Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 12/19 від 2011-12-23

Про затвердження нової редакції Екологічної політики м. Миколаєва


Відповідно до розпоряджень Миколаївського міського голови від 10.06.11 № 281р “Про створення робочої групи для вивчення питання внесення змін та доповнень до Концепції екологічного розвитку м. Миколаєва в ХХІ столітті” та від 23.06.11 № 303р “Про внесення доповнень до розпорядження міського голови від 10.06.11 № 281р”, враховуючи вимоги стандарту ДСТУ ISO 14001-97 “Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування”, керуючись ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Інформацію голови робочої групи, голови постійної комісії міської ради з питань екологічної політики, охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження Крісенка О.В. про внесення змін та доповнень до Екологічної політики міста Миколаєва взяти до відома.
2. Затвердити нову редакцію Екологічної політики м. Миколаєва. (додається).
3. Виконавчим органам Миколаївської міської ради в подальшій роботі керуватися та приймати рішення відповідно до Екологічної політики м. Миколаєва.
4. У зв’язку із затвердженням нової редакції Екологічної політики міста Миколаєва рішення міської ради від 14.12.01 № 36/29 визнати таким, що втратило чинність.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань екологічної політики, охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження ( Крісенка).


Міський головаВ.Д. Чайка


Затверджено
рішенням міської ради
від 23 грудня 2011
№12/19ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА М. МИКОЛАЄВА
 
ВСТУП
 
У січні 1999 року м. Миколаїв, в особі виконкому Миколаївської міської ради, одним із перших в Україні підписав Аальборзьку Хартію і включився в кампанію по стійкому розвитку великих і малих європейських міст, взявши на себе зобов’язання за активною участю громадськості розробити і прийняти стратегічний план дій на ХХІ століття для досягнення стійкого розвитку.
10 грудня 1999 року Миколаївська міська рада прийняла Концепцію екологічного розвитку м. Миколаєва в ХХІ столітті й Місцевий план дій на ХХІ століття, які були розроблені за активною участю понад 40 тисяч представників міської громади і попередньо погоджені з нею шляхом проведення загальних слухань на загальноміському екологічному форумі 7 грудня 1999 року.
Прийнявши ці документи, Миколаїв став першим містом України, яке має свою екологічну політику, що було відзначено на семінарі Асоціації міст України з питань екологічної політики на міському рівні, який пройшов 26-27 квітня 2000 року в м. Миколаєві. Відповідно до розпорядження міського голови від 02.03.2000 № 95р, з метою виконання міжнародних зобов’язань м. Миколаєва, подальшого розвитку Концепції та її виконання була створена постійна робоча група, яка виконувала роботу в тісному контакті з міською громадою. З метою поглиблення роботи у даному напрямку в лютому 2000 року виконком Миколаївської міської ради приєднався до Ініціативи по загальноєвропейських індикаторах, підписавши відповідну угоду.
Необхідно зазначити, що Екологічна політика міста Миколаєва (далі – Екологічна політика) і Місцевий план дій на ХХІ століття не є догмою навіть після прийняття міською радою, а вимагають постійного вдосконалення і корегування, які повинні погоджуватися з громадськістю.
У 2011 році відповідно до розпоряджень Миколаївського міського голови від 10.06.11 № 281р “Про створення робочої групи для вивчення питання внесення змін та доповнень до Концепції екологічного розвитку м. Миколаєва в ХХІ столітті”, від 23.06.11 № 303р “Про внесення доповнень до розпорядження міського голови від 10.06.11 № 281р” було створено робочу групу для вивчення питання щодо внесення змін та доповнень до Концепції екологічного розвитку м. Миколаєва в ХХІ столітті (далі – робоча група). До складу робочої групи увійшли 11 депутатів Миколаївської міської ради, 4 заступники міського голови, заступник начальника управління з охорони навколишнього природного середовища та благоустрою департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, керівники 5 громадських організацій. Хід роботи робочої групи висвітлювався на офіційному сайті Миколаївської міської ради.
Згідно з рішенням робочої групи на підставі цієї Екологічної політики буде розроблена Стратегія екологічної політики міста Миколаєва на період з 2012 по 2018 роки з урахуванням новітніх підходів до розробки інвестиційно важливих стратегічних документів з питань місцевого розвитку.
 
ВИКЛАД ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
 
Метою Екологічної політики є вироблення таких стратегічних напрямків екологічного розвитку міста, які дозволять досягнути стійкого розвитку і при одночасному розв’язанні екологічних проблем створять нові робочі місця, забезпечать здорове навколишнє середовище, знизять захворюваність від екологічних чинників, дозволять досягнути якісно нового рівня життя городян і будуть обов’язково враховуватися в подальшому плануванні соціально-економічного розвитку м. Миколаєва в ХХІ столітті.
Основою Екологічної політики, як єдиного задуму екологічного розвитку міста, є стійкий розвиток. Це багатогранне поняття, що означає гармонійний розвиток економіки, соціальної сфери і навколишнього середовища в нерозривному взаємозв’язку. У кінці ХХ століття стало зрозумілим, що без розв’язання проблем навколишнього середовища неможливий стійкий розвиток суспільства в цілому, бо від стану навколишнього середовища залежить рівень якості життя людей, їх здоров’я і довголіття. Стійкий розвиток означає розвиток без заподіяння збитку основним екологічним, соціальним й економічним процесам, причому не завдає шкоди екологічним і суспільним системам, від яких ці процеси залежать, тобто нинішні покоління використовують ресурси навколишнього середовища, не зашкоджуючи майбутньому. Мова йде про досягнення змін загальної картини виробництва і споживання, здатної забезпечити всіх людей, які проживають нині та житимуть у майбутньому, достатньою кількістю соціальних й економічних послуг у межах, заданих умовами навколишнього середовища.
Екологічна політика – це процес розвитку місцевої політики з метою досягнення стійкого розвитку. Вона дає шанс міській владі розвивати більш інтегрований підхід до екологічних, економічних і соціальних завдань, а також працювати в демократичному партнерстві з жителями Миколаєва саме таким чином, який в перспективі є взаємовигідним. Кидаючи виклик традиційним підходам, структурам і процедурам, Екологічна політика проводить таким чином реформу управління. Керуючись Екологічною політикою, міська влада отримує можливість більш стійко управляти як своїми власними структурами, так і всією міською територією.
Для міської влади прийняття і реалізація Екологічної політики означає:
- зобов’язання щодо постійного покращання стану навколишнього середовища і запобігання його забрудненню;
- зобов’язання відповідно до природоохоронного законодавства, нормативно-правових актів і міжнародних зобов’язань, за які виконком міської ради несе відповідальність;
- інтегрування цілей стійкого розвитку в політику і діяльність місцевої влади;
- підвищення обізнаності та освіченості жителів;
- консультації з населенням і залучення його до процесу міського планування;
- партнерство з громадськістю;
- оцінку, моніторинг та інформування про прогрес у напрямку стійкості.
Аналіз пропозицій до Місцевого плану дій на ХХІ століття, який проводився з урахуванням повторюваних конкретних пропозицій і збігу думок органів влади та громадськості, дозволив визначити пріоритетні напрямки й способи їх реалізації.
Екологічна політика є обов’язковою для виконання виконавчими органами Миколаївської міської ради відповідно до Системи відповідальності керівників підрозділів і самостійних управлінь Миколаївського виконавчого комітету за виконання схеми екологічного менеджменту та аудиту EMAS, затвердженої Миколаївським міським головою в 2004 році. Всі поточні, перспективні і стратегічні плани, проекти і програми соціально-економічного розвитку повинні направлятися до управління з охорони навколишнього природного середовища та благоустрою департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та до юридичного управління Миколаївської міської ради на перевірку їх відповідності Екологічній політиці та Місцевого плану дій і оцінки впливу на навколишнє середовище.
 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ
 
Основними стратегічними напрямками екологічного розвитку міста є:
- реконструкція водно-каналізаційного господарства;
- утилізація побутових і промислових відходів;
- розвиток громадського транспорту та велоруху;
- реконструкція дорожньо-транспортного господарства;
- комплексний благоустрій міста;
- екологічне виховання та освіта;
- екологічне управління містом;
- раціональне землекористування;
- придбання екологічно чистих товарів та отримання послуг.
 
СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАПРЯМКІВ
 
Конкретні заходи містяться в Місцевому плані дій на ХХІ століття. Екологічна політика міста виходить з наявності жорстких фінансових обмежень, в яких знаходиться міська влада і які будуть зберігатися ще досить тривалий період часу. Тому в перші 5-10 років розвиток повинен здійснюватися за рахунок внутрішніх міських резервів та інвестиційних проектів.
Аналіз ситуації, що склалася в місті, з урахуванням світового досвіду, показує, що до числа недостатньо вживаних або невживаних резервів відносяться:
- тверді побутові відходи, які при спаленні на сміттєспалювальному заводі можуть покривати значну частину потреби міста в теплі та електроенергії, а також можуть окремо збиратися (наприклад, папір) і вторинно перероблятися;
- водоспоживання, яке може бути значно скорочене за рахунок установлення приладів обліку всім споживачам, корегування нормативів водоспоживання і ціни на воду, при цьому буде значно скорочена кількість господарсько-побутових стічних вод;
- водорозподіл і водовідведення, які на цей час недостатньо досконалі і тому енергоємні;
- тепло стічних каналізаційних вод;
- брикетоване паливо з органічних відходів рослинного походження для котельних замість вугілля;
- зниження витрат на опалення будівель, за рахунок усунення теплових витоків;
- переробка опалого листя і зрізаних гілок на компост з подальшою його реалізацією як добрива;
- удосконалення системи управління містом;
- землекористування.
Необхідно зазначити, що важливим, але недооціненим до цього часу, резервом є екологічне виховання та освіта. Належне екологічне виховання з раннього віку дозволить виховати покоління, не схильне до вандалізму (усунення наслідків якого вимагає значних витрат міських коштів) і готове до виконання нових міських програм.
Частина вищеперерахованих резервів може бути використана за умови залучення значних інвестицій (наприклад, будівництво сміттєспалювального заводу, реконструкція міського водоканалу), а інша частина (наприклад, установлення приладів обліку водоспоживання, муніципальний збір відходів паперу, переробка опалого листя на компост, заміна вугілля на брикетоване паливо з відходів рослинного походження) їх не вимагає.
 
ІНДИКАТОРИ СТІЙКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ
 
Індикаторами стійкого розвитку є:
1. Задоволеність населення – відсоток городян, які задоволені станом навколишнього середовища в м. Миколаєві.
2. Фінансування екологічних проблем – відсоток і сума бюджетних та інших коштів, направлених протягом року на вирішення екологічних проблем міста.
3. Пасажирські перевезення – кількість пасажирів, перевезених міським електротранспортом протягом року та їх частка в загальноміських перевезеннях всіма видами транспорту.
4. Доступність громадських зон відпочинку – відсоток площ зелених насаджень у загальноміській території та відсоток городян, які мешкають на відстані менше 300 м від громадських зелених зон згідно із загальноєвропейськими індикаторами.
5. Якість атмосферного повітря – кількість перевищень допустимих концентрацій на рік кожної із вибраної забруднюючої речовини (окис вуглецю, азоту двоокис, сірчаний ангідрид, зважені речовини, пил та ін.).
6. Шумове забруднення – відсоток населення, який піддається впливу високого рівня екологічного шуму, та рівень шуму на окремих ділянках міської території.
7. Якість поверхневих вод – результати аналізів поверхневих вод на хімічне й бактеріологічне забруднення річок Південний Буг та Інгул у межах міста, зокрема на міських пляжах.
8. Якість питної водопровідної води – відсоток проб, які відповідають стандарту.
9. Використання природних ресурсів - середнє споживання питної води, гарячої води, електроенергії, газу, теплової енергії на одного мешканця міста на добу (у рік).
10. Стійкість землекористування – відсоток урбанізованої, захищеної території, густота населення на урбанізованій території; кількість запущених і забруднених земель; відсоток нового будівництва в зелених зонах, на запущених та забруднених землях; відсоток нової забудови в зелених зонах, на запущених та забруднених землях; площа оновлених будівель, які раніше були занедбаними; освоєння запущених земель для спільного користування, очищення забруднених земель.
11. Стійкість управління навколишнім середовищем – відсоток організацій, які здійснюють процедури екологічного менеджменту.
12. Здоров’я городян – показники захворюваності, які обумовлені станом навколишнього середовища, холерою, вірусним гепатитом, кишковими розладами тощо.
13. Продукція, що сприяє стійкості – відсоток сертифікованої продукції в загальному споживанні.
 
14. Тварини в місті:
- кількість мешканців, що звернулись за медичною допомогою в результаті укусів безпритульних агресивних тварин;
- кількість тварин, зареєстрованих відповідно до Правил утримання домашніх собак та котів у м. Миколаєві.
15. Індикатори по ТПВ та іншим відходам:
- кількість ТПВ, утворених на 1 мешканця міста;
- кількість ТПВ, вивезених на міське звалище;
- кількість і доля ТПВ, які зібрані роздільно та направлені на переробку, по видам, у т.ч. рослинні;
- відсоток приватних домоволодінь, які уклали угоду на вивезення ТПВ;
- відсоток підприємств всіх форм власності загального харчування та магазинів, які уклали угоду на вивіз ТПВ;
- відсоток промислових підприємств, які уклали угоди на вивезення ТПВ та тих, що вивозять ТПВ власним транспортом по талонах;
- відсоток підприємств, які отримали ліміти на розміщення відходів;
- кількість інших відходів, утворених на душу населення;
- кількість інших відходів, вивезених на міське звалище;
- кількість стихійних сміттєзвалищ (м3).
Індикатор № 1 вимірюється 1 раз на 3-5 років опитуванням 0,25% загального населення міста, але не менше 1000 осіб у всіх районах міста пропорційно їх населенню. Індикатори №№ 5, 6, 7 вимірюються регулярно по нормативах відповідних контролюючих організацій з щорічним узагальненням результатів. Решта індикаторів вимірюється один раз на рік. Результати публікуються в щорічному звіті в ЗМІ порівняно з попереднім періодом.
 
ОЦІНКА, РЕАГУВАННЯ ТА ІНФОРМУВАННЯ
 
Індикатори повинні щорічно доповідатися постійній комісії міської ради з питань екологічної політики, охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження та міській раді з аналізом результатів та пропозиціями, які заходи необхідно вжити у разі погіршення ситуації Ця доповідь повинна бути частиною схеми EMAS і передбачати екологічну програму заходів щодо покращання ситуації.
Шляхом контролю за виконанням Місцевого плану дій і за допомогою індикаторів виконком міської ради проводить щорічну оцінку ефективності зроблених зусиль і визначає відстань до мети. Оцінка у вигляді звіту публікується в ЗМІ. Такий підхід дозволить кожному ясно зрозуміти стан справ.
 
МІСЦЕВИЙ ПЛАН ДІЙ
 
1. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
 
ВОДОПОСТАЧАННЯ
 
1. Реконструкція водно-каналізаційного господарства.
2. Забезпечення приладами обліку води по всім категоріям споживачів.
3. Заміна хлорування питної води на менш шкідливий вид її знезараження.
4. Пошук альтернативних джерел питного водопостачання, наприклад, підруслових.
5. Капітальний ремонт споруджень на території міських очисних споруд водопроводу.
6. Проектування та будівництво відстійника № 1 на очисних спорудах водопроводу.
7. Будівництво лабораторії контролю якості питної води на очисних спорудах водопроводу.
8. Налагодження водопостачання на всіх територіях міських парків.
9. Забезпечення у 100% об’ємі населення всього міста якісним централізованим питним водопостачанням.
10. Забезпечення установками доочищення та знезараження питної води всіх дитячих лікарень, зокрема дитячого кардіоревматологічного санаторію “Південний”.
11. Організація виробництва установок доочищення та знезараження води для колективного користування.
12. Будівництво дюкеру через р. Південний Буг (між мкр. Намив та В.Коренихою) для забезпечення питною водою Варварівки та В.Коренихи.
13. Будівництво дюкеру через р. Інгул для забезпечення питною водою мкр. Північний.
14. Реконструкція Жовтневого водосховища та очищення від замулення.
15. Тампонаж шахтних колодязів центральної частини міста.
16. Будівництво ІІ черги мережі водопостачання Богоявленського;
17. Будівництво дюкеру Д 600 через р. Інгул для забезпечення  питною водою мкр. Північний.
18. Забезпечення установками доочищення та знезараження питної води всіх дитячих лікарень.
19. Організація заходів щодо очищення рік від бруду, мулу тощо та поглиблення їх дна.
20. Забезпечення нормативного питного режиму (від 1 до 3 літрів на особу) в дитячих дошкільних закладах, школах, ліцеях тощо шляхом встановлення ємкостей з якісною питною водою.
21. Запровадження практики використання доочищеної води для пиття у закладах охорони здоров’я, освіти тощо, в районах міста, де відсутнє централізоване водопостачання.
22. Розгляд питання щодо розробки проекту підземного фільтруючого бар’єра для очищення підземних вод, забруднених міським звалищем.
 
КАНАЛІЗАЦІЯ
 
Побутова
 
1. Реконструкція очисних споруд каналізації.
2. Реконструкція головної насосної станції каналізації.
3. Реконструкція I нитки напірного колектора від І перемички (у районі морпорту) до Галицинівських очисних споруд каналізації.
4. Реконструкція насосних станцій каналізації № 2 і № 5.
5. Будівництво й здача мулових майданчиків.
6. Будівництво насосної станції в районі Широкої Балки.
7. Організація заходів щодо вивчення можливостей застосування інших методів знезараження очищених стічних вод замість хлорування.
8. Використання накопичених відходів міських очисних споруд каналізації як добрива, а надалі використання таких відходів для отримання біогазу з його подальшим застосуванням у виробництві електроенергії й потреб очисних споруд.
9. Забезпечення у 100% об’ємі населення всього міста централізованим водовідведенням.
10. Будівництво ефективних, модернізація і реконструкція наявних каналізаційних очисних споруд, зокрема:
- будівництво магістральних мереж  каналізації та КНС у Балабанівці;
- реконструкція глибоководного випуску скидного колектора від міських очисних споруд каналізації до урізу р. Південний Буг;
- будівництво каналізаційних мереж Залізничного селища та Старого інвалідного хутора;
- будівництво каналізаційних мереж від вул. Академіка Рильського до берегової зони та від вул. Гагаріна до вул. М.Ульянової з будівництвом КНС в Корабельному районі;
- будівництво каналізаційних мереж у мкр. Північний, Широкій Балці та Тернівці;
- будівництво каналізаційного самопливного колектора з КНС по вул. Липовій у Широкій Балці.
 
Зливова
 
1. Виконання комплексу заходів щодо будівництва та реконструкції зливової каналізації, очищення стоків інфекційних лікарень для запобігання хімічному й бактеріальному забрудненню поверхневих вод річок Південний Буг та Інгул.
2. Проведення інвентаризації, очищення і ремонт зливових стоків.
3. Установлення очисних споруд на всі випуски зливової каналізації.
4. Виконання робіт по тампонажу несанкціонованих підключень господарсько-побутової каналізації до зливової.
5. Відключення самовільних врізань побутової й промислової каналізацій від дощової.
6. Влаштування зливової каналізації на всіх дорогах міської забудови.
7. Розроблення нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин дощової каналізації з території м. Миколаєва.
8. Установлення знезаражуючих установок на очисних спорудах каналізації та на випусках каналізації в інфекційних стаціонарах.
9. Розвиток виробництва недорогих та ефективних засобів очищення стічних вод, зокрема сорбенту на основі торфу.
 
ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
1. Теплова зйомка будівель і споруд міста для виявлення теплових втрат та їх  усунення.
2. Забір тепла від стічних вод каналізації і його використання для опалення міста.
3. Використання дахових котелень з метою зменшення витрат при транспортуванні теплоносіїв і виключення розвідних мереж гарячого водопостачання.
4. Використання для котельних міста місцевої сировини брикетованих деревних та інших рослинних відходів.
5. Обладнання будинків теплообмінними системами теплопостачання без подачі теплоносія в будинки.
6. Установлення теплолічильників усім споживачам на кожний будинок із розподілом витрат пропорційно житловій площі, на кожну установу та організацію. Кожній котельні – лічильник тепла на виході.
7. Закриття малоефективних котелень.
8. Реконструкція теплових мереж із застосуванням попередньо ізольованих труб.
 
ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ГАЗОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
1. Розвиток альтернативних видів енергії й палива: повітряної електростанції, геліоустановки тощо.
2. Впровадження у багатоповерхових будинках автоматичної системи освітлення сходових майданчиків.
3. Установлення газових лічильників.
4. Повна газифікація малих котелень і приватного сектору, в т.ч. у передмісті, для виключення “низьких” викидів.
5. Будівництво газопроводу середнього тиску Д-500 від дюкеру через р. Інгул по Ракетному Урочищу.
 
ТРАНСПОРТ
 
1. Всіляко розвивати електротранспортну інфраструктуру та маршрутну мережу.
2. Прокладати нові маршрути тролейбуса: пустити тролейбус у Корабельний район міста.
3. Закуповувати новий рухомий склад для проведення модернізації та технічного переоснащення рухомого складу міського електротранспорту.
4. Удосконалити (оптимізувати) мережу маршрутних перевезень пасажирів по місту. Розробити та впровадити схеми організації дорожнього руху, побудованої на раціональному, рівномірному транспортному навантаженні вулиць.
5. Закуповувати рухомий склад типу “Євро-4, 5” тощо, що значно знищить вплив на екологічні умови в місті.
6. Ширше використовувати, як паливо для автотранспорту, природний газ і біогаз. Закуповувати та переоснащувати рухомий склад газовим обладнанням.
7. Поступово перейти на автобуси великої та середньої пасажиромісткості.
8. Розробити заходи щодо обмеження руху деяких видів транспорту, з урахуванням найбільшої інтенсивності руху.
9. Розвивати альтернативні способи пересування, особливо в центрі міста: пішки, електричні індивідуальні засоби пересування, велосипеди з улаштуванням велосипедних доріжок.
10. Налагодити постійний контроль проходження міським автотранспортом, у тому числі пасажирським, технічних оглядів, дослідження на вміст окису вуглецю у вихлопних газах та димність.
11. Розробити заходи щодо заохочення власників автотранспорту до переобладнання автомобілів установками зрідженого газу.
12. Ширше використовувати водний транспорт для внутрішньоміських перевезень.
13. Розробити заходи по недопущенню брудного автотранспорту на вулиці міста.
14. Створювати систему транспортно-екологічного моніторингу (спостереження і контроль за транспортною мережею міста, для виділення районів, які перебувають у складних умовах дорожньої мережі міста, рівня завантаженості транспортної мережі, інтенсивності руху, загальна екологічна ситуація уздовж маршрутів руху транспорту загального користування).
 
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНЕ ГОСПОДАРСТВО
 
1. Побудувати міст через р. Південний Буг з метою зменшення потоку транзитного транспорту через місто.
2. Продовжити створення в місті мережі світлофорних об’єктів та лежачих поліцейських.
3. Утримувати в порядку всі міські та внутрішньодворові дороги та використовувати якісне тверде покриття.
4. Впровадити інформаційну систему управління громадським транспортом.
5. Створити умови для безперешкодного і безпечного пересування інвалідів на колясках, у т.ч. для заїзду в громадський транспорт, великі магазини та інші місця загального користування.
6. Перерозподілити транспортні потоки для зниження концентрації викидів автотранспорту.
7. Облаштувати транспортну розв’язку на перехресті пр. Жовтневого і залізниці, у районі ринку в Корабельному районі міста та на Херсонському шосе (міст, тунель).
8. Розробити проект “Миколаїв – веломісто”, у т.ч.:
- провести на базі ТСОУ безкоштовні курси по вивченню Правил дорожнього руху для велосипедистів;
- створити мережі велодоріжок, що забезпечують безпеку і зручність користування велотранспортом;
- створити безаварійні зони з обмеженням швидкості всіх учасників руху до 30 км/ч для велоруху;
- увести режим пішохідно-велосипедних зон на вулицях: Радянській, Садовій, Чигрина, центральних частинах пр. Леніна; використовувати в центральній частині міста велотаксі;
- розробити й установити металеві конструкції велостоянок, що не охороняються, біля торгових центрів, бібліотек тощо;
- створити велостоянки, що охороняються; встановити велопарковки на території вже існуючих автостоянок.
- установити велосвітлофори, інформаційні щити тощо;
9. Розробити заходи щодо обладнання підіймальної частини Інгульського моста довговічним покриттям.
10. Побудувати надземні або підземні переходи в районі вулиць Радянської – пр. Леніна та ринку “Колос”.
11. Побудувати шляхопроводи в сел. Горького і Тернівці.
12. Побудувати дорогу з Намиву по вул. Індустріальній у центр міста.
13. Прибрати з проїжджої частини доріг зливові приймальники з металевими люками, зробивши залізобетонні приймальники в бордюрах.
14. Збільшити висоту бордюрів газонів і клумб для запобігання змиву ґрунту.
15. Збільшити кількість вулиць з твердим покриттям.
16. Проводити аерацію повітря шляхом поливу вулиць, газонів і роботи фонтанів.
17. Налагодити освітлення вулиць і роботу світлофорів.
 
БЛАГОУСТРІЙ
 
1. Розробити та здійснити в ХХI столітті проект “Миколаївська Венеція” на акваторії між Інгульським і Варварівськими мостами з організацією широкого спектру послуг (зокрема прокат човнів, риболовних приладів, солярій, душові тощо).
2. Обладнати у дворах ігрові майданчики, каруселі, спортивні майданчики.
3. Провести на річці Південний Буг та внутрішніх водоймищах в межах м. Миколаєва роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водоймищ, у тому числі меліоративні роботи.
4. Привести зони відпочинку на берегах річок до санітарних норм. Здійснювати регулярний контроль за чистотою міських пляжів.
 
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
 
1. Збільшити кількість урн, контейнерів на вулицях міста. Установити урни та контейнери для збору сміття на пляжах, кладовищах, у парках міста; забезпечити регулярний вивіз сміття. Всі сміттєві ящики замінити ящиками європейського зразка.
2. Ліквідувати несанкціоновані звалища сміття.
3. Розробити проект санації міського звалища.
4. Побудувати сучасний сміттєпереробний комплекс.
5. Організувати в місті перероблення використаних поліетиленових пляшок у тару, канцприладдя тощо. Задля цього:
- створити інфраструктуру зі збору пластикових відходів;
- встановити на вулицях міста Миколаєва фандомати (приймальні автоматизовані комплекси для купівлі у населення пластикових та алюмінієвих пляшок);
- побудувати завод з переробки пластикових відходів, діяльність якого необхідно заохочувати спеціальними пільгами.
6. Розвинути систему роздільного збору ТПВ, які підлягають і не підлягають вторинній переробці.
7. Розвивати надалі збір відходів паперу і картону, битого скла, жерсті, алюмінієвих банок і пластмас тощо.
8. Організувати збір у населення ламп, що містять ртуть, розробити заходи їх переробки або утилізації.
9. Здійснити проектування та будівництво полігонів для компостування рослинних відходів.
10. Створити пункти безкоштовного прийому старих речей від населення і платного прийому картонної, пластмасової та дерев’яної тари від підприємців, що торгують на ринках.
11. Проводити серед населення рекламну та інформаційну кампанії по роздільному збору відходів.
12. Періодично очищати ліси від сушняку  і  використовувати його як паливо.
13. Розвивати нетрадиційні екологічно чисті методи утилізації твердих побутових відходів, які засновані на пиролізі й плазмохімії; створити енерготехнологічний комплекс по переробці відходів з одночасним виробництвом тепла, ацетилену і будівельних матеріалів.
14. Побудувати модульний завод з екологічно чистою утилізацією відходів полімерних матеріалів, гумово-технічних виробів, у т.ч. поношених автопокришок з одержанням альтернативних енергоносіїв (рідке паливо) і твердого залишку як наповнювача для нових гумово-технічних виробів, сорбенту для очищення стічних вод або твердого пічного палива.
 
Вивіз й утилізація рідких відходів та нечистот
 
1. Здійснювати постійний контроль за утилізацією всіх промислових відходів, що не підлягають вивезенню на міське звалище (нафтопродукти, гальвановідходи тощо). Всіляко надавати допомогу підприємствам у впровадженні екотехнологій.
2. Забезпечити лікувальні заклади міста установками утилізації й термічного знезараження інфікованих одноразових медичних шприців і перев’язувальних матеріалів.
3. Розширити мережу муніципальних безкоштовних сучасних підземних туалетів; установити вуличні біотуалети.
4. Ремонтувати громадські туалети на територіях міських парків культури.
 
ОЗЕЛЕНЕННЯ
 
1. Розробити міську програму “Зелене місто” та постійно її оновлювати.
2. Зарезервувати ділянки дикої природи в межах міста (скелясті береги, плавні, природні джерела підземних вод тощо) для подальшого заповідання; залучати до догляду за ними добровольців.
4. Розробити план озеленення безперспективних земель (балок, схилів тощо).
5. Розвивати громадський контроль у сфері озеленення і благоустрою.
6. Розробити паспорти на всі зелені зони в межах міста та заборонити там будь-яке будівництво, за винятком передбаченого будівельними нормами у рекреаційних зонах.
7. Поступово замінити кущі та дерева з алергізувальними властивостями на нейтральні або такі, що мають цілющі властивості.
8. Розробити систему безперервного догляду за існуючими зеленими насадженнями, модернізувати або створити нову інфраструктуру по експлуатації зелених зон (поливні водопроводи, системи захисту рослин тощо).
 
ПАРКИ ТА ЛІСОПАРКОВІ ЗОНИ
 
1. Провести інвентаризацію парків і лісопаркових зон.
2. Постійно створювати нові міські парки та реконструювати існуючі.
3. Привести в належний стан парки, сквери міста: озеленити, обладнати нові атракціони, встановити малі архітектурні форми (лави, урни, декоративні стовпи освітлення).
4. Створити суцільне кільце приміських лісів разом із ОДЛО “Миколаївліс” навколо Миколаєва з організацією лісопаркових зон відпочинку з метою поліпшення атмосферного повітря в місті.
5. Надалі розвивати Миколаївський зоопарк.
6. Упорядкувати територію об’єкта природно-заповідного фонду – парку “Ліски”.
7. Постійно збільшувати кількість зелених насаджень у місті.
8. При плануванні забудови півострова Аляуди передбачити на його території зонування, максимальне озеленення та створення об’єктів ПЗФ.
 
СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА
 
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
 
1. Постійно пропагувати здоровий спосіб життя в процесі екологічного виховання та освіти.
2. Постійно визначити конкретні екологічні чинники, що впливають на здоров’я людей, класифікувати їх, досліджувати ступінь їхнього впливу і враховувати при діагностиці, профілактиці та лікуванні захворювань у Миколаєві й області.
3. Продовжити створення екологічно чистої зони в мікрорайонах Намив і Ліски:
- продовжити комплексний благоустрій та озеленення;
- здійснювати заходи щодо контролю за автотранспортом на токсичність викидів на в’їзді;
- збільшити кількість тролейбусів при зниженні маршрутних таксі;
- будівництво тролейбусної лінії навколо Намиву.
4. Ввести в практику екологічний аудит підприємств, на які є скарги, за рахунок цих підприємств та на підставі результатів конкурсу виконкому міської ради по визначенню виконавця цих робіт.
5. Постійно проводити заходи щодо навчання населення самодіагностиці онкологічних захворювань на ранніх стадіях.
6. Надалі розвивати первинну ланку амбулаторно-поліклінічної допомоги, систему сімейних лікарів, лікарських амбулаторій.
7. Розробити заходи по створенню об’єднаної комп’ютерної мережі невідкладної медичної допомоги.
8. Постійно проводити заходи щодо підвищення ефективності лабораторно-інструментального забезпечення діагностики та лікування в інтенсивній терапії.
9. Постійно розвивати профілактичну медицину.
10. Подалі розвивати забезпечення лікувальних установ апаратурою для неінвазійних інформативних методів діагностики (комп’ютерні томографи, реоенцефалографи).
11. Розробити та впровадити у життя міський план дій по боротьбі з амброзією як джерелом алергії та полінозів.
12. Проводити заходи щодо запобігання спалювання опалого листя в осінній період, яке призводить до алергізації населення.
13. Постійно проводити роботу, направлену на обмеження невиправданого застосування антибіотиків.
14. Розробити заходи щодо шкідливої антинаукової, необґрунтованої реклами методів лікування, лікарських препаратів, апаратів медичного призначення.
15. Вирішити проблему бродячих тварин у місті шляхом реєстрації всіх домашніх тварин, відлову та стерилізації безпритульних тварин, уведення платних послуг за відлов тварин, що загубилися, будівництва міського притулку для бездомних кішок і собак.
16. Створити спеціальні місця для вигулу собак.
17. Систематично проводити знищення пацюків і мишей.
 
ЕКОЛОГІЧНА ПРОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ
 
1. Втілювати у життя екологічне виховання та просвіту мешканців міста, як неодмінні умови для здійснення міських програм впровадження роздільного збору ТПВ, збереження і примноження зелених насаджень, поліпшення здоров’я населення.
2. Постійно розробляти та втілювати заходи щодо екологічного виховання та просвіти дітей шляхом розробки та переробки методик, довідково-інформаційних видань, посібників для вихованців дошкільних закладів та учнів шкіл.
3. Інтегрувати розроблені заходи щодо екологічного виховання та просвіти дітей у викладанні в середній школі охорони життя, біології, хімії, фізики, географії, природознавства та інших предметів. Включати в шкільні програми уроки або навчальні курси з питань сталого розвитку.
4. Продовжити практику добровільних громадських акцій по висадженню дерев, очищенню від сміття парків, берегів рік тощо з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах.
5. Усі великі проекти повинні мати освітню програму.
6. Постійно проводити інформаційно-просвітницькі кампанії та просвітницьку роботу серед населення (у т.ч. семінари, тренінги, лекції тощо) з питань сталого розвитку, соціальної відповідальності, волонтерства, соціального проектування та основ управлінням здоров’ям.
7. Продовжити заходи по організації освіти для дітей на заводах, підприємствах, в організаціях.
8. Продовжити практику нових форм виховання й освіти, спецвипусків газет, спеціальних передач по телебаченню, інтелектуально-розважальні програми для різноманітних вікових груп.
9. Продовжити різноманітні заходи та кампанію пропаганди серед дітей “Життя без наркотиків, алкоголю, тютюну”; посилити фізичне виховання, поєднуючи його з екологічним.
10. Розробити заходи та організувати екологічний природно-технологічний парк популяризації екологічних знань і технологій у місті.
11. Надалі використовувати посібники з регіональної екології при викладанні предметів, пов’язаних з екологічною освітою, зокрема “Основи здоров’я”.
12. Забезпечувати підготовку викладачів та студентів за курсом регіональної екології для читання лекцій у школах міста.
13. Щорічно проводити соціальні уроки в школах міста для запобігання негативним явищам серед молоді.
14. Створення з числа учнів (за згодою) у загальноосвітніх навчальних закладах екологічних агітбригад (раз на два роки).
15. Продовжувати співпрацю загальноосвітніх навчальних закладів з позашкільними освітніми установами, громадськими організаціями, чия діяльність пов’язана з вирішенням екологічних питань.
16. Розробити заходи та впровадити щорічний міських конкурс проектів екологічної спрямованості.
 
КУЛЬТУРА. ФІЗКУЛЬТУРА. СПОРТ
 
1. Виховувати екологічну культуру як частину загальної культури населення шляхом проведення цієї роботи міською владою разом із екологічною громадськістю шляхом пропаганди в ЗМІ, добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання.
2. Проводити екологічні заходи в бібліотеках міста, сприяти розвитку Міського центру екологічної інформації та культури на базі бібліотеки-філіалу № 2.
3. Розробити заходи та відкрити екологічний театр.
4. Щорічно проводити еко-фестиваль з поступовим набуттям його статусу міжнародного.
5. Розробляти і впроваджувати в м. Миколаєві й області програми екотуризму, у т.ч. міжнародного.
6. Обладнати стадіон у Кульбакине.
 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
 
1. Сприяти оперативному забезпеченню підприємств потрібною кількістю тимчасових працівників для проведення громадських робіт по благоустрою та озелененню міста.
2. Створювати нові робочі місця за рахунок впровадження інвестиційних проектів, спрямованих на розв’язання проблем екології.
 
СФЕРА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ
 
1. Розвивати туристичний бізнес, створювати умови для залучення іноземних туристів і гостей.
2. Проводити систематичну перевірку санстанцією під’їздів у будинках.
3. Організувати заходи щодо організації в кожному районі по одній бані.
4. Розробити заходи щодо просвіти населення по знанню прав споживача та на раціональності та економії до споживання всіх видів товарів і послуг.
5. Побудувати міський крематорій.
 
ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ
 
1. Посилити контроль за якістю продуктів споживання і спиртних напоїв з боку санепідемстанції, управління по захисту прав споживачів і громадських організацій; розвивати і заохочувати до виробництва і продажу екологічно чистої продукції.
2. Забезпечувати дитячі заклади екологічно чистими продуктами харчування.
3. Всіляко пропагувати споживання екологічно чистих продуктів.
4. Розробити заходи щодо роз’яснення населенню поняття “екологічно чисті продукти”.
5. Сприяти відтворенню мережі відомчих лабораторій якості продуктів на підприємствах-виробниках продуктів харчування.
 
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МІСТОМ
 
1. Розвивати систему екологічного менеджменту і аудиту EMAS у міському управлінні, поширити її на сферу поводження з ТПВ в масштабах міста, починаючи з 2013 року.
2. Продовжити заходи щодо участі громадськості у прийнятті екологічно значимих рішень міської ради з метою розвитку демократичного процесу та уникнення конфліктів.
3. Постійно інформувати громадськість про стан навколишнього середовища (ЗМІ, Інтернет) на основі системи моніторингу навколишнього середовища про проблеми і рішення, що готуються.
4. Регулярно залучати громадськість до процесу подальшого корегування Місцевого плану дій на XXI століття.
5. Забезпечувати участь громадськості в ОВНС – оцінці впливу на навколишнє середовище при проектуванні об’єктів підвищеної екологічної небезпеки.
6. Міській владі підтримувати екологічні громадські організації, надавати можливість брати участь у підготовці рішень з екологічних питань та роботі сесій міської ради, наданням (в межах діючого законодавства та власних можливостей) в безкоштовне користування приміщень тощо.
7. Регулювати місцеві податки та збори в залежності від екологічної прийнятності товарів і послуг.
8. Надалі розвивати міжнародну співпрацю Миколаєва в області охорони навколишнього середовища.
9. Всіляко сприяти діяльності різних фондів, направлених на благоустрій міста.
10. Пріоритетність прав людини в практиці управління містом, у т.ч. екологічній.
11. Міській владі регулярно (раз у декілька років) публікувати на офіційному сайті міської ради “Екологічну заяву EMAS Миколаївської міської ради”.
12. Продовжити заходи щодо роботи громадськості в під’їздах будинків, сприяти солідарним діям мешканців щодо збереження майна і дотримання норм екологічної безпеки.
13. Періодично проводити навчання з працівниками виконкому міської ради і депутатами міської ради щодо стійкості розвитку відповідно до Аальборзької Хартії.
14. Розробити та впровадити заходи щодо пропаганди енергозберігаючого споживання.
15. Періодично проводити екологічні аудити.
 
ПРОСТОРОВА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА
 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
 
1. Повернути обласному еколого-натуралістичному центру територію до р. Інгул.
2. Продовжити заходи по закріплення усіх земельних ділянок за конкретними землекористувачами з їх відповідальністю.
3. Установити водоохоронні зони в міській межі з відповідними обмеженнями.
4. Зберегти за передмістям спеціалізацію міських приватних виробників сільгосппродукції, безперешкодно узаконивши їх джерела поливу – свердловини, запобігати при цьому забрудненню підземних водних горизонтів.
 
АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ
 
1. Закінчити реконструкцію вул. Радянської.
2. Застосовувати при будівництві і внутрішній обробці будівель екологічно прийнятні матеріали, обмежити застосування залізобетонних конструкцій, що спотворюють природне магнітне поле Землі.
3. Зберігати історичний вигляд міста шляхом реконструкції пам’яток історії та архітектури, щорічно корегувати реєстри пам’яток історії та архітектури.
4. Провести заходи щодо інвентаризації наявних джерел електромагнітного випромінювання в місті у межах дотримання вимог будівельного та земельного законодавства при їх розміщенні.
5. Вжити заходи по ліквідації існуючих довгобудов у місті.
 
КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
 
1. Закінчити будівництво розпочатих житлових і громадських будинків згідно з сучасними діючими нормами.
2. Побудувати рятувальну станцію в зоні відпочинку “Намив”.
3. Побудувати пожежні депо в Корабельному районі міста, Варварівці, Матвіївці, М.Коренисі, Промзоні № 2 (Баштанське шосе).
4. Відремонтувати Центральний стадіон за євростандартами.
 
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА ТА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
 
1. Ліквідувати підтоплення в місті.
2. Укріпити берегову частину Намиву шляхом будівництва набережної для запобігання розмиванню.
3. Проводити заходи щодо берегоукріплення, насамперед уздовж р. Південний Буг у районі старого кладовища по вул. Береговій у Соляних.
_________________________________________________

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: