Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

28 грудня 2018                                                                                      №  1326

Про порядок надання допомоги на

поховання деяких категорій осіб

виконавцю волевиявлення померлого

або особі, яка зобов’язалася поховати

померлого

 

 

Відповідно до ст.ст. 8, 13 Закону України “Про поховання та похоронну справу”, постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого” зі змінами, керуючись пп. 4 п. “а” ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого (додається).

 

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.03.2007 № 666 “Про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого” визнати таким, що втратило чинність.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 28 грудня 2018

№ 1326

 

ПОРЯДОК

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася

поховати померлого

 

1. Загальні положення

 

Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, надається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 за останнім місцем проживання померлого за рахунок міського бюджету.

 

2. Призначення допомоги

 

Прийом документів для виплати допомоги проводиться адміністраціями районів Миколаївської міської ради. Допомога на поховання померлого (померлої) надається особам, які звернулися протягом 6 місяців після смерті:

1) аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого навчального закладу 1-4 рівня акредитації, що навчається за денною формою; учня професійно-технічного навчального закладу, якщо померлий не утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; особи, яка перебувала на утриманні зазначених осіб;

2) дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що не застрахований в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”;

3) особи, не застрахованої в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” або Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

4) особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;

5) особи, яка не має право на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

6) особи, яка мала право на призначення пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, але за життя таким правом не скористалися.

 

3. Необхідні документи

 

Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, необхідно надати такі документи:

1) заяву;

2) паспорт чи інший документ, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого (ксерокопія);

3) ідентифікаційний код (ксерокопія);

4) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;

5) свідоцтво про смерть (ксерокопія);

6) довідка з останнього місця проживання померлого.

Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, які відносяться до п. 1 р. 2, необхідно надати довідку з вищого або професійно-технічного навчального закладу про навчання померлого (померлої) за денною формою навчання в даному закладі або довідку про те, що померла особа була аспірантом, докторантом, клінічним ординатором.

Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, які відносяться до п.п. 2, 3 р. 2, необхідно надавати довідку про отримання на дитину допомоги відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” або Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”.

Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, які відносяться до п. 4 р. 2, необхідно надати:

1) трудову книжку померлого/померлої – за наявності (копія першої та останньої сторінок);

2) ідентифікаційний код померлого/померлої (копія);

3) довідку з центру зайнятості, що особа не була зареєстрована як безробітна;

4) довідку з Фонду соціального страхування України, що померла особа не є застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

5) витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, що померла особа не була зареєстрована як підприємець (формується адміністрацією району Миколаївської міської ради).

Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, які відносяться до п.п. 5, 6 р. 2 необхідно надати довідку, що особа не мала право на отримання пенсії, або державної соціальної допомоги, або пенсія не призначалася, відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю”.

 

4. Виплата допомоги

 

Фінансування видатків на виплату допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах обсягів, затверджених у кошторисах видатків адміністрацій районів Миколаївської міської ради на зазначені цілі.

Адміністрації районів Миколаївської міської ради протягом бюджетного року переглядають обсяги видатків на відшкодування витрат на поховання та в установленому порядку надають пропозиції щодо їх коригування, виходячи з кількості померлих.

Виплата допомоги на поховання здійснюється адміністраціями районів Миколаївської міської ради шляхом зарахування коштів на особовий рахунок заявника в банківській установі.

 

5. Розмір допомоги

 

Допомога надається в день звернення за нею (за умови надання всіх необхідних документів) протягом шести місяців після смерті особи у розмірі, встановленому рішенням виконкому Миколаївської міської ради на день смерті.

Розмір допомоги складає 50% від вартості ритуальних послуг комунального підприємства Миколаївської міської ради “Миколаївська ритуальна служба”, що на 2019 рік складає 1100 грн.

 

6. Заключні положення

 

Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі/закладі (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов’язалася поховати померлого).

 

__________________________________________________

Опубліковано: 9 січня 2019р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: