Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

21 грудня 2018                                                                             № 49/2

Про  внесення  змін   до   рішення   міської

ради  від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський

бюджет   міста  Миколаєва на 2018 рік»

 

         Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік».

 

1.1. Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік (Додаток  1), у тому числі :

1.1.1. По загальному фонду – за рахунок зменшення передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  на суму 4000,0 тис. грн.

1.1.2. По спеціальному фонду – за рахунок зменшення надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 4000,0 тис. грн.

 З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг фінансування  міського бюджету на 2018 рік із дефіцитом  368295,35738 тис. грн.,  у тому числі по загальному фонду – із профіцитом  366002,65563 тис. грн., по спеціальному фонду – із дефіцитом 734298,01301 тис.грн. (бюджету розвитку 727238,99501 тис. грн.).

 

1.2. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету на 2018 рік - на 4000,0 тис. грн., зменшити видатки спеціального фонду - на 4000,0  тис.грн., та  внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі  відповідальних виконавців за бюджетними програмами  (Додаток 2).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік у сумі 4951676,09938 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –  4152289,59837 тис. грн., видатки спеціального фонду – 799386,50101 тис.грн.

 

1.3. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, зменшивши обсяг видатків на 4000,0 тис.грн.

З  урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків  бюджету розвитку на 2018 рік у сумі 734238,99501 тис. грн.  (Додаток 3).

    

      1.4. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2018 році (Додаток 4), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 1344799,52004 тис. грн.

 

Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

 

Міський голова                                                                               О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

від 20 грудня 2018

 

 

 

 

№ 49/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до  джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018  рік

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

0,00000

4 000,00000

-4 000,00000

-4 000,00000

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

0,00000

4 000,00000

-4 000,00000

-4 000,00000

208100

На початок періоду

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

4 000,00000

-4 000,00000

-4 000,00000

 

Всього за типом кредитора

0,00000

4 000,00000

-4 000,00000

-4 000,00000

600000

Фінансування за активними операціями

0,00000

4 000,00000

-4 000,00000

-4 000,00000

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,00000

4 000,00000

-4 000,00000

-4 000,00000

602100

На початок періоду

0,00000

 

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

4 000,00000

-4 000,00000

-4 000,00000

 

Всього за типом боргового зобов'язання

0,00000

4 000,00000

-4 000,00000

-4 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                                                                                      до рішення  міської ради                                                                                           від 20 грудня 2018                                                                       № 49/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

 

 

 

Код ТПКВКМБ

 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Видатки загального фонду

 

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

02

0

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

02

1

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

02

1

608

0

608

0

 

Реалізація державних та місцевих житлових програм

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 608,300

0,000

0,000

0,000

1 608,300

1 608,300

1 608,30000

02

1

608

2

608

2

0610

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

0,000

 

 

 

 

1 608,300

 

 

 

1 608,300

1 608,300

1 608,300

02

1

767

0

767

0

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,000

 

 

 

 

12 000,000

 

 

 

12 000,000

12 000,000

12 000,00000

02

1

733

0

733

0

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

0,000

 

 

 

 

18 000,000

 

 

 

18 000,000

18 000,000

18 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

31 608,300

0,000

0,000

0,000

31 608,300

31 608,300

31 608,30000

06

0

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

1

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

1

100

0

100

0

 

Освіта

4 000,000

4 000,000

0,000

4 000,000

0,000

-1 450,000

0,000

0,000

0,000

-1 450,000

-1 450,000

2 550,00000

06

1

101

0

101

0

0910

Надання дошкільної освіти

2 100,000

2 100,000

 

2 100,000

 

-1 450,000

 

 

 

-1 450,000

-1 450,000

650,00000

06

1

102

0

102

0

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

1 900,000

1 900,000

 

1 900,000

 

0,000

 

 

 

 

 

1 900,00000

06

1

732

0

732

0

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-20 550,000

0,000

0,000

0,000

-20 550,000

-20 550,000

-20 550,00000

06

1

732

1

732

1

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0,000

 

 

 

 

-20 550,000

 

 

 

-20 550,000

-20 550,000

-20 550,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

4 000,000

4 000,000

0,000

4 000,000

0,000

-22 000,000

0,000

0,000

0,000

-22 000,000

-22 000,000

-18 000,00000

10

0

000

0

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

000

0

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

400

0

400

0

 

Культура i мистецтво

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,000

0,000

0,000

0,000

2,000

2,000

2,00000

10

1

408

0

408

0

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,000

0,000

0,000

0,000

2,000

2,000

2,00000

10

1

408

1

408

1

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

0,000

 

 

 

 

2,000

 

 

 

2,000

2,000

2,00000

10

1

732

0

732

0

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-2,000

0,000

0,000

0,000

-2,000

-2,000

-2,00000

10

1

732

4

732

4

0443

Будівництво установ та закладів культури

0,000

 

 

 

 

-2,000

 

 

 

-2,000

-2,000

-2,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00000

11

0

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1

503

0

503

0

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00000

11

1

503

3

503

3

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

100,000

100,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

100,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00000

12

0

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

-100,000

-100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-100,00000

12

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

-100,000

-100,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-100,00000

12

1

731

0

731

0

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

0,000

 

 

 

 

-13 608,300

 

 

 

-13 608,300

-13 608,300

-13 608,30000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-100,000

-100,000

0,000

0,000

0,000

-13 608,300

0,000

0,000

0,000

-13 608,300

-13 608,300

-13 708,30000

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

4 000,000

4 000,000

0,000

4 000,000

0,000

-4 000,000

0,000

0,000

0,000

-4 000,000

-4 000,000

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради  

 

 

 

 

 

 

 

Від 20 грудня 2018

 

 

 

 

 

 

 

№ 49/2

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

0200000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

31 608,300

0210000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

31 608,300

0216080

6080

 

Реалізація державних та місцевих житлових програм

 

 

 

 

1 608,300

0216082

6082

0610

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Придбання житла воїнам-інтернаціоналістам, а в разі їх смерті – членам сімей, за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на квартирному обліку

 

 

 

1 608,300

0217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Придбання нежитлового об'єкту за адресою: вул.Космонавтів, 144-а/1 у м.Миколаєві

 

 

 

18 000,000

0217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП ММР "Миколаївелектротранс"

 

 

 

12 000,000

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-22 000,000

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-22 000,000

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Капітальні видатки

 

 

 

-1 450,000

0617320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

0,000

 

0,000

-20 550,000

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Придбання нежитлової будівлі за адресою: вул.Космонавтів, 144-а/1 у м.Миколаєві

 

 

 

-18 000,000

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з прибудовою ЗОШ № 36 по вул.Чигрина, 143 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-2 550,000

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

2 510,785

 

698,000

0,000

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

2 510,785

 

698,000

0,000

1014080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

 

 

 

 

2,000

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Капітальні видатки

 

 

 

2,000

1017320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

2 510,785

 

698,000

-2,000

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція павільйону-кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ ММР КІК "ДМ"Казка" по вул.Декабристів,38-а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-6 815,000

 

-2 473,000

 

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція павільйону-кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ Миколаївської міської ради Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка" по вул.Декабристів,38а в м.Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

9 325,785

 

3 171,000

-2,000

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-13 608,300

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-13 608,300

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

0,000

 

0,000

-13 608,300

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького в м.Миколаєві,  у тому числі коригування проекту та експертиза

 

 

 

-12 000,000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

-1 608,300

 

 

 

Всього

 

0,000

 

0,000

-4 000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4        

до рішення  міської ради                                                                                від 20 грудня 2018

№ 49/2    

Зміни до переліку  міських  програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок  коштів   міського  бюджету  міста  Миколаєва  у  2018 році*

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування міської програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

1

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

02

1

733

0

733

0

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

 

18 000,000

18 000,000

02

1

608

0

608

0

 

Реалізація державних та місцевих житлових програм

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

0,000

1 608,300

1 608,300

02

1

608

2

608

2

0610

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

 

1 608,300

1 608,300

02

1

769

0

769

0

 

Інша економічна діяльність

Програма економічного і соціального розвитку                             м. Миколаєва на 2018-2020  роки

0,000

12 000,000

12 000,000

02

1

769

3

769

3

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку                                     м. Миколаєва на 2018-2020  роки

 

12 000,000

12 000,000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,000

31 608,300

31 608,300

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

0,000

31 608,300

31 608,300

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

06

1

732

0

732

0

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

0,000

-1 450,000

-1 450,000

06

1

732

1

732

1

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

 

-1 450,000

-1 450,000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,000

-1 450,000

-1 450,000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

0,000

-1 450,000

-1 450,000

 

 

 

 

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

10

1

408

0

408

0

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки

0,000

2,000

2,000

10

1

408

1

408

1

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки

 

2,000

2,000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,000

2,000

2,000

10

1

732

0

732

0

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку                                     м. Миколаєва на 2018-2020  роки

0,000

-2,000

-2,000

10

1

732

4

732

4

0443

Будівництво установ та закладів культури

Програма економічного і соціального розвитку                         м. Миколаєва на 2018-2020  роки

 

-2,000

-2,000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,000

-2,000

-2,000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

11

1

503

0

503

0

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Міська  програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки

100,000

0,000

100,000

11

1

503

3

503

3

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

Міська  програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки

100,000

 

100,000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

100,000

0,000

100,000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

100,000

0,000

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

12

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

-100,000

0,000

-100,000

12

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

-100,000

 

-100,000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-100,000

0,000

-100,000

12

1

731

0

731

0

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку                          м. Миколаєва на 2018-2020  роки

 

-13 608,300

-13 608,300

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,000

-13 608,300

-13 608,300

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

-100,000

-13 608,300

 

-13 708,300

 

 

 

 

 

 

 

Міські програми, всього:

 

0,000

16 550,000

16 550,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*За переліком програм, затверджених відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Опубліковано: 21 січня 2019р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: