -2019 роки

Рішення ММР від 23.12.2016  № 13/15

10 598 578

10 565 578

33 000

33 000

2918120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2017 -2019 роки

Рішення ММР від 23.12.2016  № 13/15

12 000

12 000

0

0

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

287 950

22 950

265 000

265 000

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

287 950

22 950

265 000

265 000

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

287 950

22 950

265 000

265 000

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

386 500

192 000

194 500

194 500

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

386 500

192 000

194 500

194 500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

386 500

192 000

194 500

194 500

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

2 535 200

2 535 200

0

0

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

2 535 200

2 535 200

0

0

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

5 000

5 000

0

0

3617130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

2 530 200

2 530 200

0

0

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

180 500

0

180 500

180 500

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

180 500

0

180 500

180 500

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

180 500

0

180 500

180 500

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

968 981

925 981

43 000

43 000

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

968 981

925 981

43 000

43 000

3810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

368 981

325 981

43 000

43 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3816020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

600 000

600 000

0

0

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району  Миколаївської міської ради

 

 

50 217 017

31 447 117

18 769 900

18 769 900

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району  Миколаївської міської ради

 

 

50 217 017

31 447 117

18 769 900

18 769 900

4010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

528 275

468 275

60 000

60 000

4013122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

12 000

12 000

0

0

4013123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї 

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

38 000

38 000

0

0

4013133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

113 270

113 270

0

0

4013210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

178 500

178 500

0

0

4013242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

63 800

63 800

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/8

75 502

75 502

0

0

4015041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

1 088 670

1 088 670

0

0

4016011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

13 950 000

5 800 000

8 150 000

8 150 000

4016011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9

393 900

0

393 900

393 900

4016014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

4 100 000

4 100 000

0

0

4016020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

1 799 000

1 799 000

0

0

4016030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

21 051 000

15 431 000

5 620 000

5 620 000

4016040

6040

0620

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

500 000

500 000

0

0

4016090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

120 000

120 000

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4017461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

5 266 000

850 000

4 416 000

4 416 000

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

130 000

0

130 000

130 000

4018220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва " на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017  №32/14

87 000

87 000

0

0

4018230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва" на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/5

722 100

722 100

0

0

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

48 976 368

15 457 268

33 519 100

33 519 100

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

48 976 368

15 457 268

33 519 100

33 519 100

4110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

826 427

656 727

169 700

169 700

4113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

26 600

26 600

0

0

4113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї 

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

8 000

8 000

0

0

4113210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

188 998

188 998

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

92 041

92 041

0

0

4113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

42 900

42 900

0

0

4114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/8

75 502

75 502

0

0

4116011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

12 178 000

1 000 000

11 178 000

11 178 000

4116011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9

199 500

199 500

0

0

4116014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

2 600 000

2 600 000

0

0

4116020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

1 100 000

1 100 000

0

0

4116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

15 400 000

8 300 000

7 100 000

7 100 000

4117330

7330

0443

Будівництво  інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

400 000

0

400 000

400 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

15 271 400

600 000

14 671 400

14 671 400

4118220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва " на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017  №32/14

78 000

78 000

0

0

4118230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва" на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/5

489 000

489 000

0

0

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

47 158 434

38 288 872

8 869 562

8 869 562

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

47 158 434

38 288 872

8 869 562

8 869 562

4210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

786 847

610 847

176 000

176 000

4213122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

19 000

19 000

0

0

4213123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї 

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

14 500

14 500

0

0

4213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

100 296

100 296

0

0

4213210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

209 998

209 998

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

77 139

77 139

0

0

4214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/8

75 502

75 502

0

0

4216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

16 429 885

13 957 490

2 472 395

2 472 395

4216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

5 000 000

5 000 000

0

0

4216020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

400 000

400 000

0

0

4216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

18 518 454

16 470 000

2 048 454

2 048 454

4216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9

145 000

145 000

0

0

4217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

300 000

0

300 000

300 000

4217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

4 272 713

400 000

3 872 713

3 872 713

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4218220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва " на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017  №32/14

87 000

87 000

0

0

4218230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва" на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/5

722 100

722 100

0

0

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

66 096 290

41 136 390

24 959 900

24 959 900

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

66 096 290

41 136 390

24 959 900

24 959 900

4310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

1 061 882

741 882

320 000

320 000

4313122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

37 000

37 000

0

0

4313123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї 

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

40 000

40 000

0

0

4313133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

100 362

100 362

0

0

4313210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

190 212

190 212

0

0

4313242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10

62 700

62 700

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4314082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/8

84 524

84 524

0

0

4316011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

13 320 000

5 620 000

7 700 000

7 700 000

4316011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9

599 630

599 630

0

0

4316014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

3 000 000

3 000 000

0

0

4316020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

798 000

798 000

0

0

4316030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

36 844 000

28 432 000

8 412 000

8 412 000

4316030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9

199 900

0

199 900

199 900

4316090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

20 980

20 980

0

0

4317461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

8 928 000

600 000

8 328 000

8 328 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4318220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва " на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017  №32/14

87 000

87 000

0

0

4318230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва" на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/5

722 100

722 100

0

0

×

×

×

УСЬОГО

×

×

2 490 546 489

1 875 102 299

615 444 190

613 144 190

 

 

 Опубліковано: 13 травня 2019р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: